Waarom weet ik niet, maar ik moet nu ik deze titel heb getikt denken aan de verkiezingen waarin JP Balkenende en Wouter Bos tegenover elkaar stonden. Voor mij was destijds het CDA altijd de partij die het meeste draaide met meningen en standpunten, terwijl de PvdA destijds nog vrij rechtlijnig was en duidelijke standpunten had. En ineens kwam Balkenende (CDA) met een uitspraak dat Bos (PvdA) draaide, een draaitol was. Ik dacht op dat moment ‘de pot verwijt de ketel………’, maar het bleek het eind van Wouter Bos als politicus.

Die in mijn ogen schijnheilige opmerking (de ander verwijten wat je zelf doet) sloeg in als een bom en beschadigde Bos op een geweldige manier. Een perfecte zet van JP.

Iets soortgelijks gebeurt nu met termen die door de machtshebbers worden gebruikt om groepen mensen weg te zetten als minderwaardig. ‘Wappies’, ‘anti-vaxxers’, etc.

Al vele decennia zijn er bijvoorbeeld mensen die grote vraagtekens hebben bij de verhalen die overheden en industrie ophangen over vaccinaties. Een deel van die mensen (overwegend artsen) heeft boeken geschreven vol met informatie, met grafieken, met cijfers en statistieken om te laten zien dat de informatie die wij krijgen niet klopt. Voorheen waren dat gewoon critici.

Tijdens het congres van de WHO over veiligheid en effectiviteit van vaccinaties eind 2019 vertelde een antropologe tijdens een lezing dat de critici niet opzij moeten worden gezet, omdat ze overwegend gelijk hebben. Niet alleen bleek dat tijdens de rest van de zittingen over effectiviteit en veiligheid, maar ook v.w.b. de cijfers. Men zou moeten ophouden met termen te gebruiken als anti-vaxxers, ‘omdat ze meer gelijk dan ongelijk hebben’. De WHO zou moeten investeren in gesprekken, in betere en eerlijker voorlichting.

Enige maanden erna trad corona in ons leven en gingen de afspraken in werking die de wereldelite had gemaakt over informatie die hen niet welgevallig was: censureren, afwijzen, negeren, zwartmaken, etc.

Het advies van deze antropologe is dus geenszins opgevolgd, in tegendeel: mensen die hun vraagtekens hadden – ook al was het maar ten opzichte van enkele onnodige vaccins terwijl ze verder juist voor vaccins waren – werden op een hoop gegooid: anti-vaxxers. En het ging in enkele maanden een stuk verder. De anti-vaxxers werden benoemd tot complotdenkers.

Zoals iedereen die enigszins kritisch is op een maatregel of vaccin of 5G of wat dan ook nu een complotdenker wordt genoemd. Als er een demonstratie in het buitenland was tegen coronamaatregelen, vertelde de nieuwslezer hier dat er veel anti-vaxxers onder de demonstranten waren…en de stemming en mening was gezet. Iedereen wist dan dat het oproerkraaiers waren…..waar je tegen moest zijn…..

Je zou denken dat mensen dat inzien, dat mensen zien hoe onheus die term gebruikt wordt tegen mensen die het goede voorhebben met de mens, met ‘de massa’.
Maar niets is minder waar. De massa volgt klakkeloos en hersenloos alles wat de overheid zegt en zet zich zo dus af tegen de mensen die juist het goede met hen voorhebben.

De laatste maanden hebben heel veel wetenschappers die op zich voor vaccinatie zijn, die soms tientallen jaren hebben meegewerkt aan allerlei vaccins, zich afgezet tegen de huidige vaccins. Om verschillende redenen. Deels vanwege te verwachten heftige reacties op termijn, deels vanwege het feit dat het gevaarlijk is om tijdens een epidemie of pandemie te vaccineren met een preventief bedoeld vaccin. Deels om het te veel te korte testen van de vaccins op veiligheid. Deels om de dubieuze interpretatie van de cijfers over effectiviteit. Deels om weer andere redenen.

Hoe dan ook, stuk voor stuk mensen die voor vaccinatie zijn, maar waarschuwen voor de gevolgen van dit overhaaste experimentele traject van massavaccinatie

Stuk voor stuk dus wetenschappers die hun nek uitsteken met alle risico’s van dien, in ons aller belang. Maar ze worden genegeerd of weggezet als complotdenkers……..

Het lijkt een kanon om een mug dood te schieten, maar diezelfde antropologe die ik eerder noemde had ontdekt dat mensen die twijfelen over het vaccineren van hun kind eerder de kant opgingen van niet-vaccineren dan wel-vaccineren nadat ze informatie hadden verzameld. Kennelijk was de informatie tegen vaccineren beter en overtuigender dan de informatie voor vaccineren.
Ik kan me dat voorstellen. Ik ervoer hetzelfde toen ik op zoek ging (en toen was er nog geen internet, ik moest het van de boeken hebben).  

Maar om op dat thema door te gaan, een kinderarts die onlangs wetenschappelijke (door collega’s als goed beoordeelde) artikelen publiceerde over eigen onderzoek en liet zien hoeveel gezonder niet gevaccineerde kinderen waren, is zijn artsentitel ontnomen. Dit had hij niet mogen doen………….(?)

Dat is de wereld waar we in leven op dit moment. Er is een ‘elite’ die bepaalt wat we wel en niet mogen doen. Het liefst zouden ze controleren wat we denken en zeggen. En dat kan allemaal omdat een paar mensen in de wereld ongelooflijk veel macht (en geld) hebben, en de social media daartoe behoren. En omdat de WHO het alleenrecht (en dus ongelooflijke macht) heeft om te bepalen hoe landen met een ziekte moeten omgaan. Zo gek was het niet dat Trump zich hiervan distantieerde. 

Ik zag vanochtend dat onze minister (De Jonge) het had over het gevaar van wappie-geluiden in de kamer. Hij doelt daarmee op FvD van Baudet en Van Haga, omdat die partij de pandemie niet serieus genoeg zou nemen. Ik heb helemaal niets met de FvD, en dat een deel van die partij vergaande complottheorieën aanhangt maakt het gemakkelijker om de hele partij weg te zetten als verachtelijk, maar ik vind persoonlijk de opmerking van De Jonge gevaarlijker.

Gaat het echt zo zijn dat we mensen die iets zeggen wat wij niet willen horen in een hoek gaan zetten? Dat we nog meer mensen gaan indelen in zij en wij? Dat mensen die enige kritiek hebben worden weggezet als complotdenkers en achterlijken?

Gaan we zelfs in de politiek op die manier mensen opzijzetten? Is dat ook waarom de man die als een van de weinigen liet zien wat een parlementariër hoort te doen (z’n tanden zetten in dingen die niet deugen en waar mensen in het land onder gebukt gaan), Pieter Omtzigt, nu vervelend in het nieuws is door de notitie ‘andere positie’?

Ik denk dat de maatschappij gebaat is bij een diversiteit aan meningen. Zelf heb ik altijd gezegd dat mijn mening werd gevormd door afwegen van plussen en minnen, van voor- en tegens, van argumenten aan de ene kant en argumenten aan de andere kant. In veel van mijn meningen zit behoorlijk wat onderzoek. 

Onlangs hoorde ik professor Bob de Wit over zijn boek “Society 4.0”. Een boek wat iets meer positiviteit laat zien dan de meeste verhalen over de Great Reset. Maar wat is blijven hangen is dat hij vertelde dat hij juist mensen opzocht die het niet met hem eens waren. Omdat ie op die manier zijn ideeën kon verfijnen, juister kon maken. Iemand die een andere mening heeft zou je op andere gedachten kunnen brengen, kan maken dat jouw mening zuiverder wordt.

Dat is de kracht van discussie, van verschillende meningen, van praten, van lezen, van uiten, van ‘alternatief’. Ze maken de wereld mooier omdat er meer mogelijkheden zijn dan het rechtlijnig vastgeroest denken.

Maar om de een of andere reden is bedacht dat dat niet meer getolereerd kan worden.
Ik las bijvoorbeeld dat een verklaring die het artsen covid collectief wilde publiceren geweigerd is door het ANP. Er mogen geen afwijkende meningen in het nieuws, zeker niet van groepen die ‘de massa’ serieus zou kunnen nemen.

Het betitelen van ‘complot denken’ bij iedereen die iets kritisch wil laten horen is slim en krachtig bedacht, maar ook vies en achterbaks. Het polariseert onze maatschappij juist meer, terwijl we naast elkaar zouden moeten staan. Juist nu.
Maar ‘verdeel en heers’ is niet voor niets een al oud gezegde.

Ik mag in de ogen van ‘de massa’ naïef zijn, maar ik wijs niemand af. En ik kan het soms op een onderdeel eens zijn met mensen die ik absoluut niet mag en die lijnrecht ingaan tegen alles waar ik voor sta. Ik hoop dat er altijd kritische mensen blijven en mensen waar ik het niet mee eens ben, want dat maakt dat ik mijn mening kan bijslijpen of bijstellen.

Ik ben geen complotdenker, maar wens wel het recht te hebben aan dingen te twijfelen, om dingen te onderzoeken, om een eigen mening te vormen op basis van een veelheid aan informatie.

Als die informatie ons steeds meer wordt onthouden, of we een complotdenker gaan heten als we een afwijkende mening hebben, is er iets heel erg mis aan het gaan met deze maatschappij.

Richard de Leth verzuchtte in zijn laatste nieuwbrief dat hij al een jaar lang probeert aandacht te vragen en adviezen aan te dragen om beter met deze pandemie om te gaan, om de gezondheid te bevorderen, maar dat hij elke reactie daarop uit Den Haag mist. Zoals elke andere arts of groep artsen die positieve bijdragen heeft geprobeerd te leveren ziet dat er niet wordt gereageerd of dat initiatieven of adviezen worden weggewoven. Allemaal complot denkers?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn