Een van de redenen van alle regels als het gaat om het testen van medicijnen, als het gaat om geneesmiddelproeven, is het voorkomen van menselijk leed, van schade. 

Daarom moeten geneesmiddelonderzoeken een bepaalde volgorde doorlopen, aan veel voorwaarden voldoen. Als er dan na verloop van tijd voldoende bewijs van werkzaamheid is en voldoende bewijs dat er geen ernstige bijwerkingen zijn, kan het wellicht toegelaten worden.

Desalniettemin zijn er vele middelen van de markt gehaald nadat ze via dit relatief veilige systeem waren goedgekeurd. En dan ook nog door diverse landen die allemaal hun eigen organisatie hebben die goedkeurt, hoewel het nu met corona voor ons vooral Europees gebeurt (EMA). Maar het is dus niet zo gemakkelijk om te bepalen of een middel wel of niet kwalijke bijwerkingen heeft.

Naast bijvoorbeeld softenon is een goed voorbeeld het middel rofecoxib, beter bekend geworden onder de merknaam Vioxx. Dit middel werd na ‘gedegen’ onderzoek in 1999 op de markt toegelaten. En in september 2004 van de markt gehaald omdat er opvallend veel sterfgevallen waren door hartproblemen.
Na mijn fietsongeluk en de complicatie van een posttraumatische dystrofie in 2003 kreeg ik dit middel voorgeschreven tegen de pijn. De orthopeed was er laaiend enthousiast over (‘het medicijn van de toekomst’), omdat hem was verteld (via reclames en de industrie) dat het veel minder maagklachten gaf dan de gebruikelijke NSAID’s. Maar in mijn nieuwsgierigheid ging ik kijken wat erover geschreven werd op de officiële Nederlandse website v.w.b. medicijnen.

Wat ik zag was verontrustend. Er waren dodelijke bijwerkingen vermeld, maar dat was voor indicaties waarvoor het niet was goedgekeurd. Bij een aantal aandoeningen was het getest en daarbij hielp het qua pijn, andere pijnklachten zaten niet in het onderzoek, dus daarvoor werd het niet vermeld. Toch werd het daar (natuurlijk) gegeven, en bij die mensen vielen doden. Dat had m.i. een reden moeten zijn om het van de markt te halen, maar dat gebeurde gek genoeg niet. (Zo goed worden we beschermd!)  
Voor mij was dat dermate verontrustend dat ik besloot het niet meer te gebruiken. En zie, na anderhalf jaar en vele doden meer werd het verboden.

Als huisarts deed ik ook af en toe mee aan geneesmiddelonderzoeken. Mensen moesten daarvoor toestemming geven, en ik deed het alleen als het voor mij goed voelde. Collega’s van mij deden dat ook. Soms veel meer dan ik. In de gesprekken merkte ik dat ze soms niet aan het aantal noodzakelijke patiënten kwamen, of patiënten niet kwamen vertellen hoe het was gegaan, en dat ze dan maar wat invulden. Zo kritisch als ik was betrapte ik me er ook op dat ik sporadisch antwoorden gaf op vragen die patiënten hadden moeten beantwoorden. Maar ze waren niet op de afspraak gekomen en ik moest de formulieren inleveren, dus......De antwoorden waren niet in het nadeel van het middel………

Zowel artsen die meedoen aan dit soort onderzoeken alsook patiënten die mee doen zullen eerder (onopzettelijk) in het voordeel van de firma antwoorden dan in het nadeel, omdat ze worden beloond voor het meedoen. Artsen met cadeaus en patiënten met geldbedragen.

Anderzijds kan ik me een onderzoek naar een middel voor duizeligheid herinneren, waarin bij mijn patiënten al 2 mensen stopten met het onderzoek (op mijn advies) omdat ze te heftige bijwerkingen hadden. De eindconclusie van het totale onderzoek luidde dat 1 persoon het onderzoek had moeten stoppen vanwege bijwerkingen, maar dat het verder goed werd verdragen en goed werkte. Maar………….als bij mij al 2 mensen van de 5 waren afgehaakt vanwege bijwerkingen, hoe kon dan op al die praktijken maar 1 persoon afgehaakt zijn?

Er wordt op allerlei manier creatief gegoocheld met de cijfers om het er mooier uit te laten zien. Het gaat om verkoop. Om winst, soms om miljarden. 

Het zijn zo enkele voorbeelden om aan te tonen hoe belangrijk het is dat we voorzichtig zijn met het toestaan van nieuwe middelen op de markt. Zo werden bij de testen van de coronavaccins niet de mensen meegenomen die 'zwak, ziek en misselijk' waren, of die veel medicijnen slikten. Kortom de groep die het meest beschermd moest worden. 

En bij de geringste twijfel zou het zo moeten zijn dat in het voordeel van de patiënt, van de mens, wordt beslist. Dus afwachten en meer onderzoek; of gewoon stoppen.

Helaas is de afgelopen tientallen jaren gebleken dat bijvoorbeeld de FDA in Amerika (de Amerikaanse organisatie ter goedkering van medicijnen) eerder in het belang besliste van de industrie dan in het belang van de mensen, de patiënten.

Verder bleek tijdens een congres van de WHO, eind 2019, dat er vrijwel geen echt goed onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit was gedaan voor alle vaccins voor kinderen. Terwijl diezelfde WHO als een wolf in schaapskleren zegt dat die vaccins veilig en effectief zijn, en bovendien noodzakelijk. Ik herinner nog maar even aan de BMR-vaccins die in de Oekraïne werden gegeven 2 jaar geleden omdat de vaccinatiegraad volgens de EU te laag was. Meer dan honderd doden door mazelen (door het vaccin!) en meer dan duizend ziekenhuisopnames was het gevolg. Niet door de ‘wilde’ mazelen, maar door de vaccinaties! En de media vertelde hoe gevaarlijk de mazelen waren (‘meer dan honderd dode kinderen in de Oekraïne’) en dat we vooral onze kinderen moeten laten vaccineren.

Nu is er dan Corona, of Covid-19, of al die varianten (volgens sommigen al meer dan 1000 mutaties). Al die bescherming die al niet voorkwam dat er soms middelen toegelaten werden die er niet hadden moeten zijn, al die bescherming is in een keer weggevaagd door de irrationele angst voor een virus wat niet dodelijker is dan een stevige griep. En – als de we de ouderen gericht zouden beschermen – zelfs veel minder dodelijk dan een griep.

Er was ineens geen jarenlang onderzoek nodig, na enkele maanden werden de middelen op de markt toegestaan. En alle tekenen die wezen op gevaar werden weggewoven.

Als kritische artsen de cijfers van de onderzoeken bekijken, zien ze dat ze niet voldoen aan de voorwaarden om toegelaten te worden (veel minder bescherming dan vermeld en dan nodig was om toegelaten te worden), maar toch zijn ze toegelaten……..

En dan zou je verwachten dat kritisch naar elke bijwerking wordt gekeken, dat als mensen vlak na een vaccin overlijden, dat dan alarmbellen gaan rinkelen. Maar niets daarvan. Er wordt direct geconcludeerd dat er geen oorzakelijk verband is. Terwijl in eerste instantie elke dode tot corona-dode werd omgetoverd – omdat ze positief getest waren – ook als ze overleden aan hun onderliggende aandoening (kanker, CARA, immuundeficiëntie, ouderdom, hartziekte, of zelfs een ongeluk, etc.), om die vaccins er maar doorgeduwd te krijgen, gaan mensen nu (na het vaccin) ineens spontaan dood…….? 

En als mensen op vreemde manieren overlijden na het vaccin, dan is dat een ‘niet bekende bijwerking’ (hoe lang was het vaccin ook alweer getest, onderzocht en gevolgd?), en dus zal het niet door het vaccin komen. Ik herken dat overigens wel, want als mensen in het begin van mijn huisartsenpraktijk bij me kwamen met een bijwerking na een middel (het enige wat veranderd was, was een middel, en daarna kwamen bijwerkingen – zou wel raar zijn als het niet met elkaar te maken had), wuifde ik het weg omdat het niet in de bijsluiter stond. Later ging ik kritischer kijken en bleek regelmatig een klacht na een middel niet in een bijsluiter te staan. Maar ook ervoer ik dat het knap lastig was om de bijwerking te melden destijds. 

Maar het is dus een volledig verkeerde benadering van de feiten.

Het feit dat er inmiddels in Nederland 10-12x zoveel overlijdens na de vaccins zijn gemeld als bij een griepvaccin-periode, terwijl nog niet de helft van dat aantal mensen is gevaccineerd, zou alarmbellen moeten doen afgaan. Het argument dat de mensen 'oud' en ‘op’ waren, houdt geen stand als je het vergelijkt met de griepvaccins. Ook die mensen waren oud en ‘op’.
Het ministerie van volksgezondheid van Israel (het land dat het zo 'goed' doet volgens onze media) meldde dat in 5 weken vaccineren 40x zoveel ouderen overleden waren dan aan Covid te verwachten was. Ach, toch maar oud.....

Het meest recent zijn de meldingen van trombose na de vaccins van een bepaald merk, wat toch al niet zo geweldig te boek stond (qua aangetoonde bescherming). En terwijl andere landen het vaccineren met dat merk staken om het onderzoek af te wachten, is de EMA en de Nederlandse geneesmiddel ‘waakhond(?)’ er als de kippen bij om te melden dat er waarschijnlijk geen verband is en we gewoon doorgaan…….overigens zijn al deze middelen door diezelfde EMA 'voorwaardelijk' goedgekeurd omdat ze niet voldoende onderzocht zijn, waarmee ze de handen in onschuld kunnen wassen als er echt ernstige dingen gebeuren......(indekken dus). 
(rectificatie: op dit moment is er toch besloten 2 weken niet te prikken als 'rustpauze', de minister zegt dat de vaccins sowieso geen kwaad kunnen vooruitlopend op het onderzoek. En dit is dus ook wat ik bedoel. Ik begrijp het, want je wilt mensen niet ongerust maken, maar het is wel fout. Het is conclusies trekken voordat een onderzoek is geweest. En aangezien iedereen in die sector dat doet is het onderzoek bij voorbaat al niet objectief en zullen er geen harde conclusies worden getrokken anders dan: er is geen bewijs van relatie). 

We worden op alle mogelijke manieren verraden door onze overheid en door de agentschappen die ons zouden moeten beschermen voor medicamenten die de industrie graag verkoopt. Temeer daar deze vaccins voor het overgrote deel van het volk helemaal niet nodig zijn. 

Nu zien we verhalen van uitbraken in verzorgingshuizen. Maar de media vergeten te vertellen dat die mensen gevaccineerd zijn! Het zou dus niet moeten kunnen. Als het een paar dagen na het vaccin is kun je je er nog uit kronkelen met 'logica' dat ze al besmet waren, maar als dat na een week tot tien dagen gebeurt, is dat onzin. Dan komt het óf door het vaccin óf beschermt het vaccin dus niet. Een collega van mijn vrouw heeft zowel een moeder als schoonmoeder die een dag of 10 na het vaccin corona kregen en positief testten. Toeval? 

En de politiek? Die doet helemaal mee aan dat verraad aan ons mensen. De mensen waarvoor zij daar zitten. De mensen die op hen gekozen hebben. 

Natuurlijk heeft dat alles te maken met gezichtsverlies, ego’s en stemmen. De Nederlandse overheid heeft samen met andere Europese landen miljarden uitgegeven aan vaccins, die wij Nederlanders met elkaar zullen betalen, met de belofte dat die vaccins het ‘normale’ leven weer zullen terugbrengen. Sterker nog, als er aanklachten zijn vanwege bijwerkingen van de vaccins, betalen wij ook met z’n allen die vergoedingen en kosten. Zo is dat geregeld. De industrie is vrijgesteld van dit soort kosten. 

Bovendien zijn er nu ook verkiezingen die maken dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor de ellende die de komende jaren over ons heen gaat komen op o.a. financieel gebied en qua werkloosheid zich moeten voordoen als redders in plaats van de veroorzakers van een enorme dosis onheil. En vrijwel de hele tweede kamer heeft gedaan wat veel angstige Nederlanders zouden willen (in plaats van het verstand te gebruiken wat van regeerders mag worden verwacht), omdat ze dan de stemmen van die personen niet zouden verliezen. 

Ik erger me ook gigantisch aan de debatten nu in de aanloop naar de verkiezingen. Als je even niet naar het onderwerp kijkt, maar naar de manier waarop ze met elkaar in discussie gaan, dan zie je het volgende: ze luisteren niet naar elkaar, ze laten elkaar niet uitpraten, ze houden star vast aan hun mening en standpunt ook als dat al direct worden gecorrigeerd met feiten, ze proberen elkaar onderuit te halen, ze beschuldigen anderen terwijl ze zelf soms tientallen jaren het beleid bepaald hebben. Dat laatste geldt vooral voor het CDA en de VVD: tientallen jaren aan het bewind, en dus verantwoordelijk voor het beleid de afgelopen tientallen jaren: tekort aan zorg, politie, woningen en onderwijskrachten. 

Ik heb nog nooit gestemd op een partij die alleen voor mij goed was, ik stemde altijd op een partij die goed was voor iedereen, en vooral voor mensen die het minder goed hadden. Dit keer ga ik stemmen op een partij die mij niet gaat verplichten middelen in mijn lijf te laten spuiten die ik er niet in wil hebben. Een partij die me in staat stelt de integriteit over mijn eigen lichaam (en dat van eventuele kinderen) te behouden. Maar een partij die ook goed is voor de aarde, voor het milieu, voor de natuur. Voor de mens in het algemeen dus. En zeker niet op een partij die vooraan stond in het verraad van de mensheid, het verraad van ons mensen, van ons volk.

De instanties die ons zouden moeten beschermen tegen ongewenste neveneffecten van medicijnen of vaccins laten het volledig afweten. In plaats van voorzichtigheid is er een vreemd spel ontstaan om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een vaccin te geven (wat niet goed onderzocht is en wat foutief wordt gegeven in een periode dat de ziekte rondwaart). Bijwerkingen worden weggewoven als ongerelateerd, doden worden gebagatelliseerd tot 'oud' en 'op'. Gisteren nog vertelde een vaccinmaker dat hij verwacht dat er ernstige gevolgen zullen zijn door deze vaccins, omdat ze niet op dit moment gegeven hadden moeten worden en niet geschikt zijn om dit snel muterende virus te beteugelen. En laten we eerlijk zijn: ondanks al het gepraat over vaccinatiepaspoorten en -bewijzen, test-apps, e.d. blijkt dat de vaccins verspreiding niet tegengaan en ook niet met zekerheid beschermen tegen het krijgen van de ziekte. Ze hebben het over privileges voor gevaccineerden (die soms immuun worden genoemd, maar dat absoluut niet zijn!) zonder dat er enig bewijs is dat dat veilig is. 

Het zou zomaar kunnen zijn dat we ons vaccins in de maag laten splitsen onder valse voorwendselen (immuniteit, meer 'normaal', 'veilig', meer mogen, reizen, minder maatregelen, etc.), terwijl dat de veiligheid uiteindelijk gaat verslechteren in plaats van verbeteren. De veiligheid t.a.v. het krijgen van Covid of het doorgeven, maar vooral ook de veiligheid van onze eigen gezondheid op termijn. 

Overigens zijn het niet alleen de medische instanties die ons zouden moeten beschermen die verraad plegen, dat geldt ook voor de media die in plaats van de 'waarheidsvinders' en 'kritische noot' zijn verworden tot een propagandamachine voor vaccins en overheidsstandpunten. Er was een tijd dat de media ons beschermde tegen blinde vlekken en kokervisie, maar die tijd is kennelijk geweest. Blijf wakker, blijf bewust van het feit dat jij de enige bent die je eigen integriteit kan bewaken. 
Ook al weet ik dat het zoveel gemakkelijker is en zoveel minder stress geeft om klakkeloos de kudde te volgen......

P.S.1: En als het om de cijfers gaat, bedenk dan dat er nu minder mensen dood gaan doordat het voorjaar aanklopt en het virus minder actief gaat worden, doordat er minder mensen als corona-dode worden gemeld (ze gaan nu immers ineens aan hun onderliggende ziekte dood) en doordat de zwaksten al ten prooi zijn gevallen. Laat je niet wijs maken dat het allemaal komt door de vaccins, dit was tevoren al te voorspellen. 

P.S.2: Ik weet dat ik af en toe fel overkom in mijn blog, maar ik kan ook heel slecht tegen onrecht. Misschien is dat zelfs wel de reden dat ik geneeskunde ben gaan studeren. Ik hou van eerlijkheid en kan heel slecht tegen bedrog. Zeker als dat met gezondheid te maken heeft.........desalniettemin mijn excuses als ik te fel ben!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn