Rond 2005 ontstond er een grote crisis rond de wetenschap. Door slordigheden, fouten, gedwongen leugens, keiharde fraude en valse handtekeningen kwam het – bij sommige wetenschappen – in 85% van de gevallen tot verkeerde conclusies.

Wie denkt dat het sedertdien een stuk beter is gegaan, en de wetenschap alles uit de kast heeft gehaald om het ‘leven te beteren’, komt bedrogen uit. Dat hebben de afgelopen jaren ook wel laten zien. Sterker nog, er is een soort aardverschuiving geweest.
Een aardverschuiving waarbij pseudowetenschappers en wetenschappers die vastgeroest zaten in een soort (bij)geloof, en vooral heilig in zichzelf geloofden, de baas mochten spelen.

Daar waar het in 2005 al fout ging, kwam dat vaak door bepaalde belangen, door gewenste uitkomsten, door financiële ‘prikkels’. De aardverschuiving is in gang gezet de afgelopen jaren door net zoiets: belangen die met macht te maken hadden. 

Een wetenschapper hoort een aantal eigenschappen te hebben die hem of haar wetenschapper maken: een enorme nieuwsgierigheid, een open mind (out of the box kunnen en willen denken), integriteit, eerlijkheid en een ander uitdagen het ongelijk te bewijzen. Bovendien zouden ze niet moeten uitgaan van de juistheid van aannames die hun voorgangers deden, zeker niet als daar geen keihard bewijs voor is. 

De wetenschappers die de laatste jaren bij ons de dienst uitmaken door hun meningen, adviezen en besluiten hebben geen van deze eigenschappen, zo lijkt het wel. Ze zijn vooral vol van zichzelf, stellen hun bevindingen bij als een ministerie dat wil, houden hun mond als hun meningen verdraaid worden of niet gevolgd worden, en zijn blind en doof voor collega’s die bewijzen dat ze radicaal ongelijk hebben. Ze hebben te vaak ook dubbele agenda’s, zijn zelfs soms opgeleid om de bevolking te manipuleren.

Nu lijkt als het om gezondheid gaat – een enorme zakelijke business waar grote bedragen omgaan en grote winsten worden gemaakt – altijd al op de loer te liggen dat de waarheid een beetje (of een beetje veel) verdraaid wordt. Niet voor niets hebben de farmaceutische bedrijven al vele miljarden boetes moeten betalen vanwege bedrog en fraude.

Wat het eng maakt is dat fraude op dat gebied vaak gepaard gaat met doden, die niet zoveel hebben aan die boetes. Wat ook in dat gebied riskant is, zijn de een-tweetjes tussen BigPharma en overheidsinstanties. Er wordt voor miljarden gelobbyd en eveneens voor miljarden reclame gemaakt die op die manier onbewust doordringt in de mind van artsen en consumenten (en politici). Maar dit is dus iets wat altijd al speelde. Wat de laatste jaren gebeurde was tot voor kort onvoorstelbaar.

Alleen al het feit dat er extreme maatregelen werden genomen bij de start van het corona-tijdperk. In eerste instantie logisch omdat we niet wisten hoe ernstig het virus zou zijn. Maar al na een paar maanden was duidelijk dat het zo’n vaart niet liep, dat het sterftecijfer niet zo groot was als eerst gedacht. Toch waren er tal van (pseudo)wetenschappers die stonden te trappelen om te vertellen dat we vooral de maatregelen moesten handhaven. 

Hadden goede wetenschappelijke analyses bij de WHO over de afgelopen 100 jaar tot de conclusie geleid (ook na Ebola en SARS!) dat mondkapjes en isoleren van gezonden geen zin had, die conclusie werd plots in de prullenbak gegooid. Van de ene op de andere dag was er een andere mening: mondkapjes moesten en quarantaine ook.
Los van de vraag wat hierachter zat, kun je concluderen dat deze beslissing niets met wetenschap te maken had.

Dat blijkt ook wel, want vrijwel alle wetenschappelijke onderzoeken de afgelopen jaren hebben laten zien dat ze niet werken, dat ze geen zin hebben. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de maatregelen tot tienduizenden zo niet honderdduizenden extra doden hebben geleid.

Maar ik ga even terug naar het begin van de zogenoemde pandemie.

Nog nooit hebben we bij een virusinfectie bij mensen getest of ze positief waren met behulp van een test. We deden hooguit een test als mensen klachten hadden (als extra hulpmiddel). Het feit dat dat nu wel gebeurde was slechts om angst te creëren, om maatregelen (beperkingen) te kunnen opleggen op basis van cijfers die eigenlijk niets zeiden.

Daarvoor werd gebruikt een PCR test. De uitvinder (wetenschapper) ervan had laten weten dat deze methode niet geschikt was om diagnoses te stellen, hooguit om in combinatie met klachten die op corona wezen de diagnose te kunnen stellen. Iets wat de bijsluiter ook vertelt. Toch werd deze belangrijke uitspraak volledig genegeerd door de (pseudo)wetenschappers die het voor het zeggen hadden.

Iets soortgelijks gebeurde een jaartje later toen als ‘vaccin’ een mRNA vaccin werd gecreëerd. De uitvinder ervan legde uit dat vanwege de bijwerkingen het onderzoek naar het gebruik van dit middel bij kanker was stopgezet en dat het gebruik van dit soort vaccin moest leiden tot ernstige effecten op korte en lange termijn. Die mening ventileerde hij nadat hij jaren onderzoek had gedaan met deze materie. Er werd niet naar hem geluisterd.

Terwijl de Staatscourant het terecht heeft over een gen-therapie (wat inmiddels ook door alle hoofdbetrokkenen is toegegeven), werd dat in alle toonaarden verzwegen of zelfs ontkend door de wetenschappers in dienst van de overheid. Evenzo door Hugo en Mark, jongens die het ook niet zo nauw namen met de waarheid. Overigens worden bij de ingrediënten tal van zaken niet genoemd die volgens onderzoekers wel in de ‘vaccins’ zitten. Dus wat zit er nu allemaal in? En met welk nut of welk doel

Wat ook bizar is, is dat er een experimenteel 'vaccin' is, maar dat er totaal geen onderzoek wordt gedaan naar de doden die vallen na/door het vaccin. Er zijn nauwelijks obducties gedaan om te onderzoeken of het vaccin met de dood te maken had. In Europa mogelijk meer dan 2 miljoen doden door het vaccin (40x het aantal gemelde 45.000 doden), maar geen onderzoek naar de samenhang! En dat terwijl patholoog anatomen in vele landen de noodklok luidden vanwege vreemde bevindingen! 

Na 3 maanden werden de eerste onderzoeksresultaten van de trial van Pfizer bekend, waarbij bleek dat 25% van de gevaccineerden blijvende klachten had en zo’n 2,5%(!) was overleden. De wetenschappers in dienst van Pfizer en de overheden kenden die resultaten (veel slechter dan het virus zelf) en desondanks werd er niets over gezegd en ging men door op de ingeslagen foute weg.
Een schande (misdaad tegen de mensheid) die nog nooit vertoond is.

Tegelijkertijd waren er steeds meer echte wetenschappers die op basis van hun kennis en expertise waarschuwden voor de gevolgen van de vaccins.

Terwijl overheden en BigPharma bleven echoën dat het effect en de veiligheid bijna 100% waren, bleek uit cijfers van diezelfde overheden dat het verre van waar was. Sterker nog, de veiligheid en effectiviteit namen snel af. Uiteindelijk bleken mensen die volledig gevaccineerd waren veel kwetsbaarder dan zij die geen of minder prikken hadden gehad. Het gemiddelde afweersysteem was veel slechter dan voorheen. Ook zagen we na een boosterronde een veelheid aan mensen sterven (al werden die niet meegeteld als vaccin-doden omdat pas na een paar weken het etiket ‘gevaccineerd’ mocht worden geplakt…..)

Er werd – ook door wetenschappers in dienst van de overheid – alles aan gedaan om cijfers zo te draaien en verstoppen, dat het leek alsof de vaccins veilig en effectief waren, alsof de niet gevaccineerden vooral voor de besmettingen en opnames zouden zorgen, alsof de onzinnige niet werkende maatregelen nuttig waren. Het had kortom niets met wetenschap te maken, maar puur met beleid. Beleid om angst te zaaien en vooral zo veel mogelijk mensen te laten prikken voordat de waarheid echt naar boven zou komen of de meerderheid wakker zou worden uit de (massa)hypnose die de angst veroorzaakte.

Waarom die vaccins doordrammen? Is het gek dat veel mensen de wetenschap niet meer vertrouwen?

Laat duidelijk zijn dat het niet aan de wetenschap ligt, maar aan hoe wetenschappers omgaan met de kennis die ze verwerven en uitdragen. Aan de integriteit en eerlijkheid van die mensen. En aan machtsblokken of machtshebbers die deze wetenschappers ‘in hun zak’ hebben. Er waren 60.000 wetenschappers die ageerden tegen het beleid. Ze werden buitengesloten, er werd niet naar ze geluisterd. Alsof ze niet bestonden en ‘de Osterhausen’ er alleen waren.

Er werden wetenschappers uit hun functie gezet of ontslagen omdat ze openlijk kritiek hadden op beleid van de overheid of op die pseudowetenschappers. Sommigen kwamen niet meer aan een baan zelfs. Verpleegkundigen in het buitenland die het vaccin weigerden om wat ze hadden gezien bij patiënten die ze moesten behandelen, werden ontslagen.
(En het is mooi dat steeds meer rechters hen nu in het gelijk stellen).

Kortom, een handjevol zogenaamde wetenschappers had het voor het zeggen en andere geluiden mochten niet worden geventileerd of gehoord. Als het gaat om de kindervaccins is dat overigens al vele jaren zo. Elke kritiek wordt in de kiem gesmoord en artsen die zelf onderzoek doen worden ontheven van hun bul. Dat ondanks het feit dat er nog nooit zoveel kinderen (chronisch) ziek waren als na al die vaccinaties. Er mag maar één verhaal zijn, wat goed is voor BigPharma (en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid slecht voor de gezondheid).

Een van de redenen dat het zover heeft kunnen komen is het feit dat alles mechanisch wordt benaderd. Wij zijn in het hoofd van sommige wetenschappers verworden tot een soort machine met chemische stoffen die ons functioneren bepalen. Psyche, emoties en zelfs onze ziel zijn weggeredeneerd en vervangen door mechanische logica. Mij verbaasde het altijd al dat we niets over levensenergie leerden tijdens de studie geneeskunde, terwijl de Oosterse geneeskunde (met duizenden jaren meer ervaring) vooral leert over levensenergie, vitale energie, Qi, die alles ongeveer bepaalt.

Alles moet logisch worden beredeneerd; zo logisch, dat de ziel wordt weggeredeneerd, dat de belangrijkste menselijke eigenschappen of belangrijkste eigenschappen die het leven bepalen worden weggeredeneerd, dat emoties worden weggeredeneerd. Dat wordt gedaan door mensen die vooral achter bureaus en computers zitten, en door artsen die nauwelijks met mensen werken.

Maar daardoor wordt ook de interactie tussen ons en het universum weggeredeneerd en als we dat toelaten, verdwijnt die ook steeds meer. We raken de binding kwijt met onze afkomst, met wie we zijn, met ons scheppen en manifesteren, met onze ziel. Bedenk dat dit in groot contrast is met juist de kwantumfysica, de modernste wetenschap. Die laat zien hoe belangrijk juist dat is. Uiteraard tegen het zere been van de ‘nerds’, de ‘mechanisten’.

En zo creëren enige zogenaamde wetenschappers, die geen andere mening toelaten dan die van henzelf, vanuit hun werkelijkheid een wereld die niets met de werkelijkheid te maken heeft, waarin digitale controle en regelgeving met behulp van kunstmatige intelligentie de baas wordt over ons mensen. De baas wordt over alle andere wetenschap en wetenschapers die wel integer zijn, wel hun waarheden laten aanvechten door andere wetenschappers.

Als dat laatste niet meer kan, als wetenschappelijke ontdekkingen niet meer kunnen worden betwist of het ongelijk ervan bewezen, is er geen wetenschap meer. Als tienduizenden wetenschappers niet worden gehoord terwijl een handjevol ‘wetenschappers’ alles dicteert, is er geen wetenschap meer. Dan is er dictatuur.

Al die ‘wetenschappers’, samen met de overheid categorisch en doelbewust liegen over wat ze de bevolking vertellen en laten ondergaan, is dat geen wetenschap maar tirannie.

Het probleem is, dat de massa(angst)psychose of massavorming (zoals Mattias Desmet het noemt) ook veel intelligente wetenschappers treft. Maurice de Hond verbaast zich over de sterk uiteenlopende meningen onder wetenschappers, zelfs in eenzelfde vakgebied. En ook op het gebied van gezondheid. Ook daar zijn mensen die zich hardmaken voor de regels van de overheid of zelfs nog strenger, en ze geloven echt wat ze zeggen.

Het is bijna eng om te horen hoe ze hun gezonde (menselijke) verstand zijn kwijtgeraakt in wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Hoe de massavorming (‘een vorm van groepshypnose die personen van elk vermogen tot kritisch afstand nemen en ethisch besef berooft’ – Mattias Desmet) ook hen heeft verzwolgen.

Ik ben bang dat dit alles maakt – tenzij er snel iets gebeurt waardoor de huidige machtsblokken niet kunnen doordrukken – dat de wetenschap als betrouwbaar en integer verdwijnt. Dat het slechts een instrument is in de handen van personen die andere agenda’s hebben dan wij zouden willen. 

We hebben dat nu gezien met corona, het gebeurt met de klimaat discussie (ook hier diezelfde massavorming waar mensen klakkeloos meelopen terwijl het verhaal te vaak niet klopt, omdat daar ook maar één verhaal verteld mag worden), en het gebeurt nu ook met de stikstofcrisis. Noem iets een crisis en de angst wordt gecreëerd. Massavorming wordt in gang gezet, en je kunt doen wat je wilt.

Bij de Neurenberg processen 75 jaar geleden vroegen rechters aan de rechterhand van Hitler, Hermann Göring, hoe ze in staat waren Duitsland alle gekte te laten accepteren. Hij zei: “Het enige wat een regering nodig heeft om mensen in slaven te veranderen, is ANGST.
Als je iets kunt vinden om ze bang te maken, kun je ze laten doen wat je wilt”…..

De huidige overheden hebben dat goed begrepen. De wetenschap is – naast u en ik – de dupe.

En ook al blijf ik in een goede afloop geloven, blijf ik geloven dat snel genoeg voldoende mensen wakker worden om dit alles te keren, het wordt spannend. Want elke keer worden tot nu toe voldoende mensen meegezogen om een kleinere groep te vertrappen. En verzet wekt in plaats van het mensen op andere gedachten brengen vooral woede en onbegrip op.

Zo werkt het met massavorming kennelijk.

P.S. Het meest recente voorbeeld van falende wetenschappers is de toelating van de vaccins voor kinderen vanaf ½ jaar in Amerika. De cijfers waren meer dan duidelijk in het nadeel van de vaccins, toch worden ze toegelaten. (terwijl in India de rechter het verboden heeft op basis van de cijfers). En nog een recent gebeuren is het feit dat Pfizer voor de rechter heeft toegegeven dat ze gefraudeerd hebben met de gegevens, maar dat de overheid dat wist, waardoor het niet erg zou zijn……

 

                        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Leve de wetenschap!

Met eerlijke, integere onderzoekers die bereid zijn dingen opnieuw te onderzoeken, dingen met een andere invalshoek te benaderen, zonder eigenbelang, en vooral ook bereid zijn andere meningen aan te horen en zo nodig hun bevindingen aan te passen……zou je daarop kunnen vertrouwen!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn