Blog Algemeen

Ik zat vanochtend te mediteren, en daarbij kwamen heel veel dingen langs.

We zijn ontstaan uit één cel, in de loop van de tijd zijn dat er steeds meer geworden.
Al die cellen werken tot op zeer diep niveau en op alle mogelijke manieren met elkaar samen. Maar in feite was en is de basis liefde.

Liefde, vertrouwen, verbinding……

Op Netflix is een film over fungi (schimmels, paddenstoelen). Het is onvoorstelbaar hoe dat stukje natuur – veel ouder dan wij mensen – leeft en zich ontwikkelt. En voor ons van levensbelang is. Met enorme netwerken, van zelfs kilometers onder elke voetstap die je zet in het bos. En alles is met elkaar verbonden. Alles werkt samen.

Dat lijkt op het netwerk in ons lichaam, van alle zenuwbaantjes, alle structuren die met elkaar in verbinding staan en constant in beweging en groei zijn. Die elkaar en ons als mens beschermen (als we dat niet zelf verknoeien).
En ook op het onzichtbare netwerk van (elektromagnetische) energie, de matrix, die door het hele universum en overal ook op aarde aanwezig is. Overal omheen, overal in. Nog veel groter en uitgebreider dan de fungi.

Verbinding, samenwerking, liefde…. 

Eigenlijk zijn wij net zo onderdeel van dat gehele netwerk van het leven. Hoewel ons lichaam beperkt lijkt tot wat we zien, weten we dat we reageren op wat er om ons heen gebeurt. We weten dat we energetisch verbonden zijn met alles en iedereen, dat we stemmingen oppikken (en daarop reageren) van anderen. Dat ons energieveld en dat van anderen elkaar de hele dag door ontmoeten en aftasten, elkaar beïnvloeden. En we weten ook dat we alleen door samenwerking kunnen blijven bestaan.

Maar we kunnen alleen samenwerken als we elkaar vertrouwen. En we weten ook dat liefde de grote verbindende factor is, of het nu liefde voor elkaar is, of voor het voortbestaan.

Verbinding, samenwerking, vertrouwen, liefde…

Als we al die verbluffend ingewikkelde natuurlijke netwerken (ik laat die internetnetwerken even voor wat ze zijn) bekijken, die tot op microscopisch niveau doorgaan, dan moet er wel een regelende intelligente kracht zijn.

De meditatie die ik deed was er een met Niraj Naik, een man die in de meditatie verschillende soorten ademhaling combineert met muziek en ritme. Hij laat je een optimale staat ervaren, brengt je naar wat men ‘Bliss’ noemt. Gelukzaligheid is daar wellicht een goede vertaling voor.

De synchroniciteit wil dat de film over fungi eindigde met onderzoeken waarbij de paddo’s werden gebruikt bij mensen met kanker in een vergevorderd stadium. Wat ze vertellen is dat ze een staat van gelukzaligheid bereiken waarin ze zich één voelen met alles, nietig in het geheel, maar de angst voor de dood volledig kwijtraken. Een staat van liefde, van eindeloos vertrouwen

Ik denk dat ik daar dichtbij kom met de meditaties van Niraj. Trouwens ook met in de goede staat Qigong bedrijven.
Maar hoe dan ook, er is veel meer dan wat wij zo met het oog zien, wat wij denken dat er is, waar wij ons naar richten.

In de vorige blog vroeg ik me af wat er allemaal gebeurt.

Dat kan me af en toe even bezighouden, maar wordt over het algemeen snel opgevolgd door een heel andere benadering van het leven.
Ik zit als ziel in een lichaam en ben hier kennelijk om te leren. Bij voorkeur op een leuke manier. En diversiteit en tegenstellingen horen daarbij.

De basis is het netwerk, de matrix, is het ‘Al’, het Universum, de ‘Intelligentie’, ‘Moeder Natuur’, ‘God’ of hoe je het allemaal noemen wilt.

Die basis, dat netwerk, is zoveel intelligenter dan wij mensen, zoveel krachtiger dan alles wat er nu in deze wereld gebeurt, dat het bijna verspilde energie is om ons druk te maken over wat er gebeurt.

Monica Smit uit Australie, van de Reignite Democracy Australia schreef 7 oktober vanuit cel 22 een boodschap, een soort van gedicht, waarin ze zoals al eerder schreef dat onze moed en gemeenschappelijkheid zullen zorgen voor een betere wereld.

Over de huidige situatie:

“Het doel is onze geest en ziel te breken in onderdanigheid. Maar dat zal niet gebeuren.

De vijand is slim, ongetwijfeld, maar ze zijn geen goden.

Wij hebben God aan onze zijde en God wint altijd……..”

Het gaat me om die laatste zin. Ik ben er inderdaad van overtuigd dat ‘God’, het ‘Universum’, de ‘Intelligentie’, de ‘Goddelijke matrix’, of welke naam je ook aan (de leiding van) die natuurlijke netwerken geeft vele malen krachtiger is en liefdevoller dan welke materiele of menselijke interactie dan ook.

Enerzijds neemt dat niet weg dat wij als lerende zielen best van ons af mogen bijten als we onze wereld bedreigd zien, als we onze vrijheid, onze gezondheid, onze integriteit bedreigd zien door mensen met alleen winstbejag of kwaadaardige bedoelingen.  
Of als we het samenspel van verbinding, liefde, vertrouwen en samenwerking ondermijnt zien worden. Dat samenspel zullen we altijd moeten verdedigen. 

Anderzijds mogen we vertrouwen op die Intelligentie, op die Goddelijke matrix. Als we dat combineren met de kennis die ons is gegeven over de kracht die we hebben als we zorgen in een ‘goede’ staat te zijn…….

Die Bliss door de paddo’s deed wonderen. Mensen met bijna dood ervaringen hebben wonderen ervaren, als je één kunt worden met het geheel (en tegelijkertijd heel nietig in dat geheel) op wat voor manier dan ook, al is het maar een stukje in die richting, bezit je een kracht die maakt dat er geen enkele reden is om je echt zorgen te maken.

Gooi alle angsten weg, ga genieten van het leven, leer van het leven, maar hou oog voor en respecteer je integriteit (en dus die van een ander). Laat niet met je marchanderen, laat je niet manipuleren. Of het nu gaat om normen en waarden, of om je lichaam, je eigen gezondheid, laat je je integriteit niet afnemen.

We leven in een mooie wereld (en ik zie het als geheel, niet de details waarvan sommige minder fraai zijn), met geweldige netwerken gebouwd in de loop van miljoenen jaren op basis van liefde, vertrouwen, verbinding en samenwerking.

Die netwerken waren er en zullen er altijd zijn. Als er stukjes worden vernietigd, worden ze weer net zo snel opgebouwd. Dat is de basis, de basis van ons bestaan. Vertrouw daarop.

Liefde, vertrouwen, verbinding en samenwerking.

Ik leef in liefde, verbinding, samenwerking en vertrouwen………(en dat zal niet veranderen). En ik hoop dat jij dat ook doet

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Voorjaar 2020 werden we opgeschrikt door rare beelden uit China, mensen vielen dood op straat neer, werden tegen hun wil in tenten (met tralies) gesleept, het was een rare situatie.

Even later bleek er een virus – corona, later COVID-19 genoemd – te zijn, erg besmettelijk en dodelijk. Die indruk gaven die beelden ook wel.

Al binnen enkele maanden bleek het helemaal niet zo dodelijk, en ook niet zo besmettelijk, maar toen was er al een cascade in gang gezet. Zodra een land dacht een besmetting (niet een zieke, een besmetting) te hebben, ging de zaak op slot. En voor het beeld hielp het natuurlijk niet dat de situatie in Noord-Italië waar de lucht slecht was en er veel zwakke ouderen waren uit de hand leek te lopen.

Dus kregen we hier ook dat soort acties, omdat door alle bezuinigingen in de zorg het aantal IC-bedden en ook ziekenhuisbedden gigantisch was verminderd. Terwijl elke winter de IC’s vollopen, gebeurde dat nu ook, maar nu was dat ineens paniek en werd het nogal opgeblazen in de media. Waardoor het allemaal héééél erg leek. Waarmee ik geenszins de ellende voor de COVID-slachtoffers wil ontkennen en evenmin dat er mensen ernstig ziek kunnen worden of zelfs overlijden. Het is voor behoorlijk wat mensen een rotvirus.

Het gaat om de verhoudingen, de proporties. Die waren op z’n zachtst gezegd een beetje raar. Er moeten toch heel veel mensen met mij het gevoel hebben gehad dat het allemaal niet klopte, niet logisch was, dat er mensen met een andere waarheid aan de macht zijn. En wat we met die idiote beelden uit China moeten achteraf is ook wel een vraag waard.

De eerste acties van de overheid leken gerechtvaardigd en gezien het onbekende logisch, maar al snel was er zoveel bekend, dat die overreactie had kunnen stoppen. Desondanks werden maatregelen gehandhaafd en versterkt, ook al hadden ze geen enkele wetenschappelijke basis, terwijl het woord wetenschap wel keer op keer werd gebruikt. Er werd vastgebeten in een beleid wat tot grote schulden en veel meer doden zal lijden. Bovendien werd vanaf het begin gezegd dat een vaccin de enige oplossing was. Vreemd of liever bizar en uiteraard onzin.

We zijn nu 1,5 jaar verder en er liggen met vaccins nu aanzienlijk meer mensen in het ziekenhuis dan vorig jaar zonder vaccins. Maar dat geeft kennelijk niet te denken, de vaccins zijn immers de oplossing. Net zomin als openbaar gezegd mag worden dat de vaccins meer doden en vooral handicaps veroorzaken dan ze voorkomen. Dat past niet in het ‘verhaal’. Net zomin als we nu zien dat in Israël blijkt de vaccins misschien zelfs wel veel meer ellende veroorzaken, en zeker niet veilig en/of effectief zijn of het doorgeven voorkomen.

Ten aanzien van de ziekenhuisopnames is verder te constateren dat het bij ons redelijk stabiel is, terwijl om me heen heel veel mensen verkouden zijn en grieperig zijn. Het is dus logisch dat er meer getest wordt, en gezien de kwaliteit van de testen ook logisch dat er meer positief getest wordt. Maar zelfs dan mogen we toch constateren dat het ‘goed’ gaat, dat zo’n maatregel die toch al onzin lijkt als een coronapas nu van tafel kan. Dat wordt vastgehouden aan een afname van ziekenhuisopnames is onzin, omdat de ziekenhuizen altijd in het najaar en winter voller liggen door virussen. Het is een kul-reden om maatregelen te handhaven.

We zagen in Duitsland dat het feit dat het goed gaat alleen betekent dat er geen nieuwe maatregelen komen, kennelijk is het dus de bedoeling dat de pas blijft. Dat de tweedeling bewust wordt vergroot in plaats van beëindigd. Ik vraag me intussen af hoe vaak Hugo de Jonge al gelogen heeft over maatregelen de afgelopen 1,5 jaar, en hoe hij met de Pinokkio neus nog ergens naar binnen kan.

Maar we zijn er nog niet, want er gebeuren nog meer rare dingen. En het heeft vast allemaal met elkaar te maken. De vraag is alleen hoe. De redenen die gegeven worden zijn zoals wel vaker een beetje ‘raar’.

Zo is er ineens een brandstofprobleem. Het gas-deel is gemakkelijk op ‘Groningen’ te schuiven, maar dat verklaart niet waarom dat voor heel Europa en Engeland geldt, en zelfs ver daarbuiten. Het verhaal ‘Rusland’ is eveneens ‘raar’ omdat de situatie al jaren zo is, en Rusland nu niet ineens een grotere dreiging vormt dan ervoor.

Bovendien is ook de olie ineens veel duurder. En zelfs de elektra ontloopt de dans niet. Dus is de vraag gerechtvaardigd. Hoe komt dit allemaal?

En m.i. is het een smoes om de schuld op de coronamaatregelen af te schuiven. Bovendien is het dan de schuld van degenen die met alle geweld al die maatregelen in stand hielden.

In Amerika gaat een voedselfabriek 3 maanden dicht wegens te dure brandstof en te weinig voorraad. De grootste winkels van Amerika zullen straks lege schappen hebben. Ook hier is al gedreigd dat bepaald voedsel minder te krijgen zal zijn straks, bovendien wordt heel veel al duurder. Ten dele komt dat door maatregelen – waardoor minder makkelijk vervoerd kon worden uit den verre – maar ook hier kan dat niet de hele verklaring zijn. Bovendien blijkt dan dat we veel te afhankelijk zijn van voedsel van ver weg. Niet ecologisch.

Goed, dan hebben we voedsel wat te kort zou kunnen zijn en brandstofprijzen die grote extra lasten voor veel mensen met zich meebrengen.

Maar er is ook nog het klimaat. Het ‘verhaal’ (daar heb je het weer) is al jaren dat we steeds meer opwarmen en dat de gemiddelde temperatuur elk jaar oploopt, wat grote gevolgen heeft. Maar er komen ook steeds meer andere geluiden, die dat verhaal in twijfel trekken. De afgelopen zomer was zeker niet heter dan de vorige twee. De golfstroom in de Noordelijke IJszee, die normaliter elke 5-7 jaar draait, is nu al 17 jaar niet omgekeerd, waardoor wij warmer weer hadden. Nu staat ie op het punt te draaien 

Dat zou betekenen dat we ijskoud water krijgen wat naar de oceanen stroomt, in plaats van de warme stroom vanuit de oceanen naar ons. Dat betekent weer flinke afkoeling in onze regio’s de komende jaren. Het is maar wat ik lees, wat aan de hand van grafieken wordt getoond, maar niet in de mainstream media. Dit soort verhalen mogen niet verteld worden, het ondermijnt het wereldwijde verhaal van opwarming. YouTube weert nu zelfs alles over het klimaat wat niet klopt met het ‘verhaal’. Net zoals met corona.

De andere waarheid mag niet gehoord worden, we mogen alleen een gekozen (deels zelfs bedachte) ‘waarheid’ horen.

Zonder dat ik het nu allemaal zo goed weet, geven dit soort zaken me te denken en vergroten niet mijn vertrouwen in de ‘verhalen’ en de daden aan de hand daarvan van de overheden.  

Dan is er nog het gebeuren met de zogenaamde complotdenkers. Als je niet meegaat in het door de overheid omarmde verhaal ben je al snel een complotdenker.

Maar iemand als David Icke, die ik heel lang als een echte complotdenker heb ervaren – hij vertelde dingen die ik niet wilde geloven – blijkt al 20 jaar te hebben voorspeld wat nu gebeurt. Met al zijn studie die hij had gedaan naar het gedrag van overheden en machtshebbers, beweert hij al 20 jaar dat dit ging gebeuren……

Aldous Huxley schreef in 1932 het boek “Brave New World” waarin hij beschreef wat nu aan het gebeuren is: door middel van de techniek een steeds meer totale controle over de bevolking en hun gedrag. Daar was ook de 5G voor nodig, voor die controle. De beelden uit China laten zien hoe je vooral als je alles doet wat de overheid wil een redelijk – zij het gecontroleerd – leven kunt hebben, maar als je dat niet doet, krijg je geen leningen, mag je niet vliegen, is werk lastig, etc. Het leven word je moeilijk gemaakt.

Dat leek onmogelijk naar ons te kunnen overvliegen, maar kijk zelf.
Als ik 2 jaar geleden had verteld dat de bevolking in twee werd gedeeld en dat alleen mensen die klakkeloos een nauwelijks getest experimenteel vaccin zouden nemen van de overheid, met alle gevolgen van dien, in een restaurant zouden mogen eten en naar de film mochten, zou je me voor complotdenker hebben uitgemaakt…..

George Orwell met zijn boek 1984 zat ook goed. Het gaat er niet om of iets waar is, maar of je het eens bent met de ‘waarheid’ van de overheid. Sommige ministers liegen er maar wat op los en vertellen dat bepaalde dingen absoluut niet gaan gebeuren om ze vervolgens in te voeren. Of beweren dat vaccins veilig en effectief zijn, terwijl dat ook niet waar is.

Al de genoemde dingen samen maken dat het er toch sterk op lijkt dat er het een en ander gemanipuleerd wordt, dat we steeds meer marionetten worden aan de touwtjes van de overheid (als die tenminste echt iets te zeggen heeft) die vertelt dat we ‘vrij’ zijn, maar steeds meer de bewegingsvrijheid controleert en beperkt. Bij de minste aanleiding wordt er weer iets beperkends bedacht.

En ik zou het bijna vergeten, maar er is ook nog het Wereld Economisch Forum (WEF) van Klaus Schwaab. Dit instituut heeft een draaiboek tot 2030, waarin alles wat nu gebeurt bekokstoofd lijkt. En alle topstukken van overheden, bedrijfsleven en media komen jaarlijks bijeen bij dit forum.....

En er is - hoe bizar het ook mag klinken - een 10-stappenplan voor genocide, waarin we door de maatregelen en uitspraken van ministers inmiddels in stap 6 zitten. Ik hoop dat dat toeval is en niets te betekenen heeft, maar toch..... er zijn artsen die het vaccin-gebeuren al genocide noemen gezien het aantal doden door de vaccins, wat via de officiële meldingen tot in de tienduizenden, maar waarschijnlijk in de honderduizenden loopt. Maar door mensen tegen elkaar op te zetten en te ontmenselijken (de manier waarop De Jonge bijvoorbeeld praat over antivaxxers), ben je raar bezig. 

Gelukkig zijn er landen die niet mee willen in die gekte. Of in elk geval lang niet helemaal. In de VS zie je enorme tegenstellingen tussen staten. Bij de een moet je overal mondkapjes dragen en kun je niet werken zonder vaccins, bij de ander zijn er grote boetes voor bedrijven of scholen die een mandaat op vaccins of mondkapjes invoeren.

Ongetwijfeld zitten daar soms ook politieke redenen achter, maar ik ben blij dat er landen zijn die nog wel zelf na lijken te denken.

Afgelopen week las ik een stuk van een psychiater die zei dat het allemaal niet om COVID ging, maar om een door angst gecreëerde massa-illusie, psychose dus. Ik ben bang dat hij gelijk heeft, maar vraag me af of alle andere psychiaters daar ook onder lijden. Wanneer staan de helden uit de medische wereld nu eens echt op?

Hoewel, er wordt toch niet naar hen geluisterd zoals blijkt uit de inmiddels toch al vele verklaringen en petities die door vele duizenden artsen zijn ondertekend. Het ‘verhaal’ gaat z’n eigen weg en lijkt zich nauwelijks iets aan te trekken van logica, wetenschap en gezond verstand van mensen.

Daarom mijn vraag ‘Wat gebeurt er toch allemaal?’

En waarom wordt het zo gelaten geaccepteerd? Tot hoever kan dit doorgaan tot er geen weg meer terug is?  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Het menselijk lichaam, het is zo mooi en zit zo prachtig in elkaar.

Dat geldt overigens voor het grootste deel van de natuur. Hoe alles in elkaar past, met elkaar samenwerkt tot een groter en beter functionerend geheel. (Zolang de mens zich er maar niet mee bemoeid).

Al ga ik het niet over homeopathie hebben: Toen ruim 200 jaar geleden Hahnemann de homeopathie ontwikkelde, was dat zonder de huidige kennis van kwantumfysica. Puur op basis van wat hij zag en ervoer, op basis van natuurwetten, op basis van gelijkenissen tussen de natuur en de ziekteverschijnselen, ontwikkelde hij een geneeskunde die met de kennis van nu pas te begrijpen is qua werking.

Maar hij had het over een levenskracht, een autocratie. Het lichaam heeft een vitale levenskracht en die houdt in principe het lichaam gezond, tenzij die levenskracht verstoord wordt. In dat geval moet dat worden gedaan wat die persoonlijke levenskracht weer versterkt. Hahnemann deed dat met gepotentieerde (homeopatische) middelen, maar het kan op meer manieren.

Hoe dan ook, nu met de kwantumfysica erbij, weten we dat het lichaam vooral een energielichaam is. Door energie worden we beïnvloedt en door energie raken we verstoord; door energie leven we.

Elke verandering gebeurt eerst op energieniveau. In het Oosten wisten ze dat 5000 jaar geleden al, maar de westerse geneeskunde – onder invloed van de chemiebedrijven – heeft de afgelopen 120 jaar z’n best gedaan dat als onzin in de hoek te zetten. 

Een verstoring van de energie(stromen) in het lichaam leidt tot een verstoring in een orgaan of weefsel en zo tot ziekte.
Net als een tekort van een mineraal of vitamine of spoorelement leidt tot een verstoring van cellen en daardoor van weefsel/orgaan. En dus leidt tot ziekte.
En als je naar die twee kijkt, leidt het een waarschijnlijk ook nog tot het ander.

Als je het lichaam onder een vergrootglas legt, zou je door het hele lichaam kleine stroompjes zien die zorgen dat elke cel energie heeft en krijgt om optimaal te functioneren.
En als je de cel onder een vergrootglas legt, zie je dat er honderden chemische processen zijn, die een veelheid aan mineralen en vitamines vereisen, en bovendien veel afvalstoffen opleveren. Fabrieken in de cel (Maar uiteindelijk is ook dat energie!). Alleen al een stofje als magnesium is nodig voor zo’n 400 van die processen. Een tekort aan magnesium kan dus tal van problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld hartproblemen.

Het lichaam zit prachtig in elkaar. Maar het moet dus de energie kunnen laten stromen en voorzien zijn van de juiste mineralen en vitamines. Anders gaan er problemen ontstaan die steeds groter worden.

Maar dan is er gelukkig de dokter. Alleen weet die daar helemaal niets vanaf, want dat heeft hij/zij niet geleerd. Die uit het oosten waren immers achterlijk, en vitamines en mineralen, ach……onbelangrijk….zit wel in je voeding…..
De dokter heeft vooral geleerd welke medicijnen hij/zij moet geven om klachten (niet ziekte, ‘klachten’) te bestrijden. Zoals David Icke het zo mooi verwoordt: “De gemiddelde reguliere arts heeft geen idee hoe het lichaam werkt, of zelfs maar wat het is, en is vooral een receptenschrijver voor BigPharma”.

Ooit was ik (als reguliere dokter) vast woest geworden om zo’n uitspraak, nu ik oud(er) ben en veel meer kennis heb, moet in constateren dat hij gelijk heeft.
Dat is ook de oorzaak van de hele ellende met dit coronavirus. Het virus is namelijk helemaal niet het probleem, maar de gezondheidstoestand van de gastheer. In een gezonde verhouding zou het virus ons sterker maken, zoals alle virussen dat doen. 

Tijdens colleges leerde ik dat ook nog: aan de ene kant heb je de mogelijke ziekteverwekker, aan de andere kant de gastheer. Maar ziekte kan alleen verwekt worden als de gastheer verzwakt is, anders heeft de ziekteverwekker geen kans.
Dat was echter theorie, want in de praktijk werd er helemaal niets gedaan om de gastheer te versterken…….alleen de mogelijke ziekteverwekker werd benaderd als vijand. En klachten moesten worden weggewerkt.

Maar als je begrijpt dat als de energie niet oké meer is, niet goed kan stromen en/of er een tekort aan een mineraal of vitamines is, dat dan het lichaam ziek gaat worden, begrijp je ook dat als je dat probleem niet oplost, het lichaam niet beter zal worden. In tegendeel.

De westerse geneeskunde doet niets aan die problemen, dus wordt het lichaam niet beter.
Alleen de symptomen (de uitingen van ziekte, of eigenlijk van het proberen oplossen van de verstoring) worden verminderd door de medicijnen, waardoor het lijkt alsof het beter gaat, maar het lichaam in feite alleen maar verder in kwaliteit vermindert, dus zieker wordt…..

Eigenlijk is het coronavaccin hier ook weer een mooie illustratie van: als je geluk hebt, dan heb je wat minder klachten als je COVID krijgt. Als je geluk hebt, want het kan ook dat je juist ernstig ziek wordt of doodgaat als bijwerking. Daarnaast doet het niets aan het voorkomen van ziekte of aan het overbrengen ervan. Eigenlijk doet het dus niets nuttigs, maar lijkt het alsof het heel belangrijk is.

Bovendien kun je ongemerkt de ziekte makkelijker doorgeven als je minder symptomen hebt terwijl je ziek bent….waardoor gevaccineerden eigenlijk misschien wel gevaarlijker zijn dan ongevaccineerden.

Hoe dan ook, wat we in de wereld zien is dat steeds meer mensen chronische ziekten krijgen, wat zoveel betekent als dat bestaande ziektes niet worden genezen en we er juist ziektes bijkrijgen. Alleen wordt vergeten die conclusie te trekken en er iets aan te doen. 

Ik zag dat in Amerika volgens de CDC 95% van de COVID-doden gemiddeld 4 bijkomende ziektes had! Uit Italië kwamen soortgelijke verhalen.

Als je het bovenstaande goed hebt begrepen, is het ook logisch dat dit allemaal gebeurt.

Het rare is dat alle onzin die verkocht wordt onder het mom van bevorderen van de gezondheid die gezondheid alleen maar verslechtert. Zo ook de vaccins. Leiden ze niet alleen tot een krankzinnige hoeveelheid doden en gehandicapten, ze zorgen bovendien voor een veel slechtere (en ook nog tijdelijke) weerstand dan de natuurlijke weerstand en maken ons daarmee weer afhankelijker van BigPharma.

Bovendien zorgen ze voor meer chronisch zieken, en daar was de hele poppenkast van de afgelopen 1,5 jaar voor nodig, voor die chronisch zieken die veel te ziek werden en een veel te groot risico liepen.

Het kan zijn dat het daar alleen om te doen is, en dat zal ook zo zijn vanuit economisch handelsoogpunt, maar hoe kan het zijn dat mensen die een vak zijn gaan leren om mensen te genezen daarin zo meegaan
Dat die artsen niet inzien wat ze aan het doen zijn? Zoals politici nu niet inzien wat voor iets raars ze steunen met al die wetenschappelijk niet onderbouwde onzinmaatregelen. Blinde vlekken? Angst? Verlamdheid? Indoctrinatie? Brainwashing? Dubbele agenda’s? Demagogie?

Ik ben gaandeweg de westerse geneeskunde als een sekte gaan zien. Een religie waar geen ruimte is voor twijfel en alle andere leren per definitie slecht zijn. Bovendien blind voor de eigen tekortkomingen, en het afwijzen van andere oplossingen verlicht te worden. Immers, er is maar één God en dat is BigPharma.

Ik las dat de gezondheidsraad (wat een naam voor een verzameling lieden die niet begrijpt hoe je gezondheid bevordert) nu vindt dat zwangeren de griepprik moeten nemen, want dat ‘beschermt hun kindje’. Hoe verzin je het.
Je spuit een vaccin in een mens waarvan je geen idee hebt wat de hulpstoffen en ontstekingsbevorderende bijvoegsels doen (heeft de WHO toegegeven), behalve dat ze een ontstekingsreactie moeten maken in het lichaam omdat het vaccin anders niet werkt. Je weet uit allerlei onderzoeken dat het vaccin sowieso nauwelijks bescherming biedt. En dan weet je ook nog dat de persoon zwanger is en dus een ongeboren en nog in ontwikkeling zijnde vrucht draagt, gevoelig voor alle mogelijke invloeden…… 

Hoe intelligent moet je dan zijn om te bedenken dat je dat beter niet kunt doen?
Wel, je moet in elk geval geen medicijnen gestudeerd hebben, want dan ben je kennelijk ontdaan van die intelligentie. Je denkt alleen nog maar in religie, in sekte, in BigPharma. Je bent vergeten hoe de natuur werkt, hoe het lichaam in elkaar zit, hoe belangrijk energie is en hoe belangrijk het is om de natuur van het lichaam ongeschonden te laten zijn.

Omdat dat belangrijk is om gezond te blijven.

En we willen onze kinderen gezond op de aarde zetten, als het even kan met een goed immuunsysteem, niet bij voorbaat al verpest door vaccins die zijn gegeven voordat ze ook maar geboren zijn.

Zoals het hele gebeuren rond het virus getuigt van kokervisie, het maar op één manier kunnen zien (zoals de industrie graag heeft dat je kijkt), is de hele geneeskunde één kokervisie. Het lichaam moet zogenaamde geneesmiddelen hebben om minder klachten te kunnen uiten. Het gaat niet meer over gezonder worden, gezonder maken. Elke arts die dat echt denkt leeft in een waan. Sterker nog, liever zelfs niet, liever chronisch ziek. Dat is kassa.

Natuurlijk is er geen dokter die bewust mensen niet geneest en chronisch ziek maakt, maar het is wel het gevolg van het toepassen van wat je hebt geleerd tijdens je studie en vooral wat je hebt geleerd in de praktijk. Tijdens de studie lijkt het soms nog of je kritisch leert denken, hoewel ik dat weinig terugzie bij jonge artsen. Ze springen gelijk in het systeem en doen gelijk volop mee, vrijwel zonder kritiek (een enkeling uitgezonderd). 

Juist in deze tijd van corona heeft de industrie een dubbele slag geslagen: niet alleen verrijken ze zich met een vaccin wat op z’n zachtst gezegd dubieus is, maar ze hebben er gelijk voor gezorgd dat via de overheden en social media de tegengeluiden verstommen.
Er mag niets meer worden gezegd over alternatieven, over geneeswijzen die veel beter genezen dan de westerse geneeskunde. Over geneeswijzen die echt mensen beter en gezonder maken.

Genezen betekent dat je processen die verkeerd zijn gegaan terugdraait, dat je herstelt wat fout is. Dus dat je aanvult wat het lichaam tekortkomt (en door de voedselbewerking en de leefstijl is dat vaak nogal wat, en niet te vergeten door medicatie!) en dat je zorgt dat de levensenergie in het lichaam (weer) vrij kan stromen.

Zolang je die laatste twee niet doet, maak je iemand steeds zieker ook al maskeer je dat deels met symptoom bestrijdende medicatie.

Het lichaam is zo fantastisch.
Niet alleen qua bouw en samenstelling, qua vermogen, maar ook qua weergave van storingen. Het lichaam geeft het direct aan als er iets niet in orde is. Zelfs in de vorm van emoties. Als we daar toch eens naar luisterden.

Het meest frappant is nog dat negatieve emoties vaak aan de basis liggen van ziekte. Is daarom die hele angsthype rond corona opgezet? Om zoveel angst te genereren en elkaar te gaan wantrouwen dat we vanzelf ziek worden?

Want negatieve emoties verlagen direct de weerstand, en dus zijn we vatbaarder. Dat neurotisch handenwassen, afstand houden, niet knuffelen, geen handen meer geven, binnen moeten blijven, mondkapjes, het heeft indirect de weerstand er niet beter op gemaakt. Ook al niet omdat het geringe contact met het virus op die manier soms werd voorkomen zodat ons afweersysteem geen afweerstoffen kon maken. 

Vervolgens heeft het vaccin er ook nog eens voor gezorgd dat we een plaatsvervangende slechtere afweer ervoor in de plaats kregen.

Overigens over angst gesproken, de grootste risicofactoren voor dood door COVID bleken volgens de CDC  situaties met angst/zorgen en overgewicht. Het is logisch na wat ik schreef.

Maar goed, een van de redenen dat ik steeds meer moeite krijg met de westers benadering van gezondheid is de manier waarop het lichaam wordt gezien als winstmodel in plaats als dat fantastische systeem wat ons van het leven kan laten genieten, wat ingenieus in elkaar zit, wat in staat is tot op hoge mate zichzelf te genezen (als er niet van buitenaf verstorend wordt ingegrepen – ook al omdat symptomen vaak een deel van de genezing zijn; die bestrijden is nogal eens het genezen van het lichaam bestrijden).

Als we op de juiste manier omgaan met ons lichaam (en ons leven, de juiste levensstijl is heel belangrijk, respect voor het lichaam is belangrijk, respect voor onze geest is belangrijk) zijn we niet alleen in staat het langer gezond te houden, maar het ook weer gezond te laten worden als er iets mankeert. 

Dat kun je soms zo mooi horen van mensen die supplementen zijn gaan gebruiken of die anders (bijvoorbeeld vegetarisch, of intermittend vastend, of glutenvrij, of paleo) zijn gaan eten. Ze voelen zich beter, hebben meer energie.
Maar ook mensen die hebben besloten vroeger naar bed te gaan en vroeger op te staan, mensen die hebben besloten dagelijks minstens een half uur stevig te gaan wandelen, mensen die hebben besloten dagelijks 15 minuten EFT te doen (of dat door de dag af en toe even te doen als ze iets ‘tegenkomen’), of mensen die Qigong vormen gaan beoefenen.

Als we toch eens zouden kijken naar het lichaam met de bewondering die het verdient, zouden we er niet zo roekeloos mee omgaan. Het is niet alleen een nuttig vervoersmiddel, het is ons ‘alles’, de tempel van onze ziel.

Ik las onlangs dat de hele westerse geneeskunde is gebaseerd op angst voor de dood. Zoals Deepak Chopra een boek heeft geschreven dat we in de gevangenis van ons intellect zitten, door die angst voor de dood. Omdat we bang zijn gaan we naar de dokter en slikken we alle mogelijke medicatie. Bang voor de dood.

Maar wat als we niet doodgaan? Wat als we alleen onze menselijke ‘jas’ afleggen en gewoon doorleven? Als ziel. Waar zouden we dan bang voor moeten zijn? Ja, je neemt tijdelijk afscheid van je geliefden, dat is waar, maar die zie je weer terug. 

Ik heb geleerd dat heel veel klachten van het lichaam verstoringen van energie zijn, of zoals eerder gezegd een reactie van het lichaam om een verstoring recht te breien. Dus luister ik naar die klachten en kijk wat ik kan doen om het lichaam te ondersteunen.

Ik heb jarenlang na mijn ongelukken heel heftige klachten gehad, zowel lichamelijk als geestelijk, maar medicijnen deden geen fluit, maakten het eerder erger.  

Het waren bewustwording, supplementen en Qigong die me hielpen herstellen. Het besef wat er gebeurde met mijn lichaam, het besef dat ik misschien zelf wel de beste heelmeester voor mijn eigen lichaam was, het besef dat mij lichaam een steuntje nodig had en geen extra verstoring, het besef dat werken met levensenergie wellicht goed zou zijn, etc.

Nadenken over wat het lichaam echt nodig heeft.
Het lichaam, het is echt geweldig. Kijk in de spiegel en aanbid je lichaam. Hoe het er ook uitziet, het is fantastisch. Zoals ook iemand die er misschien niet zo aantrekkelijk uitziet een gouden hart heeft of kan hebben. En zelfs als er verbeterpunten zijn, werk daar dan aan zonder je lichaam te veroordelen.

Vraag je af wat je beter kunt laten of beter kunt doen om beter in je vel te zitten, om je lichaam gezonder te maken. En vraag je af of je dat ervoor over hebt. Of je bereid bent iets te doen wat jouzelf en je lichaam gezonder maakt. En als dat niet zo is, vraag ja dan ook af waarom je dat er niet voor over hebt. Het leert je veel. 

Je hebt niet perse een gezond lichaam nodig om gelukkig te zijn, maar het helpt wel als je op een liefdevolle manier naar je lichaam kijkt, het behandelt alsof je ervan houdt.

Ons lichaam is fantastisch, laten we dat waarderen, adoreren.
Ook als niet alles het doet zoals het zou moeten. En als we het liefdevol benaderen (en niet als een nutteloos vuilnisvat), er goed voor zorgen, brengt het ons nog meer vreugde en plezier. Laten we gaan voor vreugde en plezier. Het lichaam verdient het.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik heb helemaal niets met Mona Keijser, ook nog nooit gehad, maar ik waardeer het dat ze eerlijk haar mening heeft gezegd over de waanzin van de corona-pas. En natuurlijk wordt ze er dan uitgetrapt, uit dat clubje wat een kokervisie hanteert.
Ze zei dat ze het steeds moeilijker vond het te verdedigen.
En terecht. Ik begrijp dat volledig.
Goed zo Mona! Dat hoort een politicus te doen, je bent gekozen om eerlijk te zijn, om mens te zijn. 

Ik hoop dat meer bewindslieden bij hun gezonde analytische verstand kunnen komen en dat gaan combineren met of hun geweten of hun verantwoordelijkheidsgevoel. En dus hun mond opendoen.

Want echt hoor, ik blijf maar met vragen zitten, heel veel vragen.

Want hoe noem je het

  • Wanneer je op alle mogelijke manieren met cijfers knoeit om mensen aan te zetten tot het gebruik van een experimenteel vaccin wat nauwelijks voordelen kent maar wel leidt tot duizenden doden en gehandicapten onder voorheen gezonde burgers? Als een burger dat doet heet dat massamoord?
    En voor de duidelijkheid:als ik die cijfers zie, en al die echte wetenschappers die het ontraadden, moet elke politicus die ook kunnen zien, tenzij ze dat niet willen. 
  • Wanneer je mensen op alle mogelijke manieren overhaalt om een vaccin te nemen wat niet goed onderzocht is, via leugens, via trucjes, via beloningen, maar niet de verantwoording neemt voor de consequenties die dat heeft?
  • Wanneer je kinderen aanzet tot het nemen van een vaccin terwijl je weet dat ze geen gevaar lopen door het virus maar wel door het vaccin? In Amerika krijgt 1 op de 317 jongers van 16-17 een hartspierontsteking als bijwerking na het eerste vaccin.
  • Wanneer je mensen toegang tot allerlei evenementen en de horeca ontzegt (je kunt niet eens naar de toilet zonder pas) tenzij ze een bewijs kunnen laten zien wat geen enkele garantie biedt op niet ziek worden of zijn en niet op het doorgeven van ziekte? Kortom een bewijs wat nergens op slaat?
  • Wanneer mensen als kip zonder kop (of als slaaf van geld, of als slaaf van een dubbele agenda, of in het onvermogen fouten toe te geven) doorgaan op een weg die blijkt fouter dan fout te zijn?
  • Wanneer je in je eigen leugens of fantasie gelooft terwijl het overduidelijk is dat ze strijdig zijn met de waarheid? Psychose? Waan?

Ach, Mona, ik begrijp volledig dat je niet langer kon meedoen aan dit bedrog. Ook al zal je het grootste deel ervan waarschijnlijk nog verdedigen. Je bent tenslotte politicus en hebt eraan meegedaan, bent medeverantwoordelijk voor de aangerichte schade.

Schade, waarvan ik me kan voorstellen dat het aanvankelijk nodig leek om een zorginfarct te voorkomen. Maar daarna had het daarmee niets meer te maken. Toen werd het vooral schadecontrole. Toen was het blind doorlopen op een ingeslagen weg om niet af te gaan, in de hoop (tegen beter weten in) dat het uiteindelijk goed zou komen?

Hoe dan ook, het is fijn als politici blijken wel na te kunnen denken en wel geweten te hebben. Dank je Mona!

Ergens hoop ik dat al mijn antwoorden ooit beantwoord worden, maar aan de andere kant wil ik de antwoorden misschien ook wel niet weten.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De WHO werd op 7 april 1948 opgericht door de VN, en is gevestigd te Geneve. Deze dag wordt jaarlijks als Wereldgezondheidsdag herdacht. 
De WHO is een gespecialiseerde organisatie van de VN die een sturende en coördinerende rol heeft op het gebied van zorg en welzijn. Tot de activiteiten behoren de classificatie van aandoeningen en geneesmiddelen.

Al vroeg stapten er een aantal landen uit deze organisatie, zoals Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Bulgarije (1949), Roemenië, Albanië, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Polen, Taiwan (1950). Er recenter wilde het Amerika van Trump uit de WHO stappen, maar zover kwam het niet omdat Biden dat voorkwam voordat de opzegging inging.

Het idee bij de meeste mensen is dat de WHO – aan wiens adviezen vrijwel alle landen zich hebben gecommitteerd – een neutrale, deskundige en objectieve organisatie is. Ooit was dat misschien zo
Het idee nog steeds: als de WHO iets adviseert of oplegt, dan is dat terecht en onbetwistbaar.

Maar: al zo’n 15 jaar geleden riep de WHO de landen op om meer te subsidiëren omdat ze anders hun taak niet konden volbrengen, en omdat ze anders steeds afhankelijker werd van geldschieters vanuit o.a. de farmaceutische industrie.
Er werd zelfs openlijk gezegd dat die industrie er iets voor terug wilde, en gezien het geld wat ze gaven kon dat ook niet anders. 

Bovendien was o.a. Bill Gates met z’n Gates Foundation al in de jaren 80 een en van de ‘clubs’ waarmee werd samengewerkt. En het aandeel van Gates in de WHO werd alleen maar groter. Hij is de grootste ‘donateur’(en wil uiteraard ook wat terug).

In 2009 gebeurde er voor het eerst iets opvallends toen de definitie van pandemie werd veranderd. In die zin, dat de ernst van de ziekte eruit werd verwijderd. Absoluut niet logisch, maar daardoor kon wel vrijwel elke ziekte een pandemie worden genoemd……
En prompt dat jaar hebben we te maken met de varkensgriep, wat in feite helemaal geen pandemie was, maar wel met de nieuwe definitie zo werd genoemd.

Het leidde (mede daardoor) tot heel veel onrust, angst en vaccins, welke feitelijk geen van alle nodig waren. En de vaccins leidden tot nogal wat blijvende bijwerkingen. Achteraf was het dus én geen pandemie én waren de vaccins overbodig, terwijl daar heel veel geld aan werd uitgegeven. Door Nederland werden miljoenen vaccins vernietigd vanwege overbodigheid. Hetzelfde gold voor Duitsland.
En nogal dubieuze rol in Nederland was daarbij weggelegd voor Ab Osterhaus, de man die ook nu regelmatig op TV verschijnt met onheilstijdingen.

Of het een opstapje was naar 2020 weten we natuurlijk niet, maar het corona-virus waarvan de aanwijzingen al sterker worden dat het mogelijk toch uit een lab afkomstig is waar het genetisch manipulatief onderzoek mede door Amerika werd betaald, was een reden om tal van rare beslissingen in gang te zetten, gestuurd door de WHO. Terwijl al snel duidelijk was dat het sterftecijfer niet zo hoog zou zijn als eerst werd gedacht.

Ook dit kan alleen een pandemie heten omdat de ernst van de ziekte in de definitie is weggehaald. En alle extreme maatregelen – zeker gezien het lage sterftepercentage – konden alleen omdat het nu een ‘pandemie’ werd genoemd. De miljarden die de vaccins kosten en de krankzinnige dwang de experimentele vaccins te nemen zijn allemaal gebaseerd op het woord ‘pandemie’ en de druk die de WHO vanaf het beging heeft uitgeoefend op het vooral navolgen van hun opdrachten. Ook nu blijft iedereen het woord herhalen terwijl er in feite geen sprake (meer) is (of was) van een pandemie

De man die mede achter de betalingen van Amerika aan het laboratorium in Wuhan zat (destijds achter de rug van President Obama om, want die had het verboden), en al 50 jaar lang zijn positie heeft verstevigd in de top van de medische politiek, Dr. Fauci, is de grote man achter het Amerikaanse coronabeleid. Ook nogal dubieus, net als zijn  rol in het testen en bestrijden van AIDS was. De hoogste bazen van de FDA in Amerika zijn opgestapt uit onvrede met het doorduwen van vaccins en boosters door de CDC met Fauci. (En de belachelijke 'goedkeuring' afgedwongen door het Witte Huis).

Overigens was een van de initiatiefnemers voor de start van de WHO een Chinees, en met China heeft de WHO erg strakke banden. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop allerlei zaken die niet kloppen rond de start van de ‘pandemie’ onder het vloerkleed zijn geschoven en daar worden gehouden. Ondanks (schijn)onderzoeken met o.a. onze ‘eigen’ virologe uit Rotterdam.

Door de ‘overname’ door de industrie van de WHO, waar landen de ogen voor sluiten omdat ook zij deels afhankelijk zijn geworden van diezelfde industrie, kon de WHO ook de bizarre beslissingen nemen om de kennis van de afgelopen 100 jaar over onder andere mondkapjes, lock downs en quarantaine in de prullenbak te gooien. En daar een andere – niet wetenschappelijk gesteunde – wending in te nemen. 

Ik begrijp met deze kennis nu ook de eigen video-opnames van het WHO-congres begin december 2019 over de veiligheid van vaccins. Voorafgaand aan dat congres stond het wetenschappelijk hoofd van de WHO, Dr. Soumya Swaminathan, in een videoboodschap de vaccins aan te prijzen als 100% effectief en veilig, goed onderzocht en gevolgd…….
Een uitgebreide beschouwing ervan met ondertiteling vond ik bij toeval en tot mijn verrassing op YouTube: een uitzending van Highwire met Del Bigtree. (Even terugspoelen naar het begin als je vanaf het begin wilt kijken).

Tijdens het congres gaf ze beschaamd en met gebogen hoofd toe dat dat allemaal niet waar is. Dat ze eigenlijk geen idee hebben wat de vaccins doen en hoe veilig en effectief ze zijn. Wat de toevoegingen doen, wat voor mogelijk nadeel ze hebben. Hett werd helemaal niet gevolgd. Er zijn helemaal nooit goede onderzoeken geweest. Ook het mechanisme van de vaccins (dus vóór de mRNA waarvan we nog minder weten) en de hulpstoffen was onbekend. Een zeer korte 9 minuten samenvatting zonder ondertiteling.

Een antropologe (Prof. Heidi Larson) tijdens het congres vermeldt zelfs dat de zogenaamde antivaxxers met bijna al hun argumenten gelijk hebben en dat het tijd is om die term antivaxxers niet meer te gebruiken, en dat het tijd wordt transparanter en eerlijker te worden, om hen serieus te nemen. Om argumenten te gebruiken in plaats van leugens en dreigementen.

Ik weet het natuurlijk niet, maar achteraf vraag ik me af of dit het kantelpunt was voor de industrie. Het moment waarop de industrie heeft gedacht ‘nu of nooit’. Als we nu niet iets doen......
Als deze opnames van het congres meer openbaar waren geworden, bijvoorbeeld via de media – maar ja, die zwicht al onder het juk van de advertentie-inkomsten van die industrie – zou het afgelopen zijn met de vaccin-macht van de industrie, met het gedogen van alle leugens door de bevolking wereldwijd. 

Dan zouden oogkleppen wegvallen en zouden mensen niet meer alles geloven en daarbij vergeten dat diezelfde industrie veel middelen via list en bedrag op de markt heeft gekregen. Bovendien zijn allerlei patenten verlopen, en dreigde de industrie in een dal te geraken zonder deze nieuwe ontwikkelingen.

Onlangs stond nog in de kranten dat de VN ruim 400 miljoen tekortkomt om te zorgen dat de bevolking in Ethiopië te eten heeft. Ik dacht ‘als Bill Gates echt een filantroop zou zijn, zou hij daar z’n geld aan geven in plaats van aan de bedrijven die zogenaamde geneesmiddelen en vaccins produceren waardoor hij via de aandelen nog rijker wordt….’

Ik weet niet of je het boek van de Duitse cardioloog hebt gelezen getiteld ‘De Cholesterol Leugen’, maar hij beschrijft daarin met naam en toenaam de hele geschiedenis hoe het zover is kunnen komen dat mensen wereldwijd middelen slikken die mogelijk kwalijker zijn dan de kwaal. Via instituutjes en zogenaamde ‘beloningen’ voor artsen die deden wat ze wilden….

In feite doordat al vlak na de tweede wereldoorlog is begonnen stapje voor stapje een voedingsbodem te scheppen voor zo’n soort coup. Stapje voor stapje – ik was daar als huisarts later onderdeeltje van (dat is te zeggen, mijn praktijk mocht meedoen in het ‘onderzoek’, en ik voelde vanaf het begin dat het niet klopte) – werden artsen bewerkt en zogenaamd geholpen bij hun keuzes. En gaandeweg werd de wereld ervan overtuigd en via protocollen verplicht de anti-cholesterol middelen te gebruiken en voor te schrijven.

(de gelijkenis met nu zal geen toeval zijn).

Het lijkt op wat er nu met de vaccins/WHO gebeurd is. Stap voor stap overgenomen en via sympathiek ogende mensen zijn wij allemaal in dezelfde valkuil getrapt als met de statines: de hele wereld denkt dat wat de WHO zegt dat goed is ook goed is. En zo zitten we met z’n allen in een soort gevangenis van een grote industrie. In een wereldwijd experiment. 

En dat zou niet erg zijn als het bevorderlijk zou zijn voor onze gezondheid, maar net als dat met de statines meestal niet zo is, is dat ook nu met de vaccins niet zo. En niet met de lock downs (die alleen maar nuttig waren om ons vaccins te laten prikken als ‘bevrijding’), niet met het verbod van goedkope werkzame middelen, niet met de quarantainemaatregelen, niet met de mondmaskers en misschien zelfs wel niet met de 1,5 meter.

De WHO blijkt dus een wolf in schaapskleren.
En dat geldt helaas voor meer mensen en instanties.

De kunst voor ons is (gezond) in leven te blijven en te blijven genieten van dit leven wat we als ziel in ons lichaam mogen beleven. Daartoe is het goed om wakker te blijven, om alert te zijn. Om door te hebben wie de wolven en wie de schapen zijn…..

Verdeel en heers is een van de wapens van de wolven.
Ik kan denk ik één ding kan verklappen: de wolven zijn niet de mensen om je heen die ten aanzien van het vaccin anders denken of andere beslissingen nemen…..blijf elkaar daarom respecteren! Ook al begrijp je de ander niet of kun je het er niet mee eens zijn. Dit zijn ook slechts ‘schapen’.

Het zijn de wolven die het gevaar zijn!

Het was even zoeken, omdat de documentaire op veel plaatsen is verwijderd, zelfs op Vimeo. Maar hier is ie te zien. Een docu waar heel veel tijd, geld en energie is gestoken, maar die ontluisterend is over de WHO die we allemaal zo hoog hebben zitten. 

(helaas na een herrie-reclame en zonder NL ondertiteling, maar toch....)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn