Allereerst mijn excuses voor de wisselvalligheid tot nu toe, en ik sluit niet uit dat dat vaker voorkomt. Ik kan alleen schrijven als ik daarvoor in de stemming ben en als dat goed voelt, en ben dan ook nog zo kritisch dat ik vaak mijn eigen artikelen afkeur. Dat heeft vaak te maken met het feit dat het te veel negatieve informatie bevat, terwijl ik juist licht wil verspreiden. Omdat ik veel artikelen schrijf die ik nooit publiceer, kost dat alles heel veel tijd en energie. Soms vraag ik me af waar ik mee bezig ben. (en ik zie op allerlei kanalen dat ik niet de enige ben). 

Omdat ik heel veel lees – van veel kanten en veel informatiebronnen – wil ik toch dat delen, althans, een deel ervan. Daarom begin ik met een wekelijkse blog over informatie van die week naast eventuele andere blogs zoals over het scheppen/manifesteren. Of over het stoïcisme.

Het gaat om het verschaffen van informatie. Ik doe dat met thema’s, zodat je kunt beslissen of je het onderwerp wilt lezen of niet. Op die manier ben ik in staat om informatie te delen en kun je zelf beslissen of je dat onderwerp wilt lezen of niet.

Het voordeel van gepensioneerd zijn is dat je de tijd hebt om alles te lezen, waarbij komt dat ik door mijn ervaringen geleerd heb dat ik het naadje van de kous wil weten, dus ik wil alle kanten horen. En dan nog is niet zeker of het waar is, maar ik kom op die manier wel dichter bij de waarheid.

Jullie weten uit de vorige blogs dat ik vanaf het begin van 2020 het gevoel (het ‘weten’) heb gehad dat er veel dingen niet klopten. Doordat ik ben gaan zoeken – ik kon dat omdat ik niet meer kon werken – kwam ik achter veel zaken die ik nooit had verwacht, nooit had gezien, nooit had gedacht dat het zo zou kunnen zijn. Ik ben daar niet blij mee. Maar het is zoals het is. Ik kan niet meer terug.

Net als toen ik spiritueel nieuwsgierig werd en ook niet meer terug kon. Als de ogen opengaan, kun je ze niet meer sluiten. En ergens hoop ik dat ik anderen daarmee kan helpen, als ik ze toch open heb en niet meer kan sluiten. Daarom deze formule waarvan ik weet dat het soms heftige informatie kan bevatten, maar waarbij iedereen kan kiezen dingen over te slaan, zoals kindermisbruik, zoals informatie over de gevolgen van de mRNA-‘vaccins’ als je je hebt laten vaccineren en de gevolgen ervan niet wilt kennen.

Ik begin met een samenvatting over de afgelopen dagen, daarna zal elke blog over de week ervoor gaan.

Klimaat

Als je kijkt naar de officiële cijfers van officiële sites, is al het gedoe over klimaat duidelijke politiek. Het verdraaien van feiten (zelfs het vervalsen van de geschiedenis) om een politieke agenda uit te voeren. Net zoal de zure regen en de club van Rome en vele andere ‘verzinsels’ om angst te creëren voor de toekomst. Met als doel beperkingen en controle over de bevolking. Iets wat nu door de www (social media, en censuur van Google e.a.) en de toenemende macht van BigFarma en de grootaandeelhouders (Blackrock e.a.) veel makkelijker is geworden.
Zo zou CO2 (kooldioxide) een groot probleem zijn. Maar kijk naar de volgende cijfers: In de lucht is ongeveer 420 ppm CO2. In o.a. cola zit 8000 ppm. In elke ademstoot 40000 ppm! Dus waar hebben we het over? Bovendien is CO2 essentieel voor het leven op deze planeet, voor het groen. Het niveau van CO2 is het laagst t.o.v. de afgelopen vele eeuwen, nog lager betekent dat planten (en dus wij ook) zullen sterven.

Bovendien: kijk eens naar de vele miljarden die de Nederlandse overheid in het klimaat stopt om ‘de wereld te redden’ (waardoor nu gigantisch bezuinigd moet gaan worden: weer beperkingen, en meer controle!), en zie hoe in China per week twee kolencentrales worden geopend. En ook India kiest voor olie, gas en steenkool. Het effect van wat Nederland doet is 0,0 %, maar de resultaten zullen voor ons beperkingen, armoede en extra controle zijn. Precies wat beoogd werd! Overigens dichterbij is in Duitsland de laatste kerncentrale gesloten en wordt het heil gezocht in meer milieuonvriendelijk bruinkool! Wat gebeurt er dus? Wat is waar? 

En dan is er ook nog de Oostenrijkse microbioloog en chemicus Rudolf Hammer, die ons vertelt dat er helemaal geen verband is tussen het CO2-gehalte en de temperatuur. Als je kijkt naar de afgelopen 8000 jaar kun je bewijzen dat het CO2 gehalte niet leidt tot een stijging van de temperatuur. Volgens hem is de klimaathysterie niet meer dan een politiek gemotiveerde ideologie……..Daarbij: er is al minstens 8 jaar geen opwarming, het ijs op de Noordpool is meer dan in 10 jaar tijd, de zeespiegel stijgt nauwelijks, er zijn minder bosbranden en minder droogte dan eerder, etc.... wordt zeker vervolgd met recent nieuws.

Energie

Dit keer beperkt tot: Gazprom heeft te kennen gegeven dat ze voor 100 jaar voorraad aan gas hebben! Dat betekent dat het feit dat wij geen gas zouden moeten gebruiken ook een puur politieke keuze is. Misschien geldt datzelfde wel voor ons land zelf. Immers, we zitten op het tweede grootste gasveld ter wereld, maar we gebruiken het niet omdat het schade aan woningen geeft. Zou er geen ander oplossing zijn waarbij we het toch konden gebruiken? Grootse vergoeding voor getroffenen en desnoods verhuizen van mensen waardoor we ‘goedkoop’ gas hebben en mensen beschermen? Nu zien we dat de Groningers in de kou staan en het sluiten van de gasopwekking een fopneus is, en tegelijkertijd het middel om beperkingen te creëren, en nu kennelijk om bezuinigingen (en dus beperkingen) door te voeren………….want de compensatie voor de Groningers.....hypocriete politiek

Digitale wereld

Daar gebeurt heel veel. Zo blijkt dat de Europese plannen Big Tech toestaan om medische dossiers te exploiteren. Medische gegevens van patiënten worden gedeeld met bedrijven. Is dat wat we echt willen? Want Big Pharma en Big Tech zijn zo betrouwbaar? Die gebruiken het vast in ons voordeel? 

Het kabinet wil dat duizenden 5G-antennes op bushokjes, lantaarnpalen, openbare gebouwen en verkeerslichten kunnen worden geplaatst.  Dat zou nodig zijn voor de 5G-verbindingen die gebruik maken van hogere frequenties die een korter bereik hebben. Op dit moment telt Nederland al 46.000 antennes. Terwijl al bleek dat de ‘gewone’ smartphones cellen verstoorden, is 5G nog heftiger qua effect. Dat blijkt uit honderden onderzoeken, maar ook dat wordt genegeerd. Er is een ander doel, een andere agenda. 

Voeg dat bij alle verhalen over de ‘vaccins’ die zouden dienen als ‘ontvanger/zender’ en je kunt je vraagtekens zetten bij deze wens. Waarom overal antennes die onze gezondheid nadelig kunnen beïnvloeden? 

Censuur

Terwijl ik nog steeds mensen tegenkom die vol overtuiging beweren dat er geen enkele censuur is in Nederland, wordt het steeds duidelijker dat in het hele Westen een behoorlijke censuur heerst. Mensen die dat proberen aan te tonen worden tot mikpunt van de media. Elon Musk is daar een voorbeeld van. Hij heeft laten zien hoe Twitter werd geregeld door censuur en heeft veel openbaar gemaakt omtrent die censuur. Schandalig hoe bepaalde figuren de politieke uitslagen hebben beïnvloed. Van bijvoorbeeld de verkiezingen van 2020 in Amerika. Van bijvoorbeeld de bestorming van het Capitool, wat steeds meer lijkt te zijn voorbereid en opgezet door juist de democraten. Maar Musk wordt in de Westerse media tot mikpunt gemaakt.
Nieuwste slachtoffer op dat gebied is Tucker Carlson, die op Fox News een talkshow had. Hij kreeg o.a. de videobeelden van die Capitool bestorming. En publiceerde dus wat hij zag, maar dat ging in tegen de heersende elite. Net zoals wat hij zei over de censuur en over Covid. Dus werd hij op non-actief gesteld. Maar desondanks vertelt hij over de media dat ze het niet als taak zien om ons te informeren. Ze werken volgens hem voor een kleine groep mensen die eigenlijk de wereld besturen. “Ze zijn er niet om ons te informeren. Zelfs niet als het gaat om de belangrijke onderwerpen, zoals economie, oorlog, corona, zaken die er echt toe doen”. Bron: https://youtu.be/kAaFEOCHE4I Zie overigens ook ‘Covid’ verderop.
Overigens zien we in eigen land hoe de omroep Ongehoord Nederland onder vuur ligt omdat ze een tegengeluid laten horen. Op de NPO mag maar één verhaal verteld worden zonder echt tegengeluid, en dat wordt ON juist verweten, omdat het een ander verhaal is..... Waar is de tijd dat de verschillende omroepen verschillende actualiteitenrubrieken hadden met andere meningen? 

Kindermisbruik

Een onderwerp wat ik met heel veel tegenzin behandel. Het is verschrikkelijk en zou niet moeten bestaan. Maar helaas is het veel en veel verbreider dan wenselijk. En lijkt het erop dat alle hooggeplaatste figuren ermee te maken hebben, (hoe hoger, hoe groter de kans) getuige ook openbaringen van diverse burgemeesters, rechters, popartiesten en filmacteurs. Ook op dat gebied wordt er steeds meer bekend en de komende tijd zal er ook wel meer volgen. Nu even over de info van de laatste dagen.

Een klokkenluider in Amerika vertelt over de manier waarop de Amerikaanse regering misbruik propageert, waarop de regering al dan niet bewust is verworden tot een tussenpersoon als het gaat om handel in kinderen waar miljarden dollars in omgaan en die wordt geleid door slechte acteurs die proberen te profiteren van het leven van kinderen. 

Al langere tijd is er sprake van misbruik van kinderen ter verkrijging van adrenochroom, een hormoon wat vrijkomt vanuit de bijnier als er grote angst is. Adrenochroom zou een verjongingsmiddel zijn wat rijke mensen gebruiken om ‘jong’ te blijven. Veel kinderen zouden in tunnels ondergronds gevangen zitten en worden gemarteld vanwege dat hormoon. Wereldwijd – Walgelijk. Bedenk ook dat er miljoenen kinderen per jaar verdwijnen! 

Een voor mij onduidelijke bron meldde 26 april dat er meer dan 10.000 kinderen uit kooien gered waren, waarbij 678 kinderhandelaren gedood waren, 3876 mensenhandelaren gearresteerd en 74 ondergrondse tunnels vernietigd. Deze bron is onduidelijk, maar eendere berichten waren er al vele malen, soms met beelden erbij. Daarom meldt ik dit dus toch. 

Enkele dagen later werd op de Franse televisie (in Nederland zwijgen de media in alle talen hierover) verteld dat er in de UK een pedofielen netwerk was opgerold waarbij het ging om 76 politici, 43 artiesten, 35 journalisten en 100.000 betrokken kinderen.

Overigens zouden in de Oekraïne ook vele duizenden kinderen door de Russen gered zijn uit tunnels, terwijl de Westerse media vertellen dat de Russen kinderen ontvoerd zouden hebben. Zo zie je hoe lastig het is om te weten wat wel en niet waar is als de media en overheden hun eigen waarheden bedenken. Ik voel/'weet' soms wat waar is, maar kan het dan niet bewijzen (hoewel ik achteraf telkens gelijk blijk te hebben - helaas). 

Covid (vaccins)

Rond Corona wordt steeds meer bekend. Steeds meer blijkt hoe we opzettelijk zijn voorgelogen door de overheid en door Big Pharma, en hoe ver dragend de nadelige effecten van de zogenaamde vaccins zijn.

De laatste dagen laat de NHS van Schotland weten dat maar 6,5 % van de zogenaamde coronadoden werkelijk is gestorven aan Covid. Wereldwijd is de sterfte aan Covid opgeblazen om angst te zaaien en vaccins te promoten. In Schotland blijkt dat 93,5% van de overleden andere ziekten hadden waaraan ze zijn overleden. De zogenaamde ‘factcheckers’ worden in hun hemd gezet me hun betaalde leugens. Italië gaf al meer dan een jaar geleden eenzelfde soort rapport uit: veel en veel minder doden door Covid dan eerder opgegeven

Tijdens de Joe Rogan show vertelde de cardioloog Dr. Aseem Malhotra dat uit de gegevens van de Pfizer trials blijkt dat de mRNA-‘vaccins’ zorgen voor een toename in ziekenhuisopnames, ernstige bijwerkingen en dood (https://rumble.com/v2l7kd4-dr.-aseem-malhotra-tells-joe-rogan-that-a-reanalysis-of-pfizer-and-modernas.html).

En dan is er de Denktank Desinformatie, waar allerlei lieden in zaten met een hoge functie (zoals hoogleraren) die er niet voor terugdeinsden om leugens te verkopen en pleitten voor apartheid, mensen uitscholden voor ‘wappie’, polarisatie aanwakkerden en het vrije woord ontnamen via tech-bedrijven. Iets wat voor mij onbegrijpelijk is, maar het laat zien waartoe (sommige) mensen in staat zijn.

Op niburu.com een artikels onder de titel ‘er voltrekt zich een ramp in onze samenleving’, wijzend op het feit dat Engeland na de vaccins al een ‘ziek land’ wordt genoemd vanwege de vele ellende na de vaccinaties en dat dit nog maar het begin is. (Zoals overigens ook tevoren voorspeld door de kenners!).

En dan tenslotte “Moeders geven een cocktail van giftige stoffen van het covid vaccin door aan hun baby’s”: kinderen die sterven na de borstvoeding van gevaccineerde moeders, en aardolieproducten (o.a. polyethyleenglycol) die worden gevonden in kinderen na borstvoeding van gevaccineerde moeders.

Inmiddels is duidelijk en toegegeven door Pfizer dat de vaccins grafeen bevatten wat tal van nadelen heeft en bovendien gebruikt zou kunnen worden om te zenden/ontvangen (5G?)

“Geneeskunde”

Terwijl van paracetamol (‘verkocht’ als een onschuldige pijnstiller) bekend is dat het de empathie zelfs met één tablet al vermindert, blijkt nu dat als kinderen tussen 12 en 18 maanden oud het krijgen de kans op autisme 20x wordt vergroot! Schokkende cijfers. En de meute zal het niet geloven, want paracetamol is toch ‘zo onschuldig’……

Pfizer blijkt financieel de mandaten rond Covid te hebben gesteund. Zoals lockdowns en vaccinatie-paspoorten. Deze mandaten dwongen jongeren min of meer de vaccins te nemen. Zelf ken ik mensen die ze namen omdat ze anders niet naar een restaurant konden. Maar daarmee vernietigden ze hun weerstand op korte of langere termijn. Of stierven tijdens een sportwedstrijdje…….

En tenslotte een oud bericht. Vioxx was een veelbelovend pijnstillend middel van Merckx, veelbelovend omdat het minder bijwerkingen zou geven qua maagklachten. Zelf kreeg ik het in 2003 ook voorgeschreven maar stopte ermee omdat ik zag dat er mensen stierven aan hartklachten (en het ook weinig hielp). Uiteindelijk heeft dit middel voor 500.000 doden gezorgd!

Maar de mRNA-‘vaccins’ winnen op dat punt natuurlijk, aangezien er wordt ingeschat dat inmiddels 20 miljoen mensen hun leven hebben gelaten door deze prikken.

Politiek

Dat laat ik dit keer even voor wat het is, al is duidelijk dat het smijten met geld (‘asielzoekers’, oorlog Oekraïne, ‘opwarming’, e.d.) nu gaat leiden tot forse bezuinigingen en beperkingen (hoe toevallig). Allerlei beloftes worden niet waargemaakt (maar ook dat is bij Rutte niets nieuws), zoals de kinderopvang alleen maar duurder wordt in plaats van gratis. Ook de Groningers worden nog steeds niet fatsoenlijk gecompenseerd al worden ze wel gebruikt als argument om nu te bezuinigen.  Wordt zeker vervolgd.

De Aarde/Kosmos

Een van de belangrijkste redenen dat het klimaat verandert zijn de kosmische veranderingen, de veranderingen in het heelal. Het veroorzaakt onder andere dat de polen van de aarde verschuiven, wat grote gevolgen heeft voor het klimaat op lokaal gebied. En die veranderingen worden gebruikt door de wereldwijde elite om de schuld bij de mens te leggen (met onzin als ‘CO2’ en ‘stikstof’) zodat ze allerlei maatregelen kunnen afkondigen die leiden tot meer controle en beperkingen van de vrijheid van de mens. Het blijkt dat 2/3 van de jeugd daardoor nu een klimaatangst heeft ontwikkeld. Knap gedaan!

Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Ik wil het hebben over de gevolgen voor ons mensen van die kosmische veranderingen.

Zo is de zon veel actiever en krachtiger, wat leidt tot zonnewinden/stormen en veranderingen in het elektromagnetisch veld van de aarde, een veld wat ons beschermt maar wel enorm verzwakt is de afgelopen jaren.
De kosmische veranderingen zijn deels cyclisch en daardoor weten we dat tot 2025 de activiteit van de zon, de zon-explosies die leiden tot stormen van elektromagnetische invloed, zullen toenemen.
Op dit moment zal er sowieso een toename zijn tot de volle maan van 5/5.

Om je een idee te geven, op dit moment is de zonnestorm meer dan 500 km per seconde! Deze beïnvloeden het centrale zenuwstelsel, alle hersenactiviteit (evenwicht bv.), gedachten en alle mentaal-emotionele fysieke reacties. Zoals meer gedachten en plotselinge heftige emoties. Ze kunnen ook zorgen voor nervositeit, slaperigheid, vermoeidheid, gejaagdheid of vergeetachtigheid. Het lichaam moet zich aanpassen aan deze nieuwe informatie en dat kost veel energie. Het kan ook leiden tot hitte-aanvallen, de lichaamstemperatuur stijgt letterlijk. De bewustwording neemt toe.

Andere invloed van de zon kunnen we merken in de vorm van zonnevlammen, die kunnen leiden tot meer nervositeit, angst, bezorgdheid, ongedurigheid, duizeligheid, bibberigheid, geïrriteerdheid, uitgeput gevoel, hartkloppingen en vergeetachtigheid. Ook stramme spieren en druk in het hoofd. 

Kortom er gebeurt veel in de kosmos en daardoor met ons.

Het advies wat ik van vele kanten hoor is: zorg dat je je naar binnen richt, wees stil, zorg dat je afrekent met alles wat niet verwerkt is. Accepteer jezelf volledig zoals je bent. Leef in het NU. Verhoog zoveel mogelijk je vibratie via geluk, liefde, blijheid, vrede, plezier, tevredenheid en dankbaarheid. Blijf op deze manier in je eigen kracht

Dat maakt dat je op alle vlakken het sterkst zult zijn en alle veranderingen aankan. Leef vanuit je hart, laat je leiden door je hart (en niet door je ego, je hoofd).

Al deze veranderingen hebben ook een spiritueel aspect, de overgang van 3D naar 5D. Maar in deze blog is daar geen ruimte voor. 

Tot hier voor deze keer, volgende wee meer.........

In liefde,
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn