Was Canada lang een land waar naartoe mensen wilden emigreren, dat ligt nu anders denk ik.
Met 'voorbeeld' bedoel ik ook niet het goede voorbeeld, maar eerder datgene wat ons te wachten staat. Het voorbeeld van een veranderende maatschappij en veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

De afgelopen 2 jaar hebben we tal van maatregelen (deels wereldwijd) gezien die het toonbeeld zijn van anti-sociaal gedrag, van sociopathisch gedrag. Maatregelen die grote groepen mensen, zoniet hele bevolkingen benadeelden zonder enig nut. Alleen al het verplichten van mondkapjes terwijl het nut nooit wetenschappelijk is aangetoond - het nadeel wel - om het gedrag te beïnvloeden en mensen monddood te maken behoort tot dat gedrag. Het onnodig opdringen van een experimentele gentherapie behoort hier ook toe. Net als het verzwijgen van informatie over de testresultaten. Een normaal menselijk wezen zou dat niet doen! Sociopaten of psychopaten wel

Ik weet niet of er ooit onderzoek naar is gedaan, maar het lijkt alsof in de top van de industrie (met name BigPharma) en politiek meer mensen zitten die sociopathische trekjes hebben. Niet zo vreemd, want je komt er alleen door ellebogenwerk en het omverhalen van je tegenstanders. 

Maar goed, Canada dus. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om een demonstratie die vanaf het begin uitdrukkelijke en bewust vreedzaam en liefdevol (behalve naar Trudeau) was hardhandig af te breken
Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis - ik zal daar straks meer over zeggen - omdat het zal gaan bepalen of wij de komende decennia 'vrij' zullen zijn of marionetten van een 'elite' die de zaakjes goed heeft voorbereid.

Ik zag livebeelden uit Canada die me echt deden schrikken. Zo werd een oude vrouw met rollator door de politie te paard gewoon omver gereden (gelukkig overleefde ze het), werden vrouwen van dichtbij met traangas in het gezicht gespoten (incl. een journaliste die haar werk deed), en werd een al gewonde veteraan op de grond liggend nog eens extra getrapt door agenten. Verder werden er akoestische golven gebruikt om mensen af te schrikken. 

Het zijn beelden die niet passen bij de manier waarop de demonstranten zich gedroegen. Het zijn beelden van iemand die kost wat kost wil winnen, wil dat het ophoudt. Dit artikel uit de Huffpost van 2014 was al voorspellend..... En het frappante is dat in Australië hetzelfde gebeurde: buitensporig geweld en het gebruik van microgolven en akoestische golven om mensen pijn te bezorgen (en behoorlijke brandwonden). Ook daar moet kost wat kost gebeuren wat de overheid wil. Ook al slaan de regels nergens op. Hier een slachtoffer. En nog een paar. En nog wat beelden. Wat wonden. Hier de uitlagen op een EMF-meter ter plekke.

En het heeft allemaal met elkaar te maken. Maatregelen die disproportioneel zijn, zelfbeschikkingsrecht wat buitenspel wordt gezet, het verplichten van (nota bene experimentele) 'vaccins', mensen tegen elkaar opzetten, grondrechten inperken, vrijheid beperken, reizen bemoeilijken, etc. 

In Canada hebben de truckers het voortouw genomen om demonstraties in gang te zetten. In Europa wordt het ook geprobeerd, maar 'wij' hebben te weinig door waar het echt om gaat. Het gaat niet zozeer om de maatregelen in verband met Covid, het gaat om het beroven van grondrechten en vrijheden als opmaat naar een nieuwe maatschappij, 'Building Back Better' of 'The Great Reset'. Trudeau had het daar ook regelmatig over, wat niet zo gek is gezien het aantal mensen in Canada wat erbij betrokken is en zijn connecties de WEF wat achter die Great Reset zit. Dr. Malone legt hier uit hoe jonge politici door het WEF werden opgeleid (o.a. Macron, Trudeau, Johnson).

Dit alles tezamen maakt de bereidheid van mensen in Canada om te demonstreren met de dag groter. Het is nu of nooit meer. En het optreden van troepen maakt dat niet beter, temeer daar een deel van die troepen niet uit Canada zelf lijkt te komen, hetgeen het allemaal nog schimmiger maakt. De uniformen dragen geen naam, geen batch, geen nummer en ze spreken geen Canadees.....het lijken VN-troepen

Bij die Great Reset is een internationale digitale ID een heel belangrijk punt, omdat daar binnen enkele jaren alles aan wordt gekoppeld. Kijk: Canada. Niet alleen je medische gegevens, maar ook je bankrekeningen, het aantal vaccins, je bezittingen (die je overigens na 2030 niet meer hebt, je hebt dan geen eigendommen meer, maar 'je bent gelukkig'), je reisgegevens, de wijze waarop je het milieu belast, etc, etc. Een verplichting daarbij is één tot meerdere vaccins per jaar (of iets wat daarvoor doorgaat). Kinderen zouden officieel van de staat zijn en je bent ze kwijt als je niet doet wat de overheid zegt. Maar kijk eens wat er met veel kinderen in NL gebeurde door de toeslagenaffaire? Ze werden de ouders ontnomen! De volgende stap is dus niet zo ver weg. 

Ik zal zo meer uitleggen, maar bedenk dat dit geen complottheorie is, maar helaas pure realiteit. Het is overal openlijk terug te vinden: de beste manier om iets geheim te houden (want dan zal het wel niet waar zijn, omdat het zo onwaarschijnlijk ondemocratisch en stiekem is, smerig is misschien wel een beter woord). Toen Rutte werd gevraagd naar de WEF en Klaus Schwab (de leider), ontkende hij eerst daar ooit van gehoord te hebben en toen zijn leugen duidelijk werd begon hij de logtrompet te steken over deze man. Zo vriendelijk, zo wijs.....
Want ook in Nederland is de overheid gekoppeld aan dat WEF. Het WEF houdt alle overheden en hun gedragingen en daden nauwlettend in de gaten. Loop dus als overheid niet uit de pas!

Veder wil de Great Reset een maximale leeftijd vaststellen. En uiteraard verdwijnt kiesrecht. Alle eigendommen worden van de 'staat'. Zelfbeschikkingsrecht verdwijnt dus. Reizen wordt beperkt. Werk wordt zoveel mogelijk gedaan door robots en digitale hulpmiddelen. Je wordt 24 uur per dag gevolgd via chips die overal kunnen zitten (en misschien wel als nanochips via vaccins worden ingebracht). Dus als je ouder bent, wees blij dat je nu nog leeft.

Laat ik ook zeggen dat er een aantal goede kanten aanzitten domweg omdat het gros te weinig sociaal is en/of te egoïstisch. We weten allemaal dat we moeder aarde aan het verwoesten zijn op de manier waarop 'we' leven. En toch stromen de vliegtuigen vol als het weer 'kan', boeken we vakanties ver weg, pakken we de auto om om de hoek boodschappen te doen, etc. etc. En deels om de toekomst van de aarde veilig te stellen zijn die Great Reset regels. Misschien is dat wel de enige manier om de aarde te redden.
Voor de mensen die geen waarde hechten aan zelf bepalen wat in het lichaam wordt gespoten, geen behoefte hebben aan bezittingen, geen stemrecht willen, op tijd dood willen gaan, niets te vertellen willen hebben, alle macht aan een groepje elite wil laten, etc. dus een prima oplossing

In navolging van de WEF-agenda - die ook openlijk terug te vinden is - zijn wereldwijd de politieke agenda's in het geniep - buiten invloed van de kiezers - aangepast. Op het moment dat het virus amper in ons land was, werd de belastingdienst al betrokken bij het ontwikkelen van een zogenaamde corona-pas. In alle landen, ook bij ons, werd Covid gebruikt om de digitale ID op tafel te krijgen. Daarom ook de 'jacht' op ongevaccineerden, want zij moeten ook in het systeem. Inclusief de kinderen (maar hoever kun je gaan met rechten ontnemen en zaken verplichten zonder dat het volk je doorheeft? Trudeau merkt het). En daarom blijft de pas nu ook gelden voor reizen, zodat ie niet echt meer weggaat. 

Overigens werden zowel Bill Gates als het WEF betrokken bij het vaccinatiebeleid door het kabinet. In mei 2020 had Rutte contact met Melinda Gates en werd gesproken over een vaccinalliantie..... 

Er is de 'elite' dus alles aan gelegen om de kwestie in Canada te winnen. Er is Trudeau alles aan gelegen. Kost wat kost. Immers, winnen de demonstranten, dan veroorzaakt dat wereldwijd een domino-effect en klopt de WEF agenda niet meer, die tot nu toe perfect op schema loopt. Daarom is het ingrijpen - net als in voorbeeldland Australië - zo onvoorstelbaar inhumaan en krachtig, met inbegrip van dubieuze 'wapens' en rare eenheden die vanuit de VN lijken te komen. Veel politieagenten en zelfs commissarissen hebben al ontslag genomen, het leger wilde niet ingrijpen. Vandaar nu de noodwet. 
Het is ook bizar dat geen enkel Europees land iets heeft gezegd over wat er daar gebeurt. Als dat elders was gebeurd (Korea, China, Rusland) had iedereen op z'n achterste poten gestaan. 

We zien wat een sociaal krediet systeem (digitale ID die gebruikt kan worden om je te bestraffen als je niet precies doet wat de 'elite' wil) kan doen. China past het al toe. Trudeau doet het nu zelfs zonder dat systeem, maar mét zou dat een stuk makkelijker gaan. Werden de afgelopen jaren al accounts op de social media geblokkeerd of verwijderd als je te kritisch was of de verkeerde dingen zei, in Australië worden nu de bankaccounts van truckers bevroren, iets wat tot voor kort ondenkbaar was zonder commentaar van andere landen. Maar de tijden zijn duidelijk veranderd. En niet alleen de bankaccounts van de truckers, ook die van de mensen die via crowdfunding geld gaven aan hen, van mensen die blijven demonstreren en wellicht zelfs van mensen die openlijk een andere politiek aanhangen (die dreiging heeft hij uitgesproken).

Zo zijn Canada en Australië een voorbeeld geworden van een nieuwe maatschappelijke realiteit die ons te wachten staat. Doen wat papa zegt, of...... Het zijn sociopaten die de macht naar zich toe trekken, mensen die niet het verschil tussen goed en kwaad kennen, mensen die het normale menselijke gevoel en empathie minder tot niet hebben, maar wel in staat zijn slim en geslepen te praten, zodat er toch veel mensen op hen stemmen. Zodat ze de agenda die ze ons niet voorhouden kunnen invullen zoals ze willen en we op een gegeven moment voor een voldongen feit worden geplaatst.

Daarom zijn ook tienduizenden wetenschappers buiten spel gezet door een handjevol personen die zich dé wetenschappers vonden. Dat kan als je macht hebt, geholpen door de social media. Van Dissel is zich van geen kwaad bewust, maar had dubbelrollen een liet zich vertellen door het ministerie wat te doen. In een eerder interview gaf ie dat ook toe. Vrijwel alle modellen en voorspellingen waren onjuist, maar het OMT en het RIVM regeerden Nederland en het kwam Rutte goed uit. Bedenk dat op basis van die verkeerde voorspellingen de maatregelen inclusief de corona-pas gebaseerd zijn!

Vergeet niet dat als de agenda straks verder wordt uitgevoerd we niets meer te vertellen hebben. Kuipers gaat over een paar maanden tekenen voor verplichte passen en vaccinaties, wat dan een Europese wet is en niet te negeren valt. Voor de rest van ons leven zetten we onszelf buitenspel als we dit laten doorgaan. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. 

Wat ik niet begreep was waarom een partij als de VVD die altijd de staatskas bewaakte en ten koste van jarenlange forse bezuinigingen de staatsschuld wilde beperken, ineens 180 graden draaide en het prima vond om krankzinnige bedragen uit te geven. Kijk naar de begroting. Giga schulden, giga bedragen. Ten koste van de toekomst van onze kinderen, tenzij........we straks allemaal ons geld en bezit kwijt zijn. In dat geval maakt het niet uit hoeveel er nu wordt uitgegeven. Sterker nog, als banken en het land failliet zijn is het des te makkelijker om die grote transformatie uit te voeren en ons bezit in te vorderen......

En politiek links en rechts, ach bestaat dat nog wel? De felste tegenstanders van de WEF-agenda roepen dat het allemaal linkse acties zijn (nooit gedacht dat VVD en CDA ooit links genoemd zouden worden), een soort communisme. Maar als een handjevol aandeelhouders de macht krijgt, is dat dan niet juist kapitalistisch, rechts? Daarom, voor mij bestaat er geen links en rechts meer, maar wel mensen die op een gezonde manier vrijheid bepleiten, die er met elkaar voor elkaar willen zijn, en mensen die ons tot marionetten willen maken (zoals dus bijna alle partijen, dankzij de invloed van de WEF). 

Gelukkig is het in Canada nog lang niet over. Juist het optreden van Trudeau (of z'n vriendjes) en de wetenschap over het WEF maakt dat mensen bereid zijn voor hun leven te vechten, voor zeggenschap over hun eigen lichaam, voor een verkiesbare democratie. In principe geweldloos, vreedzaam (dat is ook krachtiger). En tegen tirannie, dictatorschap en socioapathie. Maar ze worden al bozer.....(21 febr.,Ottawa).
In alle delen van Canada is men nu wakker. En verwacht mag worden dat het geweld van de kant van de overheid heftiger gaat worden, tot Trudeau gestopt wordt of mensen niet meer meedoen. Het WEF (met al de compagnons als WHO, UN, etc.) is er alles aan gelegen Trudeau te laten winnen, dus het wordt nog interessant en spannend. Bedenk dat chaos en ellende ook in de kaart speelt van het WEF!

Het feit dat de Nederlandse media weinig aandacht schenken aan het geweld en het bevriezen van bankrekeningen zodat mensen hun hypotheek en eten niet kunnen betalen, terwijl het om vreedzame demonstranten ging, is veelzeggend. En bedreigend voor onze toekomst. De media zijn ook in handen van de groep sociopaten die andere plannen met ons mensen heeft. Ze zijn alle het bezit van dezelfde grootste aandeelhouders. 

Schrale troost kan zijn dat een ex-CEO van een van die grootste aandeelhoudersclubs, Blackrock, vertelt dat hij denkt dat de daders achter alles wat er nu gebeurt gepakt zullen worden en het verhaal niet door zal gaan. En dat omdat alle verwoestende cijfers achter de vaccins en maatregelen op tafel komen. De enorme hoeveelheid oversterfte en doden door vaccins, de enorme hoeveelheid bijwerkingen, het niet werken van de vaccins, het disproportionele geweld tegen burgers, vrijheidsberovingen, misbruik van noodwetten, etc. 

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het mijn tijd wel zal uitduren. Ik heb een leeftijd die ik misschien straks ook nog net zou mogen hebben (of niet), maar ik zit dichter bij het eind dan bij het begin. Of misschien is het eind wel het begin. Ik ben bovendien in staat te beseffen dat ik een ziel ben in een menselijk lichaam, ben in staat te observeren en neutraal waar te nemen. Ik zie een snel veranderende wereld die op de rand staat van een mogelijk grote en onomkeerbare verandering. Maar ik ben daar niet bang voor. Het is zoals het is.

Aan de andere kant heb ik kinderen op de wereld gezet met het idee dat ze een leuk leven zouden hebben en zij hebben weer kinderen die ik dat ook gun. Met eigen keuzes, met zelfbeschikking over hun lichaam, deel van een wereld waar mensen voor elkaar en met elkaar leven. Niet een dictatuur geleid door digitale sociopaten of psychopaten. En daarom verdiep ik me er toch in. Daarom schrijf ik dit toch. 

Blijf wakker, weet wat er gaande is, en sta op als dat nodig is. De generaties die nu leven kunnen uitmaken hoe de toekomst eruit gaat zien van deze mooie planeet. Wordt het een 1984-achtig scenario, of blijven we een 'vrije' wereld houden? Maar ook in dat laatste geval moet er een manier worden gevonden om een duurzame wereld te garanderen, met minder reizen, minder milieu-verwoestende bezigheden en minder egoïsme. Het feit dat de teststraten het druk hebben omdat mensen een groen vinkje willen is daarbij een veeg teken dat 'men' het nog niet begrijpt. Dat speelt een Great Reset in de kaart en doet sociopaten denken dat zij goed bezig zijn met hun anti-sociaal gedrag
Bedenk dat wereldpolitiek nooit rekening hield met individuele belangen, het ging altijd al om het belang van machtshebbers. En dat wordt nu wel heel sterk uitvergroot. 

Laten we hopen dat de acties in Canada goed uitpakken voor komende generaties. 

Dit is voor mij een 'mooi' en symbolisch plaatje

Het ga je goed!

Zorg goed voor jezelf en je naasten, maar denk ook aan de toekomst........

(P.S. Wat ik niet begrijp is waarom al die politici meedoen aan dat WEF-plan. Waarom ze hun ziel verkopen en de kiezers bedonderen. Denken ze nu echt allemaal dat ze vooraan mogen zitten straks? Dat zij wel alle rechten mogen houden? Dat ze bij de 'elite' mogen horen? Wat is hun beloofd?) 

P.S.2: Bedenk dat er voortdurend afleidingen worden gezocht om ons af te leiden van wat er echt gebeurt, wat er zonder ons daarin te kennen achter onze ruggen gebeurt. De situatie in de Oekraïne zou wel eens deel kunnen zijn van die afleiding, er is naartoe gewerkt. Laat je niet afleiden, blijf opletten. 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn