Blog Algemeen

Geneeskunde en Nepnieuws 2 (vervolg)

Toen kwamen er wat betere medicijnen tegen maagzweren, medicijnen die niet alleen het zuur neutraliseerden, maar ervoor zorgde dat er minder zuur werd aangemaakt. De aanmaak werd deels geblokkeerd. Omdat eerdere medicijnen dat niet konden, was eerder dat dieet en die bedrust nog nodig. Maar nu veranderde de aanpak ineens:
Je kon gewoon doorwerken. Ideaal voor de werkgever! Maar ook voor het genezingsproces? Niemand vroeg zich dat destijds af. En aanvankelijk werden het dieet en drinkadviezen nog gegeven, maar langzamerhand verdween ook dat. Je kon gewoon doorwerken (met alle spanningen die mogelijk de oorzaak van je maagzweer waren) en je kon gewoon alles eten en drinken (ook als dat ten dele wellicht de oorzaak van je maagzweer was).

Je begrijpt wellicht al wat er gebeurde: mensen ‘genazen’ van hun maagzweer, maar hadden er al snel een terug. Want ondanks onderzoeken die erop wezen dat bijvoorbeeld koffie, vet eten en alcoholgebruik, maar zeker ook spanningen, debet waren aan het terugkeren van maagklachten, werd er gemiddeld niets met die informatie gedaan. Het was (en is nog steeds) makkelijker gewoon een pil te geven dan uitvoerig uit te leggen en mensen te overreden gezonder te gaan leven……

Dus kwamen maagklachten en zelfs maagzweren terug. En heel slim kwam er toen vanuit de industrie de suggestie dat maagklachten eigenlijk chronische klachten waren. En dat je dus eigenlijk chronisch medicatie moest geven. Gewoon de rest van het leven…..

In diezelfde fase werden er weer sterkere medicijnen uitgevonden die ervoor zorgden dat er nog veel minder maagzuur werd aangemaakt. Dit was olie op het vuur wat al zo fantastisch smeulde. Immers, als je die medicijnen slikt en je stopt ermee, krijg je direct stevige maagklachten doordat je ineens heel veel meer maagzuur gaat produceren. Dat leek te bevestigen dat je wel moest blijven slikken. 
Tegelijkertijd werd het maagzuur zo geremd, dat de hele maagfunctie waar het de verbranding en vertering betreft behoorlijk verslechterde, zodat er vanzelf andere klachten ontstonden. Zoals bijvoorbeeld maagklachten of een opgeblazen gevoel. En weer leek dat te bevestigen dat je moest blijven slikken, dat je ze niet voor niets slikte.

Je zou dit als nepnieuws van het lichaam kunnen beschouwen, maar eigenlijk is het nepnieuws veroorzaakt door de medicatie.  

En als arts ga je mee in die stroom, die stroom van ‘van kwaad tot erger’, die stroom van ‘meegaan in de creaties van de industrie’. Want je ziet niet wat er gebeurt, je bent onderdeel van het proces, je staat er middenin. Je wilt het beste voor je patiënten en je gelooft wat er wordt verteld in de medische bladen.
Sterker nog, wat zou je moeten als je dat niet geloofde? Dan zou alle zekerheid voor jou als arts verdwenen zijn.

Kun je nagaan hoe ik me voelde toen ik dit soort dingen wel zag. Ik leerde gaandeweg van enige afstand te kijken naar wat er gebeurde. In de geneeskunde, in de homeopathie, de invloed van de industrie op het doen en laten van artsen, de manier waarop artsen hun ‘dwaze’ handelen goedpraten en zelfs fantastisch vonden.

In het kader van het begrip ‘nepnieuws’ was dat voor het grootste deel wellicht ook nep nieuws. De manier waarop onlogische zaken logisch worden gepraat, waarop het bestrijden van signalen dat er iets niet klopt ‘genezen’ wordt genoemd.

Als een beetje kritisch arts is het al snel een frustrerende wereld waarin onjuiste dingen als ‘goed’ worden bestempeld en juiste dingen als ‘onzin’ of ‘nepnieuws’……….

Wordt vervolgd…..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Geneeskunde en nepnieuws 1

Nepnieuws lijkt iets van de afgelopen jaren, maar is in feite al veel ouder. Homeopathie heeft daar al mee te maken sinds ik het ging bestuderen (en ongetwijfeld ook daarvoor).
Dan heb ik het over het begin van de jaren tachtig. En elke keer als er homeopathische succesverhalen waren, nam het nepnieuws toe. In de allereerste plaats van een groepje bekrompen en verzuurde artsen die zich de vereniging tegen kwakzalverij noemde. Maar ook toen deden de media al mee om de publieke opinie naar de hand te zetten van de industrie.

En ik begrijp het ook wel een beetje. Mensen willen graag zekerheden, ook al zijn het schijnzekerheden. En als iets niet grijpbaar is (letterlijk), of als iets niet begrepen wordt, dan kun je ervoor kiezen het niet te willen zien of zelfs te willen ontkennen.
En omdat veel mensen op de automatische piloot leven en überhaupt weinig nadenken over wat ze doen, beseffen de meeste mensen niet eens (ook de intelligente niet) dat ze iets wegmoffelen omdat ze het niet begrijpen.

Maar hoe dan ook, als we het wegmoffelen, het ontkennen, het niet willen lezen of horen, dan is de twijfel weg en kunnen we doorgaan zonder storing……
Ik was ooit bij een apotheker, en die man zag dat homeopathie werkte. Maar toch beweerde hij dat een ‘verdunning’ boven de 23 niet kon werken omdat er dan geen molecuul meer in zat. En dat bleef hij ook volhouden, ondanks de voorbeelden die het tegendeel bewezen.

Persoonlijk zag en ervoer ik dat veel van wat ik als ‘zekerheden’ had geleerd tijdens mijn studie geneeskunde niet klopte. En hoe meer ik me dat bewust werd, hoe meer ik zag wat niet klopte. Het maakte me na 2 jaar als huisarts behoorlijk depressief. Had ik daar de afgelopen 10 jaar voor gestudeerd? Ik dacht dat ik mensen beter ging maken en zag steeds meer in dat ik dat niet deed, dat ik slechts meedeed aan die schijnzekerheid die (reguliere) geneeskunde heet.
Schijnzekerheid, omdat de diagnosemogelijkheden grandioos zijn (maar ook beperkt tot het fysieke), maar de therapeutische mogelijkheden voor het grootste deel schijn. Vaak gaf ik middelen – omdat ik dat had geleerd – aan mensen met een acute aandoening die zonder die middelen ook waren genezen (en misschien wel beter omdat hun eigen lichaam het dan had gedaan en zich had getraind in waarvoor het uitgerust is: het bestrijden en corrigeren van tijdelijke verstoringen, een natuurlijk proces).

En nog meer gaf ik herhaalrecepten aan mensen met chronische klachten en moest dan denken dat ik die mensen daarmee genas; immers zolang ze de medicijnen slikten hadden ze geen last. Maar is dat genezen? Ik begon het me af te vragen. En besloot op zeker moment: Nee! Dit is geen genezen, dit is mensen een rad voor de ogen draaien. Het is het spekken van de industrie zonder dat iemand er echt beter door wordt, al is er wel de schijn dat het beter gaat (heb je het weer: ‘schijn’).

Bovendien was er een vreemde ontwikkeling die inzette in de periode dat ik nog huisarts was. Tijdelijke aandoeningen werden langzamerhand tot chronische, levenslange benoemd. Vroeger was een maagzweer een tijdelijk fenomeen. Je hield rust, kreeg een dieet, en je maagzweer genas. Je had bovendien iets geleerd over het waarom van de maagzweer en je had een poos thuis gezeten, dus je wist hoe je je levensstijl moest veranderen. Betere lessen in heling waren er niet. En leerde je er niet van, dan kreeg je dezelfde ellende opnieuw. En hopelijk leerde je er dan wel van.............

Wordt vervolgd............

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Aarden voor een sterkere aanwezigheid en verbinding met krachtige energie.

Aarden (het jezelf verbinden met de aarde) wordt steeds belangrijker in onze huidige  maatschappij. Met alle wifi en straks alle 5G netwerken en antennes, wordt het belangrijker om ons ook met de aarde te verbinden.

Natuurlijk kan dat - en dat is zeker effectief - door elke dag een aantal minuten op blote voeten op de aarde of het gras te lopen. Ook helpt het al iets om op slippers of sandalen te lopen in plaats van op dichte schoenen. En met blote voeten in je slippers of sandalen, met het liefst zolen van natuurlijk materiaal zoals bijvoorbeeld kurk. 

Maar je kunt ook eenvoudige oefeningetjes doen om jezelf én met de aarde te verbinden én krachtiger te maken.

Om te beginnen kun je je voorstellen (ga staan, doe je ogen dicht en stel je het maar voor) dat je vanuit je voeten wortels laat groeien tot diep in de aarde en op die manier 'geworteld' bent, verbonden met de aarde. 
Je kunt je ook voorstellen dat je op de inademing energie/je ademhaling naar de kern van de aarde laat gaan vanuit je lichaam en gelijk een stroom aan krachtige energie vanuit de aarde terugkrijgt en in je lichaam laat stromen. 

Weer een andere manier - al dan niet met deze vorige inbeelding - is ietsje door de knieën gaan en het bekken iets naar achteren. Je voelt dan spanning op je bovenbenen en je billen. Je staat zo stevig op de grond en de energie is in je lichaam. De aandacht is in je lichaam.
De volgende stap is dat je in die houding je armen gebogen op borsthoogte voor je brengt met de armen paralel aan de grond waarbij je zowel je armen als je borst als je rug licht aanspant. Je bent nog meer aanwezig in je lichaam. Dan breng je je armen verder omhoog en opzij (alsof je je biceps wilt laten zien), nog steeds alles licht aangespannen. De volgende stap kan zijn dat je je armen omlaag brengt en gestrekt naar achteren laat wijzen, nog steeds alles licht aangespannen. En tenslotte breng je de armen voor je, gebogen in de ellebogen en vuisten makend. Nog steeds alles licht aangespannen, licht door de knieën en bekken iets naar achteren. 

Als extra moeilijkheidsgraad kun je met de armen achter je proberen op de tenen te gaan staan en dat vol te houden als je de armen voor je lichaam brengt. Je kunt dan niet anders dan in je lichaam zijn omdat je je optimaal moet concentreren op wat je doet. 

Het voelt een beetje als een workout omdat het intens is. Het mooie is dat je én helemaal in je lichaam aanwezig bent - de Qi in je lichaam brengt -én flink geaard bent.

'Aarden' mag voor sommigen een beetje zweverig klinken, maar het heeft alles te maken met energie en energiefrequenties. Wij mensen hebben het contact met de frequentie van de aarde en de natuur nodig om gezond te kunnen blijven. Dat zijn onze oerfrequenties. Wij zijn deel van die natuur, deel van de aarde. Via alle hedendaagse communicatiemiddelen en stralingen wordt er echter voor gezorgd dat we steeds meer worden blootgesteld aan andere - voor ons minder goede - frequenties. Daarom is het zo belangrijk ons regelmatig bewust te verbinden met de aarde (en de natuur).

Een heel krachtige oefening is bijvoorbeeld gaan staan met je ogen dicht. Ietsje door de knieën en ietsje de billen naar achteren (niet alleen de billen, maar ook de rug, de onderrug zo recht mogelijk en stuitje omlaag). Dan stel je je voor dat je een boom bent. Dat je wortels tot diep in de aarde reiken. Je stelt je voor dat je kruin tot hoog in de blauwe lucht reikt en dat je takken oneindig ver rondom in de natuur of het universum reiken. 
Als je inademt, stel je je voor dat je tot ver om te heen reikt met je wortels, kruin en takken en alles laat verdwijnen wat je kwijt wilt (emoties, pijn, ziekte, etc.). En als je uitademt, stel je je voor dat je vanuit alle richtingen via je wortels, je kruin en je takken gezonde energie naar je lichaam (de boomstam) toehaalt.

Je kunt dit alles wat versterken door je helemaal vrij te voelen en 'over te geven' als je inademt en je aanwezigheid verruimt, en je dankbaar te voelen als je de energie naar je toehaalt op de uitademing. 
Klinkt het raar? Probeer het eens en kijk wat je ervaart.
Klinkt het fijn? Doe het dan zeker. Het helpt te aarden en helpt 'gezonde en wijze' Qi in je lichaam te brengen......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Waarheid.

Ben ik al decennialang op zoek naar de waarheid, vooral op het gebied van geneeskunde, blijkt steeds meer dat de waarheid niet bestaat.

Voor mij ging de waarheid de mist in toen Jan Peter Balkenende destijds Wouter Bos uitmaakte voor draaikont (2006?). Ik had de confessionele partijen altijd partijen gevonden die alles draaiden wat ze konden draaien (als er iemand draaide was het JP), terwijl de PvdA vrij rechtlijnig was. Op het moment dat JP dit zei en de media het overnamen, dacht ik “hier wordt de waarheid verkracht en zal nooit meer de oude zijn”. En ik begreep niets van wat er gebeurde. Hoe iedereen klakkeloos meeging in die gemanipuleerde waarheid. Het werd uiteindelijk zelfs het einde van Wouter Bos als politicus.
Net zoals Pim Fortuin ‘paars’ puinhopen toeschreef, terwijl het een van de beste kabinetten voor het land is geweest die er waren, op allerlei gebieden. Gewoon feiten. Pim zei het, en de media namen het over, het volk geloofde het. Heb het nu over ‘paars’ en het was het slechts denkbare kabinet.

(Ik neem deze voorbeelden, omdat ik niet weer medische wil nemen, die zijn er ook genoeg)

President Trump heeft het ‘verkrachten’ van de waarheid als een van zijn speerpunten gemaakt. Ook hij heeft door dat als je leugens maar genoeg vertelt, mensen het vanzelf gaan geloven. De media verkondigen het, en dan heb je al bijna je doel bereikt. Op z’n minst is er vuur waar rook is, dus ……

En soms begrijp ik zaken ook gewoon niet.
Zoals de Corona. Ik bedoel het virus, niet het bier.

  • Bill Gates (door velen m.i. ten onrechte gezien als filantroop) heeft samen met de WHO (die ook deels afhankelijk is van zijn donaties) en een Engelse partij al jaren geleden een vaccin laten ontwikkelen tegen het corona-virus. In 2018 goedgekeurd.
  • Afgelopen oktober werd er in Amerika een oefening gehouden alsof er een epidemie met het corona-virus uitgebroken was.
  • En 2 maanden later breekt er een epidemie uit in China.
  • In de provincie waar het potentieel gevaarlijkste laboratorium staat dat experimenteert met o.a. het corona-virus.
  • Dan blijkt ook nog volgens Griekse onderzoekers dat het virus wat uitbrak door mensenhanden is vervaardigd en geen toevallige natuurlijke mutatie is van het virus. Het is dus zeker niet afkomstig van een vismarkt zoals de media ons willen doen geloven.

Wat is er gebeurt? Zijn dit allemaal toevalligheden? Ik hoop het met heel mijn hart, maar….

En hoe zit het met de panische ingrepen, het afsluiten van hele steden? Het virus blijkt ietsje meer doden op te leveren dan een gewone griep! Waarom dan al die paniek? Doen we ook zo als er gewoon griep heerst? Wat een paniek zouden we dan creëren. 
Is dat alleen om ons met z’n allen bang te maken en ons klaar te maken voor het accepteren van nog meer vaccinaties? (Gates heeft alweer 100 miljoen overgemaakt op de rekening van de WHO, zou dat invloed hebben op het beleid rond het vaccin?).
Of is het zo dat we iets niet horen, dat er misschien wel veel meer doden vallen en het veel gevaarlijker is dan wordt gezegd?

In elk geval is het zo dat destijds in oktober is afgesproken dat wereldwijd elke informatie die niet past in het straatje van de autoriteiten (WHO, overheden, defensie, BigPharma, etc.) zal worden aangepakt. In vele landen zitten ook mensen gevangen die openlijk hun twijfels hebben geuit over wat er nu gebeurt. Zoals die arts die waarschuwde voor het gevaar in China – en nu overleden is aan het virus – ook door de overheid werd opgepakt en beschuldigd van het verspreiden van valse geruchten.

Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar het gaat om die vraag ‘wat is de waarheid’?

Vroeger kwamen geruchten over de waarheid soms via berichtjes op internet naar buiten, sinds we de social media hebben en browsers, die worden gecontroleerd door de grote partijen (die weer banden hebben met BigPharma en de defensie van de VS) gebeurt het tegenovergestelde, de berichtjes van vroeger worden nu gecensureerd. We horen vooral wat autoriteiten willen dat we horen. En als het hun niet bevalt, wordt het geblokkeerd. De media, van oudsher de critici van de informatie, zijn als een mak schaap geworden omdat ze volledig afhankelijk zijn van de reclame inkomsten (van vooral BigPharma en gelieerde industrieën). 

Hoe dan ook, de waarheid is manipuleerbaar. Wat niet zal maken dat ik mijn zoektocht naar de waarheid staak. Voor mij is de waarheid dat wat werkt en goed is voor de mens als individu en de mensheid en de natuur als totaal. En dat blijft – ondanks frustraties van alle leugens – een heerlijke zoektocht.
Bovendien leerde ik vroeger: “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel”.

En ook daar blijf ik in geloven, soms tegen beter weten.....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Aanwezig (in het lichaam) 

We zijn tegenwoordig steeds meer bezig met van alles buiten ons, buiten ons lichaam.

Met anderen, met informatie die op ons afkomt, met het verkeer, met ons werk, met de computer, etc.
En omdat onze levensenergie daar is waar onze aandacht is, maakt dat dat we onze levensenergie grotendeels weggeven aan anderen of andere dingen.
Bij dat laatste kun je denken aan bovengenoemde voorbeelden, maar ook aan de TV, aan de ipad of tablet, maar vooral natuurlijk de social media en alle aandacht voor appjes op de apparaten.

Bij het lezen van een mooi boek is de aandacht weliswaar ogenschijnlijk gericht op letters, maar vaak ontstaat er een soort van rust – wegdromen in het boek – die weer wel gunstig is. Terwijl met de aandacht bij social media er juist meestal onrust ontstaat, bewust of onbewust. Alleen al het geluidje zorgt voor onrust. De social media prikkelen steeds weer ons vecht-vlucht systeem en zetten ons lichaam op ‘alarm’.

Daarom is het zo belangrijk om te zorgen dat we vaker met onze aandacht in ons lichaam zijn, zodat de levensenergie in het lichaam kan zijn. Levensenergie zorgt niet alleen voor energie, maar vooral ook voor herstel, voor genezing. Net zoals rust van/in het zenuwstelsel helpt te genezen.

Een heel eenvoudige manier om ‘aanwezig’ te zijn is rustig inademen in de buik – de buik naar voren, zijwaarts en naar achteren te laten uitzetten, dan doorgaan naar de borst en tenslotte de schouders. De schouders gaan dan een stukje omhoog (en je laat ze weer zakken) om daarna rustig uit te ademen in hetzelfde tempo. Doe dat met het lichaam zo veel mogelijk rechtop.
(De schouders gaan omhoog met een recht bovenlichaam, niet naar achteren, en je ‘kijkt’ gewoon naar voren). Probeer je tegelijkertijd bewust te zijn van je voeten op de grond.

Als je dat doet, zal je merken dat je je meer aanwezig voelt in je lichaam. Je uitstraling is dan ook krachtiger, men zal je meer als ‘aanwezig’ ervaren. Je wordt wellicht meer gezien. 
Door over de dag jezelf zo vaak mogelijk even bewust ‘aanwezig te ademen’, zal je merken dat je niet alleen meer aanwezig bent, maar dat je ook helderder bent, alerter, frisser.
En – misschien nog wel het belangrijkst – je zorgt ervoor dat de Qi, de levensenergie, er meer is in je lichaam. En dat maakt weer dat je niet alleen meer energie maar ook meer gezondheid uitnodigt………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn