Blog Algemeen

We zullen allemaal onze mijlpalen in het leven tot nu toe kennen.

Ik weet nog dat ik verhuisde naar Heemskerk (5 jaar), dat ik naar de middelbare school ging (12 jaar), dat ik het HBS-diploma haalde (17 jaar), dat ik mijn bul geneeskunde in ontvangst nam met de poppenkast die erbij hoorde.

En natuurlijk m’n eerste vriendinnetje, de eerste kus met mijn huidige partner (nu al ruim 47 jaar geleden), de start van ‘mijn’ huisartsenpraktijk, het stoppen ermee en de overgang naar homeopathie, en onvergetelijk de geboorte van onze drie kinderen.

Stuk voor stuk mijlpalen. Maar heeft dat mijn leven bepaald? Zijn dat soort momenten mijn leven?

Wel als ik oppervlakkig kijk, en ze hebben zeker invloed gehad. Ik kan nog een heleboel van dat soort mijlpaalmomenten opnoemen, zoals mijn ongelukken die maakten dat ik mijn roeping moest stoppen, die maakten dat ik niet meer kon werken en nu nog verjaardagen en dergelijke ontloop.
Maar als je iets verder kijkt, dan zijn het niet de mijlpalen die het leven bepalen, ze geven er hoogstens richting aan. Al die mijlpaalmomenten veranderden de richting een beetje, zeker.
Soms zelfs enorm. En daarom neigen we te zeggen dat het die mijlpalen zijn die ons leven bepalen, maar eigenlijk is dat veel minder zo dan we denken.

Natuurlijk is het logisch te denken dat heel heftige dingen je leven zouden bepalen. En dat doen ze ook ongetwijfeld een beetje. En hoe meer je denkt dat het zo is, hoe meer het zo zal zijn. Het klinkt altijd hard, maar hoe meer je je slachtoffer voelt van je gebeurtenissen, hoe meer je eronder zult lijden.

Er schiet me nu ineens dat moment te binnen waarop ik een patiënt – nota bene niet eens uit mijn eigen praktijk – moest gaan vertellen dat z’n maagkanker uitgezaaid was en er niets meer aan te doen was. Gelukkig had ik enige les gehad in het voeren van slechtnieuws gesprekken. Nadat ik had kennis gemaakt en verteld dat de specialist me had gevraagd hem iets mee te delen, iets wat niet leuk zou zijn, vertelde ik hem direct het vonnis, zodat ik alle tijd had erover te praten daarna. ‘Uw kanker is uitgezaaid en ze zien geen mogelijkheid meer iets te doen’. Keiharde mijlpaal.

Om daarna als broekie (zo voelde ik me toch een beetje, 30 jaar jonger dan die man die z’n doodvonnis hoorde uitspreken) te vertellen dat ie twee dingen kon doen. Gaan afwachten tot ie dood zou gaan, of genieten van de tijd die hij nog had. Ik vertelde – ter relativering – ook dat ik morgen wel dood kon zijn door een auto-ongeluk of een hersenbloeding, dat hij misschien langer kon leven dan ik. Ik wist dat ik gelijk had, maar was me bewust van het gewaagde ervan. Hoe zou het ontvangen worden? Immers, vaak komt een eerste bericht binnen en is er daarna geen ruimte meer om te relativeren......

Een week erna bezocht ik hem opnieuw om te kijken of er iets van was binnen gekomen. Immers, misschien was ie wel geblokkeerd na het ‘vonnis’, in diepe rouw.
Tot mijn positieve verrassing hadden ze al een reis geboekt. Ze gingen genieten van wat ze nog samen hadden! Ik was tot tranen toe geroerd, omdat ik zo blij was met die reactie. Ik hoopte het, maar had het niet durven verwachten.

Wat ik ermee wil zeggen is dat het niet gaat om wat de gebeurtenis is (in dit geval wat het ‘vonnis’ is), maar om wat je doet met die gebeurtenis. Het gaat om onze reactie op wat er gebeurt, op wat ons overkomt. En soms helpt het als iemand opties geeft…. 

Die gebeurtenis kan een mijlpaal zijn of niet, maar onze reactie bepaalt hoe ons leven vervolgens verder gaat. 

Als ik zelf terugkijk op mijn fietsongeluk en de ellende die erop volgde, de strijd om overeind te blijven, de poging om mijn praktijk te continueren, dan is het uiteindelijk wat ik ermee deed wat mijn toekomst – de huidige tijd – bepaalde. En niet het moment zelf, niet die mijlpaal.
Achteraf ben ik ongelooflijk blij met mijn vertrouwen, de steun van mijn partner, mijn doorzettingsvermogen (wat niet alleen positief was overigens), mijn manier van omgaan met wat er gebeurde. Zeker nadat ik had besloten al mijn kennis te gebruiken om mezelf te helpen.

Toegegeven, zelfs met mijn onrealistische gedachte dat ik volledig zou herstellen. Als ik kijk waar ik nu sta, dank ik ‘God’ op mijn blote knieën. Het had zoveel erger kunnen zijn. Vooral als ik er anders mee was omgegaan. Ik voel me krachtig en sterk, maar ken mijn beperkingen, want die zijn er qua energie wel degelijk. Niet iedereen begrijpt dat helaas, maar het is niet anders. Ik probeer dat niet mijn probleem te laten zijn.
Ik weet wat ik kan en wat niet. En ben niet meer bereid om mezelf te slopen omdat anderen het niet begrijpen.

Het gaat niet om de grote gebeurtenissen, om de mijlpalen, maar het gaat om wat we doen met wat er gebeurt, het gaat om de momenten. Onze beslissingen, onze reacties. Wat er de afgelopen dag ook gebeurd is, als je nu je ogen dicht doet, rustig diep inademt en je voorstelt dat je verbonden bent met het universum, met ‘God’, en je voorstelt dat je bij je uitademing alles loslaat wat je niet wilt, is er totale vrede. En dat kun je op elk moment doen.

Het leven is een aaneenschakeling van momenten. Als we zorgen dat die momenten oké zijn, is het leven oké. Hoe hard we ook worden geraakt door wat het leven ons kan geven. Ik durf dat te zeggen, ik heb de bodem gezien, ik heb geworsteld, en loop nog af en toe tegen muren op omdat ik grenzen verken, maar ik heb ook ontdekt hoe juist die momenten mijn leven bepalen. En hoeveel hulpmiddelen er zijn om te zorgen dat je de momenten kunt leven. Want juist op de momenten dat het leven ‘toeslaat’, moeten we in staat zijn om het moment te beseffen en zo mogelijk op te roepen. Of in elk geval weer zo snel mogelijk terugkeren naar de situatie waarin we weer ‘in het midden’ komen.

Op het moment dat de zogenaamde vaccins tegen corona begonnen en de experts vertelden welke ellende dat zou gaan veroorzaken, waren wij voorbereid. We wisten dat we dierbaren zouden kunnen verliezen ten gevolge van de vaccins als de experts gelijk hadden. Helaas hadden we gelijk. Zowel in het verlies als in wat de experts zeiden. Ook al worden die laatsten nog steeds gecensureerd omdat niemand het mag weten. Vandaar ook dat de gigantische oversterfte een raadsel blijft….immers, als de waarheid niet gezegd mag worden…..

Maar belangrijker nog – in het kader van deze blog – was dat we beseften dat we met de dag moesten leven, met het moment. Dat we zelf zo positief mogelijk, zo liefdevol mogelijk, zo vredig mogelijk, zo gelukkig mogelijk moesten leven.

Dat we ook moesten accepteren dat bepaalde onderwerpen niet meer bespreekbaar waren, dat we moesten accepteren dat zelfs geliefden op dat punt niet echt meer zo bereikbaar zouden zijn als tevoren. Want wat we ook allebei hadden, is dat we wilden weten wat er gebeurde in de wereld. Het echt wilden weten, en niet alleen de verhalen van de mainstream media. 

Het nadeel van niet meer kunnen werken is in mijn geval dat ik de tijd heb om me te verdiepen in wat er gebeurt. Iets wat ik altijd al probeerde, maar door het harde werken niet makkelijk was. Nu kan dat wel. Het is de vraag of dat het leven gelukkiger maakt, maar ik weet en zie wat er gebeurt, zorg dat ik me informeer en zorg dat ik daarmee om kan gaan. Ik ben zo voorbereid op wat gaat komen.

En door zo vaak mogelijk in het moment te leven, in het NU te zijn, kan ik een ‘rijk’ leven hebben. Ondanks wat er gebeurt. Ondanks hoe geliefden in de wereld staan. Natuurlijk zou ik veel dingen anders gewild hebben, maar we leven nu eenmaal in deze tijd. We hebben daarmee te dealen. En dan is het belangrijk te beseffen hoe belangrijk momenten zijn. Momenten met je geliefden zonder strijd of discussie, zonder teleurstelling over een instelling, zonder uitzichtloze discussies, maar ook gewoon van hart tot hart.

Ik heb inmiddels zoveel mensen gesproken waar gezinnen uit elkaar gevallen zijn door de diepe kloof die 'corona' geslagen heeft. Of waar kinderen elkaar niet meer zien/spreken vanwege de kloof tussen de meningen. Het is zo jammer, en zo kwalijk te nemen aan de veroorzakers. Maar als we anders zouden omgaan met.....

Besef je eigen kracht. Weet dat je zelf zoveel kunt doen om je leven te verbeteren, ongeacht de omstandigheden, ongeacht wat het leven je voorschotelt. Jij bent degene die beslist hoe je omgaat met grote gebeurtenissen, laat de automatische piloot los en beslis zelf op elk moment. Jij bent degene die bepaalt of je sterker wordt van een situatie of je laat imponeren en kleineren. Je automatische piloot doet gewoon wat je altijd al deed, dus als je dat niet wilt, kies anders! Adem diep in, en rustig langzaam diep uit. Herhaal dat zo nodig een aantal malen, en merk hoe je rustiger wordt in je hoofd.

Niet voor niets zweer ik bij Qigong oefeningen. Door de Chi Neng Qigong heb ik mezelf sterker kunnen maken, heb ik rust gevonden in mezelf, heb ik mijn lichamelijke pijn kunnen beheersen, heb ik vertrouwen gekregen, ben ik hersteld. En nu Chunyi Lin dit jaar met nieuwe SpringForest Qigong oefeningen is gekomen, kan ik zelfs voor het eerst in 18 jaar weer 10 kilometer hardlopen zonder problemen (ik ben nu 68 jaar). Ik geniet ervan. Ik geniet van die momenten.

Het zijn de momenten die ons leven bepalen, en de aaneenschakeling van momenten is ons leven. Zorg dus voor momenten waarin je je eigen kracht ervaart, waarin je liefde ervaart, waarin je vriendelijkheid ervaart, waarin je liefde ervaart, waarin je respect ervaart. Ook als je die niet van een ander krijgt. Het gaat erom wat jij erin stopt, in die momenten.

Leef je leven in liefde, in vriendelijkheid, in echtheid, wat er ook gebeurt. Zorg voor veel fantastische momenten en wees je nog meer bewust van je vermogen die momenten op te roepen als het leven je uitdaagt met verlies of met grote tegenslag. Wees je bewust van het feit dat het leven een leerschool is, met uitdagingen. En dat het aan jou is om ervan te leren en er het beste uit te halen. Niet materieel, maar emotioneel en spiritueel.

Mijlpalen zijn slechts vaste momenten onderweg op je levenspad, maar het echte pad wordt gecreëerd door alle kleinere momenten tussen de mijlpalen in. En die zijn uiteindelijk veel belangrijker, en jij bepaalt ze! Jij bent niet je diploma, jij bent de ziel die in dit leven een menselijk ervaring heeft/leeft. Besef dat en geniet ervan. Ondanks wat er gebeurt…..

With love,
Ed 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ons Goddelijk lichaam

Als we op het allerkleinste niveau beginnen met het lichaam op te bouwen, moet ik beginnen met moleculen of zelfs atomen. Zo ingewikkeld wil ik het niet maken, maar bedenk dat deze allerkleinste bouwsteentjes voor meer dan 99% ‘niets’ zijn, leegte zijn, geen materie zijn.
En aangezien het hele lichaam opgebouwd is uit dit soort structuren, bestaat het lichaam ‘grotendeels uit ‘niets’. Ook al denken wij dat we 100% materie zijn.

Maar op zich al een aardig begin van de bouw van ons wonderlijke lichaam……..

Laat ik beginnen met de kleinste bouwsteen. De cel. Elk weefsel is opgebouwd uit cellen, vaak dezelfde soort cellen, vaak miljarden van dezelfde soort cellen. En al die cellen werken op de een of andere manier samen om dat weefsel dat weefsel te laten zijn, met de functie die het in het lichaam vervult.

Elke cel bevat een hele serie structuren, naast de celkern, die ook allemaal weer belangrijk zijn voor het kunnen werken van die cel. Er zijn structuren die zorgen voor de energie van die cel, voor de zuurstof van die cel, voor de uitwisseling van stoffen tussen die cel en de omgeving, voor de communicatie met de andere cellen, etc.

Er wordt wel gezegd dat de hoeveelheid processen, chemische omzettingen, binnen één zo’n cel er meer zijn dan alle chemische processen van alle fabrieken in Europa bij elkaar. Dat betekent dat er enorm veel omzettingen plaatsvinden binnen zo’n cel. En daar zijn natuurlijk de bestanddelen voor nodig, zoals vitamines, mineralen, spoorelementen, voeding, etc.

Ook produceren ze uiteraard afvalstoffen, die moeten worden afgevoerd. Niet alleen uit de cel, maar uiteindelijk ook uit het lichaam.

Ook zijn er altijd kleine elektrische stroompjes, al las ik een tijdje geleden dat de spanning in een celwand soms zelfs groter kan zijn dan in een hoogspanningskabel. Dus kijk niet te veel neer op je lichaam, op zelfs een cel in je lichaam. Heb er respect voor!

De cellen liggen in feit in een soort vloeistof, waaruit ze stoffen kunnen opnemen en waarin ze stoffen lozen. Als het goed is zit die vloeistof rond alle cellen. Via die vloeistof schijnen ook de signalen door het lichaam grotendeels plaats te vinden, met een krankzinnige snelheid. Maar, om die signalen goed te kunnen laten doorkomen, moet die vloeistof zo zuiver mogelijk zijn. Hoe meer vervuiling (afvalstoffen, gifstoffen, etc.), hoe slechter de signalering doorkomt en hoe meer kans op verstoringen in het functioneren.

Dit geldt in het algemeen voor het hele lichaam.

Maar goed, heel veel bepaalde samenwerkende cellen maken een weefsel, zoals spierweefsel, vetweefsel, bindweefsel, botweefsel, etc.

Een orgaan (zoals het hart, de lever, of welk orgaan dan ook) bestaat weer uit een aantal samenwerkende weefsels binnen dat orgaan. De meeste organen bevatten zo een serie van weefsels die binnen dat orgaan samenwerken zodat dat orgaan z’n unieke werk kan doen.

Zo werken binnen een orgaan miljarden cellen samen binnen een aantal weefsels om dat orgaan te laten functioneren. Is het niet fantastisch? En dan heb ik het nog maar over één orgaan. Dat op zich is al bijna niet te bevatten.

Maar ons lichaam bestaat uit een veelheid aan organen, en al die organen werken ook weer samen en hebben continu invloed op elkaar.

Al lijkt het in de geneeskunde – en zo wordt al te vaak ook gehandeld – alsof elk orgaan apart staat, de realiteit is dat het lichaam een geheel is. Dat een orgaan een functie heeft binnen dat geheel, maar in samenwerking met de andere weefsels en organen. Daarom leidt het behandelen van één orgaan vaak tot onbegrepen klachten – we hebben niet het geheel behandeld, maar slechts een stukje ervan.

Daarnaast hebben we een hele serie klieren, organen of orgaantjes die bepaalde stoffen uitscheiden die belangrijk zijn om het lichaam te laten functioneren. Denk aan groeihormoon, aan adrenaline, aan dopamine, aan testosteron, aan insuline, en ga zo maar door. En al die stofjes moeten worden uitgescheiden in een mate die optimaal is voor het lichaam. Iets te veel of iets te weinig kan problemen veroorzaken, soms zelfs verstrekkende problemen!

Tot in de kleinste hoekjes, tot in de kleinste deeltjes wordt er in ons lichaam samengewerkt. Om telkens weer de balans in stand te houden of te herstellen. Om telkens weer de meest optimale situatie te laten bestaan. Continu flitsen de informatielijntjes door het lichaam, via die vloeistof tussen de cellen en via de zenuwbanen van het zenuwstelsel.

Ik weet niet of je wel eens het stekkertje van het internet in je computer hebt gezien, waar continu lichtjes bewegen. Als ons lichaam signaaltjes zou weergeven als lichtjes zouden wij ook continu lichtgevende flikkerende wezens zijn, schijnend tot ver in de omtrek.  

En dan heb ik het alleen nog maar over de ‘gewone’ signalen. Want naast dit fantastische al geschertste lichaam, het tastbare, het zichtbare, is er ook nog het verhaal van het energetische lichaam. Dat wat slecht voor mensen met paranormale begaafdheid zichtbaar is.

Zo zijn er een aantal energiecentra. Zoals de chakra’s, afhankelijk van de leer 7 of meer.
Elke chakra heeft ook weer en eigen functie met betrekking tot de organen, en met betrekking tot emoties, met betrekking tot zelfs herinneringen. En dan ben ik bewust heel kort in mijn beschrijving. Het 1e chakra zit ter hoogte van de stuit en heeft te maken met het aarden, met onze basisbehoefte, overleving. Het 7e ter hoogte van de kruin, en heeft te maken met bewustzijn, de uitwisseling met het universum.

In de Qigong hebben we het over 3 dantian. Het onderste, middelste en bovenste. Het zijn in feite 3 reservoirs van energie. Het onderste dantian (buik, navelhoogte) heeft te maken met het lichaam (de energie om te leven, te genezen, etc.), het middelste (borstkas) met de organen=emoties, en het bovenste (bovenste deel hoofd) met bewustzijn.

Ook al deze energiecentra zouden verschillende kleuren licht uitstralen. En anders naarmate de staat goed of minder goed is. Wij zijn een kleurrijk geheel.

Als je alles wat ik zojuist beschreven heb bij elkaar optelt, is het lichaam iets wat een werkzaamheid heeft wat ongeëvenaard is. Wat onvoorstelbaar is.

Daar komt nog bij dat ons lichaam ook nog beïnvloed wordt door zaken die in vorige generaties zijn gebeurd (en/of vorige levens). Zowel via die energiecentra’s (chakra’s bijvoorbeeld) als via het DNA en celgeheugen.

Want de bouwtekening, de blauwdruk, van ons fantastische lichaam is te vinden in ons DNA. Twee strengen van duizenden in elkaar gedraaide eiwit-combinaties, die bij ieder mens een unieke samenstelling heeft. Een kleine verandering in dat DNA kan al leiden tot grote veranderingen in het lichaam of het leven.

Want hoe knap ons lichaam ook in elkaar zit, hoe verfijnd alles op elkaar is afgestemd, het werkt alleen maar op de lange termijn uitstekend als we er met enige zorgvuldigheid mee omgaan.

Ik beschreef al hoe alle signalen via de vloeistof tussen de cellen razendsnel gaan om alles oké te houden. Maar hoe ‘vervuilder’ die vloeistof, hoe moeizamer het wordt om de balans te behouden, om foutjes recht te breien, om heelheid/gezondheid te continueren.

Zoals de vervuilde oceanen (plastics, kwik, radioactiviteit, erosie van de windmolens, olie uit schepen, afval uit rioleringen) ontstaan omdat de natuur niet meer in staat is de vervuiling te compenseren, om te zetten, ongedaan te maken, geldt dat ook voor ons lichaam.

Hoe meer we in ons lichaam stoppen wat daar niet thuishoort, hoe meer we het ’t lichaam lastiger maken de balans van gezondheid te behouden. En denk niet alleen aan voedsel wat niet goed is voor het lichaam, en dranken die niet goed zijn. Denk ook aan wat je inademt, wat we op de huid smeren (en wordt opgenomen door de huid – niet voor niets zegt men vaak ‘smeer alleen op je huid wat je ook in je mond zou stoppen’), allerlei spray’s die we gebruiken, cosmetica, deodorant, medicijnen(!), en niet te vergeten vaccins.

Wat dat laatste betreft zijn de laatste ontwikkelingen natuurlijk uiterst zorgwekkend. Vaccins die het DNA veranderen. Met alles wat inmiddels bekend is, is dat een grote miskleun geweest die miljoenen mensen het leven heeft gekost, en er zullen er nog veel meer volgen. Volkomen logisch als je het eerste deel van mijn verhaal hebt gelezen. Je kunt niet zomaar het DNA veranderen zonder gevolgen. En zeker niet met een experiment wat nooit is onderzocht. Typisch was dat echte deskundigen zich vanaf dag één over die gevaren hebben uitgesproken, maar monddood werden gemaakt.

Wat misschien nog veelzeggender is, is dat men ondanks al die kennis doorgaat met mensen te pushen. Vanuit Europa worden er nog veel meer (van dit soort) vaccins opgedrongen.
Dat is dus duidelijk niet om onze gezondheid te verbeteren. Zelfs de griepprik – die allang bewezen onnodig is – wordt voortaan met dit soort mRNA uitgevoerd, en gepusht.
Waar het wel voor is mag je zelf uitzoeken. Als je je gezondheid en je leven van belang vindt, zou ik dat maar doen. Of gewoon bedanken voor de eer.

Ik kan nog heel veel schrijven over de vaccins, maar dat was niet de opzet van dit stuk. In tegendeel, het gaat over ons goddelijke lichaam. Een machine die ongeëvenaard is, en zo knap in elkaar zit, dat niemand dat had kunnen bedenken.

Het is ook niet helemaal verrassend dat de wetenschap heeft ontdekt dat er belangrijke veranderingen in het DNA hebben plaatsgevonden terug in de tijd, die er in één keer waren. Niet een toevallige verandering, maar een bewuste verandering. Niet een aap die toevallig een mens werd, maar de mens was er in één keer. In één keer veranderde DNA dusdanig dat de mens er was.

Wie de spirituele ontwikkelingen volgt, weet dat we nu in een eindtijd voor de mensheid (van nu) zitten, dat ‘we’ bezig zijn met een ascentie proces, een ’verlichting’. Daarbij zou er ook weer een verandering van het DNA plaats vinden. Zelfs van 2 strengen naar 12 strengen…….. Ik vraag me nu af of die verandering destijds ook zoiets is geweest.

Maar voor nu hoop ik dat we ons lichaam behandelen zoals het behoort, als dat goddelijke lichaam wat het is. Fantastisch en oplossingsgericht aan de ene kant, maar ook kwetsbaar aan de andere kant. Zeker in deze tijd.

Als we het optimale uit het lichaam willen halen (en dus uit ons leven), moeten we er goed voor zorgen. En het met respect behandelen. Het is niet alleen maar een vervoersmiddel of een zak met organen. Het is veel meer dan dat.

Elke gedachte beïnvloedt zelfs je lichaam. Elke gedacht beïnvloedt het functioneren, beïnvloedt de gezondheid. En uiteraard beïnvloeden positieve gedachten positief en negatieve negatief. Elke emotie beïnvloedt het. Elke actie beïnvloedt het.
Wees je daar bewust van en kies de juiste gedachte, de juiste emoties, de juiste acties.
En gebruik het lichaam niet als een vuilnisvat, en niet als een proefkonijn.

Bedenk dat wat je je lichaam aandoet, je jezelf aandoet…….

Ik respecteer mijn lichaam (al drink ik regelmatig cola of een biertje), ik probeer zoveel mogelijk positieve gedachten en emoties te hebben, ik hou van mijn lichaam, ik luister naar mijn intuïtie en ‘gut’, maar bovenal wens ik geen proefkonijn of vuilnisvat te zijn. Daarom kies ik voor biologische voeding en weiger ik aan experimenten mee te doen. Ik maak zelf onze deodorant, wasmiddelen en smeersels met behulp van essentiële olie en bestanddelen die ik ook in mijn mond zou kunnen stoppen.

Met alle kennis die ik in mijn leven verworven heb – als arts en als mens-onderzoeker – is mijn vertrouwen in het lichaam (en ‘alternatieve’ manieren om de gezondheid te behouden en verbeteren, denk ook gewoon aan mindful sporten, Qigong e.d.) vele malen groter dan in die van de farmaceutische industrie en haar bedenksels.

Laten we ons Goddelijke lichaam ook als zodanig behandelen. Laten we op die manier over ons lichaam denken, ernaar handelen, het zo benaderen. Hou van je lichaam (zoals het is). Dat zal zich terugbetalen in gezondheid.

with love,

Ed

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stilte voor de storm in een wereld vol bedrog.......

Dit was de titel van het stuk wat ik schreef en weer weggooide…….zoals ik dat vaker doe. Iets wat ik schrijf, voelt soms op dat moment goed en wat later heb ik een veel betere tekst in mijn hoofd – althans dat denk ik – en is het ‘oude’ niet goed genoeg.
Het is net als met het leven: alles is tijdelijk, veranderlijk en relatief.

Ik heb een interessante vraag. Zou je bereid zijn een vaccin te nemen als je het volgende wist?

 1. Het vaccin werkt niet om de ziekte waartegen je hem neemt te voorkomen, je kunt evengoed ziek worden; en zeker niet minder ziek! 
 2. Het vaccin voorkomt ook niet het doorgeven van de ziekte, sterker nog: je draagt het besmettelijke virus langer met je mee dan wanneer je niet gevaccineerd zou zijn. 
 3. Het vaccin is volkomen experimenteel, nog nooit op die manier gebruikt op mensen
 4. Het vaccin is eigenlijk gentherapie (Staatscourant!) en is in staat het DNA blijvend te veranderen – dat wil zeggen ook bij volgende generaties
 5. Het vaccin zorgt ervoor dat je lichaam kwalijke eiwitten gaat maken (die eiwitten van het virus zijn wat je ziek maakt), waar je eigen afweersysteem dan antistoffen tegen maakt……
 6. Die kwalijke eiwitten verspreiden zich door je hele lichaam en blijven niet alleen op de plaats van inspuiting
 7. We hebben geen idee hoelang het duurt voordat je lichaam niet meer die kwalijke eiwitten aanmaakt, die kunnen leiden tot zowel stolsels als bloedingen (vanwege de reactie met het eigen afweersysteem die er een gevecht mee aangaat), en in elk geval allerlei soorten ontstekingen.
 8. Dat het aantal mensen waarvan wordt gezegd dat ze door de ziekte zijn overleden veel en veel kleiner is dan wordt/werd beweerd?
  (Australië geeft aan dat het maar 10% van dat getal is, Italië vertelde al langer geleden hetzelfde, en zo zijn er meer landen die wel – nu pas -eerlijk daarin zijn; Taiwan geeft nu aan dat er meer mensen dood zijn door het vaccin dan door de ziekte)
 9. Dat sedert de invoering van dat vaccin er een enorme oversterfte is, die gezien de momenten van pieken duidelijk is gecorreleerd met het vaccin. En al beweert het CBS dat het in Nederland vooral ouderen zouden zijn, de gegevens uit het buitenland laten zien dat het heel veel juist jongere mensen zijn.
 10. Dat sedert de invoering van het vaccin er veel meer andere ziekten en symptomen gigantische zijn toegenomen, waaronder hartproblemen, MS, andere neurologische aandoeningen, miskramen en doodgeboortes, diabetes, auto-immuunziekten, etc.
 11. Dat elke extra prik leidt tot verdere afname van het afweersysteem, zoals blijkt uit de uitgebreide data van o.a. het Engelse ministerie. Dusdanig zelfs dat mensen met meerdere boosters een niet meer functionerend afweersysteem hebben. Ze hebben het dan over VAIDS = door het vaccin verkregen aids.
 12. Dat het vaccin de kans op beschadiging/gewond raken 25x zo groot maakt in het jaar dat je je laat vaccineren als wanneer je niet gevaccineerd bent
 13. Dat je een 20x zo grote sterftekans hebt in het jaar dat je je laat vaccineren ten opzichte van iemand die dat niet doet.
 14. Dat je kans op ernstige bijwerkingen in dat jaar ongeveer 7% is, een kans die overigens groter wordt naarmate je vaker wordt geprikt. De kans op sterfte zou rond de 2% zijn.
  (De laatste getallen 12,13,14 komen uit een anekdotische gebeurtenis waarbij Wayne Root na 8 maanden de 200 mensen volgde, die op zijn huwelijksplechtigheid waren; maar de cijfers komen overeen met wat anderen vinden en vonden. Dagelijks komen er soortgelijke cijfers bij.)
 15. Dat volgens de Engelse overheid 1 op de 246 mensen sterft binnen 60 dagen na de prik. Let wel, binnen 60 dagen – verleng je die tijd sterven er meer mensen…..
 16. Dat sinds de vaccins er steeds meer echt jonge mensen aan plotse hartaandoeningen sterven, er nog een veel groter aantal chronisch patiënt wordt (maar die overleven het tenminste), en er heel veel mensen – ook op live-TVbeelden – zomaar dood neerstorten.
 17. Het aantal bij de EMI (Europa) gemelde doden door de vaccins inmiddels meer dan 47.000 is, terwijl dat waarschijnlijk maar rond de 1-8% van het werkelijke aantal is. 

Ik ben zeker niet compleet, ik laat bijvoorbeeld de bevindingen van grafeenoxide en de nano-metaaldeeltjes, en de rare stolsels die lijkschouwers vonden even weg, en ook het feit dat hackers heel veel gegevens over zowel gezondheid als continue locatiegegevens hebben gevonden van gevaccineerden, maar zou je met deze kennis dit vaccin nemen?
Ben je bereid Russische roulette te spelen met je leven omwille van een toegangsbewijs voor wat dan ook?

Laat ik een nog diepere vraag stellen?

Zou jij als verantwoordelijke minister van dit land, met name voor de gezondheid van de burgers in dit land, deze vaccins promoten? Zou je er onlangs nog 60 miljoen van gekocht hebben om die al dan niet met zachte of hardere dwang in de lijven van je onderdanen te krijgen? Terwijl je deze cijfers kent?

Wat voor iemand ben je als je dat zou doen, met deze kennis? 

En waarom zou je het doen? Wat zou de beweegreden zijn? 

Maar laten we niet vergeten dat meneer Albert Bourla (Pfizer) vorig jaar bij het WEF tegen Klaus Schwab nog doodleuk zat te vertellen dat ze wilden inzetten op een 50% verlaging van de wereldbevolking in 2023 en dat het vaccin daarbij een middel was………lijkt misschien niet zo interessant, maar 50% reductie van de wereldbevolking? Met behulp van vaccins? Maar ach, de oversterfte is nog lang niet ten einde, wie weet zit er straks nog meer versnelling in.....

Een beetje typerend voor wat ik hoop dat vaker gaat gebeuren is de Australische arts die tijdens een congres het woord neemt en een serie feiten opdreunt die niemand in die groep wenst te weten. Mensen lopen weg uit de zaal, hij wordt weggeleid, verwijderd. En nu biedt hij zijn verontschuldigingen aan.
Aan die artsen? Nee, aan jou en mij.  
Omdat hij al die tijd zijn mond heeft gehouden, waardoor misschien wel veel meer mensen zijn overleden of chronisch beschadigd zijn. Hij biedt zijn verontschuldigingen aan ons aan omdat hij vindt dat hij eerder aan de bel had moeten trekken, eerder had moeten waarschuwen. Zijn geweten ging hem steeds meer parten spelen. Ik hoop dat meer artsen een geweten hebben

Ik hou het deze keer wat korter dan anders. Toch wil ik nog één ding noemen. 

Want er is nu iets in gang gezet wat we óf kunnen remmen of zelfs tegenhouden, óf wat ons kan verpletteren. Aan ons de keuze. De boeren hebben dat begrepen, het gros van de bevolking duidelijk niet. Ze zien (nog) niet dat alle dingen die gebeuren met elkaar te maken hebben. 

Wat met name in gang is gezet op het gebied van gezondheid, is het op de markt brengen van nauwelijks of zelfs niet onderzochte producten van de farmaceutische industrie, evenals het invoeren van een nieuwe serie vaccins op basis van dit kwalijke mRNA-mechanisme. Ook andere producten hoeven nu ineens niet meer uitgebreid onderzocht te worden zoals voorheen!

Daarnaast heeft BigFarma de afgelopen decennia een aantal natuurlijke producten deels uit de merkt weten te krijgen. Denk aan homeopathische middelen die moesten worden geregistreerd en waarop vervolgens niet meer mocht staan waar ze goed voor waren, terwijl een groot aantal middelen sowieso niet meer op de markt mocht zijn en alleen door een apotheker mag worden gemaakt. (Je weet wel die verdunningen die absoluut niet zouden kunnen werken!). Het leidde tot een enorme afname van homeopathische (artsen) behandelingen. 

Maar denk ook aan de voedingssupplementen. Terwijl over al die producten heel veel meer kennis is dan over de regulieren middelen van BigFarma, (dat geldt overigens net zo voor de homeopathische en antroposofische middelen, of de zogenaamde cel/weefselzouten) mag ook bij die middelen niet vermeld worden waar het goed voor is. Dat betekent dat alleen iemand met kennis van zaken er iets mee kan en ze worden onthouden aan het gros van de mensen.

We zagen ook al met chondroïtinesulfaat dat toen het zeer goed bleek te werken tegen artrose en beschadiging van kraakbeen, steeds meer artsen gingen het voorschrijven en adviseren, het via een truc werd gedegradeerd tot ‘onwerkzaam’ en voor artsen in de vergeethoek belandde.
Wat nu gebeurt is een teken aan de wand. Ik heb al diverse zogenaamde wetenschappelijke medische artikelen gezien waarin wordt beweerd dat bepaalde supplementen of vitamines schadelijk zouden zijn en zelfs tot meer kanker zouden leiden.
Natuurlijk klinkklare onzin (al kun je alles verkeerd gebruiken en er dus verkeerde reacties door krijgen), maar de gemiddelde dokter leest alleen de conclusie en dit zijn zaadjes die gezaaid worden voor de volgende actie: het verbieden van de verkoop van vitamines en supplementen.

Want dat is wat BigFarma wil. 

En ook wel logisch, want juist vitamine D en C, en zink en quercitine en NAC blijken veel mensen rond Covid op de been te hebben gehouden en te hebben beschermd. En ik denk dat ze ook gevaccineerden hebben beschermd.
Net zoals hydrochloroquin en Ivermetcine gigantisch nuttig bleken, maar in Nederland werden verboden. Ik zei al eerder wat ik daarvan vond.

Hoe dan ook, weet dat er iets dergelijks in de lucht hangt. Zorg desnoods dat je een voorraadje aan noodzakelijk supplementen inslaat voordat BigFarma z'n zin krijgt (zal niet van de ene op de andere dag zijn hoop ik, maar tegenwoordig weet je het niet meer).

Want die storm zou er best wel eens aan kunnen komen. Die 60 miljoen prikken moeten gesleten worden, tot nu toe zijn er weinig mensen van slag door de apenpokken, maar er duiken nu aan de lopende band andere virussen op die bedreigend zouden kunnen zijn (als je gelooft in dat verhaal en je door angst laat inpakken). En de plannen voor maatregelen en lockdowns liggen klaar, al dan niet mede door de doorgeslagen idiotie rond het klimaat, waar net als bij de Covid elke gezonde manier van denken en historische kennis schijnt te zijn verdwenen.

Pas goed op jezelf, laat je niet gek maken. Blijf zelf denken zolang dat nog mag of kan.
(niet origineel, maar wel een mooie zinsnede).

Het ga je goed!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik heb al een tijdje niet geschreven. Niet omdat ik er geen zin in had, maar omdat ik me verdeeld voel, omdat ik me verward voel, omdat ik niet weet of ik over onderwerp A of B of C of D moet schrijven.
Het liefst zou ik schrijven over medische zaken, medische onderwerpen, waar iedereen wat aan heeft.

Maar er zijn op dit moment heel andere zaken die belangrijker lijken. Het probleem is alleen dat er zoveel waarheden zijn (eigen waarheden op basis van de kennis die de individu heeft), dat er zoveel mensen zijn die anders denken over de zaken die spelen.
Ik hoorde laatste iemand vragen ‘wat denk je van die acties van die boeren?’.
En de reactie van de aangesprokene was heel diplomatiek ‘Ik denk dat hoe meer je weet over wat er echt gebeurt in de wereld op dit moment, hoe meer je de acties van de boeren begrijpt. En hoe meer je begrijpt dat ze dit ook doen voor jou en je (klein)kinderen. Dat ze het ook nu moeten doen. En dat iedereen mee zou moeten doen’.

Hoe meer mensen weten van wat er echt gebeurt in de wereld, hoe meer ze begrijpen en hoe meer ze inzien dat er dingen gebeuren die het daglicht niet kan velen. Die niets meer te maken hebben met democratie, met inspraak, met empathie, met betrokkenheid, met eerlijkheid, met landsbelang, met altruïsme, met welk positief iets dan ook.

Maar het probleem is dat de meeste mensen nauwelijks wat weten, omdat ze alleen de mainstream volgen, waar ze worden dom gehouden als gevolg van tal van zaken. Ik denk zelfs dat veel politici op dit moment geen idee hebben wat ze aan het doen zijn, omdat ze ‘leiders’ volgen waarvan ze geacht worden die te volgen terwijl die een andere agenda hebben dan de ‘volger’.   

Volgende week gaan de vaccinatiecampagnes weer van start en massa’s mensen gaan weer de zoveelste prik halen. En denken daar goed aan te doen. Want dat zou je kunnen afleiden van wat de mainstream media ons vertellen.

Maar al die mensen weten niet dat de cijfers vanuit de overheid van Engeland laten zien dat 1 maand na de vaccins 1 op de 482 mensen daarvan was overleden en na 2 maanden zelfs 1 op de 246 ! Zelfs 1 op de 73 was in mei 2022 overleden! De kans om binnen 2 maanden na je vaccin te overlijden is dus 1 op 246........Russische roulette, met weliswaar meer dan 6 kansen op tijdelijk overleven, maar toch.......
Ze weten niet dat elke volgende prik de kans op covid en/of overlijden alleen maar groter maakt……
Dat een studie van Harvard aantoont dat het vaccin vele malen kwalijker is dan het virus. Om maar wat te noemen uit de veelheid van inmiddels bekende studies. Dat 50% van de kinderen een systeem-reactie krijgt op de vaccins. 

Er zijn tal van rapporten met cijfers die allemaal tegen vaccinatie pleiten, en al helemaal tegen alle argumenten die worden aangevoerd.

Onlangs riepen 400 artsen een internationale noodsituatie uit vanwege het aantal slachtoffers van bijwerkingen en doden door de vaccins. Ze eisen direct stoppen met de prikken.
De zogenaamde ‘pandemie van de ongevaccineerden’ zoals er werd geroepen door de leugenaars over de effecten en werkzaamheid van de vaccins (industrie en overheden!), blijkt in feite een ‘pandemie van de gevaccineerden’ te zijn geweest.

De oversterfte – van in Nederland zo’n 1000 mensen per maand – gaat hand in hand met de vaccins in de grafieken. De landen waar het grootste percentage vaccins werden gespoten hebben de grootste oversterfte en de landen waar het minst is gespoten hebben de minste oversterfte. Maar ook qua data loopt de lijn vrijwel parallel tussen de sterfte en de vaccins. Wordt wakker! 

Maar het rare is dat je over dit soort onderwerpen nauwelijks kunt praten, want mensen hebben een mening, of ze hebben geen mening maar willen er niets over horen. Mensen willen niet gewaarschuwd worden. Ook in de bevolking is de verwarring, de verdeeldheid en misschien wel de angst zodanig groot dat het een soort van olifant in de kamer is waarover niet of nauwelijks gesproken kan worden. Ook niet binnen families en vaak zelfs niet binnen een gezin.

Datzelfde geldt voor de artsenwereld, waar artsen soms toegeven aan de patiënt dat hun klachten te maken hebben met het vaccin, maar dat ze dat niet in het dossier kunnen zetten!(??? – ze mogen het niet laten weten, niet vermelden, ze moeten doen alsof het niet zo is).

 De artsenwereld is inmiddels verworden tot een wereld die van leugens aan elkaar hangt. Misschien was dat altijd al zo omdat BigPharma altijd al de dienst uitmaakte, maar persoonlijk heb ik het niet zo ervaren. Iedereen deed z’n best en wist niet beter. Werd natuurlijk beïnvloed. Maar nu vrijwel alle artsen alle codes van Neurenberg hebben overtreden en hebben meegewerkt aan het geven van zogenaamde vaccins die meer dood en verderf dan heil hebben gezaaid, en dat helaas nog lange tijd in hun nawerking zullen blijven doen via onder andere meer auto-immuunziekte, meer kanker, meer neurologische ziekten en meer hartziekten, is er een rare patstelling ontstaan.

Kun je als arts nu toegeven dat het verkeerd was? Nee, want er komt een volgende ronde aan en er wordt van je verwacht dat je weer meedoet. Als arts heb je de keuze tussen je hart/intuïtie volgen en stoppen met je vak (vaak verplicht dan), of je ondergeschikt maken aan de massa. Voor vrijwel geen arts is dat een keuze, want ze kunnen niets anders. Het is hun brood en het enige wat ze denken te kunnen. Bovendien is stoppen een financiële ramp aangezien ze op een bepaalde voet leven. En als jij het niet doet, doet een ander het wel. Nu kun je misschien nog wat schipperen in het belang van de patiënten. Dus ga je door, als een aapje met de handen voor je ogen, op je oren en voor je mond…….

In de politieke arena gebeurt net zoiets. De politici die kritische vragen durven te stellen worden door de rest van de kamer weggehoond, worden onheus bejegend (al doen ze geloven dat het andersom is) en krijgen geen voet tussen de deur. Alles wat niet deugde de afgelopen twee jaar kan niet besproken worden. Er is niet geëvalueerd, niet gekeken of zaken goed of slecht uitpakten. En de media doen hierin mee. Verantwoordelijke politici en artsen wordt de hand boven het hoofd gehouden en ze hoeven zich niet te verantwoorden. En intussen gaan we op dezelfde voet door. Als een kip zonder kop.

Op klimaatgebied gebeurt hetzelfde. Er zijn grote kosmische veranderingen (verschuiving van de polen van de aarde, meer zonnevlammenactiviteit, snel verzwakkend beschermend elektromagnetisch veld van de aarde, etc.) die maken dat we klimaatverschuivingen zien. We zitten bovendien in de eindtijd van tal van kosmische periodes. Delen van de wereld worden meer met kou geconfronteerd, andere meer met warmte. Het weer is minder voorspelbaar en extremer dan we gewend zijn.
En terwijl wij mensen nauwelijks invloed hebben op de kooldioxide en de stikstof, en er al jaren geen globale opwarming is, wordt ons wijsgemaakt dat alles komt door ons gedrag, en dat er een crisis is. Daar gaan kapitalen naartoe, terwijl steeds meer mensen in geldnood raken. 

Er is een grote crisis, meerdere, en zeker op komst. Maar dat heeft niets te maken met die zaken. Dat heeft te maken met politieke beslissingen van de grotere – niet gekozen – organisaties, die beheerst worden door geld en macht. Zoals de VN, de EU en WHO. En niet te vergeten het WEF. Met in hun kielzog de nationale kabinetten. De energiecrisis is een gevolg van politieke beslissingen en je kunt je bovendien afvragen of er wel echt een crisis is of dat die wordt gecreëerd. (Er is zeker een crisis rond het milieu, maar het klimaat?). We betrekken 5% van ons gas van Rusland, hoe kan die 5% leiden tot de enorme verhogingen? De asielcrisis is er ook puur door de idiote beslissingen van de politiek om veel meer mensen toe te laten – zelfs uit te nodigen, te lokken – dan we aankunnen of dan waar woonruimte voor is. Ik was altijd voor meer humanitaire asielopvang, maar dit slaat nergens meer op.

En dat komt weer goed uit om de boeren een poot uit te draaien en van hun land af te jagen. De echte crisis (voor zover ‘we’ niet hard worden geraakt door de belachelijke energiekosten) wordt waarschijnlijk het voedsel. Daar merken we nu nog niet zoveel van, maar als fabrieken sluiten, vrachtwagens straks niet meer kunnen rijden (vanwege de toevoeging in de diesel van een stof die gemaakt werd in die gesloten fabrieken), boeren verdwijnen, en kunstmest niet meer gemaakt wordt omdat ook die fabrieken dicht zijn en het bovendien stikstof produceert, hoe kan er dan nog voedsel geproduceerd worden? (Buiten het kweekvlees uit de fabriek en de insecten). En dat corrigeren we ook niet zomaar even straks! Dat gaat lang doorwerken. En is helemaal door de politiek veroorzaakt

Heb je je bovendien wel eens afgevraagd waarom in het tweede land qua export van voeding naar de rest van de wereld de boeren het vuur aan de schenen wordt gelegd? Wat gebeurt er als wij nog nauwelijks voedsel produceren met al die mensen die afhankelijk waren van ‘ons’ voedsel? De sterfte aan hongersnood wordt gigantisch versterkt als het zo doorgaat. Maar was dat ook niet de bedoeling? De bevolking fors terugbrengen in aantal? Worden we al een klein beetje wakker? 

Is het opzet? Net als het overtreden van alle codes van Neurenberg met die – laat ik het netjes houden – ‘dubieuze’ vaccins?
Dit zijn bewuste keuzes gemaakt door politici die er niet voor u en mij zitten. Zoals ook die vaccins erdoor zijn gedrukt – ook door de strot van al de artsen – door politici die bewust alle gegevens hebben verdraaid en achtergehouden en er evenmin voor u en mij zitten.

Het siert iedereen die dit niet wil zien omdat ze geloven in de goedheid van de mens. Ik geloof ook in de goedheid, maar dan van de ziel. Te veel mensen zijn los van hun ziel, los van hun hart en worden geregeerd door hun geest, hun 'verstand' en alles wat die geest is wijsgemaakt.

Toen ik als complementair/integraal arts werkte heb ik die spagaat tussen ‘verstand’ en ‘hart/ziel’ maar al te vaak zelf ervaren. Mijn gevoel ‘zei’ dat ik A moest doen in het belang van de patiënt, maar volgens de reguliere ‘kunde’ moest ik B doen. En stel je voor dat het niet uitpakte met A zoals ik wilde. Dan hing ik bij een klacht, want dan had ik met niet aan de regels gehouden. Maar als ik B deed, wist ik zeker dat het niet beter zou gaan. Dus wat doe je dan?
En die vraag herhaalde zich telkens weer. Hart en ziel tegenover verstand en paradigma. In de huisartsenpraktijk kwam die keuze al voor toen ik homeopathie leerde toepassen, maar toen ik helemaal ‘alternatief’ werkte, was dat nog veel erger.

Zo kon ik via testen gebruik maken van onbewuste kennis – misschien wel 80% meer dan we bewust wisten – maar dat was niet regulier. Ik kon mensen veel beter helpen, maar eigenlijk mocht dat niet. En ik denk dat dat niet alleen voor mij gold, maar ook nu voor veel artsen die wel bereid zijn zelf na te denken. Ze zitten in een val. Dat kun je erkennen en je er dagelijks rot door voelen, en je kunt het ontkennen en je er oké mee voelen…….(in het laatste geval verkoop je je ziel, maar kun je wel 'lekkerder' leven; een overlevingsstrategie dus)
Zo zot is het.

Een rare wereld. Maar tegelijk zijn er ander kanten in dit grote verhaal. Een ervan is dat er een hoop viezigheid boven tafel komt (zoals fraude met verkiezingen in Amerika maar ook hier, enorme netwerken van kindermisbruik en kinderhandel, satanische bijeenkomsten van velerlei elitaire groepen, de manier waarop de soevereiniteit van landen door politici worden ‘verkocht’, en nog veel meer) en dat het erop lijkt dat er (nu nog) onzichtbare krachten aan het werk zijn om dit alles te beëindigen.
Ook zijn er geluiden dat de financiële wanorde, uitbuitingen en ongelijkheden wereldwijd een halt toe geroepen gaan worden. Is het waar? Ik hoop het……..we gaan het zien (of niet). Het is in deze tijd de kunst om zonder angst vooral nieuwsgierig te zijn hoe het een en ander zich ontwikkelt. We maken dingen mee die nog nooit iemand voor ons heeft meegemaakt. 

Nog een ander kant is veel meer spiritueel. Ook hier is sprake van een soort eindtijd, waarbij onze ziel (en ons lichaam) wordt geüpgraded naar een hogere dimensie. Ik weet nog dat ik de gechannelde berichten van ‘Ra’ (collectief van zielen/bewustzijn, tientallen jaren geleden opgenomen) las over het feit dat wij mensen evolueren naar een steeds hogere vibratie en uiteindelijk steeds dichter komen bij het stadium waar we als ziel niet meer in een lichaam incarneren.  We ‘ontgroeien’ de aarde min of meer.

Ik zal hier meer over vertellen in de volgende blog ‘wij zijn scheppers’, omdat dit voor enkelen wellicht een onderwerp is wat zo onbekend en vreemd is dat het te ‘raar’ is om te bespreken.

Maar de draad is dat we gaan naar een veel mooiere tijd, met meer liefde, minder strijd, meer ontspanning, meer gelijkheid en onderling begrip, meer genieten, meer manifesteren.

Maar voor we daar zijn, moeten we het nog even met elkaar volhouden en goed voor onszelf en onze naasten zorgen de komende tijd. Maar houd moed, want ik denk dat we een veel mooiere tijd tegemoet gaan. Een echte Great Reset, maar dan niet die van de WEF van Klaus Schwab (en dit kabinet).

Laat ik het daar voor nu even bij houden…….

Het ga je goed! 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik was er even uit. We waren even ‘geveld’ door corona.

De afgelopen weken komen er steeds meer cijfers boven drijven die laten zien hoe fout het allemaal is geweest de afgelopen jaren. De beslissingen, de maatregelen, de vaccins, etc. En hoe fout dreigt het nu weer te gaan?

En omdat ik niet de vervelende herhalende negatieve boodschapper wil zijn, dacht ik dat het ook allemaal niet meer nodig was om die dingen te vertellen. Tot ik na onze corona-infectie (Hanneke begon een dag eerder) weer probeerde een uurtje rustig aan te tennissen.
De onzin die ik toen hoorde over corona en ziek zijn, maakte me bijna weer ziek. Ziek van ongeloof, van verbazing.

Laat ik eerst even naar ons ziekzijn teruggaan. We ontwikkelden snel hoge koorts. Hanneke dacht dat de thermometer kapot moest zijn, ik had hogere koorts dan waar dan ook in de afgelopen 30 jaar. Maar beiden vonden we dat oké. Sterker nog, ik was er blij mee. “Mijn lichaam doet het nog, als het nodig is”. Dus ook geen koorts-onderdrukkende medicijnen, gewoon drinken naar behoefte en uitzieken. Na een paar dagen was de koorts over en hoewel de luchtwegen wat vervelend waren, was de ‘griep’ (wsch. ook al corona) in de winter van 2019/20 heftiger qua luchtwegproblemen.

Wat nu wel opviel, was de enorme zwakte en vermoeidheid. Die duurde uiteindelijk tot 2,5 weken, waarna we redelijk snel weer onze normale conditie terug hadden. En ja dus, het voelde heftig, maar achteraf was die griep 2,5 jaar geleden (op de vermoeidheid na) erger. Ik realiseer me steeds weer dat alle verhalen gekleurd worden door het moment, door de algemene opinie en door hoe we omgaan met wat er gebeurt. 

Ik ga het niet hebben over de reactie van mensen op de koorts. dat is net zoiets. Hoe ga je ermee om? Is het erg of is het goed? Ik weet inmiddels dat veel mensen het eng vinden, terwijl het voor mij het belangrijkste verdedigingswapen is van ons lichaam. En dus moet je het niet bestrijden maar omarmen.

Interessanter is ook de overtuiging van anderen dat ik het zo weer zou kunnen krijgen omdat ik niet gevaccineerd ben, terwijl alle cijfers laten zien hoe de vaccins mensen gigantisch verzwakken en vatbaarder maken. En ik weet dat ik voor de komende jaren nu afweerstoffen heb. 

Maar goed, veel cijfers en gegevens die aan het denken zouden moeten zetten en zouden moeten voorkomen dat we ons weer zo laten belazeren als de afgelopen jaren. Omdat het er zoveel zijn, beperk ik me tot een opsomming met af en toe een ‘persoonlijke noot’:

 • Eind juni vonden wetenschappers in 1500 monsters van positieve patiënten geen enkel Sars-Cov 2 virus…..
 • In heel Duitsland bleek dat daar waar de meeste vaccins waren geprikt ook het meest Omikron voorkwam. Het gold voor alle deelstaten.
 • In India is door de orde van advocaten de doodstraf geëist tegen de hoofd-wetenschapster van de WHO die Ivermetcine ontraadde. Ivermetcine bleek bij tal van onderzoeken en analyses zeer werkzaam tegen Covid, maar werd ook hier in Nederland door De Jonge krankzinnigerwijs verboden. En artsen die via internet werkzame adviezen gaven kregen hoge boetes. In mijn ogen schandalig.
 • Opvallend was ook dat de CEO van Pfizer z’n trip naar Israël moest afzeggen omdat ie niet gevaccineerd was. Juist de man die vanaf het begin riep dat het veilig en effectief was……..hoe zit dat? 
 • De arts Peter McCoullough vertelde dat de Wereldraad voor Gezondheid (anders dan de WHO zonder dubbele agenda en commerciële belangen), die ook nog eens 70 gezondheidsinstanties over de wereld vertegenwoordigt, heeft opgeroepen wereldwijd alle prikken terug te roepen op basis van alles wat nu bekend is. 
 • Een evaluatierapport in Duitsland rekent af met het Koch-instituut en de politiek vanwege de rampzalige situatie met de data rond de epidemie. En bovendien het buitenspel zetten van iedereen die een alternatief aandroeg.
 • Wat we al eerder hoorden, werd bevestigd via de WOB-verzoeken: al begin 2020 wist de overheid/regering dat lockdowns 520.000 gezonde levensjaren zouden kosten. Daarvoor waren ze gewaarschuwd door ambtenaren. Het was tegen dovemans oren gezegd.
 • De Duitse ziekenfondsbaas die in februari al vertelde dat in 2021 2,5 miljoen Duitsers een arts hebben opgezocht vanwege bijwerkingen van de vaccins en daarom werd ontslagen, bleek gelijk te hebben.
 • Heel droef: een familiezaak in Noord-Amerika liet weten dat ze nooit zoveel doodskisten in kinderformaat hebben moeten leveren, kleiner dus dan 1,5 meter. De oorzaak laat zich raden, maar het is niet het virus. 
 • Wereldwijd is er een opvallende afname van geboortes in het eerste kwartaal van 2022. Daar kun je heel veel over speculeren, zeker omdat het zo’n 9 maanden is na de boosters.
 • Misschien goed om gelijk de laatste cijfers mee te nemen van defensie in de VS, waaruit blijkt dat er sedert de vaccins 5x zoveel onvruchtbaarheid is. Naast 28x zoveel myocarditis, 3-9x zoveel kankers, 3x zoveel miskramen, 10x zoveel neurologische afwijkingen, waaronder 6x zoveel MS, en ook 4x zoveel longembolieën. En 5x zoveel HIV.
 • Diverse buitenlandse media maken melding van excessieve oversterfte, waarbij uit de cijfers blijkt dat niet corona verantwoordelijk is voor die oversterfte. En natuurlijk blijft de olifant in de kamer in de vorm van de vaccins onbesproken. Ook in NL zien we al vele weken een duidelijke oversterfte terwijl er aan covid nauwelijks mensen dood gaan.
  En laten we eerlijk zijn: er zijn twee dingen gebeurd, namelijk corona en de vaccins. En laat ik niet vergeten de maatregelen die zorguitstel gaven. Het aantal coronadoden is kunstmatig veel te hoog omdat iedereen die stierf en positief was tot coronadode werd gerekend. Bovendien telde iedereen die net de prik had gehad als dode door corona en niet door de prik omdat pas na 2 weken mensen als ‘gevaccineerd’ golden. Dus die grote hoeveelheid coronadoden hoort een fors minder groot getal te zijn (dus ook toen al andere sterfgevallen!). En het lijkt heel logisch om je af te vragen of een groot deel van die oversterfte niet het gevolg is van de vaccins – al dan niet op termijn. Niet in het minst omdat er langdurig of wellicht zelfs blijvend spike-eiwitten worden gevormd na de mRNA vaccins en diverse pathologen melding maken van rare structuren in de vaten van overleden gevaccineerden. 
 • Laat ik gelijk even de oud olympisch kampioen ringen uit Hongarije noemen (Szilveszter Csollany) die vorige week overleed na zijn Janssen-vaccin. Hij (51) wilde aanvankelijk geen vaccins, maar vanwege baanbehoud ging hij overstag. Bovendien had hij Covid gehad en had zelfs vorig jaar aan de beademing gelegen erdoor. Enkele dagen na zijn vaccin overleed hij. En wat schrijven de media? Dat hij aan de ziekte is overleden (omdat hij nog niet genoeg afweerstoffen had via z’n vaccin; het is kinderlijk simpel drogredeneren). M.i. is dit gewoon een dode als gevolg van de reactie op het vaccin. Punt.
 • Een Israëlische studie met 196.992 deelnemers liet zien dat Covid niet zorgde voor een toename van myocarditis of pericarditis. Dat werd ook in NL wel steeds beweerd als mensen erdoor stierven. Dat blijkt dus niet waar te zijn. En dat betekent weer dat alle sterfgevallen en hartzieken moeten worden geschreven op het conto van de vaccins!
 • In Australië blijken zo’n 2,2 miljoen mensen te zijn gediagnosticeerd met mentale ziekten na de maatregelen. Gezondheidsautoriteiten, journalisten en politici zeggen dat deze cijfers schokkend en verwarrend zijn…….maar leren ze er ook iets van? 
 • In NL pleiten VNO-NCW en MKB voor een herhaling van dat desastreuze beleid.
  Niets is er kennelijk geleerd. Ze pleiten ook voor een permanente wettelijke grondslag van het coronatoegangsbewijs. Het blijkt dus dat er grote partijen in dit land zijn die kost wat kost niet willen kijken naar de gevolgen van wanbeleid en graag vrijheidsbeperkende maatregelen hebben.
 • De Ierse krant ‘The Irish Light’ meldt een explosie aan hartziekten bij kinderen sinds de vaccins.
 • Als minister De Jonge positief test op corona komen zijn uitspraken uiteraard even terug. “Twee keuzes op termijn: of je laat je vaccineren, of je wordt ziek” en “Als je je niet vaccineert, raak je zeer waarschijnlijk vroeg of laat besmet”.
  Blijft de vraag ‘heeft hij zich wel laten vaccineren?’ (er zijn meer beelden waarop hij zich laat vaccineren dan er prikken waren en veel hoge omes blijken zich niet echt te hebben laten vaccineren, net als de BigPharma bedrijven dat niet verplichtten), en zo wel: heeft het dus niet geholpen. (Maar dat was ook al duidelijk).
 • Op 5 juli hield de EU-groep Identiteit en Democratie een conferentie in het Europees Parlement met de vraag ‘ben je na de vaccins van de piloten nog veilig aan boord?’.
  De Duitse Europarlementariër Christine Anderson verklaarde daar dat “Het bekend zal staan als de grootste misdaad ooit begaan op de mensheid”. Volgens de luchtvaartregels zouden piloten die de vaccins hebben genomen helemaal niet mogen vliegen (‘nieuw’ medicijn, ‘experiment’), maar ze werden ontslagen als ze het niet deden. Velen verhullen nu hun hartklachten om niet alsnog ontslagen te worden. Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Er gebeurden de afgelopen tijd heel wat bijna-ongelukken. 
 • De Duitse minister van Volksgezondheid heeft toegegeven dat uitspraken als ‘De pandemie van ongevaccineerden’ onzin was. Maar in plaats van de hand in eigen boezem te steken en de eigen onzin te veroordelen, zou het gebaseerd zijn op een software fout. Zo kun je je bovenkamer natuurlijk ook noemen……
 • Uit de gegevens van de Engelse overheidsdata blijkt dat gevaccineerde kinderen 302x meer kans hebben te overlijden dan kinderen die niet gevaccineerd zijn. Dat lijkt gek, maar is het natuurlijk niet. Net als bij volwassenen verzwakt het vaccin het afweersysteem (en dat bij een groep die het juist nog aan het opbouwen is) en de kans dat kinderen overlijden door het vaccin is sowieso al veel groter dan dat ze dat door Covid zouden doen!
 • En intussen zien we door de enorme toename aan hartziekten en hartdoden - die niet goed te verklaren zijn als je de vaccins buiten schot houdt – een hele hoos aan onzin verschijnen over dingen die nu ineens gevaarlijk zouden zijn voor het hart. Zo zagen we al zaken als inspanning en slapen die beide gevaarlijk zouden kunnen zijn (een deel van de doden sterft inderdaad in de slaap), en daar zijn nu ook bijgekomen de klimaatveranderingen, het drinken van thee, warm weer, koud weer, en het douchen….. wordt vast nog aangevuld met het leven op zich……
 • Interessant is de uitspraak van het hooggerechtshof in Amerika dat het Covid pathogeen (de veroorzaker van Covid) geen vaccin is en onveilig is. En daarom moeten de Covid-vaccins vermeden worden, en het universeel vaccineren wat de overheid zou willen is daarmee een halt toegeroepen.
 • Ook interessant was natuurlijk dat de mainstreammedia in de vorm van de Volkskrant meldde dat zelftesten zeer onnauwkeurig waren bij het testen zonder klachten. Dat was toch een beetje het idee: testen voor je naar oma gaat bijvoorbeeld. Maar dan blijkt dat 70-80 % van de besmette mensen (zonder klachten)  niet positief test!
 • In Engeland bleek dat in april/mei 94% van de zogenaamde coviddoden gevaccineerden waren, waarvan 90% 3 of meer prikken had gehad.
 • Uit gelekte documenten blijkt dat overheden de EU medicijn-regelaars (de waakhonden) onder druk hebben gezet om het Pfizervaccin goed te keuren, ondanks zorgen over de veiligheid.
 • Een Zweeds onderzoek bevestigt dat het vaccin het DNA verandert, wat via de erfelijkheid wordt doorgegeven naar volgende generaties. Weer dus de vraag ‘waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? – waar zit het verstand?’.
 • Intussen heeft Biden een deal gesloten met een Duits farmaceutisch bedrijf voor de bouw van een fabriek voor Covid testen, wat 3 jaar gaat duren en eind 2024 op z’n vroegst 83,3 miljoen testen gaat leveren………. Wat weten wij niet?
 • Dan is er nog een rare situatie rond de financiële activiteiten van de leverancier van ‘testen voor toegang’. Zij verkregen op onrechtmatige wijze 925 miljoen. De financiële rechtspersoon erachter blijkt nu niemand minder dan een hoge ambtenaar van VWS en financiën. Daarbij is 50 miljoen belastinggeld weggesluisd naar een Shell-bedrijf in Anguilla. En ondanks bovenstaande wordt er ontkend dat er overheidsbetrokkenheid is.
 • Keer op keer laten de cijfers uit ziekenhuizen ook in NL zien dat het overgrote deel van de sterfgevallen in de ziekenhuizen zijn gevaccineerd.
 • Investeringsmanager Edward Dowd, voorheen werkzaam bij een van de grootste aandeelhouders Blackrock vertelt dat “De vaccinatiecampagne is de grootste fraude die ik ooit heb meegemaakt”. Volgens Dowd zijn de toezichthouders door en door corrupt en zal de bevolking woedend reageren als ze het bedrog doorkrijgen….
 • Een begrafenisondernemer (directeur) in Engeland luidt de noodklok door te vertellen dat baby’s die na het vaccin overlijden door ziekenhuizen zelf worden gecremeerd om hen uit het beeld te houden.
 • De Australische regering is akkoord gegaan met de licentie aan een farmaceutisch bedrijf om genetisch gemanipuleerd vaccin met levende bacteriën vrij te laten in Queensland via chemtrails. Je weet wel, chemtrails, wat ook weer complottheorie zou zijn; terwijl blijkt dat regenwater tegenwoordig veel zware metalen bevat (en waar zouden die vandaan moeten komen?). Weer zo’n enge dubieuze stap……
 • In Amerika heeft Dr. Birx toegegeven dat hij gegevens van Trumps Covid team heeft achtergehouden en veranderd, en ook de CDC-richtlijnen zonder toestemming heeft veranderd. Dit lag wel allemaal aan de basis van alles wat er daarna gebeurde!
 • Niet voor de eerste keer houdt het ministerie data achter rond het covid-gebeuren. Nu gaat het over de mondkapjesdeal. De rechter zegt dat het openbaar moet worden gemaakt, het ministerie weigert dat en betaalt de boete van ons belastinggeld. En intussen maakte Hugo ook nog 5+ miljard kwijt…….
 • In California hebben ziekenhuisofficials gehakt gemaakt van de roep om maatregelen en het zaaien van angst door politici en zogenaamde experts. De situatie is al maanden hetzelfde. Er ligt niemand door Covid op de IC. Ook in NL is het in feite al maanden hetzelfde en af en toe meent er weer een krant te moeten vermelden dat er een flinke toename is – wat niet klopt met de feiten…..
 • En toch blijven ze het proberen. De WHO heeft nu bepaald dat er wereldwijd alarm moet zijn vanwege de apenpokken. Er zijn er wereldwijd al 5 gestorven (allen in Afrika) – reden voor nieuwe lockdowns? Of voor het belachelijk verklaren van de WHO?
 • Ik kwam een appje tegen van Adrian. Wie dat ook mag zijn. Maar het zet aan tot nadenken: “De grootste schijnvertoning in de geschiedenis… gecombineerd met het vaccin…..de grootste aanval op de mensheid in de geschiedenis van de wereld….. misdaad tegen de menselijkheid groter dan de holocaust…..en de meeste schapen zijn zich van niets bewust en onbewust van de voortgaande genocide en verandering van het menselijk genoom.
  Bedenk dat echte experts het hebben over 100 miljoen doden als gevolg van de vaccins op termijn………
 • Het shedden (overbrengen van spike-eiwitten van mens op mens) is bevestigd. Dat vermoeden was er al o.a. door de vele vrouwen die menstruatieproblemen kregen terwijl ze zelf niet waren gevaccineerd. Maar nu blijken ongevaccineerden ook veel grafeen en nano-deeltjes in hun bloed te hebben…… zo ‘vaccineren’ de gevaccineerden de ongevaccineerden…..
  Hiernaar was al onderzoek gedaan om op die manier toch iedereen te vaccineren als niet iedereen dat vrijwillig deed…..die kwaadaardige gedachte was er dus al.
 • In Queensland, waar ze dus straks met chemtrails worden belaagd met een vaccin, moeten tot september maskers worden gedragen…….
 • Nu blijkt achteraf Hugo de Jonge (uiteraard) te hebben gelogen over de vaccinatiegraad. Die zou in januari 2022 89% zijn, maar blijkt nu 82,9% te zijn geweest. Dus 17,1 % en niet maar 11% had zich niet laten vaccineren. Bovendien hebben we het dan nog over het moment voor de boosters. Daarna was het allemaal nog lager. Overigens blijkt telkens weer dat die NL cijfers op bijvoorbeeld het dashboard te hoog zijn. Op internationale sites – waar NL kennelijk wel eerlijke cijfers opgeeft – zijn de getallen steeds een stuk lager! En het RIVM wringt zich in allerlei bochten om de verschillen te verklaren als er al iemand naar vraagt……(het verschil zou bijvoorbeeld komen door gevaccineerden of geëmigreerde…..). ook nu staat er een getal van gebolsterde op het dashboard wat absoluut niet klopt en veel te hoog wordt weergegeven - in de hoop dat daardoor mensen zich toch laten overhalen omdat.....
 • Wonderlijk is dat op vrijwel hetzelfde moment dat Duitsland bekend maakt dat 1 op de 5000 gevaccineerden ernstige bijwerkingen heeft ondervonden (dood, ziekenhuis, of chronische klachten) ‘onze’ Marion Koopmans bij Op1 het belang mag beklemtonen van nieuwe vaccinaties en vaccinatierondes. Dus terwijl steeds duidelijker wordt dat de vaccins kwalijker zijn dan de ziekte zelf, gaan we gewoon door met het volk beduvelen en wellicht de dood injagen. Correctie: niet een op de 5000 met ernstige bijwerkingen, maar op de basisserie 1 op de 2500, voor de geboosterden 1 op de 1667 en voor de 4-voudige gevaccineerden 1 op de 1250! Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel.......
 • In Italië heeft de rechter een schorsing vernietigd van een psycholoog die had geweigerd zich te laten vaccineren. Het blijkt een zeer uitgebreid vonnis wat zowel inging op de arbeidsgerelateerde aspecten als de medische aspecten. Het verwijst ook naar mogelijke sterfgevallen en ernstige bijwerkingen, en de ineffectiviteit. Daarnaast is er een expliciete verwijzing naar het nazisme! En de grondwet verbiedt het deelnemen aan medische proeven zonder toestemming……..
 • In Uruguay verbood een rechter onlangs het vaccineren van kinderen zolang niet alle ingrediënten van de vaccins bekend zijn. Opvallend is ook dat elke keer als dat van firma’s wordt gevraagd ze niet thuis geven. Dat zagen we ook al in India. Het wijst erop dat er ingrediënten in zitten die het daglicht niet mogen zien. En ze komen er tot nu toe mee weg, want Marion Koopmans verkoopt ze wel via de MSM….
 • De voor sommigen bekende Duitse zangeres Nina Maleika kwam er bij terugkeer van een vakantie in Italië achter dat de politie haar huis was binnen geweest en op haar bureau een rechterlijk bevel had achtergelaten. Ze waren op zoek naar een valse Covid-vaccinatiekaart. Nina heeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over de Duitse maatregelen, en werd kennelijk al gevolgd door de overheid. Deze intimiderende inval werkt echter averechts: het heeft de leeuwin in haar wakker gemaakt. Ze haalt fel uit naar de overheid en hen die meegaan in de maatregelen van die overheid. Ze zal nog minder haar mond gaan houden en haar fans wakker houden.
 • In Italië geeft een arts toe op TV dat sterfgevallen gevaccineerd waren en niet ‘ongevaccineerd’, zoals werd gezegd. Af en toe zie je mensen waar het geweten gaat opspelen, of die niet meer kunnen volhouden met de huidige bekend cijfers wat ze eerst zeiden. Hoewel Marion/Ab/Ernst gewoon stoïcijns onzin blijven verkopen.
 • Enkele dagen geleden hebben ze in de VS uitgebreid onderzoek gedaan naar de ‘stolsels’ die door balsemers en begrafenisondernemers worden gevonden in de vaten van gevaccineerde overledenen. De bevindingen zijn bizar.
  De samenstelling ervan is zodanig dat er geen sprake kan zijn van bloedstolsels. Ze hebben niet de samenstelling van bloed. Gezien de samenstelling (magnesium, ijzer, kalium, calcium, koper, zink, aluminium, tin en natrium) heeft het zelfs niet eens iets van levend weefsel, terwijl het wel zichzelf vermeerdert naarmate het langer in de vaten zit…… rara…..Bovendien blijkt het veel beter elektriciteit te geleiden dan normaal weefsel. Kortom veel vragen en veel abnormaliteit. Raar dus. 
 • Verder was er nog het bericht dat de IC’s in Australië volstromen met baby’s zonder immuniteit. Dat laatste is het gevolg van de covidprikken. Al dan niet in de zwangerschap gegeven.
 • In Engeland en Wales blijkt 3x zoveel hartfalen, waarbij gezien de cijfers en data de vaccins de oorzaak lijken. Maar onderzoek daarnaar blijft uit. De vaccins mogen natuurlijk ook niet de oorzaak zijn……..
 • De Wall Street Journal – MSM – twijfelt aan de veiligheid en effectiviteit van de coronavaccins, met name omdat gevaccineerde peuters sneller ernstiger ziek worden van Covid. Gelukkig hebben veel ouders in NL dat niet laten gebeuren…..
 • Belgische artsen spreken openlijk over vaccinatieschade. “De coronavaccins leiden tot onder meer trombose, infarcten, myocarditis en neurologische aandoeningen. Dat hebben we nog nooit gehad”, aldus arts Leo Van den Bossche.
 • Ook de Australische regering heeft inmiddels toegegeven dat minstens 79.000 bijwerkingen zijn opgetreden waarbij schadevergoeding wordt overwogen. …..
 • Op de Italiaanse stranden vielen op 1 dag 11 mensen dood neer begin juli (waarvan het bekend is). Daarna hoor je daar uiteraard niets meer van. Maar toch….
 • De balsemer Richard Hirschman vertelt ook over de groeiende structuren in de bloedvaten van gevaccineerden. Hij vond het ook in ongevaccineerden die een bloedtransfusie hadden gehad. Bovendien waarschuwt hij voor het feit dat het groeien van de structuren maakt dat deze zelfs een jaar na het vaccin nog de dood kan veroorzaken.
 • Intussen zijn er tot nu toe 1199 atleten geweest die een hartstilstand kregen sinds de covidvaccins en 800 ervan stierven.
 • Al wat overheden beginnen hun verantwoordelijkheid af te schuiven op de artsen die geprikt hebben, zo ook in Oostenrijk. Daar was vaccinatie eerst verplicht, nu ineens niet meer. Nu wordt toegegeven dat er veel schade is door de vaccins, maar dat de prikkende arts verantwoordelijk is voor het onvoldoende informeren. Hoewel ik me persoonlijk wel kan vinden in het wijzen naar de prikkers (die hadden dat ook nooit moeten doen), konden ze niet anders en mocht je geen tegengeluid laten horen. Waarschuwen mocht in feite niet van de overheid. Het is dus nogal schijnheilig, het lijkt wel politiek.
 • Overigens meldt het EMA (de Europese gemuilkorfde ‘waakhond’) in Europa per 16 juli 46.618 doden door de vaccins ! Waar het Lareb 15x zoveel meldingen kreeg als tevoren verwacht. Ook ruim 8x (5552) zoveel ernstige als verwacht.
  En afgelopen week ook weer honderden personen oversterfte! Maar laten we vooral niet eerlijk zijn over hoe dat komt.......

Het is nogal een opsomming van zaken die alleen al de afgelopen weken langs kwamen. Ik heb ook afgezien van verwijzingen, dat zou het veel te veel maken.

Vrijwel geen van deze zaken worden in de MSM (MainStreamMedia) besproken of gemeld. Dat is toch bizar.
Maar net zo bizar is het dat de MSM allerlei zaken die spelen in het land verzwijgen. Vandaag was er een grote demonstratie in Amsterdam. De NOS heeft het over 40 man, het AD had het over 200 man toen er al een veelvoud daarvan was. Op Nu.nl zie ik het niet eens gemeld. Waarom gebeurt dit?

Net als al die omgekeerde vlaggen en alle acties in het hele land. Nauwelijks iets erover. Het lijkt wel een parallel wereld

Dit is allemaal geen vergissing meer, dit is moedwillige kwaadaardigheid van de media. Net als alle leugens de afgelopen jaren – met als gevolg heel veel meer doden dan nodig was geweest – door de overheid en die zogenaamde experts die gewetenloos zijn of volledig de weg kwijt zijn. Mondjesmaat blijkt ook dat er bij de media een cultuur heerst die maar één kant op kijkt en waar maar één verhaal mag worden verteld; en de rest verzwegen moet worden.

Helaas geloven nog steeds veel te veel mensen die ‘leugenfabrieken’ (klinkt hard, maar hoe moet ik het anders noemen? Ze liegen bewust om dat ene verhaal in ieders hoofd te stampen) en is twijfel eraan lastiger dan het maar geloven. En ik kan me dat voorstellen, maar ik begrijp het niet. Als je een beetje menselijk gevoel – een beetje intuïtie – hebt, weet je dat het niet klopt. En als je dan even dieper zoekt, vindt je bewijs op bewijs dat het echt niet klopt. Maar toegegeven, als je niet iets verder zoekt (al dan niet omdat de waarheid vervelend is) kun je in het sprookje van geloofwaardige media blijven geloven. 

Het feit dat nog zoveel mensen in die massavorming – in die angstpsychose waarbij het denken wordt uitgeschakeld – zitten, maakt dat ik dit soort artikelen toch nog moet schrijven. Met tegenzin, maar het is nodig………

Zorg goed voor jezelf, blijf liefdevolle energie de wereld in sturen en houd de focus op de fijne dingen in het leven het komt uiteindelijk goed.........het kan niet anders......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn