Er wordt centraal bijgehouden wat de doodsoorzaken zijn die door artsen worden opgegeven bij overlijden van een van hun patiënten.

Dat lijkt duidelijk, maar in behoorlijk wat gevallen gaat het over waarschijnlijke doodsoorzaken. Je kunt aan de buitenkant namelijk zelden zien waarom iemand is overleden, en er wordt lang niet op iedereen sectie verricht. Dus wordt vaak de waarschijnlijke doodsoorzaak genoteerd, degene die de arts als meest logische kan bedenken.

In het begin van mijn huisartsenpraktijk botste ik nog weleens met de gemeentelijk lijkschouwer omdat ik niet voor een natuurlijke dood wilde tekenen of geen doodsoorzaak wilde invullen omdat ik het niet wist. Soms ook omdat ik mensen onvoldoende kende of omdat ik ze te jong vond om zomaar dood te gaan. En dan zomaar tekenen met een door mij verzonnen doodsoorzaak, of accepteren dat iemand zomaar zo jong doodging? Ik was daar te precies, te pietluttig in, aldus de lijkschouwer. 
De lijkschouwer vond dat ik niet zo moeilijk moest doen en wat moest invullen. Hij kon immers niet op iedereen sectie gaan verrichten. 

Ik heb daarna toch nog wel een aantal keren geweigerd te tekenen, met name als ik mensen te jong vond, dan wilde ik weten waarom ze waren doodgegaan. Of als ik de situatie verdacht vond. Verder ben ik gaan accepteren dat je het soms gewoon niet zeker weet, maar wel een vermoeden hebt. En dat het vermoeden dan de doodsoorzaak wordt….. en dat is vrijwel altijd een onderliggend lijden (hart, bloedvaten, kanker, longziekten, etc.).

In deze tijd kan ik me voorstellen dat artsen zich nog meer onder druk voelen staan bij het invullen van de doodsoorzaak.
In mijn praktijk als huisarts heb ik in 12 jaar tijd, ondanks heftige griepepidemieën in die periode nimmer iemand doodverklaard met als oorzaak ‘griep’. Ik heb nooit iemand aan de griep zien doodgaan, wel aan hun ziekte die ze al hadden en waarmee ze het lastiger kregen in zo’n griepperiode. Maar de oorzaak was altijd de onderliggende ziekte en niet de griep.

Raar was dan ook de opdracht van de WHO vorig jaar om iedereen die positief getest was en overleed te vermelden als ‘overleden aan Covid-19’. In die periode stierven dus minder mensen aan de chronische ziekte die ze hadden, er waren (maar niet heus dus) minder doden aan kanker, hartziekten, longziekten, e.d. Maar ineens wel veel aan Covid. Het was daarmee niet alleen een afwijking van de norm, van het normale doen en laten in de geneeskundige statistiek, maar het vroeg in feite artsen te liegen over de doodsoorzaak.

Wereldwijd hebben artsen laten weten problemen te hebben met hun geweten, omdat ze een andere doodsoorzaak moesten invullen dan volgens hen juist was. Zelfs mensen die een ongeluk hadden gehad of van een trap waren gevallen, werden genoteerd met als doodsoorzaak Covid omdat de WHO dat opdroeg. En zoals bekend heeft ieder land afgesproken precies te doen wat de WHO zegt, dus…
De reden van deze ‘WHO-opdracht’ laat zich raden, net als de bestempeling van het virus als infectieziekte in de A-groep zich laat raden. Was dat om de ziekte veel erger te doen lijken als ie was? Was dat om de aanmaak, propaganda en verkoop van vaccins op te jagen? Was dat om….?

Iedereen heeft daar z’n eigen idee over. Hoe dan ook, met die krankzinnige cijfers – in Amerika stierven meer dan 500.000 mensen aan Covid, maar volgens de oude notering zouden dat er nog geen 25.000 aan Covid zijn geweest! – en de belofte dat we terug naar normaal zouden gaan met vaccins, zijn er niet alleen gigantisch veel vaccins gecreëerd, maar is de vaccinbereidheid onder bevolkingen ook angstig hoog. Ik zeg ‘angstig’, omdat het grootste deel helemaal niet gevaccineerd zou hoeven te worden omdat ze minder gevaar lopen dan bij de normale griep en omdat zo’n niet goed onderzocht vaccin grote risico’s met zich mee kan brengen; en volgens veel deskundigen ook zal gaan doen de komende tijd.

Er is inmiddels begonnen met het vaccineren en prompt zien we een ander beleid als het gaat om doodsoorzaken. Nu moet niet meer worden genoteerd dat iemand aan Covid is overleden als ie positief getest is, maar als iemand gevaccineerd was moet de onderliggende ziekte als oorzaak worden opgegeven. Eigenlijk zoals dat voor Covid was.

Ineens gaan er veel minder mensen aan Covid dood. Vooral bij de ouderen die het eerst werden gevaccineerd. De vraag is alleen of dat komt door de vaccinaties of omdat ze niet meer als Covid-doden worden vermeld.

Het valt samen met een periode waarin er een zogenaamde ondersterfte door het CBS wordt vermeld: er sterven minder mensen dan normaal in deze periode van het jaar. En dat wordt toegeschreven aan de vaccins, maar laten we niet vergeten dat we dat de vorige keer na een Covid-golf ook zagen – toen waren er nog geen vaccins – domweg omdat er zoveel zwakkere mensen waren gestorven met een zetje van Covid, dat er een soort inhaalslag was. Mensen waren iets eerder (maanden) overleden dan ze anders zouden zijn overleden aan hun onderliggende ziekte, zwakte of ouderdom.

Daar komt bij dat we het voorjaar ingaan, een periode waar normaliter griepachtige virussen minder in kracht worden. Dus ook minder zieken en minder sterfgevallen. Van tevoren was te voorspellen dat al die natuurlijke verlopen die gunstig waren zouden worden toegeschreven aan de vaccins.

Maar ik hou mijn hart vast voor het najaar, als het klimaat weer 'negatief' verandert. De vaccins beschermen geen 100% (volgens kritische artsen komt uit de testresultaten zelfs soms maar 27%, als je ze echt goed bekijkt) en beletten ook niet dat het virus wordt doorgegeven, bovendien is er het risico dat gevaccineerden heftig zullen (over)reageren als ze in aanraking komen met het echte virus, er zullen kortom weer heel wat mensen ziek worden. En ook overlijden.

Vergeet ook niet dat ondanks de miljoenen griepvaccins jaarlijks er nog net zoveel mensen in de winter doodgaan als ervoor! Ik ben benieuwd of daar de juiste conclusie aan verbonden gaat worden. Namelijk de onvoldoende bescherming door het (onnatuurlijke) vaccin, het niet beletten van het doorgeven door het vaccin, de natuurlijke invloed van het weer en het seizoen, de onvoldoende bescherming via voedsel en supplementen (omdat dat als onzin is bestempeld door de overheid), om er maar wat te noemen.

Of gaat het zo zijn dat de niet-gevaccineerden straks de schuld gaan krijgen?

We gaan het zien, maar ik hou mijn hart vast. De afgelopen periode heeft de overheid al dan niet bewust z’n best gedaan om mensen tegen elkaar op te zetten en zo behoorlijk wat vrijheden te ontnemen, wat sinds WW II niet meer was gebeurd. Zo hadden ze meer controle zogezegd om de gezondheidsschade niet te groot te laten worden (de schade die door de bezuinigingen op de zorg van de afgelopen 10-15 jaar kon ontstaan), daarbij vergetend dat ze een nog veel grotere economische en menselijke schade aanrichtte. Aan het roer virologen die letterlijk door kleine kokertjes kijken om de virussen onder hun microscoop te zien……

Het zou zo maar kunnen dat diezelfde virologen straks weer opdraven nadat we eindelijk blij zijn dat ze weer in hun laboratoria zitten. Om te vertellen dat de verspreiding van het virus in het najaar komt door mensen die niet gevaccineerd zijn.

Dat is geen rare gedachte, want bij de kinderinfectieziekten gebeurt hetzelfde. Als er mazelen is, wordt het eerst gewezen naar niet-gevaccineerden. Terwijl de kans dat een gevaccineerde het heeft veroorzaakt, of dat een gevaccineerde niet immuun was, groter is. Er wordt verondersteld dat een gevaccineerde de ziekte niet zou overbrengen, maar dat is absoluut niet bewezen. Zoals dat nu ook de vraag zou moeten zijn terwijl de vaccinatiebewijzen worden gereed gemaakt en sommige firma’s al uitzonderingen gaan maken voor gevaccineerden. Het past allemaal in het plaatje van mensen wijsmaken dat vaccins ziekte uitroeien en ons veiliger maken.

Dat verkoopt namelijk vaccins, maar terwijl er steeds meer vaccins komen zouden we ook moeten zien dat er steeds meer mensen (en vooral ook kinderen) met chronische ziekten komen. Wat ook de meeste slachtoffers heeft gekost nu met Covid. En steeds meer mensen die niet meer op een natuurlijke manier reageren op een virusinfectie. In plaats van dat onze lichamen sterker worden gemaakt en rijp om infecties te bestrijden, worden we kunstmatig schijnveilig gemaakt. 

Om dat te kunnen doen is men kennelijk van mening dat we met doodsoorzaken mogen knoeien, dat er van hogerhand (de hoogste hand, in dit geval de WHO) mag worden bepaald dat we doodsoorzaken benoemen naar hoe het ’t beste uitkomt op dat moment….in het belang van……..?

M.i. in elk geval niet de volksgezondheid. En daar zou de WHO voor moeten staan.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn