Dat mensen verward zijn is volslagen logisch, om tal van redenen. En die wil ik allemaal uitleggen. Maar dat is geen optie, dan zou ik een boek moeten schrijven.

Laat ik beginnen met wat we wel zouden moeten doen. Dat is zoveel mogelijk leven in het moment, in het NU. Niet bezig zijn met de wereld, niet met alles wat ons verwart, maar de volledige aandacht op wat we op dit moment doen.

Voel de stoel onder je billen, adem rustig in en uit, ervaar dat je hier bent. En als je wat uitvoert, heb al je aandacht bij je project. Doe het bovendien met zoveel mogelijk plezier, met liefde, met overgave, zing, dans, etc.

Ik zou het willen samenvatten met wees vreugdevol en liefdevol bewust in het nu.

Het is mooi als je dat constant zou kunnen doen, maar het is ook al mooi als je dat regelmatig doet. Dus zal ik in de rest van mijn verhaal deze ‘mantra’ af en toe herhalen. Zodat je even uit het verhaal kunt stappen en in de hogere trilling van bewuste vreugde en liefde. Want dat is waar we zouden moeten zijn.

Verwarring.

Ik zei dat het logisch is dat mensen verward zijn. Het kan niet eens anders. En mocht je neigen wat ik nu schrijf als complottheorie te betitelen, dan nodig ik je uit zelf onderzoek te doen, zodat je ziet dat ik gelijk heb. Dat het geen theorie is, maar dat het feiten zijn.
Van hogerhand – de organisaties die de macht in de wereld hebben (WEF, VN, WHO, EU) – wordt er verwarring gecreëerd. En of dat leidt tot gewelddadig verzet of tot murwheid maakt niet uit. Verwarring op alle mogelijke gebieden, met als doel chaos in de wereld of in een land, waardoor de overheid verstrekkende maatregelen kan nemen om de controle te versterken. (Kijk wat er gebeurt in vele landen als Frankrijk, Israel, Brazilië, Peru, etc.,etc.). Zoals bijvoorbeeld meer vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld in geval van (al dan niet overdreven gelabelde) ziekte vaccinatieverplichtingen en lockdowns en vaccinatiepaspoorten, zoals bijvoorbeeld digitaal en volledig controleerbaar geld bij bankencrises, zoals de inzet van internationale troepen bij 'rellen'.

Kortom maatregelen gericht tegen het volk onder het argument dat het voor het volk zou zijn. We hebben daar legio voorbeelden van gezien de afgelopen 3 jaar, waarvan – in elk geval in het buitenland (de MSM hier blijven volharden in hun leugenachtige berichtgeving) – nu steeds duidelijker wordt welk een dubieuze rol overheden en ‘wetenschappers’ hebben gespeeld bij het bespelen en manipuleren van het volk. Terwijl ze wisten wat ze deden en wat de gevolgen waren. Het was geen ‘noodgreep’, het was bewust kwaadaardig. En hoe afschuwelijk de effecten daarvan zijn en nog zullen worden weten we pas de komende jaren.

Even een onderbreking: Wees liefdevol en vreugdevol (denk aan iets moois of iets of iemand waar je van houdt) bewust in het NU. Glimlach en voel je billen op de stoel. Kijk om je heen met die glimlach en haal diep adem in……….en uit……….Herhaal dat een paar keer. Wees HIER, wees NU.

Verwarring dus op verschillende gebieden bewust veroorzaakt.
Neem de asielzoekers en vluchtelingen. Altijd was er een probleem over het aantal wat mocht, ineens worden we overstroomd met asielzoekers en vluchtelingen overal vandaan. De hele Oekraïne is welkom, mensen uit Afrika, etc. Terwijl er niet eens woonruimte is voor onze eigen bevolking, onze (klein)kinderen. Hoe zit dat?

Neem de gender-aandacht. Een minuscuul deel van de bevolking zou misschien wel eens van sekse willen wisselen, maar ineens is het alsof het abnormaal is als je dat niet wilt. Blootschilderijen van oude meesters mogen niet meer, maar allerlei woke foto’s met absurd opdringerig naakt worden overal tentoongesteld. En het is niet eens deze waanzin die de chaos creëert, maar de tegenstellingen die erdoor in de maatschappij ontstaat. Mensen die klakkeloos meegaan in alle doorgeslagen ideeën tegenover mensen die zelf nadenken en naar hun hart en gezonde verstand luisteren.

Hetzelfde wat we zien met de oorlog in de Oekraïne. Een oorlog die na een maand al afgelopen had kunnen zijn, ware het niet dat ‘het westen’ (lees de eerdergenoemde instanties) dat helemaal niet wil. Een oorlog die toegeschreven wordt aan de persoon die als de kwade genius wordt bestempeld. Een oorlog die helemaal past in het beleid om chaos en angst te creëren en daarom ook niet mag stoppen. Die steeds weer nieuwe dreigingen aan een WWIII of kernoorlog moet oproepen om de angst te versterken. Zodat .......

Voel weer even die stoel onder je billen, denk aan iets leuks of liefdevols, haal diep adem in en uit…….spring of dans even, neurie een liefdesliedje…..wees in het NU…..doe het lang genoeg om het helemaal te voelen. 

Door alle maatregelen en bedachte stikstofcrisis zijn heel veel kunstmestfabrieken dicht, met als gevolg dat de voeding voor nieuwe gewassen de komende jaren er niet is. Dus zal er minder voedsel verbouwd kunnen worden, los nog van idiote voorschriften aan boeren vanuit het ministerie over wat wel en niet verbouwd mag worden (en wanneer), zodat er voedselschaarste zal ontstaan. Volledig gefabriceerd en onnodig.

Het ergste is wellicht nog de verwarring die bij onze (klein)kinderen wordt gecreëerd door hen in verwarring te brengen over hun seksuele geaardheid, door hen op veel te jonge leeftijd op te zadelen met m.i. idiote vormen van seksuele opdringerigheid, nog los van de afschuwelijke woke kunstvormen die zelfs op huizen worden geschilderd.
En laat ik niet vergeten de satanische uitingen. Ik laat dit verder even voor wat het is. 

Breng de aandacht maar weer even naar het NU, naar je billen, naar je ademhaling. Denk aan iets moois of liefdevols. Kijk even rond en zie hoe prachtig dingen zijn (qua vorm, qua kleur, of gewoon sowieso). Neem de tijd. Even helemaal in het NU en genieten…..dan pas verder!

Maar los van de doelbewust gecreëerde verwarring, is er nog een verwarring die niet anders kan dan er zijn. Dat is de verwarring omtrent de waarheid.

We hebben allemaal onze individuele waarheid, ontstaan op basis van onze informatie, onze ervaringen en onze opvoeding. Daarnaast is er een soort van overkoepelende waarheid op basis van paradigma (dat wat de massa aanneemt als waar).

Terwijl de overheden hun best deden mensen te polariseren tijdens de Covid-periode, wat nog lange tijd door kan gaan erna, is ook dat paradigma zich gaan splitsen.

Een langzaam groeiende groep mensen begint door te krijgen dat er een heel hoop niet klopt van wat ons verteld is.
Als het gaat over covid, als het gaat over de economie, als het gaat over de Oekraïne, als het gaat over onze energie, als het gaat over ons voedsel, als het gaat over de gezondheidszorg, als het gaat over kindermisbruik en handel, als het gaat over de maanlanding, als het gaat over zelfhelende vermogen, als het gaat over…….. Noem maar op.

Dus wat moeten we nu geloven? De complotdenkers – waarvan het ooit zo gemakkelijk was die neer te zetten als onzinnig – blijken in vrijwel alles gelijk te hebben gehad. Om enige stabiliteit vast te grijpen hebben we een mening, een standpunt (soms dat van de massa, soms afwijkend), maar is er evengoed verwarring omdat het helemaal niet zeker is dat we gelijk hebben.

Dus:

Wordt er wereldwijd door de rijksten der aarde gemanipuleerd om binnen enkele jaren alle macht te hebben en alle burgers te reduceren tot ‘slaaf’ zonder bezit en aangesloten op het digitale netwerk, zodat zelfs hun gedachten kunnen worden bestuurd? Geen vlees meer maar geprinte eiwitten, wonend in een 15-minuten regio, verplichte onveilige ziekmakende vaccins, een digitale ID met kredietcontrole, geen eigendom meer maar toch gelukkig? (lees de informatie over en van het WEF/VN/WHO en huiver). 

Zijn de regeringen en hun adviseurs te vertrouwen en is er sprake van problemen met nitraat, met CO2, met de boeren, met door de mens veroorzaakte klimaatverandering, of is dat allemaal of grotendeels bedacht om een andere agenda uit te kunnen voeren. Verdeel en heers, creëer chaos en tweespalt, en je hebt de macht?

Hoe staat je buurman, of je beste vriend in deze wereld? Kun je beginnen over de leugens t.a.v. covid en de maatregelen, of is het beter het ‘gewoon’ over koetje en kalfjes te hebben. Of eigenlijk dat ook maar beter niet, laten we het over het weer hebben.
En hoe zit dat met onze volwassen kinderen (of onze partner)? 

Waar we eens wisten wat we aan elkaar hadden, grotendeels wisten wat de ander ongeveer dacht, hebben we nu in veel gevallen geen idee meer. En liever ruzie voorkomen dan onze mening ventileren, geldt in vele gevallen.

Op zich logisch, maar het maakt wel dat er argwaan is en verwarring. Want hoe zit het nu?
Hoe zit het met die tunnels waarin kinderen worden mishandeld om hun bloed (adrenochroom) te verkrijgen, hoe zit het met de verkiezingsfraude in Amerika en elders? Waarom is die idiote oversterfte er – was dat niet wat de rijksten wilden (terug naar 500 miljoen mensen) of is het allemaal toeval?
Hoe zit het met de prijzen van voedsel en energie? Logisch, of gecreëerd? En de oorlog in de Oekraïne? Waarom heeft een demente oude man in Amerika de macht – en heeft ie die wel of is hij de pion voor iemand erachter?
Hoe zit het met die doorgeslagen woke agenda en seksualisering van de kinderen?
Waarom zijn de daders van de misdaden tegen de mensheid in de vorm van gentherapie vermomd als vaccins nog steeds niet opgepakt?

En ik kan zo nog een hele poos doorgaan.

De kern: we hebben tegenwoordig veel meer vragen dan antwoorden. Terwijl de antwoorden belangrijk zijn om onze koers te kunnen bepalen, om met onze toekomst bezig te kunnen zijn.

Immers, moet ik nu een benzineauto, een hybride of een e-car kopen? Moet ik veel geld uitgeven voor isolatie van mijn huis of kan ik het beter sparen voor als straks het huis in box 3 belandt en we vele duizenden euro’s meer belasting moeten gaan betalen door het huis? Moet ik nu met vakantie naar Verweggistan omdat ik straks misschien niet eens meer het land uitkom zonder vaccinaties, of doe ik dat niet met het oog op het milieu?

Het zijn zomaar wat vragen. Maar er zijn er talloze. 

Daarom: denk weer even aan je billen op die stoel, aan die liefdevolle situatie, aan dat mooie strand of dat berglandschap, adem even diep in en uit, en nog eens……..neem er de tijd voor!

Verwarring is kortom logisch.

Misschien moeten we dat op dit moment gewoon accepteren. En misschien hoeven we niet te weten hoe de buurman denkt, zelfs niet hoe onze kinderen denken. Of onze partner?

Het gaat erom dat we onszelf informeren, weten wat wij weten. Maar er niet steeds mee bezig zijn. En de ander respecteren om of ondanks wie ie is en wat ie misschien denkt. 

We moeten vooral naar ons hart en onderbuikgevoel gaan luisteren (of blijven luisteren), waarbij we op angst gebaseerd instinct moeten leren onderscheiden van het door het hart ingegeven ‘weten’.

Juist in deze tijd (en niet alleen door de spirituele ontwikkelingen, ook door de situatie) is het belangrijk ons hart op de juiste plek te hebben, ons hart te laten spreken. Heb jezelf lief, niet op een narcistische manier, maar wel heel serieus. Jij bent het centrum van de wereld om je heen. Als jij oké bent, als jij liefdevol en krachtig bent, straal je dat ook uit en ben je waardevol voor je omgeving. 

Als je nog niet echt ‘wakker’ bent, ga je dat zeker worden de komende tijd. Dan zul je worden geconfronteerd met ongelooflijke feiten die je niet wist en zul je je ongelooflijk bedrogen voelen en nog verwarder dan nu. Dan is het heel belangrijk om liefde te blijven omarmen, om te weten dat het merendeel van de mensen niet slecht maar goed en liefdevol is. Om liefde dan je drijfveer te laten zijn of blijven. Liefde voor jezelf en je naasten, voor de wereld die niet van God los is. 

Als je wel (grotendeels) wakker bent, is het hart ook heel belangrijk, om al die anderen op te kunnen vangen. Wees liefdevol – ook of juist naar de mensen die je nawezen toen ze niet geloofden wat je hen probeerde te vertellen – denk vanuit je hart en niet vanuit ego. Het heeft geen enkele zin om je fijn te voelen omdat je gelijk kreeg. Niemand – ook niet de wetenschappers die voor complotdenkers werden uitgemaakt – is blij met gelijk krijgen in dit geval. Je moet er zijn voor de mensen die ontwaken en hun wereld zien instorten. 

Om tal van redenen is het belangrijk zoveel mogelijk te genieten en lief te hebben in deze periode.

De verwarring is een kans om te leren en te groeien. En beide gaan vaak met vallen en opstaan, met uitdagingen op het pad. Het zij zo.

Door zoveel mogelijk plezier te hebben, leuke dingen te doen, elkaar te waarderen, dankbaar te zijn, de wonderen van de natuur te zien, in de natuur te vertoeven, in je tuintje te ‘spelen’, zelf wat groente of fruit te kweken, te dansen, te zingen, etc. zorgen we het best voor onszelf en onze medemens.

Kijk hoe het gezicht van een voorbijganger verandert als je naar die persoon glimlacht. Zo simpel is het. De ander glimlacht ook, en de hele chemische samenstelling van dat lichaam verandert positief. Zoveel macht hebben we op onszelf en op de ander. Wij zijn met elkaar in staat om de wereld heel veel mooier te kleuren.

Wie de andere blog over scheppen af en toe leest, weet dat een hogere trilling (door dankbaarheid, liefde, vrede, plezier, etc.) leidt tot meer kunnen manifesteren, meer krijgen van wat je wilt. Laten we allemaal een mooiere, liefdevollere wereld willen.

De verwarring is dus een kans op groei, maar zorg dat je al die gedachten zonder antwoorden beperkt tot een klein deel van de dag. Laat de media links liggen, je wordt toch niet eerlijk geïnformeerd, je hoort alleen wat ze je willen laten weten en geloven (dat was altijd al, en is nu nog erger) en doe leuke dingen. Zet muziek op waar je vrolijk van wordt, zing mee, dans. Bespeel een muziekinstrument, of teken, kleur een mantra. Ga de natuur in, loop met je blote voeten in het gras, etc.

Laat liefde en je hart bepalen hoe en wat je doet. Hoe je je vrije tijd spendeert, hoe je op mensen reageert, hoe je omgaat met wat je aan informatie krijgt. Bedenk dat je een ziel bent (bewustzijn) in een menselijke ervaring, in een menselijk lichaam. Dat lichaam beperkt ons, maar hoe meer je je verbindt met je hart, met je ziel, hoe meer je je kunt losmaken van de verwarring van deze tijd. Hoe meer je de grootsheid van jezelf zult ervaren, en hoe meer je van waarde bent voor de wereld. 

Sterker nog, spiritueel gezien hebben we ervoor gekozen om hier nu te zijn. Omarm dus je hart, omarm je ziel en geniet van deze tijd door leuke dingen te doen. Dat is iets wat niemand je kan afnemen. Maar je moet het wel jezelf toestaan. Dat is wat we hier kwamen doen: leren en vooral genieten.

Dus: dans, zing en heb plezier……..

With love,
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn