overtuigingen

Overtuigingen zijn stellige standpunten of meningen, die je ingenomen hebt naar aanleiding van gebeurtenissen in het verleden.

Bedenk daarbij dat de mensen die de grootste invloed op ons hadden vaak ook de grootste invloed hadden op onze overtuigingen.
Overtuigingen zitten vaak diep, soms heel erg diep. Het zijn niet zomaar meningen, het zijn diepgewortelde, nauwelijks tot beweging geneigd zijnde meningen. Ze beïnvloeden ons daarom enorm....

Een overtuiging is voor ons soms gewoon de absolute waarheid waar niet aan te tornen valt. Vergelijk het wat dat betreft maar met een religieuze overtuiging.
Toch zijn overtuigingen vaak onjuist. Ze leken juist op het moment dat ze zich vormden, met de informatie die we op dat moment hadden of kregen, en met het beeld van de wereld wat we op dat moment hadden.
Ooit was er de wereldwijde overtuiging dat de aarde plat was. Of dat het onmogelijk was dat een zwaar object zou kunnen vliegen.

Voor mij was er ooit de overtuiging dat een homeopathisch middel niet kon werken omdat er geen molecuul meer in zat. Allerlei mensen konden me proberen wijs te maken dat zo'n middel toch werkte, het ging er niet in. Tot ik het met eigen ogen zag, het zelf ervoer. En nog eens, en nog eens. Ik had het gevoel dat ik van mijn geloof viel. Het kon helemaal niet.

Het was voor mij een van die momenten dat ik de kracht, maar ook de valsheid van overtuigingen inzag. Overtuigingen kunnen valkuilen zijn die ons het zicht benemen op dat wat waar is. De valkuilen die ons leven tot een bekrompen leven maken, de valkuilen die maken dat we sommige dingen nooit zullen ondernemen, of zelfs steeds weer in iets falen.
We vinden overtuigingen ook terug in gezegdes, en die gezegdes worden weer overtuigingen. Zoals "als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje". Of "je kunt alleen maar wat presteren als je een goede opleiding hebt genoten".

Allemaal lopen we aan de leiband van overtuigingen door het leven. Marionetten aan de touwtjes van ons verleden en de overtuigingen die daar zijn gevormd. Het is interessant om heel eerlijk naar jezelf te kijken en te kijken welke overtuigingen je hebt.
Of nog beter: kijk naar wat je allemaal eigenlijk zou willen of gewild had, en welke overtuigingen dat beletten of hebben belet.
Het vergt enige eerlijkheid, je moet even echt bij jezelf naar binnen.

Maar het mooie is, dat die overtuigingen - met enige moeite - te veranderen zijn. Zoals gezegd zijn ze gevormd op een bepaald moment waar iets of iemand zo bij je binnenkwam dat een mening werd omgevormd tot een soort van eeuwige waarheid.

Als je wilt, kun je nu eens gaan kijken waar ze vandaan komen en hoe je ze wilt veranderen. Als je dat wilt, ga er dan echt voor zitten. Zonder je even af, en laat de antwoorden gewoon komen.
Behandel per keer één overtuiging. Wil je er aan meer werken, dan volg je voor elke overtuiging apart de punten.

  1. Beschrijf de beperkende overtuiging. Bijvoorbeeld: "er is geld nodig om geld te kunnen maken", :"ik zou beter presteren als ik die opleiding had afgemaakt", "ik kom niet vooruit", "ik heb nooit genoeg tijd", "een betere baan is voor mij niet weggelegd". Etc.
  2. Wie was de persoon (ouder, leraar, baas, etc.) en/of wat was de gebeurtenis, omstandigheid of ervaring die leidde tot die overtuiging? Laat hier gewoon komen wat er komt. Ga even in je gevoel en laat opborrelen wat geassocieerd is met de overtuiging. Soms hoor je ineens in je herinnering iemand iets tegen je zeggen, of je ziet een gebeurtenis voor je......
  3. Wat zeg je tegen jezelf of wat denk je, dat die overtuiging in stand houdt? (Vaak komen we dingen tegen die maken dat we aan de overtuiging zouden moeten twijfelen, maar we houden eraan vast doordat we onszelf vertellen dat de overtuiging klopt en dat wat we nu ervoeren niet betekent dat de overtuiging niet klopt. Wat zeg je dan, wat denk je dan)
  4. Beschrijf je normale reactie op levensomstandigheden ten gevolge van het in stand houden van deze beperkende overtuiging....(het feit dat je dankt dat je niet vooruit komt maakt dat je blijft hangen; het feit dat je denkt dat je niet kunt presteren omdat je die opleiding niet hebt gedaan maakt dat je minder presteert; etc..... je leven zou anders zijn zonder die beperkende overtuiging. Hoe anders?)
  5. Maak een nieuwe overtuiging die totaal het tegenovergestelde is aan de beperkende overtuiging..... bijvoorbeeld - om de eerdergenoemde beperkende overtuigingen te nemen - "ik kan prima van onder af aan beginnen en rijk worden", "ik presteer optimaal, misschien wel beter dan als ik die opleiding had gedaan", "ik ga elke dag vooruit", "ik heb alle tijd van de wereld", "als ik een beetje mijn best doe heb ik straks een veel betere baan".........
  6. Creëer en beschrijf een mentaal beeld van jezelf met deze nieuwe overtuiging in plaats van de oude beperkende..... "omdat ik elke dag vooruit ga, elke dag groei in alle opzichten, is elke dag opnieuw genieten en wordt de wereld elke dag ook een stukje mooier. Ik verheug me op alle dingen die nog gaan gebeuren. En omdat alles tot groei en ontwikkeling leidt, zullen tegenslagen ook makkelijk door mij worden overwonnen. Ik heb een gevoel van onoverwinnelijkheid, van ontastbaarheid, ik ben ook emotioneel daardoor stabiel en krachtig........"
  7. Schrijf een paar regels als peptalk om je nieuwe mentale beeld te ondersteunen en bekrachtigen.............bijvoorbeeld "Elke dag groei ik en ervaar ik opnieuw de kracht die in me zit. Elke dag wordt ik sterker, wijzer en krachtiger. Ik weet dat ik elke teleurstelling laat volgen door een krachtige verfrissende verbetering in alle opzichten. Ik ben er klaar voor en zal elke dag vooruit gaan".

Als je serieus met je overtuigingen op deze manier aan de slag gaat, kun je ze stuk voor stuk veranderen. Als dat nodig is, of als je dat nuttig vindt. Zelf heb ik ervaren dat het leuk was om te doen, en vooral verrassend. Verrassend door de gebeurtenissen of de momenten die naar boven kwamen bij punt 2.
En elke keer als je een beperkende overtuiging bij jezelf tegen komt, neem het lijstje door en verander de overtuiging in een waar je wel mee vooruit komt.

Succes!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

energieveld

Alles bestaat uit energie. Je zou kunnen zeggen dat alles is ontstaan uit energie en alles bestaat uit energie. Het lastige is dat energie ongrijpbaar is, en daarom is het een lastig begrip. Wij als mens zenden bepaalde energie uit. Ons persoonlijke energieveld heeft een bepaalde lading, een bepaald effect op de omgeving. En de omgeving op ons.

Misschien is een voorbeeld handig, ook al is het zelfs daarbij zo dat de één het direct herkent en een ander zich afvraagt waar je het over hebt.

* Als je een ruimte binnenkomt waar twee mensen zitten die net een fikse ruzie hebben gehad, maar nu de schijn ophouden dat alles koek en ei is omdat jij binnenkomt, dan zullen de meeste mensen voelen dat er iets niet klopt. De energie die in de kamer hangt klopt niet.
* Er zijn mensen waar je heel moe van wordt als je hen hebt ontmoet. Hun energie(veld) heeft jouw energie(veld) beïnvloed.
* Je kunt een verjaardag of feestje bezoeken en je voelt direct dat er iets niet klopt. Als je dan om je heen kijkt zie je meestal ook mensen met een chagrijnig gezicht of mensen die elkaar niet kunnen luchten of zien. Een enkeling kan zo de hele energie van vele mensen beïnvloeden.

Ik heb het over energieveld, omdat de energie verder gaat dan alleen het lichaamsgebied. Als de energie in de kamer verstoord is door één of meer mensen, dan reikt hun energie dus verder dan alleen het lichaam.

Omdat alles uit energie bestaat, wij ook, is alles wat die energie beïnvloedt ook van invloed op ons. Uiteraard niet alleen mensen, maar ook energieveranderingen in de atmosfeer (dat voelen we meestal ook wel), en elektromagnetische straling (ook energie). Het is goed om daar rekening mee te houden en jezelf te beschermen daar waar nodig en mogelijk.
Hoe beter jij in je energie zit, hoe meer kans dat je gezond blijft en gelukkig bent.

Doe maar eens een oefening: Ga eens staan en voel je heel klein. Stel je voor dat je heel nietig bent. Je voelt dan dat je energieveld samenkrimpt. Als je je zo voelt, dan straal je weinig uit. Dan heb je weinig in de melk te brokkelen omdat je op niemand invloed hebt. Mensen laten je links liggen.
Maar doe nu het omgekeerde: stel je voor dat je naar alle kanten groter wordt. Dat je naar alle kanten uitdijt. In alle richtingen. Je voelt nu dat je energieveld zich ver uitstrekt. Iedereen die in je omgeving komt, komt daarmee in aanraking en kan niet om je heen. Je voelt je krachtiger (en dat ben je ook), straalt zelfvertrouwen uit. Hebt invloed op anderen.

Ik had ooit een patiënt die altijd maar zwak ziek en misselijk was. Ze zat als een (bijna) dood vogeltje tegenover me. Nadat ik haar het juiste homeopathische middel had gegeven, kwam ze terug en zag er niet alleen vitaler uit, ze sprak haar verbazing uit. Ze was verbaasd omdat allerlei mensen ineens naar haar mening gingen vragen, terwijl ze dat voorheen niet deden. Ze telde voorheen nooit mee, en nu was iedereen ineens in haar geïnteresseerd. Haar leven veranderde ineens.
En wat in feite gebeurd was, was dat haar energie(veld) was veranderd. In dit geval dankzij het juiste homeopathische middel.

Chi Neng Qigong is een heel fijne manier om met die energie te spelen en die energie te leren richten. Niet alleen om je sterker en meer in balans te voelen, maar zelfs om je gezondheid te beïnvloeden door het richten van die energie naar daar waar het nodig is in je lichaam.

Waar het mij hier om gaat, is dat je weet dat je met die energie kunt 'spelen', dat je die kunt beïnvloeden. En dat jouw energie door anderen wordt beïnvloed. Zelf had ik al lang voor de ik Chi Neng Qigong deed, dat ik - op momenten dat ik me zwakker voelde - buiten ging staan, met de armen iets van mijn lichaam af, de vingers iets van elkaar en de handpalmen naar voren. Ik sloot de ogen en stelde me voor dat ik in contact was met het universum. Ik haalde één of twee keer diep adem en stelde me voor dat ik bij het inademen nieuwe zuivere energie inademde. Daarna voelde ik me soms iets beter, en soms herboren.
Tegenwoordig heb ik de Chi Neng en zijn de effecten nog veel sterker.

Maar het is dus heel eenvoudig. Om ons heen is naast storende energie (als computers, GSM, TV, etc.) een veel grotere hoeveelheid zuivere energie (universele Qi) die we kunnen gebruiken, waarmee we kunnen uitwisselen.
En daarnaast hebben we dus de interactie met de mensen om ons heen.

Als jij als leerkracht voor de klas gaat zitten met een rothumeur, dan zendt je dat het lokaal in. De leerlingen pikken dat (onbewust) op en gaan daarmee en daarop reageren. Het zal er niet gezelliger op worden. 
Als jij als leerkracht voor de klas gaat zitten met een gevoel van "ik respecteer mijn leerlingen", zul je dat uitstralen en veel meer gedaan krijgen. Alleen een gemeende glimlach doet al wonderen.
Als jij als leerkracht gaat zitten en je energie naar alle kanten laat uitdijen met een intentie van 'dit wordt een fantastische dag, ik kan met alle leerlingen opschieten en alle leerlingen begrijpen wat ik uitleg', zul je een fantastische dag hebben. Je creëert niet alleen meer kracht in jezelf, maar ook een fantastische dag! Je beïnvloedt het energieveld van de hele klas! Wil je dit laatste nog sterker maken, dan help je jezelf (en dus je leerlingen) met een visualisatie en affirmatie.

Ik leerde ooit om voor ik een groep toesprak eerst me voor te stellen dat mijn 'hartenergieveld' zo groot werd dat het de hele groep omsloot. Alsof ik de hele groep in mijn hartenergie sloot. Het was verrassend om te ervaren hoe anders het daarna voelde voor die groep te staan. En hoeveel harmonieuzer het leek te zijn.....

Dat is wat wij als mensen kunnen met onze intentie. Wij kunnen ons eigen energieveld (en dat van anderen) op een grandioze manier beïnvloeden.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

omarm

Je kunt op verschillende manieren naar de wereld kijken.

Er is veel kritiek mogelijk op de wereld om je heen, of je nu ver weg kijkt of dichterbij. Er zijn telkens zo'n 60 oorlogen aan de gang, er is hongersnood voor krankzinnige aantallen mensen, absurd veel mensen hebben geen dak boven hun hoofd, er zijn behoorlijk wat dictaturen, kindsoldaten, besnijdenissen, stenigingen, ter dood veroordelingen, en ga zo maar door. Daarnaast een toenemend aantal milieurampen of natuurrampen. En vooral ook dreigende rampen. Kortom, er is een wereld waar we ons zoveel mogelijk van willen distantiëren.

Aan de andere kant is er een wereld die mooi is. Vol fantastische natuur in de vorm van wouden, bossen, duinen, oceanen, bergen, sneeuwvelden, polen, alle mogelijke diersoorten, etc. Vol ook met een diversiteit aan mooie mensen, mensen met goede bedoelingen, mensen met fraaie acties, mensen met fantastische initiatieven. Een wereld met mensen die het positieve benadrukken, die samen aan een betere wereld willen werken.

Beide werelden bestaan, en het is niet reëel om een van de twee niet te willen zien. Het is ook yin en yang, donker en licht, het een kan niet zonder het ander. Dat is ook een stukje wat we moeten accepteren. Zonder asocialen zouden we niet beseffen wat sociaal betekent, Zonder haat zouden we geen liefde hebben. Zonder nacht geen dag, en ga zo maar door. Bovendien nodigt het een tot het ander uit. Ik wil niet zeggen dat het allemaal zo fraai is, maar het is.

Toch, als je naar die twee geschetste werelden kijkt, dan overheerst het mooie in de wereld. De natuur, inclusief de dieren, zijn sowieso onschuldig aan alles. Alles wat er met de natuur mis is, is veroorzaakt door de mens.
En die mens, die is ook door de bank genomen goed. Er zijn veel meer goedgezinde mensen dan mensen die erop uit zijn anderen te bestelen of vermoorden. Dat we soms bijna een andere indruk krijgen, komt door de media die er een dagtaak van maken om negativitiet op te blazen tot geweldige proporties. Anders zouden ze ook niets meer te melden hebben.

Goedbeschouwd is de wereld dus goed. Laten we ons gevoel naar de wereld dan ook goed laten zijn. Denk met warmte aan de wereld, en neem de negatieve dingen op de koop toe. Uiteindelijk wint het goede.
Er is nog een andere reden om met optimisme en positiviteit naar de wereld te kijken: wij creëren onze eigen wereld. Als we de wereld voor onszelf als negatief neerzetten, zal die ook negatief zijn of worden. We zullen steeds worden bevestigd in ons gekozen oordeel.
Zetten we de wereld als mooi neer voor onszelf, zullen we vooral de goede dingen zien en eveneens bevestigd worden in het feit dat de wereld mooi is. De wereld is dan ook mooi.
En aangezien we dus zelf de keus hebben te beslissen of de wereld mooi is of niet, lijkt de keus me eenvoudig.
Een nare wereld stemt je niet beter, maakt je niet gelukkiger, maakt je niet gezonder. Waarom zou je dan kiezen voor een nare wereld?

Omarm de wereld, zie vooral het goede en mooie en wees blij dat jij in die wereld mag delen. Dat stemt je beter, maakt je gelukkiger en dus gezonder. Wees blij dat je mag delen in die fantastische natuur, die geweldige hoeveelheid verschillenden diersoorten, die machtige rivieren en oceanen, mooie duinen en uitgestrekte regenwouden. Heb respect voor die natuur en behandel die natuur ook zo. Wees blij dat er in zowel je directe omgeving als elders op de wereld mensen zijn die net als jij op een positieve manier in de wereld staan, die anderen steunen, die vrijwilligerswerk doen, die voor werkgelegenheid zorgen, die anderen helpen te ontplooien, etc.

Wees blij met de wereld waarin je leeft, en probeer daar waar mogelijk te veranderen wat je zou willen veranderen om de wereld nog mooier te maken, te beginnen met jezelf.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

observeer

Waarnemen of observeren houdt in dat je ziet wat er gebeurt, maar er niet direct aan deelneemt. We kennen het allemaal, we hebben allemaal wel eens dat we iets gadeslaan zonder er bij betrokken te zijn. Een apart voertuig wat zich over straat beweegt, een ruzie die op straat wordt uitgevochten door twee mensen, een bliksemschicht die door de lucht schiet, een kat die achter een vogel aan zit, etc.

Als je observeert of waarneemt vanuit die positie, dan kijk je als een onpartijdig iemand zonder vooroordelen, zonder (sterke) emotionele betrokkenheid.

Het is goed om je dat aan te leren. Waar te nemen of te observeren, zonder directe reactie, zonder mening te vormen op het eerste gezicht. Dat kan altijd nog. Maar kijk eerst eens naar wat je ziet. We missen zoveel omdat we vaak al zo snel een mening of oordeel hebben. En dat hoeft helemaal niet. Er valt zoveel te genieten door gewoon te kijken zonder oordeel.

En je kunt ook leren jezelf te observeren. Je zit nu te lezen. Stel je voor dat je nu naar jezelf staat of zit te kijken, terwijl je zit te lezen. Stel je voor dat je van bovenaf naar jezelf kijkt. Draai eens een rondje om jezelf. Gewoon als oefening. Wat zie je, wat observeer je?
Als je dat af en toe eens oefent, dan kun je het steeds makkelijker, en dan kun je het ook in steeds andere situaties.
Zo kun je ook leren je gevoelens te observeren.

Op de automatische piloot - wat we 95% van de tijd doen - zijn we ons nauwelijks bewust dat we wat voelen, en reageren we direct. We noemen dat emoties en reageren emotioneel. Maar als je leert te observeren, voel je dat er iets gebeurt met je en kun je je afvragen wat er aan de hand is voordat je emotioneel gaat reageren.

Bijvoorbeeld: je zit met iemand te praten die je voor het eerst ontmoet, en je voelt irritatie op het moment dat die ander iets zegt waar je het niet mee eens bent. Op de automatische piloot zou je boos worden en harder gaan praten, de discussie heftiger laten worden. Maar nu je dat gevoel bij jezelf observeert, kun je je afvragen waar het vandaan komt. Is deze mening zo erg dat je daar boos om moet worden? Nee, dat is het niet. Maar wat is het dan? De manier waarop hij het zegt? Nee, als je goed bij jezelf te raden gaat heeft het waarschijnlijk te maken met een onaangenaam gesprek eerder die maand met heel iemand anders. Die zat een beetje op dezelfde manier........en was het ook niet met je eens.
Op het moment dat je dat door hebt, weet je dat je gevoel niets met deze persoon te maken heeft. Dat je dus ook helemaal niet boos moet worden, maar deze persoon onbevooroordeeld tegemoet moet treden. Deze persoon heeft net als jij een mening, gelukkig maar.

In dit voorbeeld ben je al een flink stuk op weg, als je tijdens een gebeurtenis je gevoel kunt observeren en er daardoor op een andere manier op kunt reageren dan je op de automatische piloot zou doen.

Een eerste stap - voordat je leert jezelf op dit punt waar te nemen - zou kunnen zijn om telkens als je emotioneel gereageerd hebt jezelf af te vragen waarom je dat deed. Wat was de echte reden dat je zo reageerde? Had dat wel direct met de betreffende persoon te maken, of wellicht met een ander? Of met je eigen frustraties op een ander gebied?
Als je hier een goede gewoonte van maakt, van je emoties analyseren als die heftig waren, dan kun je stap voor stap steeds eerder die analyse maken. Dan kun je op een gegeven moment de analyse gaan maken omdat je voelt dat er iets met je gebeurt voordat je emotioneel raakt. En dat is heel waardevol, want emoties willen nog wel eens met ons op de loop gaan. En emoties kunnen flink wat kapot maken tussen mensen.

Als je partner ooit vreemd is gegaan, betekent dat niet dat elke man of vrouw die bij je partner in de buurt komt een gevaar zal zijn. En als jij - als je je partner benaderd ziet worden door de andere sekse - zo'n gevoel van binnen krijgt wat zou kunnen leiden tot blinde jaloezie, dan is het goed dat je dat gevoel herkent en je je realiseert dat het niet nodig is. Natuurlijk is dat gevoel wel logisch, maar ook jaloezie is in staat veel kapot te maken; en dat is nu juist wat je niet wilt.
En dat geldt voor tal van andere situaties.

Leer de omgeving waarnemen, maar leer ook jezelf waarnemen. Doe dat liefdevol, in beide gevallen.

Tijdens een ruzie kan dat zelf-waarnemen er zelfs toe bijdragen dat het niet uit de hand loopt of zelfs wordt bijgelegd. Op het moment dat je tijdens een ruzie even uit de emotie kunt stappen, kun je even observeren en zien wat je ziet. Kijk eens even van boven neer op die twee mensen. Kijk eens naar jezelf door de bril van de waarnemer. Wat zie je? En hoe redelijk reageer je volgens die waarnemer? En de partner in de strijd, hoe ziet die eruit? En hoe redelijk oogt die?

Denk nu niet dat je jezelf dit even eigen kunt maken in een handomdraai, want net als met vrijwel alle hulpmiddelen kost het tijd en oefening. Maar het is wel weer een hulpmiddel wat kan maken dat je meer controle over jezelf krijgt, en dus over je gevoel. Over je doen en laten, wat kan helpen meer geluk te ervaren. In dit geval door liefdevol en onbevooroordeeld waar te nemen...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
zie blog algemeen