Blog Algemeen

2. De gelaten acceptatie

 In het boek was het voor mij destijds een wonder waarom de bevolking zo gelaten en zo passief alles maar accepteerde. Ik begreep dat niet. Net zomin als ik ooit begreep hoe Hitler zoveel macht kon krijgen. 

De afgelopen vele maanden heb ik ook met verbazing geobserveerd wat er gebeurde en welk een tamme reactie er was vanuit de bevolking. Ook bij mij overigens.
Ik ben wel gaan begrijpen hoe Hitler zijn gang heeft kunnen gaan. Hoe hij zelfs op handen werd gedragen.

Zijn belangrijkste wapen? Angst! Angst verspreiden en versterken.
En in Duitsland weten ze dat nog steeds gezien het feit dat ze nu zelfs wetenschappers hebben gevraagd hoe ze de meeste angst konden creëren rond Covid-19.

Ook bij ons is dat wapen ingezet. Bewust of onbewust, zowel onze premier en ministers als de zogenaamde experts zijn al vanaf het begin bezig angst op te wekken en te versterken.

Angst creëert een soort lamheid. Angst zet onze hersenen aan tot vechten, vluchten of verlammen.

Vechten heeft niet zoveel zin tegen een vijand die je niet eens door een gewone microscoop kunt zien. Of het zou moeten zijn door onszelf te versterken d.m.v. gezond verstand en supplementen.
Vluchten heeft evenmin zin. Want waar moet je naartoe vluchten als je niet weet waar je minuscule tegenstander is? En nog steeds zijn de experts het niet eens over de manier waarop het virus zich verspreid.
Dus verlammen we. We doen niets. We zijn passief. We wachten af. En doen wat de overheid zegt.

Het is als die moeder die weet en vertelt dat haar kind door een vaccin is overleden en desgevraagd vertelt dat ze het volgende weer laat vaccineren, want ‘dan heeft ze er alles aan gedaan’. Eigenlijk bedoelt ze ‘dan heb ik de verantwoordelijkheid niet zelf genomen, ben ik niet zelf aansprakelijk’. 

Het nadeel daarvan is dat we ook niet zorgen dat we sterker en krachtiger worden. In tegendeel, we doen minder aan beweging, we doen minder aan contact en knuffelen en verminderen zo onze weerstand voor de langere termijn, we verstoppen ons achter maskers terwijl de wetenschap aantoont dat dat nergens op slaat, we laten ons onze vrijheid ontnemen, ons onze sport afnemen, onzichtbare enkelbanden aanleggen vanaf 21 uur, onze vakanties wegpoetsen, etc.
We slikken vaak zelfs niet de supplementen die meerdere artsen aanbevelen omdat de minister zegt dat dat niet nodig is. En hij kan het weten.

We vergeten zelfs dat de overheid zich nog nooit heeft ingespannen onze gezondheid te beschermen of verbeteren. Net zoals we vergeten dat de farmaceutische industrie miljarden aan boetes hebben gekregen voor bewezen oplichting en vervalsing van feiten. Industrie en andere belangen waren altijd belangrijker dan onze gezondheid, en nu ineens……?

En hoewel het gezegde wil dat angst de slechtste raadgever is, bepaalt angst dus in feite alles. En niet alleen in Nederland, vanaf het eerste begin is dit virus door de WHO bestempeld als levensgevaarlijk. En zelfs toen dat niet zo bleek te zijn – niet in de mate waarin het werd gepresenteerd in elk geval – zijn autoriteiten op dezelfde manier door gegaan. Angst opwekken, angst verspreiden, angst behouden. Wereldwijd. 

Immers, maak mensen bang en ze doen alles wat je zegt. Je hebt de macht.

Frappant is dat Winston Smith, de hoofdpersoon in het boek wordt geconfronteerd met z’n grootste angst en daarop zijn vriendin verraadt waar hij van houdt, en zo murw wordt dat ie gaat omarmen waar hij zich tegen verzette……

Een ander facet van angst is wellicht dat je anderen ook niet meer zo vertrouwt. We worden min of meer tegen elkaar opgezet, de ander kan je ziek maken, kan met enige pech je dood zijn. We zien steeds vaker dat mensen binnen families en zelfs binnen gezinnen van elkaar vervreemden omdat ze andere meningen hebben en die meningen behoorlijk tegenover elkaar komen te staan. Angst zorgt zo dus voor verdelen.

En weer komt een gezegde om de hoek kijken: verdeel en heers…….

Bovendien worden de maatregelen in eenzelfde soort patroon slim gepresenteerd. Eerst voor alleen 14 dagen, en daarna in principe stoppen. Alleen is de overheid niet zo principieel, want het is geen enkele keer nagekomen. Telkens wordt de maatregel verlengd met zelfs meer dan die 14 dagen ineens, en daarna weer…….. Onder het mom van een grotere dreiging.
Bij de laatste persconferentie was het ook duidelijk dat Rutte niet meer wist hoe te reageren op het weer verlengen terwijl de cijfers juist beter werden.

Hoe dan ook, de angst en gebrekkige eensgezindheid maken dat ook wij gelaten alles accepteren wat er gebeurt……….steker nog, als mensen zich wel verzetten is er weinig nodig om te zorgen dat de massa zich tegen hen keert, zelfs al zijn we het met z’n allen in ons hart wel met hen eens…….

 

wordt vervolgd met deel 4: 'Het Ministerie van Waarheid'

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

1. De technologie en de controle

Niet zo heel lang geleden waren er brede protesten tegen alles wat onze privacy zou kunnen bedreigen. Zoals camera’s in drukke winkelgebieden of veel bezochte plekken, de inzet van drones met camera’s door de politie, het verbinden van allerlei computerprogramma’s met gegevens van mensen, apps die zouden maken dat we in de gaten worden gehouden, het breed gebruiken van DNA, etc.
Dat lijkt alweer lang geleden en er lijkt een kerntering in wat we wel of niet accepteren. Het is inmiddels gewoon geworden dat alles iedereen van je te weten kan komen.

De New York Times liet onlangs zien dat tienduizenden mensen rond die demonstratie bij het Capitol gewoon door de apps op hun telefoon te volgen waren zonder dat ze dat wisten, niet alleen in locatie, maar ook in appgedrag, zoekgedrag op internet en interesses.
‘Google’ (en consorten) weet ongeveer alles van ons. Waar we zijn, welke sites we bezoeken, welke interesse we hebben, wie onze vrienden zijn, etc.
Overigens niet in het minst omdat we zelf bereid zijn ons via de social media bloot te geven omdat we graag veel 'vrienden' hebben en 'duimpjes' willen geven.  

Misdadigers kunnen op dezelfde manier gebruik maken van dit soort zaken. We hoorden over de whatsappjes die we krijgen in de taal en sfeer van ons familielid, die regelmatig mensen weten te overreden om grote bedragen geld over te maken. En steevast zeggen de gedupeerden dat ze niet dachten dat ze er ooit in zouden trappen.

Kennelijk heb ik ergens in mei mijn ‘locatie’ op de smartphone uitgezet, want ik kreeg van Google te horen waar ik tot en met april overal was geweest, en waar ik het meest was geweest. Nooit om gevraagd en ook allerminst gewenst! Waar bemoeien ze zich mee?

En denk eens aan alle 'smart'-apparaten in en rond het huis. Alleen al aan de hand van de slimme meter in de meterkast kunnen de ontvangers zien of je wel of niet thuis bent, wat nog meer geldt voor alle apps die bijvoorbeeld je lampen of verwarming op afstand bedienen. Of alle spraakgestuurd apparaten, die alle verbindingen hebben met internet en waarvan je boodschappen worden opgeslagen en/of doorgegeven. We hebben gezien dat dat ook gold voor de spraakassistenten van telefoons en tablets...

Daarnaast beïnvloed Google ook wat we denken en wat we mogen zien. Los van de censurering van bepaalde sites die we al helemaal niet mogen zien, bepalen ze ook de volgorde van dingen die we vinden als we ergens naar zoeken. Bovendien stellen ze zoeksuggesties voor (als we een paar woorden intikken) die zouden zijn gebaseerd op zogenaamd veel gezochte zoektermen, maar als je dat nazoekt blijkt niemand die echt gezocht te hebben en is het alleen om de mening te beïnvloeden. Doordat wij denken dat die onderwerpen het meest gezocht zijn met die inhoud (‘antivaxxers zijn moordenaars’ of ‘antivaxxers zijn een bedreiging voor mijn gezondheid”, etc. Je begrijpt de teneur…..) 

Op dit moment wordt weer een aantal dagen de documentaire(s) “Vaccin Revealed” uitgezonden op internet, boordevol informatie rond vaccins – alleen al in de eerste 2 zit bijna 5 uur aan informatie over Covid – en mensen in Amerika die zich via hotmail en gmail inschreven, kregen geen antwoord, geen reactie. Zodra ze dat via een ander emailadres deden hadden ze direct een reactie. Ik weet niet of dat ook geldt voor ons land, maar in Amerika blokkeert hotmail en gmail dus ook al dit soort zaken. Je mag niet meer zelf bepalen welke informatie je wilt zien of horen. Zelfs de mail wordt gecensureerd.

Hoewel ik af en toe mensen spreek die dat volledige lijkt te ontgaan (en het daarom ontkennen), wordt er ook volop gecensureerd. Op de social media werden artsen die vertelden over het nut van hoge doseringen vitamine C en D geblokkeerd. Of doorverwijzingen werkten ‘ineens niet meer’. Hetzelfde geldt voor alles wat artsen en ouders van gedupeerde kinderen na vaccins proberen te verspreiden.

Persoonlijk zou ik er nog in kunnen komen dat bepaalde dingen geblokkeerd zouden worden, zoals de ziekelijke video’s en uitingen van massamoordenaars of doorgedraaide gekken. Maar het blokkeren van artsen die het goede voor hebben met de mensen die ze willen bereiken en het blokkeren of verbieden van het uiten van de waarheid, van wetenschappelijk (placebo, dubbelblind, meta-analyses) aangetoonde feiten, is niet alleen dubieus, maar crimineel

Het maakt dat mensen de waarheid wordt onthouden om het makkelijker te maken leugens of verdraaide waarheden van autoriteiten als ‘waarheid’ te presenteren. Dat is niet de maatschappij waarin we horen te leven. Zeker niet als die autoriteiten worden aangestuurd door een farmaceutische industrie of verlengstukken daarvan (zie deel 4,5,6). Zeker nu ministers en ‘specialisten’ dagelijks op TV te zien zijn, is het makkelijk een onwaarheid door te herhalen een waarheid te laten worden. Wat gebeurt met de feiten omtrent de vaccinaties. Een experimenteel vaccin, zonder dat aangetoond is dat je niet alsnog ziek kunt worden en/of het virus kunt verspreiden (sterker nog, er worden steeds meer mensen positief getest na vaccins), wordt gepresenteerd als een goed onderzocht vaccin wat veilig en onschuldig is en je beschermt en een einde maakt aan alle gekte. Ook dat is crimineel in mijn ogen! Zeker als dat vaccin ook wordt toegediend aan mensen die dat helemaal niet nodig hebben. En tegelijk worden mensen die de waarheid proberen te vertellen geblokkeerd, of als complotdenkers afgeschilderd.

Hoe mooi internet was en zou kunnen zijn, het is een gruwel aan het worden voor mensen die de waarheid zoeken. Het mooie is dat je wereldwijd iedereen kunt bereiken, net als via de social media. Het nadeel daarvan is enerzijds dat er ook regelrechte onzin op gezet wordt (maar dat is in het algemeen door de meeste mensen wel te onderscheiden - en dit nadeel zullen we moeten accepteren als we een 'open' internet willen) en anderzijds dat het kan worden gebruikt om slim ieders opinie te beïnvloeden en met behulp van censuur zelfs een ‘waarheid’ te creëren die geen waarheid is. 

Ik kan er nog veel meer voorbeelden van geven, maar het stukje technologie is vele malen meer dichtbij 1984 dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. En dat is eng, want de macht ligt bij enkele mensen die hun ideeën en regels zo geleidelijk maar stevig kunnen verankeren.

En steeds meer mensen die die ideeën en regels navolgen denken dat dat de waarheid is..............op naar 1984.......

 

wordt vervolgd met deel 3 "de gelaten acceptatie" 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wat is ziekte?

Los van het feit dat een groot deel van de wereld behoorlijk ziek lijkt op dit moment, en ik bedoel dan niet de patiënten, is het antwoord op deze vraag afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.

Op Wikipedia las ik het volgende:

“Ziekte is een tijdelijke lichamelijke of psychische aandoening die een organisme belemmert in het normale functioneren. Een ziek organisme is uit zijn evenwicht, er is sprake van een verstoorde homeostase. Ziekte gaat vaak gepaard met symptomen die wijzen op de abnormale toestand. Een gegeven ziekte kan beschreven worden aan de hand van de symptomen waarmee de ziekte zich openbaart, of aan de hand van de onderliggende oorzaken”.

Laat ik vooropstellen dat iemand die geen klachten heeft niet ziek is. Dat is niet helemaal waar, want we ontwikkelen allemaal dagelijks kankercellen en als ons immuunsysteem niet goed genoeg is kunnen die cellen zich tot een kanker ontwikkelen, maar zelfs dan is de vraag of we wel ziek zijn zolang er geen symptomen, geen klachten zijn. Ik maakte verschillende secties mee waarbij tumoren werden gevonden die er al jaren waren zonder dat iemand er klachten van had gehad……… mensen waren door iets anders overleden (ongeval, hersenbloeding, etc.)

Maar in het algemeen geldt dat we niet ziek zijn als we geen klachten hebben. We zijn juist ziek omdat we klachten hebben.

We zijn ziek door de symptomen, de klachten die optreden ten gevolge van een verstoring in het evenwicht tussen alle organen en weefsels.

 En dan nog zou ik daar een nuance in willen aanbrengen. Want we zijn niet een chemische fabriek (al worden we wel zo behandeld) die als er iets uit balans gaat steeds meer uit balans gaat tot de explosie volgt. We zijn in eerste instantie een zichzelf corrigerende diersoort. Ons mechanisme is tot op grote diepte in staat zelf de eigen verstoringen op te lossen.

Als we maar zijn voorzien van de juiste hoeveelheid voor het leven belangrijke ingrediënten zoals vitaminen, mineralen, spoorelementen, en voeding.

Als er een verstoring optreedt, of dat nu is door voedsel, door een bacterie of een virus, of andere factoren, gaat het lichaam eraan werken het probleem op te lossen.

Dat zorgt voor de eerste verschijnselen die we in de gewone geneeskunde ‘klachten of symptomen’ noemen. Eigenlijk is het hele beeld van een griep zonder complicaties het beeld van een zichzelf corrigerend lichaam, van een lichaam wat zelf z’n probleem oplost. We kunnen daar op verschillende manieren naar kijken, omdat ‘ziek zijn’ nu eenmaal vervelend is. Maar in feite is het een prachtig staaltje geneeskunst van ons lichaam.

Het lichaam zorgt voor koorts om het virus en eventuele bacteriën af te remmen of zelfs te doden, zorgt voor het eruit werken van eventueel ‘gif’ als dat nodig is door braken en/of diarree, zorgt voor malaise om ons wat af te remmen en het lichaam enige rust te geven. Bovendien treedt het vaak op als we een grens over zijn gegaan (te hard gewerkt, te ongezond geleefd, te slecht geslapen, te veel emoties) en fluit het ons terug. En het lichaam maakt tegelijk afweerstoffen aan tegen de ziekteverwekker, zodat we de volgende keer voorbereid zijn en eerder reageren.

Overigens merken we van de meeste ziekteverwekkers niets, omdat het lichaam die al onschadelijk heeft gemaakt voor we ook maar verschijnselen krijgen.

Persoonlijk heb ik verkoudheid en griep ook nooit als ziekte gezien, maar meer als een reactie van het lichaam op een disbalans, waarbij schoon schip werd gemaakt en het verdedigingssysteem van het lichaam weer even werd getraind. Even vervelend, maar heel nuttig.

Maar goed, de eerste verschijnselen zijn dus eigenlijk vooral de reactie van het lichaam om dat wat uit balans is te herstellen.

Een lichaam wat voorzien is van de noodzakelijke primaire behoeften laat zien dat het na die eerste verschijnselen gewoon voorbij is, dat we ‘beter’ zijn. Vaak letterlijk en figuurlijk, omdat menigeen zich na een ziekte juist sterker voelt. Alsof er ‘opgeruimd’ is, alsof er nieuwe energie is aangeboord.

Maar als het ‘t lichaam ontbreekt aan bijvoorbeeld bepaalde vitamines of mineralen, waardoor de cellen en dus de weefsels niet optimaal kunnen werken, is het niet onlogisch dat het lichaam niet zelf in staat is om de ‘foutjes’ of de ‘gevolgen van de indringer’ te kunnen corrigeren. De kans op complicaties is dan groter en de noodzaak tot hulp van buiten ook. Soms zie je dat mensen wel op lijken te knappen, maar in een energietekort blijven hangen. Vooral bij ouderen (en bij COVID zelfs bij jongeren) zie je soms dat het maanden kan duren voor ze hun energie weer terug op het oude niveau hebben. 

Op de IC’s in deze COVID-tijd bleek niet voor niets dat meer dan 90% van de doden een te lage vitamine D spiegel had en dat er vrijwel geen mensen overleden met een erg goede spiegel. Vitamine D is kennelijk van cruciaal belang, net als we dat weten van vitamine C. Beide heel belangrijk voor de weerstand. Daarom is het nog steeds zo wonderlijk dat de overheid dit niet adviseert (maar er is heel veel wonderlijk in deze tijd).

Hoe de hulp eruit zou moeten zien als die nodig is, is een volgend punt van discussie. Dat hangt ervan af hoe je de mens ziet. En natuurlijk is dat ook afhankelijk van de ernst van de aandoening en de situatie. Hebben we wel de tijd om te kijken wat het lichaam zelf zou kunnen, of moeten we direct levensreddend ingrijpen, desnoods met chemische (slechts) symptoombestrijdende middelen? 

Immers, zijn we een natuurlijk wezen wat reageert, en zou moeten worden behandeld, overeenkomstig de natuurwetten of de natuurlijke wetten? Zouden we het lichaam moeten ondersteunen in de juiste basisbehoefte en de natuurlijke processen tot herstel? Zodat we de levenskracht ondersteunen en weer volledig herstellen? 

Of zijn we slechts een ‘zak’ met chemische reacties waarin we industrieel gemaakte chemische stoffen kunnen stoppen om de reacties in die zak te veranderen? Hebben we maling aan de natuurlijke origine en doen we alsof een onnatuurlijke chemische benadering beter is? Ook als is de kans groot dat dat niet leidt tot een volledig herstel maar tot een chronische ziekte, waardoor we kwetsbaar blijven? 

(Die afweging geldt uiteraard op de momenten dat we een keuze hebben - zoals in feite heel vaak - en niet met de rug tegen de muur staan en levensreddend moeten handelen. In dat laatste geval maakt het immers niet uit hoe we het doen, als we het leven maar redden!)

En uiteraard is preventie (ik bedoel dan geen vaccins, maar ondersteuning in de vorm van de basisbehoeften) de allerbeste stap.  

Wordt vervolgd……….

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Allereerst excuses aan de mensen die regelmatig de blog bezoeken en geen nieuwe berichten vonden de afgelopen weken.

Mijn intentie is om kritisch maar vooral ook positief te zijn en dat valt op dit moment niet mee. Niet omdat ik me niet gelukkig voel, want dat doe ik wel degelijk, maar de omstandigheden – en met name de mensen die het veroorzaken – maken het lastig om de negativiteit te omzeilen, te negeren.

(Ik zit net te kijken naar de huldiging bij het schaatsen en zie 3 mensen op ruime afstand van elkaar, en nog verder van alle anderen, staan met mondkapjes op……u mag het misschien inmiddels normaal vinden, maar het slaat werkelijk nergens op en is eigenlijk krankzinnig)

Daarom besloot ik afgelopen dagen mijn voorlopig laatste E-zine te versturen. Een E-zine met de titel ‘PakjeGeluk’ hoort een positieve inhoud te hebben. En ik wil het niet steeds hebben over de dingen die wel degelijk gezegd moeten worden.

Maar ze moeten wel gezegd worden!

In de E-zine zette ik een korte samenvatting van het boek ‘1984’ van George Orwell. Uit zijn boek is ook de quote “Big Brother is watching you”.

In het boek is Oceanië het gebied waar het zich allemaal afspeelt, een van de 3 supergebieden. De andere 2 zijn Oostazië en Eurazië. Onder het mom van een voortdurende oorlog, is er een totale controle van de macht via de technologie. Er zijn grote beperkingen, mensen mogen heel veel niet, zoals bijvoorbeeld seks of het bijhouden van een dagboek. Ze zijn tewerkgesteld. Zelfs je eigen mening hebben is verboden, er bestaat zelfs zoiets als een denkpolitie, die controleert wat mensen denken en voelen. Door al die controles en verboden kun je ook niemand vertrouwen, iedereen kan je verlinken. Gevoelens of emoties delen is ondenkbaar. Opvallend is dat de bevolking het allemaal gelaten accepteert en nauwelijks in verzet is gekomen.

‘Big Brother’ was in het boek de (denkbeeldige) persoon die ‘de Leider’ was, en overal zichtbaar was op wandschermen. ‘De Partij’ had het als enige voor het zeggen en iedereen werd 24/7 in de gaten gehouden via grote wandschermen die overal aanwezig waren. Alles werd gezien en gehoord. Voortdurend vertelde ‘Big Brother’ je via die schermen ook dat je je aan alle regels moest houden.

De hoofdpersoon in het boek, Winston Smith, werkt op het Ministerie van Waarheid. Hier wordt de geschiedenis vervalst via kranten en documenten. Winston is het niet eens met die totale controle en alle verplichtingen en verboden, en in het geniep verzet hij zich en heeft zelfs een romantische relatie en verzamelt een paar vrienden. Maar uiteindelijk blijken de vrienden ook bij het systeem te horen en hem te verraden, wat ertoe leidt dat zowel hij als zijn vriendin elkaar verraden na een marteling waarbij ze worden geconfronteerd met hun grootste angsten. Het maakt hem murw……..en hij ‘besluit’ dan toch maar van ‘Big Brother’ te gaan houden……..zich ‘over te geven’….

Toen ik het destijds rond 1970 las, leek het mij een boek met een situatie welke nooit de waarheid zou kunnen worden. Ten eerste zag ik niet in hoe al die technische vernuftigheid zou kunnen ontstaan en ten tweede kon ik me onmogelijk voorstellen hoe een volk zich zo zou kunnen laten hersenspoelen en indoctrineren en zo tam reageren op suppressie. Bedenk dat er toen net een beginstadium van een computer was, geen mobiele of draagbare telefoon, geen digitale telefoon zelfs (nog zo'n 'draaiding'), en al helemaal geen 'worldwideweb'(www).  

Inmiddels merk ik – nog steeds met grote verbazing – dat 50 jaar later 1984 heel erg dichtbij lijkt.

Er zijn minstens 5 facetten die interessant zijn om eruit te nemen en te kijken hoe ze zich verhouden met onze huidige maatschappij. Is het juist om overeenkomsten te zien, of is het op hol geslagen fantasie? 

 1. De technologie en de controle
 2. De gelaten acceptatie
 3. Het Ministerie van Waarheid
 4. De Leider, Big Brother
 5. De Partij

Omdat deze blog te lang wordt als ik die alle 5 toelicht, zal ik over elke een apart blog schrijven…..
Intussen kun je er zelf je gedachten over laten gaan.....

Wordt vervolgd met deel 2: "1. De technologie en controle"....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Angst regeert de wereld.

De vorige blog was een begin over de levenskracht. Een van de grootste verstoringen van de levenskracht (en daarmee de oorzaak van ziekten) zijn emoties. Zelfs de grote organisaties als WHO en CDC geven toe dat het merendeel van de ziekten wordt veroorzaakt door emoties, door stress, door spanningen. Alleen - zoals met zoveel zaken - wordt er niet naar gehandeld. In tegendeel zou ik bijna willen zeggen. De hele hype van dit moment is in gang gezet door de WHO.

De WHO is begonnen met deze (volgens de vorige definitie van pandemie) niet-pandemie een pandemie te noemen. De WHO heeft vanaf het eerste moment landen op het hart gerukt (via publieke druk nota bene) om vooral in lock down te gaan (om later te zeggen dat een lock down grotere nadelen dan voordelen heeft - maar toen was het kwaad al geschied). Bovendien heeft de WHO dit tot een van de meest besmettelijke ziekten bestempeld, wat ook niet klopte. Als die twee dingen niet waren gebeurd, was er niet zo'n gekte ontstaan. Ja, er waren zieken geweest en er waren doden gevallen, en de zorg had het zwaar gehad, dat wel.

Maar wereldwijd waren er niet zoveel mensen op zoveel gebieden de dupe geweest als nu. Wereldwijd zouden er veel minder doden zijn gevalen, was er veel minder chaos geweest, waren er veel minder emoties geweest. Bovendien kon juist door al die maatregelen geen haardimmuniteit plaatsvinden, wat zo belangrijk werd gevonden (en terecht), waardoor nu de virusmutanten des te meer ruimte hebben om toe te slaan bij de mensen die nog geen immuniteit opbouwden. Waardoor de vaccins als zeer belangrijk door de strot worden geduwd. En zo worden wij mensen als laboratoriumratten gebruikt, niet alleen voor (potentieel gevaarlijke) onvolledig geteste en volledige via een nieuw mechanisme werkende vaccins, maar ook al voor het uitrollen van het 5G netwerk (wat ook een testcase is volgens de EU zelf). 

Maar terug naar de emoties, want dat is de insteek tenslotte.

In de huisartsenpraktijk zag ik in eerste instantie uiteraard wel emoties, maar ik legde niet zozeer de link tussen ziekten en emoties. Toen ik uit onvrede over de resultaten van de reguliere geneeskunde homeopathie ging bestuderen, bleek dat je bij het zoeken naar het geneesmiddelbeeld (het middel wat iemand nodig had om de harmonie van de levenskracht te herstellen en dus de levenskracht te ondersteunen) ook emoties meenam. Dat je keek, onderzocht, hoe iemand emotioneel in elkaar zat en welke emoties een rol speelden - en als er een duidelijk veroorzakend moment voor de klachten was: wat was er gebeurd, met welke emoties?

Weer wat later leerde ik via kinesiologie testen en kon je ook daarbij kijken wat de oorzaak van de klachten was, waarbij emoties vaak een grote rol speelden. En weer later leerde ik de NEI praktiseren, waarbij je op zoek ging naar de onbewuste blokkades die zorgden voor (allerhande, ook lichamelijke en psychische) klachten, voor patronen, voor hindernissen in het optimaal functioneren.

Bovendien leerde ik toen dat de oosterse geneeskunde al duizenden jaren bekend was met het fenomeen dat emoties zorgen voor verstoringen van de energiestroom in het lichaam en dat bepaalde emoties ertoe neigen om bepaalde organen te benadelen doordat ze de energiestroom naar juist die organen verstoren.

En ze zijn uiteindelijk ook bij ons wel bekend, alleen benoemen we het niet officieel omdat we het niet (wensen te) begrijpen. Maar in vele gezegdes vind je het terug. Liefdesverdriet raakt bijvoorbeeld het hart vooral. Dat zullen we begrijpen en menig persoon heeft een hartinfarct opgelopen ten gevolge van liefdesverdriet.
Ander verdriet raakt vooral de longen. En als we eerlijk ons lichaam voelen zullen we ook dat herkennen, denk je maar eens een enorm verdriet in en zie hoe je dat benauwd maakt, alsof je geen adem kunt halen/krijgen. Vaak blijkt ook dat mensen met longproblemen veel verdriet te verwerken hebben gekregen. 

Maar goed, laat ik niet al te veel doorgaan met dit soort voorbeelden, want het gaat niet zozeer om het directe effect, maar meer om het effect op termijn. Als er zo'n blokkade ontstaat lijkt het alsof we ermee leren leven (wat in zekere zin ook zo is), en lijkt de aanvankelijke hinder te verdwijnen, maar dat laatste is lang niet altijd zo.
Als zo'n emotie, zo'n gebeurtenis, niet optimaal verwerkt is, blijft er een blokkade in de energiestroom. En langzaam maar zeker krijgt die steeds meer invloed, waardoor het orgaan waarvoor die blokkade zit en/of de organen erachter minder gaan functioneren en dus klachten gaan veroorzaken. 

Dat betekent dat na de aanvankelijke emotie(s) de nadelen van zo'n gebeurtenis zich vaak pas op termijn doen gelden. We leven nu in een periode waarin veel emoties worden gecreëerd, maar ook heel veel emotie moeten worden ingeslikt, onderdrukt. En dat is zeker niet goed. We kunnen niet boos zijn, want een deel van de mensen begrijpt de boosheid niet. We kunnen niet verstandelijk onze mondkapjes niet dragen omdat ze wetenschappelijk nergens op slaan en we een rare wereld mee helpen scheppen, want veel mensen zijn zo verlamd door angst en door de media dat ze heel boos gaan worden als je niet in de pas loopt. Die mensen denken dat je hun gezondheid bedreigt door geen kapje te dragen. 
Overigens is het omgekeerde ook waar: klachten nu zijn vaak het gevolg van emoties van eerder (soms heel veel jaren eerder). 

Jongeren die thuis zitten en niet met hun vrienden kunnen doen wat ze altijd deden, mensen die thuis moeten werken terwijl ze juist zo blij waren uit huis te werken, ouders die hun kinderen moeten les geven thuis terwijl ze zo blij waren dat ze ruimte voor zichzelf hadden, jongeren die geen toekomst meer zien met al de maatregelen die wellicht nog een eeuwigheid duren, winkeliers die alles wat ze hebben opgebouwd zien wegsmelten, mensen die teamsport als uitlaatklep hadden en nu moeten proberen het leuk te vinden in hun eentje iets te sporten, ouderen die hun kleinkinderen nauwelijks meer zien en hun kinderen niet mogen knuffelen......
Ik kan nog een eeuwigheid doorgaan, want dit is maar het topje. Er zijn heel veel mensen die een groot deel van hun emoties moeten inslikken of rationaliseren dat het 'verstandig' is, dat het 'moet'. Maar dat maakt de emoties niet minder, dat maakt de schade van de niet verwerkte emoties niet minder. Ik ben bang dat de emotionele schade van al deze deels onzinnige maatregelen gigantisch zal zijn. 

Onze levenskracht krijgt een enorme aanval te verduren in deze tijd. En des te belangrijker is het om ons van al die punten waar we er wel voor kunnen zorgen onze levenskracht te steunen, te versterken, te handhaven, bewust te zijn.

Kortgezegd (het is deels een herhaling en het is vast niet compleet): 

 • voldoende nachtrust: minstens 8 uur per nacht, en dik voor middernacht naar bed
 • een regelmatig ritme met min of meer vaste patronen, juist in deze tijd
 • voeding zonder chemische toevoegingen of landbouwgif (dus bio), met zo min mogelijk suikers/koolhydraten en veel vezels
 • voldoende ontspanning, waarbij je je losmaakt van de wereld waarin je leeft (muziek, sport, meditatie, etc.)
 • laat de media links liggen. Het is prima je over de belangrijkste zaken te informeren, maar zuig niet al die actualiteiten en nieuwsrubrieken als een spons op. Het maakt dat je murw wordt, dat je eigen mening en gezond verstand overruled wordt, en je emoties krijgen veel meer te verduren dan goed voor je is.
 • drink veel, maar vooral zuiver water en kruidenthee, groene thee. Beperk alcohol. 
 • neem extra vitamine C (2-3 gram/dag) en vooral ook vitamine D (4000 IE per dag)
 • laat je niet meeslepen in de angst die de media en mediageile 'artsen' over je heen storten, juist angst verlamt ons niet alleen qua emoties maar ook qua weerstand. Het maakt ons vele malen kwetsbaarder
 • zorg dat je niet nog veel meer dan anders gebruik maakt van elektromagnetische producten als je smartphone of tablet, zorg voor periodes zonder deze apparaten, zet het liefst zelfs periodiek de wifi uit. 
 • geen slechte vetten als zonnebloemolie, vleesvet en margarine, wel de goede als olijfolie, kokosolie, avocado, lijnzaad, chiazaad, zalm, makreel, sardines, grasboter. 
 • zorg voor positieve vibratie, voor plezier, voor dankbaarheid, voor respect, voor liefdevolle gevoelens. Die dingen maken je krachtiger en helpen alle negativiteit te bestrijden. Zeker nu wel zo op elkaar zitten of elkaar juist niet kunnen zien (voelen, aanraken) is het belangrijk positieve gevoelens uit te zenden, elkaar te waarderen. Zet in plaats van het nieuws en de actualiteiten dus muziek op die je goed doet voelen, doe een spelletje met elkaar, kijk een romcom of een lachfilm.
 • En bedenk dat het krankzinnig is om zodra we weer 'normaal' kunnen doen terug te vallen in oude patronen alsof we niets hebben geleerd van deze tijd. Want al deze ellende is juist ontstaan door hoe we deden, met het negeren van de natuurlijke wetten, van de natuur zelf, van de kwalijke effecten van massa(pluim)veehouderijen, van het milieu, etc. Sta er af en toe bij stil hoe we de wereld straks mooier kunnen schilderen op het doek van ons leven. Laat dit ook een tijd van bezinning zijn. 

(Overigens een indicatie over de relatie tussen emoties en organen:

Boosheid en de lever, angst/onzekerheid en de nieren/blaas, teleurstelling/afwijzing en het hart, dingen niet kunnen loslaten/vergeten en de galblaas, onderdrukt verdriet en starheid/rigiditeit en de dikke darm, teleurstelling en het hart, kwetsbaarheid en de dunne darm, gebrek aan vertrouwen en de alvleesklier, overbezorgdheid en de maag, besluiteloosheid en de blaas, verbittering en de galblaas. En natuurlijk zijn er vele nuances in die emoties, maar dit zijn de 'hoofdemoties'.......)

Wordt vervolgd............

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn