Er was een tijd – niet zo lang geleden – dat ministers die de kamer onjuist informeerden of die grote fouten maakten, en dan aanzienlijk minder grote fouten dan die we afgelopen jaren zagen, zelf ontslag namen of moesten vertrekken van hun ambtgenoten. Dat was een soort van erecode, een teken van duidelijke normen/waarden. Van fatsoen misschien wel. 

Het was daarmee ook een soort van voorbeeld voor de rest van de maatschappij: je gedraagt je naar behoren, of er zijn grote consequenties aan verbonden.

Als ik eerlijk ben, dan heb ik heimwee naar die tijd van politiek.

Want het is toch hemel schreiend met wat voor politieke figuren we nu opgescheept zijn. Vrijwel geen minister zit op een plaats waar ze iets vanaf weten. Sommige lijken zo van school geplukt te zijn (hoewel ze qua leeftijd dan wel heel vaak zijn blijven zitten) en hebben geen idee waar ze het over hebben als ze hun beleidsterrein moeten verwoorden of verdedigen.

De minister die op z’n vorige post alles aan elkaar gelogen heeft om maar prikken te slijten en daarnaast de bevolking in tweeën heeft gespleten zodat mensen nog steeds niet met elkaar kunnen praten over de belangrijkste zaken, niet wetende hoe de ander erin staat, en die bovendien vele miljarden heeft kwijtgemaakt, hoefde ook niet op te stappen.

Hij maakt nu op een ander gebied een puinhoop van zijn ministerschap. Hij moet ervoor zorgen dat er heel veel huizen gebouwd gaan worden waardoor boeren moeten verdwijnen, maar ook dat krijgt ie niet voor elkaar (die huizen). Maar ook deze man lijkt gespeend van empathie, van moreel, van waarden, van fatsoen, van menselijkheid. 

En die laatste opsomming lijkt te slaan op vrijwel alle ministers en zelfs op de meeste politici in de tweede kamer. Gespeend van kritisch inzicht, van het kritisch volgen van het kabinet, van menselijke normen, lopen ze als schoothondjes achter alles wat het kabinet doet aan. Hoe fout het ook is, hoe schandalig het de afgelopen jaren soms ook was, het maakt allemaal niet uit.

Het lijkt alsof ze gekozen zijn omdat ze als ja-knikkers fungeren, niet om hun kwaliteiten. Ze blokkeren ook elke mogelijkheid tot onderzoek of echte kritiek. Bovendien worden bestaande normen en waarden grof door elkaar geschud, denk aan het gender-gebeuren, denk aan de satanistische optredens, denk aan ons voedsel/boeren, denk aan onze invloed op beleid. 

De enige mensen die wel kritische vragen durven te stellen worden stelselmatig door een vrijwel gezamenlijk optreden van de andere (schoothondjes) partijen in een kwaad daglicht gesteld. Terwijl zij de enigen zijn die hun politieke taak uitvoeren zoals het hoort, namelijk het controleren en bevragen van het kabinet – zeker als er zulke grote fouten zijn gemaakt als de laatste jaren, en als zo het eigen volk wordt benadeeld en behandeld – worden ze tot paria gemaakt. Net als de enige enigszins kritische publieke omroep hetzelfde lot ondergaat.  

Probleem is dat het grootste deel van de mensen niet meer zelf nadenkt (en dat is niet beter geworden na alle angst die er de afgelopen jaren over ons heen is gestort en nog dagelijks gaat dat door), maar klakkeloos alles gelooft wat door de door de machtshebbers betaalde media (het grote geld wat ook de grote organisaties beheerst) wordt gezegd en geschreven. 

Hoewel ik zolang ik me kan heugen geïnteresseerd was in politiek, en al net zo lang alles volg wat politici beweren te gaan doen en wat ze echt doen, is het terrein wat me het meest raakt natuurlijk toch dat wat met de gezondheid te maken heeft.

Hoewel, wat ik zojuist zei ook nu weer duidelijk is: de partijen die ons als bevolking massaal in de steek hebben gelaten (gezondheid, energie, prijzen, huisvesting, polarisatie, etc.) doen zich nu ineens – zo vlak voor deze verkiezingen – weer voor als onze redders. Ze veranderen ineens van richting, zoals altijd voor verkiezingen, en beloven weer van alles. Ze maken zelfs zogenaamd ruzie met hun collega’s. Maar als je het bij eerdere verkiezingen hebt gevolgd, zou je moeten weten: het zijn niets meer dan leugens, dan lokkertjes. De dag na de verkiezingen zijn ze hun beloftes alweer vergeten.

Normen en waarden? Fatsoen? Eerlijkheid? Het is niet meer besteed aan politiek zo lijkt het.

Ik ga nu niet verder in op dit stuk, wat we zien is dat de politiek steeds meer wordt bepaald door grotere internationale clubs (WEF, VN, WHO, EU, etc. welke overigens allemaal worden geleid door het hetzelfde grote geld), en dat regeringen aan het volk steeds minder een boodschap hebben en doen wat die grote clubs willen zonder dat we als volk daarin een stem hebben – dus waarop stemmen we eigenlijk? Daarop ingaan gaat me nu te ver, maar hou het in het achterhoofd, want het lijkt erop dat het stemmen een kruimel is die ons het gevoel geeft dat we iets te zeggen hebben, terwijl dat maar helemaal de vraag is.

Ga ik toch even naar die gezondheid. Wat duidelijk was de afgelopen decennia, is dat het aantal mensen met chronische ziekten en kankers gaandeweg toenam. Dat is een teken dat er iets niet klopt. Dat er iets is wat ervoor zorgt dat we niet gezonder, maar zieker worden. Uiteraard blijft ook het echte onderzoek daarnaar uit, want wat is de rol van vaccinaties bij de grote hoeveelheid kinderen met chronische ziekten? Wat is de rol van vroege antibiotica ( en dus verstoring van het microbioom) bij kinderen? Wat is de rol überhaupt van chemische middelen die stuk voor stuk niet of nauwelijks iets genezen maar wel het lichaam diep beïnvloeden?

Natuurlijk zijn er ook andere zaken die een rol kunnen spelen, zoals het milieu, de luchtkwaliteit, alle ongewenste stoffen in de voeding en in bijvoorbeeld plastics. Maar ook dat hangt samen met de al eerdergenoemde maatschappelijke normen en waarden. Waarom wordt er niet beter gelet op ons voedsel? Waarom is gezond voedsel veel duurder dan ‘vergif’ of ‘vergiftigd’ voedsel. En waarom ligt die laatste categorie in de winkels? Wil de overheid wel dat wij gezond(er) blijven? 

Ik merk nu hier in de buurt dat boeren die gezond proberen te boeren het vuur aan de schenen wordt gelegd. Er wordt hen een kolossaal bedrag geboden om te stoppen. Het kan voor alle boeren gelden, maar juist die biologische boeren zouden moeten worden ondersteund in plaats van afgekocht.

Er moet iets fundamenteels mis zijn als de gemiddelde gezondheid zo achteruit is gegaan de laatste decennia (daarvoor ging het overigens ook geleidelijk achteruit – het verschil tussen mijn studietijd en later als huisarts was al opvallend). Maar de laatste twee jaren zouden wel eens een versnelling van dat ‘mis’ gegeven kunnen hebben.

Wat inmiddels duidelijk is geworden, is dat het coronavirus vrijwel zeker uit een laboratorium komt en door Amerika is gecreëerd. Het hele proces is zelfs door het ministerie van defensie in Amerika geleid. Er waren al patenten op het vaccin voordat het virus er was, Moderna geeft toe dat ze al vaccins produceerden voordat er Covid was, wat ook niet anders kan omdat er anders nooit zoveel vaccins gemaakt hadden kunnen worden in zo’n geringe tijdspanne. En onderzoeken zijn er vrijwel niet geweest, ook daar zorgde dat ministerie voor. Dat wat in Amerika werd gezegd over de vaccins, werd in Europa gewoon overgenomen. Dus niet onderzochte gen-therapie onder het mom van vaccins

Wel bleek uit de eigen testen van Pfizer al snel dat er heel veel doden en bijwerkingen waren door de vaccins, hetgeen ook voor het gemak werd genegeerd door de machtshebbers. Ze probeerden die gegevens 75 jaar te verbergen, maar dat lukte niet. Ook hier zien we weer die rare normen en waarden, want terwijl dat allemaal duidelijk is nu, lijken er nauwelijks consequenties aan te worden verbonden. 

Geen ontslagen, geen weggestuurde politici, geen excuses voor alle leugens en bedrog. Sterker nog, Pfizer gaat gewoon door met dure reclames om de covid-vaccins aan de man te brengen. Ook de Nederlandse overheid heeft vanaf het begin onder aansturing van de NCTV (waar bemoeide de man zich mee, welke macht heeft ie? En is dat terecht?) stelselmatig gelogen en bedrogen, gepolariseerd, etc. Hugo en Mark waren de marionetten die zich inzetten om ons te beduvelen. Vol overgave. Met behulp van de media. Dat alles is overduidelijk geworden door de informatie uit de WOB/WOO verzoeken. 

Maar waar het me vooral nu om gaat is het effect op de gezondheid. De maatregelen hebben geen goed gedaan, dat weten we. Maar de vaccins? Dat waar geen onderzoek naar mag plaatsvinden in relatie tot de oversterfte die niet door het virus komt?
Experts hebben vanaf dag 1 gewaarschuwd, wat is weggewoven en gecensureerd. Zij wisten echter wat deze vaccins zouden gaan doen. 

Los van de grote hoeveelheid doden door de vaccins (de schattingen lopen uiteen, maar zo’n 20 miljoen tot nu toe komt toch vaak langs), is door de vaccins het DNA veranderd en is er iets in het lichaam gebracht wat voor langdurige chronische ontstekingen – met name ook van de bloedvaten en bloedvatwanden – zorgt. Bovendien wordt het immuunsysteem zo chronisch belast dat het logisch is dat er meer auto-immuunziekten, meer chronische ziekten en meer kankers ontstaan.

Juist chronische ontstekingen zorgden voor meer zieken vóór deze vaccins, dat wordt nu dus flink verergerd. Inmiddels is duidelijk dat een aantal mensen die gevaccineerd zijn met een tijdbom rondlopen door de vele bijwerkingen op het hart en de bloedvaten. Veel te veel (veelal te jonge) mensen storten dood ter aarde. En dat zal nog lang niet over zijn. Het kan nog jaren doorgaan, zelfs als er geen vaccins meer worden genomen. En niemand weet of hij of zij dat gevaar loopt, het is een sluipmoordenaar. Hoe meer vaccins, hoe meer kans vrees ik. Met elk vaccin liep de kans op eerder overlijden op met 7% begreep ik uit recente onderzoeken. En dan nog geeft het vooral onzekerheid, want de kans is er, maar het hoeft helemaal niet te gebeuren bij een individu. Het is misdadig dat mensen dit is aangedaan. 

Maar vervelend zijn dus die veranderingen die door de vaccins in het lichaam zijn aangebracht. Ik ga dan even voorbij aan de verhalen over grafeen en micro-chips en de invloed van 5G – alle inmiddels aangetoond, maar voor mij leidt het nu af van mijn verhaal over de bijdrage aan chronische ziekten en dus verdere verslechtering van de algehele volkksgezondheid.

Want ‘veilig’ en ‘effectief’ bleek het tegenovergestelde: absoluut niet veilig en absoluut niet effectief. Dat laatste niet als bescherming tegen het virus en niet als bescherming tegen overdracht. In feite waren het levensgevaarlijke vaccins die direct of in de loop van vele jaren de gezondheid zouden ondermijnen. En de 'complotdenkers' bleken niet alleen gelijk te hebben gehad (zoals in vrijwel alles, hoe bizar ook), maar wilden ook juist degenen beschermen die zich vaak erg grof over hen uitlieten. 

Met alles wat bekend is, waarvoor alle verantwoordelijken minstens(!) zouden moeten aftreden en wat mijn betreft ook de prikkende artsen zouden moeten boeten, waarvoor de pseudowetenschappers zouden moeten vertrekken, zien we ook dat er nog steeds idiote landen zijn waar men op de verkeerde weg doorgaat. In Nieuw-Zeeland willen ze mensen vervolgen die zich niet laten vaccineren. Er lopen nog steeds teveel gekken los! 

En ook de WHO – geheel overgenomen door Big Pharma – heeft nu zoveel macht dat ze wereldwijd alles een pandemie kunnen verklaren en niet alleen lockdowns kunnen verplichten, maar ook vaccinaties. Landen hebben hun soevereiniteit op dit punt ingeleverd, geheel in lijn met alle andere programmapunten van de WEF en consorten. Deze macht van de WHO is natuurlijk levensgevaarlijk, zeker nu sinds de corona er vrijwel geen onderzoek meer naar producten hoeft plaats te vinden. Er kan ons dus van alles worden ingespoten, zonder onderzoek en zonder verantwoording (en in feite door BigPharma/de olichargen). 

En terwijl we zien welke ellende deze mRNA 'vaccins' hebben opgeleverd (geheel voorspeld door de echte experts), is besloten niet alleen de griepprikken, maar ook de kindervaccins nu van dit mRNA brouwsel te maken. Levensgevaarlijk en m.i. absoluut niet in het belang van de gezondheid van onze (klein)kinderen.

En weer: waar zijn de maatschappelijke normen en waarden?

Waarom hebben we het als mensen zover laten komen? En waarom komen de misdadigers die ons dit hebben aangedaan en opgedrongen ermee weg?

Sterker nog, als er nu landelijke verkiezingen zouden zijn, zouden diezelfde onmenselijke en gevoelsarme lieden weer gaan leiden. Zo slecht is het gesteld met de maatschappelijk wakkerheid en de normen en waarden.

"Wij beseffen de waarde van het water pas als de bron is opgedroogd" - Thomas Fuller

Is dat het? Gaan we pas zien hoe fijn vrijheid en soevereiniteit over het eigen lichaam en het eigen leven is als we het kwijt zijn?

Ik kan alleen maar hopen dat steeds meer mensen wakker worden en het er straks genoeg zijn om een omwenteling te bewerkstelligen waardoor er een maatschappij ontstaat gebaseerd op gezond verstand en leven vanuit het hart in plaats van zonder hart zoals nu.

Met weer ‘normale’ maatschappelijke normen en waarden en een menselijke maat in plaats van alleen machtsblokken.

With love,
Ed

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn