leugentje

Het is helemaal ‘in’, het “FACT CHECKEN”.

De indruk wordt daarbij gewekt dat er feiten worden gecheckt, dat er wordt gekeken of iets waar is. En dat weten we dan weer. We kunnen voortaan stoppen met twijfelen of die mening wel of niet terecht is. We weten voor eens en altijd de waarheid. 

Maar niets is minder waar. Er wordt helemaal niet gekeken of iets waar is, er wordt aan één of twee mensen gevraagd (2 mensen op een wereldbevolking van miljarden) wat zij van die mening vinden. En hun mening wordt genoteerd, en verheven tot ‘waarheid’.

Daar komt bij, dat mensen die bepaalde studies doen, een titel krijgen of tot een beroepsgroep worden gerekend, en vervolgens als deskundig op dat gebied worden gezien of genoemd. En ook dat is niet juist. Ja, op een gebiedje van dat beroep zal die persoon deskundig zijn, maar op de rest ligt de focus niet tijdens de beroepsuitoefening. Bovendien wordt de deskundigheid bepaald door wat de persoon is geleerd, door de mensen waar hij/zij mee omgaat, etc. Vanuit andere invalshoeken ziet de waarheid er vaak anders uit.

Ook deskundigen zijn vaak mensen met een beperkt beeld van de totale werkelijkheid. Zoals wij allemaal ook maar een stukje kunnen zien of horen van alles wat er te zien en te horen is, domweg omdat onze zintuigen beperkt zijn. Bovendien neigen ook deskundigen (het zijn net mensen) zich vast te houden aan dingen die ze geloven omdat ze het zo hebben geleerd. Veranderingen in hun ‘geloof’ zijn niet zo gemakkelijk.

En als je dus een zogenaamde deskundige vraagt om een oordeel te geven over iets waar die persoon zelf een gekleurde bril voor op heeft, wat verwacht je dan als antwoord?

Als je een gemiddelde reguliere dokter iets vraagt over advies omtrent vitamines of mineralen wat is gegeven door iemand die daar z’n vak van heeft gemaakt, of die daar een studie in heeft gedaan, is het alsof je een kleuter vraagt wat ie van jenever vindt. De gemiddelde reguliere dokter weet nauwelijks iets van vitamines en mineralen af. Dat wordt hem/haar niet geleerd. Ondanks het feit dat al onze cellen, die de basis zijn van ons lichaam en onze gezondheid, die stoffen broodnodig hebben en ziek worden of zelfs doodgaan als ze niet de juiste stoffen krijgen, met als gevolg dat wij ziek worden. Dat probleem oplossen zou het aanpakken van de oorzaak zijn, maar omdat ze er niets van af weten blijft het helaas bij symptoombestrijding in plaats van een oorzakelijke aanpak.

Het woord ‘deskundig’ kortom heeft maar een betrekkelijke waarde, omdat elke deskundige maar een betrekkelijke kennis heeft en vaak ook nog een eigen interessegebied. Net zoals de gemiddelde huisarts meer van geneeskunde weet dan de gemiddelde specialist (ook al is dat beeld omgekeerd), en de gemiddelde ‘alternatieve’ arts meer dan de gemiddelde reguliere arts (en ook dat beeld is omgekeerd). Het kennisgebied is namelijk groter, er kan breder worden gekeken. De ‘alternatieve’ arts heeft bijvoorbeeld een reguliere studie gedaan en is zich daarna geen verbreden/verdiepen/specialiseren in een andere vorm van geneeskunde (of meerdere). De afwegingen die gemaakt kunnen worden zijn dus ruimer, en de mogelijke behandeling idem. 

Dus fact checken? Leuk om mensen een bepaalde richting op te laten denken en sturen.

Maar helaas niets meer dan het vergroten van de macht van de media over onze manier van denken en handelen, om die te beïnvloeden in de richting die bepaalde groepen mensen willen.

In feite is het een manier van brainwashen, van hersenspoelen. En omdat we het allemaal zo druk hebben met andere dingen, en eigenlijk nauwelijks meer in de gaten hebben wat er echt gebeurt, ondergaan we het gewillig.

Advies: neem fact checken met een grote korrel zout en laat je niet manipuleren.  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn