Blog Algemeen

leugentje

Het is helemaal ‘in’, het “FACT CHECKEN”.

De indruk wordt daarbij gewekt dat er feiten worden gecheckt, dat er wordt gekeken of iets waar is. En dat weten we dan weer. We kunnen voortaan stoppen met twijfelen of die mening wel of niet terecht is. We weten voor eens en altijd de waarheid. 

Maar niets is minder waar. Er wordt helemaal niet gekeken of iets waar is, er wordt aan één of twee mensen gevraagd (2 mensen op een wereldbevolking van miljarden) wat zij van die mening vinden. En hun mening wordt genoteerd, en verheven tot ‘waarheid’.

Daar komt bij, dat mensen die bepaalde studies doen, een titel krijgen of tot een beroepsgroep worden gerekend, en vervolgens als deskundig op dat gebied worden gezien of genoemd. En ook dat is niet juist. Ja, op een gebiedje van dat beroep zal die persoon deskundig zijn, maar op de rest ligt de focus niet tijdens de beroepsuitoefening. Bovendien wordt de deskundigheid bepaald door wat de persoon is geleerd, door de mensen waar hij/zij mee omgaat, etc. Vanuit andere invalshoeken ziet de waarheid er vaak anders uit.

Ook deskundigen zijn vaak mensen met een beperkt beeld van de totale werkelijkheid. Zoals wij allemaal ook maar een stukje kunnen zien of horen van alles wat er te zien en te horen is, domweg omdat onze zintuigen beperkt zijn. Bovendien neigen ook deskundigen (het zijn net mensen) zich vast te houden aan dingen die ze geloven omdat ze het zo hebben geleerd. Veranderingen in hun ‘geloof’ zijn niet zo gemakkelijk.

En als je dus een zogenaamde deskundige vraagt om een oordeel te geven over iets waar die persoon zelf een gekleurde bril voor op heeft, wat verwacht je dan als antwoord?

Als je een gemiddelde reguliere dokter iets vraagt over advies omtrent vitamines of mineralen wat is gegeven door iemand die daar z’n vak van heeft gemaakt, of die daar een studie in heeft gedaan, is het alsof je een kleuter vraagt wat ie van jenever vindt. De gemiddelde reguliere dokter weet nauwelijks iets van vitamines en mineralen af. Dat wordt hem/haar niet geleerd. Ondanks het feit dat al onze cellen, die de basis zijn van ons lichaam en onze gezondheid, die stoffen broodnodig hebben en ziek worden of zelfs doodgaan als ze niet de juiste stoffen krijgen, met als gevolg dat wij ziek worden. Dat probleem oplossen zou het aanpakken van de oorzaak zijn, maar omdat ze er niets van af weten blijft het helaas bij symptoombestrijding in plaats van een oorzakelijke aanpak.

Het woord ‘deskundig’ kortom heeft maar een betrekkelijke waarde, omdat elke deskundige maar een betrekkelijke kennis heeft en vaak ook nog een eigen interessegebied. Net zoals de gemiddelde huisarts meer van geneeskunde weet dan de gemiddelde specialist (ook al is dat beeld omgekeerd), en de gemiddelde ‘alternatieve’ arts meer dan de gemiddelde reguliere arts (en ook dat beeld is omgekeerd). Het kennisgebied is namelijk groter, er kan breder worden gekeken. De ‘alternatieve’ arts heeft bijvoorbeeld een reguliere studie gedaan en is zich daarna geen verbreden/verdiepen/specialiseren in een andere vorm van geneeskunde (of meerdere). De afwegingen die gemaakt kunnen worden zijn dus ruimer, en de mogelijke behandeling idem. 

Dus fact checken? Leuk om mensen een bepaalde richting op te laten denken en sturen.

Maar helaas niets meer dan het vergroten van de macht van de media over onze manier van denken en handelen, om die te beïnvloeden in de richting die bepaalde groepen mensen willen.

In feite is het een manier van brainwashen, van hersenspoelen. En omdat we het allemaal zo druk hebben met andere dingen, en eigenlijk nauwelijks meer in de gaten hebben wat er echt gebeurt, ondergaan we het gewillig.

Advies: neem fact checken met een grote korrel zout en laat je niet manipuleren.  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Goede voornemens?

Ja, het nieuwe jaar is weer begonnen. Veel mensen zullen weer goede voornemens hebben, die al dan niet worden bewerkstelligd. En of het nu wel of niet lukt: laat het geen invloed hebben op je eigenwaarde. Constateer wat is en probeer er gewoon van te leren zonder oordeel……

Zelf heb ik me voorgenomen het komend jaar vitaler te willen zijn. Meer reserve te hebben en gezonder te zijn dan alleen maar ‘gezond’. En met plezier te sporten.
Veel mensen voelen zich ‘gezond’, maar balanceren eigenlijk op het randje. Je voelt je oké, maar er is weinig nodig om uit balans te zijn of ‘ziek’ te worden. Of het nu lichamelijk, psychisch, emotioneel of spiritueel is. Natuurlijk heeft dat ook te maken met alle prikkels en alle verplichtingen (die we ten dele onszelf opleggen!). 

 In de huidige maatschappij met al z’n uitdagingen, problemen, gevaren, etc. is het al te gemakkelijk om van dat ‘zesje’ waar je je gezond voelde af te schuiven naar een ‘vijf’ of lager. En opklimmen kan zijn als het beklimmen van een vette gladde paal….. Als grootvader (zo heet je als je kleinkinderen hebt) merk ik dat dingen die met mijn (klein)kinderen gebeuren een veel grotere impact hebben dan ik vooraf gedacht zou hebben. Ik blijk gewoon een mens, met gevoel en empathie. En ik merk dat het ook daarom nog belangrijker is om goed op jezelf te passen.

Maar goed, dat wetende moet ik dus beter voor mezelf zorgen. Zorgen voor voldoende slaap, voor voldoende ontspanning, voor een goede kwaliteit eten, voor veel beweging, voor een goede kwaliteit vochtinname. Voor liefdevolle relaties.

En bovenal voor een bewuster leven. Bewuster in de zin van beseffen wat goed is voor mezelf, mijn naasten en anderen. Weten dat ik meer voor anderen kan betekenen als ik zelf beter in mijn vel zit. Weten dat we met elkaar en niet tegen elkaar moeten leven. Weten dat het beoefenen van bijvoorbeeld Qigong niet alleen voor mij goed is, maar voor iedereen als ik elke keer heling en liefde de wereld in stuur.

Weet dat goede voornemens die verder reiken dan alleen jezelf heel waardevol zijn.
Hoe ga jij waardevol zijn voor je naasten – in de directe omgeving of verder af?

Hoe ga je beter voor jezelf zorgen? 

Beter eten? Meer biologisch? Minder vlees? Minder snoepen? Intermitterend vasten? Meer sporten of bewegen? Minder alcohol? Niet meer roken? Liefdevoller naar je medemens? Minder gamen? De aandacht bij een ander als je met die persoon praat? Bewuster genieten van mooie dingen? 

Ach, waar bemoei ik me eigenlijk mee. ….ik wil het helemaal niet weten. Doe wat voor jou goed voelt. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

30 december 2019

Het is wellicht een moment om terug te kijken.

Wat ik vooral zie – naast wat mooie sportmomenten – is onvrede. En overprikkeldheid.
Ik zie dat het woord niet bestaat, maar toch….

(Overigens moet ik hier toegeven dat ik me vooral focus op de mooie dingen en die dus ook vooral zie: de kleine menselijke dingen met een groot hart, de prachtige veelzijdigheid van de natuur, kinderen die genieten, de glimlach op het gelaat van een gerimpeld oudje, etc. Ik zie veel mooie dingen, maar vanuit mijn ‘inwendige wens’ mensen beter te maken, de maatschappij beter te maken, moet ik met leed iets anders constateren:)

Er komen zoveel prikkels op iedereen af, dat het interne systeem wat ons zou moeten beschermen en ons zou moeten helpen bij vechten of vluchten volledig het spoor bijster is en ons continu laat vechten/vluchten. Dat maakt niet alleen dat we veel cortisol en adrenaline in ons systeem hebben, maar ook lichamelijk te veel spanning ervaren. En dat we veel eerder neigen tot allerlei chronische ontstekingen en ziekten. Verstoringen van ons systeem die via ziekte geuit worden. 

Het maakt ook dat we bij de geringste prikkel al reageren alsof we door een wesp worden gestoken. Zie hoe mensen reageren als alleen al hun smartphone laat weten dat er een appje is. Ze laten je als serieuze gesprekspartner staan om direct hun apparaatje te pakken. Een automatische reactie, zonder besef wat ze echt doen. Ze verbreken de verbinding met jou, omdat er een geluidje gaat…….

Maar diezelfde soort reactie is er ook bij veel mensen als er iets gebeurt wat ze niet bevalt. Gewoon POEFF, reageren, erop knallen. Niet meer beseffen dat we respect voor elkaar zouden moeten hebben, maar reageren alsof de oorlog verklaard is, alsof ons leven bedreigd wordt. En wat is dan de beste verdediging? Inderdaad, de aanval.
De agressie neemt in alle vormen toe. Empathie, sympathie, respect voor de ander, voor de natuur, neemt zienderogen af.

Jammer. Maar gelukkig ook niet bij iedereen. Er zijn gelukkig nog veel mensen die wel beseffen dat we alleen op een vreedzame manier goed met elkaar kunnen leven en dat we deze aardkloot alleen leefbaar kunnen houden als we elkaar respecteren, als we empathie hebben, als we rekening met elkaar houden.

Vanaf het nieuwe jaar 2020 zullen mijn blogs daarom gaan over de actualiteiten, over hoe onze gezondheid te bewaken, hoe uit die vecht/vlucht cirkel te blijven. In intentie liefdevol en respectvol, maar zeker ook kritisch.

Voor nu wens ik jullie een goed uiteinde van het jaar 2019. Ruim nog even op wat je op moet ruimen, laat nog even los wat je los moet laten of achter moet laten op het conto van 2019, om straks vers en met een schone lei 2020 in te gaan.

Wees voorzichtig en geniet van het vuurwerk en begin aan een mooi 2020!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Gelukkig nieuwjaar!

 Ik wens iedereen die dit leest – en ook iedereen die dit niet leest – een fantastisch goed 2020 toe!

Iedereen ja, zelfs mijn potentieel grootste vijand…..!

 Een nieuw decennium, een nieuw (levens)schilderij.   

 • Een schilderij waarin we niet alleen met ons verstand maar vooral ook met ons hart praten. 
 • Een schilderij waarin we beslissingen niet nemen op de automatisch piloot – omdat het zo hoort of omdat we het zo geleerd hebben of omdat we er winst door kunnen behalen – maar omdat het zo het beste is, omdat het zo werkt, geredeneerd vanuit ons door het hart aangestuurde verstand. 
 • Een schilderij waarin we genieten van alle mooie dingen op welk gebied dan ook. 

 • Een schilderij waarin we blij zijn om het ‘succes’ van anderen, waarin we elkaar gunnen dat we iets hebben wat de ander niet heeft, waarin we delen in elkaars geluk of plezier.

 • Een schilderij waarin we begrijpen dat we allen één groot volk zijn, en dat we ook één zijn met de natuur, er onderdeel van uitmaken, er een symbiose mee vormen.

 • Een schilderij waarin we begrijpen dat elk moment dat we de natuur beschadigen we onszelf beschadigen, onze gezondheid of die van onze (klein)kinderen in gevaar brengen. 

 • Een schilderij waarin we beseffen dat het gooien met modder of het wijzen naar een ander tot niets leidt, maar dat we naar onszelf moeten kijken hoe wij een beter en constructiever onderdeel van onze maatschappij kunnen zijn.

 • Een schilderij waarin we kijken naar de onderlinge overeenkomsten in plaats van naar de onderlinge verschillen, waarin tot ons doordringt dat we allemaal verbonden zijn (of we het willen of niet).

 • Een schilderij waarin we blijven voelen dat we allemaal liefde willen ontvangen en geven, in welke vorm dan ook. En dat we ons beter voelen als we liefde of aandacht geven. 

 • Een schilderij waarin we niet iets richting een ander doen wat we zelf niet zouden willen ‘krijgen’. 

 • En schilderij waarin we telkens bedenken dat die ‘ander’ gewoon een mens is van vlees en bloed, die ongeveer dezelfde verlangens heeft als jij en ik, ongeveer dezelfde behoefte, maar ook net als jij en ik geprogrammeerd is door anderen op een moment dat we daarvoor kwetsbaar waren.

 • Een jaar vol liefde, plezier en gelukkige momenten.

Toegegeven, het klinkt idealistisch.

Maar ik geloof in de aangeboren goedheid van de mens. Kom op dus, en schilder met me mee. ……..

En ook als je dat niet doet: Een heel gelukkig en voorspoedig 2020

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn