Blog Algemeen

De laatste tijd is een aantal huisartsen gestopt met hun werk als huisarts. Niet omdat ze moesten stoppen of de pensioenleeftijd hadden bereikt, maar omdat ze het zat waren. Omdat ze werden belaagd door de inspectie en door ‘zieke’ collega’s. Ze waren het gedoe zat. In de afweging of het 't allemaal waard was en of ze het nog langer trokken, kozen ze voor zichzelf. En terecht. 

Het waren huisartsen die hun eed serieus naleefden, die nadachten, die kritisch waren, die vragen stelden bij onlogisch en zelfs zeer kwalijk beleid.
Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je niet gewoon klakkeloos doen wat ‘men’ (de industrie, de overheid, de artsenorganisatie gek genoeg ook) van je verwacht? Waarom riskeer je het om collega’s tegen je in het harnas te jagen, om de inspectie achter je aan te krijgen? Wat bezielt je om dwars te gaan liggen, om zaken in twijfel te trekken wat bijna al je collega’s niet doen?

Ik kan uit ervaring zeggen: het feit dat je geneeskunde bent gaan studeren om mensen te helpen gezond(er) te worden! Het feit dat je bewust een eed hebt afgelegd waarbij je hebt beloofd of gezworen patiënten niet te schaden en niet als proefkonijn te gebruiken! Het feit dat je integer bent en je intuïtie, je hart én gezonde verstand gebruikt!
Zo simpel is het. Voor mij althans, en voor die genoemde huisartsen.

Ik heb me de afgelopen jaren regelmatig afgevraagd hoe ik zou hebben gereageerd als huisarts in de situatie die we drie jaar geleden hadden. Nu reageerde alles in me (mijn gevoel, mijn intuïtie, mijn ‘guts’, mijn hart, en mijn gezonde verstand) met ‘hier klopt helemaal niets van’. Maar had ik ook zo gereageerd als ik nog huisarts was geweest?

Was ik me dat bewust geweest? En had ik dan durven afwijken van het gedrag van al mijn collega’s? Had ik me dan gerealiseerd dat de WHO niets anders was dan een poot van de farmaceutische industrie, die eensklaps alle ervaren kennis aan de laars lapte?

Nu werd ik bevestigd in mijn gevoel door allerlei wetenschappers die waarschuwden voor de gevolgen van dit roekeloos introduceren van een experimenteel vaccin wat ook nog eens het DNA kon veranderen. Maar had ik al die mensen ook gehoord en gezien als ik nog huisarts was geweest? Of was ik dan zo opgegaan in mijn praktijk en had ik helemaal geen tijd gehad om naar hen te luisteren? En hoorde/zag ik dus alleen maar de propaganda die ik als ‘normaal’ beschouwde? Ik weet het niet, als ik eerlijk ben.

Ik was destijds als huisarts ook kritisch, voelde bij allerlei zaken of het klopte met mijn eed, met mijn idee over gezondheid en het beter maken van mensen. Ik adviseerde vaak mensen geen griepprik te nemen. Maar was ik hier wakker genoeg geweest?
Ik denk het wel. Maar had ik dat ook duidelijk durven laten weten en ernaar handelen?

Ik neig ‘ja’ te zeggen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik het niet weet. Ik had een gezin met kleine kinderen, het enige wat ik kon was huisarts zijn. Dat was mijn roeping, maar ook mijn enige bron van inkomsten! Hoe dapper zou ik geweest zijn, hoeveel steun zou ik hebben gekregen van mijn partner? (Ik denk van veel, maar ook dat weet ik niet zeker). En in de eerste jaren was ik nog volledig overtuigd van de goede wil, bedoelingen en onafhankelijkheid van de 'instituten'. Tot ik destijds als huisarts langzaam wakker werd en ging zien dat er heel veel niet klopte. 

Ik heb dan ook groot respect voor de huisartsen die hun geweten en eed volgden en zich verzetten tegen het roekeloze beleid van de overheid en hun eigen beroepsgroep. Zij zijn de enigen die het verdienen zich ‘geneesheer’ te noemen. Alle andere artsen hebben meegedaan aan een ongekend fataal experiment. Ze hebben zich bovendien laten muilkorven door de overheid (inclusief inspectie waarvan ik altijd naïef dacht dat ze handelden in het belang van de volksgezondheid, maar waarvan steeds meer blijkt dat ze in dienst van de industrie handelen, net als de zogenaamde ‘Gezondheidsraad’) en ze hebben laten gebeuren dat de enige werkzame middelen die honderden doden hadden kunnen voorkomen werden verboden.

Nog steeds zijn die middelen niet toegestaan in Nederland, terwijl er honderden onderzoeken zijn die laten zien hoe werkzaam en onschuldig ze zijn! Dat in tegenstelling tot de vaccins, die een regelrechte ramp blijken te zijn. Ik noemde het al eerder, en het wordt steeds duidelijker: tientallen miljoenen doden als gevolg van de vaccins, een explosie van (turbo)kankers, neurologische aandoeningen, onvruchtbaarheid, gigantische oversterfte, e.d. Volgens experts is dat alleen nog maar het topje van de ijsberg, het wordt nog erger. Alleen: hoe langer er zit tussen de vaccins en de optredende ziekten, hoe lastiger het verband te bewijzen valt. En dat is gunstig voor alle artsen die de kop in het zand hebben én voor de industrie, én voor de criminele overheidsorganen. Maar absoluut niet voor de bevolking die steeds meer patient wordt. 

Zeker nu vrijwel alle vaccins van dat kwalijke mRNA-type worden. En terwijl de noodlottige gevaren van die vaccins steeds duidelijker worden en experts blijven vragen om verbod ervan, worden er steeds meer andersoortige toedieningen bedacht en goedgekeurd, zoals via de lucht (gewoon via een vliegtuigje bijvoorbeeld) of via voedsel zoals groente (genetische manipulatie). 

In dat kader is het ook goed om te beseffen dat een van de mensen die het meest al dit soort gevaarlijke producten promoten de zogenaamde filantroop Bill Gates is. Een man waarvan bekend is dat hij de bevolking wil decimeren, net als de rest van ‘de elite’ zoals het WEF, de WHO en de VN. Zo vinden we op steeds meer producten het ‘kikkertje’ wat zou staan voor de Rainforest, wat heel goed klinkt, maar in feite onderdeel is van de invloed van diezelfde Gates. Als je ziet welke pesticiden allemaal toegestaan zijn bij dat voedsel weet je dat het helemaal niet ‘goed’ is. Zelfs als er 'biologisch' op staat wordt het door ons niet meer gekocht, omdat er zoveel smeerlapperij is dat we het risico niet meer nemen.  

Het probleem is dat ‘de elite’ zoveel geld heeft, dat ze in feite alles kunnen kopen en beïnvloeden. Ze hebben zo de wereld in hun bezit. We zien dat ook bij al het Woke gedoe. Onlangs nog de Hema, die een brochure had met en tekst ‘van babykleding tot seksspeeltjes, met in de folder tussen het kinderspeelgoed een dildo. Ronduit ziek, maar passend in de krankzinnige manier waarop ze de maatschappij bewust proberen te ontwrichten. De WHO vindt ook dat kinderen vanaf hun geboorte al met seks moeten bezig zijn, dat peuters al bewust aan zelfbevrediging moeten doen en dat soort zieke onzin. Bedrijven worden verplicht (eigenlijk gechanteerd) om eraan mee te doen, want doen ze dat niet, dan lopen ze het risico dat hun bestaan eindigt.

Zo las ik net dat Soros in Amerika honderden radiostations heeft gekocht om zo de komende verkiezingen te kunnen beïnvloeden. Dat is de macht van het geld, dat is wat ik bedoel. Overigens is rond de verkiezingen van 2020 in Amerika ook steeds meer bewijs dat ze niet eerlijk verlopen zijn, en dat het heel goed mogelijk is dat Trump wel degelijk gewonnen heeft. Al doet de mainstreammedia nog steeds alsof Trump het allemaal uit z'n duim heeft gezogen. Maar ook die mainstreammedia is van de 'elite', van het grote geld, van de mensen achter de agenda 2030, de mensen die de klimaatcrisis hebben bedacht, die willen dat we over enkele jaren al niets meer bezitten ('maar gelukkig zijn'). 

Zelfs in de zorg zien we nu woke situaties geïntroduceerd worden, en je mag er niets over zeggen want dan ‘deug’ je niet. Op alle gebieden moeten bedrijven eraan meedoen om te kunnen blijven bestaan. Dat wordt van hogerhand opgelegd. En dus zien we idiote uitwassen die we gewoon moeten vinden, omdat we bijna niet anders kunnen. En omdat het overal gebeurt, ook in vrijwel alle series op TV (ook opgelegd) lijkt het ook steeds gewoner te worden, terwijl het absoluut niet gewoon is. Steeds meer mensen gaan ook meedoen in de gekte. Immers, alles kan, waarom zou je niet meedoen en als man een jurk gaan dragen of naaldhakken? Of als vrouw een baard laten staan, of……

Het blijkt overigens dat al de producten (vervuiling, afvalproducten van medicijnen en wasmiddelen, plastics, pesticiden, etc.) die een (pseudo)oestrogeen werking hebben het gedrag van mensen beïnvloeden naar meer vrouwelijkheid. Niet vrouwelijkheid in spirituele zin, maar in gedrag. Bij proefdieren blijkt dat ook. De maatschappij met alle vervuiling (in de breedste zin van het woord) leidt zo tot meer rare uitspattingen, wat wordt aangemoedigd door lieden die de maatschappij willen ontwrichten zodat zij meer macht en controle krijgen. 

En wat mij betreft vrijheid blijheid, maar laten we ophouden gewoon te vinden wat het niet is. Het feit dat Bayern Leverkusen een grote boete kreeg omdat mensen op de tribune een spandoek hadden laten zien met 'er zijn maar 2 geslachten', zal menigeen toch tot nadenken stemmen, hoop ik.
Ik zie het ook - en dat zal voor velen gelden - in de kennissenkring. Mensen waarmee ik voor corona op één lijn zat, blijken nu helemaal op te gaan in het narratief van de 'elite'. Ik begrijp niet dat ze niet zien wat er echt gebeurt, maar het zij zo. Met veel anderen ga ik niet eens meer een gesprek aan, want of ik moet doen alsof mijn neus bloedt en meekletsen (voor de goede lieve vrede, maar daar ben ik niet zo goed in, ik ben te oprecht) of het eindigt in onenigheid. Dus dan maar niet kletsen of het gesprek beperken tot het weer en de kinderen bijvoorbeeld. 

Maar terug naar het onderwerp zorg. Wat we nu in de zorg zien is dat er een steeds groter tekort optreedt, wat ertoe leidt dat de eisen om te komen werken steeds lager worden. Dat betekent weer dat het niveau van de mensen die moeten helpen de zorg overeind te houden lager wordt. Heel veel mensen van niet autochtone oorsprong komen nu in de zorg te werken. Sommigen spreken slecht Nederlands, anderen nemen hun eigen cultuur en gebruik mee op de werkvloer. Op zich niet erg als dat met empathie en de client op de eerste plaats zou gebeuren, maar is dat ook zo?
Tegelijkertijd zien we dat de noodzaak tot ‘controle’ van bovenaf groter wordt (net zoals in de hele maatschappij) om de zaken in het gareel te kunnen houden, en dat de regels dus strikter en meer star worden. Terwijl flexibiliteit juist belangrijk is in deze situatie van ‘tekort’. 

Ook heeft het er alle schijn van (wellicht door alle regels) dat steeds meer mensen de zorg verlaten vanwege het gedrag van de leidinggevenden in de zorg, doordat ze niet met hun hart kunnen werken, doordat regels belangrijker zijn dan patiënten, doordat ze zich niet gesteund voelen, etc. Er is niet zozeer een tekort aan mensen, maar mensen worden uit de zorg geduwd/weggejaagd. En dus moeten ze wel mensen met lagere opleidingen aantrekken, waarvan de meesten niet het niveau hebben wat je eigenlijk zou moeten hebben om op een goede manier in de zorg en met mensen te kunnen werken. Dat kun je die mensen niet aanrekenen, maar ook dat jaagt weer mensen die het niveau wel hebben weer weg......

Toen ik als huisarts werkte, merkte ik dat bij nachtdiensten sommige collega’s bewust patiënten lang lieten wachten, omdat ze vonden dat ze overdag maar naar de dokter hadden moeten gaan. Ze straften ze als het ware voor het feit dat ze hulp kwamen vragen in de avond/nacht. Ik stond daar anders in. Iemand die hulp vroeg, deed dat niet voor niets, en ik liet mensen niet onnodig lang wachten. Ook niet tijdens mijn weekenddiensten; ik ging ervan uit dat mensen niet voor niets belden. Al liet ik wel duidelijk weten als ik het - achteraf - onterecht vond dat ze nu kwamen. En de bijwerking van dat beleid was dat ik ook niet meer hoefde op te zien tegen een massa mensen die ik later nog moest gaan helpen (ik had het al gedaan). Daar stond tegenover dat ik aan de telefoon heel veel aandacht gaf en uitvroeg, zodat er geen onnodige visites hoefden afgelegd te worden door mij collega’s.

In feite wilde ik altijd mijn werk zo goed mogelijk doen. In het belang van de patiënt (op de eerste plaats) en mijn collega’s (op de tweede plaats). En ik heb daar ook nooit spijt van gehad, ik begreep het gedrag van mijn collega’s vaak niet als ze mensen opzettelijk lieten wachten. Vanavond kreeg ik een appje van mijn vrouw – die in de zorg werkt – over onbegrip van haar collega’s omdat ze een cliënt te snel hielp met zijn maaltijd nadat ie buiten zijn schuld verlaat was. De collega’s vonden dat ze hem best langer had mogen laten wachten. Zij begreep niet waarom ze dat zou doen. Ik herken dat. 

Ik herkende direct de situatie van destijds als huisarts. Misschien wel ‘zoveel mensen, zoveel meningen’? En met welke intentie doe je je beroep? Alleen maar om je geld te verdienen, of ook om mensen echt te helpen, om je te bekommeren om mensen als het ertoe doet? Je te verplaatsen in de ander en van daaruit te handelen? Gewoon empathie. 

Ik had het in het begin over de huisartsen die helaas stopten met hun werk omdat ze het zat waren te worden belaagd door én collega’s én inspectie, maar wat ik ook las is dat er steeds meer collega’s uit het systeem stappen. Ze doen wat hun hart hen ingeeft nadat ze hebben gezien hoe 'verknipt' de reguliere geneeskunde is. Hoe de hele geneeskunde wordt geregeerd door de farmaceutische industrie. Ze proberen mensen te helpen met een minimum aan farmaceutische middelen en met behulp van natuurlijke methoden. Homeopathische en antroposofische artsen deden dat al, maar er zijn nu ook artsen die meer met oliën gaan werken (aromatherapie bijvoorbeeld, of massage met essentiële olie) en met andere adviezen. 

Sinds ik uit de praktijk ben (ik bedoel helemaal uit de praktijk, zowel regulier als alternatief) zie ik des te beter hoe alles werd beïnvloed door de farmaceutische industrie, hoe artsen werden gehersenspoeld zonder dat ze het wisten en dachten dat wat de industrie zei de enige waarheid was. Covid heeft dat nog duidelijker gemaakt: ook de politiek wordt geleid door de farmaceutische industrie (wat puur financieel niet zo gek is, de winsten zijn zo krankzinnig, dat niet alleen alles ermee gekocht kan worden, maar dat ook letterlijk over lijken gegaan moet worden om die winsten te behouden).

Typisch is nu ook de situatie van Pfizer. Hun prik heeft naast miljoenen doden onder andere tot een enorme toename van (turbo)kankers geleid, en ze hebben nu firma’s opgekocht die middelen tegen kanker produceren. Ze hebben daar tientallen miljarden euro’s aan uitgegeven. Ze investeren dus krankzinnige bedragen in firma’s waardoor hun winsten nog groter gaan worden ze bovendien een monopoliepositie krijgen. Ze krijgen nu geld voor het behandelen van de ziekten die ze zelf veroorzaakten

De wereld wordt letterlijk geleidt door de industrie. Zowel de farmaceutische (medical) als de militaire industrie. De derde ‘M’ is de Media. De 3 M’s. Hoewel de media in feite worden gekocht door de farmaceutische industrie. Alle reclames zijn meer om hun invloed op de media te hebben dan om hun producten te verkopen zoals onlangs een insider bekende.  

Ik maak me zorgen om de zorg. De reguliere zorg maakt mensen niet beter (wat o.a. duidelijk wordt door het toenemende aantal mensen met chronische ziekten), en de andere vormen van zorg gaan gebukt onder tekorten en steeds strakkere regels, die maatzorg en flexibiliteit steeds onmogelijker maken. Medicijnen en vaccins zorgen voor steeds meer zieken, onder het mom van het tegenovergestelde.  

Hoe dan ook, ik heb zowel bewondering voor de artsen die er nu mee stoppen (al is dat heel jammer en een aderlating voor goede zorg, wat me bezorgd maakt voor de zorg) als voor de artsen die een stapje naar achteren doen en zijwegen bewandelen om hun patiënten gezonder te maken met minder invloed van de industrie. Het is namelijk niet gemakkelijk om overeind te blijven in een wereld waarin je hoort mee te lopen met de meerderheid, ook als die de verkeerde kant op loopt. 

Ik vond altijd al dat reguliere geneeskunde vooral symptomen (klachten die een uiting zijn van het feit dat er iets ‘mis’ is) bestreed en niet zo zeer mensen echt ‘beter’ maakte. Dat was ook mijn grote frustratie als huisarts. Toen ik als homeopathisch arts mensen regelmatig beter kon helpen dan hun specialist merkte ik de woede (=frustratie) van die specialisten. Ik mocht dat eigenlijk niet doen......net als je nu niet mag twijfelen aan de slogan 'veilig en effectief'. En nu ik nog meer tijd heb me erin te verdiepen merk ik dat er zoveel meer zaken zijn die de gezondheid beter beïnvloeden dan de reguliere geneeskunde.

Ik heb het in mijn blogs regelmatig gehad over de Qigong(s) die ik dagelijks doe sinds mijn ongelukken. Dat is één manier, maar supplementen, essentiële olie, acupressuur, infrarood sauna, bepaalde oefeningen, aromatherapie, Reiki, etc. Er zijn zoveel andere manieren om de gezondheid echt positief te beïnvloeden! We kunnen zoveel doen om onze eigen gezondheid te versterken en behouden! 

 We zijn geen lijders, maar we zijn scheppers in de ware zin van het woord. Als we maar een stuk bewuster zouden leven. 

Het feit dat er huisartsen zijn die daar gebruik van maken, stimuleert mij om alle kennis die ik de afgelopen jaren verzameld heb (en nog dagelijks verzamel) te ordenen en op een rijtje te gaan zetten. Als dat nuttig is, zal ik dat via de blogs melden en wellicht op de website vastleggen. Daarnaast heb ik zoveel informatie verzameld over zaken die de gezondheid positief beïnvloeden dat ik de komende tijd heel veel te schrijven heb. Hoewel ik het eerst moet ordenen! 

Wat me tot nu toe tegenhield was de polarisatie, de negatieve tendens die er is, ‘het duister’ wat onze maatschappij probeert te ontwrichten, maar tegelijkertijd zijn de natuurartsen die werden gecanceld in Amerika zo belangrijk qua gezondheidsinformatie en is alle informatie over supplementen en essentiële olie zo belangrijk, dat ik jullie dat niet wil onthouden. Ook in de Epoch Times (een medium wat de waarheid wil vertellen en niet mainstream is) staan regelmatig zulke goede artikelen over gezondheid, dat ik die bronnen gebruik om mijn kennis te vergroten. Met behulp van al die bronnen zal ik de komende tijd artikelen gaan schrijven.

Maar ik blijf zoeken naar een balans tussen medisch en maatschappelijk verantwoord bezig zijn, dus ik zal het zeker ook nog hebben over de SDG’s, de doelen die zogenaamd met duurzaamheid te maken hebben maar ons intussen leiden naar een slavernij…….

Terwijl de zorg op veel vlakken steeds slechter wordt (ondanks de vele kanjers die erin werkzaam zijn en het hart op de goede plaats hebben!) wordt het tijd dat we meer voor onszelf gaan zorgen, dat we meer verantwoording gaan nemen voor de eigen gezondheid. Omdat we dat met de juiste informatie kunnen. Sterker nog, omdat we dat met de juiste informatie het grootste deel van de tijd beter kunnen dan welke arts dan ook.... 

Wordt vervolgd…………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Het is alweer een tijd geleden dat ik wat schreef. En dat is niet voor niets. Ik gaf eerder al aan dat ik in een spagaat zat tussen ‘gewoon’ over medische zaken schrijven en schrijven over wat er gebeurt in de wereld.

In mijn ideale wereld zou ik schrijven over de medische dingen, maar in deze wereld voel ik me gedwongen om de gekkigheid ter sprake te brengen, om mensen wakker te schudden, om bij te dragen aan het meer zien van de krankzinnigheid zodat we het ten goede kunnen veranderen als voldoende mensen doorhebben wat er gebeurt. 
Maar tegelijkertijd wil ik niet bezig zijn met al die negativiteit.

Dus heb ik lang helemaal niet geschreven. En vooral bijgehouden wat er zoal gebeurde.
Misschien was ik ook wel een beetje met stomheid geslagen. Door een veelheid van factoren. Niet in het minst doordat zoveel mensen meehelpen aan een duistere agenda en zoveel andere mensen helemaal niet willen weten wat er gebeurt, wat hen in de maag wordt gesplitst, hoe ze ziek worden gemaakt, wat hen allemaal niet wordt verteld en welke leugens er wel worden verteld.

Dus wie ben ik dan om die veilige haven van onwetendheid te verstoren? 

Weer neem ik me nu voor om de komende tijd over ‘medische’ zaken te schrijven, nadat ik eerst mijn verbazing over wat er nu allemaal gebeurt heb geventileerd. Maar of het echt gaat gebeuren durf ik niet eens te verzekeren, omdat het oké moet voelen.
Dat is iets wat altijd al, maar zeker de laatste 3-4 jaar, voor mij belangrijk is: het moet oké voelen. En als dat niet zo is, doe ik het niet. Punt.

Afgelopen week kreeg ook ik een uitnodiging om een corona-mRNA-vaccin te gaan halen.
En dat deed me realiseren dat we als burgers in deze samenleving in verschillende treinen zitten, die min of meer parallel aan elkaar rijden op verschillende sporen; dicht bij elkaar – naast elkaar – maar ook mijlenver van elkaar verwijderd.

Een trein met mensen die op weg zijn naar een nieuwe bestemming, nieuwsgierig, maar ook kritisch, zich bewust van hun keuzes en hun leven. Daardoor maken ze zelf veel eigen keuzes. Leiders van in elk geval hun eigen leven. Vaak ook behoorlijk spirituele mensen, maar niet per se. Wel mensen op zoek naar waarheid. In de trein krijgen ze informatie via de omroep, kranten, tijdschriften, internet, etc.
Laat ik deze trein ‘A’ noemen.

En...een trein met mensen die veelvuldig in die trein zitten en zich laten brengen waar die trein gaat, minder nieuwsgierig, vertrouwend op de keuzes van de machinist. Immers, het ging altijd goed toch? Misschien religieuze of juist atheïstische mensen, maar minder spiritueel. In deze trein wordt ook informatie gegeven, maar alleen die men wil geven, waarvan de spoorwegmaatschappij denkt dat het goed is voor hen. Maar ook hier via omroepen, tijdschriften, kranten, internet, etc.
Laat ik deze trein voor het gemak ‘B’ noemen.

Ik noem deze twee treinen/sporen, maar er zijn er veel en veel meer. Heel veel tussensporen.

Neem mijn uitnodiging voor de Covid-prik. In trein A weten de mensen dat elk vaccin (in elk geval elk mRNA-vaccin) leidt tot een slechtere weerstand, tot meer kans op Covid of zelfs opname. Dat het leidt tot meer kans op mogelijk ernstige bijwerkingen of zelfs de dood. Ze weten dat in Canada 75% van de mensen die 3 of meer vaccinaties kregen nu (V)Aids hebben ontwikkeld. Dat bewust ministers, maar ook burgemeesters hebben meegedaan aan angst verspreiden zodat zoveel mogelijk mensen de prik zouden accepteren. Ze weten dat er vieze spelletjes zijn gespeeld en dat de oversterfte sedert de vaccins er zijn enorm is, week in week uit. Dat allemaal nog los van het feit dat de vaccins nergens tegen beschermen, al helemaal niet tegen ziek worden of het virus overdragen. Ik noem maar een aantal van de vele bekende feiten. Zoals bijvoorbeeld ook dat de bijsluiter al tientallen pagina’s aan opgesomde bijwerkingen telt – men zegt zelfs 574 pagina’s – en niet voor niets nergens te vinden is.

Maar……..in trein B is men daar niet of nauwelijks van op de hoogte. Daar is de informatie nog steeds dat ze veilig en effectief zijn. Dat ze beschermen, en dat je gek zou zijn ze niet te nemen, ze zijn ook nog gratis! En als er andere dingen worden gezegd, zijn dat wappies of complotdenkers, potentiële criminelen. Je krijgt van de overheid een uitnodiging, dus is het veilig en betrouwbaar…..en al die doden? Zijn er doden dan? en….Ach, dat komt nog steeds door het corona-virus, want vaccins hebben geen bijwerkingen……..

In trein A weten ze dat het coronavirus op zichzelf gezien over alle leeftijden uiteindelijk minder dodelijk was dan een griepvirus, terwijl ze in trein B nog denken dat het zeer gevaarlijk is en je direct extreme actie moet ondernemen als de ‘test’ twee streepjes laat zien.

Je ziet, mijlenver uit elkaar ligt de informatiekennis, of wat men denkt te weten, in treinen A en B. En nogmaals, er zijn vele variaties tussen deze twee treinen in.

Het woord 'corona' zorgt misschien in trein A voor wat irritatie omdat men direct denkt aan alle overdreven ophef, de zeer kwalijke en nadelige maatregelen als prikdwang, mondkapjes die schadelijk bleken, lockdowns, schoolsluitingen, uitsluitingen, QR-codes, alle leugens, de bedreigingen, de polarisatie, de ondeugdzame testen, en zelfs onnodige dode jonge mensen door de vaccins. Maar in trein B zorgt het woord nog steeds voor angst, gerelateerd met dood, en daar gaan alarmbellen bij het woord, men wil maskers, afstand, maatregelen, etc. 

De verschillen lijken af en toe krankzinnig tussen trein A en B, alleen al de beleving van een woord.....

In trein A weet men over de agenda 2030, de agenda die in zowel de WEF, de VN, de EU, etc. geldt. Waarbij de wereldbevolking fors moet worden verminderd, het liefst tot 500 miljoen, en het eindresultaat zou moeten zijn ‘Je bezit niets, maar je bent gelukkig’. Het komt erop neer dat we allemaal min of meer slaaf worden van een handjevol machtshebbers, en gecontroleerd door AI. Daarbij is het belangrijk dat we vooral onze identiteit kwijtraken, we moeten immers min of meer digitaal worden en geleefd worden door het digitale, dus er moet veel verwarring komen op allerlei gebieden. De eigen cultuur of religie, de sekse, de moraal, de ethiek, etc. Daarom ook de extreme immigratie en doorgeslagen seksuele zaken, de woke agenda, daarom ook de oorlogen en allerlei verwarringen over tal van regels die van alles blokkeren en in de war schoppen.

In trein B heeft men geen idee dat er zulke dingen gebeuren. ‘Het is toch hetzelfde als altijd?’. En ‘de kranten schrijven er niets over’. En men kijkt gewoon door naar de series en de sport op TV, niet merkend dat zelfs tijdens de sport de programmering gewoon doorgaat. Een wedstrijd wordt onderbroken voor de zoveelste persoon die ‘plots’ neervalt of op de tribune moet worden gereanimeerd, maar ‘alles is zoals altijd’…..

In trein A beseft men dat er grote kosmische veranderingen zijn en dat de as van de aarde aan het verschuiven is, wat logischerwijs klimaatverandering tot gevolg heeft. Wat overigens heel wat anders is dan een klimaatcrisis. Het elektromagnetisch veld van de aarde verandert en de zon is veel actiever. Men beseft dat ons leven als mens afhankelijk is van dat elektromagnetische veld omdat ook wij energetische wezens zijn met ieder ons eigen elektromagnetische veld. (Waarbij ons hart het sterkste ‘veld’ is). De term klimaatcrisis is slechts bedacht om angst aan te jagen, zodat die agenda 2030 makkelijker door te voeren is. Het is enerzijds afleiding zodat overheden allerlei wetten kunnen doorvoeren of beslissingen nemen die de bevolking nauwelijks in de gaten heeft, zoals onze soevereiniteit ‘verkopen’ aan de WHO. En anderzijds een hulpmiddel om allerlei zaken te ontwrichten, waartoe ook klimaatdemonstranten betaald worden om wegen te blokkeren. Ze trekken vanzelf mensen aan die denken dat het allemaal zo erg is dat ze mee gaan doen.

In trein B denkt men dat het echt allemaal waar is. ‘Zie maar, op het nieuws zeggen ze ook dat het steeds warmer wordt’. ‘En al die spontane branden en aardbevingen, en vulkaanuitbartsingen…..’, ‘en de zeespiegel stijgt, we lopen straks onder’. De hele dag door op elke zender en in elke krant wordt dat wat men wil doen geloven uitgezonden.

In trein A weet men dat ‘wetenschappers’ dik worden betaald om het verhaal wat men wil doen geloven te verkondigen, en dat anderen ‘gegijzeld’ worden en wel moeten meedoen omdat ze anders niets gepubliceerd krijgen en dus geen brood op de plank hebben. Of gewoon worden ontslagen als ze niet meedoen.Meerdere wetenschappers die hun ziel niet wilden verkopen zijn dan ook ontslagen en zijn nu roepende in de woestijn omdat ze genegeerd worden door de media. Dat geldt voor het klimaatverhaal, en eveneens voor het corona-verhaal. Ook daar proberen eerlijke wetenschappers hun verhaal te doen, maar worden genegeerd. (Dit alles in aanmerking genomen is het bijzonder dat vele honderden tot duizenden artsen en wetenschappers verklaringen ondertekenden tegen het verhaal over zowel corona als klimaat!). 

In trein B is men daar allemaal niet mee bezig. Dat is best lekker. Het is zoals altijd. Gezapig en tevreden doet men een puzzeltje, leest een stukje, praat oppervlakkig met elkaar over voetbal of het weer (‘het is wat, al die kou door de opwarming, hè?’). Maar ondertussen begint het toch ook een beetje te rommelen, er begint heel langzaam een gevoel te komen dat er iets niet helemaal klopt. De elektrische auto van de buurman stopte door de kou op de snelweg, een tante heeft een nieuw huis en kan niet aangesloten worden op het net, een zoon heeft een dubbel zo hoge elektriciteitsrekening omdat hij een warmtepomp heeft geplaatst en nu tweemaal zoveel elektra gebruikt, de accu van een brommer ontplofte in de straat, etc. Er ontstaat enige twijfel. 

In trein A weet men dat ook economisch er spelletjes worden gespeeld. Eerst kon er geen cent worden uitgegeven, staatsschuld en dergelijke, de laatste jaren wordt er met miljarden gesmeten. Niet in het belang van ons mensen, niet voor de woningnood, niet voor de zorg, niet voor werkgelegenheid, niet voor de natuur, niet voor vermindering van vervuiling, niet voor de vermindering van armoede, maar het gaat in bodemloze putten zoals een bedachte klimaatcrisis (om dingen tegen te gaan die niet tegen te gaan zijn) en uitgelokte geplande oorlogen waarbij tienduizenden of meer mensen vermoord worden, en kinderen spoorloos verdwijnen.

In trein B denkt men dat al het belastinggeld naar arme mensen gaat, dat Rusland en de Palestijnen eenzijdig de oorlogen hebben veroorzaakt, dat we wel al dat geld moeten uitgeven aan klimaat (om die 0,000036 graad te verlagen) omdat we anders verdoemd zijn.
En dat we al dat geld ook aan oorlog moeten besteden, want anders loopt Rusland over Europa heen. En dat wij als westen geen vrede willen (‘we’ blokkeerden na een maand al het vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland en nu wil de VS ook geen vrede in Gaza) is normaal.

Er zit een gapend gat tussen de meningen en kennis in trein A en trein B, niet in het minst veroorzaakt door de verschillende bronnen aan informatie die men krijgt. Luistert men naar de eerlijke wetenschappers die hun baan riskeren of naar de pseudowetenschappers die hun ziel verkopen? Luistert men naar de MSM/overheid met dat ene verhaal, of naar eerlijke onafhankelijke journalisten? Luistert men naar wat er wijs wordt gemaakt, of naar het hart/de intuïtie?

In trein A zitten veel mensen die door een hel zijn gegaan. Ze zijn gaan onderzoeken omdat er dingen niet klopten en kwamen erachter dat er nog veel meer niet klopte, ook over zaken die in het verleden gebeurden. Twijfels over de eerste maanlanding, over de ware toedracht van 9/11, over de dood van John F. Kennedy. Twijfels over hooggeplaatste figuren. Verhalen over kindermishandeling en pedofilie. Complotverhalen die vrijwel allemaal waar bleken te zijn. Hoe meer men onderzocht, hoe meer vraagtekens er kwamen. Maar ook ongewenste antwoorden. Het hele wereldbeeld zoals het bestond, viel in duigen. Wat was nog wel waar? Wat klopte wel? Wie is wel te vertrouwen? Maar voor de meesten geldt dat ze ook geaard werden, op hun twee voeten belandden. Want hun gevoel dat er dingen niet klopten werd bewaarheid. Dat gaf pijnlijke helderheid.
(Ter vergelijking: Ik maakte mee dat mensen na jarenlang onzekerheid in verband met verschillende klachten te horen kregen dat ze kanker hadden en opgelucht waren; ik begreep dat niet, maar eindelijk wisten ze wat er aan de hand was……)

In trein B hebben mensen een veel rustiger periode achter de rug. Er is weliswaar angst en onzekerheid voor alles wat er gebeurt en wat er dreigt, ook al zal niemand dat toegeven, maar het wereldbeeld is duidelijk. Wij het westen zijn de baas in de wereld en dat moet zo blijven. De overheid heeft het beste met ons voor en er is vrijheid van pers en meningsuiting. De prikken zijn goed voor ons, de volgende auto moet elektrisch zijn ook al hebben we het geld niet, er moeten nog meer windmolens komen, en we moeten de thermostaat nog lager zetten. Trump is een vreselijke man, net als Musk, en Poetin.

Terwijl in trein B men bezig is met alledaagse zaken, zijn veel mensen in trein A ook bezig met meer spirituele zaken. Want terwijl er allerlei vervelende zaken gebeuren zoals de oorlogen, de overstromingen, de vulkaanuitbarstingen, de verkwanseling van menselijke en landelijke soevereiniteit, realiseren veel mensen in trein A zich dat er ook grotere dingen aan het gebeuren zijn. De prachtige poollichten die soms zelfs in Nederland zichtbaar zijn, zijn een gevolg van wat er kosmisch gebeurt. Achter de schermen worden er steeds meer mensen opgepakt en verantwoordelijk gesteld voor misdaden tegen de menselijkheid, of het nu gaat om kindermishandelaars of prikopdringers. De vibratie/frequentie van de aarde gaat omhoog waardoor ‘het kwaad’ steeds moeilijker kan standhouden en vrede en liefde steeds meer terrein winnen. Spirituele media (die een kanaal zijn voor allerlei entiteiten van overledenen tot buitenaardse entiteiten) geven door dat we richting een nieuwe aarde gaan waarin we vredig en liefdevol met elkaar leven, zonder oorlogen en duistere zaken. Met een betere gezondheid.

Ik had nog veel meer zaken kunnen noemen die in de maatschappij spelen en het verschil in hoe mensen daarin staan, maar de grote lijnen lijken me duidelijk. Trein A en B, met vaak over en weer mensen die elkaar liefhebben, verschillen nogal. En het gaat er niet eens om wie er wel of niet gelijk heeft. De sporen verschillen. En dat is zo jammer. 

Hoewel mijn diepere gevoel (hart, intuïtie) kiest voor een optimistische benadering, voor een mooie toekomst en voor het zoeken naar de waarheid, kan mijn rationele ‘ik’ soms dwars doen. Immers, al dat kwaad, al die rotzooi, al die shit…….hoe kunnen we zonder?
Datzelfde geldt voor het empathische deel van me. Immers, hoe kan het zijn dat er zoveel mensen op hoge posities zo ‘slecht’ zijn, zo van God los, zo zielloos? Mensen die op zich sympathiek lijken, maar bijvoorbeeld duizenden doden op hun geweten hebben, of kinderen mishandelen? Of dodelijke experimentele vaccins opdringen? Of helpende medicatie verbieden?
Maar de positieve kant wint. Ik geloof (en wil geloven) in het goede. Zoals mijn hele lijf uitschreeuwde dat het niet klopte toen de coronashit begon, schreeuwt het ook dat we iets moois tegemoet gaan (na de chaos …….).

Nogmaals, de opsommingen hierboven gingen niet om wie gelijk heeft of niet. Het is zo bedroevend dat wij mensen door zoveel leugens (en wisselende mate van bewust zijn) zo op verschillende sporen rijden.....want we zouden moeten kunnen vertrouwen op overheden, media en wetenschappers.....!

Ik wil dan ook mijn laatste bijdrage op dit gebied dit jaar eindigen met uit te spreken dat ik denk dat het allemaal goed komt. Er zijn veel ‘goede’ mensen en krachten hard aan het werk!
Ik denk dat de ‘slechte’ mensen steeds minder vat gaan krijgen en dat vrede en liefde zullen zegevieren. Het klinkt voor mensen die echt in trein B zitten misschien wat klef, maar onthoud mijn woorden!

Ik heb altijd een wereld gewild waarin harmonie en liefde centraal stonden, als kind al, en heb nooit begrepen waarom er zoveel strijd, zoveel concurrentie en zoveel ongezonde competitie moest zijn. Dat zou te maken hebben met de evolutie, waarmee we zijn geprogrammeerd, maar dat verhaal blijkt helemaal niet te kloppen. We zijn niet geëvolueerd door competitie maar juist door samenwerking. Daarmee komen we veel verder.

En elk mens wil in de kern alleen maar liefde. Liefde geven en liefde ontvangen.

Al die andere zaken met strijd en agressie hebben niets te maken met wat onze ziel wil, dat is alleen maar ego (het slechte stuk ervan, want ego op zich is niet slecht, dat geeft ook kracht).

Liefde is ook de meest genezende kracht. De kus op de zere plek van je kind doet niet zomaar wonderen. Als we positieve aandacht (liefde) brengen naar een pijnlijk lichaamsdeel, werkt dat ook veel beter dan negatieve aandacht (boosheid, ergernis, verdriet, irritatie, etc). 

Hoe dan ook, ik hoop dat ik de komende tijd meer ‘medische’ stukjes kan schrijven en de liefde zegeviert, en hoewel ik vroeg ben, wens ik iedereen die dit leest (en ook zij dit het niet lezen) alvast heel fijne kerstdagen en een fantastisch liefdevol, vredig en gezond 2024!

In licht en liefde,

P.S.1: En ik stuur zeker ook licht en liefde naar iedereen die overleden is of lijdt onder het (natuur- en menselijk) geweld van deze tijd.

Liefs, 
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dit deel had heel lang kunnen zijn, aangezien alles wat met Covid-vaccins te maken heeft een en al politiek is. Ik beperk me nu tot het onderstaande. Omdat ik dit niet te politiek wil maken.  

(okt 22) Terwijl regeringen en hun ministers van ‘volksgezondheid’ over de hele wereld tegen alle cijfers in blijven beweren dat de vaccins veilig zijn en steeds maar weer aanmoedigen je te laten prikken, ligt de minister van Volksgezondheid in Florida op een andere koers.
Onderzoek door het ministerie wijst uit dat er een piek is in sterfgevallen onder jonge mannen binnen een maand na het nemen van de Covid vaccins (iets wat overigens overal zo is als de ogen er niet voor worden gesloten).
Voor minister Joseph Ladapo reden om niet te zwijgen daarover. “Florida zal de waarheid niet verzwijgen”. Hij adviseert jonge mannen tot 39 jaar GEEN prik te halen.
Opvallend is dat de tweet die hij hierover stuurde tienduizenden keren werd geliked en toen door Twitter werd verwijderd. Na ophef werd ie weer terug geplaatst.

Florida wil deze jonge mannen niet onnodig blootstellen aan onnodige vaccinatierisico’s.
Uiteraard zegt Marion Koopmans dat de gebruikte gegevens niet betrouwbaar worden geacht (maar iets betrouwbaars uit haar mond is langzamerhand zeldzamer).
De Britse cardioloog Aseem Malhotra vindt zelfs dat alle vaccinaties moeten worden opgeschort totdat alles tot op de bodem is uitgezocht. De Belgische arts Anne Fierlafijn steunt hem daarin omdat hij het op basis van duidelijke cijfers zegt, en veel van de echte cijfers voor het publiek verborgen blijven. (https://www.ninefornews.nl/minister-van-volksgezondheid-van-florida-waarschuwt-voor-de-gevaren-van-mrna-coronavaccins/) 

(okt 22) Het Roemeense Europarlementslid Christiaan Terhes stelt dat de oversterfte door de hele EU 16% hoger is dan normaal. En "als je naar de kaarten kijkt, zie je dat de landen met de hoogste vaccinatiegraad de grootste oversterfte hebben….".

Ook politiek is helaas het verdraaien van feiten, het programmeren van de bevolking met leugens en onzinnige beweringen.

Zo plaatste de Amerikaanse regering op hun officiële website een artikel met als conclusie dat de bijwerkingen van de mRNA-vaccins te wijten zijn aan stress veroorzaakt door antivaxxers………

En Christine Anderson (Europarlement -D'land) reageert daarop met ‘ze stoppen echt voor niets om hun gigantische leugen te verdoezelen’……..
(https://twitter.com/AndersonAfDMdEP/status/1597323393325748224?=KdrnUg3w7REgQ4BT8W9n8Q&s=03)
 

Veel van de rest van de politiek is verweven in de andere rubrieken over de vaccins.

Wordt vervolgd……

In licht en liefde
Ed

P.S. aangezien deze 23 augustus wordt 'gepubliceerd', en dan ook de nieuwe Europese wet ingaat die ons vertelt wat de waarheid is en dat we niet van die lijn mogen afwijken, ben ik benieuwd of dat invloed gaat hebben op mijn artikelen, die stuk voor stuk gebaseerd zijn op feiten en cijfers uit onderzoeken. Maar als dat niet de waarheid is die je wilt horen als overheid........

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik had nog vele blogs kunnen vullen met informatie over allerlei facetten rond de vaccins, maar……… ik zie dat de blogs nauwelijks worden gelezen.

Reden? Dat is gissen.

Het zou kunnen zijn dat iedereen al op de hoogte is van de echte feiten, of dat niemand aan anderen durft te vertellen dat ze het moeten lezen, of dat mensen het gewoon niet (meer) willen horen/lezen. Maakt ook niet uit. Voor mij betekent het dat ik mijn energie anders kan gaan gebruiken. Wel zo fijn. 

Feit is wel dat ze er weer aan beginnen te komen en dat iedereen op de hoogte zou kunnen zijn van de nadelen.

De Gezond Verstandkrant schreef een uitgebreid gratis artikel (https://gezondverstand.eu/2023/08/30/het-grote-gevaar-van-de-mrna-griepprik-bert-egberts/) over de nieuwe griepprik met als basis dat de oude griepprikken vooral een verdienmodel waren voor BigPharma terwijl ze niets nuttigs deden, maar ook niet gevaarlijk waren. De ‘nieuwe’ mRNA prikken doen ook niets nuttigs, zijn ook dat verdienmodel, maar zijn wel potentieel gevaarlijk.

Maar goed, ik ga dus geen nieuwe blogs schrijven over de Covid vaccins, maar besluit deze laatste blog met de laatste nieuwsfeiten van de laatste maand. Op zich interessant genoeg.

Omdat ik mijn notities langs loop, is het niet gestroomlijnd en staan er soorten informatie door elkaar, maar dat is dan maar zo.

Daar gaan we…..

 • De Canadese arts Chris Shoemaker stelt dat het een feit is dat 50% van de mensen met myocarditis door de vaccins binnen 5 jaar overlijdt, en 75% binnen tien jaar. Normaal gesproken was myocarditis zeldzaam, maar nu is dat 3-15% van de mensen na de prik. Later las ik dat hij het zelfs heeft over ‘tot 20%’ van de gevaccineerden! Hij noemt het een ramp…..( https://www.ninefornews.nl/velen-weten-niet-dat-ze-het-hebben-miljoenen-zullen-sterven-en-heel-binnenkort/). Bovendien weten veel mensen helemaal niet dat ze hartschade hebben opgelopen. Ze nemen hun vermoeidheid of verslechterde conditie voor lief of wijten het aan andere zaken. 

 • The Epoch Times bericht over een onderzoek wat aantoont dat de mRNA covid vaccins via de uitgeademde druppeltjes (aerosol) van gevaccineerden of ongevaccineerden kunnen worden overgebracht. (https://www.theepochtimes.com/health/new-evidence-suggests-mrna-covid-19-vaccine-transmission-of-aerosols-by-vaccinated-to-unvaccinated-5436722?utm_source=morningbriefnoe&src_src=morningbriefnoe&utm_campaign=mb-2023-08-03&src_cmp=mb-2023-08-03&utm_medium=email&est=5d3wfVy8C7%2FBHolFnS9SKnbx2JZ%2FJNWng0gURNIuCv2NYWKRtsAjYY7rPrjRuRZo)

 • Officiële statistieken uit de UK laten zien dat het aantal doden per 100.000 dubbel gevaccineerden 91% hoger was dan dat van de niet gevaccineerden tussen 18-39 jaar……….Hoezo veilig en effectief?

 • Pubmed publiceerde een onderzoek waar uit een grote meta-analyse bleek dat Covid vaccinatie duidelijke geassocieerd is met een toegenomen sterfte die met het hart te maken heeft onder mannen (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37534766/). Er wordt altijd gekozen voor dit soort voorzichtige formuleringen omdat men het niet hardop en duidelijk wil zeggen. 

 • Myocarditis door het vaccin is anders dan myocarditis door andere oorzaken blijkt uit onderzoek, waardoor het vaak niet ontdekt wordt met de gebruikelijke harttesten. Ook dit blijkt weer uit een grote studie gepubliceerd in JAMA-cardiology (https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2791253) en een studie gepubliceerd in de Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00244-9/fulltext)

 • Dr. Pierre Kory, die zich de afgelopen jaren heeft gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met ‘long Covid’ en vaccinschade, zegt dat miljoenen mensen baat zouden hebben bij een behandeling van de schade opgelopen door de vaccins. (Vergeet niet dat veel sluimert en geleidelijk voor steeds meer ellende gaat zorgen: auto-immuunziekten, chronische aandoeningen, hartfalen, kanker, ect.) Het belangrijkste middel daarbij zou Ivermetcin zijn, en hij meent dat de vaccinatiecatastrofe wordt verergerd doordat landen Ivermetcin verbieden. (https://www.frontnieuws.com/cv19-vaccin-humanitaire-catastrofe-wordt-turbocharged-zonder-behandeling-dr-pierre-kory/)

 • Een onderzoek gepubliceerd in the AHA Journal toont dat kinderen met een myocarditis door de vaccins na een jaar nog steeds een verslechterde hartfunctie hebben, wat tegenspreekt dat ‘het wel zou meevallen’. (en o.a. Dr. Chris Shoemaker meent zelfs dat de situatie van het hart op termijn verslechtert).

 • Wat erg is weggehouden uit de media is de hoeveelheid ouderen die snel na de vaccins zijn gestorven. Het werd allemaal gegooid op sterven door Corona, maar Steve Kirsch (ICT-miljardair met vaccinschade) wist los te peuteren dat er verpleeghuizen zijn waar meer dan 25% van de bewoners stierf binnen 20 dagen na de prik. Dat was in Amerika, maar ook hier in NL vernam ik dat er heel veel mensen kort na de vaccins stierven. Het werd weggewoven als ‘ze waren al zwak’ of ‘door covid’ of ‘ze waren oud’, maar terwijl de samenhang met het vaccin duidelijk leek, werd er niets mee gedaan.

 • Na de vaccins blijkt er een toegenomen aantal lepra-gevallen te zijn (niet zo gek, omdat het immuunsysteem verslechtert/de)

 • Het aantal kankerpatiënten neemt flink toe vooral bij jong volwassenen, vooral bij vrouwen en 30-ers.

 • Dr. Peter McCullough, cardioloog vertelt voorheen in zijn carrière nog geen 1 geval van myocarditis per jaar te hebben gezien en nu wel 2 per dag in de kliniek……. 

 • Ook het Amerikaanse leger heeft bevestigd dat sinds de uitrol van de vaccins er een piek in myocarditis is. Officieel zeggen ze 151%, maar als de gegevens gecorrigeerd worden, gaat het om een toename van 2868% ! (https://www.theepochtimes.com/us/us-military-confirms-myocarditis-spiked-after-covid-vaccine-introduction-5411759?utm_source=partner&utm_campaign=vigilantf&src_src=partner&src_cmp=vigilantf)

 • Uit velerlei onderzoeken blijkt dat de schade opgelopen door een myocarditis door de vaccins blijvend is en niet voorbij gaat……

 • De mRNA vaccins verminderen bij kinderen (maar ook bij volwassenen) de immuunrespons tegen virale stimuli, oftewel het immuunsysteem lijkt in slaap te sukkelen als het gaat om andere ziekteverwekkers. Het lichaam wordt dus minder goed beschermd en verdedigd tegen de duizenden andere virussen en bacteriën. (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1242380/full)

 • De Dagelijksestandaard(.nl) schrijft over de dubbele corrupte agenda van Marc Bonten. Hij was een prominent lid van het OMT en tegelijk vaccinverkoper….. (https://www.dagelijksestandaard.nl/binnenland/de-dubbele-corrupte-agenda-van-marc-bonten-omt-lid-en-vaccin-verkoper). (Het lijkt vooral slordig, maar gezien de grote gevolgen van deze experimentele gentherapie is het vooral heel vies).

 • Rusland zou alle Covid vaccins hebben vernietigd nadat het aantal aidsgevallen met 400% was gestegen {aids= (in dit geval door de vaccins) verkregen slechte werking van het immuunsysteem}. 

 • Het blijkt dat medewerkers van Pfizer een prik kregen uit een aparte serie, die ook nooit getest is.

 • Karen Kingston, die voor Pfizer werkte en uit de school klapte over de gevaren van de vaccins, spreekt haar angst uit omdat volgens haar beveiliger haar leven in gevaar is. Ze zou al meerdere keren vergiftigd zijn. De arts Rashid Buttar, die eerder waarschuwde voor de vaccins vertelde ook dat hij vergiftigd was, en stierf enige tijd later. Ook de arts Carrie Madej zei vergiftigd te zijn. Ze raakte vervolgens zwaar gewond bij een vliegtuigongeluk. De arts Vladimir Zelenko waarschuwde dat alles wordt gedaan om kritische artsen de mond te snoeren. Hij overleed op 48 jarige leeftijd aan kanker. Over de prikken zei hij “neem ze niet, ze zijn gevaarlijk en onveilig”.

 • Dr. Tenpenny werd in Amerika haar licentie ontnomen nadat ze kritisch was over de vaccins……..

 • De premier van Engeland, Sunak, pushte Moderna vaccins, waar hij welf 500 miljoen in had geïnvesteerd……….terwijl duizenden mensen door de vaccins stierven, verrijkte hij zichzelf. ….. 

 • En de rookgordijnen zijn er uiteraard ook. Terwijl wordt vertelt dat steeds meer jonge mensen met hartproblemen in de ziekenhuizen komen, wordt gesteld dat er een totaalverbod op rookwaren moet komen. Om de aandacht af te leiden van de echte oorzaak……

 • De Telegraph meldt intussen dat het aantal hartaanvallen nog nooit zo hoog is geweest in Engeland.

 • Uit de WOB verzoeken blijkt dat de zogenaamde spontane TV-uitzending waar mensen vragen konden stellen over de vaccins aan het RIVM en minister de Jonge volledig een propagandacampagne was van desinformatie, waarbij de vragen tevoren waren doorgenomen. Theater dus. Van het kwalijke soort. 

 • Ninefornews citeert een ambulancebroeder die zegt dat de hele branche het weet, maar iedereen zwijgt. Hij wordt bijgevallen door een begrafenisondernemer die hetzelfde beweert. (https://www.ninefornews.nl/ambulancebroeder-de-hele-branche-weet-het-en-zwijgt-uit-angst-wappie-te-worden-genoemd/). En ik heb zelf uit meerdere bronnen vernomen dat de eerste vraag die ambulancebroeders stelden bij mogelijke hartproblemen “was het Pfizer, Moderna of Astra?” ook hier in NL is het dus zo dat men het wel weet, maar er niet over durft te praten………

 • Vergeet niet dat uit de gegevens van de EU blijkt dat er 10 prikken zijn ingekocht voor elke ingezetene! Zonder fatsoenlijke onderzoekgegevens. Daarbij zijn de contracten tussen de onderhandelaars en BigPharma geheimgehouden. ‘Je struikelt bijna over de corruptie’, sprak iemand begrijpelijke woorden……

 • In Amerika zijn er een behoorlijk aantal staten die zowel de vaccinmandaten als de mandaten voor maskers hebben verbannen. (Hoewel het natuurlijk afwachten is wat er gebeurt als er weer een pandemie wordt ‘bedacht’ of dreigt.

 • Nobelprijswinnaar Luc Montagnier heeft laten weten dat er een aantal sequenties zijn toegevoegd aan de Covid vaccins, waaronder HIV.

 • Pfizer werd onlangs bij hoorzittingen in de senaat onder druk gezet over de veiligheid van vaccins en ze gaven toe geen idee te hebben waarom er myocarditis optreedt. Moderna gaf toe geen enkel plan te hebben te betalen voor vaccinschade. De regering Biden kon geen enkel bewijsstuk overleggen waarom boosters elke twee maanden nodig zouden zijn………

 • Miljoenen Amerikanen kregen van hun artsen het advies zich te laten vaccineren, nu blijkt dat de artsen flink beloond werden voor het prikken……….( https://expose-news.com/2023/08/21/leaked-documents-show-american-doctors-were-financially-rewarded-for-pushing-the-covid-jab/)

 • (https://www.ninefornews.nl/pierre-capel-doorprikt-13-leugens-in-filmpje-dit-is-nog-nooit-gezien/) Pierre Chapel weerlegt op zijn eigen manier 13 leugens omtrent de prikken……..

 • In veel Europese landen is er een flinke oversterfte, behalve in de landen waar nauwelijks gevaccineerd is. In Roemenië, Hongarije en Bulgarije is zelfs een ondersterfte. Dat laatste zou je ook verwachten als veel zwakkeren na een pittig virus zijn overleden (en de sterkeren overblijven). Het feit dat in alle andere landen een oversterfte is, is daarom des te raadselachtiger (als je het vaccin als oorzaak niet wilt zien). (https://www.ninefornews.nl/in-europa-is-iets-heel-interessants-aan-de-hand-en-niemand-praat-erover/).

 • In Canada sterven veel meer mensen dan verwacht in 2023, en gezondheidsdeskundigen en de pers zijn verbijsterd, maar de vaccins worden niet genoemd. Een oversterfte van 15-20%. (https://archive.ph/URx0k). Een getal hoger dan tijdens de pandemie. Overigens was de oversterfte in 2022 nog veel hoger: 75% hoger ten opzichte van 2021!

 • In het algemeen geldt – als je naar de statistieken van alle landen kijkt – dat hoe meer boosters er zijn gegeven, hoe groter de sterfte is. Igor Chudov zegt dat met verdriet en teleurstelling te constateren, temeer daar die trend zich doorzet. (https://www.igor-chudov.com/p/a-guide-to-my-excess-mortality-articles?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web).

 • Engelse levensverzekeringsdata geven aan dat er veel meer jonge mensen sterven dan normaal, en het is niet door Covid….
  (https://www.frontnieuws.com/vernietigende-levensverzekeringsgegevens-tonen-aan-dat-er-veel-meer-jonge-mensen-sterven-en-het-is-niet-van-covid/). Ook in Duitsland is de oversterfte (tot en met juni 23) in de leeftijd 30 t/m 44-jarigen met 25% gestegen. (https://x.com/usmortality/status/1693465950413352987?s=46&t=lCvmqdzlcg09bqS-DKOlwg)

 • Nieuwe data uit Engeland tonen dat 95% van de mensen die stierven aan corona waren gevaccineerd. Niet alleen loop je als gevaccineerde dus meer kans corona te krijgen, ook de kans op sterfte is groter……dat is wat anders dan de zogenaamde gezondheidsdeskundigen ons vertelden……..

 • De gegevens van de CDC (Amerikaanse RIVM) laten ook nog eens zien dat 99% van de ‘Covid-doden’ niet primair door het virus zijn veroorzaakt!  Aanvankelijk werd dat wel zo gezegd. Het noemen van het aantal doden door Covid gedurende de ‘pandemie’ lijkt dus een grote leugen alleen bedoeld om angst en paniek te creëren (en om de prikken te slijten). Blijft de vraag waarom ze ons zo graag ‘geprikt’ zien…….…zeker gezien het feit dat alleen maar kwetsbaarder maakt.

 • Zweden blijkt met de aanpak op basis van feiten en niet op basis van fabels en pseudowetenschap meer dan gelijk te hebben gehad. Ze kende verreweg het laagste aantal doden in vergelijking met andere landen. Zonder lockdownleed, zonder avondklok, zonder gesloten scholen, etc.

Tot hier. Genoeg om over na te denken lijkt me. Genoeg ook om te kunnen beslissen of je de volgende ronde meedoet………….

Maar laat ik één ding duidelijk maken: laat het je eigen keuze zijn. Ik heb behoorlijk wat mensen om me heen gezien die zich lieten overhalen de prik te nemen terwijl ze dat aanvankelijk niet wilden. En ze hebben nu spijt. Maar voor de duidelijkheid: ik respecteer ieders 'vrije' keuze! Zolang die maar vrij is. 

Dit zijn niet de 'onschuldige normale' vaccins, dit zijn vaccins die je leven voor altijd kunnen veranderen, als je pech hebt je leven voor altijd verzieken.

Ik verbaas me ook over de mediaberichten dat er nu weer mensen met Covid in het ziekenhuis liggen. Covid is geen meldingsplichtige A-ziekte meer, dus men zou daar helemaal niet mee bezig moeten zijn. Bovendien zijn de testen nog even slecht als eerder. Als we eerlijk naar alle cijfers kijken zijn er minder mensen door Covid omgekomen dan normaal door een griep, hebben alle maatregelen averechts gewerkt en waren de maatregelen allesbehalve wetenschappelijk onderbouwd. Kortom, wat media en politici vertellen komt niet overeen met de feiten. Sommigen noemen dat liegen. 

Of bestaan ze eigenlijk geen van beide meer? Als het over politiek gaat bedoel ik dan politiek in de democratische zin: politiek waarbij het volk de vinger in de pap heeft. Wij als volk lijken niets meer te vertellen te hebben, grote internationale organisaties die wij niet gekozen hebben bepalen de belangrijkste politieke beslissingen in de westerse landen. Ze perken onze vrijheden in, ontstelen de boeren, bedenken crises om dat te kunnen doen, etc. Grote massa's protesterenden worden betaald door olichargen om dat te doen, en op die manier de onrust en angst te vergroten. Niet in het minst om dat veel mensen daardoor denken dat het allemaal echt waar is. 

En de media? Die zingen allemaal hetzelfde valse liedje. Journalisten die de waarheid proberen te achterhalen zijn nog dun gezaaid en al helemaal niet in dienst van grotere firma’s of omroepen. Binnen die beperkte marge van het ‘ene verhaal’ (het narratief) lijken ze soms weliswaar een beetje dwars te liggen om de indruk te wekken dat er verschillende meningen mogen zijn, maar uiteindelijk blijven ze binnen de verplichte lijntjes kleuren. De enige journalisten die nog waarheid zoeken, zijn sommige onafhankelijke freelance journalisten, die leven van particuliere donaties en die grotendeels hun verhalen zelf via social media moeten publiceren omdat ze geen voet aan de grond krijgen bij omroepen of kranten. De nieuwe Europese wet die de waarheid 'beschermt' zal het narratief nog meer isoleren en de echte waarheid nog meer buitensluiten. (voor zover er echte waarheid bestaat). En daarmee dus ook de vrijheid van meningsuiting......

Dit was mijn laatste blog aangaande de mRNA-vaccins. Ik vond dat ik er meer informatie over moest geven na alles wat ik de afgelopen jaren heb gelezen en uitgezocht. Ik sluit niet uit dat ik de komende maanden nog eens iets erover zal schrijven als dat nodig is, maar voor nu ga ik mijn energie anders gebruiken.

Neem een weloverwogen besluit als ze straks weer aankomen met de prikuitnodigingen. Stel je gezondheid en (echte) vrijheid voorop. Je zou voldoende informatie moeten hebben om een goede keus te maken.

In licht en liefde,
Ed.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dit keer een kort stukje, deels omdat een deel van de lading al werd/wordt gedekt door andere ‘onderwerpen’……..

Pfizer directeur Dr.Walker wordt door de verborgen camera van Project Veritas betrapt op het vertellen dat hij zich zorgen maakt over de voortplantingsgezondheid van vrouwen na het vaccin. “Er is iets onregelmatigs met de cycli. Het vaccin zou daar geen invloed om mogen hebben”. (https://www.blckbx.tv/corona/nieuwe-veritas-video-pfizer-top-weet-dat-mrna-vaccin-menstruatie-verandert)

Hoogleraar sekse- en gendersensitieve geneeskunde Sabine Oertelt zegt dat het logisch is dat vrouwen meer bijwerkingen hebben op het vaccin omdat ze een actiever immuunsysteem hebben dan mannen. Maar de klachten hadden veel serieuzer genomen moeten worden. Vrouwen hebben ongeveer 2x zo vaak klachten dan mannen.(https://www.nu.nl/wetenschap/6250538/vrouwen-hebben-vaker-klachten-na-coronaprik-moet-serieus-worden-genomen.html)

(feb 23) Een nieuw onderzoek over vaccins: uitkomsten zijn ronduit schrikbarend. (https://www.ninefornews.nl/er-verschijnt-een-nieuw-onderzoek-over-coronavaccins-en-de-uitkomsten-zijn-ronduit-schrikbarend/)
Verloskundige/gynaecoloog James Thorp omschreef de uitrol van de coronavaccins als de grootste schending van de medische ethiek in de geschiedenis. Hij schreef mee aan een peer-reviewed onderzoek met ernstige conclusies. Een dramatische toename in miskramen, doodgeboorten en menstruatieproblemen. Vergeleken met griepprikken is er een 1200-voudige toename van ernstige menstruatieproblemen, een 57-voudige toename aan miskramen en een 38-voudige toename aan foetale sterfgevallen.
Eerder zei de gynaecoloog, ruim 40 jaar in het vak, dat “er dood en verderf wordt gezaaid” op een schaal die hij niet eerder gezien heeft.
Ook worden er meer geboorteafwijkingen geconstateerd en krijgen baby’s vake hartaanvallen in de baarmoeder, volgens Thorp.

Dr. Kimberley Biss, verloskundige/gynaecoloog, zegt dat er sinds de Covid-vaccin uitrol een 50% toename is in miskramen, 50% afname in vruchtbaarheid en 25% toename in abnormale baarmoedermond-uitstrijkjes en baarmoederkanker.

Bedenk dat er lang is beweerd dat het beïnvloeden van de menstruatie door de vaccins een complottheorie was! En toen het uit diverse onderzoeken wel zo bleek te zijn, werd er beweerd dat het ‘niets is om je zorgen over te maken’. En nu komt er steeds meer vraag naar uitvoeriger en diepgaander onderzoek.........

wordt vervolgd

In licht en liefde,
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn