Met respect mijnerzijds voor iedereen die wel of niet een vaccin heeft genomen, vraag ik me af of je ook een vaccin had genomen als

Je wist dat

 • Je afweer na het vaccin 5% per week minder zou zijn, en niet alleen je afweer voor het coronavirus? Dit betekent dat je na 20 weken geen afweer meer hebt….

 • Er juist sinds de vaccins meer mutaties zijn en er meer ziekenhuisopnames zijn dan voor de vaccins? Dit jaar lagen er meer en langer mensen in het ziekenhuis dan vorig jaar toen er geen vaccins waren.

 • De overbrenging door gevaccineerden net zo sterk is als door ongevaccineerden? Ook al wordt in NL anders beweerd. 

 • Je veel minder beschermd bent dat werd beweerd? Omdat het relatieve getal werd gebruikt in plaats van het absolute. De actuele risico-vermindering (volgens de rapporten van Pfizer zelf) op ernstige ziekte is 0,032%, die op sterven 0,006%.

 • De bijwerkingen veel heftiger en talrijker zijn dan werd verteld? In alleen al het stukje Europa wat mondjesmaat de bijwerkingen vermeld aan het Europese bureau werden tot nu toe 2,6 miljoen bijwerkingen gemeld en 28.000 doden.

 • De immuniteit die op een natuurlijke manier is verkregen langduig, zo niet levenslang is, terwijl die door het vaccin verkregen slechts enkele maanden is? De natuurlijke immuniteit tegen diverse facetten van het vaccin gericht is en daardoor ook tegen mutaties beschermt, terwijl het vaccin slechts de spike-eiwitten omhelst?

 • De ingespoten vloeistof en de vorming van spike-eiwitten door onze eigen cellen die daar door het vaccin toe zijn aangezet zich niet beperkt tot de plaats van inspuiting, zoals werd beweerd, maar ze zich door het hele lichaam verplaatsen? Met alle gevolgen aandien, met name problemen met de bloedvaatjes. 

 • De bijwerkingen als het gaat om de effecten van de gecreëerde spike-eiwitten tot lange tijd na het vaccin doorgaan, en mogelijk zelfs sterker worden naarmate de tijd verstrijkt omdat de bijwerkingen op klein niveau gaandeweg meer gaan verstoren?

 • De experts – de echte wetenschappers die niet betaald worden door de industrie – ervoor waarschuwen dat elke booster de kans op ernstige bijwerkingen groter maakt?

 • Dat het DNA – ons genetisch materiaal, normaliter de blauwdruk van onze gezondheid – wel degelijk beïnvloedt wordt door de mRNA vaccins?

 • ('Vers van de pers':) Dat doordat de spike-eiwitten de celkernen ingaan het DNA niet zo goed als anders kleine foutjes kan herstellen en repareren? Dat is een van de dingen die maakt dat we gezond blijven en een mooie leeftijd bereiken. Ons DNA vertoont regelmatig kleine foutjes die niet erg waren omdat het DNA de meeste zelf kan herstellen (waarbij overigens ook vitamine D een belangrijke rol speelt). Maar als dat niet gebeurt, kunnen kleine foutjes die voorheen werden hersteld nu uitgroeien tot grote gezondheidsproblemen

 • Naarmate er langer overheen gaat en er meer mensen zijn gevaccineerd blijkt dat de pandemie niet die van ongevaccineerden, maar juist die van gevaccineerden is? Steeds meer blijkt (Israël, Amerika, Engeland) dat er relatief meer gevaccineerden overlijden en in het ziekenhuis belanden.

 • In Israël blijkt dat juist met de start van het derde vaccin er een piek in het aantal overlijdens kwam?

 • Mensen die gevaccineerd zijn juist de grote verspreiders zijn, omdat ze minder of geen klachten hebben als ze het virus dragen en omdat ze zich veilig voelen, waardoor ze meer anderen besmetten dan ongevaccineerden? Bovendien mogen ze met het ‘corona-bewijs’ overal in waar veel mensen zijn en ze dus veel mensen kunnen besmetten.

 • Het aantal doden door de vaccins vele malen hoger is dan door alle vaccins in de afgelopen 10 jaar? En dat loopt per dag op.

 • De mainstream media (de gebruikelijke media) een verhaal vertellen vol onwaarheden en met weglaten van alles wat maar enigszins negatief zou uitpakken voor de bereidheid te laten vaccineren? Alleen al het categorisch verzwijgen van het aantal doden die gemeld zijn bij het officiële EU-bureau laat zien hoe onbetrouwbaar de media zijn. Los nog van de verzonnen of opgeklopte verhalen.

 • De manier waarop de vaccins zijn goedgekeurd de toets de kritiek niet kunnen doorstaan? Bovendien zijn ze helemaal niet definitief goedgekeurd, want het onderzoek loopt tot eind 2023. En dat onderzoek wordt aan alle kanten door de industrie verknoeit. 

 • De manier waarop ze door de firma’s getest zijn absoluut niet deugt, net zoals het feit dat de controlegroep gevaccineerd is en zo dus vernietigd is een grof schandaal is? De firma’s doen er alles aan om vergelijkingen onmogelijk te maken, om goed onderzoek onmogelijk te maken. Ze weten dat het allemaal niet deugt en dat ze hangen als er echt goed onderzoek zou zijn. (hoewel ze gevrijwaard zijn van aanklachten door de overheden). 

 • Het gebruik van Ivermetcine veel ziekenhuisopnames en IC-opnames zou kunnen voorkomen? Een middel wat nauwelijks iets kost, fantastische resultaten heeft getuige de vele onderzoeken, en nauwelijks bijwerkingen kent.

 • Het gebruik van 2-3 gram vitamine C per dag en 6000 IE vitamine D per dag de kans op ernstige ziekte aanzienlijk verkleint? Meer dan 90% op de IC’s had een tekort aan vitamine D, en mensen met een goede bloedspiegel kwamen nauwelijks op de IC.

 • Het er alle schijn van heeft dat deze vaccins het immuunsysteem in de breedte verzwakken, waardoor mensen vatbaarder worden voor andere ziekten, en met name auto-immuunziekten en kanker?

 • De overlevingskans met Covid onder de 19 jaar 99,9973% is, van 20-29 jaar 99,986%, van 30-39 jaar 99.969%, van 40-49 jaar 99,918%, van 50-59 jaar 99,73%, van 60-69 jaar 99,41% en boven de 70 jaar bij mensen die niet opgenomen zijn in een tehuis 97,6% bij 70+ incl. mensen in een tehuis 94,5%? Kortom, onder de 70 is er niets aan de hand en daarboven moet je extra op jezelf letten en moeten mensen die in een tehuis zitten extra beschermd worden. 

 • De vaccins niet de vrijheid geven die beloofd was, omdat ze niet beschermen zoals beloofd was en ze de overdracht ook niet beperken zoals beloofd was?

 • De vaccins – en met name de maatregelen van de overheid – zorgen voor een tweedeling in de maatschappij?

 • Er in de vaccins een aantal stoffen zitten die door patholoog-anatomen als zeer bizar worden gekenschetst? Zo zou er grafeenoxide in zitten, en nano-deeltjes of nano-metalen deeltjes waarvan je je kunt afvragen wat die erin doen, wetende dat ze sterk signalen geleiden. Leek dit aanvankelijk een ‘verhaal’, het is door diverse patholoog-anatomen bevestigd en zeer vreemd gevonden. Het werd zowel gevonden in de flesjes vaccin-vloeistof als in het weefsel van overledenen bij de autopsie.

 • Zogenaamde 'antivaxxers' volgens zowel onderzoek als IC-artsen vaak beter voorgelicht en geïnformeerd zijn dan de 'vaxxers.? (vaak zelfs beter dan artsen, die alleen BigPharma horen). Dat komt overeen met de beweringen op het congres van de WHO begin december 2019, toen een professor vertelde dat de anti-vaxxers in de meeste gevallen gelijk hadden met hun kriitek, dat de WHO daar iets van moest leren......dat hebben ze gedaan, maar niet op de goede manier. 

Ik zal ongetwijfeld niet compleet zijn, maar het moge duidelijk zijn dat we over ongeveer alles zijn voorgelogen. Over de vaccins en wat ze zouden doen en hoe veilig ze zouden zijn, en over de maatregelen.
Met een vaccinatiegraad van nu 84% bij 18+ (volgens de overheid, zelfs hier hou ik een slag om de arm) en 82% bij 12+ vroeg ik me af of mensen met de juiste informatie zich ook zouden hebben laten vaccineren.

Een gouden regel – maar al te vaak volledig genegeerd, het zegt iets over de tegenwoordige integriteit en instelling van artsen – in de geneeskunde is dat je mensen goed voorlicht over een therapie die je adviseert (over de voor- en nadelen vooral ook) en dat je daarbij de eventuele alternatieven ook vertelt.

Ik denk dat het juist is te concluderen dat daaraan ook voorbij is gegaan als het gaat om deze vaccins.

Als er al voorlichting was, was die vooral van de overheid, en die deugde – zoals helaas wel meer bij de overheid – van geen kant. Het was absoluut niet ongevaarlijk, het was in de verste verte niet de oplossing voor de pandemie, het was niet effectief, etc.

Het is eerder zo dat het overgrote deel van de mensen nu een verslechterd immuunsysteem heeft, waardoor ze wel boosters moeten blijven nemen (zodat ze weer even tegen dit virus iets bescherm zijn), maar met elke booster een grotere kans lopen op heftige bijwerkingen en bovendien mogelijk een grotere kans hebben op de ontwikkeling van kanker en auto-immuunziekten (volgens experts; dus in feite alle chronische ziekten) de komende jaren, en zo dus ook weer meer kans lopen op complicaties bij een covid-infectie.

Of bij een nieuw virus wat na Covid opduikt, want ik sta nergens meer van te kijken.

(Dus het ideale scenario voor de farmaceutische industrie en voor mensen die willen gebruik maken van de situatie om digitale controle tot in hoge mate door onze strot te duwen).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn