Begin jaren 80 was de hele wereld in rep en roer over de dreiging van de kernwapenwedloop. Ook in Nederland was er veel over te doen, waren er veel demonstraties en vormden zich groepjes.
Hoewel ik nooit echt bang ben geweest – dat lijkt niet zo in mijn aard te liggen (al zie ik om me heen veel mensen die duidelijk door de angst geregeerd worden en ook zeggen dat ze niet bang zijn) – sloot ik me op een gegeven moment aan bij zo’n club van artsen die zich erin verdiepten en ertegen ageerden.

Ik ging leren wat de diepe gevolgen van een kernwapen zouden kunnen zijn, wat het met mensen zou doen, wat de schade op termijn zou kunnen zijn, leerde van alles over de soorten wapens en straling, etc.
En vreemd genoeg merkte ik dat naarmate mijn kennis toenam, er een verandering in mij optrad.

Was het voor die tijd allemaal ongewis en was er dreiging die niet duidelijk omschreven was, nu wist ik precies wat voor mogelijke dreigingen er waren en het leek alsof het er niet meer zo toe deed. Hoewel ik overtuigder dan ooit was om met mijn medecollega’s te ageren tegen die wedloop – hoe weinig zin dat misschien ook had – was elk gevoel van persoonlijke dreiging volledig vervangen door weten wat er zou kunnen gebeuren en een soort rust.

Datzelfde ervaar ik met de kennis die ik heb en vergaar omtrent alles wat er nu gebeurt. Neem alleen al de gevolgen van de Covid-vaccinaties. Bill Gates zit op het WEF-congres in Davos nu te vertellen dat de vaccins miljoenen levens hebben gered, maar mensen die goed geïnformeerd zijn weten dat het tegendeel waar is. Ze hebben juist gezorgd dat het immuunsysteem van alle volledig gevaccineerden zeer slecht functioneert, met als gevolg veel meer chronische ziekten, veel meer kanker, en veel grotere kwetsbaarheid voor infecties (en dus ook voor ‘nieuwe’ relatief onschuldige virussen). Dat alles nog los van de gigantische hoeveelheid doden en langdurige invaliditeit als direct gevolg ervan. 

Wat niet weet wat niet deert? Als je dat denkt…..

Denk daar nog even over na met in gedachte de vorige alinea. Als we de kwalijke effecten van de vaccins niet weten (en ons daar ook niet druk over hoeven te maken) en zo’n Bill Gates en de mainstream media geloven, hebben we vertrouwen in de vaccins. Dan hebben ze ons beschermt (denken we), en moeten we bij een volgend vaccin-advies/verplichting weer gewoon meedoen. ’Want de overheid en BigPharma beschermt ons’.

Maar als we die effecten wel weten? Dan weten we dat het volgende vaccin onze nekslag kan zijn! Als we weten dat we ronduit beduveld zijn (zoals talloze deskundigen vanaf het begin al ons proberen te vertellen, zoals uit de WOB-stukken blijkt), ons immuunsysteem ernstig beschadigd is, elk volgend vaccin dat nog meer zal doen, gaan we dan ook zo vol vertrouwen ons weer laten prikken? Als we weten dat er volgens onderzoeken een onderrapportage van minstens 40x is in Europa en alleen al in ongeveer de helft van Europa 45.000 doden zijn gemeld, betekent dat bijna 2 (of 4?) miljoen doden in Europa door de vaccins! En dat alleen op korte termijn.

Als de oversterfte die er al maanden is – geen Covid-doden! – alleen al deels door de vaccins zou komen, door de aantasting van het immuunsysteem, ga maar door.......

Iets soortgelijks geldt voor wat er nu met het WEF gebeurt, en met de WHO, en met de UN…

Als je bedenkt dat we niet op deze manier door kunnen gaan met egoïstisch misbruik te maken van alles wat kan (materieel gezien dan), met het uitputten van moeder Aarde, met het vervuilen van het milieu, met het kappen van bossen, met de kwaliteit van lucht, water en voedsel vergiftigen, etc. is het logisch dat er een andere weg moet worden bewandeld. Dat vindt de elite ook. 

Zou het dan niet logisch zijn dat er op wereldniveau zou worden samengewerkt om het milieu, de Aarde en dus de toekomst van onze (klein)kinderen te redden? En om dat te bereiken, zal de controle moeten worden vergroot, zal het reizen aan banden moeten worden gelegd, moet het aantal mensen op aarde worden verminderd, moeten asociale mensen geremd worden in hun gedrag, moet het aantal natuurreservaten/gebieden wat ongestoord natuurlijk kan zijn worden vergroot, etc.

Een aantal van de plannen van WEF/WHO/UN/de elite is logisch en klinkt aannemelijk en ten dele zelfs aantrekkelijk. Zeker als je de mainstream media moet geloven. Alles gebeurt voor ons goed, in ons belang. Dus waar zouden we ons druk over maken? Er wordt over ons gewaakt.

Maar als je iets verder nadenkt en verder kijkt, je verder verdiept, zie je de valkuilen. Dan zie je hoe zij ons figuurlijke graf graven

Is het dus beter om het niet te weten? Schaadt het dan ook niet?

Het zou wel eens een paar seconden voor twaalf kunnen zijn. Als we nu niet wakker worden ontstaan er onomkeerbare situaties waardoor we gevangen zitten in een digitaal web en geregeerd worden door digitale impulsen en controlemechanismen. Door onmensen, door duivels. Duivels als Klaus Schwab en zijn nog wezenlozer digitale vriend Yuval Harari, die ervan overtuigd zijn dat we binnen enkele jaren al volledig onder directe controle van digitale netwerken zijn, digitale controle die ons lichaam, ons functioneren, onze gezondheid en zelfs ons denken direct kan beïnvloeden.

De vaccins, met daarin dingen die er niet in thuishoren, zijn daar kennelijk belangrijk bij. Later krijgen we gewoon een chip in ons lichaam of onze hersenen (‘later’ is binnen een paar jaar, want alles gebeurt voor 2030. Het lijkt er trouwens op dat ze een beetje in paniek raken, want ze willen alles zelfs versnellen; er zijn op dit moment grote spelers die niet mee lijken te willen doen, zoals Brazilië en Rusland - maar wie weet wat waar is?). 

Daarom blijft men op vaccins hameren terwijl ze meer ellende dan voordelen hebben gebracht. Daarom ook zijn de teksten over apenpokken op de sites van overheidsinstanties (niet alleen de RIVM, maar ook in Engeland en Amerika) ineens veranderd. Stond er eerst dat er een goede virusremmer was en vaccins niet verstandig waren (omdat de bijwerkingen net zo ernstig waren als het virus zelf), nu gaat het alleen nog over vaccins. Het zijn weer de vaccins die ons moeten gaan redden……En ‘toevallig’ zijn ze ook net klaar bij o.a. Pfizer….

Voor die controle zijn al die 5G masten/zenders belangrijk die we nu overal zien staan en die gericht zijn op alle woonwijken. Terwijl er honderden onderzoeken zijn die de schade ervan aan onze gezondheid aantonen, horen we daar niets over via de mainstream media. Een web van straling en antennes wat ons steeds meer omringt en via gerichte informatie nano-chips in ons lichaam opdrachten kan geven, en informatie kan sturen vanuit ons lichaam.

Maar andere zaken zijn misschien nog wel enger. Het sociale kredietsysteem wat via diezelfde 5G masten wordt beheerd, komt in sneltreinvaart op ons af. Ten dele is dat niet zo erg (zoals met al deze zaken, vooral als je niet verder dan je neus kijkt of de mainstream media je mening laat bepalen) want het is ook handig als je alle gegevens op één plaats hebt en je er via je mobieltje zo bij kunt. Persoonlijk vind ik het heel gemakkelijk om met mijn mobieltje te betalen (sorry!), al zou ik dat principieel misschien niet moeten doen. 

Maar toch onderbreek ik nu mijn verhaal even om een herinnering boven te halen. Toen ik jong was, vertelden mijn ouders me ooit dat de Joden zo makkelijk te pakken waren in WO II, omdat ze als Jood stonden geregistreerd bij gemeentes. Die registratie deed ze deels de das om. Ik ben dat nooit vergeten. Ik begreep (ervoer) heel diep de impact ervan. Verraden door een registratiesysteem! 

Bedenk dat alles van iedereen geregistreerd staat straks, en vooral allemaal aan elkaar gekoppeld. Nu weet de super via je bonuspas wat je koopt, maar straks weet het controlemechanisme dat alles in combinatie met welke kilometers je op welke manier aflegt, wat voor soort groenten je eet, hoeveel slecht voedsel je tot je neemt, je BMI-index en dus overgewicht, de medicatie die je slikt, hoeveel pizza’s je besteld hebt, hoeveel je beweegt of sport, hoeveel je op de bank hangt, hoeveel je op de bank hebt, welke huidskleur of afweerstoffen je hebt, hoe goed je voor je huis zorgt, hoe hoog je thermostaat staat, of je je vaccins wel hebt gehaald, hoeveel water je gebruikt, wat je mening is over tal van zaken, hoe vaak je uitgaat, hoeveel vrienden je hebt, hoe vaak en hoe lang je doucht, etc.,etc. Computerprogramma’s houden alles bij en bepalen of je in lijn leeft met hoe je zou moeten leven (volgens die elite).

En daarop word je beoordeeld, en beloond of gestraft.

Zo zul je uiteindelijk wel vaccins moeten accepteren (al dan niet getest en al dan niet bevolkt met zaken die er niet in zouden moeten zitten) om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Kinderen zijn niet meer van de ouders, maar van de ‘Staat’. Doe je niet wat de overheid wil, loop je het risico je kinderen kwijt te raken. Klinkt bizar? Is het ook, maar in China gebeurt het al, om positieve gevallen van een relatief onschuldig virus waar wij nu even lijken te doen alsof het er niet is. En wat gebeurde trouwens in NL de afgelopen jaren met kids?

Ouderen of senioren (klinkt leuker) zullen in leeftijd beperkt worden. Er circuleren nu al video’s via de WEF waarin ouderen aangeven dat ze een mooi leven hebben gehad en in het belang van de kinderen zich zullen laten euthanaseren. Zo worden we mentaal voorbereid. Als we het vaak genoeg zien, gaan we het normaal vinden.

Bezit zal ons worden ontnomen – niet in 1 klap, maar in een paar stappen. We zullen (in 2030 al) niets meer bezitten, geen privacy meer hebben, en “we waren nog nooit zo gelukkig”……..

Vrijwel alle voedsel zal genetisch gemanipuleerd zijn, zoals ook wij genetisch gemanipuleerd zijn geworden (voor een groot deel van de mensen geldt dat nu al door de vaccins).

Het aantal mensen zal worden verminderd o.a. dus doordat voortplanting steeds lastiger zal worden, omdat ouderen vervroegd uit het leven worden geholpen, omdat het immuunsysteem zo slecht is dat daardoor velen zullen sterven, door de beïnvloeding van ons elektromagnetisch veld door de 5G/6G, door geplande oorlogen, doordat gestreefd wordt naar de perfecte digi-mens (transhumanisme), etc.

Alles wat we gebruiken (huis, auto, en al het andere) zullen we uiteindelijk lenen van ‘de Staat’, en dat kan alleen maar als we ons voorbeeldig gedragen. En ons dus laten aansluiten op het digitale systeem, of dus eigenlijk geen echt mens meer zijn.

Het engste van dit alles is, dat het alles of niets is. Laat dat even doordringen! Het is niet zo dat we een keuze hebben om te kiezen voor het stukje wat ons aanstaat en de rest kunnen afwijzen. Het is slikken of stikken. In vrij snel tempo wordt de soevereiniteit van zowel ons lichaam als ons land ons ontnomen, en politici gaan erin mee. We mogen niet meer kiezen wat we wel of niet in ons lichaam laten stoppen, de overheid mag niet meer zelf bepalen wat het in gezondheidssituaties doet, dat gaat de WHO volledig bepalen. En dat betekent dat BigPharma het voor het zeggen heeft. Wel of niet een QR-code? Nu bepaalt Europa dat al, straks is het de ‘wereldregering’, ‘de Staat’.   

Politiek zal niet meer bestaan, dat doet het eigenlijk nu al niet. Democratie vervalt. Er is geen politiek meer, er zijn volgers van de Nieuwe Orde en een paar mensen die ertegen ageren. Die ‘volgers’ hebben het wellicht ten dele niet eens door, anderen wel degelijk. Die hebben de waan dat ze aan een waanzinnige evolutie meewerken. Helaas letterlijk waanzinnig! Duivels zelfs. 

Om dit alles via de mainstream media te kunnen promoten is de censuur zo belangrijk. We mogen namelijk geen tegengeluiden horen. Nog veel te veel mensen beseffen niet dat die censuur er is, ze willen het niet geloven. Er zijn immers zoveel verschillende journalisten en meningen? Is dat laatste zo? Of wordt er bewust af en toe iets kritisch gezegd om die schijn te wekken? Zoals soms in praatprogramma’s. En mensen het gevoel te geven dat er ‘kritische journalistiek’ is?

Zelf vermoed ik het laatste, want echte kritiek is ver te zoeken, en kritische mensen worden belachelijk gemaakt of gestraft. Kijk hoe de kersverse omroep ‘Ongehoord Nederland’ wordt aangevallen vanuit de 2ekamer omdat ze kritische informatie delen, niet in lijn met dat wat de overheid (of ‘Staat’?) wil dat we horen. En ooit - toen ik nog op de automatische piloot ging - was ik het waarschijnlijk met die kritiek eens. 

De hooghartige lacherige manier ook waarop Rutte kijkt als ie kritische vragen krijgt – ook over de van ouders afgenomen kinderen (ook hier gebeurt dat dus) of over het WEF: een blik van ‘niemand doet me wat, klets maar een eind weg, ik ben gewoon een pionnetje en niet te pakken; ik voer mijn opdracht uit en wat de gevolgen voor jullie zijn is niet belangrijk’.

En wat hij zegt over Klaus Schwab (die hij in de kamer eerder zei niet eens te kennen), die in zijn boek over de agenda 2030 “The Great Reset” precies vertelt wat er gaat gebeuren: ‘hij zorgt alleen voor de zaaltjes en versnaperingen’.
Het kan zijn dat ie niet door heeft dat ie gebruikt wordt, maar hij lijkt slimmer. En in dat geval, tja, hoe noem je het dan? 

Hoe dan ook. Wat niet weet wat niet deert………..? Het is kolder, apenkolder.

Ik denk dat het belangrijk is om je goed te informeren, via zoveel mogelijk kanalen. Maar er niet in te verzuipen. Informatie geeft kennis en kennis geeft macht. Niet zozeer macht over anderen, wat de elite nu duidelijk wel wil, maar macht over jezelf. Zeker als je dat combineert met ontspanning, met Qigong, met meditatie, met ademhalingsoefeningen. Waardoor je beter kunt relativeren en eventuele angst beter kunt relativeren en managen. 
Maar laat ook duidelijk zijn dat de elite niet wil dat je macht over jezelf hebt!

Ik zie ook dat mensen die samen op kritische social media kanalen zitten zich soms terugtrekken omdat het ze te veel wordt.....

Zelf informeer ik me goed, maar ik kijk nauwelijks naar de 'alternatieve' uitzendingen van blckbx, de Nieuwe Wereld, Café Weltschmerz, Jenssen, e,d, omdat het te veel tijd opslokt/verknoeit die ik bezig ben met zaken waar ik niet mee bezig wil zijn. De kritische kanalen bekijk ik 2x per dag en skip dan heel veel wat niets toevoegt aan wat ik al weet. Wel informeer ik me over de inhoud en de belangrijkste uitspraken rond nieuws via o.a. telegram-kanalen. De mainstream media laat ik in zoverre links liggen dat ik er niet naar kijk, maar wel vluchtig digitaal de grote lijnen volg en af en toe iets echt uitspit. 

Wie is nu die elite? Wel, die is op dit moment bijeen in Davos: grootaandeelhouders, de rijksten der aarde, de mainstreammedia, regeringsleiders. Zij 'bezitten' de wereld. Met Klaus Schwab op de voorplecht. De vraag is of deze enge man – ogenschijnlijk zonder gevoel en zoon van een van Hitlers officieren – de ‘baas’ is, of een pion van anderen. Maar van daaruit (WEF, Davos) worden alle politici gebrainwashed richting een Utopia voor de elite, wat voor heel veel gewone mensen die het goed hadden een hel zal zijn. Zeker vergeleken met hoe het altijd was. Voor mensen die het heel slecht hadden, zal het wellicht beter zijn (in materieel opzicht alleen). 

Nogmaals, hoe verder dit systeem doorgedrukt wordt (zonder dat we daar tot nu toe veel over in te brengen hebben), hoe onmogelijker het wordt om het te keren. En om het door te drukken worden angst, censuur en media-beïnvloeding gebruikt.

Mensen die hier heel bewust aan mee doen worden niet voor niets door een aantal wakkeren volksverraders genoemd. En kijk ook maar eens hoe ver het al is. Kuipers doet er ook keihard aan mee, zogenaamd in ons belang van de volksgezondheid. Zelf vind ik het meer verraad van de mensheid, omdat het wereldwijd gebeurt. En omdat het de mens als menselijk-van-aard gaat uitschakelen. De blauwdruk wordt veranderd, ons genetisch systeem wordt veranderd, ons gevoel wordt veranderd, ons lichaam wordt veranderd. Ze rommelen - zou je kunnen zeggen - met 'God's' werk, ze dagen het Universum en Moeder Natuur uit. Schwab en de zijnen geloven ook niet in iets als ‘God’, of (re)incarnatie, of überhaupt iets ‘machtigers’. Zij zijn zelf God.

En toch wil ik positief eindigen. Ik denk dat we een aantal heel moeilijke jaren gaan krijgen, al is het alleen al omdat de agenda van het WHO nog een aantal epidemieën voorspelt. En die van het WEF vastligt. En dus nog meer vaccins die nergens op slaan, en dus nog meer schade aan de afweersystemen van heel veel mensen, nog meer lockdowns, nog meer inperking van rechten en 'normaal' bewegen, etc. Maar tja, als je de bevolking wilt verminderen en aan je voeten wilt krijgen…..

Maar uiteindelijk zal de mens het winnen van de duivels, zal het licht het winnen van het duister. Er zullen meer mensen wakker worden (en een minderheid is genoeg!), er zal spiritueel steeds meer licht en liefde gestuurd worden naar daar waar het nodig is, daar waar het duister is. Het duister zal worden bestreden. Niet alleen lees ik dat van mensen die veel meer voelsprieten en spirituele contacten hebben dan ik, maar ik voel het diep van binnen. Het kan niet anders......

Hoe langer het duurt voordat het zover is, zal bepalen wat de schade wordt. Het is niet anders. Laten we dus vooral licht sturen, liefde sturen, ons zo vaak mogelijk één voelen met het universum (met ‘God’, met Moeder Aarde), goed voor ons lichaam zorgen, sporten, relaxen, Qigong of yoga beoefenen, mediteren, blij zijn, anderen aanmoedigen, glimlachen, etc. 

En denk niet dat je geen invloed hebt. Elk beetje licht, elk beetje liefde, elke glimlach, het draagt allemaal bij. En daarmee zullen we het duivelse verjagen. Liefde zal overwinnen. Dus zet je krachten in, zet je liefde en stralende licht in. 

Maar denk niet dat de wereld of jijzelf beter wordt door jezelf af te keren van (goede, veelzijdige) informatie….. Informatie is uiteindelijk macht, macht ook voor jezelf. Het gaat om de dosering daarvan en de hoeveelheid positiviteit die je in je leven en dat van anderen stopt. Dan kun je ‘berusten’, liefdevol leven, ben je voorbereid en heb je de zaken in eigen hand. Want uiteindelijk gaat het erom hoe we omgaan met wat er gebeurt……

Laten we zorgen dat wij mensen mensen blijven en geen partiele robot worden. Laten we zorgen dat we zelfstandig blijven nadenken. Laten we zorgen dat niet al het natuurlijke wordt vervangen door gemanipuleerde surrogaten. Dat geldt voor zowel mensen, dieren als voedsel. Al is het alleen al omdat een groot deel daarvan nooit meer terug te draaien is.
Daarom is het ook zo belangrijk om biologische fruit en groente in je eigen tuintje te zetten. Of te halen bij de plaatselijke biologische boer(derijwinkel). Nu mag en kan het nog.

Ik ben positief over de toekomst omdat ik ervan overtuigd ben dat er heel veel meer goede mensen dan slechte mensen zijn. En dat 'goede' hoef je niet van de daken te schreeuwen. Straal gewoon met je intentie liefde, licht, respect, goedheid e.d. uit naar de kosmos, naar de mensheid, naar de wereld. Denk er niet teveel over na. Stel je gewoon voor dat je het doet. Dan doe je het ook. Zo simpel is het. En samen.......

Ik hef liefdevol en hoopvol het glas op ieder van jullie! 

Op positiviteit.

Op menselijkheid.

Op gezond verstand.

Op het licht.

Op de liefde!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn