Blog Algemeen

Rond 2005 ontstond er een grote crisis rond de wetenschap. Door slordigheden, fouten, gedwongen leugens, keiharde fraude en valse handtekeningen kwam het – bij sommige wetenschappen – in 85% van de gevallen tot verkeerde conclusies.

Wie denkt dat het sedertdien een stuk beter is gegaan, en de wetenschap alles uit de kast heeft gehaald om het ‘leven te beteren’, komt bedrogen uit. Dat hebben de afgelopen jaren ook wel laten zien. Sterker nog, er is een soort aardverschuiving geweest.
Een aardverschuiving waarbij pseudowetenschappers en wetenschappers die vastgeroest zaten in een soort (bij)geloof, en vooral heilig in zichzelf geloofden, de baas mochten spelen.

Daar waar het in 2005 al fout ging, kwam dat vaak door bepaalde belangen, door gewenste uitkomsten, door financiële ‘prikkels’. De aardverschuiving is in gang gezet de afgelopen jaren door net zoiets: belangen die met macht te maken hadden. 

Een wetenschapper hoort een aantal eigenschappen te hebben die hem of haar wetenschapper maken: een enorme nieuwsgierigheid, een open mind (out of the box kunnen en willen denken), integriteit, eerlijkheid en een ander uitdagen het ongelijk te bewijzen. Bovendien zouden ze niet moeten uitgaan van de juistheid van aannames die hun voorgangers deden, zeker niet als daar geen keihard bewijs voor is. 

De wetenschappers die de laatste jaren bij ons de dienst uitmaken door hun meningen, adviezen en besluiten hebben geen van deze eigenschappen, zo lijkt het wel. Ze zijn vooral vol van zichzelf, stellen hun bevindingen bij als een ministerie dat wil, houden hun mond als hun meningen verdraaid worden of niet gevolgd worden, en zijn blind en doof voor collega’s die bewijzen dat ze radicaal ongelijk hebben. Ze hebben te vaak ook dubbele agenda’s, zijn zelfs soms opgeleid om de bevolking te manipuleren.

Nu lijkt als het om gezondheid gaat – een enorme zakelijke business waar grote bedragen omgaan en grote winsten worden gemaakt – altijd al op de loer te liggen dat de waarheid een beetje (of een beetje veel) verdraaid wordt. Niet voor niets hebben de farmaceutische bedrijven al vele miljarden boetes moeten betalen vanwege bedrog en fraude.

Wat het eng maakt is dat fraude op dat gebied vaak gepaard gaat met doden, die niet zoveel hebben aan die boetes. Wat ook in dat gebied riskant is, zijn de een-tweetjes tussen BigPharma en overheidsinstanties. Er wordt voor miljarden gelobbyd en eveneens voor miljarden reclame gemaakt die op die manier onbewust doordringt in de mind van artsen en consumenten (en politici). Maar dit is dus iets wat altijd al speelde. Wat de laatste jaren gebeurde was tot voor kort onvoorstelbaar.

Alleen al het feit dat er extreme maatregelen werden genomen bij de start van het corona-tijdperk. In eerste instantie logisch omdat we niet wisten hoe ernstig het virus zou zijn. Maar al na een paar maanden was duidelijk dat het zo’n vaart niet liep, dat het sterftecijfer niet zo groot was als eerst gedacht. Toch waren er tal van (pseudo)wetenschappers die stonden te trappelen om te vertellen dat we vooral de maatregelen moesten handhaven. 

Hadden goede wetenschappelijke analyses bij de WHO over de afgelopen 100 jaar tot de conclusie geleid (ook na Ebola en SARS!) dat mondkapjes en isoleren van gezonden geen zin had, die conclusie werd plots in de prullenbak gegooid. Van de ene op de andere dag was er een andere mening: mondkapjes moesten en quarantaine ook.
Los van de vraag wat hierachter zat, kun je concluderen dat deze beslissing niets met wetenschap te maken had.

Dat blijkt ook wel, want vrijwel alle wetenschappelijke onderzoeken de afgelopen jaren hebben laten zien dat ze niet werken, dat ze geen zin hebben. Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de maatregelen tot tienduizenden zo niet honderdduizenden extra doden hebben geleid.

Maar ik ga even terug naar het begin van de zogenoemde pandemie.

Nog nooit hebben we bij een virusinfectie bij mensen getest of ze positief waren met behulp van een test. We deden hooguit een test als mensen klachten hadden (als extra hulpmiddel). Het feit dat dat nu wel gebeurde was slechts om angst te creëren, om maatregelen (beperkingen) te kunnen opleggen op basis van cijfers die eigenlijk niets zeiden.

Daarvoor werd gebruikt een PCR test. De uitvinder (wetenschapper) ervan had laten weten dat deze methode niet geschikt was om diagnoses te stellen, hooguit om in combinatie met klachten die op corona wezen de diagnose te kunnen stellen. Iets wat de bijsluiter ook vertelt. Toch werd deze belangrijke uitspraak volledig genegeerd door de (pseudo)wetenschappers die het voor het zeggen hadden.

Iets soortgelijks gebeurde een jaartje later toen als ‘vaccin’ een mRNA vaccin werd gecreëerd. De uitvinder ervan legde uit dat vanwege de bijwerkingen het onderzoek naar het gebruik van dit middel bij kanker was stopgezet en dat het gebruik van dit soort vaccin moest leiden tot ernstige effecten op korte en lange termijn. Die mening ventileerde hij nadat hij jaren onderzoek had gedaan met deze materie. Er werd niet naar hem geluisterd.

Terwijl de Staatscourant het terecht heeft over een gen-therapie (wat inmiddels ook door alle hoofdbetrokkenen is toegegeven), werd dat in alle toonaarden verzwegen of zelfs ontkend door de wetenschappers in dienst van de overheid. Evenzo door Hugo en Mark, jongens die het ook niet zo nauw namen met de waarheid. Overigens worden bij de ingrediënten tal van zaken niet genoemd die volgens onderzoekers wel in de ‘vaccins’ zitten. Dus wat zit er nu allemaal in? En met welk nut of welk doel

Wat ook bizar is, is dat er een experimenteel 'vaccin' is, maar dat er totaal geen onderzoek wordt gedaan naar de doden die vallen na/door het vaccin. Er zijn nauwelijks obducties gedaan om te onderzoeken of het vaccin met de dood te maken had. In Europa mogelijk meer dan 2 miljoen doden door het vaccin (40x het aantal gemelde 45.000 doden), maar geen onderzoek naar de samenhang! En dat terwijl patholoog anatomen in vele landen de noodklok luidden vanwege vreemde bevindingen! 

Na 3 maanden werden de eerste onderzoeksresultaten van de trial van Pfizer bekend, waarbij bleek dat 25% van de gevaccineerden blijvende klachten had en zo’n 2,5%(!) was overleden. De wetenschappers in dienst van Pfizer en de overheden kenden die resultaten (veel slechter dan het virus zelf) en desondanks werd er niets over gezegd en ging men door op de ingeslagen foute weg.
Een schande (misdaad tegen de mensheid) die nog nooit vertoond is.

Tegelijkertijd waren er steeds meer echte wetenschappers die op basis van hun kennis en expertise waarschuwden voor de gevolgen van de vaccins.

Terwijl overheden en BigPharma bleven echoën dat het effect en de veiligheid bijna 100% waren, bleek uit cijfers van diezelfde overheden dat het verre van waar was. Sterker nog, de veiligheid en effectiviteit namen snel af. Uiteindelijk bleken mensen die volledig gevaccineerd waren veel kwetsbaarder dan zij die geen of minder prikken hadden gehad. Het gemiddelde afweersysteem was veel slechter dan voorheen. Ook zagen we na een boosterronde een veelheid aan mensen sterven (al werden die niet meegeteld als vaccin-doden omdat pas na een paar weken het etiket ‘gevaccineerd’ mocht worden geplakt…..)

Er werd – ook door wetenschappers in dienst van de overheid – alles aan gedaan om cijfers zo te draaien en verstoppen, dat het leek alsof de vaccins veilig en effectief waren, alsof de niet gevaccineerden vooral voor de besmettingen en opnames zouden zorgen, alsof de onzinnige niet werkende maatregelen nuttig waren. Het had kortom niets met wetenschap te maken, maar puur met beleid. Beleid om angst te zaaien en vooral zo veel mogelijk mensen te laten prikken voordat de waarheid echt naar boven zou komen of de meerderheid wakker zou worden uit de (massa)hypnose die de angst veroorzaakte.

Waarom die vaccins doordrammen? Is het gek dat veel mensen de wetenschap niet meer vertrouwen?

Laat duidelijk zijn dat het niet aan de wetenschap ligt, maar aan hoe wetenschappers omgaan met de kennis die ze verwerven en uitdragen. Aan de integriteit en eerlijkheid van die mensen. En aan machtsblokken of machtshebbers die deze wetenschappers ‘in hun zak’ hebben. Er waren 60.000 wetenschappers die ageerden tegen het beleid. Ze werden buitengesloten, er werd niet naar ze geluisterd. Alsof ze niet bestonden en ‘de Osterhausen’ er alleen waren.

Er werden wetenschappers uit hun functie gezet of ontslagen omdat ze openlijk kritiek hadden op beleid van de overheid of op die pseudowetenschappers. Sommigen kwamen niet meer aan een baan zelfs. Verpleegkundigen in het buitenland die het vaccin weigerden om wat ze hadden gezien bij patiënten die ze moesten behandelen, werden ontslagen.
(En het is mooi dat steeds meer rechters hen nu in het gelijk stellen).

Kortom, een handjevol zogenaamde wetenschappers had het voor het zeggen en andere geluiden mochten niet worden geventileerd of gehoord. Als het gaat om de kindervaccins is dat overigens al vele jaren zo. Elke kritiek wordt in de kiem gesmoord en artsen die zelf onderzoek doen worden ontheven van hun bul. Dat ondanks het feit dat er nog nooit zoveel kinderen (chronisch) ziek waren als na al die vaccinaties. Er mag maar één verhaal zijn, wat goed is voor BigPharma (en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid slecht voor de gezondheid).

Een van de redenen dat het zover heeft kunnen komen is het feit dat alles mechanisch wordt benaderd. Wij zijn in het hoofd van sommige wetenschappers verworden tot een soort machine met chemische stoffen die ons functioneren bepalen. Psyche, emoties en zelfs onze ziel zijn weggeredeneerd en vervangen door mechanische logica. Mij verbaasde het altijd al dat we niets over levensenergie leerden tijdens de studie geneeskunde, terwijl de Oosterse geneeskunde (met duizenden jaren meer ervaring) vooral leert over levensenergie, vitale energie, Qi, die alles ongeveer bepaalt.

Alles moet logisch worden beredeneerd; zo logisch, dat de ziel wordt weggeredeneerd, dat de belangrijkste menselijke eigenschappen of belangrijkste eigenschappen die het leven bepalen worden weggeredeneerd, dat emoties worden weggeredeneerd. Dat wordt gedaan door mensen die vooral achter bureaus en computers zitten, en door artsen die nauwelijks met mensen werken.

Maar daardoor wordt ook de interactie tussen ons en het universum weggeredeneerd en als we dat toelaten, verdwijnt die ook steeds meer. We raken de binding kwijt met onze afkomst, met wie we zijn, met ons scheppen en manifesteren, met onze ziel. Bedenk dat dit in groot contrast is met juist de kwantumfysica, de modernste wetenschap. Die laat zien hoe belangrijk juist dat is. Uiteraard tegen het zere been van de ‘nerds’, de ‘mechanisten’.

En zo creëren enige zogenaamde wetenschappers, die geen andere mening toelaten dan die van henzelf, vanuit hun werkelijkheid een wereld die niets met de werkelijkheid te maken heeft, waarin digitale controle en regelgeving met behulp van kunstmatige intelligentie de baas wordt over ons mensen. De baas wordt over alle andere wetenschap en wetenschapers die wel integer zijn, wel hun waarheden laten aanvechten door andere wetenschappers.

Als dat laatste niet meer kan, als wetenschappelijke ontdekkingen niet meer kunnen worden betwist of het ongelijk ervan bewezen, is er geen wetenschap meer. Als tienduizenden wetenschappers niet worden gehoord terwijl een handjevol ‘wetenschappers’ alles dicteert, is er geen wetenschap meer. Dan is er dictatuur.

Al die ‘wetenschappers’, samen met de overheid categorisch en doelbewust liegen over wat ze de bevolking vertellen en laten ondergaan, is dat geen wetenschap maar tirannie.

Het probleem is, dat de massa(angst)psychose of massavorming (zoals Mattias Desmet het noemt) ook veel intelligente wetenschappers treft. Maurice de Hond verbaast zich over de sterk uiteenlopende meningen onder wetenschappers, zelfs in eenzelfde vakgebied. En ook op het gebied van gezondheid. Ook daar zijn mensen die zich hardmaken voor de regels van de overheid of zelfs nog strenger, en ze geloven echt wat ze zeggen.

Het is bijna eng om te horen hoe ze hun gezonde (menselijke) verstand zijn kwijtgeraakt in wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Hoe de massavorming (‘een vorm van groepshypnose die personen van elk vermogen tot kritisch afstand nemen en ethisch besef berooft’ – Mattias Desmet) ook hen heeft verzwolgen.

Ik ben bang dat dit alles maakt – tenzij er snel iets gebeurt waardoor de huidige machtsblokken niet kunnen doordrukken – dat de wetenschap als betrouwbaar en integer verdwijnt. Dat het slechts een instrument is in de handen van personen die andere agenda’s hebben dan wij zouden willen. 

We hebben dat nu gezien met corona, het gebeurt met de klimaat discussie (ook hier diezelfde massavorming waar mensen klakkeloos meelopen terwijl het verhaal te vaak niet klopt, omdat daar ook maar één verhaal verteld mag worden), en het gebeurt nu ook met de stikstofcrisis. Noem iets een crisis en de angst wordt gecreëerd. Massavorming wordt in gang gezet, en je kunt doen wat je wilt.

Bij de Neurenberg processen 75 jaar geleden vroegen rechters aan de rechterhand van Hitler, Hermann Göring, hoe ze in staat waren Duitsland alle gekte te laten accepteren. Hij zei: “Het enige wat een regering nodig heeft om mensen in slaven te veranderen, is ANGST.
Als je iets kunt vinden om ze bang te maken, kun je ze laten doen wat je wilt”…..

De huidige overheden hebben dat goed begrepen. De wetenschap is – naast u en ik – de dupe.

En ook al blijf ik in een goede afloop geloven, blijf ik geloven dat snel genoeg voldoende mensen wakker worden om dit alles te keren, het wordt spannend. Want elke keer worden tot nu toe voldoende mensen meegezogen om een kleinere groep te vertrappen. En verzet wekt in plaats van het mensen op andere gedachten brengen vooral woede en onbegrip op.

Zo werkt het met massavorming kennelijk.

P.S. Het meest recente voorbeeld van falende wetenschappers is de toelating van de vaccins voor kinderen vanaf ½ jaar in Amerika. De cijfers waren meer dan duidelijk in het nadeel van de vaccins, toch worden ze toegelaten. (terwijl in India de rechter het verboden heeft op basis van de cijfers). En nog een recent gebeuren is het feit dat Pfizer voor de rechter heeft toegegeven dat ze gefraudeerd hebben met de gegevens, maar dat de overheid dat wist, waardoor het niet erg zou zijn……

 

                        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

Leve de wetenschap!

Met eerlijke, integere onderzoekers die bereid zijn dingen opnieuw te onderzoeken, dingen met een andere invalshoek te benaderen, zonder eigenbelang, en vooral ook bereid zijn andere meningen aan te horen en zo nodig hun bevindingen aan te passen……zou je daarop kunnen vertrouwen!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wat niet weet wat niet deert.

Soms zal het waar zijn, maar de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het niet geldt als mensen een verborgen agenda hebben.

En zeker niet als grote partijen samen besluiten die agenda uit te voeren en elkaar niet in de weg te zitten. En zeker niet als journalisten – ooit waarheidsvinders – zich als onmondige en alles-behalve-nieuwsgierige-broodschrijvers gedragen.

Nu de tweede helft van het jaar nadert en minister Kuipers alweer bezig is het wonderlijke beleid van zijn voorganger voort te zetten – samen met andere landen een agenda uitvoeren die niets met volksgezondheid maar alles met macht te maken heeft – wordt het tijd om wat vragen te stellen. 

Vragen, die al lang beantwoord hadden kunnen zijn, als men dat gewild had. Vragen waar zelfs vaak al antwoorden op zijn, maar die niet uitkomen voor wat ‘men’ aan het doen is. Vragen die in de Kamer ook geblokkeerd worden door al die partijen die u en mij in de steek hebben gelaten en het WEF blind volgen. Laten we daarbij ook constateren dat vrijwel alle complottheorieën gewoon de waarheid bleken te zijn. En de waarheid misschien nog wel erger lijkt te worden dan de complottheorieën deden vermoeden. Dus: Blijf wakker!

Enerzijds zijn het vragen die direct te maken hebben met de volksgezondheid, met onze gezondheid, maar ook vragen over wat men in Den Haag aan het doen is. De Kamer hoort de regering te controleren, zo nodig aan kruisverhoren te onderwerpen, maar de Tweede Kamer gedraagt zich grotendeels als de journalisten: een gebrainwasht gebrek aan interesse naar de waarheid. En dat terwijl toch gebleken is hoeveel fouten er bewust zijn gemaakt, hoe we eigenlijk continu en welbewust belatafeld zijn door Rutte, De Jonge & Kuipers & co. 

Laat ik beginnen met vragen over de politieke agenda in Den Haag:

 • Hoe komt het dat in de Tweede Kamer geen vragen gesteld kunnen worden over wat er in Davos bij het WEF is besproken? Op de social media zijn diverse video’s te zien van die bijeenkomst waar behoorlijk enge dingen werden gezegd. Waarom mogen daar geen dingen over worden gevraagd? Of liever: waarom blokkeren de grote partijen vragen van een stukje kritische oppositie? En waarom staat er niets over in de ‘gewone’ media?
 • In het verlengde daarvan: waarom mochten er geen vragen worden gesteld over wat de koning, Rutte en de vicepremier deden bij de Bilderberg bijeenkomst, misschien nog wel bepalender dan het WEF. Wat is daar besproken, waar ging het over, wat zijn de consequenties voor ons als bevolking?
 • Waarom is de kamer totaal niet geïnteresseerd in het analytisch en kritisch bekijken van het gevoerde beleid met vrijheidsbeperkingen, het opdringen van een experimenteel en absoluut niet onschuldig vaccin, het vanuit het ministerie beïnvloeden en veranderen van de mening van het RIVM en OMT, etc.?
 • Waarom worden - terwijl er woningnood is en er ook al tienduizenden mensen uit de Oekraïne uitgenodigd zijn in Nederland - Afrikaanse jongeren uit voorsteden in Frankrijk uitgenodigd hierheen te komen, terwijl Frankrijk ze kwijt wil? Hoe kan ik dat anders zien dan het bewust creëren van chaos, van onvrede, van angst, van nog meer woningnood en nog meer psychische/mentale verstoringen? En nu komen er ook nog verhalen dat als 55+-ers hun woning zouden delen er 500.000 extra woonplekken zouden zijn. Waar zijn ze mee bezig, wat zijn ze aan het doen? Hoe ziek is dit allemaal? 

En dan natuurlijk onze gezondheid……..

 • Hoe komt het dat na het bekend worden van de grote hoeveelheid bijwerkingen en doden al binnen enkele maanden dit (nog steeds) experimentele vaccin niet is gestopt?
 • In 2020 was het virus nieuw, dus weinig immuniteit bij mensen en dus logischerwijs meer doden en ernstig zieken. In 2021 hadden al velen immuniteit en waren mensen gevaccineerd. Hoe komt het dat er sedertdien juist veel meer doden en ernstig zieken zijn? Wellicht het gevolg van het vaccin? Het vaccin doet sowieso blijkbaar niet wat het moest doen…..
 • Het afgelopen jaar is er eveneens sprake van grote oversterfte die niet gerelateerd is aan Covid (iedereen die positief testte werd immers als Covid-dode gerekend), er is nu zelfs een naam bedacht voor de vele (vaak jong) volwassenen die plots sterven (het Sudden Adult Death Syndrome, meestal overigens door hartfalen). Waarom wordt de meest voor de hand liggende reden – de vaccins – totaal niet genoemd?

Voor ik doorga met een aantal zaken omtrent Covid/vaccins eerst even de volgende nogal verrassende en niet onbelangrijke kwestie, om het voorzichtig uit te drukken:

 • Volgens een besluit van de VN uit 2012 al zijn mensenrechten niet langer van toepassing op mensen die het vaccin hebben gekregen! Iedereen die het vaccin heeft gekregen is in feite eigendom geworden van BigPharma en heeft geen (mensen) rechten meer. Realiseer je wat dit betekent!
  Waarom wordt dit categorisch verzwegen door de media en politici?
  (Hier de link naar een pdf over een uitspraak van het hooggerechtshof van Amerika, wat overigens ook voor burgers elders geldt: https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf)

 • Hoe kan het dat er in februari 2020 al een gecombineerd covid-apenpokken-vaccin werd gepatenteerd terwijl de apenpokken nu pas een probleem zou zijn?
 • Hoe kan het dat aan de lopende band nieuwe zaken worden bedacht die hartproblemen zouden geven om te verklaren waarom dat sinds de vaccins explosief is gestegen terwijl de meest logische oorzaak (vaccins) steeds weer niet wordt genoemd?
 • Hoe kan het dat de FDA wist dat 82-97% van de gevaccineerde zwangere vrouwen hun kind verloor voordat ze het goedkeurden en hebben ze het toch goedgekeurd (ook voor zwangeren)?
 • In Australië was tussen januari en april dit jaar een explosieve stijging van het aantal doden na de laatste booster, vele malen meer dan de afgelopen 2 jaar. Waarom doet de overheid en de gevestigde medische orde net alsof er niets aan de hand is en gaat men gewoon door met pressie op de vaccins en boosters?
 • In (een deel van) Europa waren op 4 juni 45.316 doden door de vaccins geregistreerd, terwijl een recent Duits onderzoek een onderrapportage van 40x liet zien, dus in feite gaat het om 2 miljoen doden. Door de vaccins. Waarom zijn dit geen krantenkoppen?
 • Frequent zijn door de vaccins uitslagen gezien door het virus wat waterpokken en gordelroos geeft, herpes. Dat heeft alles te maken met de aantasting van het immuunsysteem. Heel wat kritische artsen zien apenpokken (soortgelijke uitslag) dan ook eerder als bijwerking van de vaccins. Geen van die artsen hebben een stem gekregen via de mainstream media. Waarom niet?
 • Bij het LAREB zijn ook al zo’n 227.000 bijwerkingen gemeld, waaronder mensen met blijvend letsel. Maar in de politiek houden ze daarover hun mond. Het is de olifant in de Kamer, maar niemand heeft het erover. Hoe komt dat?
 • Verzekeringsmaatschappijen zien een enorme toename aan mensen die niet meer in staat zijn te werken, en dat is niet ten gevolge van longcovid, maar duidelijk begonnen vanaf het moment van de vaccinaties. Hebt u het gelezen in de krant, gehoord op de TV?
 • Er zijn inmiddels ook onderzoeken die de dodelijke ziekte Creutzfeldt-Jakob linken aan de vaccins. Ook daarover niet of nauwelijks iets in de media.
 • Steeds duidelijker wordt ook dat natuurlijke immuniteit veel krachtiger is dan die door de vaccins, dat de vaccins de immuniteit juist langdurig verslechteren (en elke booster maakt dat erger), en dat de kans op letsel door de vaccins bij jongeren groter is dan die door Covid. Toch heeft dit alles geen enkele invloed op het beleid en wordt het nergens in de MSM vermeld. Hoe komt dat?
 • Britse ambulances rukten vorig jaar 2x zo vaak uit voor jongeren met hartproblemen dan de jaren ervoor en dit jaar is het nog erger. Toeval?
 • Ook weten we dat alle beweringen over de vaccins niet kloppen en het mRNA zich door het lichaam verspreid, dat vruchtbaarheid nu al bij velen verminderd is. Maar niets daarover.
 • Ten slotte heeft de FDA zojuist het vaccin voor de hele kleintjes goedgekeurd ondanks een volslagen negatief onderzoek voor dat vaccin. Hoe kan dat?
 • Zelfs Bill Gates, 'Mr.Vaccin', geeft nu toe dat er een laag sterftecijfer is, het vooral een ziekte voor ouderen is, zoals de griep. En dat ze dat geweten moeten hebben! 
 • In het verlengde daarvan: hoe kan het dat almaar wordt doorgegaan met de vaccins zonder goed bewijs van het nut, terwijl elke kritiek, elk wetenschappelijk onderzoek wat wijst op de nadelen wordt afgedaan als 'geen bewijs'? Elk logisch denken wordt gefrustreerd door dit soort dooddoeners. 

Misschien is dat laatste illustratief voor wat er gebeurt. Volgens de Sjamanen zitten we in de tijd van de Jaguar: niets is wat het lijkt…..:

Het gaat niet om een werkzaam vaccin, het gaat om het zo veel mogelijk mensen (en ook kinderen = nieuwe generaties) vaccineren –  ‘waarom?’, wat zit erin?
Het gaat niet om politiek die in het belang van ons burgers is, het gaat om een agenda van de wereld-machthebbers.
Het gaat niet om de stikstof, maar om wat je met dat (grotendeels onzin-) verhaal kunt bewerkstelligen: boeren verwijderen van hun grond en dat vervolgens gebruiken zoals jij het wilt.
De 5G masten staan er niet voor het snelle internet, niet voor ons, maar voor onder andere nog meer controle en macht voor de overheid en voor…..
Journalisten zijn er niet om ons nieuws en waarheid te vertellen, maar om een geprogrammeerde boodschap te herhalen, angst te creëren, keer op keer. In de hoop dat we zullen blijven slapen, hen zullen blijven vertrouwen. 

Ten slotte valt het me op dat als ik het in gesprekken met mensen over Covid heb, ze vaak aankomen met ‘Maar het is toch wel erg hoor, die long-Covid’. Iedereen kent wel iemand....Mensen zijn dus vooral bang voor long-Covid. Opvallend was dan ook dat een uitgebreid medische analyse van mensen met long-Covid klachten (in het ziekenhuis) twee dingen liet zien: Die problemen kwamen ook veel voor bij mensen die helemaal niet positief getest hadden (maar zelf dachten dat ze Covid hadden), en tenslotte bleek dat de conclusie moest zijn dat het eigenlijk niet bestond (het kwam niet primair door het virus), en er een andere onderliggende reden (mogelijk psychisch/emotioneel) moest zijn waarom mensen erge en langdurige longproblemen ontwikkelden. Verdriet? Teleurstelling? Angst?

Bijzonder is daarbij natuurlijk dat vooral onze overheid zorgt voor die angst, in samenwerking met de media. Ook nu weer: “het aantal besmettingen is verdubbeld”. Ik denk dan 'nou en?, wat zegt dat?'. Met het aantal besmettingen wordt bedoeld het aantal mensen wat positief test – en dat zullen er meer zijn omdat de vakantie nadert en je soms een test nodig hebt. Bovendien is het raar weer, dus meer (allergie &) verkoudheden, of zomervirusjes en dus meer testen. En dat terwijl het aantal mensen op de IC’s en in het ziekenhuis stabiel is omdat dat vooral mensen zijn die toevallig positief testen als ze voor iets anders in het ziekenhuis komen.
Ook zullen nieuwe varianten alleen maar zwakker zijn en is er logischerwijs dus helemaal geen echt probleem te verwachten.

En ook minister Kuipers doet alweer een duit in het zakje door te beginnen over spatschermen zodra de ‘R’ in de maand is. Het slaat werkelijk nergens op (het achterhaalde idee van de grote druppels), maar maakt mensen wel weer angstig…..Hij zou beter kunnen beginnen over extra vitamine D en vitamine C met de ‘R’ in de maand. Maar oh ja, het ging helemaal niet om de gezondheid. Even vergeten.

Ik zou nog veel meer vragen kunnen stellen (misschien wel dagelijks zo'n reeks), ook over al die 5G masten die uit de grond gevlogen zijn het afgelopen jaar (over wat ze kunnen zenden en ontvangen). Over de QR-codes die de landen in Europa nog een jaar lang mogen eisen. Over wat er (ook) in de vaccins zit. Over de rare stolsels in de vaten van gevaccineerde overledenen. Over de apenpokken die al tientallen jaren besmettingen geven zonder grote problemen en zonder veel zieken in landen buiten Afrika.

Maar ook houd ik toch mijn hart vast voor de komende winter. Niet om het virus, maar om de effecten van de vaccins. Niet omdat ik erge varianten verwacht – als dat zo is, zal het niet natuurlijk ontstaan zijn – maar omdat zoveel mensen door de vaccins zo verzwakt zijn en/of andere ziekten ontwikkelen. Er is mogelijk weinig nodig om veel mensen te verliezen in de winter. En als dat weer vooral jongere volwassenen zijn waarbij het niet logisch zou moeten zijn, wordt het tijd om de vaccins in de ogen te kijken. En vooral ook de ‘idioten’ die ze zonder goede reden hebben toegestaan en gepromoot.

Natuurlijk hoef je je over dit alles geen zorgen te maken als je al deze zaken niet weet, maar is het eerlijk? Is het de manier om jezelf te beschermen? Is het zoals we als mensen met elkaar om zouden moeten gaan? Is het zoals een overheid met zijn burgers zou moeten omgaan? Kun je voor je gezondheid de juiste keuzes maken als je geen eerlijk informatie krijgt?

Sorry, nog meer vragen dus……….ik zal stoppen……….
Pas goed op jezelf en je naasten.

P.S. 
Juist met al deze negativiteit is het o zo belangrijk de zon te blijven zien, de bloemen, de vlinders, de schitterende blauwe lucht. Laten we onze ogen en oren wijd open houden voor al het mooie en vooral al het lieve, menselijke. Het is er, het is er veel. Niet bij de machthebbers, maar wel overal om je heen. Koester het, zend zelf liefde en warmte uit. Geniet van de kleine dingen. Geniet van elkaar. 
Laat je niet uit elkaar trekken, niet murw maken, niet tot on-mens maken, niet tot robot maken. Wij mensen behoeven verbinding, liefde, warmte, veiligheid, zekerheid en bovenal elkaar. Dat houdt en/of maakt ons gezonder. 

With love.....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Er gebeuren duivelse dingen op dit moment in de wereld. Een groot deel van de wereldbevolking is blootgesteld aan een experimentele ‘gentherapie’ wat werd gepresenteerd als een veilig en werkzaam vaccin tegen Covid.

Er werd gezegd dat het DNA niet beïnvloed zou worden, maar intussen blijkt uit studies dat dat wel degelijk het geval is. En dat betekent dus dat onze blauwdruk – en mogelijk ons nageslacht – beïnvloed wordt.
Bovendien blijkt het effect van die zogenaamde vaccins vrijwel nihil als het gaat om het voordeel (bescherming van ziekte en overdracht), maar desastreus als het gaat om het nadeel (idioot veel meer doden, extreme langdurige verzwakking van het immuunsysteem).

Dit alles was al jaren voor de uitbraak voorspeld door o.a. Bill Gates, zoals zijn vrouw ook al voorspelde dat een ‘gemaakt’ virus onze grootste bedreiging zou worden. Bill Gates voorspelde een pandemie, organiseerde een oefening voor een covid-pandemie en een maand later hadden we een pandemie.

Nu voorspelde dezelfde Bill Gates in 2021 dat de volgende pandemie een pokken-pandemie zou zijn, afgelopen week was er een oefening van een pandemie van apenpokken, en nu horen we dagelijks in het nieuws nieuwe gevallen van apenpokken overal in de wereld.

Toeval? Of wordt het tijd dat we wakker worden?
De documentaire het PLAN laat zien dat de WHO (in handen van de elite, Gates, Pharma) een agenda heeft van een reeks pandemieën tussen 2020 en 2030.

Er is veel geschreven over hoe het komt dat wij mensen gemiddeld nogal slaafs en in de rol van slachtoffer alles ondergaan. Dat we niet doorhebben dat er heel kwaadaardige krachten bezig zijn de wereldbevolking rigoureus te verminderen en verzwakken. Dat we niet doorhebben dat we in een soort digitale gevangenis worden gemanoeuvreerd waarvan we het voorbeeld zien in China (en Shanghai nu – vele miljoenen mensen opgesloten omdat er enkelen positief zijn, na even absurde maatregelen in o.a. Australië). Dat we niet doorhebben dat de zogenaamde pandemie en de oorlog worden gebruikt om het net aan te trekken van digitale controle en het afnemen van grondrechten en vrijheden.

Angst, het creëren van angst, werd als belangrijkste gereedschap beschreven. Door angst kunnen we niet meer rationeel denken en doen we alles vanuit een soort verlamd functioneren, vanuit een overlevingsinstinct (ikke-ikke). Daardoor is het ook zo gemakkelijk om groepen mensen tegen elkaar op te zetten en als je die angst blijft creëren lukt het ook om het gezond verstand te blijven onderdrukken. Zeker als de media (zowel de TV als de kranten) massaal meedoen in dat plan. En als de social media kritische wetenschappers en artsen censureren.

Daardoor zien mensen niet hoe alle maatregelen gefaald hebben, hoe we bewust en opzettelijk (dat blijkt uit de WOB-verzoeken) beduveld zijn door onze overheden.

Maar m.i. is er nog een reden waarom dit alles kan gebeuren en we ook weer in het volgende pandemie verhaal gaan trappen. En het volgende…. Er zijn voorspellingen dat de komende jaren honderden miljoenen mensen het leven gaan laten, na miljarden besmettingen. En terwijl het de vaccins zijn die zorgen voor een enorm verzwakt immuunsysteem en veel meer chronische en ernstige ziekten, wordt de schijn opgehouden dat het door het virus zou komen. En dat lukt grotendeels omdat we kennelijk niet meer gezond kunnen nadenken en de deskundigen (artsen, wetenschappers) vrijwel volledig monddood gemaakt zijn. Juist ook weer mede door de media.

Al maanden is er een duidelijke oversterfte. Maar niet door Covid. Dus moet het zijn door het uitstellen van de maatregelen en/of de ‘vaccins’. Maar de media en overheid proberen het toch – tegen alle gepubliceerde cijfers en logica in – op het virus te schuiven.

Wat ik me na een discussie onlangs gewaarwerd, is dat we als mens in principe goed zijn. Zo goed, dat velen zich niet kunnen voorstellen dat mensen zo slecht zijn dat ze massaal zorgen voor vernietiging van leven en gezondheid.

Als huisarts heb ik ervaren dat de farmaceutische industrie geen filantropische instelling is hoewel destijds een enkel klein ‘familie’-bedrijfje (maar die zijn allemaal opgeslokt) nog wel een positieve insteek had. Ik zag dat met onderzoeken werd geknoeid zodat nieuwe middelen op de markt konden komen, dat wij artsen beloond werden als we voor hen gunstige uitslagen maakten. Ten koste van de waarheid.

Als je de ‘Cholesterol Leugen’ hebt gelezen heb je kunnen zien dat het hele cholesterol plan al tientallen jaren voordat het een hype werd stap voor stap was opgezet om uit te monden in die hype. Als het even kon iedereen aan de cholesterolremmers. Terwijl nu uit steeds meer onderzoeken blijkt dat juist een hoger cholesterol gelinkt wordt aan een langer leven. En er ook nooit een afname van sterfte was door die middelen. Maar wel bij velen een afname van kwaliteit van leven.

Vitamines en mineralen, de bouwstenen van onze cellen, die weer de bouwstenen van ons lichaam zijn, worden in de hele geneeskunde (medicijn)studie volledig ondergesneeuwd door medicamenten van de industrie. Artsen leren denken in medicamenten in plaats van in genezen. Net als ze leren ‘afwijkingen’ te vinden in plaats van de natuurlijke wegen van het lichaam te erkennen en daarop te anticiperen.

Toch, als ik met mijn zoon destijds praatte over de farmaceutische industrie en hoe ze in mijn ogen niet in het belang bezig waren van de patiënt, kon hij daar niet bij. “Niet al die mensen zijn toch slecht? Er werken tienduizenden mensen, die kunnen toch niet allemaal slecht zijn? Pa, ik geloof dat niet”.

Je kunt dat doortrekken naar nu. Niet alle journalisten zijn toch zo slecht dat ze meedoen aan dat eenzijdige leugenachtige verhaal? Niet alle artsen zijn toch zo slecht dat ze hun mond houden over wat er echt gebeurt? 

Nee, maar zoals de meeste automobilisten – ook als ze drammerig zijn – op de grote weg hun auto heel willen houden en toch op tijd remmen, willen al die genoemde mensen hun brood op de plank houden en hun gezin beschermen. Sam Brokken, voormalig lector gezondheidswetenschappen in België, werd al vroeg in de pandemie ontslagen omdat hij vragen stelde op TV. Hij werd geofferd en als voorbeeld gesteld. Hij kreeg ook geen werk meer en is geëmigreerd.

Journaliste Jakobien Huisman ervoer dat ze geen kritische vragen mocht stellen of vermelden in de krant, en besloot haar eigen weg te gaan. Ze maakte een aantal schitterende documentaire uitzendingen in de reeks ‘Tegenwind’, onder andere te zien via blckbx.nl. Wetenschappers die op hun eigen gebied wel vragen durfden te stellen, ook met Sam Brokken, Maurice de Hond, Mattias Desmet (over de angst) en bijvoorbeeld de ontdekker van het mRNA vaccin Robert Malone.  

Alle beroepen hebben op hun eigen manier te maken met blokkades om de waarheid te vertellen. Artsen dreigen hun bul zelfs kwijt te raken. Journalisten worden ontslagen. En buiten de maatregelen van de ‘baas’ zijn ze ook de kop van jut, want hun collega’s die wel willen meeblazen in het valse orkest toeteren graag rond dat ze niet deugen. 

Ik realiseerde me gisteren bij het kijken naar een Zweedse serie op Viaplay dat in alle mogelijke series op alle mogelijke zenders heel veel mensen zitten die op een aantal vlakken niet deugen, gemeen zijn. Soms een beetje, soms heel erg. Terwijl ik soms juist naar dat soort series kijk omdat ze zo de menselijke trekjes van de maatschappij laten zien. De menselijke interacties. Maar ook in die gewone series zit dus al veel gemenigheid (maar ach, dat is ‘normaal’). Laat staan in alle horrors en agressievere films.

En toch denken we gemiddeld dat de mens zo goed is, dat ie niet slecht kan zijn. En ik zal eerlijk zijn. Enerzijds omarm ik dat, dank ik er God op m’n blote knieën voor. Dat de mens zo goed is dat ie niet in staat is slecht te denken over anderen.
Maar tegelijkertijd is het dus een enorme valkuil.

Want omdat we goed zijn denken we dat journalisten niet een eenzijdig verhaal ophangen, dat de overheid ons niet beduvelt, dat de overheid niet ten onrechte duizenden kinderen van hun ouders vandaan kan halen, dat al die heisa over het klimaat wel waar zal zijn, dat Poetin alleen slecht is en de nazi’s in de Oekraïne nu ineens goedzakken zijn.

En het is al helemaal onmogelijk dat onze eigen overheid ons heeft blootgesteld aan een experimenteel vaccin waarvan men geen idee had wat het zou gaan doen.

Geloof me, ik wil niet slecht denken over mensen. En dat doe ik ook niet. Als ik een portemonnee verloor of mijn sleutels weer eens in een karretje (bij het muntje) had laten zitten, bleken die dingen altijd keurig te zijn afgegeven bij de balie. Er zijn veel meer goede dan slechte mensen. Dat was altijd al zo en zal ook altijd zo zijn. Maar er zijn mensen die die naam niet mogen dragen, dat zijn meer spreekwoordelijk duivels.

En eerlijk is eerlijk, politiek was er nooit voor de mensen, dat ging altijd al over macht.

En zelfs bij de oudere volkeren ten tijde van de Inca’s waren er al krachten die probeerden de hele wereld te overheersen. En een van de problemen is dat dat nu steeds gemakkelijker is geworden met social media, internet en wereldorganisaties.  Zeker als die in handen zijn van een relatief kleine groep elite. En niet te vergeten de mogelijkheden van dit nano-tijdperk - bestuurbare nanochips veel kleiner dan cellen! En dat in combinatie met 5G netwerken wereldwijd die die chips kunnen laten doen wat ze willen. 

Komende week is er de vergadering van het WEF (Wereld Economisch Forum), met de rijksten der aarde, alle regeringsleiders, de wereldleiders, de wereldmedia. Terwijl juist die elite de mond vol heeft van het klimaatbeleid, zullen er 1500 privévliegtuigen landen, zijn er 5000 militairen betrokken, en wordt het luchtruim van Zwitserland continu bewaakt door militaire vliegtuigen. Zo belangrijk is het kennelijk allemaal. De wereldmacht bijeen, om te beslissen wat ze met ons mensen (lastig, te veel, hinderlijk) zullen doen. Hoe ze de controle kunnen vergroten. Onlangs spraken de WEF en de VN al af het tempo van de ‘agenda’ te versnellen! 

Wat mij helpt bij zowel afstand nemen van alle ellende als bij het overzicht van wat er gebeurt, is beseffen dat ik een ziel in een menselijk lichaam ben.  Een ziel met een menselijke ervaring.

Ik probeer me voor te stellen dat ik als ziel als een helikoptertje opstijg en vanaf een hoger niveau kijk naar wat er gebeurt. Zonder emotie. Onthecht van de identificatie met mij als mens, onthecht van mijn angsten en van mijn gevoelens over goedheid.

En als mijn ziel kijk ik naar wat er gebeurt, hoe mensen met een van nature goede ziel (denk ik, hoop ik) rare dingen doen. Duivelse dingen doen.

Dat doet me denken aan het aantal keren dat ik in de huisartsenpraktijk prachtige liefdevolle families uiteen zag vallen in haat, wrok en geldzucht als er iemand overleed. Van het ene op het ander moment waren het andere mensen, met dollartekens in de ogen waar eerst liefde was.
Het laat zien wat geld en macht met ons kunnen doen. Dingen die we misschien van tevoren volledig ontkend zouden hebben.

Misschien komt het wel omdat we niet naar onze schaduwzijde willen kijken, niet willen zien dat wij ook duivels kunnen zijn (maar denk aan de fantasie die zorgt voor de horrors en andere boeken, en je weet dat iedereen die fantasie heeft in potentie), dat wij ook graag geld en macht hebben, dat wij ook graag alle controle willen hebben, dat wij ook niet alleen maar goed zijn.

Toen ik onlangs een kennis vertelde over de cijfers van Covid zoals ik ze ken door alle ins en outs te lezen, door de samenvattingen van WOB-verzoeken te hebben gelezen, door dagelijks het dashboard bij te houden, etc. was de reactie “Maar Ed, jongen, dat kan toch niet?’. Hij keek bijna met medelijden naar me. Hoe kon ik zo slecht denken over de overheid, over de media.

Ik was ontzet, maar een dag later dankbaar. Want ik begreep dat het niet alleen de verlamming door angst was, maar ook de brainwashing door de media (als je alleen mainstream ziet), en bovenal het vertrouwen in de goedheid van de mens.

Ik denk dat 80% van de mensen dingen niet doorheeft door die combinatie. En ik denk dat dat geloof in de goedheid van de mens een heel belangrijke factor is, naast de angst en het brainwashen

Laten we dat geloof koesteren, maar ook niet vergeten dat goedheid kan omslaan in slechtheid als het gaat om macht en geld.

Laten we ons niet in slaap laten sussen doordat we niet kunnen of willen inzien dat ook wij een schaduwzijde hebben. Zoals iedereen. En dat die schaduwzijde duivels kan zijn.

Als we niet oppassen wordt dat geloof in de goedheid van de mens onze ondergang. Dus hou je ogen open, blijf naar je intuïtie luisteren, en laat je analytisch logisch denken niet verlammen door angst of misplaats geloof.

Ik geloof in zowel de goedheid als de slechtheid van de mens, en gelukkig zijn de meeste mensen goed van inborst.

Santé......

P.S.: Overigens voor wie wel dingen wil lezen over wat er speelt, maar toch een goed gevoel wil houden bij dat alles kan ik het boek van Christina van Dreien "De Ongehoorzaamheid van de Liefde" aanbevelen. Makkelijk te lezen, ontspannen te lezen en ze laat zien dat er voldoende licht is om positief te blijven. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Begin jaren 80 was de hele wereld in rep en roer over de dreiging van de kernwapenwedloop. Ook in Nederland was er veel over te doen, waren er veel demonstraties en vormden zich groepjes.
Hoewel ik nooit echt bang ben geweest – dat lijkt niet zo in mijn aard te liggen (al zie ik om me heen veel mensen die duidelijk door de angst geregeerd worden en ook zeggen dat ze niet bang zijn) – sloot ik me op een gegeven moment aan bij zo’n club van artsen die zich erin verdiepten en ertegen ageerden.

Ik ging leren wat de diepe gevolgen van een kernwapen zouden kunnen zijn, wat het met mensen zou doen, wat de schade op termijn zou kunnen zijn, leerde van alles over de soorten wapens en straling, etc.
En vreemd genoeg merkte ik dat naarmate mijn kennis toenam, er een verandering in mij optrad.

Was het voor die tijd allemaal ongewis en was er dreiging die niet duidelijk omschreven was, nu wist ik precies wat voor mogelijke dreigingen er waren en het leek alsof het er niet meer zo toe deed. Hoewel ik overtuigder dan ooit was om met mijn medecollega’s te ageren tegen die wedloop – hoe weinig zin dat misschien ook had – was elk gevoel van persoonlijke dreiging volledig vervangen door weten wat er zou kunnen gebeuren en een soort rust.

Datzelfde ervaar ik met de kennis die ik heb en vergaar omtrent alles wat er nu gebeurt. Neem alleen al de gevolgen van de Covid-vaccinaties. Bill Gates zit op het WEF-congres in Davos nu te vertellen dat de vaccins miljoenen levens hebben gered, maar mensen die goed geïnformeerd zijn weten dat het tegendeel waar is. Ze hebben juist gezorgd dat het immuunsysteem van alle volledig gevaccineerden zeer slecht functioneert, met als gevolg veel meer chronische ziekten, veel meer kanker, en veel grotere kwetsbaarheid voor infecties (en dus ook voor ‘nieuwe’ relatief onschuldige virussen). Dat alles nog los van de gigantische hoeveelheid doden en langdurige invaliditeit als direct gevolg ervan. 

Wat niet weet wat niet deert? Als je dat denkt…..

Denk daar nog even over na met in gedachte de vorige alinea. Als we de kwalijke effecten van de vaccins niet weten (en ons daar ook niet druk over hoeven te maken) en zo’n Bill Gates en de mainstream media geloven, hebben we vertrouwen in de vaccins. Dan hebben ze ons beschermt (denken we), en moeten we bij een volgend vaccin-advies/verplichting weer gewoon meedoen. ’Want de overheid en BigPharma beschermt ons’.

Maar als we die effecten wel weten? Dan weten we dat het volgende vaccin onze nekslag kan zijn! Als we weten dat we ronduit beduveld zijn (zoals talloze deskundigen vanaf het begin al ons proberen te vertellen, zoals uit de WOB-stukken blijkt), ons immuunsysteem ernstig beschadigd is, elk volgend vaccin dat nog meer zal doen, gaan we dan ook zo vol vertrouwen ons weer laten prikken? Als we weten dat er volgens onderzoeken een onderrapportage van minstens 40x is in Europa en alleen al in ongeveer de helft van Europa 45.000 doden zijn gemeld, betekent dat bijna 2 (of 4?) miljoen doden in Europa door de vaccins! En dat alleen op korte termijn.

Als de oversterfte die er al maanden is – geen Covid-doden! – alleen al deels door de vaccins zou komen, door de aantasting van het immuunsysteem, ga maar door.......

Iets soortgelijks geldt voor wat er nu met het WEF gebeurt, en met de WHO, en met de UN…

Als je bedenkt dat we niet op deze manier door kunnen gaan met egoïstisch misbruik te maken van alles wat kan (materieel gezien dan), met het uitputten van moeder Aarde, met het vervuilen van het milieu, met het kappen van bossen, met de kwaliteit van lucht, water en voedsel vergiftigen, etc. is het logisch dat er een andere weg moet worden bewandeld. Dat vindt de elite ook. 

Zou het dan niet logisch zijn dat er op wereldniveau zou worden samengewerkt om het milieu, de Aarde en dus de toekomst van onze (klein)kinderen te redden? En om dat te bereiken, zal de controle moeten worden vergroot, zal het reizen aan banden moeten worden gelegd, moet het aantal mensen op aarde worden verminderd, moeten asociale mensen geremd worden in hun gedrag, moet het aantal natuurreservaten/gebieden wat ongestoord natuurlijk kan zijn worden vergroot, etc.

Een aantal van de plannen van WEF/WHO/UN/de elite is logisch en klinkt aannemelijk en ten dele zelfs aantrekkelijk. Zeker als je de mainstream media moet geloven. Alles gebeurt voor ons goed, in ons belang. Dus waar zouden we ons druk over maken? Er wordt over ons gewaakt.

Maar als je iets verder nadenkt en verder kijkt, je verder verdiept, zie je de valkuilen. Dan zie je hoe zij ons figuurlijke graf graven

Is het dus beter om het niet te weten? Schaadt het dan ook niet?

Het zou wel eens een paar seconden voor twaalf kunnen zijn. Als we nu niet wakker worden ontstaan er onomkeerbare situaties waardoor we gevangen zitten in een digitaal web en geregeerd worden door digitale impulsen en controlemechanismen. Door onmensen, door duivels. Duivels als Klaus Schwab en zijn nog wezenlozer digitale vriend Yuval Harari, die ervan overtuigd zijn dat we binnen enkele jaren al volledig onder directe controle van digitale netwerken zijn, digitale controle die ons lichaam, ons functioneren, onze gezondheid en zelfs ons denken direct kan beïnvloeden.

De vaccins, met daarin dingen die er niet in thuishoren, zijn daar kennelijk belangrijk bij. Later krijgen we gewoon een chip in ons lichaam of onze hersenen (‘later’ is binnen een paar jaar, want alles gebeurt voor 2030. Het lijkt er trouwens op dat ze een beetje in paniek raken, want ze willen alles zelfs versnellen; er zijn op dit moment grote spelers die niet mee lijken te willen doen, zoals Brazilië en Rusland - maar wie weet wat waar is?). 

Daarom blijft men op vaccins hameren terwijl ze meer ellende dan voordelen hebben gebracht. Daarom ook zijn de teksten over apenpokken op de sites van overheidsinstanties (niet alleen de RIVM, maar ook in Engeland en Amerika) ineens veranderd. Stond er eerst dat er een goede virusremmer was en vaccins niet verstandig waren (omdat de bijwerkingen net zo ernstig waren als het virus zelf), nu gaat het alleen nog over vaccins. Het zijn weer de vaccins die ons moeten gaan redden……En ‘toevallig’ zijn ze ook net klaar bij o.a. Pfizer….

Voor die controle zijn al die 5G masten/zenders belangrijk die we nu overal zien staan en die gericht zijn op alle woonwijken. Terwijl er honderden onderzoeken zijn die de schade ervan aan onze gezondheid aantonen, horen we daar niets over via de mainstream media. Een web van straling en antennes wat ons steeds meer omringt en via gerichte informatie nano-chips in ons lichaam opdrachten kan geven, en informatie kan sturen vanuit ons lichaam.

Maar andere zaken zijn misschien nog wel enger. Het sociale kredietsysteem wat via diezelfde 5G masten wordt beheerd, komt in sneltreinvaart op ons af. Ten dele is dat niet zo erg (zoals met al deze zaken, vooral als je niet verder dan je neus kijkt of de mainstream media je mening laat bepalen) want het is ook handig als je alle gegevens op één plaats hebt en je er via je mobieltje zo bij kunt. Persoonlijk vind ik het heel gemakkelijk om met mijn mobieltje te betalen (sorry!), al zou ik dat principieel misschien niet moeten doen. 

Maar toch onderbreek ik nu mijn verhaal even om een herinnering boven te halen. Toen ik jong was, vertelden mijn ouders me ooit dat de Joden zo makkelijk te pakken waren in WO II, omdat ze als Jood stonden geregistreerd bij gemeentes. Die registratie deed ze deels de das om. Ik ben dat nooit vergeten. Ik begreep (ervoer) heel diep de impact ervan. Verraden door een registratiesysteem! 

Bedenk dat alles van iedereen geregistreerd staat straks, en vooral allemaal aan elkaar gekoppeld. Nu weet de super via je bonuspas wat je koopt, maar straks weet het controlemechanisme dat alles in combinatie met welke kilometers je op welke manier aflegt, wat voor soort groenten je eet, hoeveel slecht voedsel je tot je neemt, je BMI-index en dus overgewicht, de medicatie die je slikt, hoeveel pizza’s je besteld hebt, hoeveel je beweegt of sport, hoeveel je op de bank hangt, hoeveel je op de bank hebt, welke huidskleur of afweerstoffen je hebt, hoe goed je voor je huis zorgt, hoe hoog je thermostaat staat, of je je vaccins wel hebt gehaald, hoeveel water je gebruikt, wat je mening is over tal van zaken, hoe vaak je uitgaat, hoeveel vrienden je hebt, hoe vaak en hoe lang je doucht, etc.,etc. Computerprogramma’s houden alles bij en bepalen of je in lijn leeft met hoe je zou moeten leven (volgens die elite).

En daarop word je beoordeeld, en beloond of gestraft.

Zo zul je uiteindelijk wel vaccins moeten accepteren (al dan niet getest en al dan niet bevolkt met zaken die er niet in zouden moeten zitten) om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Kinderen zijn niet meer van de ouders, maar van de ‘Staat’. Doe je niet wat de overheid wil, loop je het risico je kinderen kwijt te raken. Klinkt bizar? Is het ook, maar in China gebeurt het al, om positieve gevallen van een relatief onschuldig virus waar wij nu even lijken te doen alsof het er niet is. En wat gebeurde trouwens in NL de afgelopen jaren met kids?

Ouderen of senioren (klinkt leuker) zullen in leeftijd beperkt worden. Er circuleren nu al video’s via de WEF waarin ouderen aangeven dat ze een mooi leven hebben gehad en in het belang van de kinderen zich zullen laten euthanaseren. Zo worden we mentaal voorbereid. Als we het vaak genoeg zien, gaan we het normaal vinden.

Bezit zal ons worden ontnomen – niet in 1 klap, maar in een paar stappen. We zullen (in 2030 al) niets meer bezitten, geen privacy meer hebben, en “we waren nog nooit zo gelukkig”……..

Vrijwel alle voedsel zal genetisch gemanipuleerd zijn, zoals ook wij genetisch gemanipuleerd zijn geworden (voor een groot deel van de mensen geldt dat nu al door de vaccins).

Het aantal mensen zal worden verminderd o.a. dus doordat voortplanting steeds lastiger zal worden, omdat ouderen vervroegd uit het leven worden geholpen, omdat het immuunsysteem zo slecht is dat daardoor velen zullen sterven, door de beïnvloeding van ons elektromagnetisch veld door de 5G/6G, door geplande oorlogen, doordat gestreefd wordt naar de perfecte digi-mens (transhumanisme), etc.

Alles wat we gebruiken (huis, auto, en al het andere) zullen we uiteindelijk lenen van ‘de Staat’, en dat kan alleen maar als we ons voorbeeldig gedragen. En ons dus laten aansluiten op het digitale systeem, of dus eigenlijk geen echt mens meer zijn.

Het engste van dit alles is, dat het alles of niets is. Laat dat even doordringen! Het is niet zo dat we een keuze hebben om te kiezen voor het stukje wat ons aanstaat en de rest kunnen afwijzen. Het is slikken of stikken. In vrij snel tempo wordt de soevereiniteit van zowel ons lichaam als ons land ons ontnomen, en politici gaan erin mee. We mogen niet meer kiezen wat we wel of niet in ons lichaam laten stoppen, de overheid mag niet meer zelf bepalen wat het in gezondheidssituaties doet, dat gaat de WHO volledig bepalen. En dat betekent dat BigPharma het voor het zeggen heeft. Wel of niet een QR-code? Nu bepaalt Europa dat al, straks is het de ‘wereldregering’, ‘de Staat’.   

Politiek zal niet meer bestaan, dat doet het eigenlijk nu al niet. Democratie vervalt. Er is geen politiek meer, er zijn volgers van de Nieuwe Orde en een paar mensen die ertegen ageren. Die ‘volgers’ hebben het wellicht ten dele niet eens door, anderen wel degelijk. Die hebben de waan dat ze aan een waanzinnige evolutie meewerken. Helaas letterlijk waanzinnig! Duivels zelfs. 

Om dit alles via de mainstream media te kunnen promoten is de censuur zo belangrijk. We mogen namelijk geen tegengeluiden horen. Nog veel te veel mensen beseffen niet dat die censuur er is, ze willen het niet geloven. Er zijn immers zoveel verschillende journalisten en meningen? Is dat laatste zo? Of wordt er bewust af en toe iets kritisch gezegd om die schijn te wekken? Zoals soms in praatprogramma’s. En mensen het gevoel te geven dat er ‘kritische journalistiek’ is?

Zelf vermoed ik het laatste, want echte kritiek is ver te zoeken, en kritische mensen worden belachelijk gemaakt of gestraft. Kijk hoe de kersverse omroep ‘Ongehoord Nederland’ wordt aangevallen vanuit de 2ekamer omdat ze kritische informatie delen, niet in lijn met dat wat de overheid (of ‘Staat’?) wil dat we horen. En ooit - toen ik nog op de automatische piloot ging - was ik het waarschijnlijk met die kritiek eens. 

De hooghartige lacherige manier ook waarop Rutte kijkt als ie kritische vragen krijgt – ook over de van ouders afgenomen kinderen (ook hier gebeurt dat dus) of over het WEF: een blik van ‘niemand doet me wat, klets maar een eind weg, ik ben gewoon een pionnetje en niet te pakken; ik voer mijn opdracht uit en wat de gevolgen voor jullie zijn is niet belangrijk’.

En wat hij zegt over Klaus Schwab (die hij in de kamer eerder zei niet eens te kennen), die in zijn boek over de agenda 2030 “The Great Reset” precies vertelt wat er gaat gebeuren: ‘hij zorgt alleen voor de zaaltjes en versnaperingen’.
Het kan zijn dat ie niet door heeft dat ie gebruikt wordt, maar hij lijkt slimmer. En in dat geval, tja, hoe noem je het dan? 

Hoe dan ook. Wat niet weet wat niet deert………..? Het is kolder, apenkolder.

Ik denk dat het belangrijk is om je goed te informeren, via zoveel mogelijk kanalen. Maar er niet in te verzuipen. Informatie geeft kennis en kennis geeft macht. Niet zozeer macht over anderen, wat de elite nu duidelijk wel wil, maar macht over jezelf. Zeker als je dat combineert met ontspanning, met Qigong, met meditatie, met ademhalingsoefeningen. Waardoor je beter kunt relativeren en eventuele angst beter kunt relativeren en managen. 
Maar laat ook duidelijk zijn dat de elite niet wil dat je macht over jezelf hebt!

Ik zie ook dat mensen die samen op kritische social media kanalen zitten zich soms terugtrekken omdat het ze te veel wordt.....

Zelf informeer ik me goed, maar ik kijk nauwelijks naar de 'alternatieve' uitzendingen van blckbx, de Nieuwe Wereld, Café Weltschmerz, Jenssen, e,d, omdat het te veel tijd opslokt/verknoeit die ik bezig ben met zaken waar ik niet mee bezig wil zijn. De kritische kanalen bekijk ik 2x per dag en skip dan heel veel wat niets toevoegt aan wat ik al weet. Wel informeer ik me over de inhoud en de belangrijkste uitspraken rond nieuws via o.a. telegram-kanalen. De mainstream media laat ik in zoverre links liggen dat ik er niet naar kijk, maar wel vluchtig digitaal de grote lijnen volg en af en toe iets echt uitspit. 

Wie is nu die elite? Wel, die is op dit moment bijeen in Davos: grootaandeelhouders, de rijksten der aarde, de mainstreammedia, regeringsleiders. Zij 'bezitten' de wereld. Met Klaus Schwab op de voorplecht. De vraag is of deze enge man – ogenschijnlijk zonder gevoel en zoon van een van Hitlers officieren – de ‘baas’ is, of een pion van anderen. Maar van daaruit (WEF, Davos) worden alle politici gebrainwashed richting een Utopia voor de elite, wat voor heel veel gewone mensen die het goed hadden een hel zal zijn. Zeker vergeleken met hoe het altijd was. Voor mensen die het heel slecht hadden, zal het wellicht beter zijn (in materieel opzicht alleen). 

Nogmaals, hoe verder dit systeem doorgedrukt wordt (zonder dat we daar tot nu toe veel over in te brengen hebben), hoe onmogelijker het wordt om het te keren. En om het door te drukken worden angst, censuur en media-beïnvloeding gebruikt.

Mensen die hier heel bewust aan mee doen worden niet voor niets door een aantal wakkeren volksverraders genoemd. En kijk ook maar eens hoe ver het al is. Kuipers doet er ook keihard aan mee, zogenaamd in ons belang van de volksgezondheid. Zelf vind ik het meer verraad van de mensheid, omdat het wereldwijd gebeurt. En omdat het de mens als menselijk-van-aard gaat uitschakelen. De blauwdruk wordt veranderd, ons genetisch systeem wordt veranderd, ons gevoel wordt veranderd, ons lichaam wordt veranderd. Ze rommelen - zou je kunnen zeggen - met 'God's' werk, ze dagen het Universum en Moeder Natuur uit. Schwab en de zijnen geloven ook niet in iets als ‘God’, of (re)incarnatie, of überhaupt iets ‘machtigers’. Zij zijn zelf God.

En toch wil ik positief eindigen. Ik denk dat we een aantal heel moeilijke jaren gaan krijgen, al is het alleen al omdat de agenda van het WHO nog een aantal epidemieën voorspelt. En die van het WEF vastligt. En dus nog meer vaccins die nergens op slaan, en dus nog meer schade aan de afweersystemen van heel veel mensen, nog meer lockdowns, nog meer inperking van rechten en 'normaal' bewegen, etc. Maar tja, als je de bevolking wilt verminderen en aan je voeten wilt krijgen…..

Maar uiteindelijk zal de mens het winnen van de duivels, zal het licht het winnen van het duister. Er zullen meer mensen wakker worden (en een minderheid is genoeg!), er zal spiritueel steeds meer licht en liefde gestuurd worden naar daar waar het nodig is, daar waar het duister is. Het duister zal worden bestreden. Niet alleen lees ik dat van mensen die veel meer voelsprieten en spirituele contacten hebben dan ik, maar ik voel het diep van binnen. Het kan niet anders......

Hoe langer het duurt voordat het zover is, zal bepalen wat de schade wordt. Het is niet anders. Laten we dus vooral licht sturen, liefde sturen, ons zo vaak mogelijk één voelen met het universum (met ‘God’, met Moeder Aarde), goed voor ons lichaam zorgen, sporten, relaxen, Qigong of yoga beoefenen, mediteren, blij zijn, anderen aanmoedigen, glimlachen, etc. 

En denk niet dat je geen invloed hebt. Elk beetje licht, elk beetje liefde, elke glimlach, het draagt allemaal bij. En daarmee zullen we het duivelse verjagen. Liefde zal overwinnen. Dus zet je krachten in, zet je liefde en stralende licht in. 

Maar denk niet dat de wereld of jijzelf beter wordt door jezelf af te keren van (goede, veelzijdige) informatie….. Informatie is uiteindelijk macht, macht ook voor jezelf. Het gaat om de dosering daarvan en de hoeveelheid positiviteit die je in je leven en dat van anderen stopt. Dan kun je ‘berusten’, liefdevol leven, ben je voorbereid en heb je de zaken in eigen hand. Want uiteindelijk gaat het erom hoe we omgaan met wat er gebeurt……

Laten we zorgen dat wij mensen mensen blijven en geen partiele robot worden. Laten we zorgen dat we zelfstandig blijven nadenken. Laten we zorgen dat niet al het natuurlijke wordt vervangen door gemanipuleerde surrogaten. Dat geldt voor zowel mensen, dieren als voedsel. Al is het alleen al omdat een groot deel daarvan nooit meer terug te draaien is.
Daarom is het ook zo belangrijk om biologische fruit en groente in je eigen tuintje te zetten. Of te halen bij de plaatselijke biologische boer(derijwinkel). Nu mag en kan het nog.

Ik ben positief over de toekomst omdat ik ervan overtuigd ben dat er heel veel meer goede mensen dan slechte mensen zijn. En dat 'goede' hoef je niet van de daken te schreeuwen. Straal gewoon met je intentie liefde, licht, respect, goedheid e.d. uit naar de kosmos, naar de mensheid, naar de wereld. Denk er niet teveel over na. Stel je gewoon voor dat je het doet. Dan doe je het ook. Zo simpel is het. En samen.......

Ik hef liefdevol en hoopvol het glas op ieder van jullie! 

Op positiviteit.

Op menselijkheid.

Op gezond verstand.

Op het licht.

Op de liefde!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik ken inmiddels heel wat mensen die zich hebben afgekeerd van nieuws en actualiteiten.
Ze kunnen het gewoon niet bolwerken.

Elke dag opnieuw geconfronteerd worden met ellende, met crises, met oorlog, met dreiging, met ga maar door. Het is niet gezond.
En een deel van die mensen heeft ook door dat het grotendeels onwaarheden zijn, maar die wel door veel mensen geloofd worden. Hoe frustrerend is dat? 

Dus dan maar niet meer kijken. Is dat de oplossing?

Daar komt nog bij dat we weten dat positieve vibes belangrijk zijn, positief gevoel, positieve gedachten. En die verdwijnen al snel als je wordt geconfronteerd met ellende. Zoals oorlog, vrijheidsbeperkende maatregelen, stijgende inflatie en dreigende brandstoftekorten.

Dus dan maar het nieuws niet meer volgen. Is dat de oplossing?

Ja en nee. Het mainstream nieuws volgen heeft sowieso niet zoveel zin. We worden aan de lopende band voorgelogen, bang gemaakt en met een kluitje in het riet gestuurd. De media zijn door overheden omgekocht (letterlijk, blijkt uit de WOB-rapporten) om het verhaal te vertellen wat de overheid (als onderdeel van een grotere macht) wil vertellen, of het nu waar is of niet. En helaas is het vaak niet waar.

Het nieuws via kritische kanalen volgen is wel nuttig, maar je moet het wel aankunnen. Dat wat 1-2 jaar geleden nog complot-denken was, blijkt steeds vaker en vooral steeds sneller de waarheid te zijn. Onze vrijheden en grondrechten worden in ijltempo bedreigd en uitgehold. De agenda 2030 (WEF, Europese agenda, Great Reset, Building Back Better, etc.) wordt in snel tempo uitgevoerd en door onze strot geduwd. Door de media gepresenteerd als mooie ontwikkelingen……..die goed voor ons zouden zijn………(maar weer: bedenk dat de media eigendom zijn van de grootaandeelhouders en ook nog eens door overheden betaald worden voor het vertellen van één verhaallijn).

Ik zal om te beginnen twee onderwerpen laten passeren waarbij we zien dat we door de media en overheden worden belatafeld. Covid en de Great Reset.

Om te beginnen Covid.

Er lijkt nu even niets aan de hand. Maar vergeet niet dat in Sjanghai hetzelfde virus is, en daar 26 miljoen mensen opgesloten zitten. Bij velen zijn de huisdieren omgebracht, kinderen elders ondergebracht, en mensen opgesloten, soms zelfs met dicht-gebrande sloten. Ladingen mensen hebben al suïcide gepleegd omdat ze knettergek werden van al die beperkingen en de honger. Waarschijnlijk hebben meer mensen zelfmoord gepleegd dan er positief waren….(En dit alles omdat er enkelen positief zijn).

Hetzelfde virus, maar krankzinnige reacties van die overheid. Net als er hier – zeker achteraf – krankzinnige maatregelen waren met lockdowns en coronapassen. Het laat zien hoe een volk afhankelijk is van wat de overheid doet. Overgeleverd aan de macht. Vergeet niet dat daar het sociaal kredietsysteem al bestaat en elke vrijheid verdwenen is. De overheid kan dus letterlijk alles doen wat ze wil. Deel 2 zal laten zien dat het hier dezelfde kant opgaat. 

Maar de stilte hier is er wellicht ook een voor de storm. Zelfs de coronapas lijkt nu even te worden geschrapt uit de tijdelijke corona-noodwet. Maar tegelijkertijd is er met ingang van 1 juni of 1 juli een Europese digitale ID, met een koppeling aan corona die mogelijk vrij verkeer tussen de Europese landen afhankelijk maakt van een coronabewijs. Dus het is nog maar de vraag of we zo vrij kunnen bewegen als het nu lijkt de komende maanden.

Er is helaas nog veel meer aan de hand rond Covid/corona. Uit de gegevens die via de wet openbaarheid van bestuur (WOB) zijn verkregen blijkt dat we volop voorgelogen zijn door het kabinet/de regering. Dusdanig dat zelfs het RIVM er vaak niet in mee kon gaan. De minister besloot vaak tegen het advies van het RIVM in. Het ging er vooral om de bevolking angst aan te jagen en dubieuze maatregelen door te drukken. En met name die corona-pas als start van een digitale ID (met daarna een sociaal kredietsysteem) door te drukken. Vanaf ongeveer dag 1. Dat maakt een bewuste opzet logisch. Bovendien blijkt nu uit die WOB gegevens dat tegen het advies van het RIVM in ex-minister De Jonge niets wilde weten van vroegtijdige behandeling van Covid en daarom HCQ en Ivermetcine verbood. Het is echt onvoorstelbaar

Bovendien blijkt uit de steeds toenemende internationale cijfers dat de vaccins nauwelijks werkten, en ongelooflijke nadelen hebben. Iedereen die gevaccineerd is, en hoe meer hoe erger, blijkt een verminderd immuunsysteem te hebben. Bij mensen die 3-voudig gevaccineerd zijn blijkt het immuunsysteem volgens Britse cijfers (die wel eerlijk melding maken, maar er nu mee stoppen omdat het allemaal te negatief is) 60-80% minder te werken!

Dat betekent dat de komende winter mogelijk een ramp gaat worden. Met mogelijk weer veel maatregelen en lockdowns. Niet omdat het heersende virus zo erg is (al zal dat wel het verhaal zijn), maar omdat iedereen die gevaccineerd is zo verzwakt is dat de gezondheidszorg daardoor overspoeld wordt. De nu al bijna bekende leugen gaat worden dat het virus (welk dan ook) zo erg is, maar de oorzaak is in feite de vaccins. En dit zal worden gebruikt om nog meer vaccins te slijten en misschien zelfs te verplichten. Als je nu denkt ‘is dat niet ziek?’: ja, dat is heel ziek.

Het laat zien hoe onze overheid op dit moment de agenda 2030 volgt en er niet meer is voor de bevolking.

De WHO, geregeerd door de farmaceutische industrie, heeft de volmacht gekregen om te bepalen wat er wereldwijd moet gebeuren bij een pandemie. En aangezien de definitie van pandemie zodanig is veranderd dat zelfs een gewone griep een pandemie kan heten, is er al snel een nieuwe pandemie, getuige ook het feit dat de verkoudheid doe nu rondgaat door Omikron nog steeds een pandemie schijnt te heten. Als de WHO dus straks beslist dat iedereen gevaccineerd moet worden, zal de NL regering dat overnemen.

We zien dus een vaccin wat een experimentele gentherapie bleek te zijn (officieel zo terug te vinden in de Staatscourant), en 95% effectief zou zijn, wat in werkelijkheid het immuunsysteem onderuithaalt, tot o.a. veel meer kanker en hartkwalen leidt, tot veel meer miskramen en afwijkingen bij de foetus leidt, tot een door vaccin veroorzaakte aids leidt, en in (half) Europa al tot 44 duizend doden heeft geleid. Het aantal ernstige bijwerkingen ligt boven de 2 miljoen.

Samenvattend gaan we mogelijk een hete winter tegemoet, niet door welk virus er dan ook zal zijn, maar doordat de afweer van alle gevaccineerden dusdanig slecht is door de vaccins, dat het niet alleen gaat leiden tot heel veel extra doden maar ook tot overbelasting van de zorg.

Bedenk bovendien dat er sinds oktober 15.000 doden meer oversterfte is. Alle mensen die corona hebben worden als coronadoden geteld, dus die 15.000 mensen zijn niet door corona dood. Die draai probeert de regering (via het CBS) er wel aan te geven, maar deze mensen zijn dus extra doden door óf de vaccins en/óf de maatregelen (uitgestelde zorg, psyche, e.d.). En nu besluit het ministerie de grenzen van oversterfte dusdanig aan te passen dat er bijna nooit meer sprake is van oversterfte volgens die definitie. Zo worden ook die doden, dat gevolg van maatregelen, dus weer weggemoffeld

Voor de mensen die dit soort informatie dus niet horen omdat ze alleen de mainstreammedia volgen, en denken dat er nu niets aan de hand is, zal elke informatie van de overheid als waarheid overkomen. Als de pleuris de komende winter weer uitbreekt, zal dat zijn vanwege het virus en zullen vaccins wel nodig zijn (en 100% veilig en effectief, er zijn nog steeds mensen die die onzin geloven).

Maar mensen die wel geïnformeerd zijn, weten hoe we zijn beduveld. Hoe het virus is gebruikt om de macht over ons te vergroten en vrijheden/grondrechten te ontnemen, om te zien hoever ze konden gaan. Hoe de macht van de overheid dus is vergroot. Hoe het ‘vaccin’ geen echt vaccin was en tot een sterke afname van de gezondheid heeft geleid. Zij weten dat als de pleuris uitbreekt dat komt door de effecten van de vaccins en niet door welk virus dan ook.

‘Wat niet weet, wat niet deert’ is dus niet waar.

Door jezelf niet juist te informeren maak je jezelf tot een weerloos slachtoffer. Een slachtoffer van de overheid, van de leugens, van de ‘vaccins’, van de breed uitgevoerde censuur.

Maar als ik kijk naar de gemiddelde Nederlander, dan geeft dat niet zoveel hoop. Overwegend struisvogels (onbewust, ik neem het ze niet kwalijk, het is zoals het is), en dus houdt niemand echt de overheid tegen om nog meer de gezondheid en gezondheidszorg te beschadigen en de macht te vergroten tot Chinese proporties. Met alle consequenties die dat heeft.

Het is ook vervelend om te zien wat er echt gebeurt. Net als het vervelend is om te denken dat de overheid tegen ons is in plaats van voor ons. Dus is het logisch als je dat niet wilt of kunt geloven. Het is een overlevingsreactie. Ik zal het niemand kwalijk nemen. Maar hoe meer mensen blijven geloven in de goedheid van de overheid terwijl ze de agenda 2030 uitvoeren tegen hun eigen volk, hoe groter de kans dat we al onze vrijheden en grondrechten kwijt gaan raken.

En op alle mogelijke manieren proberen ze te voorkomen dat de waarheid boven tafel komt. Media zijn dus omgekocht door overheden of hebben opdracht dat te melden wat de grootaandeelhouders willen, artsen worden in veel landen bedreigt met bul-verlies als ze zich kritisch durven uit te laten. Desondanks zijn er nogal wat artsen en zelfs medische bladen die hun zorgen en twijfels uiten op de valreep, voordat ze straks gestraft gaan worden.  

Het is dus wel degelijk heel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal wakker zouden zijn we onze grondrechten en vrijheden zouden kunnen behouden. Maar als we ‘niet weten’, kunnen we ook niet beschermen wat we niet weten dat in gevaar is. 

En dan zullen we moeten dansen naar de pijpen van hen die ons willen laten dansen, die de macht over ons willen hebben, die ons uitkleden tot op het bot.  Onze gezondheid wordt op die manier steeds slechter, we worden zwakker, we worden steeds meer slachtoffer van hen die ons onder controle willen houden……

Wie? Daar gaat deel twee over.

Wordt vervolgd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn