Blog Algemeen

5. De Partij

Hoe het in het boek zat weet ik niet precies, maar in onze huidige maatschappij is er niet zoiets als De Partij.

Maar als je kijkt naar wie de macht heeft, wie grote invloed heeft op de verschillende touwtjes, dan zijn er wel een paar aan te wijzen. En als je de invloed van die personen en instanties ziet en begrijpt, is het niet onlogisch tot de conclusie te komen dat we behoorlijk worden gemanipuleerd, dat we marionetten zijn, en dat al die Big Brothers ook marionetten zijn aan de touwtjes van die personen en instanties. Ik zal er een aantal langslopen.

Google. Over Google hoef ik het niet te hebben. Ik noemde al een aantal zaken. De macht is vele malen groter dan we denken. Op vele manieren en op vele fronten is Google in staat in te spelen op onze behoeften en wensen enerzijds en is het in staat ons te beïnvloeden anderszins. Veel meer nog dan we denken, want wij denken dat we zelf bij een site uitkomen als we iets zoeken, maar het is vooral Google die ons ernaar leidt, met voorkeuren zoals het Google uitkomt.

Amazon. Onlangs bleek dat Amazon voor 40% bepaalt wat er op internet gebeurt. Voor ons minder denkbaar omdat hier Bol nog het meest verkoopt, en Amazon niet zoveel voet aan de grond heeft, maar in Amerika is Amazon de grootste. Als internetwinkel, maar ook voor de boeken, films, etc. En Amazon censureert, verkoopt boeken niet omdat de inhoud hen niet bevalt. Maar ze doen nog veel meer op het gebied van internet. De baas is een van de rijkste personen ter wereld, hij doet aan stuivertje verwisselen met de volgende twee mensen:

Elon Musk. Is politiek misschien niet zo actief, maar via zijn bedrijven (Tesla, Space X, voorheen PayPal) zet hij zich in the picture. Door zijn tweets en acties weet hij regelmatig de financiële wereld fors te beïnvloeden. Onlangs steeg de bitcoin met tientallen procenten (=10.000den euro), nadat hij 1,5 miljard erin had gepompt en zei dat hij de bitcoin als betaalmiddel zou gaan accepteren in de toekomst (uiteraard heeft hij zelf ook bitcoins!). Een gigantische invloed van 1 persoon op de financiële wereld, en de eigen portemonnee.

En natuurlijk Bill Gates. Ook uit dat technische wereldje afkomstig. De Nerd achter Microsoft. Ook toen was controle over zo’n beetje alles voor hem al belangrijk. Hij schijnt virusprotectie te hebben verkocht door virussen te creëren. Maar dat was in zijn tijd voor Microsoft. Nu is hij met andere dingen bezig. Sommigen denken dat het filantropie is. Maar dan toch wel een bijzondere, namelijk filantropie waarvan vooral hijzelf beter wordt. Als hij een deel van wat hij ‘filantropisch’ schenkt aan farmaceutische bedrijven (waar hij aandelen in heeft, en winst mee behaalt) zou inzetten voor de hongersnood, zou er geen hongersnood meer zijn.
Maar nu sponsort hij farmaceutische bedrijven en vooral de vaccinindustrie. Hij geeft grote bedragen aan de WHO, en heeft een grote vinger in de pap als het gaat om Monsanto, de genetische manipulatie en kankerverwekkende onkruidbestrijding. Hij schijnt de grootste bezitter te zijn van landbouwgrond in de wereld. En jij mag raden wat daarop gebeurt. Hij is een groot pleitbezorger van alle mogelijk vaccins, hoe meer hoe beter. Er is nog meer, maar het gaat om het geheel, niet om deze persoon in het bijzonder.

De WHO. Alle landen hebben zich verplicht de WHO te volgen in al hun advies. Op zich logisch als de WHO een totaal onafhankelijk instituut zou zijn, maar er komen grote giften van de farmaceutische industrie en Bill Gates doneerde vorig jaar maal liefst 400 miljoen, net zoveel als de grootste geldschieter Amerika voor ze zich onder Trump afkeerden van de WHO. Kortom, de financiële invloed van instanties die vaccins aanmoedigen en propageren is geweldig. Daarnaast bleek op een symposium over veiligheid 14 maanden geleden dat de WHO liegt over veiligheid, effectiviteit en onderzoek van vaccins. Bovendien hebben ze de laatste maanden een rare switch gemaakt en daarmee gebroken met wat wetenschappelijk vaststond. Quarantaine had geen enkele zin zeiden ze na bijna 100 jaar onderzoek en ervaring (en Ebola, MERS, etc.), maar plotsklaps propageren ze quarantaine en strenge lockdowns. Dat laatste raadden ze later weer af, maar zonder enige kracht. Lockdowns, die zoals het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe laat zien eerder averechts dan positief werken. En ook werd tot onlangs gezegd dat de belangrijkste haardimmuniteit werd verkregen door de door het virus verkregen immuniteit, en eensklaps kan het vrijwel alleen door vaccinaties………. De WHO heeft dus een wereldwijde gigantische macht en lijkt de objectieve waarheid (voor zover die nog bestaat) in steeds grotere mate aan de laars te lappen.

De Wereldbank. Ik ben niet zo in thuis in die materie, dus zal er kort over zijn. Deze Wereldbank bepaalt in grote lijnen beleid op financieel terrein, en heeft zo grote invloed. De Wereldbank vermeld in haar stukken dat ergens rond maart 2025 (!) het eind van het corona-tijdperk is………..

De pers, de media. Er zijn in feite wereldwijd maar 3 grote persbureaus die gebruikt worden door de (westerse) media. Niets voor niets lezen we bij sommige berichten in diverse media letterlijk dezelfde tekst. Deze persbureaus bepalen wat wij wel en niet te horen en zien krijgen, of beter gezegd: wat de media wel en niet te horen en zien krijgen zodat ze het kunnen doorgeven. Het hoeft geen betoog dat op die manier al ons nieuws behoorlijk gekleurd wordt en dat de onderwerpen en de mening over die onderwerpen ook behoorlijk gekleurd kan worden. Bedenk dan ook nog dat de media overleven dankzij de reclame-inkomsten van de grote industrieën, waarvan de farmaceutische de grootste is……

De farmaceutische industrie (inclusief vaccinindustrie en kankerindustrie). In deze bedrijfstak gaan vele miljarden om, bedragen zo groot dat we ons die niet eens kunnen voorstellen. Alleen al aan marketing worden miljarden besteedt, en aan lobbyen in de politiek, net als miljarden worden betaald aan boetes vanwege crimineel gedrag. De winsten zijn nog vele malen hoger, maar kunnen daar alleen blijven als ze hun macht weten te houden. Deze industrie gaat over lijken om de winsten veilig te stellen, en heeft het geld om ongeveer alles naar de hand te zetten. In hoeverre ze dat doen kan ik niet vaststellen, maar dat hun vinger in de pap zit is wel duidelijk.

Tenslotte het Wereld Economisch Forum, wat wel eens een soort verbinding zou kunnen zijn van al deze spelers. Eens per jaar komt dit bijeen – veel regeringsleiders, de rijksten ter aarden en de belangrijkste industriële kopstukken – om de toekomst te plannen met allerlei toespraken en voorstellen. In het draaiboek van dit forum stond bijvoorbeeld al een hele planning rond corona voor het er was.
Opzet onder andere is om steeds meer alles digitaal onder controle te krijgen. Het liefst van iedereen op elk moment weten wat ze doen en waar ze het doen. Verder een totale controle op (verplichte) vaccinaties wereldwijd. De macht steeds meer wereldwijd in plaats van in alle verschillende landen…….

Er zijn dus een aantal hele grote krachten in de wereld die op verschillende niveaus en plekken met elkaar afspraken maken over hoe het met het ‘volk’ moet. Hoe ze het beste de controle kunnen krijgen, hoe ze het beste wereldwijd zaken kunnen uitrollen, etc. 

Overigens is na de simulatie van een corona-epidemie eind 2019 door verschillende van deze partijen afgesproken dat alles wat de mening van de gevestigde orde zou bekritiseren zoveel mogelijk zou worden weggewerkt en gecensureerd. Inclusief alternatieve geneeswijzen, kritiek op vaccinatie, aanprijzen van vitamines en mineralen, en kritiek op de aanpak van de pandemie. Vandaar dat er zo’n breed offensief is tegen alle kritiek, via internet, via providers, via de media, vanuit regeringen,  etc.

Tot voor kort wilde ik van al deze zaken niets weten, ik ervoer het voor mezelf als een vorm van complotdenken. Of eigenlijk wilde ik het meer niet weten omdat ik me niet kon voorstellen dat mensen dat zouden willen, zoveel macht. Of dat er mensen zijn die dat überhaupt willen. Waarom? Maar is het niet zo dat bedrijven vaak complotten sluiten om hun producten op prijs te houden? Is het niet zo dat de farmaceutische industrie niet te beroerd is data te vervalsen of zelfs aandoeningen te bedenken om producten te verkopen? Of bedrijfjes op te kopen met werkzame anti-kanker medicatie om daarna de prijzen een veelvoud te maken van daarvoor? Dat alles doen ze om meer macht te krijgen, om er beter van te worden te koste van anderen.

Dat ontkennen maakt dat we ons als weerloze individuen opstellen, het al te stevig uitdragen maakt dat we als complotdenker worden gezien. Een grappige paradox dus. Of we zijn te passief, of we worden niet serieus genomen omdat we te duidelijk zijn.

Er zijn het afgelopen jaar dingen gebeurd die in een eerder tijdperk niet mogelijk waren. De digitale wereld heeft daarbij een grote rol gespeeld, net als de ‘macht’ van de WHO die overigens ook een tiental jaren geleden de definitie van pandemie had veranderd zodat nu ongeveer alles een pandemie kan heten.

Hoe we ook wenden of keren, en welke invloed er ook is geweest, het afgelopen jaar heeft de wereld op z’n kop gezet. En hoewel er wereldwijd niemand meer is gestorven dan in andere jaren, heeft Covid daarvoor gezorgd. Of liever de invloed van een aantal instanties op het gedrag van ongeveer alle landen in de wereld. Het gevolg is dat er naar de toekomst grote veranderingen in gang zijn gezet. Natuurlijk hoop ik ook goede, maar de belachelijke houding ten opzichte van virussen en bacteriën maakt dat we voortaan bij elk virus idiote maatregelen gaan nemen en de financiële consequenties van al die lockdowns zullen ons nog vele jaren achtervolgen, en niet op een goede manier. Door de schulden zijn niet zozeer wij alsook de regeringen speelbal geworden van de grote financiële instellingen.

We gaan zien wat dat gaat betekenen, maar de macht van de bovengenoemde instanties is er zeker niet minder om geworden. Net zoals de heren Bezos (Amazon), Gates en Musk hun kapitaal vele tientallen procenten hebben zien stijgen het afgelopen jaar. Door onze ellende en hun slimme beleggingen en investeringen………

1984, daar ging het om, lijkt nog steeds een raar boek, maar als je goed kijkt en niet je ogen sluit voor dingen die je liever niet wilt weten, is het veel dichterbij dan we denken.

Anderzijds blijf ik ook nu geloven in de goedheid van de mens en de goedheid van een grotere macht dan de hebberige mens. De voorspellingen van zowel de astrologie als de numerologie wijzen erop dat we met elkaar een menselijke maatschappij tegemoet gaan met meer aandacht voor de menselijke warmte, de duurzaamheid, de natuur en minder voor geld, prestatie, macht en overheersing.

Ik geloof graag in die voorspellingen………..

Einde.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De leider, Big Brother……

Big Brother in het boek blijkt uiteindelijk niet een persoon te zijn, maar slechts een denkbeeldige persoon. Iemand die het gezicht was van De Partij, maar niet echt bestond.

Ik denk dat dat in onze wereld niet zo heel veel anders is. Mijn bewondering voor de schrijver, George Orwell, wordt er zeker niet minder door. Hij had een scherpe blik en kennelijk een behoorlijk voorspellende geest. 

Er zijn wat poppetjes die min of meer dienen als Big Brother, zoals in deze tijd in ons land voorop onze premier, maar ook wat ministers, wat virologen en wat burgemeesters.

Ze wijzen ons net als ‘Big Brother’ erop dat we ons vooral aan de regels moeten houden, hoe krankzinnig we ze ook mogen vinden. Ze willen controle over ons, over onze bewegingen, over ons leven. En zelfs allerlei vormen van plezier worden beknot of onmogelijk gemaakt, omdat we ons vooral aan de regels moeten houden. Dat alles onder het mom van een oorlog met een virus. Ogenschijnlijk disproportionele maatregelen die grote schade aanbrengen aan de mentale, emotionele, sociale, financiële en fysieke gezondheid van velen.

In Amsterdam en andere steden zag je hoe drones werden ingezet om het publiek over de regels te informeren, hoe het publiek in de gaten werd gehouden en hoe er grof geweld werd gebruikt op het moment dat mensen zich niet aan de regels hielden. En dat allemaal onder het mom van het tegengaan van ongezonde situaties. De vraag is voor wie ongezond.
Natuurlijk was het ook disproportionele geweld van de jongeren die zich verzetten tegen de avondklok niet juist en passend, maar was het (los van vernielingen) erg onlogisch?

We zien dat ongefundeerde en onwetenschappelijke maatregelen worden genomen, denk alleen maar aan de mondkapjes die verplicht worden in winkels zonder dat er ook maar enig wetenschappelijke basis voor is. En desondanks is het eindeloos verlengd.
In Amerika draaien ze helemaal door en worden er zelfs 2 geadviseerd. Zelfs burgemeesters die zeggen dat de demonstratieplicht het laatste is wat zou moeten worden beperkt, doen om het hardst mee aan het beknotten ervan. En er is keihard ingrijpen als mensen hun vrijheid proberen te verdedigen.

Iets soortgelijks geldt voor de avondklok. In eerste instantie waren de burgemeesters eigenlijk tegen, tot ze kennelijk bedachten dat handhaven makkelijker was als je tegen iedereen kon optreden als ze na 9 uur buiten waren. Het was voor mij dan ook geen verbazing dat er geen enkel protest was tegen het verlengen ervan, ook was er geen echt keihard argument voor – behoudens de altijd weer hel en verdoemenis predikende RIVM. Het was wel makkelijk zo.

Eigenlijk zijn het allemaal poppetjes die elk om hun eigen reden meedoen in deze hele poppenkast van maatregelen. Met een soort van gemeenschappelijke kern: Angst, en zeggen dat we ons aan de regels moeten houden. Deels zonder dat ze zelf begrijpen waarom, deels vanwege een dubbele agenda (ook wel makkelijk).  

In het boek komt Winston op de eerste pagina een lift uit en ziet op de tegenoverliggende wand ‘Big Brother’ die hem voor de duizendste keer vertelt dat ie zich aan de regels moet houden. Niemand weet uiteindelijk meer waar de regels voor dienen, als je je er maar aan houdt…..

Veel mensen zijn met regels bezig en uiteindelijk gaat het allemaal over controle. Controle door wie en opgelegd door wie? Ik weet het niet, en het is de vraag of de poppetjes het wel echt weten. Ik geloof niet in krankzinnige complottheorie, maar ik geloof ook niet in toeval. Het is raar dat wereldwijd ogenschijnlijk idiote maatregelen worden genomen die veel meer schaden dan goeddoen, omdat er enkel mensen besmet zijn. Dat gebeurt namelijk nog steeds.

Big Brother zegt dat we ons aan alle regels moeten houden, zit ons op onze huid, maar bestaat eigenlijk niet. Niet in het boek, en niet in onze wereld. In elk geval niet als één aanwijsbaar individu.

Maar hoe zit het dan met ‘De Partij’ in het boek. Wat is dat in ons leven als 1984 op de loer lijkt te liggen?

 

wordt vervolgd met deel 6 "5. De Partij". 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Heb je dat nu ook?

Dat je geniet van deze mooie dagen?
Dat je het gevoel hebt dat het voorjaar eraan komt?
Dat je de vogeltjes ziet feestvieren omdat het zonnetje wat meer schijnt?

Dat eventjes alles wat iets minder fraai is, verbleekt…….
Dat onooglijke mondmaskers, avondklok en beperkingen minder belangrijk lijken?
Dat je de tuin in wilt, de natuur in, de vrijheid in?

Maar ach, we hebben gezien dat massa's mensen dat hebben, alsof er een wekker is afgegaan. Ze willen de natuur in, naar het strand, naar de bossen, naar de duinen, naar de groene gebieden. Als kuddedieren eindeloos in de rij en file op weg naar het strand…..

Hier in Heemskerk is het in de zomer tijdens de vakanties met mooi weer normaliter behoorlijk druk in de duinen. Het rare is dat het de afgelopen weken doordeweeks, ook bij het koude weer, drukker was dan in die zomers. Bij ons is het nooit zo druk als in Wijk aan Zee of Castricum (Bakkum), omdat je daar met de auto tot bijna aan het strand kunt komen en je bij ons een flink stuk moet fietsen of lopen. En toch was het dus druk, ergerlijk druk soms.

Voor mensen die zelf geen tuin hebben, of op een flat wonen, begrijp ik dat ze de natuur opzoeken. Zelf vind ik de natuur ook heerlijk, maar ik kan net zo goed genieten van onze eigen tuin (al is het nu nog niet zo kleurrijk, en geniet ik ’s zomers van lange stukken fietsen in de natuur), zeker als het alternatief is dat ik bij het lopen in de duinen continue mensen zie en hoor.

Dat is namelijk niet waarom in de natuur inga. Ik wil dan met de natuur zijn, van de natuur genieten, van de vogels die zingen, de bloemen die als bij toverslag verschijnen, de bomen die steeds groener worden, de zonnestralen die door de takken vallen, van het feit dat ik juist geen mensen zie, etc.
Daarom zal je me in de zomer ook niet zoveel op het strand zien als het mooi weer is. Hoogstens ’s avonds als Hanneke naar de zonsondergang wil gaan kijken (en het haar lukt me daarvoor helemaal naar het strand te laten fietsen) ……

Wij mensen hebben energie nodig om te kunnen functioneren. We hebben zonnestralen nodig, net als planten dat nodig hebben. Misschien maakt dat wel dat dit soort dagen zo lekker zijn.  Het is wat lichter, de zon piept er steeds vaker wat door, mensen worden wat minder prikkelbaar. (In tegenstelling tot het moment dat het ineens heel warm wordt, want dan worden ze juist weer prikkelbaarder).

Het is een soort bevrijdend moment, ondanks de ‘corona-gevangenschap’ is het een moment van even diep ademhalen, van verfrissing, van ruimte.

Ik heb vanochtend heerlijk Qigong staan te doen in de achtertuin, in een T-shirt. En ik bedacht me dat het pas 22 februari was. Enige jaren geleden kregen we begin maart nog een bergje sneeuw………het is een tijd waarin het kan verkeren. Ik genoot. Van het moment, van de energie, van het zonnetje, van de vogeltjes, van de rust. 

Hoe dan ook, ik ben dankbaar voor deze zon, voor deze warmere dagen, voor deze verandering van spijs, voor de lichtpuntjes die dit alles ineens lijkt te geven. De meeste mensen zullen er niet bij stilstaan, maar ik zie om me heen hoe mensen uit hun schulp komen, een praatje maken, hoe kinderen lekker met elkaar buiten spelen, het geeft even lucht voordat het weer kouder wordt en het meer binnen zitten wordt…….

En in deze tijd is lucht belangrijker dan ooit. Echte lucht, zuivere lucht, die je kunt inademen zonder iets voor je mond. Gewoon als normaal mens. Alsof het ook een normale tijd is.

Heel eventjes waan ik me in zo’n tijd………..

Heerlijk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

3. Het Ministerie van Waarheid

In het boek werkt de hoofdrolspeler Winston Smith op het ministerie van Waarheid. Een ministerie waar men de geschiedenis vervalst, gebruik makend van kranten en documenten.
De waarheid wordt naar de hand gezet van ‘Big Brother’, van ‘De Partij’.

Maar dat gebeurt toch niet bij ons? Dat kan toch niet?

 Is dat zo?

Enerzijds wordt er op allerlei gebieden steeds meer informatie tegengehouden en geblokkeerd die niet uitkomt voor de gevestigde orde. Ik heb het dan niet over allerlei waanzinnige complottheorieën, maar over wetenschappelijke feiten en ervaringen van integere wetenschappers en artsen. Ik weet niet of het op alle gebieden zo is, maar ik ben uiteraard geïnteresseerd in alles wat met geneeskunde te maken heeft. Dat ben ik al 50 jaar en dat gaat niet meer weg. Altijd ben ik op zoek naar meer en betere kennis om gezondheid te bevorderen.

En dus wil ik ook kritische informatie horen, zodat ik zelf kan bepalen wat wel en niet klopt, waar ik wel of niet in wil meegaan, waar ik wel of niet anderen mee kan helpen. Al is het alleen al door de informatie door te geven. En wat ik in de loop der jaren heb ontdekt is dat hoe dichter we bij de natuur blijven - het plantenrijk, de natuurwetten - hoe beter we de gezondheid dienen. Maar dat is lijnrecht tegen het belang in van de farmaceutische industrie en de gevestigde orde, omdat daar weinig aan te verdienen is. 

Vergeet ook niet dat ik zelf als conclusie trok dat ik een soort van kwakzalver was als huisarts (vrijwel niemand genezen, wel de hele dag recepten voorschrijven en doen alsof dat geneeskunde was), en vanuit de wil te genezen op zoek ben gegaan naar beter. En net zoals ik doen wereldwijd veel artsen dat. Sommige – zoals Richard de Leth – zelfs al voordat ze aan hun reguliere geneeskunde beginnen. Maar vrijwel al die mensen hebben wel een geneeskunde-opleiding, ze zijn deskundig en door hun interesses en opleidingen vaak veel deskundiger dan de meeste reguliere artsen. Bovendien leren ze van de ervaring en het toepassen van nieuwe ontwikkelingen, welke in de reguliere geneeskunde worden tegengehouden door de gevestigde orde en inflexibiliteit. 

Maar goed, op mijn gebied, dat van de geneeskunde, zie ik veel beperkingen en censuur. Artsen en therapeuten die op de social media worden geblokt en waarbij zelfs de account wordt verwijderd. Omdat ze de waarheid vertellen, omdat ze dingen vertellen die niet uitkomen voor de gevestigde orde, voor de industrie.

Toen ik het boek wilde bestellen wat over de ‘besmettelijkheid mythe’ gaat (puur uit nieuwsgierigheid), kon ik dat niet via Amazon bestellen. Ik heb een Kindle en moet bij Amazon bestellen om het erop te kunnen lezen, maar dat kon dus niet. Dus kocht ik het bij Bol en las het op een andere app op mijn ipad. Amazon censureerde, daarom kon ik het daar niet kopen. Ik begrijp ook waarom het wordt gecensureerd, want het vermeld feiten waarvan de reguliere geneeskunde en de industrie helemaal niet willen dat ze bekend zijn omdat ze de hele basis ervan aan het wankelen brengen. 

Maar ook onze ministers hebben geprobeerd Bol onder druk te zetten waar het ging om boeken die kritisch over vaccins waren. Waarom? Tja, dat is de vraag. Er zijn vast mensen die denken dat het in het belang is van onze gezondheid is, maar anderen weten dat het is om juist niet de waarheid te horen. Al die kritiek heeft namelijk niet alleen een basis in waarheid, maar als het teveel bekend zou zijn, zouden steeds meer mensen zich gaan afkeren van vaccins.

Soortgelijke dingen gebeuren ook met supplementen en alternatieve geneeswijzen. Homeopathie ligt vrijwel steeds onder vuur terwijl het wereldwijd miljoenen mensen heeft geholpen met klachten waar regulier niets mee weet te doen. En ik weet het, want ik zag het vrijwel dagelijks. Ons lichaam bestaat vooral uit cellen en bacteriën/virussen en elke cel heeft vitamines en mineralen nodig om optimaal te functioneren. Zijn die er niet voldoende, vermindert de functie en dus vermindert de gezondheid. Maar informatie daaromtrent is niet goed voor de industrie, het zorgt voor meer gezondere mensen en dus minder medicijnverbruik…….. daarom mag zelfs niet op de verpakking staan waar het goed voor is. Net als bij de homeopathische middelen. 

Ook nu met Covid zien we dat de meeste chiropractors en osteopaten gesloten zijn, terwijl zij op holistische manier de gezondheid bevorderen, wat juist in deze periode broodnodig is. 

Enerzijds dus het blokkeren van juiste en oprechte informatie, en het tegenwerken van gezondheidsbevorderende praktijken, maar anderzijds worden er ook onwaarheden verteld waarvan wij – de bevolking – moeten geloven dat het waarheden zijn.

Niet voor niets liggen een paar ministeries de laatste tijd onder vuur omdat ze het hebben laten afweten. Het kabinet moest ervoor opstappen. De belastingdienst pakte onterecht een groot aantal mensen aan als fraudeur terwijl ze dat niet waren, deels het leven van die mensen verwoestend. Al die jaren werd een leugen vertelt en als waarheid opgediend.
Iets soortgelijks geldt voor de soap rond adopties uit het buitenland. Hoe waar zijn de verhalen rond de geadopteerde kinderen?

Als het gaat om Covid wordt ook de ene dubieuze bewering aan de andere gekoppeld. De mate van gevaarlijkheid, het percentage sterfte, het aantal coronadoden, de onderbouwing van mondmaskers, de veiligheid en effectiviteit van het vaccin, het wel of niet effectief zijn van maatregelen, de mate van besmettelijkheid, stuk voor stuk voorbeelden van hoe de waarheid gemanipuleerd wordt en (op z’n minst niet gehele) waarheden worden geponeerd. Soms verandert de waarheid binnen korte tijd en is er weer iets anders waar. 

Buiten Covid zien we dat ook als het gaat over bijvoorbeeld 5G en eerder al de effecten van de straling door smartphones. Of over het verband tussen vaccinaties en afwijkingen erna. Ladingen casuïstiek en dus bewijs, maar alles wordt op toeval geschoven. Lekker makkelijk, kun je alles lekker als onzin kenmerken. Jammer alleen dat de overheid op die manier veel mensen in de kou laat staan die een hoop ellende over zich heen hebben gekregen. Zoals kinderen met afwijkingen na vaccinaties, of zelfs sterfte, en mensen met behoorlijke last van de stralingen van de zendmasten en antennes. Iets wat alleen maar zal toenemen. Het feit dat we het niet allemaal begrijpen maakt niet dat het er niet is!
In ben vooral op het gebied van geneeskunde thuis, dus het is wat eenzijdig, maar de overheid is niet bezig met wat wel en niet waar is, het verdedigt de belangen van het geld, van de industrie, van hun eigen hachje.
Dat de zorg de Covid niet aan kan, komt bijvoorbeeld niet alleen omdat de ziekte zo heftig is (bij enkelen), maar vooral omdat de overheid(!) de marktwerking in gang heeft gezet en zowel ziekenhuisbedden als personeel heeft wegbezuinigd. En dat terwijl de vergrijzing toeneemt (en dus de zorgvraag) en de bevolking toeneemt….je zou dus het omgekeerde verwachten van intelligente mensen of een intelligente overheid. 1 + 1 = 2, maar soms is zelfs die rekensom te moeilijk. 

De manier waarop de vaccins die nog in de testfase zitten worden ‘verkocht’ als veilig en effectief – ik schreef het al eerder – is uiterst bedenkelijk. En hoe de overheid vindt dat iedereen zo’n beetje gevaccineerd moet worden met deze onvoldoende onderzochte vaccins die in potentie zeer heftige bijwerkingen lijken te kunnen hebben, is me een raadsel.

Zelfs mensen die helemaal geen vaccin nodig hebben worden ermee gevaccineerd. In feite een criminele actie als je weet dat het niet zomaar onschuldig is en het niet goed en objectief onderzocht is.

Hoe dan ook, de overheid bemoeit zich niet alleen met het blokkeren van oprechte informatie, maar helpt zelf met het verstrekken van onjuiste informatie.

Is het verschil echt groot met het boek?
Immers, als we al deze dubieuze zaken laten doorgaan leidt dat ertoe dat de komende generaties de verdraaide waarheid als de waarheid gaan zien…….. dus toch een soort vervalsing van de waarheid, toch een beetje meer 1984 dan wenselijk? 

 

Wordt vervolgd met deel 5: "4. De leider, Big Brother……"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Met enige regelmaat bedenk ik me hoe blij ik ben dat ik geen huisarts (meer) ben.

Als dat wel zo was, had ik mee moeten doen met het geven van vaccins aan mensen waar dat helemaal niet nodig is én aan mensen waarbij het misschien nuttig zou kunnen zijn, maar mogelijk ook hun laatste zetje... 

Ik zou dan tegen mijn intuïtie en gezonde verstand in moeten gaan, om niet met de hele medische wereld te botsen. Mijn ervaring met de huisartsenpraktijk – en ik had een paar alternatieve collega’s! – is dat het gros van de artsen alles voor zoete koek slikt wat de artsen die boven hen in de rangschikking staan zeggen.
Hoewel ik de kennis van huisartsen gemiddeld behoorlijk hoog inschat, vaak hoger dan de specialist (die slechts op zijn/haar gebiedje iets meer weet), is het toch vaak zo dat huisartsen het beleid volgen van de specialisten in de omgeving, en die weer die van de hoogleraren in de omgeving. En natuurlijk de adviezen van het RIVM!

Er zijn wel wat huisartsen kritisch, zoals de huisarts uit Enschede die onlangs zijn twijfels liet horen over de veiligheid van de vaccins nadat een relatief gezonde patiënte van hem na het vaccin was overleden. Maar het merendeel vaart blind op wat bijvoorbeeld het RIVM zegt.

In een drukke praktijk is het ook een stuk makkelijker om niet te veel na te hoeven denken over wat je doet. En laat ik eerlijk zijn, omdat ik kritisch keek naar mijn eigen handelen en mogelijkheden in de huisartsenpraktijk besloot ik te stoppen. Dus goed voor je carrière is het niet om al te kritisch te zijn. Aan de andere kant verbaast het me niet dat zoveel jonge artsen in opleiding ermee stoppen. Enerzijds is de belasting van deze mensen enorm groot, anderzijds worden ze geconfronteerd met hetzelfde als ik destijds: een hoop theoretische bla-bla over de geweldige geneeskunde, maar in de praktijk zie je dat eigenlijk nauwelijks genezen wordt en vooral langdurige chronische medicatie wordt voorgeschreven. Dat is toch niet waarom je geneeskunde ging studeren?

En natuurlijk zijn de sensationele operaties geweldig, en is sowieso de acute geneeskunde vaak zeer nuttig, maar alle chronische interventies zijn een beetje pappen en nathouden.

Maar goed, ik hoef dus niet te prikken, en dat is maar goed ook. Ik was huisarts toen de griepprik werd ingevoerd. Ook toen zag ik al de noodzaak van die prik niet, en dat hebben de onderzoeken sindsdien alleen maar bevestigd. Al weten ook bij die onderzoeken de voorstanders creatief de cijfers in hun voordeel te buigen, waardoor ze nog steeds jaarlijks rijkelijk worden gegeven. Vooral omdat emoties (en het effect van reclames) krachtiger zijn dan ratio. Als mensen mij vroegen wat ik van de (noodzaak tot) griepprik vond, was ik daar eerlijk in. Ik gaf er dan ook minder dan de meeste van mijn collega’s. Ik had er geen behoefte aan de natuur te forceren en medische handelingen uit te voeren bij mensen waarbij dat helemaal niet nodig was.

De industrie doet zolang ik me daar bewust van ben al z’n best om zoveel mogelijk mensen tot patiënt te maken. En het liefst langdurig en blijvend. Daarom is er ook zo weinig onderzoek naar antibiotica. Daarbij heb je een kuurtje van één tot enkele dagen van nodig en dan ben je ‘beter’. Daar is geen lol aan, daar is (te) weinig te verdienen.
En daarom ook zijn er de laatste tientallen jaren met regelmaat ziekten bedacht of uitvergroot zodat mensen pillen zouden gaan slikken. Of er werden associaties gelegd met ziektes zodat vaccins konden worden gelanceerd. Een paar voorbeelden eruit:

Depressie was een van de eerste ziekten die werden uitvergroot op die manier. Uit onderzoeken zou blijken dat 1 op de 4 mensen depressief zou zijn. Prompt gingen artsen ineens veel meer antidepressiva voorschrijven aan mensen waarbij ze niet zo goed wisten wat ze met de klachten moesten, omdat ze lang niet aan 25% van de mensen antidepressiva voorschreven. De mensen waar ze niet zoveel mee konden zouden dan misschien wel depressief zijn? Kijk, zo werk de industrie. De afgelopen vele jaren blijkt telkens weer dat antidepressiva net zo goed werken als placebo, maar nog steeds wordt er miljarden aan antidepressiva voorgeschreven.

De 'statines' tegen cholesterol, wat zo slecht zou zijn. Dit is wellicht het grootste voorbeeld en ook het meest winstgevende. Hoewel steeds meer blijkt dat het allemaal niet waar is, en dat het zelfs schadelijk is, is decennialang de waarheid geweest dat het absoluut noodzakelijk was (ook stierf er geen persoon minder door). En nog worden ze aan de lopende band voorgeschreven omdat iets wat eenmaal in het hoofd van artsen zit er bijna niet meer uit te krijgen is. Heel slim van de industrie! 

Een ander voorbeeld is impotentie. Hoewel er ongetwijfeld mensen zijn die daar last van hebben (en als er echte impotentie is, moet je daar ook iets mee doen), werd er via de media zoveel over impotentie vermeld, dat mensen zich al snel niet meer potent genoeg gingen vinden. Sterker nog, mensen voelden zich sneller tekortschieten, terwijl ze normaal functioneerden. En er kwam een soort gedachte dat je op elk moment met een pilletje kon zorgen voor een opgewonden lichaamsdeel. Alsof dat alles is waarom het gaat bij vrijen.

En natuurlijk het vaccin tegen baarmoederhalskanker. Er werd een relatie bedacht tussen een virus en baarmoederhalskanker. Ik zeg bedacht, omdat er enerzijds geen keihard bewijs is (of in elk geval is wordt het door nogal wat mensen bestreden) en anderzijds de virusstammen in het vaccin te beperkt zijn om goed te beschermen als het wel zo zou zijn dat die relatie er echt is.
Het gevolg is een vaccin wat al jong aan mensen wordt gegeven om een baarmoederhalskanker vele tientallen jaren later misschien te voorkomen. En natuurlijk heeft er geen tientallen jaren onderzoek plaatsgevonden om te bewijzen dat het echt beschermt. Dat is bedacht aan de hand van onderzoek van enkele jaren en theoretiseren over de bescherming. Maar intussen zijn er vele meiden wereldwijd geïnvalideerd door die vaccins en in Amerika zijn er zelfs rechtszaken van ouders van jongens die sedertdien ernstige schade hebben opgelopen. In Amerika zijn ook vele jongens gevaccineerd omdat er is bedacht dat jongens het virus ook zouden kunnen overbrengen…….Bovendien komen er steeds meer verhalen over jonge gevaccineerde vrouwen die nu op veel jongere leeftijd baarmoederhalskanker hebben…..zal ook wel toeval zijn zeker?

Wat bij de jongens speelt is dat er wordt beweerd (en meer is het niet) dat je een virus niet zou overbrengen als je gevaccineerd bent. De logica van die gedachte heb ik nooit begrepen. Mogelijk zal je niet ziek (of minder) worden nadat je via een vaccin min of meer beschermd bent omdat je afweerstoffen hebt gemaakt via een onnatuurlijke prikkel, maar het is niet zo dat virussen acuut dood neervallen als ze daarna op je komen…. Sterker nog, nu het beter uitkomt dat we elkaar heel erg besmetten (om vaccins te slijten), blijkt een virus vele uren to dagen op oppervlaktes te blijven.......

Er is geen enkele reden om te denken dat je daarom geen virussen zou kunnen overbrengen. Het is alleen niet zo dat je grote ladingen zult creëren omdat je geen weerstand hebt, maar doorgeven van virussen is absoluut niet onlogisch.

Toch is dat wat wel wordt beweerd, zonder dat het zo is. Bij mazelenepidemietjes blijkt na goed onderzoek soms dat het virus is in/overgebracht door een gevaccineerde. Overigens is het ook niet onmogelijk dat mensen na een vaccin met een (levend verzwakt) virus dat virus verspreiden. Hoe kan het anders dat in de Oekraïne waar nauwelijks mazelen voorkwam, vele tientallen meiden zijn overleden en honderden in het ziekenhuis belanden nadat er massaal werd gevaccineerd (omdat de vaccinatiegraad heel laag was, moest dat van de EU)?

Het doet een beetje denken aan al die ouderen die nu vrij snel na de Covid-vaccins overlijden, en waarvan ook de samenhang wordt ontkend. Ze zouden dan net voor het vaccin zijn besmet en omdat het vaccin nog niet genoeg heeft kunnen doen kwamen ze te overlijden. Maar niet voor niets weigerde ik te vaccineren als mensen iets onder de leden hadden. Als iemand al niet optimaal is, moet je het lichaam niet extra gaan belasten door het via een onnatuurlijk manier tot forse onnatuurlijke actie aan te zetten.

Elk jaar sterven er kennelijk een aantal mensen na de griepprik, dat is een te accepteren aantal omdat vele anderen zouden worden gered. Als je dat gelooft. Maar dit jaar is er al een veelheid daarvan gestorven na het C-vaccin. We zijn nog nauwelijks begonnen met vaccineren. En omdat er wordt gekeken naar hoeveel mensen het vaccin hebben gekregen is dat aantal beperkt. Maar…..heel veel van die mensen hadden het vaccin helemaal niet hoeven te krijgen. Dus dat aantal is kunstmatig vertroebeld. M.i. sterven er op deze manier mensen onnodig. Zeker nu blijkt dat velen na de vaccins toch positief testen of mutanten hebben.

Als je bedenkt dat het vaccin dus lang niet 100% beschermt (je kunt nog steeds ziek worden en 85% van de positieven werd al niet ziek), en je het virus gewoon kunt doorgeven ook na een vaccin, er bovendien veel te weinig onderzoek is gedaan naar juist de kwetsbare mensen, kun je je afvragen of je dit vaccin wel zo uitgebreid en breed zou moeten geven. Sterker nog, ik neig het misdadig te noemen. Dat zou het namelijk enige tijd geleden geweest zijn als je een medicament aan mensen geeft zonder dat het echt nodig is terwijl het niet lang genoeg onderzocht is. Maar nu ineens mag het niet alleen, het word je bijna opgedrongen.

Maar de wereld is al een tijdje de kluts kwijt. Toen ik een paar jaar geleden werd uitgenodigd voor de griepprik en mijn huisarts liet weten dat ik die niet wilde, ook de komende jaren niet, kreeg ik van de assistente een berichtje dat ze me als ‘weigeraar’ zou noteren.

Wie is nu gek? Ik heb geen griepvaccin nodig, zie er het nut niet van in en onderzoeken laten zien dat het ook niets toevoegt, en ik ben een ‘weigeraar’?

Ik zei al dat ik blij was geen huisarts meer te zijn. Dit soort zaken versterken dat gevoel alleen maar. Stel je voor dat ik (mijn) patiënten in een verzorgingshuis zou vaccineren, en ze zouden daarna overlijden terwijl ze nog helemaal niet in de direct omgeving van de hemelpoort waren? Ik zou daar nauwelijks mee kunnen leven. Ik zou me een beetje een moordenaar vinden.

Overigens: ik heb elk jaar na griepprikken mensen gezien die maandenlang energieloos waren en kwakkelden. En ‘natuurlijk kwam dat niet door de prik’, al begon het wel direct daarna. Tot ik bedacht dat ik het misschien homeopathisch kon neutraliseren met een homeopathische potentie van het vaccin. Binnen een paar dagen waren ze weer de oude, ook als ze het pas na een half jaar kregen. Hoezo kwam het niet door het vaccin? 

Geen enkel vaccin is onschuldig omdat het ’t lichaam aanzet tot een reactie die niet op een natuurlijke manier gebeurt. Bij een natuurlijk opgelopen ziekte ontstaat er ziekte, en geneest het lichaam zichzelf om daarna i.h.a. sterker te zijn geworden. Een prikkel van het afweersysteem door middel van een vaccin is heel wat anders dan de natuurlijke ziekte.

Wat nu wereldwijd gebeurt, is nog meer mensen chronisch patiënt maken via C-vaccins die bij herhaling gegeven moeten gaan worden. Angst is helaas het wapen wat wordt gebruikt. En al die mutaties die er steeds opduiken belooft niet echt dat het adequaat aangepakt kan worden. Dus al die beloofde vrijheden kunnen we voorlopig vergeten. De ‘paspoorten’ slaan vooralsnog nergens op, omdat geen gevaccineerde minder gevaarlijk is dan een niet gevaccineerde.

En dus zullen de maatregelen wel voortduren………….wat mensen nog meer het gevoel zal geven dat ze de vaccins moeten nemen om het weer ‘normaal’ te krijgen. 

Maar mijn grootste angst is nog dat al die vaccins juist zullen leiden tot nog meer chronische ziekten en zwakkere mensen. Die dan weer vatbaarder voor andere virussen zijn, en dus weer meer vaccins nodig hebben………..
Bovendien worden de vaccins nu gewoon veranderd zonder zelfs de matige en te korte onderzoeken die er nu waren, want ze moeten beschermen tegen de mutaties…..de industrie heeft een vrijbrief………heel eng.

Wat ben ik blij dat ik die gekte alleen maar hoef te observeren en er geen deel van hoef te zijn, er niet aan hoef mee te werken.

Maar - en daar moet ik eerlijk in zijn - als huisarts had ik helemaal geen tijd om alle ins en outs over allerlei onderwerpen te bestuderen (dat heb ik nu wel), en liet ik dus ook sneller mijn oren hangen naar de mening van officiële instanties als het RIVM en de artsenverenigingen. Desalniettemin had ik mijn gezonde verstand en mijn  intuïtie. En ik ben bang dat ik het erg moeilijk mee gehad zou hebben, omdat alles in me zou schreeuwen dat hier heel veel (veel te veel) niet klopt. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn