2. De gelaten acceptatie

 In het boek was het voor mij destijds een wonder waarom de bevolking zo gelaten en zo passief alles maar accepteerde. Ik begreep dat niet. Net zomin als ik ooit begreep hoe Hitler zoveel macht kon krijgen. 

De afgelopen vele maanden heb ik ook met verbazing geobserveerd wat er gebeurde en welk een tamme reactie er was vanuit de bevolking. Ook bij mij overigens.
Ik ben wel gaan begrijpen hoe Hitler zijn gang heeft kunnen gaan. Hoe hij zelfs op handen werd gedragen.

Zijn belangrijkste wapen? Angst! Angst verspreiden en versterken.
En in Duitsland weten ze dat nog steeds gezien het feit dat ze nu zelfs wetenschappers hebben gevraagd hoe ze de meeste angst konden creëren rond Covid-19.

Ook bij ons is dat wapen ingezet. Bewust of onbewust, zowel onze premier en ministers als de zogenaamde experts zijn al vanaf het begin bezig angst op te wekken en te versterken.

Angst creëert een soort lamheid. Angst zet onze hersenen aan tot vechten, vluchten of verlammen.

Vechten heeft niet zoveel zin tegen een vijand die je niet eens door een gewone microscoop kunt zien. Of het zou moeten zijn door onszelf te versterken d.m.v. gezond verstand en supplementen.
Vluchten heeft evenmin zin. Want waar moet je naartoe vluchten als je niet weet waar je minuscule tegenstander is? En nog steeds zijn de experts het niet eens over de manier waarop het virus zich verspreid.
Dus verlammen we. We doen niets. We zijn passief. We wachten af. En doen wat de overheid zegt.

Het is als die moeder die weet en vertelt dat haar kind door een vaccin is overleden en desgevraagd vertelt dat ze het volgende weer laat vaccineren, want ‘dan heeft ze er alles aan gedaan’. Eigenlijk bedoelt ze ‘dan heb ik de verantwoordelijkheid niet zelf genomen, ben ik niet zelf aansprakelijk’. 

Het nadeel daarvan is dat we ook niet zorgen dat we sterker en krachtiger worden. In tegendeel, we doen minder aan beweging, we doen minder aan contact en knuffelen en verminderen zo onze weerstand voor de langere termijn, we verstoppen ons achter maskers terwijl de wetenschap aantoont dat dat nergens op slaat, we laten ons onze vrijheid ontnemen, ons onze sport afnemen, onzichtbare enkelbanden aanleggen vanaf 21 uur, onze vakanties wegpoetsen, etc.
We slikken vaak zelfs niet de supplementen die meerdere artsen aanbevelen omdat de minister zegt dat dat niet nodig is. En hij kan het weten.

We vergeten zelfs dat de overheid zich nog nooit heeft ingespannen onze gezondheid te beschermen of verbeteren. Net zoals we vergeten dat de farmaceutische industrie miljarden aan boetes hebben gekregen voor bewezen oplichting en vervalsing van feiten. Industrie en andere belangen waren altijd belangrijker dan onze gezondheid, en nu ineens……?

En hoewel het gezegde wil dat angst de slechtste raadgever is, bepaalt angst dus in feite alles. En niet alleen in Nederland, vanaf het eerste begin is dit virus door de WHO bestempeld als levensgevaarlijk. En zelfs toen dat niet zo bleek te zijn – niet in de mate waarin het werd gepresenteerd in elk geval – zijn autoriteiten op dezelfde manier door gegaan. Angst opwekken, angst verspreiden, angst behouden. Wereldwijd. 

Immers, maak mensen bang en ze doen alles wat je zegt. Je hebt de macht.

Frappant is dat Winston Smith, de hoofdpersoon in het boek wordt geconfronteerd met z’n grootste angst en daarop zijn vriendin verraadt waar hij van houdt, en zo murw wordt dat ie gaat omarmen waar hij zich tegen verzette……

Een ander facet van angst is wellicht dat je anderen ook niet meer zo vertrouwt. We worden min of meer tegen elkaar opgezet, de ander kan je ziek maken, kan met enige pech je dood zijn. We zien steeds vaker dat mensen binnen families en zelfs binnen gezinnen van elkaar vervreemden omdat ze andere meningen hebben en die meningen behoorlijk tegenover elkaar komen te staan. Angst zorgt zo dus voor verdelen.

En weer komt een gezegde om de hoek kijken: verdeel en heers…….

Bovendien worden de maatregelen in eenzelfde soort patroon slim gepresenteerd. Eerst voor alleen 14 dagen, en daarna in principe stoppen. Alleen is de overheid niet zo principieel, want het is geen enkele keer nagekomen. Telkens wordt de maatregel verlengd met zelfs meer dan die 14 dagen ineens, en daarna weer…….. Onder het mom van een grotere dreiging.
Bij de laatste persconferentie was het ook duidelijk dat Rutte niet meer wist hoe te reageren op het weer verlengen terwijl de cijfers juist beter werden.

Hoe dan ook, de angst en gebrekkige eensgezindheid maken dat ook wij gelaten alles accepteren wat er gebeurt……….steker nog, als mensen zich wel verzetten is er weinig nodig om te zorgen dat de massa zich tegen hen keert, zelfs al zijn we het met z’n allen in ons hart wel met hen eens…….

 

wordt vervolgd met deel 4: 'Het Ministerie van Waarheid'

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn