Ons Goddelijk lichaam

Als we op het allerkleinste niveau beginnen met het lichaam op te bouwen, moet ik beginnen met moleculen of zelfs atomen. Zo ingewikkeld wil ik het niet maken, maar bedenk dat deze allerkleinste bouwsteentjes voor meer dan 99% ‘niets’ zijn, leegte zijn, geen materie zijn.
En aangezien het hele lichaam opgebouwd is uit dit soort structuren, bestaat het lichaam ‘grotendeels uit ‘niets’. Ook al denken wij dat we 100% materie zijn.

Maar op zich al een aardig begin van de bouw van ons wonderlijke lichaam……..

Laat ik beginnen met de kleinste bouwsteen. De cel. Elk weefsel is opgebouwd uit cellen, vaak dezelfde soort cellen, vaak miljarden van dezelfde soort cellen. En al die cellen werken op de een of andere manier samen om dat weefsel dat weefsel te laten zijn, met de functie die het in het lichaam vervult.

Elke cel bevat een hele serie structuren, naast de celkern, die ook allemaal weer belangrijk zijn voor het kunnen werken van die cel. Er zijn structuren die zorgen voor de energie van die cel, voor de zuurstof van die cel, voor de uitwisseling van stoffen tussen die cel en de omgeving, voor de communicatie met de andere cellen, etc.

Er wordt wel gezegd dat de hoeveelheid processen, chemische omzettingen, binnen één zo’n cel er meer zijn dan alle chemische processen van alle fabrieken in Europa bij elkaar. Dat betekent dat er enorm veel omzettingen plaatsvinden binnen zo’n cel. En daar zijn natuurlijk de bestanddelen voor nodig, zoals vitamines, mineralen, spoorelementen, voeding, etc.

Ook produceren ze uiteraard afvalstoffen, die moeten worden afgevoerd. Niet alleen uit de cel, maar uiteindelijk ook uit het lichaam.

Ook zijn er altijd kleine elektrische stroompjes, al las ik een tijdje geleden dat de spanning in een celwand soms zelfs groter kan zijn dan in een hoogspanningskabel. Dus kijk niet te veel neer op je lichaam, op zelfs een cel in je lichaam. Heb er respect voor!

De cellen liggen in feit in een soort vloeistof, waaruit ze stoffen kunnen opnemen en waarin ze stoffen lozen. Als het goed is zit die vloeistof rond alle cellen. Via die vloeistof schijnen ook de signalen door het lichaam grotendeels plaats te vinden, met een krankzinnige snelheid. Maar, om die signalen goed te kunnen laten doorkomen, moet die vloeistof zo zuiver mogelijk zijn. Hoe meer vervuiling (afvalstoffen, gifstoffen, etc.), hoe slechter de signalering doorkomt en hoe meer kans op verstoringen in het functioneren.

Dit geldt in het algemeen voor het hele lichaam.

Maar goed, heel veel bepaalde samenwerkende cellen maken een weefsel, zoals spierweefsel, vetweefsel, bindweefsel, botweefsel, etc.

Een orgaan (zoals het hart, de lever, of welk orgaan dan ook) bestaat weer uit een aantal samenwerkende weefsels binnen dat orgaan. De meeste organen bevatten zo een serie van weefsels die binnen dat orgaan samenwerken zodat dat orgaan z’n unieke werk kan doen.

Zo werken binnen een orgaan miljarden cellen samen binnen een aantal weefsels om dat orgaan te laten functioneren. Is het niet fantastisch? En dan heb ik het nog maar over één orgaan. Dat op zich is al bijna niet te bevatten.

Maar ons lichaam bestaat uit een veelheid aan organen, en al die organen werken ook weer samen en hebben continu invloed op elkaar.

Al lijkt het in de geneeskunde – en zo wordt al te vaak ook gehandeld – alsof elk orgaan apart staat, de realiteit is dat het lichaam een geheel is. Dat een orgaan een functie heeft binnen dat geheel, maar in samenwerking met de andere weefsels en organen. Daarom leidt het behandelen van één orgaan vaak tot onbegrepen klachten – we hebben niet het geheel behandeld, maar slechts een stukje ervan.

Daarnaast hebben we een hele serie klieren, organen of orgaantjes die bepaalde stoffen uitscheiden die belangrijk zijn om het lichaam te laten functioneren. Denk aan groeihormoon, aan adrenaline, aan dopamine, aan testosteron, aan insuline, en ga zo maar door. En al die stofjes moeten worden uitgescheiden in een mate die optimaal is voor het lichaam. Iets te veel of iets te weinig kan problemen veroorzaken, soms zelfs verstrekkende problemen!

Tot in de kleinste hoekjes, tot in de kleinste deeltjes wordt er in ons lichaam samengewerkt. Om telkens weer de balans in stand te houden of te herstellen. Om telkens weer de meest optimale situatie te laten bestaan. Continu flitsen de informatielijntjes door het lichaam, via die vloeistof tussen de cellen en via de zenuwbanen van het zenuwstelsel.

Ik weet niet of je wel eens het stekkertje van het internet in je computer hebt gezien, waar continu lichtjes bewegen. Als ons lichaam signaaltjes zou weergeven als lichtjes zouden wij ook continu lichtgevende flikkerende wezens zijn, schijnend tot ver in de omtrek.  

En dan heb ik het alleen nog maar over de ‘gewone’ signalen. Want naast dit fantastische al geschertste lichaam, het tastbare, het zichtbare, is er ook nog het verhaal van het energetische lichaam. Dat wat slecht voor mensen met paranormale begaafdheid zichtbaar is.

Zo zijn er een aantal energiecentra. Zoals de chakra’s, afhankelijk van de leer 7 of meer.
Elke chakra heeft ook weer en eigen functie met betrekking tot de organen, en met betrekking tot emoties, met betrekking tot zelfs herinneringen. En dan ben ik bewust heel kort in mijn beschrijving. Het 1e chakra zit ter hoogte van de stuit en heeft te maken met het aarden, met onze basisbehoefte, overleving. Het 7e ter hoogte van de kruin, en heeft te maken met bewustzijn, de uitwisseling met het universum.

In de Qigong hebben we het over 3 dantian. Het onderste, middelste en bovenste. Het zijn in feite 3 reservoirs van energie. Het onderste dantian (buik, navelhoogte) heeft te maken met het lichaam (de energie om te leven, te genezen, etc.), het middelste (borstkas) met de organen=emoties, en het bovenste (bovenste deel hoofd) met bewustzijn.

Ook al deze energiecentra zouden verschillende kleuren licht uitstralen. En anders naarmate de staat goed of minder goed is. Wij zijn een kleurrijk geheel.

Als je alles wat ik zojuist beschreven heb bij elkaar optelt, is het lichaam iets wat een werkzaamheid heeft wat ongeëvenaard is. Wat onvoorstelbaar is.

Daar komt nog bij dat ons lichaam ook nog beïnvloed wordt door zaken die in vorige generaties zijn gebeurd (en/of vorige levens). Zowel via die energiecentra’s (chakra’s bijvoorbeeld) als via het DNA en celgeheugen.

Want de bouwtekening, de blauwdruk, van ons fantastische lichaam is te vinden in ons DNA. Twee strengen van duizenden in elkaar gedraaide eiwit-combinaties, die bij ieder mens een unieke samenstelling heeft. Een kleine verandering in dat DNA kan al leiden tot grote veranderingen in het lichaam of het leven.

Want hoe knap ons lichaam ook in elkaar zit, hoe verfijnd alles op elkaar is afgestemd, het werkt alleen maar op de lange termijn uitstekend als we er met enige zorgvuldigheid mee omgaan.

Ik beschreef al hoe alle signalen via de vloeistof tussen de cellen razendsnel gaan om alles oké te houden. Maar hoe ‘vervuilder’ die vloeistof, hoe moeizamer het wordt om de balans te behouden, om foutjes recht te breien, om heelheid/gezondheid te continueren.

Zoals de vervuilde oceanen (plastics, kwik, radioactiviteit, erosie van de windmolens, olie uit schepen, afval uit rioleringen) ontstaan omdat de natuur niet meer in staat is de vervuiling te compenseren, om te zetten, ongedaan te maken, geldt dat ook voor ons lichaam.

Hoe meer we in ons lichaam stoppen wat daar niet thuishoort, hoe meer we het ’t lichaam lastiger maken de balans van gezondheid te behouden. En denk niet alleen aan voedsel wat niet goed is voor het lichaam, en dranken die niet goed zijn. Denk ook aan wat je inademt, wat we op de huid smeren (en wordt opgenomen door de huid – niet voor niets zegt men vaak ‘smeer alleen op je huid wat je ook in je mond zou stoppen’), allerlei spray’s die we gebruiken, cosmetica, deodorant, medicijnen(!), en niet te vergeten vaccins.

Wat dat laatste betreft zijn de laatste ontwikkelingen natuurlijk uiterst zorgwekkend. Vaccins die het DNA veranderen. Met alles wat inmiddels bekend is, is dat een grote miskleun geweest die miljoenen mensen het leven heeft gekost, en er zullen er nog veel meer volgen. Volkomen logisch als je het eerste deel van mijn verhaal hebt gelezen. Je kunt niet zomaar het DNA veranderen zonder gevolgen. En zeker niet met een experiment wat nooit is onderzocht. Typisch was dat echte deskundigen zich vanaf dag één over die gevaren hebben uitgesproken, maar monddood werden gemaakt.

Wat misschien nog veelzeggender is, is dat men ondanks al die kennis doorgaat met mensen te pushen. Vanuit Europa worden er nog veel meer (van dit soort) vaccins opgedrongen.
Dat is dus duidelijk niet om onze gezondheid te verbeteren. Zelfs de griepprik – die allang bewezen onnodig is – wordt voortaan met dit soort mRNA uitgevoerd, en gepusht.
Waar het wel voor is mag je zelf uitzoeken. Als je je gezondheid en je leven van belang vindt, zou ik dat maar doen. Of gewoon bedanken voor de eer.

Ik kan nog heel veel schrijven over de vaccins, maar dat was niet de opzet van dit stuk. In tegendeel, het gaat over ons goddelijke lichaam. Een machine die ongeëvenaard is, en zo knap in elkaar zit, dat niemand dat had kunnen bedenken.

Het is ook niet helemaal verrassend dat de wetenschap heeft ontdekt dat er belangrijke veranderingen in het DNA hebben plaatsgevonden terug in de tijd, die er in één keer waren. Niet een toevallige verandering, maar een bewuste verandering. Niet een aap die toevallig een mens werd, maar de mens was er in één keer. In één keer veranderde DNA dusdanig dat de mens er was.

Wie de spirituele ontwikkelingen volgt, weet dat we nu in een eindtijd voor de mensheid (van nu) zitten, dat ‘we’ bezig zijn met een ascentie proces, een ’verlichting’. Daarbij zou er ook weer een verandering van het DNA plaats vinden. Zelfs van 2 strengen naar 12 strengen…….. Ik vraag me nu af of die verandering destijds ook zoiets is geweest.

Maar voor nu hoop ik dat we ons lichaam behandelen zoals het behoort, als dat goddelijke lichaam wat het is. Fantastisch en oplossingsgericht aan de ene kant, maar ook kwetsbaar aan de andere kant. Zeker in deze tijd.

Als we het optimale uit het lichaam willen halen (en dus uit ons leven), moeten we er goed voor zorgen. En het met respect behandelen. Het is niet alleen maar een vervoersmiddel of een zak met organen. Het is veel meer dan dat.

Elke gedachte beïnvloedt zelfs je lichaam. Elke gedacht beïnvloedt het functioneren, beïnvloedt de gezondheid. En uiteraard beïnvloeden positieve gedachten positief en negatieve negatief. Elke emotie beïnvloedt het. Elke actie beïnvloedt het.
Wees je daar bewust van en kies de juiste gedachte, de juiste emoties, de juiste acties.
En gebruik het lichaam niet als een vuilnisvat, en niet als een proefkonijn.

Bedenk dat wat je je lichaam aandoet, je jezelf aandoet…….

Ik respecteer mijn lichaam (al drink ik regelmatig cola of een biertje), ik probeer zoveel mogelijk positieve gedachten en emoties te hebben, ik hou van mijn lichaam, ik luister naar mijn intuïtie en ‘gut’, maar bovenal wens ik geen proefkonijn of vuilnisvat te zijn. Daarom kies ik voor biologische voeding en weiger ik aan experimenten mee te doen. Ik maak zelf onze deodorant, wasmiddelen en smeersels met behulp van essentiële olie en bestanddelen die ik ook in mijn mond zou kunnen stoppen.

Met alle kennis die ik in mijn leven verworven heb – als arts en als mens-onderzoeker – is mijn vertrouwen in het lichaam (en ‘alternatieve’ manieren om de gezondheid te behouden en verbeteren, denk ook gewoon aan mindful sporten, Qigong e.d.) vele malen groter dan in die van de farmaceutische industrie en haar bedenksels.

Laten we ons Goddelijke lichaam ook als zodanig behandelen. Laten we op die manier over ons lichaam denken, ernaar handelen, het zo benaderen. Hou van je lichaam (zoals het is). Dat zal zich terugbetalen in gezondheid.

with love,

Ed

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn