Blog Algemeen

Niet goed in het vel? 

Hoe reageer jij als je niet goed in je vel zit?

Als er één ding is wat ik heb geleerd van alle homeopathiestudie (dat was de eyeopener), maar later ook van alle andere studies en levenservaring, is het wel dat iedereen anders in elkaar zit en anders reageert op stress of hindernissen in het leven.

Maar wat heel belangrijk is, is dat wij ieder voor onszelf ook leren dat wij anders reageren als we niet goed in het vel zitten, als het tegenzit, als we onder spanning staan. Want als we dat niet zelf in de gaten hebben, en ons wel anders gedragen dan normaal, begrijpen we ook niet dat anderen anders reageren op ons dan normaal.

Veel mensen vinden het normaal dat als ze niet goed in hun vel zitten ze een ander uitkafferen, grof in de bek zijn, onbeschoft zijn, onaardig zijn, sneller handtastelijk worden.

Maar dat is het natuurlijk helemaal niet!

Iedereen reageert zoals gezegd anders op stress. Sommigen gaan de ander kleineren om zichzelf daardoor iets beter te voelen. Anderen willen rust en niet gestoord worden en reageren daarom op elke poging tot gesprek met boosheid. Weer anderen reageren er niet met boosheid op, maar trekken zich meer terug. Sommigen worden ogenschijnlijk extra vrolijk en ‘dartel’ om dat andere deel te compenseren. Weer anderen worden een soort computer, ze schakelen hun gevoel uit en doen zakelijk, bijna gevoelloos.

Ongetwijfeld zijn er nog vele andere reacties. Ik weet dat toen ik als huisarts begon we grote ‘schulden’ hadden en als we weer eens over de limiet heen waren en eigenlijk geen cent konden uitgeven, juist dan kochten we iets (relatief) duurs. Gewoon om even lucht te halen, even stoom af te blazen, iets te doen wat eigenlijk niet kon. Het gaf ons een gevoel van macht in plaats van onmacht.

Want dat ‘anders’ reageren op stress is niets anders dan dat. Stress maakt ons murw, maakt dat we ons zwakker en onmachtiger voelen. We compenseren dat door ons zo te gedragen dat we dat gevoel een beetje neutraliseren. Dat kan door ons terug te trekken en te relativeren en zo krachtiger te worden. Dat kan door een ander af te blaffen en ons daardoor sterker en machtiger te voelen. Dat kan door ons sterker voor te doen dan we zijn, zodat niemand in de gaten heeft dat we stress hebben. Dat kan door.......

De kunst is natuurlijk om onszelf krachtiger te voelen zonder dat ten koste te laten gaan van een ander. En daartoe moeten we eerst zelf doorhebben dat we ons anders gedragen. Punt is dat vrijwel iedereen zich anders gedraagt onder stress.
Dus opnieuw de vraag: “Hoe gedraag jij je als je niet goed in je vel zit?”

Probeer jezelf eens te spiegelen of te observeren als je niet goed in je vel zit. Wat doe je, wat zou je willen, hoe gedraag je je, hoe gedraag je je naar een ander? En als je je zodanig gedraagt dat een ander er last van heeft, vraag je dan eens af hoe je het anders zou kunnen doen. Misschien zelfs zo dat je er zelf meer aan hebt en de ander buiten schot laat. Of de ander juist betrekt in wat er met jou aan de hand is.

We zijn allemaal mensen, en we kennen allemaal van tijd tot tijd stress, we herkennen de ellende van een ander over het algemeen. We herkennen de gevoelens van onmacht, van verdriet, van boosheid.
Uit je, praat erover. Dat is vele malen beter dan je naaste of je geliefde (want die heeft het vaak het meest te verduren) als figuurlijke boksbal te gebruiken.
Door dat laatste ga je je zelden echt beter voelen!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Geneeskunde en nepnieuws (slot)

Ik las net bijvoorbeeld weer dat vaccinaties van levensbelang voor het land zouden zijn. Je zou het als logisch kunnen bestempelen in het kader van de wereldwijd gecreëerde angst voor nieuwe virussen en alle kinderziekten. En in het kader van de verhalen over dekkingsgraden. Maar is dat allemaal wel waar?
Zijn het niet allemaal manieren om te zorgen dat straks iedereen – inclusief de ouderen die steeds vatbaarder worden en afhankelijker van ook vaccinaties als het zo doorgaat – met tussenpozen van een paar jaar vaccinaties gaat krijgen. En natuurlijk elke winter minstens een griepprik? Voor wie is dat vooral goed nieuws? Ja, precies, de industrie!

En als je twijfelt aan wat ik nu schrijf. Heb je gemerkt dat intussen zwangeren een griepprik krijgen en ook een prik tegen kinkhoest (en difterie en tetanus)? Want dat zou hun kind beschermen. Terwijl er geen goed onderzoek is geweest naar de (veiligheids) effecten daarvan op de foetus en al helemaal niet op langere termijn. Zoals dat soort onderzoek er sowieso nooit is geweest voor vaccinaties.

Die vaccins zijn min of meer stilletjes ingevoerd.

We zijn net kikkers die langzaam opgewarmd worden in een pan die op het vuur staat en ons laten koken, zonder dat we in de gaten hebben dat we uit die pan moeten springen. Dat zouden we wel doen als we in een pan heet water werden gegooid, maar juist dat langzaam opwarmen sust ons in slaap.
Het steeds weer herhalen van onjuiste argumenten die ons een gevoel geven van zekerheid en veiligheid maken dat we in slaap gesust worden en vergeten ons af te vragen of het wel waar is.

We laten ons meesleuren in ontwikkelingen die niet terug te draaien zijn omdat we onze eigen verantwoordelijkheid uit handen geven en neerleggen bij autoriteiten, mensen waarvan wij denken dat ze verstand hebben van wat ze doen. Waarvan wij denken dat ze het veel beter weten dan wij. Punt is dat ze vaak wel veel meer zouden kunnen weten dan wij gemiddeld doen over een bepaald onderwerp. Probleem is, dat dat helemaal niet betekent dat ze betere beslissingen nemen, in tegendeel. Vaak worden zij ingefluisterd door anderen die weer andere belangen hebben........

Onlangs liet een hoogleraar die deskundig is op het gebied van duurzaamheid en daar veel onderzoek naar doet nog weten dat de beslissing van de overheid om huishoudens vrij te gaan maken van gas een onvoorstelbaar slecht idee is.

Het zorgt juist voor veel meer CO2 uitstoot de komende tientallen jaren. En wij maar denken dat het in het belang is van het milieu dat we met gas stoppen. Maar kennelijk is dat klinkklare onzin. Gas is in wezen een veel milieuvriendelijker alternatief dan elektriciteit als dat niet van groene bronnen afkomstig is. Stoppen met gas zorgt ervoor dat we meer elektra nodig gaan hebben, wat van vervuilde bronnen moet komen………tel uit je winst. De deskundigheid van de overheid in een notendop.

Het stoppen met gas is vooral ingegeven door de ellende in Groningen (daar moet het dus in elk geval ook niet vandaan komen) en het idee dat we niet afhankelijk willen zijn van landen als Rusland voor de invoer. Anderzijds ligt er in de Noordzee kennelijk nog voor tientallen jaren gas. We laten ons meesleuren in een stroom die gebaseerd is op onzinargumenten, op wellicht paniekvoetbal. Maar de overheid beslist voor ons, omdat wij dat prettig vinden.

Dan hoeven wij niet te beslissen. Hoewel het nu wel penibel wordt omdat het ons op forse kosten kan gaan jagen. Ineens komt er verzet. Niet omdat het onjuiste beslissingen zijn, maar omdat het ons meer geld gaat kosten. Zie je hoe raar wij denken?

De overheid mag van alles beslissen wat niet in ons belang is, niet in ons gezondheidsbelang, maar als het ons geld gaat kosten staan we ineens op onze achterste benen..

Maar wat is nu uiteindelijk belangrijker? Waar liggen onze prioriteiten? 

Zo hebben we ons ook mee laten slepen in het 5G netwerk, waar we straks niet meer onderuit kunnen. Waarom?

"Ach het is wel handig en zal wel niet zoveel kwaad kunnen"? Is dat zo?
Omdat we dat van zoveel dingen hebben gezegd heeft nu al meer dan de helft van de kinderen chronische ziekten, terwijl ze gezond ter wereld kwamen. Dat betekent dat ze ziek zijn geworden. Ze waren het nog niet. Waardoor zijn ze ziek geworden? Door de grote hoeveelheid dingen die 'niet zoveel kwaad kunnen'? 

Het aantal infecties neemt toe, kanker neemt toe, verzucht neemt toe, etc.,etc.  En intussen zijn we de echte voeling, de echte verbinding met de natuur en de natuurwetten volledig kwijt geraakt. Het is alsof we niets meer met de natuur te maken hebben (ja, misschien een beetje omdat ons klimaat nu bedreigd wordt), alsof we er los van staan. Terwijl wij eruit voortkomen en erin thuis horen. Onze gezondheid wordt bepaald door natuurwetten, ook al we ons daar niet aan houden. In dat laatste geval werkt het helaas ook tegen ons.

Wanneer worden we wakker? 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Geneeskunde en Nepnieuws 2 (vervolg)

Toen kwamen er wat betere medicijnen tegen maagzweren, medicijnen die niet alleen het zuur neutraliseerden, maar ervoor zorgde dat er minder zuur werd aangemaakt. De aanmaak werd deels geblokkeerd. Omdat eerdere medicijnen dat niet konden, was eerder dat dieet en die bedrust nog nodig. Maar nu veranderde de aanpak ineens:
Je kon gewoon doorwerken. Ideaal voor de werkgever! Maar ook voor het genezingsproces? Niemand vroeg zich dat destijds af. En aanvankelijk werden het dieet en drinkadviezen nog gegeven, maar langzamerhand verdween ook dat. Je kon gewoon doorwerken (met alle spanningen die mogelijk de oorzaak van je maagzweer waren) en je kon gewoon alles eten en drinken (ook als dat ten dele wellicht de oorzaak van je maagzweer was).

Je begrijpt wellicht al wat er gebeurde: mensen ‘genazen’ van hun maagzweer, maar hadden er al snel een terug. Want ondanks onderzoeken die erop wezen dat bijvoorbeeld koffie, vet eten en alcoholgebruik, maar zeker ook spanningen, debet waren aan het terugkeren van maagklachten, werd er gemiddeld niets met die informatie gedaan. Het was (en is nog steeds) makkelijker gewoon een pil te geven dan uitvoerig uit te leggen en mensen te overreden gezonder te gaan leven……

Dus kwamen maagklachten en zelfs maagzweren terug. En heel slim kwam er toen vanuit de industrie de suggestie dat maagklachten eigenlijk chronische klachten waren. En dat je dus eigenlijk chronisch medicatie moest geven. Gewoon de rest van het leven…..

In diezelfde fase werden er weer sterkere medicijnen uitgevonden die ervoor zorgden dat er nog veel minder maagzuur werd aangemaakt. Dit was olie op het vuur wat al zo fantastisch smeulde. Immers, als je die medicijnen slikt en je stopt ermee, krijg je direct stevige maagklachten doordat je ineens heel veel meer maagzuur gaat produceren. Dat leek te bevestigen dat je wel moest blijven slikken. 
Tegelijkertijd werd het maagzuur zo geremd, dat de hele maagfunctie waar het de verbranding en vertering betreft behoorlijk verslechterde, zodat er vanzelf andere klachten ontstonden. Zoals bijvoorbeeld maagklachten of een opgeblazen gevoel. En weer leek dat te bevestigen dat je moest blijven slikken, dat je ze niet voor niets slikte.

Je zou dit als nepnieuws van het lichaam kunnen beschouwen, maar eigenlijk is het nepnieuws veroorzaakt door de medicatie.  

En als arts ga je mee in die stroom, die stroom van ‘van kwaad tot erger’, die stroom van ‘meegaan in de creaties van de industrie’. Want je ziet niet wat er gebeurt, je bent onderdeel van het proces, je staat er middenin. Je wilt het beste voor je patiënten en je gelooft wat er wordt verteld in de medische bladen.
Sterker nog, wat zou je moeten als je dat niet geloofde? Dan zou alle zekerheid voor jou als arts verdwenen zijn.

Kun je nagaan hoe ik me voelde toen ik dit soort dingen wel zag. Ik leerde gaandeweg van enige afstand te kijken naar wat er gebeurde. In de geneeskunde, in de homeopathie, de invloed van de industrie op het doen en laten van artsen, de manier waarop artsen hun ‘dwaze’ handelen goedpraten en zelfs fantastisch vonden.

In het kader van het begrip ‘nepnieuws’ was dat voor het grootste deel wellicht ook nep nieuws. De manier waarop onlogische zaken logisch worden gepraat, waarop het bestrijden van signalen dat er iets niet klopt ‘genezen’ wordt genoemd.

Als een beetje kritisch arts is het al snel een frustrerende wereld waarin onjuiste dingen als ‘goed’ worden bestempeld en juiste dingen als ‘onzin’ of ‘nepnieuws’……….

Wordt vervolgd…..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Geneeskunde en nepnieuws 3 (vervolg)

Een ander soort nepnieuws ontving ik als huisarts in de vorm van ansichtkaarten. Kaarten die ik thuisgestuurd kreeg met daarop een tekst of eigenlijk tekening/foto met tekst. Je zag dan iemand die snotverkouden was en de tekst ging over antibiotica.
Nu weet iedereen die een beetje serieuze informatie leest dat antibiotica werken tegen bacteriën en dat verkoudheid een virus is. Antibiotica werken dus niet alleen niet tegen virussen, ze verlagen ook nog eens indirect de weerstand tegen virussen. Overigens kwam je die reclames ook in de bladen tegen, wat de kracht nog groter maakte.

 Deze reclame sloeg dus nergens op, maar…………als je keer op keer zo’n kaart in de bus krijgt, en dezelfde afbeeldingen in de medische bladen ziet, wordt die leugen langzaam de waarheid. Of in elk geval denk je niet meer zo na, en denk je dat het de waarheid is. Zeker als een 'onwetende' patiënt antibiotica 'eist'. Gevolg: er wordt eerder antibiotica voorgeschreven, zelfs als het gaat om een stevige verkoudheid. De verdediging als je ernaar vroeg? ‘Misschien zit er ook wel een bacterie bij’…………. 

Zo laten artsen zich beïnvloeden door reclames van de industrie. (En degenen die het ontkennen laten zich wellicht nog het meest beïnvloeden, want die hebben het helemaal niet door). Ook zo’n slogan in de periode dat ik huisarts was, en ongetwijfeld wordt ie nog steeds of weer gebezigd: je geeft medicatie voor de kwaliteit van leven. “The Quality of Life”.

Je geeft dus een middel met een dertig of veertigtal mogelijke bijwerkingen om de kwaliteit van leven te verbeteren van die persoon. Het ging dan bijvoorbeeld om een bloeddrukverlagend middel, of een pijnstiller. Daar zijn er vele van, maar die ene zou de kwaliteit van leven verbeteren.
Als dat al gebeurde door die middelen, zouden ze dat allemaal doen, het meest wellicht het middel met de minste bijwerkingen, en zeker niet die met de meeste bijwerkingen. Maar die kreet maakte toch dat meer artsen zo’n middel gingen voorschrijven.

De industrie zit vol met dat soort slimmigheidjes. Zoals we dat natuurlijk ook nog kennen van de sigarettenreclames. De cowboys, de mooie meiden, de auto’s, het stoere, de gezelligheid. Ach, we zien het nog terug bij de alcoholreclames. 

Op de een of andere manier zijn we gevoelig voor een bepaald gevoel. Een gevoel van zekerheid, een gevoel van ‘fijn’, ‘gezellig’, ‘nostalgie’, ‘veilig’. En of dat wel of niet wordt gecreëerd door wat beloofd wordt, maakt eigenlijk al niet meer uit. Als we maar denken dat we veilig zijn, dat het gezellig of fijn is, als we maar denken dat er zekerheid is.

Juist omdat de meeste mensen niet al te veel na wensen te denken en belangrijke beslissingen liever aan anderen overlaten (en dat geldt voor artsen niet echt veel minder al wordt die groep intelligent geacht, maar wat is intelligentie) laten we ons makkelijk een loer draaien door wat die autoriteit ons vertelt dat goed is, of dat ‘de waarheid’ is.

Zelf ben ik door mijn ervaringen gaan inzien dat er heel veel bedrog is, ook door mensen die denken dat ze de waarheid spreken. Ook zij zijn vaak beduveld door anderen, door mensen waar ze tegen opkijken of die ze als deskundig zien. Iedereen heeft wel mensen waar ze argumenten of meningen van aannemen, welke dan als waarheid worden omarmd. Dat is logisch en onvermijdelijk.

Toch is het slim om wel zelf te blijven nadenken en je bij elke ‘waarheid’ af te vragen wiens waarheid dat is en of het wel echt klopt. Of er geen andere waarheden over dit onderwerp zijn die meer waarheid zijn….

Het is een kwestie van enerzijds accepteren dat er veel verschillende meningen over eenzelfde onderwerp kunnen zijn en dat iemands waarheid zijn/haar waarheid maar niet DE waarheid kan zijn. En anderzijds je eigen gezonde verstand blijven gebruiken en jezelf voorlichten, informatie zoeken. Zeker als het om echt belangrijke zaken gaat.

Wordt vervolgd……

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Geneeskunde en nepnieuws 1

Nepnieuws lijkt iets van de afgelopen jaren, maar is in feite al veel ouder. Homeopathie heeft daar al mee te maken sinds ik het ging bestuderen (en ongetwijfeld ook daarvoor).
Dan heb ik het over het begin van de jaren tachtig. En elke keer als er homeopathische succesverhalen waren, nam het nepnieuws toe. In de allereerste plaats van een groepje bekrompen en verzuurde artsen die zich de vereniging tegen kwakzalverij noemde. Maar ook toen deden de media al mee om de publieke opinie naar de hand te zetten van de industrie.

En ik begrijp het ook wel een beetje. Mensen willen graag zekerheden, ook al zijn het schijnzekerheden. En als iets niet grijpbaar is (letterlijk), of als iets niet begrepen wordt, dan kun je ervoor kiezen het niet te willen zien of zelfs te willen ontkennen.
En omdat veel mensen op de automatische piloot leven en überhaupt weinig nadenken over wat ze doen, beseffen de meeste mensen niet eens (ook de intelligente niet) dat ze iets wegmoffelen omdat ze het niet begrijpen.

Maar hoe dan ook, als we het wegmoffelen, het ontkennen, het niet willen lezen of horen, dan is de twijfel weg en kunnen we doorgaan zonder storing……
Ik was ooit bij een apotheker, en die man zag dat homeopathie werkte. Maar toch beweerde hij dat een ‘verdunning’ boven de 23 niet kon werken omdat er dan geen molecuul meer in zat. En dat bleef hij ook volhouden, ondanks de voorbeelden die het tegendeel bewezen.

Persoonlijk zag en ervoer ik dat veel van wat ik als ‘zekerheden’ had geleerd tijdens mijn studie geneeskunde niet klopte. En hoe meer ik me dat bewust werd, hoe meer ik zag wat niet klopte. Het maakte me na 2 jaar als huisarts behoorlijk depressief. Had ik daar de afgelopen 10 jaar voor gestudeerd? Ik dacht dat ik mensen beter ging maken en zag steeds meer in dat ik dat niet deed, dat ik slechts meedeed aan die schijnzekerheid die (reguliere) geneeskunde heet.
Schijnzekerheid, omdat de diagnosemogelijkheden grandioos zijn (maar ook beperkt tot het fysieke), maar de therapeutische mogelijkheden voor het grootste deel schijn. Vaak gaf ik middelen – omdat ik dat had geleerd – aan mensen met een acute aandoening die zonder die middelen ook waren genezen (en misschien wel beter omdat hun eigen lichaam het dan had gedaan en zich had getraind in waarvoor het uitgerust is: het bestrijden en corrigeren van tijdelijke verstoringen, een natuurlijk proces).

En nog meer gaf ik herhaalrecepten aan mensen met chronische klachten en moest dan denken dat ik die mensen daarmee genas; immers zolang ze de medicijnen slikten hadden ze geen last. Maar is dat genezen? Ik begon het me af te vragen. En besloot op zeker moment: Nee! Dit is geen genezen, dit is mensen een rad voor de ogen draaien. Het is het spekken van de industrie zonder dat iemand er echt beter door wordt, al is er wel de schijn dat het beter gaat (heb je het weer: ‘schijn’).

Bovendien was er een vreemde ontwikkeling die inzette in de periode dat ik nog huisarts was. Tijdelijke aandoeningen werden langzamerhand tot chronische, levenslange benoemd. Vroeger was een maagzweer een tijdelijk fenomeen. Je hield rust, kreeg een dieet, en je maagzweer genas. Je had bovendien iets geleerd over het waarom van de maagzweer en je had een poos thuis gezeten, dus je wist hoe je je levensstijl moest veranderen. Betere lessen in heling waren er niet. En leerde je er niet van, dan kreeg je dezelfde ellende opnieuw. En hopelijk leerde je er dan wel van.............

Wordt vervolgd............

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn