Blog Algemeen

Numerologische voorspelling 2021

Toen ik de voorspelling voor 2020 las eind december 2019, geloofde ik niet wat ik las.

2019 was een redelijk chaotisch jaar geweest, met nogal wat heftige dingen. En 2020 zou een chaotisch jaar worden wat erger zou zijn dan de jaren ervoor. De wereld zou min of meer op z’n kop worden gezet. Ach, dat kon toch niet? Het was onvoorstelbaar dat 2020 erger zou zijn dan 2019 (voor ons). Er zou ook steeds minder geheim blijven, geheimen of geheime afspraken zouden steeds meer op straat komen te liggen..

Maar goed, de voorspellingen klopten dus. En dat van die geheimen ook. Onze privacy wordt steeds meer uitgekleed omdat er meer controle ‘moet’ zijn, de geheimen van de grote machten komen ook op straat, maar die weten ze in te pakken als complottheorie, zodat er niet zoveel mee gebeurt……en de gemiddelde inwoner van deze planeet zich zelfs tegen de kennisgeving ervan verzet. 

Maar dan 2021. Hou je vast.

(Overigens zijn deze voorspellingen van Hans Decoz van worldnumerology.com.)

In grote lijnen komt het erop neer dat de chaos nog wel even onverminderd voortduurt, en misschien zelfs heftiger, maar wel anders.   Numerologisch was 2020 een jaar 4 en is 2021 een jaar 5, wat op zich heel tegengestelde nummers zijn. Waar de 4 meestal stabiliteit vertegenwoordigt, staat de 5 voor dynamiek, onverwachte gebeurtenissen en snelle veranderingen. Maar het is niet alleen het nummer 5 wat belangrijk is, ook de omgevende nummers zijn dat en die maken dat dit jaar 5 anders zal zijn dan andere jaren 5.

Ik citeer Hans even: “Het wordt een jaar van verandering en zenuwslopende ups en downs, maar waar het jaar 2020 ons beschadigd en angstig achter laat, zullen we ons volgend jaar om deze tijd in een veelbelovender en positievere situatie bevinden”. 

Ik zou hier kunnen stoppen, omdat dit de grote lijn is met een positief einde. 

Maar het is belangrijk te beseffen dat 2021 het eerste van een 5-jaar periode is die ons langzaam een andere richting opduwt – weg van de afgrond en meer naar een toekomst van heling en potentie.

De polarisatie zal nog wel toenemen, en de krachten van zelfvernietiging zullen koppiger en meer confronterend worden.
We zien angst tegenover vertrouwen, apathie tegenover hoop, hebzucht tegenover eerlijkheid, egoïsme tegenover generositeit en onwetendheid tegenover bewust zijn.

Als we door de eeuwen heen kijken, zien we dat ontwikkelingen steeds sneller gingen. Kijk alleen al naar de technologische ontwikkelingen van de laatste 40 jaar. Onze smartphone is al krachtiger dan de computer van de jaren tachtig…..en bedenk dat de kwantumfysica ons laat zien dat een groot deel van de huidige medische aanpak achterhaald is…..de komende 5 jaar zal er een nog grotere sprong in wetenschap, technologie en ons denken komen.

In de laatste 200 jaar is de wereldbevolking verachtvoudigd en is ‘wildlife’ met 70% afgenomen.

Die explosie van menselijke groei en technologie ging zo gepaard met destructie en verwoesting (van o.a. de natuur). Omdat we onderdeel van dat geheel zijn, en niet de waarnemer, beseffen we dat zelf onvoldoende. Maar het heeft wel gevolgen.

Als 2020 – ik gebruik weer even de metafoor van Hans – een stuurloos schip in een orkaan was, dan krijgen we in 2021 de controle terug. De storm blijft razen, maar we bewegen langzaam naar veilige en kalmere wateren… 

Er zal hoop en optimisme zijn (meer globaal bewustzijn, empathie, eenheid) - de reden dat we in staat zijn de richting uiteindelijk ten goede te veranderen - maar er is eveneens een brute kracht (egoïsme, confrontaties of agressie), niet bereid tot compromis.

Opvallend is dat het nummer 2 zowel aan de negatieve als de positieve kant ondersteunt. (Hans legt uit waar die 2 vandaan komt, het voert voor nu te ver dat uit te leggen). Dat laat de twee kanten zien. Enerzijds diplomatie, tact, gevoeligheid en emotionele steun, anderzijds sluwheid, gluiperigheid, onoprechtheid en misinformatie.

De strijd tussen positief en negatief, tussen goed en kwaad zou wel eens heftig kunnen worden. De polarisatie wordt met name erger omdat de stroom van misinformatie blijft doorgaan.

(Overigens van twee kanten: enerzijds de censurerende en misinformatieve ‘factcheckers’, overheden en tech-gigenten, anderzijds doorgeslagen complotdenkers. Ik zeg 'doorgeslagen' omdat veel van de complot theorieën zijn uitgekomen en juist bleken. Maar sommige zijn absurd. Veel wat complottheorie wordt genoemd, is niets meer dan door machtshebbers ongewenst kritisch denken).

Er zullen in 2021 dagen zijn dat we alleen de chaos in de wereld kunnen zien, maar ook dagen dat we reden tot hoop hebben, waarin we positieve veranderingen zien met een sterk gevoel dat we de goede kant opgaan.

De diepere realiteit v.w.b. 2021 is, dat we snel evolueren en van richting veranderen. In de komende 5 jaar zal er een belangrijke sprong voorwaarts worden gemaakt in de juiste richting. 2021 is het eerste jaar in die reeks. Om Hans te citeren:

Als we duizend jaar verder kijken, zullen mensen 2021 zien als het jaar waarin de geschiedenis veranderde en de reis naar herstel begon…….

Een mooie afsluiting van deze voorspelling lijkt me……

Maar er is meer. Het belangrijke nummer 2 uit 2000 (dit millennium) is ook al heel anders dan het nummer 1 uit 1000 (het vorige millennium). Sinds we de 21e eeuw zijn ingegaan, is die 2 belangrijk. De 1 staat meer voor onafhankelijk, competitie, leider, strijd, etc. De 2 staat meer voor liefde, samen, empathie, intuïtie, etc.
Dat geeft de hoop dat de mensen die na 2000 zijn geboren wellicht meer liefde in zich hebben en op een andere manier met de wereld om zullen gaan….

En we zijn natuurlijk ook het aquariustijdperk ingeschoven (of dat gaat volgens anderen nog gebeuren) en ook de invloed van ‘waterman’ verschilt in positieve zin met die van ‘vissen’. Ook hier meer in de richting van saamhorigheid, liefde, meer empathie, etc.

Al met al is komend jaar er nog een van chaos en polarisatie, maar we mogen hoopvol vooruitkijken en ik ben nu al benieuwd naar de voorspellingen voor 2022…….

Let op jezelf, zorg goed voor jezelf en je naasten, geniet van de kleine dingen des levens.

En laten we in de tijden van chaos en polarisatie bedenken dat negativiteit niets oplost. Laten we lief voor elkaar blijven en elkaar blijven respecteren. Maar daarbij ook beseffen dat we deel van de natuur zijn en eerder nederig naar die natuur moeten zijn dan denken dat we er boven staan. De natuur en natuurwetten in ere herstellen zou wel eens kunnen leiden tot een veel mooiere toekomst en meer harmonie. 

Ik wens je veel mooie dingen toe!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Controle

Het is misschien wel het belangrijkste woord in deze tijd, al wordt het zelden zo genoemd.

Ik las net dat de economie blijft kwakkelen tot ‘het virus onder controle is’.

Het zal wel typisch menselijk zijn, alles onder controle willen houden. En ik herken het ook zeker. Ik ben ook iemand die graag de controle heeft over wat er gebeurt met mijzelf of met mijn lichaam, mijn omgeving, mijn toekomst, etc., al is dat allemaal behoorlijk realistisch en niet obsessief. 
Misschien heb ik daarom wel nooit onder een baas gewerkt. Ik wil zelf bepalen wat ik doe......

En onze premier, met zijn kabinet, weten er ook alles van. Ze willen ‘het’ onder controle houden, krijgen. De burgermeesters hebben het gevoel de controle kwijt te raken, het RIVM ziet verontrustende cijfers (ook geen controle dus).
Google, Microsoft, en alle andere tech-giganten willen ook controle. Bij voorkeur over ons doen en laten, ons gaan en staan, ons koopgedrag, ons surfgedrag….

Maar op het digitale stuk na – op die manier is elke stap ongeveer te volgen – is het hele idee van controle natuurlijk een illusie.

We kunnen ons best doen gezond te eten, leven, drinken, sporten, lief te hebben, etc., maar controle over onze gezondheid hebben we ook slechts beperkt. Een plotse gebeurtenis, een onverwacht heftig emotioneel moment, het kan inslaan als een bom en verregaande gevolgen hebben. Ik ervoer het aan den lijve met mijn fietsongeluk in 2003: het leven wordt zo 180 graden omgegooid.

En misschien is het ook maar beter dat te accepteren. Te accepteren dat er onverwachte dingen kunnen gebeuren en dat we ons daarbij moeten neerleggen. Ons daaraan moeten aanpassen.

Ons lichaam is nota bene het enige wat we nog een beetje kunnen controleren, al het andere is nog lastiger te controleren.

Dat brengt me bij een uitspraak van de historicus Phillipp Blom onlangs in een dagblad: “We moeten weg van de narcistische fictie dat we als mens boven de natuur staan”. 

Hij slaat de spijker op z’n kop. De natuur laat zich niet controleren. De natuur is in controle, de natuur is in harmonie, zoekt telkens opnieuw naar harmonie en balans.
Het is juist de mens die de balans en harmonie van de natuur telkens weer verstoort. Omdat die niet accepteert deel van dat geheel te zijn, een nietig deeltje van die hele natuur.

Ook nu zien we dat weer. Hoewel ik niet zeker weet of dit virus wel echt natuur is, laten we ervan uitgaan dat het een natuurlijke mutatie is. Elk jaar zien we in de winterperiode virussen verschijnen en de laatste jaren ook coronavirussen. Niet elk jaar is het meest heersende virus even krachtig, maar bijvoorbeeld in 2017/2018 leverde het 9500 doden op. (Nu 2019/2020 waren het er tegen de 10000, iets meer dus).

Levert dit huidige virus iets meer doden op dan 3 jaar geleden, het grootste verschil is de impact die het heeft op mensen. Het verwoest de energie behoorlijk (en soms letterlijk het leven) bij die relatief kleine groep die ermee te maken heeft.

Dat is heftig, maar m.i. geen reden om alles vervolgens buiten proporties op te blazen. En dat gebeurt wel.

Dit virus wat voor nauwelijks meer doden zorgt dan 3 jaar geleden, is opgeblazen tot de grootste vijand sinds de tweede wereldoorlog. De enige artsen die zeggenschap hebben in alle maatregelen zijn die rond het kabinet, alle anderen worden genegeerd. Het geeft ook aan hoe artsen zich laten gebruiken. Kijk alleen al naar de mondkapjes: wetenschappelijk onzin, maar het RIVM schaart zich erachter ondanks de eigen bedenkingen.

En alles heeft te maken met het willen controleren. Het willen controleren van iets wat niet te controleren is. Dat is te zien in de fraaie grafieken van Ivor Cummins. Wat we ook doen, het verloop is er niet anders door. Het verloop is de natuurlijke golf van het virus. Zoals elk jaar de virussen hun eigen (vrijwel dezelfde golfbeweging overigens) verloop hebben.

Ook de griepvaccins hebben daar niets aan veranderd.

Omdat het niet onmogelijk is dat de elektromagnetische veranderingen van het aardoppervlak (door wifi en vooral nu 5G) invloed zouden kunnen hebben – en luchtverontreiniging daar weer een katalysator is – kon ik de afgelopen periode redelijk voorspellen wanneer de ‘besmettingen’ zouden toenemen. Los van, of zelfs lijnrecht tegen de maatregelen in. Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar een beetje van schrok.

Hoe dan ook, van controle is geen sprake. Ik betwijfel ook of deze strenge lock down iets gaat veranderen. Als je hem maar lang genoeg maakt daalt de curve uiteraard vanzelf, dus de kans is groot dat ze straks gaan beweren dat de maatregelen hielpen. (De lock down in Frankrijk is nu na 6 weken beëindigd, omdat het niets opleverde en de bevolking depressief werd......dat bedoel ik dus. Dat was politiek gezien niet een slim moment om te doen, de natuurlijke curve ging niet omlaag). 

Net zoals dat met het vaccin kan gaan gebeuren. De curve zal dalen, het lijkt dan beter te gaan, er lijkt dan controle te zijn. Maar het zal schijn zijn. En toch zal het worden toegeschreven aan de vaccins. Waarom? Omdat het om heel veel geld (en prestige, en de verkiezingen naderen!) gaat en we de indruk willen hebben dat ‘wij’ de controle uitoefenen.

Het enge is dat het tegenovergestelde gebeurt. Door alle opsporingsmethodes en apps verliezen we de controle juist. We worden speelbal van het grote geld, van de technologie. En de vaccins zijn dusdanig nieuw en slecht gecontroleerd qua veiligheid en effectiviteit, dusdanig samengesteld met hulpstoffen, dusdanig gekweekt via andere weefsels, dusdanig werkzaam op het genetisch vlak, dat we ook op dat gebeid de controle kwijtraken. Bovendien zijn er overheden die vaccins verplichten: controle bij de overheid, controle over eigen lichaam kwijt!  

Terwijl we de natuur nooit zullen kunnen controleren – vrijwel alle vaccins tegen ziekten zijn daar een bewijs van, het eraan toegeschreven effect is voornamelijk door het natuurlijke verloop van de ziekte – maar we wel beperkt baas kunnen zijn over ons eigen lichaam, stellen we die integriteit in de waagschaal op het moment dat we er vreemde stoffen in laten prikken waarvan we eigenlijk niet weten wat die doen. Weg controle!

Is de gezondheid van de kinderen erop vooruitgegaan door alle vaccinaties?  We leven in een tijd van grotere hygiëne, meer kennis, beter voedsel dan tientallen jaren geleden, maar er zijn nog nooit zoveel kinderen chronisch ziek geweest.

In plaats van te controleren wat we een beetje kunnen controleren, de integriteit en vitaliteit van ons lichaam, door te zorgen voor de goede supplementen, voldoende rust, goede beweging, etc. wordt alles ingezet om te controleren wat we niet kunnen controleren: het virus.

Hoe dom is het?

Denk na bij alles wat je doet. Maar denk vele malen meer na voordat je iets in je lichaam laat spuiten, zeker als daarvan allesbehalve duidelijk is wat dat voor consequenties op termijn heeft. Besef dat je positieve dingen voor je lichaam en jezelf kunt doen en doe die.

En ondanks de grote verschillen in meningen tussen mensen: wees lief voor elkaar!
Want controle over ons denken en gedrag hebben we wel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik moet beginnen mijn excuses aan te bieden. Een tijd lang heb ik niets geschreven voor de blog.

Dat komt omdat ik alle negativiteit zat was, dat ik het zat was uit te leggen waarom er niets klopt van wat er nu gebeurt. Het feit dat ik dáármee bezig was en niet met iets leuks maakte dat ik stopte met schrijven.

Maar…….het verandert niets aan de situatie. Ja, ik ben met leukere dingen bezig, maar de gekte gaat door. Gisteren zag ik een quote van Albert Einstein:

“De wereld wordt niet vernietigd door hen die kwaad doen, maar door hen die het kwaad zien en er niets tegen doen”

Het zette me aan het denken.

De dag ervoor zag ik een YouTube presentatie van Ivor Cummins (https://www.youtube.com/watch?v=3cjgicrA504&t=1s) over de statistieken en COVID. Heel verhelderend. 

Gisteravond natuurlijk onze premier die vertelde dat besloten was dat we niet mochten versoepelen.

En dan vanochtend in de media de klacht van o.a. Van Dissel dat hij vreest voor al het ‘nepnieuws’, zoals verhalen dat de testen niet betrouwbaar zijn. Misschien was dat voor mij wel de laatste druppel om te besluiten toch weer te gaan schrijven, zelfs als dat slechts enkele mensen bereikt. Ik schijn nu eenmaal iemand te zijn die kennis blijft verwerven en dat wil delen, en voor mij is het belangrijk te proberen de waarheid zoveel mogelijk te achterhalen. Voor mij zijn wetenschappers alleen wetenschappers als ze een open mind hebben en breed kijken. Als ze bereid zijn kritisch te kijken naar eigen handelen. Als ze werken met zaken zoals ze zijn in plaats van zoals ze willen dat het is, en zich niet laten gebruiken door de politiek of eigenbelang.  

Om met dat laatste te beginnen: die testen zijn door de mangel gehaald door serieuze wetenschappers en volslagen ongeschikt bevonden. De uitvinder ervan heeft dat vanaf het begin gezegd. Een van de fabrikanten ervan – Sir Roger Hodkinson (Canada) – heeft gezegd dat er direct mee gestopt moet worden, dat de hele pandemie een hoax is gebaseerd op leugenachtige cijfers. Door die wetenschappers wordt gezegd dat wel tot 80-90% vals positieve testen kunnen worden gevonden door de manier waarop ze nu worden gebruikt. In Portugal heeft de rechter de testen na uitgebreide inventarisatie met wetenschappelijk deskundigen als onbetrouwbaar bestempeld en de erop volgende verplichte quarantaine ongrondwettelijk!

En waar wordt het hele beleid op gebaseerd? Precies, op die testen en de cijfers aan zogenaamde besmettingen. Wat helemaal geen besmettingen zijn, maar mensen die positief hebben getest op een test die op vele vlakken niet deugt (volgens deskundige wetenschappers). Een positieve test zegt noch dat je Covid hebt (gehad), noch dat je besmettelijk zou zijn. Zegt eigenlijk niets duidelijk.

Op cijfers die in feite weinig tot niets zeggen wordt een beleid uitgerold met o.a. verplicht dragen van maskers terwijl elk serieus wetenschappelijk onderzoek (tot nu toe 22) laat zien dat het helemaal niets uitmaakt.

Waarom zou je als regering mensen opzadelen met mond/neusmaskers (toch een soort muilkorf) als het helemaal niets doet? Figuurlijk/letterlijk monddood maken?

Het is een serieuze vraag!

Waarom gebeurt dit terwijl het nergens op slaat? 

En hetzelfde geld voor alle verboden om samen te komen, om samen leuke dingen te doen, om straks samen kerst te vieren.
Ivor Cummins laat aan de hand van de grafieken in Europa en Amerika zien dat het verloop van het virus ongeveer overal gelijk is, met of zonder maatregelen. Sterker nog, de landen met minder maatregelen gaan gemiddeld zelfs iets beter. Lock down of masker, het heeft geen invloed op de curves. En waar enig effect lijkt te zijn, was de curve al bezig te veranderen. (Als je een lock down instelt als het al beter gaat, zal het daarna ook beter gaan – niet door de lock down, maar omdat het al beter aan het gaan was).

Ik zal de komende periode vast op meer zaken ingaan, maar nu even de cijfers van gisteren op basis waarvan we niet mogen versoepelen richting Kerst, of wellicht mogen we helemaal geen Kerst vieren. Dat gaan we de 22e horen…… 

De cijfers zouden heel onheilspellend zijn. En waarom? Omdat er in een week tijd 27% meer besmettingen werden getest. Dat klinkt heftig ja, maar ze vergeten te zeggen dat er ruim 23% meer testen zijn gedaan

Bovendien waren er gisteren bijna 1000 minder positieve testen dan eergisteren.

Het R-getal wat aangeeft hoeveel mensen elkaar besmetten willen ze onder de 1 hebben, maar toen het er even onder was, werd er ook gezegd dat het niet goed ging. Dat R-getal is nu gedaald tot 1. Gedaald dus, maar weer is het niet goed. Het aantal opnames op de IC is gedaald ten opzichte van weken geleden, maar – terwijl we in de verste verte niet in de buurt komen van de getallen van maart-april – het is niet goed volgens de heren.

De ziekenhuisbezetting is inderdaad ongeveer 100 hoger dan 5 dagen geleden, maar ook 100 lager dan 14 dagen geleden(!). Naar welke cijfers moeten we dus kijken? Het is gemakkelijk ze zo te kiezen dat je slecht nieuws kunt vertellen, maar waarom zou je? 

Het lijkt er steeds meer op dat de heren pas tevreden zijn bij een getal 0. En als je bedenkt dat we in een tijd van het jaar zitten van infecties en virussen, is dat nogal naïef om niet te zeggen dom.

En dan het inspelen op de emoties door Rutte. Hij begrijpt dat Kerstmis juist dit jaar zo belangrijk is, en er zullen bijna 10.000 stoelen leeg blijven door mensen overleden aan Covid. En juist daarom moeten we het sober vieren (en moeten we als ouders kiezen welke kinderen wel of niet over de vloer mogen komen).
In de winter van 2017 op 2018 waren er ook bijna 10.000 doden, toen door de griep. Deden we toen ook zo hysterisch? Werd er toen ook zo op het gemoed gespeeld?
Ook toen lagen de ziekenhuizen vol (nu niet eens), lagen de IC’s vol (nu niet eens) en hadden de mortuaria het druk.

De manier waarop de cijfers worden gebruikt om ons te vertellen dat we het weer niet goed genoeg hebben gedaan en dat we wellicht nog meer beperkingen hebben te accepteren is weerzinwekkend.
Ik kan niet geloven dat dit een wereldwijd plan is om mensen te onderwerpen aan een strak regiem waarbij onderworpenheid aan de industrie (verplichte vaccins; digitale volgsystemen; overal continu bereikbaar en traceerbaar) en overheden de basis is. Ik kan me niet voorstellen dat onze medemensen ons dat zouden willen aandoen, dat overheden daarin meegaan. Ik wil zo'n theorie niet geloven, zelfs al zijn er veel dingen die daarop wijzen. 
Maar ik vraag me wel af wat dan de leidende factor achter dit alles is. 

 • Zonder enig wetenschappelijke grond, zelfs er tegenin, maskers verplichten
 • Testen doen waarvan wetenschappelijk vaststaat dat ze in feite niets zeggen.
 • Die uitslagen gebruiken om een volk te gijzelen en vrijheid te ontnemen
 • Kokervisie van beperkt deskundigen beschouwen als wetenschap
 • Vaccins waarvan veiligheid nooit gegarandeerd kan zijn opdringen aan de bevolking
 • Vaccins waarvan de effectiviteit niet echt goed onderzocht is (die 90% is complete onzin) loslaten op kwetsbare mensen
 • Alle onderzoeken die de schadelijkheid van maskers aantonen compleet negeren
 • Vertellen dat het heel slecht gaat, terwijl dat niet waar is
 • Mensen tegen elkaar opzetten door te zeggen dat het gedrag niet goed genoeg is (van mij natuurlijk wel, dus ben jij 'fout')
 • Negeren hoe het natuurlijk verloop van het virus is
 • De invloed van de verstoring van het elektromagnetisch veld van de aarde en de gevolgen daarvan compleet negeren en deze zogenaamde pandemie gebruiken om het juist verder te verstoren met alle 5G apparatuur en satellieten. 
 • Een virus zeer dodelijk noemen terwijl onder de 70 jaar de sterfte lager is dan aan een griep en terwijl meer dan 85% van de besmette mensen er zelfs geen klachten door krijgt
 • Een virus zeer besmettelijk noemen terwijl je wel heel erg je best moet doen een ander te besmetten
 • Verzwijgen dat er 2 mensen zijn overleden in de testfase van het Pfizervaccin

Ik kan nog wel even doorgaan.

Wat echter ook duidelijk is, en dat beangstigd me meer dan welk virus dan ook, is dat het gros van de mensen alle leugens (of iets vriendelijker: verdraaide feiten) van de media en de overheid gewoon als waarheid in hun hoofd laten gieten. Mogelijk is dat het verwoestende effect van de social media: mensen bombarderen met informatie die niet klopt zodat ze murw worden en denken dat wat ze in hun hoofd gegoten krijgen allemaal waar is……..

Als er iets is wat ons echt bedreigt, is dat het wel.

Het maakt ons tot weerloze, zelfs beetje hersenloze slachtoffers van nepnieuws wat wordt verkocht als de waarheid. In intussen wordt alles wat in de buurt van de waarheid komt als nepnieuws afgeserveerd, gecensureerd, verboden of belachelijk gemaakt. 

Ik schrijf weer, maar wordt er niet vrolijker van……. kan het echter ook niet negeren of wegstoppen. En ik weet dat er heel veel mensen - ook veel collega's - over de hele wereld wel nadenken en proberen mensen wakker te houden of maken. Geeft moed, maar het blijft allemaal vervelend. 

En toch: de numerologische voorspelling van 2021 geeft me een sprankje hoop, al wordt de chaos en polarisatie eerst nog groter.
(Ik zal er nog over vertellen).

P.S.: Een video van vele artsen die waarschuwen voor het vaccin (de vaccins): https://lbry.tv/@OracleFilms:1/Ask-The-Experts-(Covid-19-Vaccine):e?r=9Uook9q1EaoZ6saST9goH4pBMxdxEAmU 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wat me opvalt, is dat in de huidige tijd van mensen tegen elkaar opzetten door de maatregelen, een tijd van toenemende polarisatie, een tijd van angst, mensen vaak helemaal niet naar elkaar luisteren. Daardoor groeit de kloof tussen mensen die kritisch (of wakker) zijn en de mensen die alles maar voor zoete koek slikken.

Als ik angstige mensen probeer uit te leggen dat ze niet zo angstig hoeven te zijn, bijvoorbeeld omdat de cijfers die genoemd worden helemaal niet zo verontrustend zijn als ze worden gebracht, dat dit virus helemaal niet zo extreem is, kom ik niet binnen.
Er komt gelijk een ‘ja, maar’, terwijl ze niet echt hebben gehoord wat ik zei.

Wellicht herken je dat. Het lijkt alsof mensen niet meer voor gezonde rede vatbaar zijn, en ten dele klopt dat.

Ons onwillekeurige (autonome) zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het sympathische zenuwstelsel (SZ) en het parasympatische zenuwstelsel (PSZ).
Die namen mag je weer vergeten, wat wel belangrijk is, is te onthouden dat als het SZ geactiveerd is er sprake is van een vecht/vlucht status/reactie. Dat wil zeggen dat het lichaam wordt klaargemaakt voor vluchten of vechten: het bloed gaat naar de spieren om dat te kunnen doen en wordt onttrokken aan o.a. de hersenen en de darmen, de bloedsuiker gaat omhoog, de adrenaline gaat omhoog. We zijn klaar voor de strijd. Het nadeel is dat we in deze fase niet goed analytisch (afwegend) kunnen nadenken. Actie overheerst, we zijn qua denken ‘verlamd’. Het is in feite een oude aangeleerde primitieve reactie, maar het is niet anders.

Het klinkt een beetje gek dat we in de alarmfase komen bij emoties als angst en boosheid, maar vroeger was dat onze overlevingsstrategie. Toen moesten we direct reageren als we bedreigd werden door een leeuw of zo. Nu is het een overdreven reactie, maar hij is er wel. En we doen er vrijwel niets tegen. Behalve eruit blijven. 

Het andere deel van het onwillekeurige zenuwstelsel, het PZS, is heel belangrijk voor ons herstel. Als dit actief is, kan ons lichaam herstellen, groeien, tot rust komen. In die fase kunnen we wel goed analytisch denken, dingen afwegen. Deze fase is dus heel belangrijk voor onze gezondheid.
Het mooiste zou het zijn als ons lichaam ongeveer gedurende 80% van de tijd in die fase is.

Normaliter was dat ook zo, want er was alleen alarm nodig als er iets bedreigends gebeurde. Het probleem is helaas dat ons lichaam, ons onbewuste met name, op heel veel prikkels reageert zoals het vroeger op bedreiging reageerde. Je kunt denken aan een fietsbel of claxon, maar ook aan alle andere prikkels om ons heen, al het geluid om ons heen. Elk pingeltje van je smartphone, elk SMS-ja, elk appje. Kijk maar eens hoe snel iemand de telefoon pakt als er een geluidje gaat – alsof ons leven ervan afhangt…..
En vergeet niet de media, zowel TV/radio als via de tablets en smartphones, de social media.
Als een bombardement komt alle informatie op ons af, van minuut tot minuut bijna, en ons onbewuste reageert erop alsof het echt een bombardement is.

Gisteren zat ik naar een voetbalwedstrijd te kijken. Omdat er geen publiek is en een hol stadion niet klinkt laten ze tegenwoordig een band met publiekgeluiden meelopen. Dat is ‘gezelliger’. Maar bij echt publiek hoor je ‘Oh’s’ en “Oei’s” en gejuich en gefluit, soms zingen. Daar tussenin is het rustiger. Nu is het 90 minuten lang herrie. Ik besefte dat ik er geïrriteerd door raakte. Zet je het zachter hoor je de commentator niet en is er ook minder aan, laat je het zo staan word je 90 minuten lang gebombardeerd door ongewenst geluid. En dus reageert mijn onbewuste alsof er iets niet pluis is (en dat klopt ook nog in zekere zin).

Door al dat soort zaken komt het dat het SZ veel meer dan die 20% is geactiveerd. Los van het feit dat dat niet gezond is voor ons lichaam, omdat het dan te weinig kan herstellen (met als gevolg een hogere hartslag en bloeddruk, een hoger bloedsuiker, sneller ontstekingen en infecties, meer stress-gevoelens), maakt dat ook dat we in een soort van continue alarmfase zitten. Een fase waarin we eigenlijk niet in staat zijn goede afwegingen te maken, zinvol na te denken. Een beetje opgefokter ook, sneller boos, een korter lontje.

Als je met iemand praat en je ziet dat de pupillen wijder worden bij wat je zegt, kun je eigenlijk net zo goed ophouden met zinvol praten, want dat is een teken van alarm waarbij wat je zegt niet meer binnenkomt. Het verwijden van de pupillen is een van die tekenen van activiteit van het SZ.

Het spreekt voor zich dat de huidige tijd hier geen goed aan doet. En dat is niet alleen de angst, het is ook de ergernis. Ergernis over de maatregelen, de onzinnigheid van alles, of over het niet naleven ervan door anderen.

Je mag gerust weten dat als ik een mondkapje op moet doen in een winkel ik daar ook meer gestrest rondloop. Ik weet dat het wetenschappelijk gezien onzin is om met zo’n ding om rond te lopen, en het feit dat het toch moet, dat mij symbolisch de mond wordt gesnoerd, dat ons hele volk ten onrechte met die dingen rondloopt, omdat wat burgermeesters dat hebben doorgedrukt (terwijl het RIVM het ook niet zinvol vindt – het is een politieke beslissing, geen medische!), maakt dat er spanning ontstaat. Ik ervaar het als onnatuurlijk en onrechtvaardig. Het doet (nog) iets met me.

Niet zoveel dat ik echt in een acute alarmfase beland, maar ongetwijfeld zal op die momenten niet mijn PSZ overheersen. En dat is relatief niet gunstig. Nu doe ik slechts 2-3x per week een boodschap en ben dan ook maar 15 minuten in zo’n winkel, maar heel veel mensen hebben veel meer van die fases, en heel veel mensen komen er ook niet meer van los. Als ik over straat loop en zie hoe mensen me soms angstig ontwijken, dan krijg ik daar medelijden mee – deze mensen zijn in een bijna continue staat van paraatheid. Er heerst bij vrijwel alles wat zijzelf of een ander doet angst. Wat continu wordt aangewakkerd door de media en sommige zogenaamde ‘deskundigen’.

En het ergste daarvan is dat ze eigenlijk langzaam hun lichaam aan het slopen zijn. Hun lichaam is te veel en te lang in een vecht-vlucht-staat. Het afweersysteem gaat daardoor slechter functioneren, de kans op chronische ziekten neemt toe, de kans op corona neemt toe.

En ze zijn dus niet meer bereikbaar voor relativerende informatie, voor juiste informatie. Hun staat wordt versterkt en in stand gehouden door alle media-informatie, en wellicht door hun gedachten die op dezelfde golflengte zitten.

Daarom is het zo belangrijk de media zoveel mogelijk links te laten liggen en te zorgen voor ontspanning. Doe uit de televisie en lees een boek, doe een spelletje, pak een puzzel. En als je toch op de buis wilt kijken, kijk dan naar een komedie of een romantische film. Natuurlijk ook niet een gruwelfilm of een spannende detective, want je wilt juist uit de spanning.

En zorg dat je dagelijks een periode hebt dat je helemaal geen tablet of telefoon in je buurt hebt. Zorg voor een paar prikkelvrije uurtjes per dag. Geef je lichaam de kans te herstellen van alle prikkels, te herstellen van het vechten en vluchten wat we de hele dag doen (ook al slaat het nergens op).

Zoek regelmatig de natuur op, loop dagelijks een poosje met blote voeten over het gras of in je tuin, geniet bewust van je omgeving, je huis, je partner of je huisdier. Ervaar dankbaarheid voor al het mooie wat er om je heen is. Voel liefde in je hart en deel dat denkbeeldig met de wereld.

Mag wat soft klinken, maar het zijn allemaal dingen die je zullen helpen je gezondheid te behouden of verbeteren. Die zullen helpen je lichaam tot rust te brengen en in de gezonde situatie te brengen.

En train je er maar in, want we zijn nog lang niet klaar met deze rare tijd………door dat te doen ben je de meester over je eigen leven, misschien zelfs wel over je eigen gezondheid. En uiteindelijk kun je dan ook meer van het leven genieten dan wanneer je in de golf van angst, verwarring of boosheid zit. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Spirituele groei heeft alles te maken met de mate van bewustzijn, of liever bewust zijn.

Het laagste niveau van spirituele groei is het slachtofferbewustzijn. We zijn ons vooral bewust dat we slachtoffer zijn, dat we zelf niets in de melk te brokkelen hebben, dat dingen ons worden aangedaan.
Bij het potje tennis roept iemand "die valt nou nooit eens goed', en ik denk 'maar wie slaat die bal dan op die plek?'. Of 'het mag vandaag maar niet lukken'. Of iemand loopt continu op zichzelf te schelden met stevige bewoordingen. 

Vergelijken, wijzen naar anderen, verwijten, schuldgevoel, maar ook boosheid en jaloezie, het is allemaal slachtofferbewustzijn. We zitten middenin een groot slachtofferbewustzijn momenteel: het virus is de schuld. Of de overheid die te heftig heeft gereageerd, of de mensen die al dan niet realistisch de andere kant laten zien en al snel complotdenkers heten te zijn. 
Ook ik merk dat ik me de laatst maanden veel vaker tot dat niveau laat afdalen (zie je, ik schrijf al in slachtofferstijl, alsof een ander - of corona - verantwoordelijk is voor het feit dat ik mezelf verlaag tot dat stadium; natuurlijk hebben dingen om me heen invloed op mijn gevoel en hoe ik doe, maar ik blijf zelf verantwoordelijk - ook voor mijn gevoel). 
Slachtofferbewustzijn maakt niet gelukkig, want de negatieve emoties die je ervaart richting anderen (wijzen) hebben een negatief effect op je eigen geluksgevoel en ook op de gezondheid. Bovendien is het een niveau van afscheidingsgevoel: ik en de ander. Iets wat nu - met de angst bij corona - sterk wordt gevoed. Er wordt gezegd dat het om solidariteit (met de zwakkeren) gaat, maar intussen worden we bang voor elkaar en ontstaat er steeds meer polariteit. 

Een tweede niveau is het manifesteer-bewustzijn. Het besef dat we in staat zijn zelf dingen te bereiken, voor elkaar te krijgen. Dat we dingen kunnen laten gebeuren zoals we willen. Met behulp van affirmaties en visualisaties bijvoorbeeld. Waar je aan denkt en wat je voor je ziet, gebeurt. De link met het vorige niveau is dat negatief denken tot negatieve uitkomsten leidt, waarbij we al snel het gevoel hebben dat het ons wordt aangedaan, terwijl we bij dit niveau beseffen dat we het onszelf aandoen. En dat positief denken en dingen positief voor ons zien leidt tot positieve uitkomsten.
Als ik slecht sta te serveren, stel ik me voor dat ik de beste serveerder ben die er bestaat en dat mijn service perfect gaat, dat ik vol zelfvertrouwen kan serveren..........en prompt gaat het stukken beter! 
Een wat eenvoudige benadering van dit niveau is dat je gewoon dingen kunt doen die je gezondheid bevorderen, zoals op de goede manier bewegen, voldoende slapen, gezond eten en drinken en supplementen nemen. Allemaal dingen die veel effectiever zijn dan denken dat je geen invloed hebt en dat de overheid verantwoordelijk is voor je gezondheid. 
We zijn ons bewust dat ons denken (en doen) grote invloed heeft op ons leven, op onze ervaringen, op dingen die gebeuren. 
Mooi voorbeeld hierbij is de werking van het gelukshormoon. De productie van het gelukshormoon neemt toe als we iets goeds doen voor een ander, maar ook als we iemand gelukkig zien, of als we iemand iets goeds zien doen naar een ander....dit zijn dus goede dingen voor ons en onze gezondheid! 
Jammer dat we niet - vanaf school bijvoorbeeld - leren gebruik te maken van deze wetenschap, van deze kennis. Stel je voor dat we zo zouden zijn opgevoed vanaf onze kindertijd: Als we iets doen wat goed is voor een ander is dat ook vooral goed voor onszelf. Als we liefdevol samenwerken, bereiken we meer. Als we iets goeds voor de ander wensen, worden we gezonder, sterker, krachtiger, en bereiken we meer...........

Een derde niveau is het kanaal-bewustzijn, het besef dat dingen via jou gebeuren. Alsof er een 'hogere macht' je dingen laat doen, zorgt dat je dingen doet, waardoor het als het ware vanzelf gaat. Zoiets ervaren we als we in de flow zijn. We zijn gefocust met iets bezig en het gaat vanzelf, we voelen ons fijn en gelukkig. Je bent dus niet het slachtoffer, je hoeft ook niet eens te visualiseren, het gebeurt gewoon.
Een tijd geleden mediteerde ik elke dag minstens 15 minuten en als ik ging tennissen, stond ik op het veld zonder gedachten en zonder plannen. Zonder echt na te denken stond ik te spelen. Ik voelde me gelukkig en blij, en won alles. Het leven was mooi, het tennis was mooi, de mensen waren mooi. Het klinkt wellicht een beetje eufoor, en ik was ook niet echt met dat gevoel bezig, het was er gewoon. Ik was in de flow, wat ook gold voor grote delen van mijn leven.
Het is ook een niveau van overgave. Is dat bij het eerste stadium een overgeven in de zin van 'ik kan er toch niets aan doen', in dit geval is het overgave met vertrouwen, overgave aan iets als een 'hogere macht', 'God', het Universum, Moeder Natuur, het 'Al', etc. (vaak overigens onbewust). 

Het vierde niveau is zijn-bewustzijn. We zijn ons bewust dat we Zijn. Dat we één zijn met de natuur, één zijn met de kosmos, één zijn met alles en iedereen om ons heen. Dat we een golf van de oceaan zijn en daarmee ook de oceaan, een straal van het grote licht, maar daarmee ook het licht. We zijn ons bewust dat als we iets nadeligs doen richting een ander dat ook een nadelig effect op ons heeft, dat als we iets positiefes doen voor een ander dat ook positief voor ons is. 
Het maakt dat we beseffen dat we beter kunnen samenwerken dan elkaar beconcurreren. Dat het beter is naar vrede te streven dan met alle (helaas vaak letterlijk) geweld gelijk willen krijgen. Dat we beseffen dat het ego - onze unieke persoonlijkheid - op een gezonde manier moet worden gebruikt, zonder egocentriciteit of egoïsme en zonder scheidingen te creëren.
Het is het niveau waar mensen beseffen dat al die godsdiensten en religies uiteindelijk eenzelfde God hebben, die alleen maar met verschillende namen worden aangeduid omdat mensen dat bedacht hebben. En dat 'God', 'Universum', 'Kosmos','Allah', 'Moeder Natuur', etc ook alleen maar andere namen zijn voor dezelfde macht die groter is dan de onze. Een macht waar we ons aan kunnen overgeven (helaas ook zoals in stadium 1: onderworpen, slachtoffer) in vertrouwen (niveau 3) of ons zelfs één mee kunnen voelen (gods-bewustzijn, niveau 4). 
In de groep waarin ik tennis behoor ik tot de betere tennissers. Als we dubbelen speel ik vaak met iemand die minder goed is. Sommige anderen lopen dan al snel op zo iemand te schelden dat ze het niet goed genoeg doen en de persoon gaat dan steeds slechter spelen. Ikzelf ga ervan uit dat we allen min of meer één zijn, dat die ander z'n best doet, dat we het 'samen' doen. Dat straal ik ook uit. Ik complimenteer dus juist als de ander iets goed doet en mopper nooit op die ander. Het gevolg: de ander speelt veel beter dan normaal. 
Als je je één voelt met de wereld om je heen, kleurt de wereld mooier. De verschillen worden kleiner en de overeenkomsten groter. Je accepteert mensen meer voor wie ze zijn en zoals ze zijn. Zij zijn een beetje jij en jij bent een beetje zij. 

Als iedereen in niveau 4 zou functioneren zouden we een heel mooie wereld hebben. Met weinig ruzies en oorlogen, met veel samenwerking. Er zou eerlijker verdeeld worden, er zouden meer mensen gelukkig zijn.

Maar het is goed te beseffen dat ons leven uit verschillende gebieden bestaat. En op al die gebieden zitten we mogelijk in een ander niveau. Ik noemde al het ego (wat ons door de tijd heeft beschermd!), maar denk ook aan relaties, aan financiën, aan het lichaam, aan overtuigingen (geloof), aan het gevoel t.a.v. de maatschappij (de gemeenschap), aan spiritualiteit, aan levensonderhoud.

Hoe meer we ons bewust worden, hoe meer we kunnen groeien op spiritueel niveau. Een belangrijke stap om daarin vooruit te komen is wellicht niveau 1 zoveel mogelijk te mijden, af te zweren. Stop met verwijten maken, met je schuldig te voelen, met een ander voor wat dan ook de schuld te geven, met boos te zijn, met jaloers te zijn, etc.
Maar besef ook dat anderen in niveau 1 je naar dat niveau kunnen toe trekken als ze gaan verwijten, boos op je zijn, etc. 

Leer van ervaringen, zie ervaringen als leerschool. Alles wat er gebeurt in het leven kun je zien als lessen waarvan je iets kunt leren. En wat je bijvoorbeeld kan helpen minder in niveau 1 te komen is te leren jezelf versterkende vragen te stellen. Zoals

*    'wat kan ik volgende keer beter doen' (in plaats van nu boos op jezelf te zijn),
*    'wat kan ik hiervan leren?' (in plaats van meneer geslagen te zijn door een ervaring), of
*    'als deze situatie zo blijft, hoe kan ik dan het beste denken om gemoedsrust te hebben?' (bijvoorbeeld in deze corona-gekte - hoe kun je beter denken zodat je je minder gestrest voelt? welke positieve vraag kun je jezelf stellen?)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn