De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de VN, en is gevestigd te Geneve. Deze dag wordt jaarlijks als Wereldgezondheidsdag herdacht. 
De WHO is een gespecialiseerde organisatie van de VN die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van zorg en welzijn. Tot de activiteiten behoren de classificatie van aandoeningen en geneesmiddelen.

Al vroeg stapten er een aantal landen uit deze organisatie, zoals Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Bulgarije (1949), Roemenië, Albanië, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Polen, Taiwan (1950). Er recenter wilde het Amerika van Trump uit de WHO stappen, maar zover kwam het niet omdat Biden dat voorkwam voordat de opzegging inging.

Het idee bij de meeste mensen is dat de WHO – aan wiens adviezen vrijwel alle landen zich hebben gecommitteerd – een neutrale, deskundige en objectieve organisatie is. Ooit was dat misschien zo
Het idee nog steeds: als de WHO iets adviseert of oplegt, dan is dat terecht en onbetwistbaar.

Maar: al zo’n 15 jaar geleden riep de WHO de landen op om meer te subsidiëren omdat ze anders hun taak niet konden volbrengen, en omdat ze anders steeds afhankelijker werd van geldschieters vanuit o.a. de farmaceutische industrie.
Er werd zelfs openlijk gezegd dat die industrie er iets voor terug wilde, en gezien het geld wat ze gaven kon dat ook niet anders. 

Bovendien was o.a. Bill Gates met z’n Gates Foundation al in de jaren 80 een en van de ‘clubs’ waarmee werd samengewerkt. En het aandeel van Gates in de WHO werd alleen maar groter. Hij is de grootste ‘donateur’(en wil uiteraard ook wat terug).

In 2009 gebeurde er voor het eerst iets opvallends toen de definitie van pandemie werd veranderd. In die zin, dat de ernst van de ziekte eruit werd verwijderd. Absoluut niet logisch, maar daardoor kon wel vrijwel elke ziekte een pandemie worden genoemd……
En prompt dat jaar hebben we te maken met de varkensgriep, wat in feite helemaal geen pandemie was, maar wel met de nieuwe definitie zo werd genoemd.

Het leidde (mede daardoor) tot heel veel onrust, angst en vaccins, welke feitelijk geen van alle nodig waren. En de vaccins leidden tot nogal wat blijvende bijwerkingen. Achteraf was het dus én geen pandemie én waren de vaccins overbodig, terwijl daar heel veel geld aan werd uitgegeven. Door Nederland werden miljoenen vaccins vernietigd vanwege overbodigheid. Hetzelfde gold voor Duitsland.
En nogal dubieuze rol in Nederland was daarbij weggelegd voor Ab Osterhaus, de man die ook nu regelmatig op TV verschijnt met onheilstijdingen.

Of het een opstapje was naar 2020 weten we natuurlijk niet, maar het corona-virus waarvan de aanwijzingen al sterker worden dat het mogelijk toch uit een lab afkomstig is waar het genetisch manipulatief onderzoek mede door Amerika werd betaald, was een reden om tal van rare beslissingen in gang te zetten, gestuurd door de WHO. Terwijl al snel duidelijk was dat het sterftecijfer niet zo hoog zou zijn als eerst werd gedacht.

Ook dit kan alleen een pandemie heten omdat de ernst van de ziekte in de definitie is weggehaald. En alle extreme maatregelen – zeker gezien het lage sterftepercentage – konden alleen omdat het nu een ‘pandemie’ werd genoemd. De miljarden die de vaccins kosten en de krankzinnige dwang de experimentele vaccins te nemen zijn allemaal gebaseerd op het woord ‘pandemie’ en de druk die de WHO vanaf het beging heeft uitgeoefend op het vooral navolgen van hun opdrachten. Ook nu blijft iedereen het woord herhalen terwijl er in feite geen sprake (meer) is (of was) van een pandemie

De man die mede achter de betalingen van Amerika aan het laboratorium in Wuhan zat (destijds achter de rug van President Obama om, want die had het verboden), en al 50 jaar lang zijn positie heeft verstevigd in de top van de medische politiek, Dr. Fauci, is de grote man achter het Amerikaanse coronabeleid. Ook nogal dubieus, net als zijn  rol in het testen en bestrijden van AIDS was. De hoogste bazen van de FDA in Amerika zijn opgestapt uit onvrede met het doorduwen van vaccins en boosters door de CDC met Fauci. (En de belachelijke 'goedkeuring' afgedwongen door het Witte Huis).

Overigens was een van de initiatiefnemers voor de start van de WHO een Chinees, en met China heeft de WHO erg strakke banden. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop allerlei zaken die niet kloppen rond de start van de ‘pandemie’ onder het vloerkleed zijn geschoven en daar worden gehouden. Ondanks (schijn)onderzoeken met o.a. onze ‘eigen’ virologe uit Rotterdam.

Door de ‘overname’ door de industrie van de WHO, waar landen de ogen voor sluiten omdat ook zij deels afhankelijk zijn geworden van diezelfde industrie, kon de WHO ook de bizarre beslissingen nemen om de kennis van de afgelopen 100 jaar over onder andere mondkapjes, lock downs en quarantaine in de prullenbak te gooien. En daar een andere – niet wetenschappelijk gesteunde – wending in te nemen. 

Ik begrijp met deze kennis nu ook de eigen video-opnames van het WHO-congres begin december 2019 over de veiligheid van vaccins. Voorafgaand aan dat congres stond het wetenschappelijk hoofd van de WHO, Dr. Soumya Swaminathan, in een videoboodschap de vaccins aan te prijzen als 100% effectief en veilig, goed onderzocht en gevolgd…….
Een uitgebreide beschouwing ervan met ondertiteling vond ik bij toeval en tot mijn verrassing op YouTube: een uitzending van Highwire met Del Bigtree. (Even terugspoelen naar het begin als je vanaf het begin wilt kijken).

Tijdens het congres gaf ze beschaamd en met gebogen hoofd toe dat dat allemaal niet waar is. Dat ze eigenlijk geen idee hebben wat de vaccins doen en hoe veilig en effectief ze zijn. Wat de toevoegingen doen, wat voor mogelijk nadeel ze hebben. Hett werd helemaal niet gevolgd. Er zijn helemaal nooit goede onderzoeken geweest. Ook het mechanisme van de vaccins (dus vóór de mRNA waarvan we nog minder weten) en de hulpstoffen was onbekend. Een zeer korte 9 minuten samenvatting zonder ondertiteling.

Een antropologe (Prof. Heidi Larson) tijdens het congres vermeldt zelfs dat de zogenaamde antivaxxers met bijna al hun argumenten gelijk hebben en dat het tijd is om die term antivaxxers niet meer te gebruiken, en dat het tijd wordt transparanter en eerlijker te worden, om hen serieus te nemen. Om argumenten te gebruiken in plaats van leugens en dreigementen.

Ik weet het natuurlijk niet, maar achteraf vraag ik me af of dit het kantelpunt was voor de industrie. Het moment waarop de industrie heeft gedacht ‘nu of nooit’. Als we nu niet iets doen......
Als deze opnames van het congres meer openbaar waren geworden, bijvoorbeeld via de media – maar ja, die zwicht al onder het juk van de advertentie-inkomsten van die industrie – zou het afgelopen zijn met de vaccin-macht van de industrie, met het gedogen van alle leugens door de bevolking wereldwijd. 

Dan zouden oogkleppen wegvallen en zouden mensen niet meer alles geloven en daarbij vergeten dat diezelfde industrie veel middelen via list en bedrag op de markt heeft gekregen. Bovendien zijn allerlei patenten verlopen, en dreigde de industrie in een dal te geraken zonder deze nieuwe ontwikkelingen.

Onlangs stond nog in de kranten dat de VN ruim 400 miljoen tekortkomt om te zorgen dat de bevolking in Ethiopië te eten heeft. Ik dacht ‘als Bill Gates echt een filantroop zou zijn, zou hij daar z’n geld aan geven in plaats van aan de bedrijven die zogenaamde geneesmiddelen en vaccins produceren waardoor hij via de aandelen nog rijker wordt….’

Ik weet niet of je het boek van de Duitse cardioloog hebt gelezen getiteld ‘De Cholesterol Leugen’, maar hij beschrijft daarin met naam en toenaam de hele geschiedenis hoe het zover is kunnen komen dat mensen wereldwijd middelen slikken die mogelijk kwalijker zijn dan de kwaal. Via instituutjes en zogenaamde ‘beloningen’ voor artsen die deden wat ze wilden….

In feite doordat al vlak na de tweede wereldoorlog is begonnen stapje voor stapje een voedingsbodem te scheppen voor zo’n soort coup. Stapje voor stapje – ik was daar als huisarts later onderdeeltje van (dat is te zeggen, mijn praktijk mocht meedoen in het ‘onderzoek’, en ik voelde vanaf het begin dat het niet klopte) – werden artsen bewerkt en zogenaamd geholpen bij hun keuzes. En gaandeweg werd de wereld ervan overtuigd en via protocollen verplicht de anti-cholesterol middelen te gebruiken en voor te schrijven.

(de gelijkenis met nu zal geen toeval zijn).

Het lijkt op wat er nu met de vaccins/WHO gebeurd is. Stap voor stap overgenomen en via sympathiek ogende mensen zijn wij allemaal in dezelfde valkuil getrapt als met de statines: de hele wereld denkt dat wat de WHO zegt dat goed is ook goed is. En zo zitten we met z’n allen in een soort gevangenis van een grote industrie. In een wereldwijd experiment. 

En dat zou niet erg zijn als het bevorderlijk zou zijn voor onze gezondheid, maar net als dat met de statines meestal niet zo is, is dat ook nu met de vaccins niet zo. En niet met de lock downs (die alleen maar nuttig waren om ons vaccins te laten prikken als ‘bevrijding’), niet met het verbod van goedkope werkzame middelen, niet met de quarantainemaatregelen, niet met de mondmaskers en misschien zelfs wel niet met de 1,5 meter.

De WHO blijkt dus een wolf in schaapskleren.
En dat geldt helaas voor meer mensen en instanties.

De kunst voor ons is (gezond) in leven te blijven en te blijven genieten van dit leven wat we als ziel in ons lichaam mogen beleven. Daartoe is het goed om wakker te blijven, om alert te zijn. Om door te hebben wie de wolven en wie de schapen zijn…..

Verdeel en heers is een van de wapens van de wolven.
Ik kan denk ik één ding kan verklappen: de wolven zijn niet de mensen om je heen die ten aanzien van het vaccin anders denken of andere beslissingen nemen…..blijf elkaar daarom respecteren! Ook al begrijp je de ander niet of kun je het er niet mee eens zijn. Dit zijn ook slechts ‘schapen’.

Het zijn de wolven die het gevaar zijn!

Het was even zoeken, omdat de documentaire op veel plaatsen is verwijderd, zelfs op Vimeo. Maar hier is ie te zien. Een docu waar heel veel tijd, geld en energie is gestoken, maar die ontluisterend is over de WHO die we allemaal zo hoog hebben zitten. 

(helaas na een herrie-reclame en zonder NL ondertiteling, maar toch....)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn