Dood door injectie – toponderzoeker naar verzekeringen laat onthutsende aantallen zien.
Met behulp van de gegevens uit GB schat een topanalist uit de verzekeringssector, Josh Stirling, dat 600.000 Amerikanen per jaar sterven aan de Covid vaccins. Dit kon omdat de GB heel wat transparanter is op medisch gebied dan Amerika of Nederland.
De mensen die de vaccins namen hebben een gemiddeld 26% hoger sterftecijfer dan zij die de prik weigerden. Bij mensen jonger dan 50 jaar ligt het zelfs 49% hoger……
(https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/dood-door-injectie-toponderzoeker-naar-verzekeringen-laat-onthutsende-aantallen-zien/)
De sterfte onder mensen die maar één prik namen ligt zelfs 149% hoger (Ed:ik neem het over, maar begrijp het niet)

Josh Stirling berekende ook dat elk vaccin de kans op sterfte met 7% verhoogde, dus na 5 vaccins 35% per jaar(!), dit op basis van de CDC gegevens in Amerika. Ook hij merkt op dat als de vaccins sterfte zouden voorkomen de dichtst gevaccineerde staten minder doden zouden moeten laten zien, terwijl het tegendeel waar is. Hoe meer vaccins, hoe groter de sterfte. Hij vindt de bevindingen zeer betreurenswaardig omdat duidelijk is dat honderden miljoenen in de samenleving – waaronder familie, vrienden en/of kennissen – te maken krijgen met de gevolgen op lange termijn en de vraag ‘welke zullen dat zijn?’ (https://www.frontnieuws.com/top-verzekeringsanalist-vindt-7-toename-in-totale-sterfte-voor-elke-ontvangen-covid-vaccin-dosis/ )

Steve Kirsch, de IT-specialist (miljonair) die zijn geld en tijd steekt in het onderzoeken van data rond vaccins en door veel leugens heen prikt – aanvankelijk ook een voorstander van de vaccins, maar op basis van eigen onderzoek en ervaringen zeer kritisch geworden – laat de statistiek van Europa zien als het gaat om sterfte van kinderen 0-14 jaar. Voor de Covid vaccins was er een ondersterfte van -5, na de vaccins 3148 doden (beide getallen over 2 jaar berekend, voor en na week 22 in 2021)……
Zijn vraag: waren de vaccins niet bedoeld om kinderlevens te redden?

Een studie (peer-reviewed) laat zien dat alleen al in het eerste jaar 217.000 Amerikanen door de Covid vaccins zijn gedood. De ernstige bijwerkingen bleken 5x zo hoog als Pfizer in z’n onderzoek zou hebben gezien. ‘Maar dat maakt niet uit, want ze kunnen toch niet vervolgd worden’. (https://stevekirsch.substack.com/p/new-peer-reviewed-study-217000-americans?publication_id=548354&isFreemail=true)

In Engeland blijkt de oversterfte duidelijk gelinkt aan een hogere vaccinatiegraad. Dat bleek ook uit statistieken in Duitsland. Toch weigeren overheden overal onderzoek te doen naar de oorzaak van oversterfte…… (https://dailyclout.io/higher-excess-deaths-clearly-linked-to-higher-vaccination-rates-in-england-new-analysis-shows/)

James Wells, een voormalig hoge ambtenaar bij de Britse Office of National Statistics, vertelde Nigel Farage op GB News dat uit de officiële Britse gegevens blijkt dat er wekelijks meer dan 1000 mensen meer dood neervallen als gevolg van de (experimentele) mRNA-vaccins. Dit manifesteert zich in alle leeftijdsgroepen, vooral onder jongeren. In de groep 24-59 jaar zien we 10-15% extra sterfgevallen. Vooral t.g.v. hartaanvallen en andere hartziekten.

Anthony Fauci loog keer op keer. Regelmatig stond hij op het podium te verkondigen dat het vaccin de sleutel zou zijn tot de bescherming van Amerika en zijn kinderen, maar tegen oktober 2022 stierven al plots 120.000 jongeren……….na de vaccins (https://expose-news.com/2023/01/17/fauci-lied-hundreds-thousands-children-died/)

De vicevoorzitter van de Duitse Bondsdag roept op tot meer autopsies bij overlijden na vaccinatie. Dit deed hij na een recent onderzoek dat aantoont hoe mensen stierven door hartschade na de mRNA vaccins. Maar de arts die daartoe ook opriep werd monddood gemaakt, doordat zijn gezin met de dood werd bedreigd als hij zich nog eens zodanig zou uitlaten. En collega's van hem kiezen eieren voor hun geld en houden ook maar hun mond. (Ed: dit zegt iets over de grote belangen die zitten achter de massale vaccins, over BigFarma, en de corruptie van overheden?). 

De gegevens van VAERS in Amerika (de gemelde bijwerkingen) laten zien dat twee jaar Covid mRNA vaccins meer doden hebben opgeleverd dan alle eerdere vaccins in 30 jaar tijd!

Als we moeten geloven dat de enorme stijging aan sterfgevallen in 2020 te wijten was aan Covid, dan zou je verwachten dat de zogenaamde levensreddende mRNA vaccins wat in miljoenen wereldwijd is ingespoten dat aantal sterfgevallen aanmerkelijk zou hebben verminderd. Hoe komt het dan dat juist 2022 een record aantal doden kende in landen in heel Europa? Europa had in 2022 meer dan 193.000 extra sterfgevallen! (https://dissident.one/2022/11/04/officiele-regeringsrapporten-bewijzen-dat-covid-vaccinatie-een-schrikbarende-ontvolking-veroorzaakt/)

Uit Engelse statistieken blijkt dat in elke leeftijdsgroep de minste sterfgevallen vallen onder niet gevaccineerden. Het lijkt erop dat de vaccins de kans op sterfte dus eerder doen toenemen dan afnemen.

Een blogger (GTB) schreef in november 2022:
Als men na een volledige inenting nog altijd een booster moet nemen….en
Als men na volledige inenting toch nog getest moet worden,
Als men na een volledige inenting nog een masker moet dragen,
Als men na een volledige inenting ziek kan worden van corona,
Als men na een volledige inenting altijd nog met zware bijwerkingen het ziekenhuis in moet,
Dan
Dan wordt het werkelijk tijd zelf te bedenken dat men op de een of andere manier bij de neus genomen is……
Hij zet eronder: Engeland maakt bekend dat 1 op de 310 ingeënte mensen binnen 48 dagen is gaan hemelen…

In Denemarken is iets verschrikkelijks aan de hand…..
De oversterfte in Denemarken is tussen 2020 en 2022 in elke leeftijdscategorie sterk toegenomen. Aldus Edward Dowd, voormalig portfoliemanager bij Blackrock.
De autoriteiten hebben laten weten dat gezonde mensen onder de 50 jaar niet meer tegen corona moeten worden gevaccineerd. Ze bedoelen, aldus Dowd, dat je beter corona kunt krijgen dan een prik als je leven je lief is…..dat zegt wel iets…. Hoewel ze het nooit zullen toegeven zien ze hetzelfde als wij zien. Maar waarom blijven andere landen dan driftig doorprikken?  “Dit is een doofpot, dit is criminele nalatigheid”. (https://www.ninefornews.nl/in-denemarken-is-iets-verschrikkelijks-aan-de-hand/)

Nov ’22: Professor Dr. Bhakdi: “Ik vrees dat als de vaccinaties worden doorgezet, miljarden mensen zullen sterven……”
De vaccins vernietigen het hart en de hersenen. Ze zullen de mensheid vernietigen. “En kinderen vaccineren is Satanisme – het absolute kwaad” (https://www.ninefornews.nl/in-denemarken-is-iets-verschrikkelijks-aan-de-hand/)

Okt.’22: Deskundigen schatten dat er al 20 miljoen doden door de vaccins zijn en meer dan 2 miljard beschadigd door serieuze bijwerkingen. Dat valt op te maken uit de cijfers die uit allerlei landen over de wereld worden verzameld. (Helaas is dit artikel ook weer niet terug te vinden omdat het uit voorzorg is verwijderd).

De Pfizer trials laten zien dat er meer mensen stierven in de vaccingroep dan in de placebogroep (wat al niet echt placebo was!). Er zijn 22000 vaccins nodig om 1 leven te redden van Covid volgens de gegevens die vrijkwamen. Steve Kirsch rekent uit dat je 150.000 mensen vermoordt om er 10.000 te redden met de vaccins…..

Professor Spiro Pantazatos van de Columbia-universiteit heeft een duidelijk verband gevonden tussen oversterfte en de vaccins. Alleen durft geen enkel tijdschrift zijn bevindingen te publiceren. Hij hoopte het onderzoek te kunnen publiceren voor de eerste boosters. Maar geen van de medische tijdschriften wilde zijn artikel publiceren. (Ed: Dit is kenmerkend in deze tijd van schimmigheid, polarisatie en één narratief, gecombineerd met censuur en angst voor afrekening). Professor Pantazatos schat dat alleen al tussen februari en augustus 2021 in Amerika 187.000 mensen zijn gestorven door het vaccin. De cardioloog Peter McCullough reageert met “Dit is erger dan oorlog” (De Vietnamoorlog kostte 58000 Amerikanen het leven).( https://www.ninefornews.nl/kijk-professor-vindt-verband-tussen-oversterfte-en-vaccins-maar-niemand-durft-zijn-onderzoek-te-publiceren/)

Wanneer stoppen de cellen met het maken van spike-eiwitten? Dat weet niemand omdat er geen onderzoek naar is gedaan, aldus Dr. Ryan Cole, patholoog. Je kunt goed onderscheiden welke spike-eiwitten van het vaccin zijn en welke door infectie. Maar de feitelijke piek van overlijden ligt gemiddeld 5 maanden later dan de prik, aldus Steve Kirsch.
Er spelen 12-20 mechanismen een rol rond spike-eiwitten die samen in de loop der tijd zorgen voor chronische ziekte (of dood). Een voorbeeld is de vader van cardioloog Malhotra, die (de zoon dus) z’n vader adviseerde het vaccin te nemen en hem 6 maanden na de booster zag doodgaan aan hartfalen. Een van de problemen is de ontsteking van de bloedvaten die immers in elk orgaan zitten en kunnen leiden tot falen van dat orgaan. Het zijn eigenlijk smeulende vuurtjes totdat de last van de ziekte en de last van de ontstekingen uiteindelijk leidt tot onvermogen om te leven, aldus Cole. (https://www.frontnieuws.com/verborgen-misdaad-het-perfecte-vergif-door-vaccinatie-veroorzaakte-moord-5-maanden-later/)

Rechtbank: Het nemen van een dodelijk risico als een Covid mRNA vaccin wordt wettelijk gezien als zelfmoord, aangezien de onschadelijkheid van het vaccin niet is bewezen……(!!)…Verzekeringen betalen ook niet uit, ook de levensverzekering niet.
(Dit zou ook een bijkomende reden kunnen zijn dat specialisten de klachten niet aan het vaccin wijten officieel, omdat anders de ziektekostenverzekering niet vergoedt – je doet immers mee aan een geneesmiddelproef…..)

(nov 22) Het lijkt erop dat 1 op de 1200 mensen die opnieuw gevaccineerd zijn, is overleden. De vraag was en bleef: is er een link tussen de aanhoudende oversterfte en het coronavaccin? In oktober was de oversterfte 16%, is een deel daarvan te wijten aan het vaccin? (In elk geval was het niet door Covid). Intussen wijzen data-analisten erop dat de causaliteit van de relatie steeds waarschijnlijker wordt. De oproep van data-analist Wouter Aukema: ‘stop met vaccineren totdat dit op de bodem is uitgezocht’. (https://www.ninefornews.nl/het-lijkt-erop-dat-1-op-de-1200-mensen-die-opnieuw-zijn-gevaccineerd-is-overleden/)

Professor Theo Schetters, die al in een vroeg stadium ook waarschuwde, al noem ik hem nu voor het eerst, zei eerder “zolang er geen duidelijkheid is over de causaliteit van vaccinatie en oversterfte moet de vaccinatiecampagne gestopt worden”. Opvallend bij de ziekenhuisopnames was dat het percentage gevaccineerde coronapatiënten steeds groter werd, zeker relatief. 

In 2021 stierven (plotseling) 4x zoveel FIFA voetballers dan gemiddeld in de jaren ervoor. In 2022 zette de stijging door. Hoe komt dat?..... (of is dat een retorische vraag?)……

Juni 23: De CDC blijkt op frauduleuze wijze overlijdensakten te hebben vervalst (in Minnesota), waar ze door het vaccin waren overleden maar de code daarvoor is weggelaten. (Ed: het omgekeerde dus als met de zogenaamde Covid doden: ze gingen niet dood aan Covid, maar werden wel als zodanig geregistreerd).

Juni 23: Pfizer documenten die geheim bleven en nu ingezien worden. Gegevens van augustus 2022 tonen dat er tussen december 2021 en juni 2022 al duizenden mensen waren overleden na vaccinatie, bijvoorbeeld ook 189 kinderen jonger dan 17 jaar. Over die periode beweerden Pfizer en BioNTech dat er ‘vrijwel geen veiligheidssignalen’ waren en dat het vaccin 91% effectief was. De documenten laten ook zien dat Pfizer vanaf het begin wist dat het vaccin massale schade veroorzaakte!(https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/deze-pfizer-documenten-bleven-tot-nu-toe-geheim/)

Juli 23: Volgens geheime Duitse overheidsgegevens loog Pfizer en stierven in minder dan 1 jaar 1 miljoen Duitsers door de vaccins t.g.v. een Acquired (verkregen) Immunopdeficiency (tekort immuunwerking) Syndrome = een soort aids, maar dan t.g.v. de prik. In 2022 stierven 276% meer mensen dan in 2020. Het Robert Koch Instituut (Duitse RIVM) had dat ook al min of meer voorspeld. Door de leugens van Pfizer ontwikkelden volledig gevaccineerde Duitsers deze aids wat bijdroeg tot bijna 1 miljoen doden (https://expose-news.com/2023/07/16/pfizer-lied-1-million-germans-died-aids/)

Tot hier functioneerde ik als doorgeefluik. Nu even mijn visie.

Wrang is dat je door alle gegevens heen kunt concluderen dat alle overheden – elk op hun eigen wijze – fraudeerden als het ging om informatie, als het ging om registratie, als het ging om transparantie, als het ging om bescherming van de gezondheid van de burger, etc. En dan heb ik het nog niet eens over de maatregelen. Hoe komt dat? Waarom waren overheden niet eerlijk, niet oprecht, er niet voor de burger? 

De enige overheid die echte cijfers gaf – zij het ook nogal verstopt en onoverzichtelijk (maar dat kon je wel zelf bij elkaar harken) – was Engeland. Van daaruit zijn dan ook veel gegevens en conclusies gehaald.

Want hoe je het ook wendt of keert, de vaccins waren overal hetzelfde (hoewel de samenstellingen per aflevering nogal verschilden), en ook de maatregelen verschilden niet veel, dus waren de Britse cijfers goed te gebruiken om een schatting te maken voor de andere landen.

Het is jammer dat Nederland verre van de prijs voor eerlijkheid en transparantie vandaan blijft. Schimmigheid, leugens, geheime foute modellen, en zelfs tegen de uitspraken van de rechter ingaan. Het tekent ons land als het gaat om het beleid op het gebied van de gezondheidszorg en zorg voor de burger. Jammer.

Wordt vervolgd....

In licht en liefde
Ed

P.S. Over 'In licht en liefde' zal ik het later nog eens hebben - ik meen het oprecht.
Ik ben arts geworden omdat ik mijn medemens gezonder wilde maken/helpen worden. Daarom ben ik zelfs tegen de stroom ingegaan en alternatieven gaan bestuderen en toepassen. Wat ik doe, doe ik (ook) uit mijn hart. Daarom bots ik ook zo met alles wat wel rond Covid gebeurd is. Hoe kan het dat zelfs nu politici nog ijskoud doorgaan met hetzelfde beleid terwijl er zoveel duidelijk is geworden? Ik ben bang dat ik het antwoord weet, maar wil ik dat wel weten? 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn