Blog Algemeen

Begin jaren 80 was de hele wereld in rep en roer over de dreiging van de kernwapenwedloop. Ook in Nederland was er veel over te doen, waren er veel demonstraties en vormden zich groepjes.
Hoewel ik nooit echt bang ben geweest – dat lijkt niet zo in mijn aard te liggen (al zie ik om me heen veel mensen die duidelijk door de angst geregeerd worden en ook zeggen dat ze niet bang zijn) – sloot ik me op een gegeven moment aan bij zo’n club van artsen die zich erin verdiepten en ertegen ageerden.

Ik ging leren wat de diepe gevolgen van een kernwapen zouden kunnen zijn, wat het met mensen zou doen, wat de schade op termijn zou kunnen zijn, leerde van alles over de soorten wapens en straling, etc.
En vreemd genoeg merkte ik dat naarmate mijn kennis toenam, er een verandering in mij optrad.

Was het voor die tijd allemaal ongewis en was er dreiging die niet duidelijk omschreven was, nu wist ik precies wat voor mogelijke dreigingen er waren en het leek alsof het er niet meer zo toe deed. Hoewel ik overtuigder dan ooit was om met mijn medecollega’s te ageren tegen die wedloop – hoe weinig zin dat misschien ook had – was elk gevoel van persoonlijke dreiging volledig vervangen door weten wat er zou kunnen gebeuren en een soort rust.

Datzelfde ervaar ik met de kennis die ik heb en vergaar omtrent alles wat er nu gebeurt. Neem alleen al de gevolgen van de Covid-vaccinaties. Bill Gates zit op het WEF-congres in Davos nu te vertellen dat de vaccins miljoenen levens hebben gered, maar mensen die goed geïnformeerd zijn weten dat het tegendeel waar is. Ze hebben juist gezorgd dat het immuunsysteem van alle volledig gevaccineerden zeer slecht functioneert, met als gevolg veel meer chronische ziekten, veel meer kanker, en veel grotere kwetsbaarheid voor infecties (en dus ook voor ‘nieuwe’ relatief onschuldige virussen). Dat alles nog los van de gigantische hoeveelheid doden en langdurige invaliditeit als direct gevolg ervan. 

Wat niet weet wat niet deert? Als je dat denkt…..

Denk daar nog even over na met in gedachte de vorige alinea. Als we de kwalijke effecten van de vaccins niet weten (en ons daar ook niet druk over hoeven te maken) en zo’n Bill Gates en de mainstream media geloven, hebben we vertrouwen in de vaccins. Dan hebben ze ons beschermt (denken we), en moeten we bij een volgend vaccin-advies/verplichting weer gewoon meedoen. ’Want de overheid en BigPharma beschermt ons’.

Maar als we die effecten wel weten? Dan weten we dat het volgende vaccin onze nekslag kan zijn! Als we weten dat we ronduit beduveld zijn (zoals talloze deskundigen vanaf het begin al ons proberen te vertellen, zoals uit de WOB-stukken blijkt), ons immuunsysteem ernstig beschadigd is, elk volgend vaccin dat nog meer zal doen, gaan we dan ook zo vol vertrouwen ons weer laten prikken? Als we weten dat er volgens onderzoeken een onderrapportage van minstens 40x is in Europa en alleen al in ongeveer de helft van Europa 45.000 doden zijn gemeld, betekent dat bijna 2 (of 4?) miljoen doden in Europa door de vaccins! En dat alleen op korte termijn.

Als de oversterfte die er al maanden is – geen Covid-doden! – alleen al deels door de vaccins zou komen, door de aantasting van het immuunsysteem, ga maar door.......

Iets soortgelijks geldt voor wat er nu met het WEF gebeurt, en met de WHO, en met de UN…

Als je bedenkt dat we niet op deze manier door kunnen gaan met egoïstisch misbruik te maken van alles wat kan (materieel gezien dan), met het uitputten van moeder Aarde, met het vervuilen van het milieu, met het kappen van bossen, met de kwaliteit van lucht, water en voedsel vergiftigen, etc. is het logisch dat er een andere weg moet worden bewandeld. Dat vindt de elite ook. 

Zou het dan niet logisch zijn dat er op wereldniveau zou worden samengewerkt om het milieu, de Aarde en dus de toekomst van onze (klein)kinderen te redden? En om dat te bereiken, zal de controle moeten worden vergroot, zal het reizen aan banden moeten worden gelegd, moet het aantal mensen op aarde worden verminderd, moeten asociale mensen geremd worden in hun gedrag, moet het aantal natuurreservaten/gebieden wat ongestoord natuurlijk kan zijn worden vergroot, etc.

Een aantal van de plannen van WEF/WHO/UN/de elite is logisch en klinkt aannemelijk en ten dele zelfs aantrekkelijk. Zeker als je de mainstream media moet geloven. Alles gebeurt voor ons goed, in ons belang. Dus waar zouden we ons druk over maken? Er wordt over ons gewaakt.

Maar als je iets verder nadenkt en verder kijkt, je verder verdiept, zie je de valkuilen. Dan zie je hoe zij ons figuurlijke graf graven

Is het dus beter om het niet te weten? Schaadt het dan ook niet?

Het zou wel eens een paar seconden voor twaalf kunnen zijn. Als we nu niet wakker worden ontstaan er onomkeerbare situaties waardoor we gevangen zitten in een digitaal web en geregeerd worden door digitale impulsen en controlemechanismen. Door onmensen, door duivels. Duivels als Klaus Schwab en zijn nog wezenlozer digitale vriend Yuval Harari, die ervan overtuigd zijn dat we binnen enkele jaren al volledig onder directe controle van digitale netwerken zijn, digitale controle die ons lichaam, ons functioneren, onze gezondheid en zelfs ons denken direct kan beïnvloeden.

De vaccins, met daarin dingen die er niet in thuishoren, zijn daar kennelijk belangrijk bij. Later krijgen we gewoon een chip in ons lichaam of onze hersenen (‘later’ is binnen een paar jaar, want alles gebeurt voor 2030. Het lijkt er trouwens op dat ze een beetje in paniek raken, want ze willen alles zelfs versnellen; er zijn op dit moment grote spelers die niet mee lijken te willen doen, zoals Brazilië en Rusland - maar wie weet wat waar is?). 

Daarom blijft men op vaccins hameren terwijl ze meer ellende dan voordelen hebben gebracht. Daarom ook zijn de teksten over apenpokken op de sites van overheidsinstanties (niet alleen de RIVM, maar ook in Engeland en Amerika) ineens veranderd. Stond er eerst dat er een goede virusremmer was en vaccins niet verstandig waren (omdat de bijwerkingen net zo ernstig waren als het virus zelf), nu gaat het alleen nog over vaccins. Het zijn weer de vaccins die ons moeten gaan redden……En ‘toevallig’ zijn ze ook net klaar bij o.a. Pfizer….

Voor die controle zijn al die 5G masten/zenders belangrijk die we nu overal zien staan en die gericht zijn op alle woonwijken. Terwijl er honderden onderzoeken zijn die de schade ervan aan onze gezondheid aantonen, horen we daar niets over via de mainstream media. Een web van straling en antennes wat ons steeds meer omringt en via gerichte informatie nano-chips in ons lichaam opdrachten kan geven, en informatie kan sturen vanuit ons lichaam.

Maar andere zaken zijn misschien nog wel enger. Het sociale kredietsysteem wat via diezelfde 5G masten wordt beheerd, komt in sneltreinvaart op ons af. Ten dele is dat niet zo erg (zoals met al deze zaken, vooral als je niet verder dan je neus kijkt of de mainstream media je mening laat bepalen) want het is ook handig als je alle gegevens op één plaats hebt en je er via je mobieltje zo bij kunt. Persoonlijk vind ik het heel gemakkelijk om met mijn mobieltje te betalen (sorry!), al zou ik dat principieel misschien niet moeten doen. 

Maar toch onderbreek ik nu mijn verhaal even om een herinnering boven te halen. Toen ik jong was, vertelden mijn ouders me ooit dat de Joden zo makkelijk te pakken waren in WO II, omdat ze als Jood stonden geregistreerd bij gemeentes. Die registratie deed ze deels de das om. Ik ben dat nooit vergeten. Ik begreep (ervoer) heel diep de impact ervan. Verraden door een registratiesysteem! 

Bedenk dat alles van iedereen geregistreerd staat straks, en vooral allemaal aan elkaar gekoppeld. Nu weet de super via je bonuspas wat je koopt, maar straks weet het controlemechanisme dat alles in combinatie met welke kilometers je op welke manier aflegt, wat voor soort groenten je eet, hoeveel slecht voedsel je tot je neemt, je BMI-index en dus overgewicht, de medicatie die je slikt, hoeveel pizza’s je besteld hebt, hoeveel je beweegt of sport, hoeveel je op de bank hangt, hoeveel je op de bank hebt, welke huidskleur of afweerstoffen je hebt, hoe goed je voor je huis zorgt, hoe hoog je thermostaat staat, of je je vaccins wel hebt gehaald, hoeveel water je gebruikt, wat je mening is over tal van zaken, hoe vaak je uitgaat, hoeveel vrienden je hebt, hoe vaak en hoe lang je doucht, etc.,etc. Computerprogramma’s houden alles bij en bepalen of je in lijn leeft met hoe je zou moeten leven (volgens die elite).

En daarop word je beoordeeld, en beloond of gestraft.

Zo zul je uiteindelijk wel vaccins moeten accepteren (al dan niet getest en al dan niet bevolkt met zaken die er niet in zouden moeten zitten) om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Kinderen zijn niet meer van de ouders, maar van de ‘Staat’. Doe je niet wat de overheid wil, loop je het risico je kinderen kwijt te raken. Klinkt bizar? Is het ook, maar in China gebeurt het al, om positieve gevallen van een relatief onschuldig virus waar wij nu even lijken te doen alsof het er niet is. En wat gebeurde trouwens in NL de afgelopen jaren met kids?

Ouderen of senioren (klinkt leuker) zullen in leeftijd beperkt worden. Er circuleren nu al video’s via de WEF waarin ouderen aangeven dat ze een mooi leven hebben gehad en in het belang van de kinderen zich zullen laten euthanaseren. Zo worden we mentaal voorbereid. Als we het vaak genoeg zien, gaan we het normaal vinden.

Bezit zal ons worden ontnomen – niet in 1 klap, maar in een paar stappen. We zullen (in 2030 al) niets meer bezitten, geen privacy meer hebben, en “we waren nog nooit zo gelukkig”……..

Vrijwel alle voedsel zal genetisch gemanipuleerd zijn, zoals ook wij genetisch gemanipuleerd zijn geworden (voor een groot deel van de mensen geldt dat nu al door de vaccins).

Het aantal mensen zal worden verminderd o.a. dus doordat voortplanting steeds lastiger zal worden, omdat ouderen vervroegd uit het leven worden geholpen, omdat het immuunsysteem zo slecht is dat daardoor velen zullen sterven, door de beïnvloeding van ons elektromagnetisch veld door de 5G/6G, door geplande oorlogen, doordat gestreefd wordt naar de perfecte digi-mens (transhumanisme), etc.

Alles wat we gebruiken (huis, auto, en al het andere) zullen we uiteindelijk lenen van ‘de Staat’, en dat kan alleen maar als we ons voorbeeldig gedragen. En ons dus laten aansluiten op het digitale systeem, of dus eigenlijk geen echt mens meer zijn.

Het engste van dit alles is, dat het alles of niets is. Laat dat even doordringen! Het is niet zo dat we een keuze hebben om te kiezen voor het stukje wat ons aanstaat en de rest kunnen afwijzen. Het is slikken of stikken. In vrij snel tempo wordt de soevereiniteit van zowel ons lichaam als ons land ons ontnomen, en politici gaan erin mee. We mogen niet meer kiezen wat we wel of niet in ons lichaam laten stoppen, de overheid mag niet meer zelf bepalen wat het in gezondheidssituaties doet, dat gaat de WHO volledig bepalen. En dat betekent dat BigPharma het voor het zeggen heeft. Wel of niet een QR-code? Nu bepaalt Europa dat al, straks is het de ‘wereldregering’, ‘de Staat’.   

Politiek zal niet meer bestaan, dat doet het eigenlijk nu al niet. Democratie vervalt. Er is geen politiek meer, er zijn volgers van de Nieuwe Orde en een paar mensen die ertegen ageren. Die ‘volgers’ hebben het wellicht ten dele niet eens door, anderen wel degelijk. Die hebben de waan dat ze aan een waanzinnige evolutie meewerken. Helaas letterlijk waanzinnig! Duivels zelfs. 

Om dit alles via de mainstream media te kunnen promoten is de censuur zo belangrijk. We mogen namelijk geen tegengeluiden horen. Nog veel te veel mensen beseffen niet dat die censuur er is, ze willen het niet geloven. Er zijn immers zoveel verschillende journalisten en meningen? Is dat laatste zo? Of wordt er bewust af en toe iets kritisch gezegd om die schijn te wekken? Zoals soms in praatprogramma’s. En mensen het gevoel te geven dat er ‘kritische journalistiek’ is?

Zelf vermoed ik het laatste, want echte kritiek is ver te zoeken, en kritische mensen worden belachelijk gemaakt of gestraft. Kijk hoe de kersverse omroep ‘Ongehoord Nederland’ wordt aangevallen vanuit de 2ekamer omdat ze kritische informatie delen, niet in lijn met dat wat de overheid (of ‘Staat’?) wil dat we horen. En ooit - toen ik nog op de automatische piloot ging - was ik het waarschijnlijk met die kritiek eens. 

De hooghartige lacherige manier ook waarop Rutte kijkt als ie kritische vragen krijgt – ook over de van ouders afgenomen kinderen (ook hier gebeurt dat dus) of over het WEF: een blik van ‘niemand doet me wat, klets maar een eind weg, ik ben gewoon een pionnetje en niet te pakken; ik voer mijn opdracht uit en wat de gevolgen voor jullie zijn is niet belangrijk’.

En wat hij zegt over Klaus Schwab (die hij in de kamer eerder zei niet eens te kennen), die in zijn boek over de agenda 2030 “The Great Reset” precies vertelt wat er gaat gebeuren: ‘hij zorgt alleen voor de zaaltjes en versnaperingen’.
Het kan zijn dat ie niet door heeft dat ie gebruikt wordt, maar hij lijkt slimmer. En in dat geval, tja, hoe noem je het dan? 

Hoe dan ook. Wat niet weet wat niet deert………..? Het is kolder, apenkolder.

Ik denk dat het belangrijk is om je goed te informeren, via zoveel mogelijk kanalen. Maar er niet in te verzuipen. Informatie geeft kennis en kennis geeft macht. Niet zozeer macht over anderen, wat de elite nu duidelijk wel wil, maar macht over jezelf. Zeker als je dat combineert met ontspanning, met Qigong, met meditatie, met ademhalingsoefeningen. Waardoor je beter kunt relativeren en eventuele angst beter kunt relativeren en managen. 
Maar laat ook duidelijk zijn dat de elite niet wil dat je macht over jezelf hebt!

Ik zie ook dat mensen die samen op kritische social media kanalen zitten zich soms terugtrekken omdat het ze te veel wordt.....

Zelf informeer ik me goed, maar ik kijk nauwelijks naar de 'alternatieve' uitzendingen van blckbx, de Nieuwe Wereld, Café Weltschmerz, Jenssen, e,d, omdat het te veel tijd opslokt/verknoeit die ik bezig ben met zaken waar ik niet mee bezig wil zijn. De kritische kanalen bekijk ik 2x per dag en skip dan heel veel wat niets toevoegt aan wat ik al weet. Wel informeer ik me over de inhoud en de belangrijkste uitspraken rond nieuws via o.a. telegram-kanalen. De mainstream media laat ik in zoverre links liggen dat ik er niet naar kijk, maar wel vluchtig digitaal de grote lijnen volg en af en toe iets echt uitspit. 

Wie is nu die elite? Wel, die is op dit moment bijeen in Davos: grootaandeelhouders, de rijksten der aarde, de mainstreammedia, regeringsleiders. Zij 'bezitten' de wereld. Met Klaus Schwab op de voorplecht. De vraag is of deze enge man – ogenschijnlijk zonder gevoel en zoon van een van Hitlers officieren – de ‘baas’ is, of een pion van anderen. Maar van daaruit (WEF, Davos) worden alle politici gebrainwashed richting een Utopia voor de elite, wat voor heel veel gewone mensen die het goed hadden een hel zal zijn. Zeker vergeleken met hoe het altijd was. Voor mensen die het heel slecht hadden, zal het wellicht beter zijn (in materieel opzicht alleen). 

Nogmaals, hoe verder dit systeem doorgedrukt wordt (zonder dat we daar tot nu toe veel over in te brengen hebben), hoe onmogelijker het wordt om het te keren. En om het door te drukken worden angst, censuur en media-beïnvloeding gebruikt.

Mensen die hier heel bewust aan mee doen worden niet voor niets door een aantal wakkeren volksverraders genoemd. En kijk ook maar eens hoe ver het al is. Kuipers doet er ook keihard aan mee, zogenaamd in ons belang van de volksgezondheid. Zelf vind ik het meer verraad van de mensheid, omdat het wereldwijd gebeurt. En omdat het de mens als menselijk-van-aard gaat uitschakelen. De blauwdruk wordt veranderd, ons genetisch systeem wordt veranderd, ons gevoel wordt veranderd, ons lichaam wordt veranderd. Ze rommelen - zou je kunnen zeggen - met 'God's' werk, ze dagen het Universum en Moeder Natuur uit. Schwab en de zijnen geloven ook niet in iets als ‘God’, of (re)incarnatie, of überhaupt iets ‘machtigers’. Zij zijn zelf God.

En toch wil ik positief eindigen. Ik denk dat we een aantal heel moeilijke jaren gaan krijgen, al is het alleen al omdat de agenda van het WHO nog een aantal epidemieën voorspelt. En die van het WEF vastligt. En dus nog meer vaccins die nergens op slaan, en dus nog meer schade aan de afweersystemen van heel veel mensen, nog meer lockdowns, nog meer inperking van rechten en 'normaal' bewegen, etc. Maar tja, als je de bevolking wilt verminderen en aan je voeten wilt krijgen…..

Maar uiteindelijk zal de mens het winnen van de duivels, zal het licht het winnen van het duister. Er zullen meer mensen wakker worden (en een minderheid is genoeg!), er zal spiritueel steeds meer licht en liefde gestuurd worden naar daar waar het nodig is, daar waar het duister is. Het duister zal worden bestreden. Niet alleen lees ik dat van mensen die veel meer voelsprieten en spirituele contacten hebben dan ik, maar ik voel het diep van binnen. Het kan niet anders......

Hoe langer het duurt voordat het zover is, zal bepalen wat de schade wordt. Het is niet anders. Laten we dus vooral licht sturen, liefde sturen, ons zo vaak mogelijk één voelen met het universum (met ‘God’, met Moeder Aarde), goed voor ons lichaam zorgen, sporten, relaxen, Qigong of yoga beoefenen, mediteren, blij zijn, anderen aanmoedigen, glimlachen, etc. 

En denk niet dat je geen invloed hebt. Elk beetje licht, elk beetje liefde, elke glimlach, het draagt allemaal bij. En daarmee zullen we het duivelse verjagen. Liefde zal overwinnen. Dus zet je krachten in, zet je liefde en stralende licht in. 

Maar denk niet dat de wereld of jijzelf beter wordt door jezelf af te keren van (goede, veelzijdige) informatie….. Informatie is uiteindelijk macht, macht ook voor jezelf. Het gaat om de dosering daarvan en de hoeveelheid positiviteit die je in je leven en dat van anderen stopt. Dan kun je ‘berusten’, liefdevol leven, ben je voorbereid en heb je de zaken in eigen hand. Want uiteindelijk gaat het erom hoe we omgaan met wat er gebeurt……

Laten we zorgen dat wij mensen mensen blijven en geen partiele robot worden. Laten we zorgen dat we zelfstandig blijven nadenken. Laten we zorgen dat niet al het natuurlijke wordt vervangen door gemanipuleerde surrogaten. Dat geldt voor zowel mensen, dieren als voedsel. Al is het alleen al omdat een groot deel daarvan nooit meer terug te draaien is.
Daarom is het ook zo belangrijk om biologische fruit en groente in je eigen tuintje te zetten. Of te halen bij de plaatselijke biologische boer(derijwinkel). Nu mag en kan het nog.

Ik ben positief over de toekomst omdat ik ervan overtuigd ben dat er heel veel meer goede mensen dan slechte mensen zijn. En dat 'goede' hoef je niet van de daken te schreeuwen. Straal gewoon met je intentie liefde, licht, respect, goedheid e.d. uit naar de kosmos, naar de mensheid, naar de wereld. Denk er niet teveel over na. Stel je gewoon voor dat je het doet. Dan doe je het ook. Zo simpel is het. En samen.......

Ik hef liefdevol en hoopvol het glas op ieder van jullie! 

Op positiviteit.

Op menselijkheid.

Op gezond verstand.

Op het licht.

Op de liefde!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Er gebeuren duivelse dingen op dit moment in de wereld. Een groot deel van de wereldbevolking is blootgesteld aan een experimentele ‘gentherapie’ wat werd gepresenteerd als een veilig en werkzaam vaccin tegen Covid.

Er werd gezegd dat het DNA niet beïnvloed zou worden, maar intussen blijkt uit studies dat dat wel degelijk het geval is. En dat betekent dus dat onze blauwdruk – en mogelijk ons nageslacht – beïnvloed wordt.
Bovendien blijkt het effect van die zogenaamde vaccins vrijwel nihil als het gaat om het voordeel (bescherming van ziekte en overdracht), maar desastreus als het gaat om het nadeel (idioot veel meer doden, extreme langdurige verzwakking van het immuunsysteem).

Dit alles was al jaren voor de uitbraak voorspeld door o.a. Bill Gates, zoals zijn vrouw ook al voorspelde dat een ‘gemaakt’ virus onze grootste bedreiging zou worden. Bill Gates voorspelde een pandemie, organiseerde een oefening voor een covid-pandemie en een maand later hadden we een pandemie.

Nu voorspelde dezelfde Bill Gates in 2021 dat de volgende pandemie een pokken-pandemie zou zijn, afgelopen week was er een oefening van een pandemie van apenpokken, en nu horen we dagelijks in het nieuws nieuwe gevallen van apenpokken overal in de wereld.

Toeval? Of wordt het tijd dat we wakker worden?
De documentaire het PLAN laat zien dat de WHO (in handen van de elite, Gates, Pharma) een agenda heeft van een reeks pandemieën tussen 2020 en 2030.

Er is veel geschreven over hoe het komt dat wij mensen gemiddeld nogal slaafs en in de rol van slachtoffer alles ondergaan. Dat we niet doorhebben dat er heel kwaadaardige krachten bezig zijn de wereldbevolking rigoureus te verminderen en verzwakken. Dat we niet doorhebben dat we in een soort digitale gevangenis worden gemanoeuvreerd waarvan we het voorbeeld zien in China (en Shanghai nu – vele miljoenen mensen opgesloten omdat er enkelen positief zijn, na even absurde maatregelen in o.a. Australië). Dat we niet doorhebben dat de zogenaamde pandemie en de oorlog worden gebruikt om het net aan te trekken van digitale controle en het afnemen van grondrechten en vrijheden.

Angst, het creëren van angst, werd als belangrijkste gereedschap beschreven. Door angst kunnen we niet meer rationeel denken en doen we alles vanuit een soort verlamd functioneren, vanuit een overlevingsinstinct (ikke-ikke). Daardoor is het ook zo gemakkelijk om groepen mensen tegen elkaar op te zetten en als je die angst blijft creëren lukt het ook om het gezond verstand te blijven onderdrukken. Zeker als de media (zowel de TV als de kranten) massaal meedoen in dat plan. En als de social media kritische wetenschappers en artsen censureren.

Daardoor zien mensen niet hoe alle maatregelen gefaald hebben, hoe we bewust en opzettelijk (dat blijkt uit de WOB-verzoeken) beduveld zijn door onze overheden.

Maar m.i. is er nog een reden waarom dit alles kan gebeuren en we ook weer in het volgende pandemie verhaal gaan trappen. En het volgende…. Er zijn voorspellingen dat de komende jaren honderden miljoenen mensen het leven gaan laten, na miljarden besmettingen. En terwijl het de vaccins zijn die zorgen voor een enorm verzwakt immuunsysteem en veel meer chronische en ernstige ziekten, wordt de schijn opgehouden dat het door het virus zou komen. En dat lukt grotendeels omdat we kennelijk niet meer gezond kunnen nadenken en de deskundigen (artsen, wetenschappers) vrijwel volledig monddood gemaakt zijn. Juist ook weer mede door de media.

Al maanden is er een duidelijke oversterfte. Maar niet door Covid. Dus moet het zijn door het uitstellen van de maatregelen en/of de ‘vaccins’. Maar de media en overheid proberen het toch – tegen alle gepubliceerde cijfers en logica in – op het virus te schuiven.

Wat ik me na een discussie onlangs gewaarwerd, is dat we als mens in principe goed zijn. Zo goed, dat velen zich niet kunnen voorstellen dat mensen zo slecht zijn dat ze massaal zorgen voor vernietiging van leven en gezondheid.

Als huisarts heb ik ervaren dat de farmaceutische industrie geen filantropische instelling is hoewel destijds een enkel klein ‘familie’-bedrijfje (maar die zijn allemaal opgeslokt) nog wel een positieve insteek had. Ik zag dat met onderzoeken werd geknoeid zodat nieuwe middelen op de markt konden komen, dat wij artsen beloond werden als we voor hen gunstige uitslagen maakten. Ten koste van de waarheid.

Als je de ‘Cholesterol Leugen’ hebt gelezen heb je kunnen zien dat het hele cholesterol plan al tientallen jaren voordat het een hype werd stap voor stap was opgezet om uit te monden in die hype. Als het even kon iedereen aan de cholesterolremmers. Terwijl nu uit steeds meer onderzoeken blijkt dat juist een hoger cholesterol gelinkt wordt aan een langer leven. En er ook nooit een afname van sterfte was door die middelen. Maar wel bij velen een afname van kwaliteit van leven.

Vitamines en mineralen, de bouwstenen van onze cellen, die weer de bouwstenen van ons lichaam zijn, worden in de hele geneeskunde (medicijn)studie volledig ondergesneeuwd door medicamenten van de industrie. Artsen leren denken in medicamenten in plaats van in genezen. Net als ze leren ‘afwijkingen’ te vinden in plaats van de natuurlijke wegen van het lichaam te erkennen en daarop te anticiperen.

Toch, als ik met mijn zoon destijds praatte over de farmaceutische industrie en hoe ze in mijn ogen niet in het belang bezig waren van de patiënt, kon hij daar niet bij. “Niet al die mensen zijn toch slecht? Er werken tienduizenden mensen, die kunnen toch niet allemaal slecht zijn? Pa, ik geloof dat niet”.

Je kunt dat doortrekken naar nu. Niet alle journalisten zijn toch zo slecht dat ze meedoen aan dat eenzijdige leugenachtige verhaal? Niet alle artsen zijn toch zo slecht dat ze hun mond houden over wat er echt gebeurt? 

Nee, maar zoals de meeste automobilisten – ook als ze drammerig zijn – op de grote weg hun auto heel willen houden en toch op tijd remmen, willen al die genoemde mensen hun brood op de plank houden en hun gezin beschermen. Sam Brokken, voormalig lector gezondheidswetenschappen in België, werd al vroeg in de pandemie ontslagen omdat hij vragen stelde op TV. Hij werd geofferd en als voorbeeld gesteld. Hij kreeg ook geen werk meer en is geëmigreerd.

Journaliste Jakobien Huisman ervoer dat ze geen kritische vragen mocht stellen of vermelden in de krant, en besloot haar eigen weg te gaan. Ze maakte een aantal schitterende documentaire uitzendingen in de reeks ‘Tegenwind’, onder andere te zien via blckbx.nl. Wetenschappers die op hun eigen gebied wel vragen durfden te stellen, ook met Sam Brokken, Maurice de Hond, Mattias Desmet (over de angst) en bijvoorbeeld de ontdekker van het mRNA vaccin Robert Malone.  

Alle beroepen hebben op hun eigen manier te maken met blokkades om de waarheid te vertellen. Artsen dreigen hun bul zelfs kwijt te raken. Journalisten worden ontslagen. En buiten de maatregelen van de ‘baas’ zijn ze ook de kop van jut, want hun collega’s die wel willen meeblazen in het valse orkest toeteren graag rond dat ze niet deugen. 

Ik realiseerde me gisteren bij het kijken naar een Zweedse serie op Viaplay dat in alle mogelijke series op alle mogelijke zenders heel veel mensen zitten die op een aantal vlakken niet deugen, gemeen zijn. Soms een beetje, soms heel erg. Terwijl ik soms juist naar dat soort series kijk omdat ze zo de menselijke trekjes van de maatschappij laten zien. De menselijke interacties. Maar ook in die gewone series zit dus al veel gemenigheid (maar ach, dat is ‘normaal’). Laat staan in alle horrors en agressievere films.

En toch denken we gemiddeld dat de mens zo goed is, dat ie niet slecht kan zijn. En ik zal eerlijk zijn. Enerzijds omarm ik dat, dank ik er God op m’n blote knieën voor. Dat de mens zo goed is dat ie niet in staat is slecht te denken over anderen.
Maar tegelijkertijd is het dus een enorme valkuil.

Want omdat we goed zijn denken we dat journalisten niet een eenzijdig verhaal ophangen, dat de overheid ons niet beduvelt, dat de overheid niet ten onrechte duizenden kinderen van hun ouders vandaan kan halen, dat al die heisa over het klimaat wel waar zal zijn, dat Poetin alleen slecht is en de nazi’s in de Oekraïne nu ineens goedzakken zijn.

En het is al helemaal onmogelijk dat onze eigen overheid ons heeft blootgesteld aan een experimenteel vaccin waarvan men geen idee had wat het zou gaan doen.

Geloof me, ik wil niet slecht denken over mensen. En dat doe ik ook niet. Als ik een portemonnee verloor of mijn sleutels weer eens in een karretje (bij het muntje) had laten zitten, bleken die dingen altijd keurig te zijn afgegeven bij de balie. Er zijn veel meer goede dan slechte mensen. Dat was altijd al zo en zal ook altijd zo zijn. Maar er zijn mensen die die naam niet mogen dragen, dat zijn meer spreekwoordelijk duivels.

En eerlijk is eerlijk, politiek was er nooit voor de mensen, dat ging altijd al over macht.

En zelfs bij de oudere volkeren ten tijde van de Inca’s waren er al krachten die probeerden de hele wereld te overheersen. En een van de problemen is dat dat nu steeds gemakkelijker is geworden met social media, internet en wereldorganisaties.  Zeker als die in handen zijn van een relatief kleine groep elite. En niet te vergeten de mogelijkheden van dit nano-tijdperk - bestuurbare nanochips veel kleiner dan cellen! En dat in combinatie met 5G netwerken wereldwijd die die chips kunnen laten doen wat ze willen. 

Komende week is er de vergadering van het WEF (Wereld Economisch Forum), met de rijksten der aarde, alle regeringsleiders, de wereldleiders, de wereldmedia. Terwijl juist die elite de mond vol heeft van het klimaatbeleid, zullen er 1500 privévliegtuigen landen, zijn er 5000 militairen betrokken, en wordt het luchtruim van Zwitserland continu bewaakt door militaire vliegtuigen. Zo belangrijk is het kennelijk allemaal. De wereldmacht bijeen, om te beslissen wat ze met ons mensen (lastig, te veel, hinderlijk) zullen doen. Hoe ze de controle kunnen vergroten. Onlangs spraken de WEF en de VN al af het tempo van de ‘agenda’ te versnellen! 

Wat mij helpt bij zowel afstand nemen van alle ellende als bij het overzicht van wat er gebeurt, is beseffen dat ik een ziel in een menselijk lichaam ben.  Een ziel met een menselijke ervaring.

Ik probeer me voor te stellen dat ik als ziel als een helikoptertje opstijg en vanaf een hoger niveau kijk naar wat er gebeurt. Zonder emotie. Onthecht van de identificatie met mij als mens, onthecht van mijn angsten en van mijn gevoelens over goedheid.

En als mijn ziel kijk ik naar wat er gebeurt, hoe mensen met een van nature goede ziel (denk ik, hoop ik) rare dingen doen. Duivelse dingen doen.

Dat doet me denken aan het aantal keren dat ik in de huisartsenpraktijk prachtige liefdevolle families uiteen zag vallen in haat, wrok en geldzucht als er iemand overleed. Van het ene op het ander moment waren het andere mensen, met dollartekens in de ogen waar eerst liefde was.
Het laat zien wat geld en macht met ons kunnen doen. Dingen die we misschien van tevoren volledig ontkend zouden hebben.

Misschien komt het wel omdat we niet naar onze schaduwzijde willen kijken, niet willen zien dat wij ook duivels kunnen zijn (maar denk aan de fantasie die zorgt voor de horrors en andere boeken, en je weet dat iedereen die fantasie heeft in potentie), dat wij ook graag geld en macht hebben, dat wij ook graag alle controle willen hebben, dat wij ook niet alleen maar goed zijn.

Toen ik onlangs een kennis vertelde over de cijfers van Covid zoals ik ze ken door alle ins en outs te lezen, door de samenvattingen van WOB-verzoeken te hebben gelezen, door dagelijks het dashboard bij te houden, etc. was de reactie “Maar Ed, jongen, dat kan toch niet?’. Hij keek bijna met medelijden naar me. Hoe kon ik zo slecht denken over de overheid, over de media.

Ik was ontzet, maar een dag later dankbaar. Want ik begreep dat het niet alleen de verlamming door angst was, maar ook de brainwashing door de media (als je alleen mainstream ziet), en bovenal het vertrouwen in de goedheid van de mens.

Ik denk dat 80% van de mensen dingen niet doorheeft door die combinatie. En ik denk dat dat geloof in de goedheid van de mens een heel belangrijke factor is, naast de angst en het brainwashen

Laten we dat geloof koesteren, maar ook niet vergeten dat goedheid kan omslaan in slechtheid als het gaat om macht en geld.

Laten we ons niet in slaap laten sussen doordat we niet kunnen of willen inzien dat ook wij een schaduwzijde hebben. Zoals iedereen. En dat die schaduwzijde duivels kan zijn.

Als we niet oppassen wordt dat geloof in de goedheid van de mens onze ondergang. Dus hou je ogen open, blijf naar je intuïtie luisteren, en laat je analytisch logisch denken niet verlammen door angst of misplaats geloof.

Ik geloof in zowel de goedheid als de slechtheid van de mens, en gelukkig zijn de meeste mensen goed van inborst.

Santé......

P.S.: Overigens voor wie wel dingen wil lezen over wat er speelt, maar toch een goed gevoel wil houden bij dat alles kan ik het boek van Christina van Dreien "De Ongehoorzaamheid van de Liefde" aanbevelen. Makkelijk te lezen, ontspannen te lezen en ze laat zien dat er voldoende licht is om positief te blijven. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Laat ik vooropstellen dat ik niemand wil veroordelen of niemand in een negatief daglicht wil plaatsen met wat ik nu schrijf.

Iedereen heeft recht op een eigen mening en op een eigen gedrag. Ooit heb ik geleerd dat iedereen het beste doet wat op dat moment in het vermogen van die persoon ligt. Dat heeft te maken met ervaringen uit het verleden, met onbewuste emoties, etc. Je kunt mensen hun gedrag dus nauwelijks kwalijk nemen. Al gaat het soms over grenzen wat tot bestraffing leidt als er misdaad in het spel is.

In 'scheppen 42' schreef ik al even over een soort tweedeling in de maatschappij, de 'wakkeren' en zij die geen idee hebben waarover de wakkeren wakker zijn. Daartussenin ziet een groep mensen die wel ziet wat er gebeurt, maar het niet wil weten, 'het mag/kan niet waar zijn'.....
Op dit moment (nog) de grootste groep mensen heeft niet in de gaten wat er wereldwijd voor bizarre dingen gebeuren, in welke fuik we met z'n allen lopen. Mede dankzij de eenzijdige informatie van de media. Dat is voor hen (nu nog) lekker, hoeven ze er ook niet mee bezig te zijn. Als ze straks de gevolgen gaan ervaren, zal dat anders zijn. Het gaat heel veel heel boze mensen opleveren. 

Maar ik wil het dichter bij huis houden. Ik wil het over de ervaringen van de afgelopen 2 jaar hebben. Over wat lessen hadden kunnen zijn, maar de meeste mensen hebben er niets van geleerd. En dat verbaast me zo. En ook weer niet (gezien de invloed van de media).

Ik volg de wetenschappelijke onderzoeken en kritische kanalen. Ik volg ook de politiek kritisch, omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn keuzes. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn leven, voor mijn geluk, voor mijn ervaringen. En dus moet ik alert zijn op zaken die dat buiten mij kunnen beïnvloeden. 

Want laat ik daar duidelijk in zijn. Ik heb geleerd dat niemand anders verantwoordelijk is voor het geluk van iemand. Dat kun je alleen maar zelf zijn. Net zoals je grootste geluk misschien wel was dat je als uniek mens bent geboren. En dat unieke mens zul je altijd zijn. 

Je kunt niet iemand anders zijn, dus dat kun je ook beter maar niet proberen. Al kun je natuurlijk van sommige mensen wel veel leren en die kennis gebruiken om zelf een betere versie van jezelf te zijn. Dat is het mooiste wat je de wereld te bieden hebt: de beste versie van jezelf

Tijdens mijn geneeskundestudie, maar meer nog later tijdens andere studies, heb ik geleerd van heel veel mensen. Ik heb goede dingen geleerd, en ik heb ook geleerd hoe het vooral niet moest. 
Ik weet niet hoe het nu is bij de studie geneeskunde (of is het echt alleen nog maar medicijnen?), maar toen ik studeerde heb ik geleerd kritisch te denken, zelf na te denken, te twijfelen en vragen te stellen. Ik heb dat de afgelopen 2 jaar bij het gros van de artsen gemist, ongetwijfeld door andere belangen of angsten.

Voor ik aan het senior co-schap neurologie kon beginnen, moest ik zelfs in gesprek met de chef de clinique voordat ik mocht beginnen. Dat was ongebruikelijk en bij sommigen tegen het zere been, maar ik was er wel oké mee. De man wilde weten wat voor vlees hij in de kuip had, of mensen zelf ook nadachten, of ze zich bewust waren wat ze daar kwamen doen, of ze zich hadden voorbereid, of ze vragen hadden. Misschien wel of ze slechts voor de punten kwamen of ook nog betrokken waren. Velen werden naar huis gestuurd om zich beter voor te breiden.

Ik had een goed gesprek, stelde veel vragen en leerde er veel van. Maar mocht ook direct beginnen. Niet omdat ik zo goed was, maar omdat ik geïnteresseerd en leergierig was

Op veel andere afdelingen leerde ik van ervaren artsen, maar ook van specialisten in opleiding. Soms omdat ik het met dingen helemaal niet eens was en ik het gesprek aanging (vaak samen met collega's die er net zo in stonden - dat is altijd prettiger dan in je eentje als leerling), soms omdat de betreffende arts heel kritisch en onderzoekend was. Leergierige specialisten waren een goede inspiratiebron, maar ach, zo horen wetenschappers ook te zijn: nieuwsgierig en onderzoekend, wachtend op iemand die hun visie uitdaagt of zelfs verandert. Ook die instelling miste ik de afgelopen twee jaar bij hen die ons de wet voorschreven. 

Later in de huisartsenpraktijk zag ik dat veel van wat ik geleerd had niet klopte met wat ik ervoer, en dat maakte me nog kritischer. Hoe meer er niet klopt met wat je hebt geleerd, hoe meer je immers controleert of dingen wel kloppen. Tenminste, zo zat ik in elkaar. En dat leerde me ook weer veel.

Misschien dat ik daarom zo ruw wakker schrok toen er allemaal dingen gebeurden de afgelopen 2 jaar die in mijn ogen niet logisch waren. Die medisch helemaal niet logisch waren, en die menselijkerwijs gesproken zelfs onzinnig of mensonterend waren. 

Waar ik nog meer van schrok was de schaapachtigheid waarmee mensen, maar ook artsen als een soort gedresseerde aapjes deden wat er werd gezegd. Dacht er nu werkelijk niemand na? Stelde de eed dan zo weinig voor? Ach ik schreef er al eerder over.

In elk geval heeft het duidelijk gemaakt dat politiek nooit en te nimmer op de plaats van de arts mag gaan zitten, en dat landelijke politiek nooit en te nimmer zou mogen bepalen wat een arts wel of niet geeft.

Met Ivermetcine en HCQ hadden waarschijnlijk veel meer mensen de IC's overleefd of waren er niet eens beland. Maar artsen mochten het niet geven, en ik zou nu waarschijnlijk ook niets mogen zeggen over al die onderzoeken die hebben laten zien hoe effectief en krachtig die middelen waren. De waarheid mag immers niet meer gezegd worden. Ala '1984' moeten we zeggen wat de overheid wil dat we zeggen. 
(waarmee niet alleen de vrijheid van meningsuiting, maar ook onze gezondheid het kind van de rekening is zoals we de afgelopen 2 jaar hebben kunnen vaststellen; en ik ben bang dat dit nog maar het begin is). 

Want wat inmiddels met de dag duidelijker wordt is dat het allemaal een grote fout is geweest. Vanaf het begin. Aangenomen dat het ging om het virus & de volksgezondheid en niet om een dubbele agenda! En als het wel een dubbele agenda was, opzet, dan is het perfect uitgevoerd en heeft het naar wens geleid tot tweedeling, blinde volgzaamheid, angst en uitdunning van de bevolking. En dat op weg naar onontkoombare controle. 

Inmiddels blijkt dat dat wat vaccins werden genoemd dat feitelijk niet zijn, dat ze in de verste verte niet doen wat ze zouden moeten doen, dat ze onvoorstelbaar veel doden en chronische slachtoffers hebben veroorzaakt, dat ze stoffen bevatten die iets te maken moeten hebben met controle en digitale informatie. 

Op dat laatste ga ik nu niet verder in. Hoewel het kenmerkend is dat juridisch (in elk geval in de VS) mensen die met een mRNA 'vaccin' zijn behandeld geen mensen meer zijn maar 'voorwerpen' en bovendien min of meer bezit van de firma die het leverde, omdat er sprake is van gen-therapie en dus DNA-verandering. Dat kan nog rare consequenties gaan hebben! Bizar. 

Maar het feit dat ze niet of nauwelijks werken, dat ze zelfs mensen die ze kregen kwetsbaarder maken, dat na boosters de kans corona te krijgen groter wordt, mag niet genegeerd worden. Veel mensen krijgen zelfs een soort van (Vaccin)aids: het afweersysteem gaat steeds slechter functioneren, waardoor niet alleen chronische ziekten, maar ook kanker en ontstekingen meer kans krijgen

We weten dat Pfizer meldde dat na 3 maanden van de 42000 mensen er 1200 waren overleden en 11000 een blijvende handicap hadden. Getallen die op zich al zouden moeten maken dat niemand meer zo'n prik kreeg. Maar nu de getallen die bekend worden steeds duidelijker worden, zou dat gevoel die prik niet meer te nemen of zelfs van de markt te halen alles moeten overheersen. Artsen en overheden zouden hand in hand die vaccins moeten verwerpen.

In Amerika stierven 11x zoveel militairen na het vaccin dan anders, de kans op een hartinfarct is bij gevaccineerden 5x zo groot als bij ongevaccineerden, er is 5x zoveel borstkanker, 21x zoveel te hoge bloeddruk, ruim 4x zoveel onvruchtbaarheid, ruim 6x zoveel MS, 10x zoveel neurologische aandoeningen. Ik kan nog veel meer getallen uit de literatuur halen, maar de indicatie is duidelijk. 
Het werpt wel een aantal vragen op.

Als iets wat zoveel schade aanricht en zo weinig werkzaam is toch op de markt wordt gehouden, waarom is dat? Die vraag is te meer interessant omdat het virus zo relatief onschuldig is (overigens is het gemiddelde aantal doden de afgelopen 3 winters vrijwel gelijk aan 'normaliter' met de griep). Natuurlijk kan het zijn omdat een aanvankelijk opgezet verhaal niet losgelaten kan worden omdat niemand gezichtsverlies wil leiden. Maar als politici er voor het volk zijn - gekozen door het volk als het goed is - dan had dit allang gestopt moeten zijn. 

Het voedt dan ook het idee dat er meer opzet in het spel is, dat dit een groter plan is, een boosaardig plan. En naarmate er meer onderzoekers komen die 'rare' dingen in zowel weefsels als 'vaccin' vinden (waarna een deel van die experts raadselachtig overlijdt) en er meer bekend wordt over hoe microscopisch klein en zelfstandig chips tegenwoordig kunnen zijn, de kracht en variabiliteit van de 5G antennes in verband wordt gebracht met die stofjes in de 'vaccins' en WEF-nerds vertellen dat wij transhumaan gaan worden en straks draadloos verbonden zijn met de digitale wereld.........tja. 
Ook dit is bizar.

De rol van de media werd al eerder beschreven. Zij hadden ons moeten beschermen tegen al deze wanstaltigheden, tegen onwerkzame en te dodelijke vaccins. Maar naar nu blijkt kregen ze miljarden om 'het verhaal' te verkondigen en tegengeluiden te doen verstommen. Net zoals op de ministeries werd verzonnen hoe het beste de bevolking te bespelen, inclusief het RIVM. Ook daar lezen we nauwelijks iets over in de media. Het hadden de koppen moeten zijn. 

Maar waar ik het meest verbaasd over ben zijn mijn medemensen.
Dat politici agenda's hebben die niet in het belang van hun volk zijn is niet nieuw, zelfs millennia oud denk ik. Het gaat immers om macht en niet om menslievendheid. Dat media er niet zijn in het belang van de lezer is ook niet nieuw, zeker niet omdat ze bestaan door reclames en advertenties. Dat zijn in feite de echte opdrachtgevers, die geldschieters. 

Een tennismaat van me is een stuk ouder dan ik. Hij is door zijn culturele afkomst een stuk bewuster dan veel anderen. Toch nam hij al 3 prikken en geeft aan zich sedertdien ziek te voelen. Iets wat in zijn gedrag ook zichtbaar is. Toch gaat hij ook de 4e prik halen. Hij weet wat ik ervan vindt, wat ik erover weet. Maar....de kleinkinderen... en zijn vrouw en kinderen dringen erop aan........'vertel het maar tegen hen'.... alsof hij niets te vertellen heeft over zijn eigen lichaam. 

Anderen waar ik mee praat omdat ik er een goede relatie mee heb, kijken schaapachtig en zeggen 'ik weet hoe jij erin staat', en gaan ook gewoon de boosters halen. Boosters die hen nog kwetsbaarder maken en nog minder werken. Nog meer doden oplevert. Mensen luisteren niet eens naar de bezwaren of naar wat erover bekend is. Of misschien luisteren ze wel, maar ze horen het niet, of willen het niet horen. Het maakt het leven te ingewikkeld.

Het is die wonderlijke schaapachtigheid die me zo verbaast. Enerzijds doen wat een ander zegt terwijl je weet dat je voorgelogen wordt (100% veilig en effectief.......), en anderzijds als een schaap staan te kijken als je kennis in de schoot wordt geworpen die voor jou van levensbelang kan zijn. Ik mis nog net de 'bhèè'. Om vervolgens toch gewoon door te gaan zonder iets te veranderen.

Dat brengt me bij wat ik al eerder zei: We zijn volledig zelf verantwoordelijk voor ons eigen geluk, voor ons eigen leven. De rechter in Frankrijk beklemtoonde dat toen hij bij een overleden persoon door het 'vaccin' zelfmoord in de schoenen schoof omdat hij het vaccin had genomen. Hij had kunnen weten dat hij er dood door kon gaan en was zelf verantwoordelijk.........dus zelfmoord!

Normaliter koppel ik dat zelf verantwoordelijk zijn aan positieve veranderingen in een persoon. Dat zou nu ook zo kunnen zijn als we zelf de verantwoordelijkheid nemen en dus op basis van alle bekende kennis beslissen niet meer mee te doen. Maar ik noem het vooral in dit geval omdat er zo weinig mensen zijn die zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Ze laten zich door een ander vertellen wat ze moeten doen. 

Bij mijn tennismaat zijn het vrouw en kinderen; daarvan mag je nog verwachten dat ze het goede met je voor hebben. In veel andere gevallen zijn het de media die maar één repeterend en deels onwaar verhaal hebben, en een voortdurend liegende minister, of zelfs ministers. En toch.......

Overigens is dat zelf verantwoordelijk zijn natuurlijk op veel meer aspecten van het leven van toepassing, ook op de manier waarop je omgaat met alle informatie. Omdat veel mensen niet kunnen omgaan met de dreigingen en angst die wordt gecreëerd, willen ze er niets over weten en volgen ze de overheid. Dat is ook het plan van de overheid, daar is ook sterk op ingezet. Angst maakt willoos, volgzaam.

Ik kwam gisteren een quote tegen die daar iets moois over zegt: als je steeds bezig bent met ellende, voed je dat en wordt de ellende groter; als je er niet mee bezig bent, gebeuren er dingen die je niet had gewild; het is dus belangrijk om je bewust te zijn van wat er gebeurt, maar daarnaast te zorgen dat je zoveel mogelijk leeft in de vorm van plezier, ontspanning, lachen, dansen, muziek, liefde, etc.

Zorgen dus voor een hogere frequentie/trilling omdat dat goed is voor zowel onze eigen gezondheid als die van onze naasten en moeder aarde. Maar wel zorgen dat je weet wat er gebeurt, wat er speelt. En zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.

En dat laatste houdt naast informatie vergaren uit andere bronnen dan de mainstream media ook in dat je moet zorgen dat je je oké voelt en niet overspoeld raakt door de ellende die je opvist. Dus slechts een korte tijd per dag bezig zijn met informatie verzamelen (blckbx heeft nu 3x per week een half uurtje een nieuwsuitzending om 19.00 uur - via de computer/smartphone/tablet te volgen) en daarnaast vooral zorgen dat het leven leuk is

Zorg dat je werkplek gezellig is, werk vanuit je hart, benader anderen vanuit je hart. Bedenk dat liefde een alles genezende en verbeterde kracht is. Leef in liefde. Liefde voor jezelf (verantwoordelijkheid - doe wat goed is voor jou), voor je naasten. En zorg dat je vaak lacht, vooral vanuit je hart, vanuit je kern. 
Een gemeende lichte glimlach is krachtiger dan een niet gemeende schaterlach!

Kortom, maak dat je leven de moeite waard is, dat je relatie warm en (h)echt is, dat je werk leuk is, dat je huis gezellig is. En bedenk dat wat echt belangrijk is niet te koop is. Dure dingen kopen, dure reizen maken, het maakt uiteindelijk niet gelukkiger, maar heeft wel een ecologisch kostenplaatje. En bedenk dat gevoelens belangrijk zijn en niet mogen worden afgestopt door angst, zeker niet positieve gevoelens! 

Terwijl ik enerzijds bewust ben van het feit dat die hele oorlog in de Oekraine de schuld (opzet?) is van politici en er heel veel andere dingen gebeuren dan de media ons doen geloven, geeft het me ook een warm gevoel als ik hoor hoe mensen liefdevol vluchtelingen in huis nemen. Al verbaast het me ook hier dat het precies is wat de media zeggen dat je zou moeten doen. Bij alle andere oorlogsvluchtelingen was dat nooit zo. 

Er is liefde genoeg onder de mensen en dat geeft mij goede hoop voor de toekomst. En ook als dat toch een extreem gecontroleerde toekomst mocht zijn, welke kant we snel op lijken te gaan, blijven we zelf verantwoordelijk op welke manier we dat benaderen, hoe we daar mee omgaan. 
Wijzen, verwijten, boosheid, etc. zijn tekenen van het afschuiven van de eigen verantwoording. Ondanks alles het beste ervan maken is een teken van de eigen verantwoording nemen. 

Laten we er dus voor gaan er het beste van te maken, de tekening van ons leven 'leuk' in te kleuren. Maar wel proactief, uit eigen beweging, en niet alleen in wonderbaarlijke schaapachtigheid........

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik ken inmiddels heel wat mensen die zich hebben afgekeerd van nieuws en actualiteiten.
Ze kunnen het gewoon niet bolwerken.

Elke dag opnieuw geconfronteerd worden met ellende, met crises, met oorlog, met dreiging, met ga maar door. Het is niet gezond.
En een deel van die mensen heeft ook door dat het grotendeels onwaarheden zijn, maar die wel door veel mensen geloofd worden. Hoe frustrerend is dat? 

Dus dan maar niet meer kijken. Is dat de oplossing?

Daar komt nog bij dat we weten dat positieve vibes belangrijk zijn, positief gevoel, positieve gedachten. En die verdwijnen al snel als je wordt geconfronteerd met ellende. Zoals oorlog, vrijheidsbeperkende maatregelen, stijgende inflatie en dreigende brandstoftekorten.

Dus dan maar het nieuws niet meer volgen. Is dat de oplossing?

Ja en nee. Het mainstream nieuws volgen heeft sowieso niet zoveel zin. We worden aan de lopende band voorgelogen, bang gemaakt en met een kluitje in het riet gestuurd. De media zijn door overheden omgekocht (letterlijk, blijkt uit de WOB-rapporten) om het verhaal te vertellen wat de overheid (als onderdeel van een grotere macht) wil vertellen, of het nu waar is of niet. En helaas is het vaak niet waar.

Het nieuws via kritische kanalen volgen is wel nuttig, maar je moet het wel aankunnen. Dat wat 1-2 jaar geleden nog complot-denken was, blijkt steeds vaker en vooral steeds sneller de waarheid te zijn. Onze vrijheden en grondrechten worden in ijltempo bedreigd en uitgehold. De agenda 2030 (WEF, Europese agenda, Great Reset, Building Back Better, etc.) wordt in snel tempo uitgevoerd en door onze strot geduwd. Door de media gepresenteerd als mooie ontwikkelingen……..die goed voor ons zouden zijn………(maar weer: bedenk dat de media eigendom zijn van de grootaandeelhouders en ook nog eens door overheden betaald worden voor het vertellen van één verhaallijn).

Ik zal om te beginnen twee onderwerpen laten passeren waarbij we zien dat we door de media en overheden worden belatafeld. Covid en de Great Reset.

Om te beginnen Covid.

Er lijkt nu even niets aan de hand. Maar vergeet niet dat in Sjanghai hetzelfde virus is, en daar 26 miljoen mensen opgesloten zitten. Bij velen zijn de huisdieren omgebracht, kinderen elders ondergebracht, en mensen opgesloten, soms zelfs met dicht-gebrande sloten. Ladingen mensen hebben al suïcide gepleegd omdat ze knettergek werden van al die beperkingen en de honger. Waarschijnlijk hebben meer mensen zelfmoord gepleegd dan er positief waren….(En dit alles omdat er enkelen positief zijn).

Hetzelfde virus, maar krankzinnige reacties van die overheid. Net als er hier – zeker achteraf – krankzinnige maatregelen waren met lockdowns en coronapassen. Het laat zien hoe een volk afhankelijk is van wat de overheid doet. Overgeleverd aan de macht. Vergeet niet dat daar het sociaal kredietsysteem al bestaat en elke vrijheid verdwenen is. De overheid kan dus letterlijk alles doen wat ze wil. Deel 2 zal laten zien dat het hier dezelfde kant opgaat. 

Maar de stilte hier is er wellicht ook een voor de storm. Zelfs de coronapas lijkt nu even te worden geschrapt uit de tijdelijke corona-noodwet. Maar tegelijkertijd is er met ingang van 1 juni of 1 juli een Europese digitale ID, met een koppeling aan corona die mogelijk vrij verkeer tussen de Europese landen afhankelijk maakt van een coronabewijs. Dus het is nog maar de vraag of we zo vrij kunnen bewegen als het nu lijkt de komende maanden.

Er is helaas nog veel meer aan de hand rond Covid/corona. Uit de gegevens die via de wet openbaarheid van bestuur (WOB) zijn verkregen blijkt dat we volop voorgelogen zijn door het kabinet/de regering. Dusdanig dat zelfs het RIVM er vaak niet in mee kon gaan. De minister besloot vaak tegen het advies van het RIVM in. Het ging er vooral om de bevolking angst aan te jagen en dubieuze maatregelen door te drukken. En met name die corona-pas als start van een digitale ID (met daarna een sociaal kredietsysteem) door te drukken. Vanaf ongeveer dag 1. Dat maakt een bewuste opzet logisch. Bovendien blijkt nu uit die WOB gegevens dat tegen het advies van het RIVM in ex-minister De Jonge niets wilde weten van vroegtijdige behandeling van Covid en daarom HCQ en Ivermetcine verbood. Het is echt onvoorstelbaar

Bovendien blijkt uit de steeds toenemende internationale cijfers dat de vaccins nauwelijks werkten, en ongelooflijke nadelen hebben. Iedereen die gevaccineerd is, en hoe meer hoe erger, blijkt een verminderd immuunsysteem te hebben. Bij mensen die 3-voudig gevaccineerd zijn blijkt het immuunsysteem volgens Britse cijfers (die wel eerlijk melding maken, maar er nu mee stoppen omdat het allemaal te negatief is) 60-80% minder te werken!

Dat betekent dat de komende winter mogelijk een ramp gaat worden. Met mogelijk weer veel maatregelen en lockdowns. Niet omdat het heersende virus zo erg is (al zal dat wel het verhaal zijn), maar omdat iedereen die gevaccineerd is zo verzwakt is dat de gezondheidszorg daardoor overspoeld wordt. De nu al bijna bekende leugen gaat worden dat het virus (welk dan ook) zo erg is, maar de oorzaak is in feite de vaccins. En dit zal worden gebruikt om nog meer vaccins te slijten en misschien zelfs te verplichten. Als je nu denkt ‘is dat niet ziek?’: ja, dat is heel ziek.

Het laat zien hoe onze overheid op dit moment de agenda 2030 volgt en er niet meer is voor de bevolking.

De WHO, geregeerd door de farmaceutische industrie, heeft de volmacht gekregen om te bepalen wat er wereldwijd moet gebeuren bij een pandemie. En aangezien de definitie van pandemie zodanig is veranderd dat zelfs een gewone griep een pandemie kan heten, is er al snel een nieuwe pandemie, getuige ook het feit dat de verkoudheid doe nu rondgaat door Omikron nog steeds een pandemie schijnt te heten. Als de WHO dus straks beslist dat iedereen gevaccineerd moet worden, zal de NL regering dat overnemen.

We zien dus een vaccin wat een experimentele gentherapie bleek te zijn (officieel zo terug te vinden in de Staatscourant), en 95% effectief zou zijn, wat in werkelijkheid het immuunsysteem onderuithaalt, tot o.a. veel meer kanker en hartkwalen leidt, tot veel meer miskramen en afwijkingen bij de foetus leidt, tot een door vaccin veroorzaakte aids leidt, en in (half) Europa al tot 44 duizend doden heeft geleid. Het aantal ernstige bijwerkingen ligt boven de 2 miljoen.

Samenvattend gaan we mogelijk een hete winter tegemoet, niet door welk virus er dan ook zal zijn, maar doordat de afweer van alle gevaccineerden dusdanig slecht is door de vaccins, dat het niet alleen gaat leiden tot heel veel extra doden maar ook tot overbelasting van de zorg.

Bedenk bovendien dat er sinds oktober 15.000 doden meer oversterfte is. Alle mensen die corona hebben worden als coronadoden geteld, dus die 15.000 mensen zijn niet door corona dood. Die draai probeert de regering (via het CBS) er wel aan te geven, maar deze mensen zijn dus extra doden door óf de vaccins en/óf de maatregelen (uitgestelde zorg, psyche, e.d.). En nu besluit het ministerie de grenzen van oversterfte dusdanig aan te passen dat er bijna nooit meer sprake is van oversterfte volgens die definitie. Zo worden ook die doden, dat gevolg van maatregelen, dus weer weggemoffeld

Voor de mensen die dit soort informatie dus niet horen omdat ze alleen de mainstreammedia volgen, en denken dat er nu niets aan de hand is, zal elke informatie van de overheid als waarheid overkomen. Als de pleuris de komende winter weer uitbreekt, zal dat zijn vanwege het virus en zullen vaccins wel nodig zijn (en 100% veilig en effectief, er zijn nog steeds mensen die die onzin geloven).

Maar mensen die wel geïnformeerd zijn, weten hoe we zijn beduveld. Hoe het virus is gebruikt om de macht over ons te vergroten en vrijheden/grondrechten te ontnemen, om te zien hoever ze konden gaan. Hoe de macht van de overheid dus is vergroot. Hoe het ‘vaccin’ geen echt vaccin was en tot een sterke afname van de gezondheid heeft geleid. Zij weten dat als de pleuris uitbreekt dat komt door de effecten van de vaccins en niet door welk virus dan ook.

‘Wat niet weet, wat niet deert’ is dus niet waar.

Door jezelf niet juist te informeren maak je jezelf tot een weerloos slachtoffer. Een slachtoffer van de overheid, van de leugens, van de ‘vaccins’, van de breed uitgevoerde censuur.

Maar als ik kijk naar de gemiddelde Nederlander, dan geeft dat niet zoveel hoop. Overwegend struisvogels (onbewust, ik neem het ze niet kwalijk, het is zoals het is), en dus houdt niemand echt de overheid tegen om nog meer de gezondheid en gezondheidszorg te beschadigen en de macht te vergroten tot Chinese proporties. Met alle consequenties die dat heeft.

Het is ook vervelend om te zien wat er echt gebeurt. Net als het vervelend is om te denken dat de overheid tegen ons is in plaats van voor ons. Dus is het logisch als je dat niet wilt of kunt geloven. Het is een overlevingsreactie. Ik zal het niemand kwalijk nemen. Maar hoe meer mensen blijven geloven in de goedheid van de overheid terwijl ze de agenda 2030 uitvoeren tegen hun eigen volk, hoe groter de kans dat we al onze vrijheden en grondrechten kwijt gaan raken.

En op alle mogelijke manieren proberen ze te voorkomen dat de waarheid boven tafel komt. Media zijn dus omgekocht door overheden of hebben opdracht dat te melden wat de grootaandeelhouders willen, artsen worden in veel landen bedreigt met bul-verlies als ze zich kritisch durven uit te laten. Desondanks zijn er nogal wat artsen en zelfs medische bladen die hun zorgen en twijfels uiten op de valreep, voordat ze straks gestraft gaan worden.  

Het is dus wel degelijk heel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal wakker zouden zijn we onze grondrechten en vrijheden zouden kunnen behouden. Maar als we ‘niet weten’, kunnen we ook niet beschermen wat we niet weten dat in gevaar is. 

En dan zullen we moeten dansen naar de pijpen van hen die ons willen laten dansen, die de macht over ons willen hebben, die ons uitkleden tot op het bot.  Onze gezondheid wordt op die manier steeds slechter, we worden zwakker, we worden steeds meer slachtoffer van hen die ons onder controle willen houden……

Wie? Daar gaat deel twee over.

Wordt vervolgd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Terwijl ik al 50 jaar dagelijks bezig ben met geneeskunde, ontwikkelde zich iets wat een pandemie genoemd werd.

Mijn stelregel is in de loop der tijd geworden dat je informatie vanuit noord, oost, zuid en west moet bekijken om een zo juist mogelijke mening te vormen. De valkuil is eenzijdige informatie

Ik begon als heel reguliere arts, maar vond niet wat ik wilde vinden, namelijk het echt genezen van mensen. Dus ging ik om me heen kijken (en voelen). Ik ging vragen stellen aan mensen die anders werkten. Maar ook aan reguliere collega's. Ik merkte dat ze niet zo bezig waren met of ze wel of niet genezen, als de cliënt/patiënt maar (tijdelijk) ‘tevreden’ was. Dan waren zij het ook. Tot mijn verbazing.....

Maar ik was niet tevreden, dus nog meer vragen. En uiteindelijk ook veel lezen (dat ging mij kennelijk toen gemakkelijker af dan veel anderen). En heel veel diverse boeken en studies. Tot mijn nieuwsgierigheid zo groot werd dat ik een ‘alternatieve’ studie ging doen om mijn kennis en mogelijkheden verder uit te breiden.

Maar daarna nog een en nog een en nog…… mijn wil om te leren en de nieuwsgierigheid naar het menselijk lichaam en alles wat daarmee samenhing werd al groter. Het werd me steeds duidelijker dat ons lichaam niet een simpele chemische fabriek is, maar een veel ingewikkelder ‘systeem’, waarbij ‘energie’, ‘ziel’, ‘intuïtie’, ‘gut feeling’, overtuigingen, het microbioom, en nog veel meer, een belangrijke rol spelen.

Ons lichaam afdoen als een fabriekje waar je gewoon wat chemisch materiaal instopt als er een ‘foutje’ is, is niet alleen misplaatst maar misschien ook wel een schandalige voorstelling van zaken. Wij – ons lichaam – is zoveel meer. En zo horen we ook benaderd te worden. (En zeker niet als proefkonijnen).

Maar goed, met al die kennis die ik heb opgebouwd over het menselijk lichaam begon dus die pandemie. En begonnen maatregelen die ik niet begreep vanuit de kennis en die ook compleet verkeerd voelden voor mij op basis van die kennis.

We hebben gezien wat het bracht:

 • Zinloze lockdowns die de economie gigantisch hebben geschaad, de mentale gezondheid hebben verslechterd, misbruik hebben versterkt, leerprestaties en de ontwikkeling van kinderen hebben vertraagd, ouderen in eenzaamheid hebben gebracht, zelfmoorden hebben doen toenemen, etc.,etc.
 • Zogenaamde vaccins die in feite een experimentele gentherapie waren, werden opgedrongen – nog net niet verplicht. De bevolking was in feite een kooi met proefkonijnen. En waarom? Ik begrijp het nog steeds niet.
 • De ‘vaccins’ bleken niet te werken, voorkwamen geen besmettingen en geen ziekte, en maakten mensen zelfs kwetsbaarder voor het virus. Na elke boosterronde overleden er ook weer een serie ouderen.
 • De hoeveelheid hartziekten, kanker en chronische ziekten namen toe en zullen nog veel meer toenemen als gevolg van dit experiment
 • Officieel zijn er in Europa en Amerika nu zo’n ruim 65.000 doden als gevolg van de vaccins gemeld, maar dat zijn er door onderrapportage waarschijnlijk meer dan een miljoen! Wereldwijd dus nog veel meer.
 • Artsen en wetenschappers die hun mond open probeerden te doen werden tot kwakzalvers of complotdenkers of brengers van desinformatie betiteld. En de rest hield vervolgens slaafs de mond om niet ontslagen te worden, belachelijk gemaakt te worden of beroofd te worden van een diploma of contract.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar de strekking moge duidelijk zijn. Dit zeer kwalijke experiment heeft walgelijke resultaten gebracht.

En waarom kon dit experiment plaatsvinden?
*   Omdat het lang tevoren was uitgewerkt en voorbereid. Misschien niet alle facetten, maar het is toch raar dat de eiwitvolgorde van spike-eiwitten in de vaccins gelijk is aan een patent wat
Moderna al jaren voor de pandemie had verkregen. Over de oefening een maand tevoren is al genoeg geschreven....

 (En dat de agenda van het WEF precies op die momenten het virus ‘voorspelde’….)

*  Omdat de WHO onder invloed van BigPharma de definitie van pandemie had veranderd, en omdat wereldwijd grondwetten zo waren aangepast dat overheden volledig afgingen op de WHO bij een pandemie.

* Maar vooral omdat er angst werd gegenereerd. Angst voor een virus wat voor sommigen grote problemen of overlijden bracht (maar vooral mensen die al dan niet bekend niet echt gezond waren), maar gemiddeld onder de 80 jaar voor minder doden zorgde dan een stevige griep.

Op alle mogelijke manieren werd die angst gecreëerd.

 • Voorspellingen die kant nog wal raakten van Van Dissel en co
 • Hypnotische taalconstructies in de persconferenties
 • Het gebruik van scheldwoorden als ‘wappies’ en ‘complotdenkers’ voor mensen (en wetenschappers) die kritisch waren
 • Mensen tegen elkaar opzetten en ongevaccineerden tot mensen met ongewenst of asociaal gedrag bestempelen door een minister die uit z’n ogen keek alsof ie net opium had gesnoven.
 • Beloven dat je meer vrijheid kreeg als je je liet prikken, of dat je dan op vakantie kon – wat dus inhield dat je dat allemaal niet kon of kreeg als je je niet liet prikken.

Ook hier kan ik nog wel even doorgaan maar gaat het om de strekking.

Maar intussen werden er achter onze ruggen om dingen gecreëerd die onze vrijheid de komende jaren flink gaan beperken, en ons via wat stappen in enkele jaren wellicht tot slaaf gaan maken van een kleine groep rijke mensen.

Onze lichamelijke integriteit, ons zelfbeschikkingsrecht over ons lichaam (wat we wel of niet innemen of in ons lichaam laten inbrengen), staat op het spel. Er zijn vergevorderde internationale plannen om ons te verplichten te accepteren wat de overheid – en in geval van een ‘pandemie’ de WHO (en dus BigPharma) – ons wil toedienen. En hoewel Kuipers beloofde dat Europa de digitale coronapas niet zou kunnen verlengen zonder toestemming van de kamer, is de Europese corona-ID een jaar verlengd.

Daarnaast werd de pandemie gebruikt om een internationale ID aan te gaan maken, waarvan de corona-app een ideaal opstapje was. Die internationale ID gaat straks aan alles gekoppeld worden wat maar mogelijk is. Je bankgegevens, je ID-gegevens (paspoort, rijbewijs, persoonlijke ID), je brandstof verbruik, je opleidingen, je strafblad/overtredingen, je reisgedrag en CO2-verbruik, je koopgedrag en dus consumptiegedrag, je gezondheids-gegevens, je sporten, etc.,

Complete controle dus over alles wat we doen door de heren achter de digitale apparaten.

Waardoor we gestraft kunnen worden als we niet voldoen aan de ‘eisen’ die naar alle willekeur kunnen worden opgesteld. Het wordt een sociaal kredietsysteem (een soort puntensysteem; niets aan de hand als je braaf alle kunstjes doet die gevraagd worden…)

(In de Oekraïne krijgen nu mensen die door de oorlog werkloos raken een uitkering, maar alleen als ze gevaccineerd zijn! Vanuit China weten we dat mensen in kampen worden gestopt als ze te veel ‘strafpunten’ op hun sociale kredietsysteem hebben gekregen en je krijgt al strafpunten als je door een rood licht loopt of vergeet een ander voorrang te geven – en met camera’s op alle mogelijke punten en computersystemen die dat alles kunnen controleren zonder mensen, wordt dat steeds eenvoudiger).

Door voldoende angst te creëren, werd de massa het gezond nadenken, de gezonde analyse, ontnomen. Vandaar dat die experimenten (die ‘vaccins’ werden genoemd en waarvan ontkend werd dat het gentherapie was terwijl in de Staatscourant over gentherapie wordt gesproken en BigPharma dat nu ook toegeeft), werden geaccepteerd en genomen. We zijn voorgelogen door onze eigen regering over wat we in ons lichaam kregen! 
Dat verlagen van het verstandelijk denken gaat nog steeds door, nu door een nieuwe angst – terwijl Kuipers ook alweer bezig is de angst richting winter op te voeren voor een virus: die van de oorlog in de Oekraïne.

Zo werd vanaf het begin (de eerste dag, wat het verdacht maakt) angst gebruikt om dingen gedaan te krijgen die de overheid (al dan niet gepusht door een hogere macht - WEF?) wilde. En dat is redelijk geslaagd. Als ik om me heen luister blijft men de onzin die verteld is geloven (doordat de media hun werk al twee jaar niet doen), en net als er rond de ‘pandemie’ maar één verhaal mocht zijn, is dat nu met de oorlog net zo. Alleen zijn de ongevaccineerden nu vervangen door 'Russen'.

Grondwetten en grondrechten zijn de afgelopen twee jaar met voeten getreden onder het mom van ‘noodzakelijk’, gesteund door rechters die er ook intrapten (of meededen). Maar als we terugkijken was dat een drogreden en waren de gevolgen erger dan wanneer al die maatregelen er niet waren geweest. In elk geval zijn er onnodig veel meer mensen gestorven en levensjaren verwoest, vooral van jonge mensen die van het virus helemaal niets te vrezen hadden. En de naweeën gaan nog lang door….

Gelukkig komen nu steeds meer gegevens boven water, in Amerika, in Engeland en via de WOB-verzoeken ook in ons land. En niet te vergeten de gegevens van de trials van Pfizer, omdat sommige rechters in Amerika wel hun eigen verstand gebruiken. Gemeenschappelijk hebben alle landen, dat ze die gegevens zo lang mogelijk achterhielden. Langer dan gebruikelijk, langer dan toegestaan.
De gegevens die eruit komen zijn niet mals. Zo blijkt o.a. dat de deskundige mening van het RIVM regelmatig werd overvleugeld door politieke beslissingen van de minister. Weinig tot geen maatregelen waren wetenschappelijk onderbouwd. De Jonge nam nogal wat beslissingen tegen advies van het RIVM om het allemaal erger te laten lijken. En weer is de vraag waarom?  

Opvallend waren natuurlijk de data van Pfizer, die al enige tijd bekend zijn. Van de 42.000 mensen die meededen bij de eerste trial, bleek uit de bijwerkingen dat er na 3 maanden na de vaccins 1100 dood waren en 25% chronisch gehandicapt.

Deze gegevens waren aan de beleidsbepalers dus al na 3 maanden bekend!

Op dat moment had direct gestopt moeten worden met het vaccineren van mensen. Omdat op dat moment ook al het sterftepercentage bekend was en veel lager was dan eerst gedacht.

Het feit dat dat niet gebeurd is, maakt de beleidsmakers tot daders van alle ellende die mensen is toegebracht, misschien wel letterlijk tot massamoordenaars gezien het aantal mensen wat door de vaccins is gestorven. Maar waarom?
Omdat ze zoveel geld hadden geïnvesteerd en dat anders niet konden verantwoorden? Omdat ze wurgcontracten met de industrie hadden? Omdat ze wisten dat het geen echte vaccins waren en wat de echte bedoeling ervan was? 

Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat de echte bedoeling was, maar nu vele experts hebben ontdekt wat er allemaal inzit wat niets met vaccins te maken heeft (maar wel met codering en elektromagnetische geleiding/doorgifte - grafeen, luciferase, nanodeeltjes, etc.) en zelfs mensen op raadselachtige wijze overleden omdat ze dat naar buiten brachten, ga ik weer vragen stellen.

Voor Nederland geldt dat ik me verbaas over wat de kamer (niet) doet. Er is geen enkele neiging om te onderzoeken wat er allemaal mis is gegaan, af wat veel beter had gekund. En als de oppositie probeert dingen boven tafel te krijgen, wordt dat tegengehouden. De regeringspartijen doen alsof alles wat gebeurd is volslagen normaal was en de bedoeling. (En misschien is dat laatste ook wel zo, alleen weten wij dat dan niet). Net zo goed als dat alle regels die Europa bedenkt over ons burgers gewoon geslikt worden door het kabinet en vrijwel de hele kamer zonder dat wij daar als kiezers in gekend zijn. Wat natuurlijk ook kan is dat alle partijen die al die maatregelen zo klakkeloos steunden – al dan niet ook besmet door angst – als de dood zijn voor wat er uit zou komen, uit zulke onderzoeken.…….

Ik zei vorige keer al dat ik geen stemadvies wil geven. Maar als we over enkele jaren als slaven van een aantal rijken en beroofd van allerlei vrijheden en met name ons lichamelijke zelfbeschikkingsrecht willen terugkijken op wat we hebben laten gebeuren, moeten we zeker op de regeringspartijen stemmen. Of op de PvdA of GL.

Oftewel, denk tien keer na voordat je dat doet. En als je me niet gelooft, bewaar dan deze blog een paar jaar en lees hem dan nog eens. Ik had je gewaarschuwd. En als je denkt dat het complot denken is, zoek dan eens de informatie over het WEF op en bedenk dat vrijwel alle zogenaamde complottheorieën in 2 jaar zijn uitgekomen. Ze hadden gelijk!

De beste stemwijzer is dan ook het stemgedrag van partijen. Voor mij was dat altijd al wat ik in de gaten hield. Want alle beloftes komen vooral voor verkiezingen. Daarna zijn wij het weer vergeten en doen zij soms compleet andere dingen. Veel politici zeggen op TV of bij een spreekbeurt het een, maar doen het ander als het op stemmen aan komt! 

De premier die mensen in het hele land 2 jaar lang tegen elkaar uitspeelde (en voorloog) zegt nu dat we moeten verbinden, en mensen denken nog dat ie het meent ook!
Alle partijen hebben het nu over de hoge brandstofkosten en de koopkracht op de media, maar als het op stemmen aankomt, doen ze niets. (Of misschien straks 1 dag voor de verkiezingen?).
Dubieuze discussies en beslissingen worden uitgesteld tot na de verkiezingen. 
Zoals ook vorig jaar zijn er versoepelingen in de aanloop naar verkiezingen. Ach ze zijn zo goed voor ons….. (sorry voor het sarcasme, ik vind het zo onbegrijpelijk dat de massa dat niet door heeft.....)

Je ziet hoe ‘slim’ de massa is. Vergeleken met enige weken geleden maken de regeringspartijen forse opgang in de peiling. Het gevolg van wat ik persoonlijk zie als kiezersbedrog, maar de politicus zal het zien als politieke slimmigheid. We zien ook dat er nu wordt 'gestreden' voor de vrijheid van de Oekraïne, maar toen het om onze eigen vrijheid en die van onze kinderen ging bleven de meesten op de bank zitten.

De meeste mensen hebben ook nog niet in de gaten hoe onze vrijheden stap voor stap worden ingeperkt (vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te reizen binnen Europa, vrijheid van informatiekeuze, vrijheid van uitgaan, vrijheid wel of niet te vaccineren, digitale ID, quarantaine bij iets wat minder dan griep is, etc.)
Dat neemt niet weg dat het een goed gevoel kan geven toch iets voor andere mensen te doen, maar het is zo tegenstrijdig met elkaar.

Als je stemgedrag wilt gebruiken om je keuze te maken, kun je deze pagina stemgedrag eens bekijken. Ik heb een flink aantal stemmingen overgenomen die rond corona gebeurd zijn. Je kunt dat eenzijdig noemen, maar de afgelopen 2 jaar gingen vrijwel alleen daarover, en de kiezers bepalen min of meer of het daar de komende jaren ook over blijft gaan, net als die dreiging van ‘Europa’. Door te kijken wat partijen stemden, kun je meer zien waar ze echt staan als het erop aan komt. 

Overigens zijn het maar gemeenteraadsverkiezingen, al kan de uitslag wel een vingerwijzing zijn van de bevolking richting regering. En er zijn natuurlijk partijen die in elk geval niet meegaan met het weggeven van onze persoonlijke integriteit en soevereiniteit, hetgeen ook uit de stemmingen blijkt.
In onze gemeente bekeek ik de stemwijzer en kwam uit op partijen die ik gezien bovenstaande absoluut niet ga kiezen. Zo betrouwbaar is dus een stemwijzer! En de lokale partijen wilden meer camera's en meer BOA's. Voor hulp aan de burger zou dat laatste oké zijn, maar niet voor controle. 

Als het aan mij ligt gaan volgende blogs over verschillende medische onderwerpen die ik wat uitdiep. Waardoor ik met wat positievere informatie kan bezig zijn.
Ik hoop dat het huidige onderwerp niet meer nodig is, al heb je al begrepen dat het twijfelachtig is.  

En intussen wil ik je het volgende meegeven:

Je hersenen zullen zich constant herpakken om de informatie die je erin stopt te volgen. 
Als je voortdurend klaagt, scheldt, excuses zoekt, etc. zullen je hersenen het makkelijker maken om dingen te vinden waarover je je kunt opwinden, ongeacht wat er om je heen gebeurt.
Net zo zullen je hersenen als je steeds zoekt naar mogelijkheden, overvloed, liefde en dingen waar je dankbaar voor bent, het makkelijker maken om die dingen om je heen te vinden.
Het vereist enige oefening, maar na een tijdje is het een heel krachtige manier om je werkelijkheid te 
herscheppen......

Positiviteit trekt positiviteit aan, en negativiteit trekt negativiteit aan. Wees dankbaar, positief, liefdevol, respectvol, begripvol...........en je krijgt het allemaal meer terug! 

Dus ga na deze blog vooral even leuke dingen doen. Spring even wat op en neer, en wees dankbaar voor het feit dat je leeft, dat je ervoor kunt kiezen te lachen, dat je je liefde kunt geven aan anderen. En waar ben je nog meer dankbaar voor?

Het ga je goed. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn