Geneeskunde en nepnieuws (slot)

Ik las net bijvoorbeeld weer dat vaccinaties van levensbelang voor het land zouden zijn. Je zou het als logisch kunnen bestempelen in het kader van de wereldwijd gecreëerde angst voor nieuwe virussen en alle kinderziekten. En in het kader van de verhalen over dekkingsgraden. Maar is dat allemaal wel waar?
Zijn het niet allemaal manieren om te zorgen dat straks iedereen – inclusief de ouderen die steeds vatbaarder worden en afhankelijker van ook vaccinaties als het zo doorgaat – met tussenpozen van een paar jaar vaccinaties gaat krijgen. En natuurlijk elke winter minstens een griepprik? Voor wie is dat vooral goed nieuws? Ja, precies, de industrie!

En als je twijfelt aan wat ik nu schrijf. Heb je gemerkt dat intussen zwangeren een griepprik krijgen en ook een prik tegen kinkhoest (en difterie en tetanus)? Want dat zou hun kind beschermen. Terwijl er geen goed onderzoek is geweest naar de (veiligheids) effecten daarvan op de foetus en al helemaal niet op langere termijn. Zoals dat soort onderzoek er sowieso nooit is geweest voor vaccinaties.

Die vaccins zijn min of meer stilletjes ingevoerd.

We zijn net kikkers die langzaam opgewarmd worden in een pan die op het vuur staat en ons laten koken, zonder dat we in de gaten hebben dat we uit die pan moeten springen. Dat zouden we wel doen als we in een pan heet water werden gegooid, maar juist dat langzaam opwarmen sust ons in slaap.
Het steeds weer herhalen van onjuiste argumenten die ons een gevoel geven van zekerheid en veiligheid maken dat we in slaap gesust worden en vergeten ons af te vragen of het wel waar is.

We laten ons meesleuren in ontwikkelingen die niet terug te draaien zijn omdat we onze eigen verantwoordelijkheid uit handen geven en neerleggen bij autoriteiten, mensen waarvan wij denken dat ze verstand hebben van wat ze doen. Waarvan wij denken dat ze het veel beter weten dan wij. Punt is dat ze vaak wel veel meer zouden kunnen weten dan wij gemiddeld doen over een bepaald onderwerp. Probleem is, dat dat helemaal niet betekent dat ze betere beslissingen nemen, in tegendeel. Vaak worden zij ingefluisterd door anderen die weer andere belangen hebben........

Onlangs liet een hoogleraar die deskundig is op het gebied van duurzaamheid en daar veel onderzoek naar doet nog weten dat de beslissing van de overheid om huishoudens vrij te gaan maken van gas een onvoorstelbaar slecht idee is.

Het zorgt juist voor veel meer CO2 uitstoot de komende tientallen jaren. En wij maar denken dat het in het belang is van het milieu dat we met gas stoppen. Maar kennelijk is dat klinkklare onzin. Gas is in wezen een veel milieuvriendelijker alternatief dan elektriciteit als dat niet van groene bronnen afkomstig is. Stoppen met gas zorgt ervoor dat we meer elektra nodig gaan hebben, wat van vervuilde bronnen moet komen………tel uit je winst. De deskundigheid van de overheid in een notendop.

Het stoppen met gas is vooral ingegeven door de ellende in Groningen (daar moet het dus in elk geval ook niet vandaan komen) en het idee dat we niet afhankelijk willen zijn van landen als Rusland voor de invoer. Anderzijds ligt er in de Noordzee kennelijk nog voor tientallen jaren gas. We laten ons meesleuren in een stroom die gebaseerd is op onzinargumenten, op wellicht paniekvoetbal. Maar de overheid beslist voor ons, omdat wij dat prettig vinden.

Dan hoeven wij niet te beslissen. Hoewel het nu wel penibel wordt omdat het ons op forse kosten kan gaan jagen. Ineens komt er verzet. Niet omdat het onjuiste beslissingen zijn, maar omdat het ons meer geld gaat kosten. Zie je hoe raar wij denken?

De overheid mag van alles beslissen wat niet in ons belang is, niet in ons gezondheidsbelang, maar als het ons geld gaat kosten staan we ineens op onze achterste benen..

Maar wat is nu uiteindelijk belangrijker? Waar liggen onze prioriteiten? 

Zo hebben we ons ook mee laten slepen in het 5G netwerk, waar we straks niet meer onderuit kunnen. Waarom?

"Ach het is wel handig en zal wel niet zoveel kwaad kunnen"? Is dat zo?
Omdat we dat van zoveel dingen hebben gezegd heeft nu al meer dan de helft van de kinderen chronische ziekten, terwijl ze gezond ter wereld kwamen. Dat betekent dat ze ziek zijn geworden. Ze waren het nog niet. Waardoor zijn ze ziek geworden? Door de grote hoeveelheid dingen die 'niet zoveel kwaad kunnen'? 

Het aantal infecties neemt toe, kanker neemt toe, verzucht neemt toe, etc.,etc.  En intussen zijn we de echte voeling, de echte verbinding met de natuur en de natuurwetten volledig kwijt geraakt. Het is alsof we niets meer met de natuur te maken hebben (ja, misschien een beetje omdat ons klimaat nu bedreigd wordt), alsof we er los van staan. Terwijl wij eruit voortkomen en erin thuis horen. Onze gezondheid wordt bepaald door natuurwetten, ook al we ons daar niet aan houden. In dat laatste geval werkt het helaas ook tegen ons.

Wanneer worden we wakker? 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn