Op oudejaarsavond keek ik naar de oudjaar-uitzending van De Nieuwe Wereld en een van de gasten was Dr. Dick Bijl. Destijds was hij directeur van het geneesmiddelbulletin, een blad wat kritisch nieuwe farmaceutische producten bekeek en beoordeelde.
Hij werd een beetje verguist nadat hij een onderzoek deed naar en oordeelde over de griepvaccins en concludeerde dat ze weinig tot niets toevoegden (en er dus eigenlijk vooral waren voor de winsten van BigPharma). Maar het is een gezond kritisch arts, die zijn werk toen goed deed. En hij is kritisch blijven nadenken over wat gebeurt.

Nu heeft hij een boek geschreven n.a.v. de Covid-‘pandemie’ ('Voorbij de Pandemische Chaos'). Maar de uitgever wilde hele hoofdstukken schrappen. Voorheen was dat af en toe eens een woord, of werd een zinsconstructie anders. Nu vielen hele hoofdstukken niet in de smaak van de uitgever. Wonderlijk toch? Een goed arts en onderzoeker, die op basis van argumenten en onderzoek een boek schrijft, en waar de uitgever bepaalt dat dingen niet mogen worden genoemd….

Uiteindelijk heeft hij het in eigen beheer uitgegeven. Maar dit is tekenend voor de invloed van BigPharma op de maatschappij.
In mijn laatste jaar als huisarts (1993/94) deed ik ook een onderzoekje. Ik was benieuwd hoeveel van de medische post die ik ontving (die elke huisarts ontving) volledig in handen was van – en dus qua inhoud werd bepaald door - de farmaceutische bedrijven.

Per kwartaal kreeg ik zo’n 140 stukken post, waarvan er 16 een betaald abonnement waren en 13 gekoppeld aan mijn lidmaatschap van de KNMG. De rest kreeg ik ongevraagd en was direct afkomstig van de industrie. Maar ook de 29 abonnementsbladen stonden bomvol met reclame en gekochte informatie van de industrie. De echt objectieve informatie was beperkt tot enkele pagina’s. Ik ontdekte ook dat zogenaamde objectieve informatie vaak niets meer was dan gekochte pagina’s, maar dat stond er niet bij. Dus wat was eerlijke informatie?

Toen ik dit aan mijn collega’s liet weten, met alle getallen en voorbeelden erbij, maakte het geen enkele indruk. Men was niet verbaasd, het kon ze eigenlijk niet zoveel schelen. Iets van ‘nou en?’. Net zoiets gebeurde met het niet meer ontvangen van artsenbezoekers, waartoe ik dat laatste half jaar had besloten. Ik dacht dat ik me niet of nauwelijks liet beïnvloeden, maar merkte gaandeweg toch dat ik een ander – consequenter – voorschrijfgedrag kreeg.
Ook dit meldde ik bij mijn collega’s in de hoop hen aan het denken te zetten. Maar juist die collega’s die direct nieuwe middelen voorschreven nadat de artsenbezoeker was langs geweest lieten me weten dat zij zich totaal niet lieten beïnvloeden………

Het kan de balk in de ogen van die collega’s aangeven, maar misschien geeft het ook aan hoe artsen stiekem, stilletjes en vooral heel consequent, worden beïnvloed, gehersenspoeld en/of geïndoctrineerd. Zonder dat ze het zelf echt doorhebben, en ze accepteren het. 

Het valt me op dat jonge afgestudeerde artsen – in elk geval degenen die ik tegenkwam de laatste jaren – minder zelf nadenken dan mijn lichting destijds. Klakkeloos hebben ze alles wat ‘gewoon’ is in de geneeskunde geslikt en eigen gemaakt. Er wordt nauwelijks meer gedacht in ‘genezen’, maar vooral in het geven van pillen om klachten te bestrijden. En dat noemen ze dan ‘genezen’. Maar ook zonder enige kritiek wordt alles geslikt wat de industrie doet. Ondanks de miljarden aan boetes in verband met bedrog en manipulatie. En ondanks de duizenden doden per jaar door verkeerde medicijnen, medicijnverslavingen e.d.

De afgelopen 3 jaar is gebleken hoe groot de macht echt is (en die wordt nog groter). De WHO riep een pandemie uit (die eigenlijk geen pandemie genoemd mocht worden), en de hele wereld volgde schaapachtig de maatregelen die zij oplegden, zelfs al waren die volledig in tegenspraak met de maatregelen die ze op papier hadden staan en eveneens in tegenspraak met alle wetenschappelijk beschikbare literatuur.
(De WHO wordt in stilte geregeerd door de farmaceutische industrie).
In dit kader is het goed Zweden even te noemen, die hielden zich aan de regels die tevoren op papier stonden (ook bij de WHO), en zij kwamen er het best uit op alle fronten! De minste maatregelen, de minste doden en de minste naweeën. 

In 2021 was het nog erger, want toen werden er experimentele prikken ingevoerd zogenaamd tegen de Covid en zogenaamd veilig en effectief. Gentherapie, die was afgeserveerd als kankertherapie vanwege de vele bijwerkingen en auto-immuun kwalen.
Zonder fatsoenlijk onderzoek – en na enige maanden al met zeer verontrustende cijfers – werden die prikken door artsen aanbevolen en gespoten. Daarbij lieten die artsen hun eed links liggen en zelfs de ons beschermende codes van Neurenberg werden alle aan de laars gelapt. Zeer ernstig! En nu - achteraf - wordt dat doodgezwegen in plaats van besproken.

De invloed van de farmaceutische industrie blijkt zo dus vele malen groter dan die van het gezonde verstand, zelfs van artsen. Artsen die primair onze gezondheid zouden moeten bewaken. Maar juist met die prikken – zoals elke dag meer blijkt – mensen in gevaar hebben gebracht. Niet alleen op korte termijn, maar juist ook op lange termijn.

Niet alleen is er een zogenaamd onverklaarbare oversterfte (het laatste cijfer in Nederland was meer dan 900 mensen in één week extra!), oncologen wereldwijd roepen op tot onderzoek en stoppen met prikken vanwege de enorme toename aan zeer agressieve kankers. Evenzo cardiologen die zien hoeveel (jonge) mensen hartproblemen krijgen en/of dood neervallen. En ook blijken mensen die meer gevaccineerd zijn veel gevoeliger om juist Covid (of andere infecties) te krijgen, en zou een nieuwe sterke variant funest zijn. En ook dat is vrees ik nog maar het begin van de ellende. Immers, de tot complotdenkers betitelde experts die dit voorspelden, blijken in alles gelijk te hebben gekregen..............

Hoe dan ook, artsen hebben massaal hun eed en de codes van Neurenberg aan de laars gelapt uit angst te worden uitgekotst door hun collega’s onder druk van de industrie. En overheden/ministers hebben onder diezelfde druk hun landgenoten verraden waarvoor zij zouden moeten zorgen. Mogelijk door chantage, mogelijk door wurgcontracten die geheim worden gehouden, mogelijk voor beloningen van welke aard dan ook. Maar wat de reden ook is, het gebeurde en gebeurt nog. Kuipers probeert nog steeds mensen te bewegen zich te laten prikken, ondanks alle cijfers die bekend zijn. Gewoon poging tot doodslag, maar desondanks gaat het gewoon door. En nu weer testplicht voor Chinezen, terwijl die testen nergens op slaan en de uitslag niets zegt. Waarom gebeurt het dan?

Verder zagen we de invloed bij de gigantische censuur die er heerst. Experts en specialisten probeerden vanaf het begin de mensen te waarschuwen voor de vaccins, maar ze werden doodgezwegen, zelfs als ze met vele duizenden tegelijk probeerden gehoor te krijgen, konden ze niet gehoord worden door de censuur en de leugens van de media en de overheid. Ook nu zijn er weer 17.000 wetenschappers en artsen die oproepen tot het onmiddellijk staken van de prikken, maar kwam jij het tegen in/op de mainstream media?

Maar we zien ook op vele andere gebieden die invloed van de industrie. De statines (tegen cholesterol) blijken al vele jaren steeds meer eerder kwalijk dan goed te zijn, maar ze staan nog steeds in de protocollen. De meeste artsen zijn zo lang zodanig bewerkt, dat ze niet anders weten dan ze voor te schrijven. En als je bijwerkingen meldt, dan is dat vast niet van de pillen. Net zoals al die oversterfte vast niet door de vaccins komt…..

In feite is de invloed van de farmaceutische industrie er vanaf het moment dat de petrochemische industrie het bedacht om medicamenten te gaan maken, en zich financieel te gaan bemoeien met de geneeskunde opleidingen. Vanaf dat moment werden natuurlijkere geneesmethoden ineens belachelijk gemaakt of hun licentie ontnomen, mochten die ook niet meer onderwezen worden op straffe van inname van de lesbevoegdheid, etc. Chiropractie, natuurgeneeswijzen, etc. werden ineens van zeer waardevol gedegradeerd naar ‘onzin’.

Ook de afgelopen decennia zien we soortgelijke maatregelen. Homeopathische middelen moesten worden geregistreerd (krankzinnig kostbaar, waardoor vele middelen verdwenen omdat het niet rendabel was en een groot aantal middelen uit de vrije verkoop verdween). Bovendien mocht op de verpakkingen niet meer staan waar het goed voor zou kunnen zijn. Je koopt nu dus potjes met een homeopathische naam zonder indicatie waarvoor het is, omdat dat soort onderzoek niet te betalen is. Sporadisch wordt er heel veel geld in een product gestopt zodat er wel iets op mag staan. Aangezien artsen/therapeuten ook niet mogen vertellen waar het goed voor is op hun website, en er censuur heerst op internet moet je flink je best doen om informatie te krijgen. 

Iets soortgelijks gebeurde met vitamine en mineralenpreparaten. Ook daar mag niet opstaan waar het goed voor is. Er moet zelfs – ten onrechte omdat dat absoluut niet waar is – opstaan dat een gevarieerde voeding voldoende is. Alles onder invloed van BigPharma.

Daartegenover staat dat allerlei farmacologische producten gewoon in de winkels mogen worden verkocht met leugenachtige indicaties. Alle puur om klachten te bestrijden en niet om de gezondheid te bevorderen. Iets wat de eerdergenoemde middelen wel doen. Het mooiste voorbeeld is wellicht paracetamol. Gebruikt voor van alles. Voor pijnen, voor katers, voor koorts, of zelfs gewoon als snoepje om je iets beter te voelen.

Maar juist paracetamol zorgt in aantallen voor meer doden en bijwerkingen dan welke pijnstiller dan ook. De voorganger (waarvan het gemaakt is) was fenacetine, wat nierafwijkingen gaf. Ook dat is bekend bij veelvuldig en langdurig gebruik van paracetamol. Maar ook leidt paracetamol bij veel minder gebruik al tot afwijkend gedrag. Mensen worden minder empathisch en nemen meer risico’s, worden roekelozer. Bovendien is koorts onderdrukken contraproductief en tegennatuurlijk, en is het nemen voor pijn vaak ook niet verstandig omdat je iets moet doen aan de reden dat je pijn hebt.

Ach, ik kan nog wel even doorgaan, maar het ging om de invloed van de farmaceutische industrie op de gezondheid. Misschien moet je daarbij bedenken dat de farmaceutische industrie een triljarden industrie is, en voor dat soort winsten ga je (letterlijk) over lijken. Voor dat soort winsten zorg je dat je overal stromannen hebt en lobbyisten die politici en overheden bewerken. Voor dat soort winsten trek je voldoende geld uit om de media te bewerken, en niet alleen via advertenties.
Het is ook een veeg teken dat niet alleen alles geheim is wat zich binnen de muren van die industrie afspeelt, maar dat ook de werknemers van de bedrijven de prik niet hoefden te nemen.

Maar bovenal: een gezond persoon gebruikt geen medicijnen (meer). Dus medicijnen moeten vooral niet gezond maken. Dat is tegen het bedrijfsbelang.
Nu is dat per definitie natuurlijk al niet zo, want als je vooral klachten bestrijdt en eigenlijk niets doet aan de basisverstoring in het lichaam, gaat die ongemerkt door en wordt het lichaam langzaam zieker en zieker. Vandaar dat mensen steeds meer ziektes krijgen en steeds meer medicamenten gaan slikken......
Hetzelfde als we nu min of meer versneld met die afschuwelijke vaccins zien: iedereen die een vaccin met werkzame inhoud heeft gekregen, loopt de kans daar op termijn de tol voor te betalen. Het DNA is veranderd, er is iets in gang gezet wat vele jaren door kan gaan en wat niet normaal, niet natuurlijk, is. Het immuunsysteem is verslechterd en dat heeft negatieve gevolgen voor zowel infectie/ontstekingen als kwaadaardige nieuwvormingen.

Als je geluk hebt, en voldoende goede supplementen slikt waardoor je de spike-component min of meer onschadelijk maakt, valt het misschien mee. Als je pech hebt val je ten prooi aan een van de vele ernstige afwijkingen die in die vele pagina’s van bijwerkingen staan.

Steeds meer komt nu boven tafel.

Maar al deze ellende had nooit kunnen gebeuren als de industrie niet zo’n invloed had gehad. Al deze ellende had nooit kunnen gebeuren als de artsen – individueel en als team – hadden gedaan wat ze horen te doen: het belang van de patiënt vooropstellen, hun eed eerbiedigen, de codes van Neurenberg eerbiedigen.

Dat artsen niet meer zelfstandig genoeg denken, komt ook door de invloed van de industrie op het functioneren van artsen, van artsenverenigingen, van artsenteams, van ziekenhuizen. Artsen worden letterlijk gebombardeerd door informatie in alle mogelijke vormen van hoe ze horen te denken en wat ze horen te doen – volgens de farmaceutische industrie. Dat begint al als medisch student. En het is zo ‘gewoon’ geworden, dat er niet eens meer over wordt nagedacht. Wat de industrie zegt zal wel waar zijn……zij hebben het voor het zeggen/bepalen.......

En met de overheden is het niet anders. Geld bepaalt alles. Bovendien hebben ministers van volksgezondheid als ze minister af zijn vaak hele mooie goed betaalde banen in de industrie.

Als je echt om je gezondheid geeft is het daarom belangrijk zelf na te denken en bij belangrijke, ernstige zaken om een second opinion te vragen. Zorg voor goede gezonde voeding, denk na over wat je in je mond stopt (houdt het je gezond of maakt het je ziek?), zorg voor voldoende lichaamsbeweging en sport, zorgt voor voldoende ontspanning, denk na over wat je drinkt en drink veel gezuiverd water. Zorg dat liefde belangrijk is. 

Probeer intermittent te vasten: gedurende 8 uur eten en 16 uur niet eten (en geen koolhydraten drinken) - dus bijvoorbeeld eten tussen 14 en 20 uur en daarna niet meer tot 14.00 uur de volgende dag. Je kunt het opbouwen (vanaf 8-10 uur opbouwen naar 16 uur), maar als je het eenmaal gewend bent is het geen punt meer. Je geeft je lichaam perfect de mogelijkheid om te herstellen en genezen......
En als je wat mankeert, vraag je af waarom dat is, overweeg een natuurarts, een chiropractor, een osteopaat, een homeopaat, een acupuncturist, een bioresonantie-therapeut, etc. Stuk voor stuk mensen die ervoor zorgen dat de balans in je gezondheid wordt hersteld in plaats van dat de verstoring in stand wordt gehouden met het verdoezelen van de symptomen.

De invloed van de farmaceutische industrie op de maatschappij en onze gezondheid is vele malen groter dan gezond voor ons is. Als we niet oppassen wordt het onze ondergang.

Er zijn zoveel middelen, en inmiddels zoveel vaccins, en we zijn met elkaar nog nooit zo ongezond geweest. Analisten schatten het aantal doden door de mRNA vaccins al op zo’n 12-20 miljoen! En nu willen zo ook alle kindervaccins vervangen door deze mRNA-vaccins! 

Het is heel makkelijk om de slechtere gezondheid af te wentelen op het milieu e.d., net als het heel makkelijk is te zeggen dat wij mensen de oorzaak zijn van de eeuwenoude cyclische klimaatveranderingen. Het maakt bijvoorbeeld dat je als overheid mensen vrijheidsbeperkingen kunt opleggen, zeker als ze de onzin geloven. 

Zou het niet veel logischer zijn om eens te kijken naar hoe onze gezondheid is beïnvloed? Wat er gebeurt wat ons normale functioneren verstoort, waarom we niet op een natuurlijke manier onze gezondheid terugkrijgen bij verstoringen? (want dat zou logisch zijn, daar is ons lichaam op gebouwd!). 

Op welke manier we omgaan met gezondheid en ziekte?

In liefde,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn