Terwijl ik al 50 jaar dagelijks bezig ben met geneeskunde, ontwikkelde zich iets wat een pandemie genoemd werd.

Mijn stelregel is in de loop der tijd geworden dat je informatie vanuit noord, oost, zuid en west moet bekijken om een zo juist mogelijke mening te vormen. De valkuil is eenzijdige informatie

Ik begon als heel reguliere arts, maar vond niet wat ik wilde vinden, namelijk het echt genezen van mensen. Dus ging ik om me heen kijken (en voelen). Ik ging vragen stellen aan mensen die anders werkten. Maar ook aan reguliere collega's. Ik merkte dat ze niet zo bezig waren met of ze wel of niet genezen, als de cliënt/patiënt maar (tijdelijk) ‘tevreden’ was. Dan waren zij het ook. Tot mijn verbazing.....

Maar ik was niet tevreden, dus nog meer vragen. En uiteindelijk ook veel lezen (dat ging mij kennelijk toen gemakkelijker af dan veel anderen). En heel veel diverse boeken en studies. Tot mijn nieuwsgierigheid zo groot werd dat ik een ‘alternatieve’ studie ging doen om mijn kennis en mogelijkheden verder uit te breiden.

Maar daarna nog een en nog een en nog…… mijn wil om te leren en de nieuwsgierigheid naar het menselijk lichaam en alles wat daarmee samenhing werd al groter. Het werd me steeds duidelijker dat ons lichaam niet een simpele chemische fabriek is, maar een veel ingewikkelder ‘systeem’, waarbij ‘energie’, ‘ziel’, ‘intuïtie’, ‘gut feeling’, overtuigingen, het microbioom, en nog veel meer, een belangrijke rol spelen.

Ons lichaam afdoen als een fabriekje waar je gewoon wat chemisch materiaal instopt als er een ‘foutje’ is, is niet alleen misplaatst maar misschien ook wel een schandalige voorstelling van zaken. Wij – ons lichaam – is zoveel meer. En zo horen we ook benaderd te worden. (En zeker niet als proefkonijnen).

Maar goed, met al die kennis die ik heb opgebouwd over het menselijk lichaam begon dus die pandemie. En begonnen maatregelen die ik niet begreep vanuit de kennis en die ook compleet verkeerd voelden voor mij op basis van die kennis.

We hebben gezien wat het bracht:

 • Zinloze lockdowns die de economie gigantisch hebben geschaad, de mentale gezondheid hebben verslechterd, misbruik hebben versterkt, leerprestaties en de ontwikkeling van kinderen hebben vertraagd, ouderen in eenzaamheid hebben gebracht, zelfmoorden hebben doen toenemen, etc.,etc.
 • Zogenaamde vaccins die in feite een experimentele gentherapie waren, werden opgedrongen – nog net niet verplicht. De bevolking was in feite een kooi met proefkonijnen. En waarom? Ik begrijp het nog steeds niet.
 • De ‘vaccins’ bleken niet te werken, voorkwamen geen besmettingen en geen ziekte, en maakten mensen zelfs kwetsbaarder voor het virus. Na elke boosterronde overleden er ook weer een serie ouderen.
 • De hoeveelheid hartziekten, kanker en chronische ziekten namen toe en zullen nog veel meer toenemen als gevolg van dit experiment
 • Officieel zijn er in Europa en Amerika nu zo’n ruim 65.000 doden als gevolg van de vaccins gemeld, maar dat zijn er door onderrapportage waarschijnlijk meer dan een miljoen! Wereldwijd dus nog veel meer.
 • Artsen en wetenschappers die hun mond open probeerden te doen werden tot kwakzalvers of complotdenkers of brengers van desinformatie betiteld. En de rest hield vervolgens slaafs de mond om niet ontslagen te worden, belachelijk gemaakt te worden of beroofd te worden van een diploma of contract.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar de strekking moge duidelijk zijn. Dit zeer kwalijke experiment heeft walgelijke resultaten gebracht.

En waarom kon dit experiment plaatsvinden?
*   Omdat het lang tevoren was uitgewerkt en voorbereid. Misschien niet alle facetten, maar het is toch raar dat de eiwitvolgorde van spike-eiwitten in de vaccins gelijk is aan een patent wat
Moderna al jaren voor de pandemie had verkregen. Over de oefening een maand tevoren is al genoeg geschreven....

 (En dat de agenda van het WEF precies op die momenten het virus ‘voorspelde’….)

*  Omdat de WHO onder invloed van BigPharma de definitie van pandemie had veranderd, en omdat wereldwijd grondwetten zo waren aangepast dat overheden volledig afgingen op de WHO bij een pandemie.

* Maar vooral omdat er angst werd gegenereerd. Angst voor een virus wat voor sommigen grote problemen of overlijden bracht (maar vooral mensen die al dan niet bekend niet echt gezond waren), maar gemiddeld onder de 80 jaar voor minder doden zorgde dan een stevige griep.

Op alle mogelijke manieren werd die angst gecreëerd.

 • Voorspellingen die kant nog wal raakten van Van Dissel en co
 • Hypnotische taalconstructies in de persconferenties
 • Het gebruik van scheldwoorden als ‘wappies’ en ‘complotdenkers’ voor mensen (en wetenschappers) die kritisch waren
 • Mensen tegen elkaar opzetten en ongevaccineerden tot mensen met ongewenst of asociaal gedrag bestempelen door een minister die uit z’n ogen keek alsof ie net opium had gesnoven.
 • Beloven dat je meer vrijheid kreeg als je je liet prikken, of dat je dan op vakantie kon – wat dus inhield dat je dat allemaal niet kon of kreeg als je je niet liet prikken.

Ook hier kan ik nog wel even doorgaan maar gaat het om de strekking.

Maar intussen werden er achter onze ruggen om dingen gecreëerd die onze vrijheid de komende jaren flink gaan beperken, en ons via wat stappen in enkele jaren wellicht tot slaaf gaan maken van een kleine groep rijke mensen.

Onze lichamelijke integriteit, ons zelfbeschikkingsrecht over ons lichaam (wat we wel of niet innemen of in ons lichaam laten inbrengen), staat op het spel. Er zijn vergevorderde internationale plannen om ons te verplichten te accepteren wat de overheid – en in geval van een ‘pandemie’ de WHO (en dus BigPharma) – ons wil toedienen. En hoewel Kuipers beloofde dat Europa de digitale coronapas niet zou kunnen verlengen zonder toestemming van de kamer, is de Europese corona-ID een jaar verlengd.

Daarnaast werd de pandemie gebruikt om een internationale ID aan te gaan maken, waarvan de corona-app een ideaal opstapje was. Die internationale ID gaat straks aan alles gekoppeld worden wat maar mogelijk is. Je bankgegevens, je ID-gegevens (paspoort, rijbewijs, persoonlijke ID), je brandstof verbruik, je opleidingen, je strafblad/overtredingen, je reisgedrag en CO2-verbruik, je koopgedrag en dus consumptiegedrag, je gezondheids-gegevens, je sporten, etc.,

Complete controle dus over alles wat we doen door de heren achter de digitale apparaten.

Waardoor we gestraft kunnen worden als we niet voldoen aan de ‘eisen’ die naar alle willekeur kunnen worden opgesteld. Het wordt een sociaal kredietsysteem (een soort puntensysteem; niets aan de hand als je braaf alle kunstjes doet die gevraagd worden…)

(In de Oekraïne krijgen nu mensen die door de oorlog werkloos raken een uitkering, maar alleen als ze gevaccineerd zijn! Vanuit China weten we dat mensen in kampen worden gestopt als ze te veel ‘strafpunten’ op hun sociale kredietsysteem hebben gekregen en je krijgt al strafpunten als je door een rood licht loopt of vergeet een ander voorrang te geven – en met camera’s op alle mogelijke punten en computersystemen die dat alles kunnen controleren zonder mensen, wordt dat steeds eenvoudiger).

Door voldoende angst te creëren, werd de massa het gezond nadenken, de gezonde analyse, ontnomen. Vandaar dat die experimenten (die ‘vaccins’ werden genoemd en waarvan ontkend werd dat het gentherapie was terwijl in de Staatscourant over gentherapie wordt gesproken en BigPharma dat nu ook toegeeft), werden geaccepteerd en genomen. We zijn voorgelogen door onze eigen regering over wat we in ons lichaam kregen! 
Dat verlagen van het verstandelijk denken gaat nog steeds door, nu door een nieuwe angst – terwijl Kuipers ook alweer bezig is de angst richting winter op te voeren voor een virus: die van de oorlog in de Oekraïne.

Zo werd vanaf het begin (de eerste dag, wat het verdacht maakt) angst gebruikt om dingen gedaan te krijgen die de overheid (al dan niet gepusht door een hogere macht - WEF?) wilde. En dat is redelijk geslaagd. Als ik om me heen luister blijft men de onzin die verteld is geloven (doordat de media hun werk al twee jaar niet doen), en net als er rond de ‘pandemie’ maar één verhaal mocht zijn, is dat nu met de oorlog net zo. Alleen zijn de ongevaccineerden nu vervangen door 'Russen'.

Grondwetten en grondrechten zijn de afgelopen twee jaar met voeten getreden onder het mom van ‘noodzakelijk’, gesteund door rechters die er ook intrapten (of meededen). Maar als we terugkijken was dat een drogreden en waren de gevolgen erger dan wanneer al die maatregelen er niet waren geweest. In elk geval zijn er onnodig veel meer mensen gestorven en levensjaren verwoest, vooral van jonge mensen die van het virus helemaal niets te vrezen hadden. En de naweeën gaan nog lang door….

Gelukkig komen nu steeds meer gegevens boven water, in Amerika, in Engeland en via de WOB-verzoeken ook in ons land. En niet te vergeten de gegevens van de trials van Pfizer, omdat sommige rechters in Amerika wel hun eigen verstand gebruiken. Gemeenschappelijk hebben alle landen, dat ze die gegevens zo lang mogelijk achterhielden. Langer dan gebruikelijk, langer dan toegestaan.
De gegevens die eruit komen zijn niet mals. Zo blijkt o.a. dat de deskundige mening van het RIVM regelmatig werd overvleugeld door politieke beslissingen van de minister. Weinig tot geen maatregelen waren wetenschappelijk onderbouwd. De Jonge nam nogal wat beslissingen tegen advies van het RIVM om het allemaal erger te laten lijken. En weer is de vraag waarom?  

Opvallend waren natuurlijk de data van Pfizer, die al enige tijd bekend zijn. Van de 42.000 mensen die meededen bij de eerste trial, bleek uit de bijwerkingen dat er na 3 maanden na de vaccins 1100 dood waren en 25% chronisch gehandicapt.

Deze gegevens waren aan de beleidsbepalers dus al na 3 maanden bekend!

Op dat moment had direct gestopt moeten worden met het vaccineren van mensen. Omdat op dat moment ook al het sterftepercentage bekend was en veel lager was dan eerst gedacht.

Het feit dat dat niet gebeurd is, maakt de beleidsmakers tot daders van alle ellende die mensen is toegebracht, misschien wel letterlijk tot massamoordenaars gezien het aantal mensen wat door de vaccins is gestorven. Maar waarom?
Omdat ze zoveel geld hadden geïnvesteerd en dat anders niet konden verantwoorden? Omdat ze wurgcontracten met de industrie hadden? Omdat ze wisten dat het geen echte vaccins waren en wat de echte bedoeling ervan was? 

Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat de echte bedoeling was, maar nu vele experts hebben ontdekt wat er allemaal inzit wat niets met vaccins te maken heeft (maar wel met codering en elektromagnetische geleiding/doorgifte - grafeen, luciferase, nanodeeltjes, etc.) en zelfs mensen op raadselachtige wijze overleden omdat ze dat naar buiten brachten, ga ik weer vragen stellen.

Voor Nederland geldt dat ik me verbaas over wat de kamer (niet) doet. Er is geen enkele neiging om te onderzoeken wat er allemaal mis is gegaan, af wat veel beter had gekund. En als de oppositie probeert dingen boven tafel te krijgen, wordt dat tegengehouden. De regeringspartijen doen alsof alles wat gebeurd is volslagen normaal was en de bedoeling. (En misschien is dat laatste ook wel zo, alleen weten wij dat dan niet). Net zo goed als dat alle regels die Europa bedenkt over ons burgers gewoon geslikt worden door het kabinet en vrijwel de hele kamer zonder dat wij daar als kiezers in gekend zijn. Wat natuurlijk ook kan is dat alle partijen die al die maatregelen zo klakkeloos steunden – al dan niet ook besmet door angst – als de dood zijn voor wat er uit zou komen, uit zulke onderzoeken.…….

Ik zei vorige keer al dat ik geen stemadvies wil geven. Maar als we over enkele jaren als slaven van een aantal rijken en beroofd van allerlei vrijheden en met name ons lichamelijke zelfbeschikkingsrecht willen terugkijken op wat we hebben laten gebeuren, moeten we zeker op de regeringspartijen stemmen. Of op de PvdA of GL.

Oftewel, denk tien keer na voordat je dat doet. En als je me niet gelooft, bewaar dan deze blog een paar jaar en lees hem dan nog eens. Ik had je gewaarschuwd. En als je denkt dat het complot denken is, zoek dan eens de informatie over het WEF op en bedenk dat vrijwel alle zogenaamde complottheorieën in 2 jaar zijn uitgekomen. Ze hadden gelijk!

De beste stemwijzer is dan ook het stemgedrag van partijen. Voor mij was dat altijd al wat ik in de gaten hield. Want alle beloftes komen vooral voor verkiezingen. Daarna zijn wij het weer vergeten en doen zij soms compleet andere dingen. Veel politici zeggen op TV of bij een spreekbeurt het een, maar doen het ander als het op stemmen aan komt! 

De premier die mensen in het hele land 2 jaar lang tegen elkaar uitspeelde (en voorloog) zegt nu dat we moeten verbinden, en mensen denken nog dat ie het meent ook!
Alle partijen hebben het nu over de hoge brandstofkosten en de koopkracht op de media, maar als het op stemmen aankomt, doen ze niets. (Of misschien straks 1 dag voor de verkiezingen?).
Dubieuze discussies en beslissingen worden uitgesteld tot na de verkiezingen. 
Zoals ook vorig jaar zijn er versoepelingen in de aanloop naar verkiezingen. Ach ze zijn zo goed voor ons….. (sorry voor het sarcasme, ik vind het zo onbegrijpelijk dat de massa dat niet door heeft.....)

Je ziet hoe ‘slim’ de massa is. Vergeleken met enige weken geleden maken de regeringspartijen forse opgang in de peiling. Het gevolg van wat ik persoonlijk zie als kiezersbedrog, maar de politicus zal het zien als politieke slimmigheid. We zien ook dat er nu wordt 'gestreden' voor de vrijheid van de Oekraïne, maar toen het om onze eigen vrijheid en die van onze kinderen ging bleven de meesten op de bank zitten.

De meeste mensen hebben ook nog niet in de gaten hoe onze vrijheden stap voor stap worden ingeperkt (vrijheid van meningsuiting, vrijheid om te reizen binnen Europa, vrijheid van informatiekeuze, vrijheid van uitgaan, vrijheid wel of niet te vaccineren, digitale ID, quarantaine bij iets wat minder dan griep is, etc.)
Dat neemt niet weg dat het een goed gevoel kan geven toch iets voor andere mensen te doen, maar het is zo tegenstrijdig met elkaar.

Als je stemgedrag wilt gebruiken om je keuze te maken, kun je deze pagina stemgedrag eens bekijken. Ik heb een flink aantal stemmingen overgenomen die rond corona gebeurd zijn. Je kunt dat eenzijdig noemen, maar de afgelopen 2 jaar gingen vrijwel alleen daarover, en de kiezers bepalen min of meer of het daar de komende jaren ook over blijft gaan, net als die dreiging van ‘Europa’. Door te kijken wat partijen stemden, kun je meer zien waar ze echt staan als het erop aan komt. 

Overigens zijn het maar gemeenteraadsverkiezingen, al kan de uitslag wel een vingerwijzing zijn van de bevolking richting regering. En er zijn natuurlijk partijen die in elk geval niet meegaan met het weggeven van onze persoonlijke integriteit en soevereiniteit, hetgeen ook uit de stemmingen blijkt.
In onze gemeente bekeek ik de stemwijzer en kwam uit op partijen die ik gezien bovenstaande absoluut niet ga kiezen. Zo betrouwbaar is dus een stemwijzer! En de lokale partijen wilden meer camera's en meer BOA's. Voor hulp aan de burger zou dat laatste oké zijn, maar niet voor controle. 

Als het aan mij ligt gaan volgende blogs over verschillende medische onderwerpen die ik wat uitdiep. Waardoor ik met wat positievere informatie kan bezig zijn.
Ik hoop dat het huidige onderwerp niet meer nodig is, al heb je al begrepen dat het twijfelachtig is.  

En intussen wil ik je het volgende meegeven:

Je hersenen zullen zich constant herpakken om de informatie die je erin stopt te volgen. 
Als je voortdurend klaagt, scheldt, excuses zoekt, etc. zullen je hersenen het makkelijker maken om dingen te vinden waarover je je kunt opwinden, ongeacht wat er om je heen gebeurt.
Net zo zullen je hersenen als je steeds zoekt naar mogelijkheden, overvloed, liefde en dingen waar je dankbaar voor bent, het makkelijker maken om die dingen om je heen te vinden.
Het vereist enige oefening, maar na een tijdje is het een heel krachtige manier om je werkelijkheid te 
herscheppen......

Positiviteit trekt positiviteit aan, en negativiteit trekt negativiteit aan. Wees dankbaar, positief, liefdevol, respectvol, begripvol...........en je krijgt het allemaal meer terug! 

Dus ga na deze blog vooral even leuke dingen doen. Spring even wat op en neer, en wees dankbaar voor het feit dat je leeft, dat je ervoor kunt kiezen te lachen, dat je je liefde kunt geven aan anderen. En waar ben je nog meer dankbaar voor?

Het ga je goed. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn