We leven in een Newtoniaanse wereld met een Newtoniaans idee over de natuur. In die wereld zijn we ook opgevoed. 

Een van de ideeën daarbij is dat materie alleen materie kan beïnvloeden en niet beïnvloed kan worden door energie
Materie en onzichtbare krachten als energie zijn van elkaar gescheiden. 
Vanuit dit idee - in aanmerking genomen dat we het lichaam als materie zien - is het ook bijna logisch dat alle klachten van het lichaam worden benaderd met chemische bestanddelen. 

De kwantumfysica laat echter zien dat die scheiding een illusie is, onwaar is. Dat alles energie is, dat alles verbonden is. Energie is wat de vorm geeft aan materie. En dat heeft interessante en belangrijke consequenties. 

Het bewustzijn geeft vorm aan de realiteit, zowel die van je lichaam als de wereld om je heen. Als je bewustzijn niet in harmonie is, is het lichaam - en dus je gezondheid - dat ook niet. 

Een negatieve overtuiging kan iedere ziekte op deze planeet veroorzaken, zelfs de dood. Dat doet me denken aan een verhaal van Deepak Chopra in zijn boek 'Leven zonder grenzen'. Een jonge vent van in de dertig komt bij een cardioloog voor een keuring en zegt tegen die cardioloog dat ie niet moet zeggen dat er iets met z'n hart is, omdat dat zijn dood zal betekenen. (Zijn overtuiging!). De cardioloog onderzoekt hem en vindt een onbeduidende afwijking, maar vertelt dat toch omdat hij zich wil indekken. De man luistert, zegt 'ik zei nog dat u dat niet moest zeggen', en stort ter aarde. Dood. 
Dit is wat overtuigingen met ons kunnen doen. 

Omgekeerd kunnen dezelfde soort overtuigingen, maar dan positief, alle mogelijke ziekten genezen. Ons bewustzijn is krachtiger in het beïnvloeden van ons lichaam dan chemie. 

Als je geest niet in harmonie is, zijn de 50 biljoen cellen waar het lichaam uit bestaat ook niet in harmonie. En als die niet in harmonie zijn, heet dat on-gemak (dis-ease) of ziekte. 
Als je denkt dat je slachtoffer bent, zwak bent, ziek wordt of kanker krijgt, is het die informatie die je zendt naar je lichaam. en je lichaam voldoet aan je gedachten. De kans dat je slachtoffer, zwak of ziek wordt is groot, idem t.a.v. kanker. 

Zo is het verhaal dat je genen je controleren een mythe. Volgens Bruce Lipton (wetenschapper op dit gebied) is slechts 1% van de ziekten een direct gevolg van de genen. En 90% van de gezondheidsproblemen is het gevolg van hoe we omgaan met ons leven. 
Volgens hem bestaan er geen kankergenen, geen gen wat kanker veroorzaakt. Om een kanker te laten beginnen, moeten minstens 12-15 genen samenwerken om die kanker te scheppen. En dat gebeurt onder invloed van het bewustzijn. 
De controle ligt niet in de genen, maar in de omgeving. Je omgeving wordt vooral beïnvloed door je bewustzijn. En als je je bewustzijn verandert, verander je de genen. 
Je kunt volgens hem in 8 uur je genetische activiteit veranderen door de manier waarop je leeft te veranderen. 

Probleem is wel, dat over het algemeen onze bewuste mind 95% van de tijd aan het denken is, waardoor in die tijd de onbewuste geest het roer overneemt. En de onbewuste geest is een soort van automatische piloot met een program wat werd geschreven tussen 0 en 7 jaar. Geschreven door te observeren wat het gedrag was van de mensen om je heen (je ouders of opvoeders). En ook nog eens 70% van dat programma is negatief (ontkrachtend, zelf-saboterend, beperkend).
Belangrijk is dus dat we ervoor gaan zorgen dat we meer dan die 5% van de tijd bewust aanwezig zijn in ons lichaam. Anders is onze invloed beperkt tot die van het 'programma'. 

We kunnen wél veel meer van de tijd bewust aanwezig zijn. Denk aan verliefdheid. Het leven mocht niet zo lopen als je wilde, maar ineens kwam je die persoon tegen; en binnen 24 uur veranderde je wereld. Alles was ineens mooier, er waren minder zorgen, je voelde je beter, je kon meer...........Als je verliefd bent, ben je volledig mindful, je denkt minder en bent meer geheel aanwezig. En dus wordt je bestuurd door je bewuste, en niet door de programma's (met al hun twijfels en negatieve vragen). 

Als je bewuster wilt gaan leven is het belangrijk te kijken naar je leven en te (h)erkennen dat wat er gebeurt in je leven voor 95% aan je programma kan worden toegeschreven. En als het dus niet gaat zoals je wilt, moet je het programma veranderen. Je wordt dan de schepper van je leven. Luister eens naar wat en hoe je denkt, en vraag je af of dat praktisch, positief, constructief is. Zo niet? Denk dan anders. Verander je denken, verander de manier waarop je naar dingen kijkt als de huidige je niet brengt wat je wilt. Je hebt de keuze! Niet volgens het programma, niet via je onbewuste geest, maar wel met je bewuste geest!

Het veranderen van je bewustzijn (naar meer aanwezig zijn, positiever denken, positievere overtuigingen) verandert niet alleen je lichaam en gezondheid, maar ook je wereld. 

De meesten van ons hebben meer negatieve dan positieve overtuigingen. Maar die kunnen we dus veranderen. 

Een mooi voorbeeld van voorbijgaan aan een heersende overtuiging is die van de moeder die een auto optilt, en dat zelfs minuten volhoudt, tot haar kind veilig is. Het lijkt onmogelijk en onze overtuiging zal ook zijn dat het onmogelijk is. Maar als er een situatie is waarin de overtuiging is dat je die auto moet optillen om je kind te redden, overschrijft dat kennelijk de overtuiging van het programma. En ineens kan het wel.

Zo zijn veel mensen die met heel giftige slangen werken ervan overtuigd dat ze niet ziek zullen worden door het slangengif. En ook die overtuiging heeft kracht: ze worden ook niet ziek.

Het zijn allemaal voorbeelden van hoe energie krachtiger is dan materie, hoe energie materie vormt of schept. 
Zo wordt door menig onderzoeker geloofd dat 2/3 van alle genezingen door het placebo-effect komt (door de overtuiging van de gebruiker dat het medicament zal helpen). 

En ten aanzien van de wereld: als 99% van de mensen zou zeggen "ik verander de wereld door mijn bewustzijn te veranderen", zou de wereld in enkele uren veranderen. Daarom zijn die massale geleide meditaties ook best nuttig. Doordat er zoveel mensen meedoen, verandert er allicht iets in de wereld positieve richting. Zeker bij degenen die meedoen en hun bewuste geest die positieve richting geven.
Overigens, 21 juni is er weer zo'n wereldwijde gemeenschappelijke meditatie. Maar waarschijnlijk lees je dit later. maar zo niet: zoek even op internet hoe en wat en hoe laat..........

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn