Op de Global Vaccine Safety Summit, de top van de WHO begin december 2019, sprak een antropologe die onderzoek deed naar het vertrouwen in vaccinaties bij de beroepsgroep.

Nu moet ik zeggen dat ik heel veel artsen vanuit Amerika weet, inclusief kinderartsen, die uiterst kritisch zijn over vaccinaties omdat ze zelf zoveel ellende hebben gezien ten gevolge van de vaccinaties. Net alleen ernstige bijwerkingen, maar ook doden. In Nederland horen we dat niet zo, wat mede komt omdat we een klein land zijn waar iedereen elkaar kent of tegenkomt, en waarin artsen vaak te bang zijn om hun mond open te doen. En logisch, want we zien al dat gewone mensen op de social media worden 'afgemaakt' als ze kritisch durven te zijn. Net zoiets gebeurt met artsen door hun collega's als ze te kritisch zijn. Dat wordt niet gewaardeerd.

Daardoor horen we in Europa niet zoveel van artsen die zich openlijk kritisch uitlaten over vaccinaties. Des te verbaasder was ik te horen dat er juist in Europa een steeds grotere groep artsen is die twijfelt aan de veiligheid van vaccins en ook aan het feit dat er weinig bijwerkingen zouden zijn. Die artsen spreken zich daar dus niet openlijk over uit, maar vullen dat wel in als het ze door de WHO wordt gevraagd.....

Met name dus de veiligheid wordt in twijfel getrokken en de bewering dat er nauwelijks bijwerkingen zouden zijn. Daarnaast zijn er hele grote twijfels over de griepvaccinatie voor zwangeren. En terecht. 

In een vorige blog schreef ik al over het gebrek aan onderzoeken naar veiligheid en bijwerkingen op termijn, en het gebrek aan kennis over wat de verschillende stoffen in het vaccin op het lichaam als geheel hebben. Of op het afweersysteem, op de microbioom, op de hersenen, op.......

In Engeland is er een professor Exley die heeft aangetoond dat autisten duidelijk meer aluminium in hun hersenen hebben dan mensen die niet autistisch zijn (overigens geldt dat ook voor mensen met Alzheimer), en laat in diverse vaccins nu aluminium zitten. En ook nog in een dosering die omgerekend naar gewicht veel te hoog is. Net zoals in het vaccin wat zwangeren tegen kinkhoest zouden moeten krijgen aluminium zit - hoeveel daarvan komt in de foetus? - en wat doet dat met dat mensje in wording?

Dat er steeds meer artsen wakker en dus kritisch worden is niet zo heel gek. Er worden aan de lopende band beweringen gedaan die ieder wakker mens aan het denken zou moeten zetten. 

Zo vertelde de CDC in 2018 dat er geen informatie is over in hoeverre verschillende vaccins op elkaar inwerken en hoe de verschillende stoffen wellicht op elkaar of het lichaam reageren. En dat daarom wordt geadviseerd twee vaccins in verschillende armen te geven......
(alsof je het tegen een hersenloze kleuter hebt........die niet beter weet of het vloeistofje blijft net onder de huid zitten....). 

Of het onderzoek wat onlangs werd gedaan wat zou moeten ontkrachten dat vaccins tot autisme leiden. Er werden gevaccineerden met gevaccineerden vergeleken (weliswaar verschillende vaccins, maar toch), en - verrassend - er was geen verschil. En omdat er geen verschil was werd de conclusie getrokken dat vaccinaties dus geen autisme veroorzaken. De meeste artsen trappen erin, maar er worden er dus steeds meer wakker.

Dit soort uitlatingen en onderzoeken lijken ook vooral te gebeuren om de conclusie in de media te kunnen krijgen, een conclusie die al tevoren vast staat door de vorm en opzet van het onderzoek. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de beroepsgroep niet al te kritisch de onderzoeken leest en veelal alleen de conclusie bekijkt. Enerzijds door het gebrek aan kritische instelling, anderzijds door gebrek aan tijd. De meeste artsen zijn hun volledige tijd bezig met patiënten, nascholen en wat bijlezen. De meeste artsen zijn ook helemaal niet gewend onderzoeken kritisch te benaderen, ze willen met mensen bezig zijn. En ze vertrouwen volledig op de berichtgeving die tot hen komt van instanties als overheid, industrie en RIVM. 

Maar gelukkig ontwaken er dus ook steeds meer en trappen ze niet meer allemaal in 'nepnieuws' over vaccins. Wat het overigens wel lastig maakt, want wat moet je dan? Wat moet je patiënten adviseren? En in hoeverre durf je hardop je bedenkingen uit te spreken? 
Vandaar dat tot nu toe die groep het wel richting WHO meldt, maar niet hardop tegen collega's. Maar dat komt ook nog wel......

En het wordt hoog tijd, want er worden aan de lopende band nieuwe vaccins bedacht en op de markt gebracht, die stuk voor stuk hetzelfde gebrek aan onderzoek naar veiligheid en vervolgonderzoek hebben als de oudere.......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn