Ik ben arts en ik twijfel

Met die tekst wil de Stichting Artsen Covid Collectief de aandacht vragen van nog meer artsen/specialisten naast de nu al 1000 die dit collectief steunen.

Op de site van de stichting (https://artsencollectief.nl/) is veel informatie te vinden over de standpunten evenals uitleg over verschillende aspecten van dit hele corona-verhaal.

Het verhaal wat erbij hoort is hier te zien: https://youtu.be/HBv9vvd_bhc

Wat bijzonder is, is dat wereldwijd vele tienduizenden artsen lijnrecht tegenover de maatregelen staan, maar dat de media en de overheden net doen alsof die groep artsen en wetenschappers niet bestaan.

Daardoor is er ook geen gesprek mogelijk tussen de beleidsmakers en de grote groep artsen die verder kijkt dan het laboratorium en de mind van waaruit de modellen die worden gehanteerd worden bedacht.

De onderstaande tekst is voor mijn rekening en heeft niets met het collectief te maken.

Als arts vind ik dat bijzonder. Ik vind het bijzonder dat de overheid niet overlegt met een bredere groep artsen met verschillende visies zodat je daaruit de beste opties kunt halen.

Het is wel vergelijkbaar met de huidige verhoudingen in de geneeskunde. Er zijn alleen al in Nederland duizenden artsen (en goede therapeuten) die veel meer te bieden hebben dan alleen reguliere geneeskunde, maar alleen dat laatste wordt gehoord en gewaardeerd, terwijl we tegelijkertijd zien hoe diezelfde geneeskunde verantwoordelijk is voor alle ellende van nu (de vele chronisch zieken, het ontbreken van een echt antwoord op deze crisis en de gezondheidscrisis in het algemeen).

Terwijl het integreren van de verschillende visies zou kunnen leiden tot een veel betere gezondheid (szorg), zeker voor de chronisch zieken en op termijn. Een betere integratie van deskundigen en wetenschappers rond Covid had gezorgd voor een betere aanpak van de crisis, zonder al de verliezers die er nu zijn.

De vraag is dan “Waarom kan dat niet gewoon? Waarom kunnen mensen met verschillende visies niet samenkomen om op die manier de bevolking beter te helpen?”. Het antwoord is zowel simpel als walgelijk: geldwolven. 

De uitspraak “Ik ben arts en ik twijfel” zou de titel van een boek kunnen zijn. Of van een hele serie boeken.  

Zojuist keek ik naar een aflevering van New Amsterdam op Netflix waarin de directeur van het ziekenhuis het probeert op te nemen tegen de producenten van verslavende pijnstillers. Die pijnstillers kosten niet alleen miljarden per jaar, maar kosten ook vooral heel veel levens per jaar. Hij verliest het omdat de macht zo groot is van de farmaceutische bedrijven, dat andere medicamenten vertraagd geleverd gingen worden, wat ten koste ging van de zorg en de patiënten. En dat kon weer omdat het grootste deel van de artsen niet meedeed, er niet een front kon worden gevormd. En dat gebeurt vandaag de dag dus aan de lopende band.

Dit is hoe de wereld in elkaar zit. Het gaat om geld, niet om mensen. Het gaat om geld, niet om gezondheid. Het gaat om macht, niet om helpen.

Datzelfde zien we nu ook bij de coronacrisis. Er wordt ineens met geld gesmeten door het kabinet. Niet het geld van de politici die ermee smijten, maar met geld wat de volgende vele jaren bezuinigd moet gaan worden om de staatsschuld te verminderen. Politici hebben daar geen last van, miljonairs en miljardairs ook niet. Een groot deel van het gewone volk wel. Dat smijten met geld moet een beetje compenseren wat een rotzooi ervan gemaakt is door de lockdowns. Los daarvan gaat het ten koste van miljoenen mensen wereldwijd die o.a. (extra) van de honger sterven door al onze maatregelen. 

Lockdowns die volgens de presentaties van Ivor Cummins helemaal niets opleveren. Je kunt je zelfs afvragen of ze de haardimmuniteit niet juist hebben voorkomen in plaats van bevorderd. De landen met de minste lockdowns en maatregelen doen het 't best.

Daarnaast is er vanaf het begin tegen beter weten in ingezet op vaccins. Vaccins die nog ontwikkeld moesten worden, en waarvan bekend is dat het jaren duurt voordat je veilige hebt. Waarvan bekend was dat vanwege de enorme bijwerkingen eerdere pogingen vaccins te maken tegen corona-virussen gestaakt zijn. De industrie moest dan ook gevrijwaard worden van vervolging als gevolg van bijwerkingen. 

En ondanks die geschiedenis van bijwerkingen (soms pas na langere tijd), het onvoldoende onderzoek en de nieuwe technieken, werd toch volop gegaan voor die vaccins. En werd gaandeweg overgegaan van het ‘beschermen’ d.m.v. vaccins van de risicogroepen (wat enigszins te billijken was), naar het vaccineren van de hele bevolking (wat onder de huidige omstandigheden voor mij eerder crimineel is dan verstandig).
Daarbij werden opties opgevoerd van paspoorten, vaccinatiebewijzen en meer vrijheden voor gevaccineerden. Alsof de vaccins 100% zouden beschermen en verspreiding tegen gaan….

Om vooral maar mensen te bewegen zich te laten vaccineren. Ook al zou dat helemaal niet nodig zijn. 

Gaat het hier om gezondheid? Nee, het gaat om geld. En om gezichtsverlies. Er zijn miljarden uitgegeven aan vaccins, het RIVM en wat virologen hebben hel en verdoemenis uitgesproken over het Covid-virus. Massale vaccinatie gaat hun gezicht redden. En gaat hun gelijk geven terwijl ze dat niet hadden. Zie hoe de belasting van de ziekenhuizen de laatste tijd aanzienlijk lager was dan waarvoor werd gevreesd. Door de maatregelen? Critici en feiten laten zien dat die nauwelijks invloed hebben, ondanks het bedachte aantal van 40.000 mensen wat volgens het RIVM anders meer in de ziekenhuizen had gelegen.

En diezelfde industrie die er niet vies van is list en bedrog te plegen waar het uitkomt en geld oplevert, die is nu ineens helemaal betrouwbaar. Een hele stroom van vaccins komt op de markt met onwaarschijnlijk hoge beschermingspercentages (die ook niet kloppen als je de onderzoeken nauwkeurig leest – en bedenkt dat er maar met beperkte groepen qua afwijkingen is getest). Bovendien worden ze terloops ook nog even veranderd omdat de varianten van Covid er zijn, zonder dat die nieuwere vaccins weer uitgebreid onderzocht worden.

En de mensen die als controle meededen aan de vaccintesten worden ook gevaccineerd, zodat de controles niet meer bestaan. Waardoor dit onderzoek met vaccins dus slechts maanden tot een jaar duurt, in tegenstelling tot wat normaliter wenselijk is en geëist werd.

Al die paniek en ophef en angstkwekerij rond Covid heeft dus geleid tot een groot aantal nieuwe manieren om om te gaan met de testen van de farmaceutische industrie kennelijk. Wetende dat ze niet zo betrouwbaar zijn, vertrouwen we ze nu volledig onze hele gezondheid toe, inclusief die van ons nageslacht.

Want ondanks de afwezigheid van betrouwbare onderzoeken naar de effecten van vaccins op onze (klein)kinderen worden zowel zwangeren (met nageslacht al in de buik) als kinderen nu steeds meer ook onderwerp van mogelijke vaccinatie.

Ik ben arts en ik twijfel.

Ik heb mijn eigen medische integriteit altijd zwaar in de gaten gehouden, misschien soms te zwaar, ik heb het mezelf niet gemakkelijk gemaakt. Ik ben tegen de stroom in mijn eigen gang gegaan en ben me gaan verdiepen in complementaire geneeswijzen omdat ik mijn patiënten beter wilde helpen. Al mijn vrije tijd zat in studies, wat mijn gezin niet altijd kon waarderen. En mijn kinderen durfden niet tegen anderen te zeggen wat ik echt deed, want ach, alternatieve geneeskunde en kwakzalverij……….

Het is niet aan mij om iets te zeggen over de integriteit van andere artsen, dat moeten ze maar voor zichzelf bepalen. Maar als artsen zonder slag of stoot meedoen aan de Covid-hysterie en mensen vaccineren met een experimenteel vaccin zonder dat die mensen dat nodig hebben, dan twijfel ik.

Ik twijfel aan heel veel dingen, die ik liever niet uitspreek, omdat ik niemand wil veroordelen. 

Maar wat ik wel uitspreek is dat het (ook, want ik weet dat meer artsen zo denken) mijn droom is dat de verschillende vormen van geneeskunde samen zouden gaan werken om zo de geneeskunde echt groots te maken, om de chronische ziekten terug te dringen (die nu zoveel mensen onnodig de das om hebben gedaan) en om niet geld maar gezondheid het belangrijkste te laten zijn.

Leve de gezondheid!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn