Blog Algemeen

Aarden voor een sterkere aanwezigheid en verbinding met krachtige energie.

Aarden (het jezelf verbinden met de aarde) wordt steeds belangrijker in onze huidige  maatschappij. Met alle wifi en straks alle 5G netwerken en antennes, wordt het belangrijker om ons ook met de aarde te verbinden.

Natuurlijk kan dat - en dat is zeker effectief - door elke dag een aantal minuten op blote voeten op de aarde of het gras te lopen. Ook helpt het al iets om op slippers of sandalen te lopen in plaats van op dichte schoenen. En met blote voeten in je slippers of sandalen, met het liefst zolen van natuurlijk materiaal zoals bijvoorbeeld kurk. 

Maar je kunt ook eenvoudige oefeningetjes doen om jezelf én met de aarde te verbinden én krachtiger te maken.

Om te beginnen kun je je voorstellen (ga staan, doe je ogen dicht en stel je het maar voor) dat je vanuit je voeten wortels laat groeien tot diep in de aarde en op die manier 'geworteld' bent, verbonden met de aarde. 
Je kunt je ook voorstellen dat je op de inademing energie/je ademhaling naar de kern van de aarde laat gaan vanuit je lichaam en gelijk een stroom aan krachtige energie vanuit de aarde terugkrijgt en in je lichaam laat stromen. 

Weer een andere manier - al dan niet met deze vorige inbeelding - is ietsje door de knieën gaan en het bekken iets naar achteren. Je voelt dan spanning op je bovenbenen en je billen. Je staat zo stevig op de grond en de energie is in je lichaam. De aandacht is in je lichaam.
De volgende stap is dat je in die houding je armen gebogen op borsthoogte voor je brengt met de armen paralel aan de grond waarbij je zowel je armen als je borst als je rug licht aanspant. Je bent nog meer aanwezig in je lichaam. Dan breng je je armen verder omhoog en opzij (alsof je je biceps wilt laten zien), nog steeds alles licht aangespannen. De volgende stap kan zijn dat je je armen omlaag brengt en gestrekt naar achteren laat wijzen, nog steeds alles licht aangespannen. En tenslotte breng je de armen voor je, gebogen in de ellebogen en vuisten makend. Nog steeds alles licht aangespannen, licht door de knieën en bekken iets naar achteren. 

Als extra moeilijkheidsgraad kun je met de armen achter je proberen op de tenen te gaan staan en dat vol te houden als je de armen voor je lichaam brengt. Je kunt dan niet anders dan in je lichaam zijn omdat je je optimaal moet concentreren op wat je doet. 

Het voelt een beetje als een workout omdat het intens is. Het mooie is dat je én helemaal in je lichaam aanwezig bent - de Qi in je lichaam brengt -én flink geaard bent.

'Aarden' mag voor sommigen een beetje zweverig klinken, maar het heeft alles te maken met energie en energiefrequenties. Wij mensen hebben het contact met de frequentie van de aarde en de natuur nodig om gezond te kunnen blijven. Dat zijn onze oerfrequenties. Wij zijn deel van die natuur, deel van de aarde. Via alle hedendaagse communicatiemiddelen en stralingen wordt er echter voor gezorgd dat we steeds meer worden blootgesteld aan andere - voor ons minder goede - frequenties. Daarom is het zo belangrijk ons regelmatig bewust te verbinden met de aarde (en de natuur).

Een heel krachtige oefening is bijvoorbeeld gaan staan met je ogen dicht. Ietsje door de knieën en ietsje de billen naar achteren (niet alleen de billen, maar ook de rug, de onderrug zo recht mogelijk en stuitje omlaag). Dan stel je je voor dat je een boom bent. Dat je wortels tot diep in de aarde reiken. Je stelt je voor dat je kruin tot hoog in de blauwe lucht reikt en dat je takken oneindig ver rondom in de natuur of het universum reiken. 
Als je inademt, stel je je voor dat je tot ver om te heen reikt met je wortels, kruin en takken en alles laat verdwijnen wat je kwijt wilt (emoties, pijn, ziekte, etc.). En als je uitademt, stel je je voor dat je vanuit alle richtingen via je wortels, je kruin en je takken gezonde energie naar je lichaam (de boomstam) toehaalt.

Je kunt dit alles wat versterken door je helemaal vrij te voelen en 'over te geven' als je inademt en je aanwezigheid verruimt, en je dankbaar te voelen als je de energie naar je toehaalt op de uitademing. 
Klinkt het raar? Probeer het eens en kijk wat je ervaart.
Klinkt het fijn? Doe het dan zeker. Het helpt te aarden en helpt 'gezonde en wijze' Qi in je lichaam te brengen......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Aanwezig (in het lichaam) 

We zijn tegenwoordig steeds meer bezig met van alles buiten ons, buiten ons lichaam.

Met anderen, met informatie die op ons afkomt, met het verkeer, met ons werk, met de computer, etc.
En omdat onze levensenergie daar is waar onze aandacht is, maakt dat dat we onze levensenergie grotendeels weggeven aan anderen of andere dingen.
Bij dat laatste kun je denken aan bovengenoemde voorbeelden, maar ook aan de TV, aan de ipad of tablet, maar vooral natuurlijk de social media en alle aandacht voor appjes op de apparaten.

Bij het lezen van een mooi boek is de aandacht weliswaar ogenschijnlijk gericht op letters, maar vaak ontstaat er een soort van rust – wegdromen in het boek – die weer wel gunstig is. Terwijl met de aandacht bij social media er juist meestal onrust ontstaat, bewust of onbewust. Alleen al het geluidje zorgt voor onrust. De social media prikkelen steeds weer ons vecht-vlucht systeem en zetten ons lichaam op ‘alarm’.

Daarom is het zo belangrijk om te zorgen dat we vaker met onze aandacht in ons lichaam zijn, zodat de levensenergie in het lichaam kan zijn. Levensenergie zorgt niet alleen voor energie, maar vooral ook voor herstel, voor genezing. Net zoals rust van/in het zenuwstelsel helpt te genezen.

Een heel eenvoudige manier om ‘aanwezig’ te zijn is rustig inademen in de buik – de buik naar voren, zijwaarts en naar achteren te laten uitzetten, dan doorgaan naar de borst en tenslotte de schouders. De schouders gaan dan een stukje omhoog (en je laat ze weer zakken) om daarna rustig uit te ademen in hetzelfde tempo. Doe dat met het lichaam zo veel mogelijk rechtop.
(De schouders gaan omhoog met een recht bovenlichaam, niet naar achteren, en je ‘kijkt’ gewoon naar voren). Probeer je tegelijkertijd bewust te zijn van je voeten op de grond.

Als je dat doet, zal je merken dat je je meer aanwezig voelt in je lichaam. Je uitstraling is dan ook krachtiger, men zal je meer als ‘aanwezig’ ervaren. Je wordt wellicht meer gezien. 
Door over de dag jezelf zo vaak mogelijk even bewust ‘aanwezig te ademen’, zal je merken dat je niet alleen meer aanwezig bent, maar dat je ook helderder bent, alerter, frisser.
En – misschien nog wel het belangrijkst – je zorgt ervoor dat de Qi, de levensenergie, er meer is in je lichaam. En dat maakt weer dat je niet alleen meer energie maar ook meer gezondheid uitnodigt………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Op de Global Vaccine Safety Summit, de top van de WHO begin december 2019, sprak een antropologe die onderzoek deed naar het vertrouwen in vaccinaties bij de beroepsgroep.

Nu moet ik zeggen dat ik heel veel artsen vanuit Amerika weet, inclusief kinderartsen, die uiterst kritisch zijn over vaccinaties omdat ze zelf zoveel ellende hebben gezien ten gevolge van de vaccinaties. Net alleen ernstige bijwerkingen, maar ook doden. In Nederland horen we dat niet zo, wat mede komt omdat we een klein land zijn waar iedereen elkaar kent of tegenkomt, en waarin artsen vaak te bang zijn om hun mond open te doen. En logisch, want we zien al dat gewone mensen op de social media worden 'afgemaakt' als ze kritisch durven te zijn. Net zoiets gebeurt met artsen door hun collega's als ze te kritisch zijn. Dat wordt niet gewaardeerd.

Daardoor horen we in Europa niet zoveel van artsen die zich openlijk kritisch uitlaten over vaccinaties. Des te verbaasder was ik te horen dat er juist in Europa een steeds grotere groep artsen is die twijfelt aan de veiligheid van vaccins en ook aan het feit dat er weinig bijwerkingen zouden zijn. Die artsen spreken zich daar dus niet openlijk over uit, maar vullen dat wel in als het ze door de WHO wordt gevraagd.....

Met name dus de veiligheid wordt in twijfel getrokken en de bewering dat er nauwelijks bijwerkingen zouden zijn. Daarnaast zijn er hele grote twijfels over de griepvaccinatie voor zwangeren. En terecht. 

In een vorige blog schreef ik al over het gebrek aan onderzoeken naar veiligheid en bijwerkingen op termijn, en het gebrek aan kennis over wat de verschillende stoffen in het vaccin op het lichaam als geheel hebben. Of op het afweersysteem, op de microbioom, op de hersenen, op.......

In Engeland is er een professor Exley die heeft aangetoond dat autisten duidelijk meer aluminium in hun hersenen hebben dan mensen die niet autistisch zijn (overigens geldt dat ook voor mensen met Alzheimer), en laat in diverse vaccins nu aluminium zitten. En ook nog in een dosering die omgerekend naar gewicht veel te hoog is. Net zoals in het vaccin wat zwangeren tegen kinkhoest zouden moeten krijgen aluminium zit - hoeveel daarvan komt in de foetus? - en wat doet dat met dat mensje in wording?

Dat er steeds meer artsen wakker en dus kritisch worden is niet zo heel gek. Er worden aan de lopende band beweringen gedaan die ieder wakker mens aan het denken zou moeten zetten. 

Zo vertelde de CDC in 2018 dat er geen informatie is over in hoeverre verschillende vaccins op elkaar inwerken en hoe de verschillende stoffen wellicht op elkaar of het lichaam reageren. En dat daarom wordt geadviseerd twee vaccins in verschillende armen te geven......
(alsof je het tegen een hersenloze kleuter hebt........die niet beter weet of het vloeistofje blijft net onder de huid zitten....). 

Of het onderzoek wat onlangs werd gedaan wat zou moeten ontkrachten dat vaccins tot autisme leiden. Er werden gevaccineerden met gevaccineerden vergeleken (weliswaar verschillende vaccins, maar toch), en - verrassend - er was geen verschil. En omdat er geen verschil was werd de conclusie getrokken dat vaccinaties dus geen autisme veroorzaken. De meeste artsen trappen erin, maar er worden er dus steeds meer wakker.

Dit soort uitlatingen en onderzoeken lijken ook vooral te gebeuren om de conclusie in de media te kunnen krijgen, een conclusie die al tevoren vast staat door de vorm en opzet van het onderzoek. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de beroepsgroep niet al te kritisch de onderzoeken leest en veelal alleen de conclusie bekijkt. Enerzijds door het gebrek aan kritische instelling, anderzijds door gebrek aan tijd. De meeste artsen zijn hun volledige tijd bezig met patiënten, nascholen en wat bijlezen. De meeste artsen zijn ook helemaal niet gewend onderzoeken kritisch te benaderen, ze willen met mensen bezig zijn. En ze vertrouwen volledig op de berichtgeving die tot hen komt van instanties als overheid, industrie en RIVM. 

Maar gelukkig ontwaken er dus ook steeds meer en trappen ze niet meer allemaal in 'nepnieuws' over vaccins. Wat het overigens wel lastig maakt, want wat moet je dan? Wat moet je patiënten adviseren? En in hoeverre durf je hardop je bedenkingen uit te spreken? 
Vandaar dat tot nu toe die groep het wel richting WHO meldt, maar niet hardop tegen collega's. Maar dat komt ook nog wel......

En het wordt hoog tijd, want er worden aan de lopende band nieuwe vaccins bedacht en op de markt gebracht, die stuk voor stuk hetzelfde gebrek aan onderzoek naar veiligheid en vervolgonderzoek hebben als de oudere.......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wat is het?

Onlangs zag ik een mooi plaatje waarin de farmaceutische industrie op twee manieren werd afgeschilderd.

Als het ging om de 'gewone' medische zgn. geneesmiddelen, waren het duivels.
Als het ging om vaccinaties waren het goden.

Het gaf een beetje aan hoe het gemiddelde publiek keek naar de industrie die de middelen op de markt brengt. En natuurlijk valt het dubbele op, de tegenstrijdigheid. 
Kennelijk zien heel veel mensen het bedrog, de uitbuiting, de dubbele moraal, etc. als het gaat om gewone geneesmiddelen. Ze zien dat onderzoeken niet eerlijk verlopen, dat statistieken worden vertekend, dat middelen die geen bijwerkingen zouden hebben die uitgebreid wel hebben, etc. 

Men weet dat men de waarheid van de industrie met een korrel zout moet nemen.

En toch, als het om vaccinaties gaat, is er ineens een andere houding. Daar is men ogenschijnlijk blij mee, daar heeft men ineens wel vertrouwen in, terwijl het diezelfde industrie is die ze produceert. Met dezelfde dubbele moraal. 

Ik vond die afbeelding frappant, want ook als het om vaccinaties gaat is er dezelfde dubbele waarheid. Maar kennelijk is de angst voor kinderziekten zo effectief gecreëerd, dat de gemiddelde ouder als de dood is dat zijn/haar kind een kinderziekte zou krijgen die misschien een complicatie zou creëren. En dan is diezelfde dubieuze industrie dus ineens een Godheid, iemand die je klakkeloos vertrouwt, waar je je kind aan toevertrouwt.

Enerzijds vind ik het begrijpelijk. Net als de ouder die een kind verliest door vaccinaties en zegt toch weer vaccinaties te geven aan het volgende omdat ze er dan 'alles aan heeft gedaan'. Het heeft te maken met de verantwoording niet zelf willen nemen en die af te schuiven naar een ander, in dit geval de overheid, of de industrie.

Als die ander zegt dat het goed is om beslissing X te nemen, en ik doe dat, dan ben ik slachtoffer en niet verantwoordelijk als er wat gebeurt......

Maar wat als je zelf meer verantwoordelijkheid neemt? Geloof je dan klakkeloos de industrie, of ga je luisteren naar de kritische geluiden en teksten? Ga je dan kijken en luisteren naar wat anderen te vertellen hebben over hun ervaringen? 
Al die kinderartsen die de ellende hebben ervaren van vaccinaties en daarover hebben geschreven, of ouders die over de ellende hebben geschreven die ze meemaakten na vaccinaties van hun kinderen? Jonge meiden die na de HPV vaccinatie hun leven verwoest zagen? 

Wat doe je met die informatie als ouder? Gewoon beschouwen als misinformatie, als nepnieuws, als onzin? Of ga je er toch over nadenken? 

Ik geef het je te doen. Ik heb medelijden met de hedendaagse ouder die moet beslissen met een overheid die zo leugenachtig volhardt in het kleuren van informatie. De overheid betitelt mensen die kritisch zijn als snel als nepnieuws, terwijl het mensen zijn die zich voelen als roependen in een woestijn. Ze proberen te vertellen hoeveel ellende vaccinaties kunnen veroorzaken en hoe leugenachtig alle reclame ervoor is. Zoals onlangs bleek uit de top over de veiligheid van vaccins van de WHO, is dat geen nepnieuws, maar de waarheid.  

Tja, als er iets is wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, is hat dat de waarheid verschillende gezichten heeft......

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nepnieuws of Fake News.

Na het zogenaamde 'fact checken' is het interessant om iets over het zogenaamde nepnieuws te zeggen. Zeker in het licht van de informatie die ik onlangs over de veiligheid van vaccinaties tot me kreeg.

Nepnieuws is soms echt onzin, zoals veel van wat president Trump in de wereld brengt en photoshopt. Maar heel vaak is nepnieuws informatie die door mensen die het niet goed uitkomt nepnieuws wordt genoemd. Zoals bijvoorbeeld informatie over de kracht van alternatieve geneeswijzen als homeopathie, acupunctuur of chiropractie, over vitamines, over supplementen, etc.

Een tijdje geleden, toen de discussie over verplicht vaccineren weer eens speelde, bestempelde onze minister (of staatssecretaris) alle kritische informatie over vaccinaties als nepnieuws. En Google en Facebook en Instagram doen dat ook. Ze blokkeren sites of accounts als die kritische informatie verschaffen. Onze minister vond zelfs dat Bol.com dat soort boeken niet zou mogen verkopen.

Grappig is dat onlangs op een top over veiligheid van vaccins georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO juist hun deskundigen vertelden dat die kritische informatie geen nepnieuws was, maar meestal gewoon de waarheid, en dat ze moesten ophouden met het te bestempelen als nepnieuws. Niet in het minst omdat mensen die neutraal staan t.o.v. vaccinaties 500x zo snel de kant kiezen van de critici (hun informatie is kennelijk overtuigender dan die van de voorstanders).

De conclusie hiervan mag dus zijn dat onze minister nepnieuws gespreidt door te vertellen dat die informatie nepnieuws zou zijn. Hoe verwarrend kan het zijn......

Er is al een tijdje een wereldwijde lobby bezig die miljarden pompt in het beïnvloeden van de politieke en publieke opinie omtrent vaccinaties, betaald door tientallen farmaceutische bedrijven. De mantra: "Vaccinatie is 100% veilig en effectief". Dit is een weliswaar dure maar ook effectieve manier om nepnieuws tot waarheid te verheffen. Maar loont zeker voor BigPharma, met als plan een hele reeks nieuwe vaccins voor van alles en nog wat. Komende blogs zal ik daar meer over vertellen, nu even de hoofdlijnen.
Effectief? Zeker! Je ziet dat wereldwijd politici en media na-papegaaien dat vaccins 100% veilig en effectief zijn. En veel van hen zijn overtuigd van de leugen die ze verspreiden. 

Terwijl op de top van de WHO dus werd gezegd dat de kritische verhalen en statistieken over vaccinaties geen nepnieuws maar veelal de waarheid zijn, werd het tussen de regels (maar uiteraard niet direct) ook duidelijk dat veel van de positieve informatie over vaccins wel nepnieuws is. 

Zo hoeven vaccins niet te voldoen aan alle regels die gelden voor gewone medicamenten als het gaat om onderzoeken naar veiligheid, onderzoeken naar effecten op termijn, onderzoeken naar bijwerkingen, dubbelblinde onderzoeken om überhaupt de werkzaamheid te bewijzen, etc. Terwijl al tientallen jaren vaccins worden gebruikt en we wereldwijd van die vaccins afhankelijk zijn geworden, is er in al die jaren geen onderzoek geweest naar de effecten en veiligheid ervan op het lichaam, op ons afweersysteem in het algemeen, naar het effect op ons microbioom, naar het effect op onze hersenen, effecten op onze genetische erfenis, en ga zo maar door. Het enige wat is bekeken is het effect op afweerstoffen met betrekking tot de desbetreffende ziekteverwekker. En dat bepaalde of een vaccin 'oké' was. 

De geweldige toename van het aantal chronische ziekten bij kinderen is niet officieel in verband met vaccinaties te brengen omdat er domweg nooit onderzoek naar is gedaan. De toename van medicatie bij kinderen idem dito. 
In december werd in Texas een school gesloten vanwege een kinkhoestepidemie op die school. Belangrijk en veelzeggend detail was dat er een 100% dekkingsgraad was, alle kinderen waren keurig volgens schema gevaccineerd. Hebben we dat in de media gehoord? 
Nee, want dat zou haaks staan op het nepnieuws wat de media verspreiden over vaccinaties. En helaas voor hen was er zelfs niet één kind wat niet gevaccineerd was, anders had dat ongetwijfeld de schuld gekregen.......

Maar effectiviteit 100%? Nee dus. En veiligheid 100%? Absoluut niet, zoals op die top in december bleek. Aan elk vaccin zitten risico's, en er zijn heel veel vragen over de veiligheid nog lang niet beantwoord. Sterker nog, eigenlijk hebben ze geen idee wat de toevoegingen in de vaccins (maar zonder die toevoegingen werken de ziekteverwekkers niet!) precies doen met het lichaam en met de ziekteverwekkers, daar is domweg geen onderzoek naar gedaan. Dus worden onze kleintjes die slechts een paar maanden oud zijn gevaccineerd met iets waarvan zelfs de deskundigen niet precies weten wat het op en met het lichaam doet, al helemaal niet op termijn Ik kom daar later op terug. 

Dus wat is nepnieuws? Dat wat we met z'n allen neigen te geloven omdat de media, politici en de overheid het vertellen - het als een mantra blijven herhalen, of dat wat kritische mensen die hun gezonde verstand gebruiken (wat we m.i. verplicht zijn te gebruiken omdat we als mens dat vermogen hebben gekregen) en zelf onderzoek doen ons willen vertellen? 

Mag ik concluderen dat we iets vooral nepnieuws noemen als het ons (qua inspanning om het juiste boven tafel te krijgen, financieel, politiek, kiezertechnisch, etc. ) niet goed uitkomt? 

wordt vervolgd..........

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn