Blog Algemeen

Was Canada lang een land waar naartoe mensen wilden emigreren, dat ligt nu anders denk ik.
Met 'voorbeeld' bedoel ik ook niet het goede voorbeeld, maar eerder datgene wat ons te wachten staat. Het voorbeeld van een veranderende maatschappij en veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

De afgelopen 2 jaar hebben we tal van maatregelen (deels wereldwijd) gezien die het toonbeeld zijn van anti-sociaal gedrag, van sociopathisch gedrag. Maatregelen die grote groepen mensen, zoniet hele bevolkingen benadeelden zonder enig nut. Alleen al het verplichten van mondkapjes terwijl het nut nooit wetenschappelijk is aangetoond - het nadeel wel - om het gedrag te beïnvloeden en mensen monddood te maken behoort tot dat gedrag. Het onnodig opdringen van een experimentele gentherapie behoort hier ook toe. Net als het verzwijgen van informatie over de testresultaten. Een normaal menselijk wezen zou dat niet doen! Sociopaten of psychopaten wel

Ik weet niet of er ooit onderzoek naar is gedaan, maar het lijkt alsof in de top van de industrie (met name BigPharma) en politiek meer mensen zitten die sociopathische trekjes hebben. Niet zo vreemd, want je komt er alleen door ellebogenwerk en het omverhalen van je tegenstanders. 

Maar goed, Canada dus. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om een demonstratie die vanaf het begin uitdrukkelijke en bewust vreedzaam en liefdevol (behalve naar Trudeau) was hardhandig af te breken
Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis - ik zal daar straks meer over zeggen - omdat het zal gaan bepalen of wij de komende decennia 'vrij' zullen zijn of marionetten van een 'elite' die de zaakjes goed heeft voorbereid.

Ik zag livebeelden uit Canada die me echt deden schrikken. Zo werd een oude vrouw met rollator door de politie te paard gewoon omver gereden (gelukkig overleefde ze het), werden vrouwen van dichtbij met traangas in het gezicht gespoten (incl. een journaliste die haar werk deed), en werd een al gewonde veteraan op de grond liggend nog eens extra getrapt door agenten. Verder werden er akoestische golven gebruikt om mensen af te schrikken. 

Het zijn beelden die niet passen bij de manier waarop de demonstranten zich gedroegen. Het zijn beelden van iemand die kost wat kost wil winnen, wil dat het ophoudt. Dit artikel uit de Huffpost van 2014 was al voorspellend..... En het frappante is dat in Australië hetzelfde gebeurde: buitensporig geweld en het gebruik van microgolven en akoestische golven om mensen pijn te bezorgen (en behoorlijke brandwonden). Ook daar moet kost wat kost gebeuren wat de overheid wil. Ook al slaan de regels nergens op. Hier een slachtoffer. En nog een paar. En nog wat beelden. Wat wonden. Hier de uitlagen op een EMF-meter ter plekke.

En het heeft allemaal met elkaar te maken. Maatregelen die disproportioneel zijn, zelfbeschikkingsrecht wat buitenspel wordt gezet, het verplichten van (nota bene experimentele) 'vaccins', mensen tegen elkaar opzetten, grondrechten inperken, vrijheid beperken, reizen bemoeilijken, etc. 

In Canada hebben de truckers het voortouw genomen om demonstraties in gang te zetten. In Europa wordt het ook geprobeerd, maar 'wij' hebben te weinig door waar het echt om gaat. Het gaat niet zozeer om de maatregelen in verband met Covid, het gaat om het beroven van grondrechten en vrijheden als opmaat naar een nieuwe maatschappij, 'Building Back Better' of 'The Great Reset'. Trudeau had het daar ook regelmatig over, wat niet zo gek is gezien het aantal mensen in Canada wat erbij betrokken is en zijn connecties de WEF wat achter die Great Reset zit. Dr. Malone legt hier uit hoe jonge politici door het WEF werden opgeleid (o.a. Macron, Trudeau, Johnson).

Dit alles tezamen maakt de bereidheid van mensen in Canada om te demonstreren met de dag groter. Het is nu of nooit meer. En het optreden van troepen maakt dat niet beter, temeer daar een deel van die troepen niet uit Canada zelf lijkt te komen, hetgeen het allemaal nog schimmiger maakt. De uniformen dragen geen naam, geen batch, geen nummer en ze spreken geen Canadees.....het lijken VN-troepen

Bij die Great Reset is een internationale digitale ID een heel belangrijk punt, omdat daar binnen enkele jaren alles aan wordt gekoppeld. Kijk: Canada. Niet alleen je medische gegevens, maar ook je bankrekeningen, het aantal vaccins, je bezittingen (die je overigens na 2030 niet meer hebt, je hebt dan geen eigendommen meer, maar 'je bent gelukkig'), je reisgegevens, de wijze waarop je het milieu belast, etc, etc. Een verplichting daarbij is één tot meerdere vaccins per jaar (of iets wat daarvoor doorgaat). Kinderen zouden officieel van de staat zijn en je bent ze kwijt als je niet doet wat de overheid zegt. Maar kijk eens wat er met veel kinderen in NL gebeurde door de toeslagenaffaire? Ze werden de ouders ontnomen! De volgende stap is dus niet zo ver weg. 

Ik zal zo meer uitleggen, maar bedenk dat dit geen complottheorie is, maar helaas pure realiteit. Het is overal openlijk terug te vinden: de beste manier om iets geheim te houden (want dan zal het wel niet waar zijn, omdat het zo onwaarschijnlijk ondemocratisch en stiekem is, smerig is misschien wel een beter woord). Toen Rutte werd gevraagd naar de WEF en Klaus Schwab (de leider), ontkende hij eerst daar ooit van gehoord te hebben en toen zijn leugen duidelijk werd begon hij de logtrompet te steken over deze man. Zo vriendelijk, zo wijs.....
Want ook in Nederland is de overheid gekoppeld aan dat WEF. Het WEF houdt alle overheden en hun gedragingen en daden nauwlettend in de gaten. Loop dus als overheid niet uit de pas!

Veder wil de Great Reset een maximale leeftijd vaststellen. En uiteraard verdwijnt kiesrecht. Alle eigendommen worden van de 'staat'. Zelfbeschikkingsrecht verdwijnt dus. Reizen wordt beperkt. Werk wordt zoveel mogelijk gedaan door robots en digitale hulpmiddelen. Je wordt 24 uur per dag gevolgd via chips die overal kunnen zitten (en misschien wel als nanochips via vaccins worden ingebracht). Dus als je ouder bent, wees blij dat je nu nog leeft.

Laat ik ook zeggen dat er een aantal goede kanten aanzitten domweg omdat het gros te weinig sociaal is en/of te egoïstisch. We weten allemaal dat we moeder aarde aan het verwoesten zijn op de manier waarop 'we' leven. En toch stromen de vliegtuigen vol als het weer 'kan', boeken we vakanties ver weg, pakken we de auto om om de hoek boodschappen te doen, etc. etc. En deels om de toekomst van de aarde veilig te stellen zijn die Great Reset regels. Misschien is dat wel de enige manier om de aarde te redden.
Voor de mensen die geen waarde hechten aan zelf bepalen wat in het lichaam wordt gespoten, geen behoefte hebben aan bezittingen, geen stemrecht willen, op tijd dood willen gaan, niets te vertellen willen hebben, alle macht aan een groepje elite wil laten, etc. dus een prima oplossing

In navolging van de WEF-agenda - die ook openlijk terug te vinden is - zijn wereldwijd de politieke agenda's in het geniep - buiten invloed van de kiezers - aangepast. Op het moment dat het virus amper in ons land was, werd de belastingdienst al betrokken bij het ontwikkelen van een zogenaamde corona-pas. In alle landen, ook bij ons, werd Covid gebruikt om de digitale ID op tafel te krijgen. Daarom ook de 'jacht' op ongevaccineerden, want zij moeten ook in het systeem. Inclusief de kinderen (maar hoever kun je gaan met rechten ontnemen en zaken verplichten zonder dat het volk je doorheeft? Trudeau merkt het). En daarom blijft de pas nu ook gelden voor reizen, zodat ie niet echt meer weggaat. 

Overigens werden zowel Bill Gates als het WEF betrokken bij het vaccinatiebeleid door het kabinet. In mei 2020 had Rutte contact met Melinda Gates en werd gesproken over een vaccinalliantie..... 

Er is de 'elite' dus alles aan gelegen om de kwestie in Canada te winnen. Er is Trudeau alles aan gelegen. Kost wat kost. Immers, winnen de demonstranten, dan veroorzaakt dat wereldwijd een domino-effect en klopt de WEF agenda niet meer, die tot nu toe perfect op schema loopt. Daarom is het ingrijpen - net als in voorbeeldland Australië - zo onvoorstelbaar inhumaan en krachtig, met inbegrip van dubieuze 'wapens' en rare eenheden die vanuit de VN lijken te komen. Veel politieagenten en zelfs commissarissen hebben al ontslag genomen, het leger wilde niet ingrijpen. Vandaar nu de noodwet. 
Het is ook bizar dat geen enkel Europees land iets heeft gezegd over wat er daar gebeurt. Als dat elders was gebeurd (Korea, China, Rusland) had iedereen op z'n achterste poten gestaan. 

We zien wat een sociaal krediet systeem (digitale ID die gebruikt kan worden om je te bestraffen als je niet precies doet wat de 'elite' wil) kan doen. China past het al toe. Trudeau doet het nu zelfs zonder dat systeem, maar mét zou dat een stuk makkelijker gaan. Werden de afgelopen jaren al accounts op de social media geblokkeerd of verwijderd als je te kritisch was of de verkeerde dingen zei, in Australië worden nu de bankaccounts van truckers bevroren, iets wat tot voor kort ondenkbaar was zonder commentaar van andere landen. Maar de tijden zijn duidelijk veranderd. En niet alleen de bankaccounts van de truckers, ook die van de mensen die via crowdfunding geld gaven aan hen, van mensen die blijven demonstreren en wellicht zelfs van mensen die openlijk een andere politiek aanhangen (die dreiging heeft hij uitgesproken).

Zo zijn Canada en Australië een voorbeeld geworden van een nieuwe maatschappelijke realiteit die ons te wachten staat. Doen wat papa zegt, of...... Het zijn sociopaten die de macht naar zich toe trekken, mensen die niet het verschil tussen goed en kwaad kennen, mensen die het normale menselijke gevoel en empathie minder tot niet hebben, maar wel in staat zijn slim en geslepen te praten, zodat er toch veel mensen op hen stemmen. Zodat ze de agenda die ze ons niet voorhouden kunnen invullen zoals ze willen en we op een gegeven moment voor een voldongen feit worden geplaatst.

Daarom zijn ook tienduizenden wetenschappers buiten spel gezet door een handjevol personen die zich dé wetenschappers vonden. Dat kan als je macht hebt, geholpen door de social media. Van Dissel is zich van geen kwaad bewust, maar had dubbelrollen een liet zich vertellen door het ministerie wat te doen. In een eerder interview gaf ie dat ook toe. Vrijwel alle modellen en voorspellingen waren onjuist, maar het OMT en het RIVM regeerden Nederland en het kwam Rutte goed uit. Bedenk dat op basis van die verkeerde voorspellingen de maatregelen inclusief de corona-pas gebaseerd zijn!

Vergeet niet dat als de agenda straks verder wordt uitgevoerd we niets meer te vertellen hebben. Kuipers gaat over een paar maanden tekenen voor verplichte passen en vaccinaties, wat dan een Europese wet is en niet te negeren valt. Voor de rest van ons leven zetten we onszelf buitenspel als we dit laten doorgaan. We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. 

Wat ik niet begreep was waarom een partij als de VVD die altijd de staatskas bewaakte en ten koste van jarenlange forse bezuinigingen de staatsschuld wilde beperken, ineens 180 graden draaide en het prima vond om krankzinnige bedragen uit te geven. Kijk naar de begroting. Giga schulden, giga bedragen. Ten koste van de toekomst van onze kinderen, tenzij........we straks allemaal ons geld en bezit kwijt zijn. In dat geval maakt het niet uit hoeveel er nu wordt uitgegeven. Sterker nog, als banken en het land failliet zijn is het des te makkelijker om die grote transformatie uit te voeren en ons bezit in te vorderen......

En politiek links en rechts, ach bestaat dat nog wel? De felste tegenstanders van de WEF-agenda roepen dat het allemaal linkse acties zijn (nooit gedacht dat VVD en CDA ooit links genoemd zouden worden), een soort communisme. Maar als een handjevol aandeelhouders de macht krijgt, is dat dan niet juist kapitalistisch, rechts? Daarom, voor mij bestaat er geen links en rechts meer, maar wel mensen die op een gezonde manier vrijheid bepleiten, die er met elkaar voor elkaar willen zijn, en mensen die ons tot marionetten willen maken (zoals dus bijna alle partijen, dankzij de invloed van de WEF). 

Gelukkig is het in Canada nog lang niet over. Juist het optreden van Trudeau (of z'n vriendjes) en de wetenschap over het WEF maakt dat mensen bereid zijn voor hun leven te vechten, voor zeggenschap over hun eigen lichaam, voor een verkiesbare democratie. In principe geweldloos, vreedzaam (dat is ook krachtiger). En tegen tirannie, dictatorschap en socioapathie. Maar ze worden al bozer.....(21 febr.,Ottawa).
In alle delen van Canada is men nu wakker. En verwacht mag worden dat het geweld van de kant van de overheid heftiger gaat worden, tot Trudeau gestopt wordt of mensen niet meer meedoen. Het WEF (met al de compagnons als WHO, UN, etc.) is er alles aan gelegen Trudeau te laten winnen, dus het wordt nog interessant en spannend. Bedenk dat chaos en ellende ook in de kaart speelt van het WEF!

Het feit dat de Nederlandse media weinig aandacht schenken aan het geweld en het bevriezen van bankrekeningen zodat mensen hun hypotheek en eten niet kunnen betalen, terwijl het om vreedzame demonstranten ging, is veelzeggend. En bedreigend voor onze toekomst. De media zijn ook in handen van de groep sociopaten die andere plannen met ons mensen heeft. Ze zijn alle het bezit van dezelfde grootste aandeelhouders. 

Schrale troost kan zijn dat een ex-CEO van een van die grootste aandeelhoudersclubs, Blackrock, vertelt dat hij denkt dat de daders achter alles wat er nu gebeurt gepakt zullen worden en het verhaal niet door zal gaan. En dat omdat alle verwoestende cijfers achter de vaccins en maatregelen op tafel komen. De enorme hoeveelheid oversterfte en doden door vaccins, de enorme hoeveelheid bijwerkingen, het niet werken van de vaccins, het disproportionele geweld tegen burgers, vrijheidsberovingen, misbruik van noodwetten, etc. 

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het mijn tijd wel zal uitduren. Ik heb een leeftijd die ik misschien straks ook nog net zou mogen hebben (of niet), maar ik zit dichter bij het eind dan bij het begin. Of misschien is het eind wel het begin. Ik ben bovendien in staat te beseffen dat ik een ziel ben in een menselijk lichaam, ben in staat te observeren en neutraal waar te nemen. Ik zie een snel veranderende wereld die op de rand staat van een mogelijk grote en onomkeerbare verandering. Maar ik ben daar niet bang voor. Het is zoals het is.

Aan de andere kant heb ik kinderen op de wereld gezet met het idee dat ze een leuk leven zouden hebben en zij hebben weer kinderen die ik dat ook gun. Met eigen keuzes, met zelfbeschikking over hun lichaam, deel van een wereld waar mensen voor elkaar en met elkaar leven. Niet een dictatuur geleid door digitale sociopaten of psychopaten. En daarom verdiep ik me er toch in. Daarom schrijf ik dit toch. 

Blijf wakker, weet wat er gaande is, en sta op als dat nodig is. De generaties die nu leven kunnen uitmaken hoe de toekomst eruit gaat zien van deze mooie planeet. Wordt het een 1984-achtig scenario, of blijven we een 'vrije' wereld houden? Maar ook in dat laatste geval moet er een manier worden gevonden om een duurzame wereld te garanderen, met minder reizen, minder milieu-verwoestende bezigheden en minder egoïsme. Het feit dat de teststraten het druk hebben omdat mensen een groen vinkje willen is daarbij een veeg teken dat 'men' het nog niet begrijpt. Dat speelt een Great Reset in de kaart en doet sociopaten denken dat zij goed bezig zijn met hun anti-sociaal gedrag
Bedenk dat wereldpolitiek nooit rekening hield met individuele belangen, het ging altijd al om het belang van machtshebbers. En dat wordt nu wel heel sterk uitvergroot. 

Laten we hopen dat de acties in Canada goed uitpakken voor komende generaties. 

Dit is voor mij een 'mooi' en symbolisch plaatje

Het ga je goed!

Zorg goed voor jezelf en je naasten, maar denk ook aan de toekomst........

(P.S. Wat ik niet begrijp is waarom al die politici meedoen aan dat WEF-plan. Waarom ze hun ziel verkopen en de kiezers bedonderen. Denken ze nu echt allemaal dat ze vooraan mogen zitten straks? Dat zij wel alle rechten mogen houden? Dat ze bij de 'elite' mogen horen? Wat is hun beloofd?) 

P.S.2: Bedenk dat er voortdurend afleidingen worden gezocht om ons af te leiden van wat er echt gebeurt, wat er zonder ons daarin te kennen achter onze ruggen gebeurt. De situatie in de Oekraïne zou wel eens deel kunnen zijn van die afleiding, er is naartoe gewerkt. Laat je niet afleiden, blijf opletten. 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ja, ik zou het over Marc Overmars kunnen gaan hebben. 

Maar ik moet toegeven dat ik dat niet allemaal gevolgd heb. Hij is een grens overgegaan kennelijk. En vooral een grens van anderen, wat hij nu erkent, maar voor hem was het dus aanvankelijk niet grensoverschrijdend. 

En dat is een beetje het probleem. Dat was het altijd al, maar dat wordt nu steeds erger, omdat enerzijds sommige oude grenzen worden bijgesteld onder invloed van aandacht en omdat anderzijds hele groepen mensen andere normen en waarden hebben dan andere groepen mensen. En pas als de media er aandacht aan schenken of er baat bij hebben, komt het naar buiten. 

Bovendien komt het de media ook wel goed uit nu. Eerst de Voice en nu Overmars maken dat de aandacht even verlegd kan worden en het niet hoeft te gaan over het grensoverschrijdend gedrag van de media zelf.

Want er is zeer veel grensoverschrijdend gedrag.

Afgelopen dagen was er de mini-documentaire van journaliste Sietske Bergsma en kamerlid Gideon van Meijeren. Los van wat je van de laatste vind (al dan niet ook omdat ie lid is van het FvD), de documentaire is schokkend, en de reactie van de GGD daarop nog erger. 

De GGD houdt zich niet aan de wettelijke manier van werken met kinderen tussen 12-16 jaar. Deze groep hoort toestemming van de ouders te hebben voor een vaccin, maar bij wijze van uitzondering kan het ook als de ouders tegen zijn, maar de jongere weloverwogen zwaarwegende argumenten heeft het wel te doen. Dit hoort de arts uit te vragen. En als een jongere twijfelt, moet je die naar huis sturen en er nog eens over na laten denken. Dus niet pushen ('je bent er nu toch') of in de mond leggen dat ie z'n ouders moet voorliegen. 
Bovendien was wat werd verteld over bijwerkingen en de kwaliteit van de vaccins ver bezijden de waarheid. Er was veel meer materiaal dan dit, maar dat wilden ze (nog) niet uitzenden. Vanwege o.a. privacybescherming. De hele werkwijze van de GGD-artsen was een schande voor de GGD, maar de GGD wijst direct terug en steekt niet de hand in eigen boezem. Iets wat ze uiteraard hebben geleerd van de overheid. (Niet teveel nadenken over wat je doet, geen zelfkritiek, maar gewoon doorgaan en doen alsof je neus bloedt - wie doet je wat?).

De kamer zou de plek bij uitstek moeten zijn waar vragen gesteld zouden moeten worden over deze werkwijze. Aan de verantwoordelijke minister, en aan de premier. Maar dinsdag besloot een kamermeerderheid dat ze dat niet nodig vonden. De FvD was erbij vetrokken dus het was niet de aandacht waard. (De complotdenkers van het eerste moment volgens Hugo, die overigens wel in bijna alles gelijk bleken te hebben, en dat nog meer gaan krijgen de komende jaren vrees ik - ik ben overigens geen FvD fan, maar het is wel een van de weinige partijen die echt zien wat er gebeurt over onze ruggen). Waarmee onze kinderen min of meer zijn overgeleverd aan een instantie waarbij prikken, desnoods achter de rug van ouders om om bij de Mac te kunnen gaan 'eten' - met alle gezondheidsnadelen - belangrijker is dan de gezondheid en eerlijke informatie. Ik noem dat grensoverschrijdend. Choquerend. 

Het feit dat wetenschappers niet alleen niet gehoord worden, maar ook nog eens gecensureerd worden als ze wel de waarheid spreken maar niet een die de overheid en autoriteiten willen horen, is grensoverschrijdend.

Journalisten hebben ervoor geleerd om aan waarheidsvinding te doen. Ze horen aan nieuwsgaring te doen, aan hoor en wederhoor om zo een zo objectief mogelijk verhaal te brengen. De afgelopen 2 jaar hebben journalisten van de mainstream media zich absoluut niet zo gedragen - een enkele uitzondering daargelaten. Ze hebben geslikt dat ze een overheidsverhaal moesten blijven herhalen en dat ze zich vooral niet mochten verdiepen in nadelen daarvan. 
Vandaag zag ik dat er half januari al 39.000 doden waren gemeld als bijwerking van de vaccins (in de helft van de Europese landen). En meer dan 1,8 miljoen ernstige bijwerkingen. Dit soort zaken zouden de journalistiek moeten bezig houden en dat zou onderzocht moeten worden. Zeker gezien het feit dat er een onderrapportage van zo'n 30-40x is (dus feitelijk waarschijnlijk meer dan een miljoen doden). Het is op z'n zachtst gezegd raar dat dat niet gebeurt. 

Het feit dat de kranten zich massaal lenen voor staatspropaganda (want hoe moet je het anders noemen) in het 'vrije westen' en hun jas van onderzoeker hebben uitgedaan, mag toch ook zeker grensoverschrijdend genoemd worden lijkt me. 

Ik zag een verhaal van een begrafenisondernemer, iemand die lijken balsemde. Hij gaf aan dat meer dan de helft van de lijken die hij balsemde rare rubberachtige stolsels had, iets wat hij voor de vaccins nog nooit had gezien. Hij had zeker 15 collega's gesproken die hetzelfde hadden geconstateerd, maar hun mond er niet over open durfden te doen.
In hetzelfde vraaggesprek vertelde hij ook over de juf op school, die tegen hem aangaf dat er 4 kinderen waren met myocarditis door de vaccins, maar ook zij gaf aan haar mond er niet over open te doen
En we weten van ziekenhuizen waar verpleegkundigen sporadisch wel uit de school klappen, maar artsen ook hun mond houden.

Onlangs bleek dat een app-opname tussen Duitse artsen aantoonde dat zij geen zin hadden om tijd en energie te steken in het melden van bijwerkingen, óf ze hadden er gewoon geen zin in, óf het koste uren om al (!) die zaken te melden elke week. Weer een ander stak de draak met ernstige bijwerkingen van een patiënt. Dit zijn geen uitzonderingen, dit is zoals het in het algemeen gebeurt. Artsen zijn verblind door BigPharma en zijn hun eed vergeten waardoor ze arts mochten worden. 

Ik meen dat ook dit toch wel grensoverschrijdend is. Sowieso dat mensen die zaken merken die niet kloppen hun mond niet opendoen. Van een juf begrijp ik dat nog, maar artsen zouden meer aan de gemeenschap dan aan zichzelf moeten denken

Het feit dat de sociale media breed censureren, accounts blokkeren, etc. en alleen het eenzijdige verhaal van de autoriteiten willen toestaan, klopt natuurlijk in het geheel niet. 
Opvallend was natuurlijk het verhaal van Spotify en podcast-man Joe Rogan. Vele miljoenen luisteraars per uitzending. Hij vond dat ie eerlijke informatie moest geven, en dus wetenschappers uit verschillende 'kampen' aan het woord moest laten. Niet alleen de overheidsambtenaren, maar ook wetenschappers met een ander geluid. Hoor en wederhoor. 
Daarom wilde Neil Young (ex-protestzanger) zijn muziek van Spotify. En daarna Jodi Mitchel. 
Spotify bleef ogenschijnlijk partij kiezen voor Joe Rogan, en Neil vertrok naar concurrent Amazon. 

Maar Spotify rook onraad, werd bang, en besloot toch ook eisen te gaan stellen aan de inhoud van podcasts. Met als gevolg dat 70 podcasts van Joe Rogan werden verwijderd van Spotify. Spotify behoort nu dus ook bij de social media die dansen naar de pijpen van de autoriteiten. Opvallend detail is dat het platenlabel van Neil Young eigendom is van een van de grootste aandeelhouders ter wereld, die in verband wordt gebracht met de Great Reset - een totale controle door een groepje elite (de grootste aandeelhouders en hun uitvoerende politici) via digitale ID's over de hele wereldbevolking. 
Intussen heeft een niet censurerende partij (Rumble) Joe Rogan een contract aangeboden van 100 miljoen in 4 jaar en mag hij daar al zijn content uploaden. 

Hoewel ik misschien 100 miljoen aan inkomsten ook wel grensoverschrijdend vind, is het feit dat de eerlijke journalistiek van Joe Rogan om beide kanten te laten horen verboden wordt zeer grensoverschrijdend..... 

Al in het begin van het vaccinatieverhaal - eigenlijk al ervoor, toen er nog geen vaccins waren, maar er al werd gezegd dat vaccins de enige uitweg zouden zijn - waren er veel wetenschappers die lieten weten dat dat niet zou gaan gebeuren. Dat vaccins niet de uitweg zouden zijn. Toen ook nog bekend werd welk soort 'vaccin' er ging worden gemaakt en werd gegeven, groeide dat aantal wetenschappers wat waarschuwde, wat opsomde wat de gevolgen zouden zijn. 
Ze werden genegeerd en tot complotdenkers gebombardeerd.

Wat zeiden ze? De vaccins zouden niet voldoende werken. Ze zouden de weerstand eerder doen afnemen dan verbeteren. Er zouden steeds nieuwe nodig zijn. Ze zouden zorgen voor veel meer doden en veel meer mensen met auto-immuunziekten. Ze zouden overbrenging van het virus niet voorkomen. Sterker nog, mensen die gevaccineerd waren zouden meer kans lopen de ziekte te krijgen. En zo nog wat voorspellingen die met name op de lange duur veel meer zieken en doden zouden opleveren.

Vervelend genoeg kregen ze gelijk. De 'complotdenkers' hadden (weer) gelijk. Soms zijn 'complotdenkers' namelijk mensen die 'voelen' en 'weten' (vaak zelfs op basis van diepgaande kennis) dat zaken niet kloppen. Gewoon wetenschappers of gewone mensen die logisch combineren wat ze weten. Sinds de invoering van de vaccins zijn er 40% meer doden en met name op jongere leeftijd dan normaliter toen er geen vaccin was (en mensen voor het eerst met het virus in aanraking waren gekomen!). Het aantal doden door de vaccins (vaak binnen enkele dagen al) is gigantisch, het aantal ernstige bijwerkingen nog veel groter. Uit overheidscijfers (Can/GB) blijkt dat hoe vaker mensen gevaccineerd zijn, hoe kwetsbaarder ze worden - hoe slechter het immuunsysteem is geworden. Waardoor ze ook vatbaarder voor het virus (en zeker de variant ervan) worden. Het aantal mensen waar kanker wordt geconstateerd neemt ook flink toe. Allemaal heeft het te maken met het afweersysteem.

Een overheid die echt zou geven om zijn bevolking had ten eerste al niet toegestaan dat een niet onderzocht (of nauwelijks onderzocht, maar uit die 'nauwelijks' gegevens bleek al dat het niet deugde) medicament werd toegestaan. Zeker niet bij een niet zeer dodelijke ziekte. Want het is een middel wat een genetische code geeft aan onze cellen, een genetische manipulatie dus - iets wat vanaf het begin ook nog is ontkend. Het is geen vaccin zoals we vaccins altijd zagen en maakten. Dit is gewoon gen-therapie, die ook nog eens veel langer in het lichaam doorwerkt dan werd gezegd. Niet eens nieuw, maar alle keren dat het eerder werd gebruikt als vaccin vielen er teveel doden om het toe te staan

Nu ook, maar het maakt kennelijk niet uit. Een paar (honderd) duizend doden meer of minder
Een overheid die echt om zijn bevolking zou geven zou hooguit toestaan dat zo'n middel in nood (en bij een zeer dodelijke ziekte) zou worden gegeven aan de mensen die het meest kwetsbaar waren. Immers, wat hadden die te verliezen: van het virus zouden ze dood kunnen gaan, van dit middel misschien ook. Maar zo'n overheid zou het zeker niet adviseren aan mensen die het niet echt nodig zouden hebben. En al helemaal niet aan kinderen. Ik weet sowieso al dat er verschillende kinderen zijn overleden na de start van de vaccins, een schande gezien het feit dat ze anders nog geleefd zouden hebben. 

Als dat niet grensoverschrijdend is, wat is het dan wel? 

Een overheid die de gezondheid van zijn burgers hoog in het vaandel zou hebben staan, zou haar burgers adviseren om dingen te doen die hen sterker zouden maken, en zeker als al snel uit onderzoek bleek dat bijvoorbeeld een lagere vitamine D spiegel zou leiden tot veel meer IC-opnames en doden. Dan zou je toch adviseren om extra vitamine D te nemen? Net als extra vitamine C, en zink, om maar iets te noemen, en sporten, niet snoepen, voldoende slaap, etc.

En zou het ook niet logisch zijn als zo'n overheid - gezien het feit dat er heel veel mensen doodgingen ondanks intensieve behandelingen - zou toestaan dat artsen middelen zouden inzetten die al lang bekend waren en weinig bijwerkingen lieten zien? Goedkope middelen, met een goede staat van dienst? Zoals Ivermetcine en HCQ. Over beide zijn heel veel onderzoeken bekend. Nog afgelopen dagen bleek dat Ivermetcine preventief gegeven 90% doden minder gaf. En bleek ook opnieuw dat HCQ werkzaam was. Maar eigenlijk was dat allang bekend. Veel artsen hebben ermee gewerkt met veel betere resultaten dan de zogenaamde protocollen die de meeste ziekenhuizen aanhouden. In opdracht van de overheid

In zowel Japan als India kwam de Covid onder controle door Ivermetcine. Het werd in Japan door de hoogste artsen geadviseerd. 

Het feit dat die middelen hier niet mochten worden gegeven, dat alleen veel duurdere medicatie met veel ernstiger bijwerkingen werden toegestaan, dat artsen door de overheid werd verteld wat ze moesten doen en dat hen goede middelen werden verboden, dat werken naar eigen inzicht werd verboden met dreiging van gigantische boetes, is grensoverschrijdend.

De overheid heeft blijk gegeven helemaal niet bezig te zijn met de gezondheid van z'n burgers, heeft blijk gegeven niet bezig te zijn met op wetenschappelijke basis gezondheid bedrijven (daarom zeggen ze het ook zo vaak waarschijnlijk, dat ze 'wetenschap' volgen; als je dat echt zou doen hoef je dat niet telkens te benadrukken). De komende week gaat dat nog duidelijker worden. 

Heel veel landen hebben bijna alle maatregelen afgeschaft. Omdat ze zinloos zijn, de bevolking beperken, discriminerend zijn en bovendien ongelooflijk veel geld kosten. Naast het feit dat ze de economie en middenstand kapot maken. 
Meer dan 750.000 mensen hebben al een petitie getekend in Nederland tegen het CTB. Toch gaan nu de geruchten dat er enige zogenaamde versoepeling zal komen, maar de CTB's blijven. 

Het lijkt er de overheid dus vooral om te gaan dat ze het volk onder controle kunnen houden, kunnen controleren. En stapje voor stapje meer. Volgens de agenda die 'Europa' heeft opgesteld (al dan niet samen met het WEF). Corona was wat dat betreft een ideaal middel om het doel te bereiken. Het is voor de overheid jammer dat deze variant nu juist een einde aan alle paniek maakt. Daarom proberen ze toch nog even door te zetten met beperkingen in de hoop dat er een nieuwe variant opstaat die ze kunnen gebruiken om de riemen verder aan te trekken. Het RIVM zorgt op verzoek van het kabinet wel voor wat sombere grafieken die nergens op slaan - maar ja, 'wetenschap' he - en ze kunnen ons blijven treiteren. 
Om bij een volgende gelegenheid - en die zal zich al dan niet gefabriceerd wel aandienen - een stapje verder te gaan. 

Het heeft niets meer met democratie te maken, niets met een kabinet wat goed voor z'n volk zorgt, niets met de ouderwetse vrijheden die we hadden, en misschien ook wel niets met vrede. Dit is een soort van oorlog van de overheid tegen het volk. Niet tegen een virus, zoals het in het begin leek. Een overheid die er zit en vóór ons zou moeten zijn, die er namens ons zou moeten zitten. Maar nu een agenda uitvoert die tegen ons is, die grotendeels vanuit Europese politici is bedacht. Het is niet ónze regering! Niemand van ons heeft dit gekozen. 

Ik stop ermee, er is teveel grensoverschrijdend gedrag. Er komt geen eind aan. Het wordt zo negatief. 

Hoewel ik geen idee heb hoe we een eind kunnen maken aan de grensoverschrijdende gedragingen van de overheid, vind ik de bereidheid van een steeds groter deel van de mensen om samen met de truckers en/of boeren op te trekken uit protest hartverwarmend. Alleen als we met z'n allen laten weten dat het over moet zijn kan dat iets opleveren. Het feit dat Mark Rutte de komende persconferentie aan Kuipers overlaat kan door de agenda komen, maar het zetelverlies wat voorspellingen laten zien zou wel eens zwaarder kunnen wegen. Als Kuipers, en niet Rutte, wordt gekoppeld aan voortzetten van het CTB is dat voor Rutte gunstiger. 

Er zijn straks gemeenteraadsverkiezingen. Alleen voor verkiezingsuitslagen zijn sommige politici gevoelig. Alle oudere gevestigde partijen hebben de afgelopen periode tegen meer vrijheid gestemd, hebben gestemd voor voortzetting van de noodwet, hebben gestemd tegen het bespreken van het gedrag van de GGD's naar kinderen, hebben gestemd tegen het verbod op boetes of zelfs gevangenisstraf voor het weigeren van vaccins(!)...... daarnaast kun je je afvragen of je zou moeten stemmen voor een partij die heel erg aan Europa hangt. Vanuit Europa komt de pressie voor een digitale ID! 
Denk aan dat soort zaken als je stemt. Op partijen stemmen die meedoen in de lijn van het kabinet is groen licht geven om ermee door te gaan. Het zou goed zijn het stemgedrag van partijen te bekijken voordat je gaat stemmen
Als er ooit een moment was om 100% bewust te stemmen is dat wel nu. En misschien daardoor wel op een partij waar je zeker niet op de automatische piloot op gestemd zou hebben......maar dat is óók bewust zijn. 

Ik wil niet zeggen nu of nooit, maar het zou best eens kunnen dat we al veel te veel achter de feiten aanlopen. Er is al veel op gang gezet wat bijna niet meer te stoppen is. Zonder dat het ons gevraagd is, zonder dat het onderdeel van verkiezingsprogramma's was. Als de overheid op deze manier door kan gaan, zijn er straks niet alleen een digitale ID waardoor alles gekoppeld gaat worden en we compleet onder controle worden gehouden omdat afwijken tot 'bestraffing' leidt. Let wel: afwijking van wat de elite vindt, niet wat het volk vindt! Maar zijn er ook meerdere (experimentele?) vaccins verplicht per jaar om onder controle te blijven. En onze echte vrijheid - ook al is die altijd beperkt en zit die vooral in ons hoofd - zullen we voor de rest van ons aardse leven kwijt zijn met zo'n digitale ID. Net als de democratie dan geschiedenis is......

Grensoverschrijdend. Jazeker. 

Nu doorslapen is vrijwel zeker wakker worden in 1984, of nog slechter.........de truckers hebben dat door, de boeren ook, maar de gemiddelde burger? Zeker niet als alleen mainstream media wordt gekeken. Dat bleek bij de demonstratie in Rotterdam waar veel mensen niet eens wisten dat er duizenden truckers in Ottawa stonden.....dat er truckers-konvooien in Nederland en Europa aan het warmdraaien waren. 
Veel mensen die ik spreek hebben geen idee van de alternatieve media als Blckbx, CaféWeltschmerz, Rumble, Bitchute, De Nieuwe Wereld, om er maar een paar te noemen. En natuurlijk Telegram als ongecensureerd alternatief voor WhatsApp. 

Het enge is dat zolang er niemand dood neervalt naast mensen, en zolang ze zelf niet direct censuur ervaren, ze neigen te ontkennen dat het er is. Mensen willen hun ideale beeld van het leven niet laten verstoren. "Ik heb toch zeker nergens last van"? En dan koop je inderdaad je vrijheid door een prik te nemen waarbij je niet beseft dat je eigenlijk juist je vrijheid inlevert.... dan ga je in de rij staan om op basis van een onzintest een groen vinkje te krijgen zodat je op het terras mag gaan zitten, of naar de film mag. Met een gevoel van 'hoi, hoi', terwijl je dus daarmee je vrijheid eigenlijk inlevert of verkoopt.....

Grensoverschrijdend en choquerend. Helaas. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

We zagen dat liefde om verschillende redenen maakt dat we verbonden zijn met het universum en daardoor kunnen helen, genezen. En vooral gezond kunnen blijven.

Het is bekend dat veel mensen die Qigong gaan beoefenen dat doen omdat ze klachten hebben en velen ook ervaren dat hun klachten minder worden of verdwijnen. De arts die de Chi Neng Qigong ontwikkelde, waarbij Li de hoofdleraar was, deed dat omdat hij mensen die het ziekenhuis niet konden betalen wilde helpen. Zonder medicijnen en met alleen de CNQ genas zo meer dan 57% van alle mensen volledig; ook van ‘ongeneeslijke’ kwalen.
En zo’n 95% ervoer verbeteringen.

En dat met alleen de oefeningen, inclusief de juiste staat. 

Als we beoefenen proberen we dat dus te doen zonder gedachten en verbonden met het Universum, in liefde. Bovendien zetten we een intentie, we zien voor ons wat we willen bereiken. Door ons zo te openen voor de kracht van de wijze intelligente energie van het Universum, stellen we die ‘intelligente’ Qi in staat ons te corrigeren en helen.

In een tempo wat afhankelijk is van onze kwaliteit van beoefenen, en vooral afhankelijk van de kwaliteit van gedachteloosheid en liefdevolle verbinding. En oefening baart kunst.
Gemiddeld is de beoefenaar van Qigong nogal gezond vergeleken met de gemiddelde bevolking.

Belangrijk is dus dat we niet bezig zijn met onze klachten tijdens het beoefenen. We gaan ervan uit dat we helen, en zijn geconcentreerd op het oefenen, op het langzame, op de liefdevolle gevoelens. Niet op de klachten.

In feite kan alles dan herstellen, helen, genezen. En verdwijnen de klachten vanzelf.

Hoe vaker we uit onze gedachten zijn, en verbonden met het universum (of zoals Chunyi Lin het noemt ‘de leegte’), hoe beter we zorgen voor onze gezondheid.

En natuurlijk kan dat door de oefeningen te doen die bijvoorbeeld Patricia en Li met het Chi Neng Instituut NL/EU bieden, maar er zijn ook Chinyi Lin met Springforest Qigong (VS), Lee Holden met Modern Qigong (VS, Juan Pablo Barahona (VS?)met zijn versie van Qigong, Mingtong Gu, etc.
Maar uiteindelijk is het ’t mooist als het een soort van levenshouding wordt. En eerlijk is eerlijk, dat lukt eigenlijk alleen als je eerst begint met het consequent oefenen. Je leert daardoor steeds makkelijker in de juiste staat te komen, zodat je dat over de dag ook kunt doen.

Het voordeel van het hele corona-gedoe is dat leraren die het voorheen niet on-line deden het nu wel zo doen. Patricia van het Chi Neng Instituut NL/EU doet elke maand een uur oefeningen on-line vanuit het instituut waaraan iedereen kan meedoen. Daarnaast zijn er meer ‘lessen’ on-line.

Zelf heb ik de oefeningen van alle andere genoemde leraren ook gedaan via on-line lessen of DVD's. Ik ben nieuwsgierig, wil leren, en dus wil ik ook weten wat anderen te vertellen hebben.....zo deed ik ervoor ook de Falung Gong, misschien wel omdat het verboden is in China en ik het wilde ervaren. 

Maar ook de oefening die ik eerder beschreef kan al helpen om de staat te bereiken en te leren in die staat te oefenen. Dus heel langzaam in de juiste staat de armen heffen naar de hemel en langzaam met de Qi weer naar beneden brengen. In de lessen liet ik vaak op het eind mensen bedenken wat ze wilden vragen aan het Universum (welke energie, welke emotie, welke kracht, welke eigenschap, misschien zelfs wel een kleur, hadden ze nodig?) en liet hen die vragen aan het Universum om vervolgens mee door het lichaam te nemen. Het lichaam voorzien van die nieuwe kracht....

Zelfs als je dat wat ‘raar’ vindt, adviseer ik het je te doen. Je zult zien dat het effect heeft. Vragen stellen aan het Universum werkt sowieso als je regelmatig in een goede staat van liefde, dankbaarheid en vertrouwen bent. Zie ook de blogs over scheppen.

Ik vroeg me onlangs af hoeveel Qigong ik per dag deed, juist omdat er dagen zijn dat ik niet echt dagelijks sta te oefenen. En besefte dat ik dat eigenlijk de hele dag door wel doe, los van de echte oefeningen. Regelmatig breng ik bewust mijn aandacht in mijn lichaam, of breng ik mijn aandacht naar het universum. Ik wordt even een met alles om me heen, met de leegte. Als ik wandel, adem ik vaak bewust de (helende) energie van het universum in, en laat ik op de uitademing alles los wat ik niet wil (lichamelijke klachten, emoties, of wat dan ook).

En – dat moet ik toegeven – dat is het gevolg van jarenlang oefenen, vaak maandenlang dagelijks langdurig oefenen in mijn geval. Het heeft gemaakt – samen met andere kennis en ervaringen – dat ik heel vaak dankbare gevoelens heb, dat ik heel vaak liefdevolle gevoelens heb. Dat ik me gezond voel en gezond ben. Dat ik bijna volledig ben hersteld van mijn posttraumatische dystrofie die m’n leven overhoop gooide. Het enige wat niet hersteld is, is de gevoeligheid voor prikkels.
Maar dat is immers ook juist wat de ‘verbinding’ blokkeert, die prikkels en de aandacht ervoor?

Dus misschien is het wel zo dat ik heb geleerd heel veel meer ‘verbonden’ te zijn en dat veel prikkels dat voorkomen, waardoor ik heel snel energie verlies. Met dat stukje moet ik dus nog wat beter leren omgaan, maar vrijwel alle pijn en weefselveranderingen zijn verdwenen. Net als de spierverzwakkingen en functieverlies. Logisch dus dat ik dankbaar ben.

Hoe dan ook, door het beoefenen van liefdevolle verbinding en stilte, gecombineerd met langzame bewuste bewegingen die zorgen dat de energiebanen optimaal kunnen functioneren, ben ik 95% verbeterd waar reguliere middelen me niet hielpen, en specialisten me zeiden hoop te houden en geduld te hebben…zij konden ook niets therapeutisch.

Maar er zijn andere manieren waarop we liefde kunnen gebruiken.

Ik had al eerder van leraar Jianshe geleerd dat je liefde naar je ogen kunt brengen. Li noemde dat die zondag opnieuw (Jianshe en Li hebben dezelfde opleiding, ik denk zelfs dat leraar Li leraar Jianshe opleidde). Als je liefde naar je ogen brengt, bekijk je alles wat je ziet met een liefdevolle invloed, een liefdevol gevoel.

Door op die manier naar dingen of mensen te kijken, verandert onze houding. We zijn minder oordelend en daardoor objectiever, oprechter. Li vertelt over een kennis die wordt gebeld door de school. Zijn zoon zou wat hebben uitgehaald en is bestraft. De vader neigt zeer boos zijn zoon te onthalen, maar bedenkt zich het advies van Li, over de liefdevolle ogen.

In plaats van gelijk zijn zoon verwijten te gaan maken, vraagt hij nu wat er gebeurd is. En zijn zoon vertelt zijn verhaal, omdat zijn vader hem open tegemoet treedt. Dat verhaal was heel anders dan school vertelde. Hem was ook niet naar zijn versie van het gebeuren gevraagd. Dus vader belde de school en vertelde wat hij had gehoord. Excuses volgden en de zoon werd dus niet door zijn vader ook nog eens (onterecht) bestraft. Als we met andere ogen kijken, gebeuren er andere dingen…..

Liefde is dus niet iets wat soft is, het is keihard, robuust. Het is de meest krachtige energie, in staat om meer te doen dan een arts kan doen. Om meer te doen dan een psycholoog kan bereiken. Het is qua verbinding krachtiger dan een stalen kabel. En sneller dan het licht. Het is bovendien de beste leraar, de beste observator. En de beste energiebron. De beste vriend.

Gun jezelf meer geluk, meer gezondheid, meer plezier, en gebruik liefde op meer plaatsen en in meer situaties dan je tot nu toe deed.
Laat liefde de verbinding tussen jou en het Universum (‘God’, het Al, Allah, Boeddha, etc.) zijn. Maar ook die tussen jou en alle mensen, alle dieren, alle dingen.


Breng liefde naar je ogen en kijk met liefdevolle ogen de wereld in. De wereld wordt er een stuk mooier door….
Breng liefde naar je oren en luister met liefdevolle oren naar de ander. Je zult beter luisteren en meer zijn voor die ander……
Breng liefde naar je smaakpapillen en eet met liefdevolle smaak, het voedsel zal lekkerder zijn en je zult meer genieten van het eten…..
Breng liefde naar je neus en ruik meer ….. en meer prettige dingen dan je ooit rook.
Breng liefde naar je tast en voel de dankbaarheid voor wat je aanraakt……het maakt je meer bescheiden en tegelijk veel dankbaarder en meer tevreden….
Breng liefde naar je mond en spreek liefdevolle woorden…..je communicatie zal sterk verbeteren…..net als relaties…..

Het mooie is dat er directe link lijkt tussen liefde en dankbaarheid. Hoe meer liefde je in je leven laat komen, hoe dankbaarder je wordt. En hoe dankbaarder je wordt, hoe meer liefde je gaat ervaren. Het is als een vicieuze cirkel, maar dan een die steeds mooier wordt.

En de bijwerking is een betere gezondheid.

Wordt vervolgd……

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Eerder noemde ik het coronabeleid dat van een stel kwajongens die na eenmaal begonnen te zijn er geen genoeg van krijgen om de anderen te pesten en benadelen.

We zijn dat stadium voorbij. Er is geen sprake meer van kwajongens, het zijn nu kwaadaardige jongens geworden, misschien wel sociopaten of psychopaten. Zeker het grootste deel van de virologen die meedoen aan dit pesten.

Ik schreef al eerder dat mijn ervaringen met virologen niet positief waren, in de zin dat ik het als angstige mensen ervoer, mensen met een beeld van de werkelijkheid wat niet helemaal klopte met de werkelijkheid. Bang dat er elk moment een pandemie kon uitbarsten, terwijl daar weinig reden toe was. Als een normaal iemand dat heeft, wordt dat een waan genoemd of een psychose.

Na kwam er wel even een pandemie, in elk geval werd dat de eerste 3 maanden gedacht, maar of die natuurlijk was is nog maar helemaal de vraag. En zelfs dan was het sterftecijfer dusdanig dat het eigenlijk geen pandemie mocht heten. Na al helemaal niet meer, terwijl ‘we’ stug doorgaan met dat woord te gebruiken. Immers, dat creëert angst...

En dit alles gebeurt omdat enkele virologen de ruimte krijgen het hele land te ontwrichten met behulp van verouderde modellen en statistieken die elke normale statisticus zou verwerpen. Omdat ze niet kloppen, al bijna 2 jaar niet. Maar waarom hebben die mensen die macht dan nog?

Of omdat het onze premier allemaal goed uitkomt die angst en negatieve voorspellingen zodat de weg wordt vrijgemaakt voor een digitale controlemaatschappij en/of omdat hij graag zijn handen in onschuld wil wassen en die virologen achteraf de schuld kan geven. Het heeft in elk geval niets te maken met een premier die in het belang van de inwoners van zijn land handelt, al denken er nog steeds mensen dat....

Maar dat verklaart niet waarom mondkapjes nog steeds verplicht zijn. Geen enkel onderzoek wat dat steunt, alleen maar om mensen bepaald gedrag op te dringen en monddood te maken. En dat is ook toegegeven. Je zou dus verwachten dat dat nu als eerste zou worden afgeschaft. Zeker omdat zoveel experts zich ertegen uitspreken. Het handhaven daarvan zie ik dan ook als een kwaadaardige jongens streek.

Hetzelfde geldt voor de QR-code. Op dit moment lopen gevaccineerden meer risico ziek te worden dan ongevaccineerden volgens de cijfers. Omdat ze door de vaccins gevoeliger zijn geworden voor het virus. En ik zal het maar niet over de doden en gehandicapten hebben door de vaccins. De gevaccineerden brengen het net zo hard over. Die hele QR-code klopt dus niet. Er wordt gedaan alsof er verschil in gevaar is tussen twee bevolkingsgroepen welk er niet is en op basis daarvan wordt een deel gediscrimineerd.

Het lijdt tot een schijnveiligheid, verpakt door schijnheiligheid. Waarvan men zich dat terdege bewust is. Het handhaven daarvan is dus wederom een kwaadaardige jongens streek.

Je kunt het nog verder doorvoeren, want er is nu sprake van een situatie vergelijkbaar met een lichte griep, volgens de cijfers van echte deskundigen (niet die pseudojongens van het RIVM die zichzelf keer op keer belachelijk maken met hun angsten).

Het enige verschil is dat normaliter de maatschappij dan gewoon doorgaat en er niet wordt getest met een onbetrouwbare test om te kijken of mensen misschien het virus bij zich hebben (of iets wat erop lijkt, of hebben gehad ooit). Dat is een krankzinnige bezigheid die veel geld en tijd kost en de maatschappij nodeloos plat legt. Dit was ook iets wat faliekant werd afgewezen in de plannen die elk land had liggen voor als er een pandemie zou uitbreken. Het werd daar als grote fout gezien.

Het feit dat we dat dus nog steeds doen is ook allesbehalve logisch en niet getuigend van gezond verstand. Er wordt moedwillig voor gezorgd dat we bang blijven, dat de maatschappij ontwricht wordt, dat er beperkingen blijven en dat vaccins geprikt blijven worden die averechts blijken te werken.

Vaccins waarvan al lang meer dan duidelijk is (vanaf 3 maanden al door de cijfers die de onderzoeken van Pfizer zelf lieten zien), dat ze doden en gehandicapten opleveren en waarvan gebleken is dat ze nauwelijks beschermen tegen datgene waarvoor ze bedacht waren. Ook het doorgaan met deze gentherapie zoals de Staatscourant het terecht noemt, is een daad van kwaadaardigheid.

Net als het nu nog testen dat is.
Het is ook frappant dat er eerst werd gekeken naar de ziekenhuisbelasting en dat dat nu ineens is veranderd naar het aantal positieve testen. Er wordt kennelijk gezocht naar iets waar ze ons mee kunnen pesten……..(Ik heb een idee: de GGD kan het nu niet aan, het testen. Reden het land opnieuw plat te leggen?)

Kwaadaardige jongens streken…..

Mensen in de maatschappij tegen elkaar opzetten, de media gebruiken om een eenzijdig en leugenachtig verhaal te vertellen, alle kritiek censureren, een gentherapie als experiment op de bevolking loslaten die tienduizenden (zo niet vele honderdduizenden) doden veroorzaakt terwijl dat vanaf het begin duidelijk was, het is psychopathisch.

Ik ben denk ik heel aardig als ik het kwaadaardige jongens streken noem.

Terwijl ik dit schrijf hoop ik dat morgen ineens het verstand terug is in het hoofd van onze premier en zijn kabinet en dat de quarantaine, mondkapjes en QR-codes worden afgeschaft. Zoals zou behoren onder de huidige omstandigheden. Ja, besmettelijk en kans op ziekte. Maar minder dan de griep in 2018 dus wat zeuren we. Toen deden we ook niet zo hysterisch.

In dat geval ben ik bereid mijn mening te heroverwegen, en waren het misschien toch kwajongens die zich hebben laten verleiden tot machtsmisbruik. Misschien onder invloed van allerlei anderen die dat ook deden. Ik hoop het.

We gaan het zien…….

P.S. Ik klink misschien wat boos in deze blog. En ik moet toegeven dat mijn bloed af en toe even kookt. Maar een veel hardere opstelling zou ook terecht zijn. Het beleid is m.i. zo onjuist, zo inhumaan, zo discriminerend, zo misdadig, zo voorbij alle grenzen van wat fatsoenlijk is, dat boosheid een zachte uitdrukking is van emoties die zouden kunnen
Maar ik heb leren relativeren, dus stuur ik toch liefde naar deze kwaadaardige jongens omdat ze niet beter weten. Ik heb geleerd dat iedereen altijd naar beste weten handelt; wat in dit geval helaas niet echt een geruststelling voor de komende jaren is...... misschien kunnen ze maar beter ergens anders kwaadaardige jongens streken gaan uithalen. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Afgelopen zondag (9 januari) volgde ik een zoom-meeting van het Chi Neng (Qigong) Instituut (www.chineng.eu) met 100 mensen, waarbij de Chinese leraar Li Hongshi de spreker en leraar was.

Voor de zoveelste maal – ik heb hem meerdere keren in het echt mogen ontmoeten (dat was uiteraard voor corona) – liet hij weer zien en ervaren hoe eenvoudige het eigenlijk is om te helen. En het maakt niet uit op welk gebied (mentaal, emotioneel, spiritueel, lichamelijk).

Gisteren (11 januari) bezocht ik mijn zus in Castricum en besloot er voor het eerst lopend naartoe te gaan (ruim 7 km) en dus ook weer terug. Een deel van die weg luisterde ik naar een andere Chinese leraar: Chunyi Lin. Hij legde van alles uit over zijn Springforest Qigong.

Wat mij opviel was dat Chunyi dezelfde principes en theorie hanteert. Ook hier blijkt de kracht van eenvoud. Voor de zoveelste keer constateer ik dat juist eenvoud krachtiger is dan allerlei ingewikkelde zaken en constructies. 

Beide methodes – Chi Neng Qigong (of Zhineng Qigong) en Springforest Qigong – hebben een aantal oefeningen die je doet terwijl je in de juiste staat bent, terwijl je in beide gevallen ook een intentie hebt gezet (intern vertelt wat je wilt bereiken).
Natuurlijk moet je die oefeningen leren, en voegen ze zeker iets toe omdat je de Qi – de levensenergie – erdoor beter laat stromen door de meridianen en het hele lichaam.

Maar uiteindelijk is dat niet het krachtigste van het hele gebeuren. Want dat is de staat waarin je het doet! Zonder die staat beweeg je slechts en is de winst beperkt. En de mensen die de blogs ‘we zijn scheppers’ hebben gelezen zullen zich er niet over verbazen: de grootste geneeskracht heeft de staat van liefde.

Liefde is de meest genezende kracht die er bestaat. En als je die combineert met stilte versterk je dat nog eens.

Li vertelde een mooie manier om dat gevoel van liefde op te roepen.
Stel je voor dat je voor je – of in je armen – hebt waar je liefde voor voelt. Zoals een baby, of je grootmoeder (als je daar een liefdevolle band mee hebt). Doe je ogen dicht, ervaar dat gevoel van liefde en maak dat groter. 
Voel het in je hart, in je borstkas en maak het groter. Voel het in je hele lichaam, in je hoofd, je armen, je hele borstkas, je buik, je bekken, je benen. En straal het dan uit, alsof het vanuit je lichaam de hele kamer vult.

Dan kun je met dat gevoel beginnen met een eenvoudige beweging. Je staat eerst met de beide benen bij elkaar rechtop terwijl je dat gevoel van liefde opwekt en groter maakt. Je kunt het ook zittend doen, als staan een probleem is. Ogen zijn dicht. De armen heb je ontspannen langs het lichaam (ruimte onder de oksels en ellenbogen ietsje naar buiten, niet slaphangend). Dan breng je de armen langzaam zijwaarts omhoog. Handpalmen naar voren. En je beweegt niet alleen je armen, maar je hele lichaam doet (een beetje) mee aan de beweging.

Dat doe je zo langzaam, dat je de lucht niet verstoort. Hoe langzamer hoe beter, en intussen focus je je op de liefde in je armen (en je hele lichaam). Je straalt die liefde uit via je armen naar het hele universum. (Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat je armen eindeloos lang zijn en tot in het universum reiken). Stel je voor dat je liefdevol in contact bent met het universum, met ‘God’. Je brengt je armen langzaam verder omhoog, tot ze boven je hoofd zijn. Met je armen reik je tot in het universum (in gedachten, in gevoel). Dan breng je ze langzaam omlaag (weer zo langzaam als mogelijk) boven je hoofd.

Je neemt de helende Qi, de liefdevolle Qi, de Goddelijke Qi zo je wilt, mee naar beneden. Eerst boven je hoofd, dan ga je met je handen voor het gezicht langs terwijl je aandacht in je hoofd is – je leidt de Qi door je hoofd – en langzaam zo verder naar beneden. Je leidt de Qi door je lichaam, via je borstkas en middenrif naar je buik en dan via je benen naar benden. Je hele lichaam heb je zo gevuld met helende Qi.

Voor mensen die niets hebben met dit soort methodes – omdat ze niet in staat zijn te begrijpen dat dit soort dingen werken – klinkt het wellicht magisch (of als onzin in hun visie), maar hoe eenvoudig en raar dit ook mag klinken, dit is krachtiger dan welk geneesmiddel dan ook.

En dat is goed te verklaren. Al duizenden jaren geleden begrepen mensen dat de energie van het universum ‘wijze’ en zuivere energie is. Dat het universum een soort wijsheid bevat, een bewustzijn zelfs. En een kleine honderd jaar geleden begon de kwantumwetenschap hetzelfde te ontdekken, maar nu dus wetenschappelijk bewijsbaar. 

In de tussentijd hebben met name de religies en machtshebbers ervoor gezorgd dat die wijsheid van de oudere volkeren werd onderdrukt. Net als de farmacologisch beïnvloede geneeskunde dat de laatste 200 jaar deed. Spiritualiteit is grotendeels vervangen door religieuze en materiële ideeën, en spiritualiteit zelf is tot iets softs gemaakt.  

Maar waar het op neer komt is dat een goede (spirituele/gedachten-) verbinding met het universum ervoor zorgt dat ons lichaam optimaal kan functioneren – net als we optimaal kunnen scheppen. Cellen/weefsels kunnen helen, energie kan vernieuwen.  

Er zijn een paar dingen die onze verbinding met het universum in de weg staan.
Zoals in de eerste plaats onze gedachten. Als we denken, zijn we niet verbonden. Maar om gezond te blijven, moeten we verbonden zijn met het universum. Denken maakt dus dat we niet verbonden kunnen zijn, maar maakt ons dus ook ziek, omdat we voor onze gezondheid de verbinding nodig hebben. Natuurlijk zeg ik dit nu even heel zwart-wit omdat het te ver gaat om alle nuances uit te leggen. 

Bovendien heeft het soort gedachten ook nog positieve of vooral negatieve invloed. Positieve gedachten helpen mee positieve energie je creëren die eerder leidt tot verbinding, zoals het denken aan een baby dus liefdevolle energie kan oproepen. Een negatieve gedachten zullen ons eerder ziek maken. 
Je kent ongetwijfeld van die mensen die altijd negatief zijn en ook altijd wat mankeren. De klachten geven aanleiding negatief te zijn, en het wordt een vicieuze cirkel. 

Het zal duidelijk zijn dat de huidige tijd met al het corona-gedoe, de polarisatie, de onlogica, de maatregelen, de tegenstrijdige meningen, de ingedamde vrijheid die je voor een prikje kunt terugverdienen, etc. niet echt helpt om uit je gedachten te blijven.

Leraar Li legde jaren geleden onze gedachten uit als wolkjes voor de zon, terwijl het universum de zon was.  De wolkjes voorkwamen dat de zon kon doordringen in ons lichaam…..

Begrijp je de beeldspraak?

Zolang de wolkjes de zon tegenhouden, leidt dat eerder tot ongezondheid dan tot gezondheid. We moeten dus uit onze gedachten. Ons hoofd moet leeg raken. De ‘wolkjes’ moeten weg. Het focussen op het gevoel van liefde helpt daarbij. En ook stilte, of het heel langzaam bewegen, zodat alle aandacht bij het bewegen is. In het lichaam is.

Want een van de problemen met denken is dat we met de aandacht ergens anders dan in ons lichaam zijn. We zijn ook niet in het NU, we zijn in de toekomst of in het verleden, maar zeker niet in het lichaam (of het universum). Meer aandacht in het lichaam leidt tot een betere gezondheid, net als meer aandacht in het universum, in het ‘Al’. Maar het funeste van denken is dus dat de aandacht uit het lichaam is. En daardoor uit de gezondheid.

dat geldt natuurlijk ook voor kijken naar TV of een film. De aandacht is niet in het lichaam, onze energie vloeit weg. Of te veel luisteren naar iets of anderen: de aandacht is ergens anders!

Ik moet misschien even uitleggen dat de aandacht in het lichaam of in het universum (één zijn met het universum) ongeveer gelijk is qua effect. Beide zijn min of meer ‘thuis’. Beide zorgt voor verbinding met het universum, en dus met zuivere oerkrachten.

Overigens is het denken aan je klacht ogenschijnlijk ook ‘in je lichaam’, maar je zorgt er zo voor dat de klacht blijft bestaan. Waar je aandacht naar brengt groeit. Dus wel in je lichaam, maar niet de aandacht op je klachten gericht. Niet klachten negeren, maar er zeker ook niet op focussen dus. En al helemaal niet tijdens het Qigong beoefenen. Overigens betekent Qigong 'oefenen met Qi, of oefenen met levensenergie, spelen met de levensenergie').

Hoe vaker we tussendoor even aan/in het lichaam denken in het dagelijks leven, ons lichaam voelen/ervaren, hoe meer we rust zullen ervaren. En ook rust zorgt voor een betere gezondheid.

Als je het gevoel van liefde ervaart, ervaar je dat in het lichaam (of versmolten met het universum). Dus ben je met je aandacht in je lichaam (of het universum). En als je het uitstraalt, zeker naar het universum als dat lukt, ben je ook verbonden met het universum. Twee vliegen in één klap.

Maar het gevoel van liefde, liefde dus, doet meer. Het zorgt voor een hogere trilling die geneeskrachtig blijkt te werken. In de blogs over scheppen noemde ik ook emoties als blijheid, compassie, dankbaarheid. Ze doen vrijwel hetzelfde. Zelf combineer ik ook bij mijn oefeningen vaak het gevoel van liefde en dankbaarheid. Je kunt bijvoorbeeld liefde inademen en dankbaarheid uitademen….of omgekeerd.

Liefde naar het universum, naar alles en iedereen. Dankbaarheid ook naar het universum, naar alles en iedereen. Dankbaarheid voor de liefde die ik ontvang van het universum. En die me gezond maakt. Die me sterk maakt.

Zo zorgt liefde er dus voor dat we én uit onze gedachten zijn waardoor we onze gezondheid bevorderen én we door de frequentie ervan onze gezondheid ook bevorderen.

Wordt vervolgd……….

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn