Met frisse moed gaan we week 46 in.....dagelijks komen er links bij.......

En nogmaals: vooral om aanvullende informatie te geven buiten de mainstream. 

Sommige mensen denken dat ze somber worden van alle minder positieve berichten, persoonlijk sterkt het me alleen maar en geeft het me gereedschap om juist in deze periode mijn integriteit en normen en waarden te volgen. Met kennis kun je wat, met alleen angst kom je nergens. Al is het alleen al dat je iets meer begrijpt van wat er gebeurt, weet wat bepaalde personen met je voor hebben. 

Ik merk ook dat ik in de commentaren soms wat directer en harder wordt, maar dat is omdat de krankzinnigheid alleen maar toeneemt en de mensen die ons zouden moeten beschermen ons juist bedreigen. Ik heb daar echt geen goed woord voor over. Er zou geleerd moeten worden van fouten, maar het is de vraag of ze wel willen leren en of ze niet gewoon een ander doel hebben dan wij denken. 
En ik kan ook boos (tijdelijk, reactief) worden omdat ik me zorgen maak om al die mensen die hun kop in het zand steken en 'gewoon' meedoen, en daarmee niet alleen hun gezondheid maar ook hun leven in de waagschaal stellen. Niet op die mensen, maar op de autoriteiten die dat veroorzaken met hun angstpsychose en willekeurige onwetenschappelijke maatregelen. 

 1. Oostenrijk heeft niet alleen de 2G ingevoerd, waarbij testen niet meer telt als toegang tot allerlei zaken en evenementen, maar heeft nu ook een landelijke lock down voor niet gevaccineerden. Ze mogen nog wel naar een essentieel winkel, hun baan of het broodnodige ommetje, maar verder zijn ze aan huis gebonden. Wordt beweerd dat NL een vaccinatiegraad van 85% heeft, die in Oostenrijk is slechts 65%. Afgelopen week renden mensen al naar de vaccins, toen de 2G werd ingevoerd, de hoop is dat nu nog veel meer mensen zich laten vaccineren. 
  (Met welk doel, dat laat zich raden, maar Hugo streeft naar net zoiets; er zal wel winst te behalen zijn met al die vaccins; alleen gezondheidswinst zal het niet zijn -Ed-)(tekst,Engels)

 2. Dit soort beelden horen niet thuis in een gezonde wereld. Twee kinderen van dezelfde ouders, beiden voetballers, binnen korte tijd overleden na de vaccins. Beiden aan hartproblemen. Het zullen je kinderen maar zijn......dit is echt tekenend voor het onmenselijke beleid en de krankzinnigheid van deze experimenten. En ik kan er veel en veel meer laten zien, want elk uur worden er wel nieuwe op dit kanaal gepost. (tekstje, Engels)

 3. Een ziekenhuissysteem wat in 19 staten in Amerika werkt is geblokkeerd in het ontslaan van mensen die om religieuze redenen het vaccin hebben geweigerd.
  (Persoonlijk heb ik er wat moeite mee dat religieuze redenen soms wel worden gehonoreerd, maar gezond verstand en keiharde feiten niet; aan de andere kant, als het helpt je religie te gebruiken om je gezonde verstand te ondersteunen, is dat mooi meegenomen. Je zou er bijna religieus door gaan worden. -ed-) (VS,tekst)

 4. Wereldwijd bedienen overheden zich van dezelfde tactiek. Ze proberen demonstranten te verlokken tot gewelddadigheden zodat ze dan kunnen zeggen dat demonstraties leiden tot geweld. Helaas zitten er altijd korte lontjes bij de demonstranten (overal) die zich laten verleiden tot reageren op het uitlokken. We hebben bij veel demonstraties gezien hoe politie en ME bewust uit waren op het creëren van reacties van demonstranten, of ingrepen met overmatig geweld, zodat de demonstraties uit de hand zouden lopen. We kennen de beelden en de getuigenverslagen. In Australië is dt kennelijk niet anders, zodat actievoerders daar (ook) oproepen vooral in alle gevallen vreedzaam te blijven. (Austr, tekst)
  (let wel, ik denk dat de gemiddelde agent en ME-er te goeder trouw is; maar soms is het de vraag hoe en aan wie precies -Ed-). 

 5. Een uitgebreid en interessant rapport over de beslissingen van de Australische overheid t.a.v. vaccinatie-adviezen en andere zaken rond Covid. Hier in pdf. Het rapport laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: valse claims over veiligheid, efficiëntie en transmissie als het gaat om de vaccins; misinformatie van de overheid als het gaat om veiligheid in jong volwassenen en zwangeren. Alarmerende fouten in de modellen die leidden tot beperkende maatregelen als lock downs; ernstige vragen rond de legaliteit van de beslissingen; het verbergen van conflicterende belangen met de farmaceutische industrie; tot zwijgen brengen van kritische gezondheidswerkers en artsen. (VS, tekst)
  (Het rapport gaat over Australië, maar m.i. gelden dezelfde conclusies voor NL)

 6. Ik had het niet bij de vorige reeks gezet, maar dit overzicht van de bijwerkingen in de VS mag natuurlijk niet ontbreken. Ze noemen ook specifiek de groep 12-17 jaar. (VS, tekst)

 7. Ook in NL dreigt het verzet te groeien. Ondanks de poppenkast van Mark en Hugo, zijn er steeds meer mensen en ook groepen waar de tolerantiegrens bereikt wordt. Er komt een moment dat de overheid de eigen hand overspeelt. Nu ook de stichting bouw in verzet. (NL, tekst)

 8. De redacteur van het BMJ (British Medical Journal), Peter Doshi, vertelt op een presentatie in Washington dat er helemaal geen pandemie van ongevaccineerden is, dat we worden gemanipuleerd als het gaat om het geloven dat de vaccins effectief zouden zijn, of veilig zouden zijn. Hij vraagt zich af waarom er nog steeds wordt gezegd dat het om ongevaccineerden gaat, terwijl verreweg de meeste mensen die worden opgenomen og overlijden volledig gevaccineerd zijn. Zelf onderwijst hij een verplicht vak over hoe je medische literatuur kritisch moet evalueren, en het stemt hem droevig dat intellectuele nieuwsgierigheid is doodgemaakt wat zelfs tot zelfcensuur heeft geleid. Volgens de data van het Britse CBS is het sterftecijfer onder volledig gevaccineerden al 6x hoger dan onder ongevaccineerden
  Doshi wijst erop dat de claims dat vaccins levens zouden redden alleen afkomstig zijn van de vaccinleveranciers, maar dat de klinische testen in werkelijkheid geen enkele vermindering van het aantal doden hebben aangetoond. (video, 6 min)

 9. Professor Rancourt van het Natural Science & Engineering Research Council in Canada heeft met twee collega's alle officiële Amerikaanse data nauwkeurig onderzocht om te zien of er sprake kon zijn van een 'pandemie'. 
  Het kan voluit met NEE worden beantwoord, de oversterftepieken hebben andere oorzaken gehad dan Covid, waaronder misdiagnoses, inadequate behandelingen, maatregelen (lock downs, social distancing, mondkapjes, e.d.). In feite heeft Italië dat ook toegegeven met de correctie van de sterftecijfers
  (Maar in plaats van dat de Nederlandse overheid er iets van leert, vervallen ze in dezelfde fout. Een groot deel van de studenten heeft psychische problemen en zelfs zelfmoordgedachten, het is bewezen dat social distanding leidt tot veel meer eenzaamheid en angsten en dus tot een slechtere gezondheid, de vaccins doen niet wat ze zouden moeten doen, maar.............de prikken moeten gesleten worden -Ed- )

 10. Een huisarts in Horst aan de Maas spreekt zich uit voor de gemeenteraad in Horst. Hij spreekt zijn zorgen uit en eindigt met dat...Horst misschien de eerste gemeente zou moeten zijn die burgerlijke ongehoorzaamheid toelaat. Terloops vertelt hij over de twijfels rond het virus en de theorie van de exosomen die door de cel uitgescheiden worden als natuurlijk proces. En over de vreemde stofjes die door de pathologen in weefsels zijn aangetroffen. En over de prognose van de hartspierontstekingen. Hij spreekt zijn zorgen uit en meent dat burgerlijke ongehoorzaamheid synoniem is met lijfsbehoud in deze tijd waarin de overheid beslissingen neemt die niet ten goede komen aan onze gezondheid en die van toekomstige generaties
  (Ik heb dezelfde informatie als hij, en ik ben het helemaal met hem eens. Ik ben alleen bang dat hij zoveel van de overheid afwijkende informatie geeft en 'we' zo gehersenspoeld zijn, dat veel mensen de helft niet hebben gehoord of het niet willen weten. Maar bravo voor deze lef! Hopelijk zet het een paar mensen aan het denken -Ed-)

 11. En dit is een van de vele boodschappen (tekst,Engels) die langskomen op het kanaal van 'Covid Vaccine Injuries' , dit is er nog een (tekst, Engels). Het gaat zo continu door met sterfgevallen en ernstige letsels ten gevolge van de vaccins. Toeval kan het allang niet meer zijn. Maar wel stuk voor stuk alarmbellen, of misschien wekkers: Word Wakker

 12. Terwijl er in de westerse landen veel werknemers ontslag nemen of ontslagen worden vanwege vaccinatie verplichtingen, zitten tegelijkertijd veel werkgevers om personeel te springen. In Amerika zijn er honderduizenden extra krachten nodig vanwege het vakantieseizoen daar. Maar hetzelfde probleem zal zich voordoen: ben je wel gevaccineerd? (VS, tekst)
  (Toch heb ik het gevoel dat de oorzaak van dit alles ligt in het volslagen vervreemden van de natuur en de natuurlijke gang van zaken. Al vele jaren wordt ook de hele economie geregeld door de monetaire fondsen, waardoor natuurlijk verloop nauwelijks meer bestaat. Pensioenen staan om dezelfde reden onder druk. De rentes worden kunstmatig kaag gehouden, aardig voor het bedrijfsleven, voor hypotheek afsluiten, maar slecht voor de pensioenen. Wij mensen denken dat we alles maar kunnen regelen en controleren. Wat als dat niet zo is?). (tekst, VS)

 13. Het commentaar wat ik hierboven leverde, krijgt wel erg snel een vervolg: Een belangrijk adviseur van President Biden vindt dat de overheid eigenlijk alle banken zou moeten overnemen, zodat de overheid de prijzen en de aandelenprijzen volledig kan beheersen. (VS, tekst)
  (Denk maar eens na over wat dit zou betekenen: de volgende stap naar totale beheersing en controle in handen van enkele mensen waar we ons lot aan verbinden. En dat zou niet zo erg hoeven te zijn, net als communisme niet erg hoeft te zijn, als die mensen maar te vertrouwen zouden zijn en alles doen voor het volk. Maar de ervaring leert dat dat niet zo is. Er zijn nog veel te weinig leiders die in 'wij' denken-Ed-)

 14. Honderduizenden kinderen tussen 5 en 11 jaar zijn dit weekend gevaccineerd tegen Covid in de VS. (VS,tekst)
  (Ik raad je af het artikel te lezen, omdat het nogal fel en religieus van opzet is. Hoewel ik het er in grote lijnen wel mee eens ben, veroorzaken dit soort geschriften bij mij altijd ten onrechte wat valse schaamte. Zal wel met m'n opvoeding te maken hebben. 
  Maar het is inderdaad een soort van offer aan....ja aan wie? Een offer omdat het een Russische roulette is. Veel meer kinderen die gered worden van een Covid-dood vinden de dood door het vaccin. En dan is er nog een grotere groep die blijven bijwerkingen zal hebben, terwijl die hele groep eigenlijk niets te vrezen had. Gezonde kinderen, die mogelijk gaan(over)lijden omdat iemand heeft bedacht dat kinderen medeverantwoordelijk moeten zijn voor het wel of niet ziek worden van oudere mensen en daarom ook aan het experiment moeten meedoen. Het is ronduit ziek. -Ed-)

 15. Ik ga hier niet eens iets over zeggen. Het is walgelijk hoe Pfizer kinderen bewerkt tot het accepteren van een onnodig en kwalijk vaccin. Sorry, heb ik toch wat gezegd, maar meen het hartgrondig. 

 16. Interview met een cardioloog over de fraude met gegevens door Pfizer bij de vaccin trials. (Engels, video, 10 min).
  (Zeker met deze informatie en wat de redacteur van de BMJ zegt over de vaccins "de claim dat vaccins mensenlevens zouden redden komt alleen van de bedrijven, de werkelijkheid toont geen enkele vermindering van het aantal doden aan", gevoegd bij het feit dat het vaccin op het topmoment maar 1% minder kans op Covid geeft, zou toch voldoende moeten zijn....)

 17. Ook de mensen in de haven zijn de tweedeling zat. 'De maat is vol'. (NL,tekstje)

 18. Uitzending van Australisch programma Under the Wire, waarin gesproken wordt over onderdrukte feiten, censuur en opstaan om de familie te beschermen. Redelijk interessant om een stukje te bekijken en de kracht van het verzet tegen onredelijke zaken te zien. (Austr, video)

 19. Korte video (2 min) waarin klokkenluider Zach Vorhies vertelt wat Google voor ons verbergt met alle censuur. Volgens hem kost dit beleid letterlijk levens. (Engels, video)

 20. Een analyse van alle rapporten over maskers, laat zien dat er weinig overblijft voor degenen die beweren dat ze helpen het virus te beteugelen. De meeste laten helemaal geen significant verschil zien, anderen die wel enig verschil laten zien zijn slecht uitgevoerd of het verschil is zo klein dat het niet noemenswaardig is. En dan is er nog een onderzoek waarbij het geringe voordeel niet opweegt tegen het nadeel. Kortom, het slaat nergens op, het dragen van een masker. 
  (En dat betekent dat de opdracht maskers te dragen een andere functie moet hebben; ons angst inboezemen bijvoorbeeld, of ons figuurlijk monddood maken, ons afleiden van andere dingen -Ed-)

 21. Video met een Canadese arts uit British Columbia, die flink heeft ingeleverd op z'n privileges omdat hij kritisch is en vragen stelt. Hij durft het onderwerp desondanks te bespreken. (Engels, video,22 min)

 22. Een plaatje van zomaar een aantal Canadese verpleegkundigen die nu hun baan kwijt zijn. En vaak ook inkomen. Omdat ze voor hun gezondheid kiezen. Terwijl ze vele jaren voor de gezondheid van anderen hebben gekozen, en dat graag nog zouden doen. (foto's)

 23. Dit pilotenechtpaar is ook de dupe van het beleid van United Airlines. Ze zijn met verplicht onbetaald verlof, verplicht aan de grond, omdat ze niet kozen voor het vaccin. Net als bij al die verpleegkundigen, geven ook deze 2000 luchtvaartmedewerkers aan hoe belangrijk ze het vinden het vaccin niet in hun lichaam te krijgen. De meesten krijgen geen loon doorbetaald en zitten zonder inkomen. Toch kiezen ze daarvoor als ze moeten kiezen omdat het vaccin verplicht is. (tekst, VS)
  (Het heeft niets met niet solidair zijn te maken, niets met anderen benadelen, maar puur met de gezondheid. Kiezen voor de eigen gezondheid, en het risico van het virus voor lief nemen gezien het feit dat ze niet zoveel kans lopen daar echt heel vaal last van te gaan krijgen.) 

 24. De afgelopen 10 maanden zijn 101 Falung Gong beoefenaars tot stervens toe vervolgd door de Chinese overheid. Ik meld dat, omdat Falung Gong beoefenen behoort tot een categorie mensen die de Chinese overheid niet wil. Het zijn mensen die te zelfbewust zijn en die zoeken naar de waarheid. En alleen om dat feit, ze doen verder niemand kwaad, worden ze vervolgd. Zoals hier mensen nu gaandeweg vervolgd dreigen te gaan worden omdat ze geen experimenteel vaccin in hun lichaam willen. Omdat ze de integriteit van hun lichaam willen beschermen. Van het een komt gaandeweg het ander........(tekst, Engels)

 25. Zomaar wat beelden en opnames van de bijwerkingen van de Covidvaccins. Voor de mensen die denken dat als je denkt dat je ze niet krijgt je ze ook niet zult krijgen. Deze voetballer met myocarditis door het vaccin, kan zijn loopbaan misschien opgeven. Of deze met pericarditis. De volgende twee kun je alleen bekijken via telegram: een duiker die bij de top behoort van het langst onder water zonder adem te halen, nu met myocatditis na Pfizer, of deze zangeres/songwriter die al 5 maanden met heftige bijwerkingen zit na haar Pfizer.
  (Ik kan hele blogs vullen met dit soort beelden en berichten. En toch stopt het grootste deel van de mensen hun kop in het zand. Hun zal het niet overkomen. Ik hoopt het van harte. Maar denk na voordat je verder meegaat in deze ongezonde gekte -Ed-)

 26. Het 'fotoboek' vanuit Australië. Wat opvalt ondanks alle heftige maatregelen, die nog veel verder gaan dan hier, is de stemming van de mensen op het moment dat ze gezamenlijk actie ondernemen, zich gesterkt voelen met elkaar en bij elkaar. Op het moment dat ze het gevoel hebben iets te doen wat belangrijk is. 

 27. En dit is wat dreigt, niet alleen in Australië maar wereldwijd als we als burgers alle macht uit handen geven aan autoriteiten die andere belangen hebben dan hun volk te dienen. Langdurige maatregelen met als excuus een virus, terwijl het politiek falen of andere agenda's met supercontrole over alles en iedereen moet verbloemen. Weet dat er op een bepaald punt geen weg meer terug is. 

 28. En dit is de realiteit. In Australië al meer dan 10.000 claims in verband met schade door de vaccins. Wat alleen al de belastingbetalers heel veel geld gaat kosten, omdat de industrie gevrijwaard is van aanklachten en de overheden de schade moeten vergoeden. 

 29. De aarzeling over de volgende vaccins neemt bij de bevolking in Australië toe, dezelfde geluiden hoor ik in NL. Persoonlijk juig ik dat toe, al is de kanttekening dat mensen die zich hebben laten vaccineren misschien wel deels afhankelijk zijn van de volgende prik voor hun bescherming, terwijl ze daarmee ook weer een groter risico lopen op heftige bijwerkingen. Het allerbelangrijkst blijft het jezelf zo goed mogelijk op een natuurlijke manier (ook) te beschermen: voldoende slaap (op tijd naar bed), voldoende ontspanning, sociale contacten(!), regelmatig knuffelen, supplementen als vitamine C & D, zink, selenium, en een goede munt. 
  De aarzeling kan ook niet anders, want steeds meer mensen worden geconfronteerd met sterfgevallen en heftige bijwerkingen door het vaccin in hun omgeving of kennissenkring. Het kan ook niet anders. Op een gegeven moment moeten mensen echt gaan nadenken over wat ze willen. 

 30. Een chemicus beschrijft in de Megyn Kelly Show de bijwerkingen van zijn vrouw na het Covid vaccin (video, 8 min, Engels)

 31. Hier kun je een rapport aanvragen en tegelijk je aanmelden voor een documentaire over het Covid Vaccin met alle ins en outs, vooral ook die we niet horen van de mainstream media. Zoals bijvoorbeeld de verdubbeling van het aantal hartproblemen sinds januari dit jaar. De docu's zijn indrukwekkend, maar wel in het Engels. 

 32. Dit soort teksten zijn typerend in deze tijd. Erger in deze tijd dan ervoor, maar ook toen waren ze er al. Er gebeurt iets en voor iedereen is het duidelijk dat het te maken heeft met wat kort ervoor is toegediend, en de dokter is er blind voor. De dokter snapt het niet en snapt niet hoe het komt. In dit geval een beroerte 2 dagen na het Pfizer vaccin. Het is geen eens kwade wil van de dokter, net zoals al de artsen in NL geen verband zien tussen het Covid vaccin en de mensen met klachten op hun spreekuur die toevallig zijn begonnen na de prikken. Ik heb wel eens gezegd dat geneeskunde een soort religie is geworden, met een soort eigen waarheid en geloofsovertuigingen. Nu met Covid lijkt het nog enger, meer een sekte. Waarbij offeren normaal is. Het offeren van kinderen, het offeren van de autonomie en de integriteit van ons lichaam. En de God is BigPharma. En het enge is dat de gelovigen niet door hebben dat ze zo in de ban zijn van.......(tekstje, Engels)

 33. Dit bericht van een verpleegkundige die al 45 jaar geregistreerd stond, is een droevig maar ook mooi bericht. Het is sowieso mooi om te zien hoeveel verpleegkundigen, maar ook andere beroepen, die hun werk (en vaak ook inkomen) wordt ontnomen op een positieve manier vooruit kijken, en kijken hoe ze de wereld beter kunnen dienen. (tekstje, Engels)

 34. Het zat eraan te komen, de nieuwste cijfers van de officiële bijwerkingen databank in Europa. Inmiddels 30.000 doden! En 2,8 miljoen bijwerkingen gemeld. Ter herinnering: dit is een grote onderrapportage, het gaat feitelijk om vermoedelijk 10-20x zoveel mensen
  (En wordt er iets met die kennis gedaan? Nee, iedereen die iets in de melk te brokkelen heeft slaap vrolijk door en de media vermelden het niet eens. Bovendien wordt er enorm gemanipuleerd met cijfers om de politiek te beïnvloeden. Vandaag (16/11) meldde Nu.nl dat er meer dan 300 mensen in het ziekenhuis waren opgenomen, maar de officiële cijfers van het dashboard van de overheid kwam tot ergens rond de 215. Waar komt die 300 dan vandaan? Het is dezelfde soort manipulatie die het RIVM hanteert door cijfers van weken geleden te nemen en te vertellen dat het nu zo is. In vind het gewoon list en bedrog, ronduit het volk voorliegen). (Engels, tekst, inclusief alle onderverdelingen van bijwerkingen; per vaccin vermeld). 

 35. In Amerika is een gerechtshof aangewezen om de vele rechtszaken tegen het mandaat te behandelen. Als dat er veel zijn, uit veel staten, wordt er geloot. In dit geval pakt het wellicht minder goed uit voor President Biden, aangezien het lot is gevallen op een hof bestaande uit een meerderheid van Republikeinse conservatieven. Maar daarom misschien wel goed voor de mensen die niet gedwongen willen worden een experimenteel vaccin ingespoten te krijgen en voor de staten die sowieso al die maatregelen niet willen omdat ze menen dat het beter gaat zonder. (VS, tekst)

 36. Artsen en verpleegkundigen spreken zich in de VS uit over de consequenties van de vaccin mandaten. Het heeft nogal gevolgen. (VS, tekst)

 37. Net als in Nederland en net als de WHO baas dat ook al opperde, wordt nu ook door de CDC in Amerika gezegd dat haardimmuniteit tegen Covid wellicht niet mogelijk is. (tekst, VS)
  (ik zou daar een kanttekening bij willen maken. Haardimmuniteit kwam altijd op een natuurlijke manier tot stand, via de natuurlijke aanmaak van afweerstoffen. Twee dingen zijn nu compleet anders. Omdat er razendsnel 'vaccins' zijn ingezet heeft die natuurlijke gang van zaken nooit een kans gekregen. Je zou kunnen zeggen dat BigPharma met behulp van de overheden die kans onmogelijk heeft gemaakt, waardoor we afhankelijk zijn van de 'vaccins'. Bovendien is dit ook weer een van de wetmatigheden die de WHO ineens heeft omgekeerd: de WHO ging op een gegeven moment beweren dat haardimmuniteit alleen via vaccins kon. Klinkklare onzin, maar wie gelooft nu de WHO niet? De consequenties zijn nu dus: we zullen 'vaccins' nodig hebben = zeker als we ons hebben laten vaccineren - om ons dat hele kleine beetje extra bescherming te geven; of accepteren dat de natuur de natuur is en dat wij daar onderdeel van zijn, ongeacht de gevolgen -Ed-). 

 38. Ik meldde eerder dat de Nationale Garde in Oklahoma geleid wordt door een bevelhebber die zijn manschappen geen vaccin mandaat wenst op te leggen. Het Pentagon heeft daar nu op gereageerd door te zeggen dat zij de autoriteit hebben om dat te eisen. (VS, tekst)
  (Het is het zoveelste voorbeeld wat laat zien dat het helemaal niet gaat om de gezondheid van mensen of om verstandig overleg. Het gaat om macht en controle. Daar draait dit hele Covid0gebeuren om. Duizenden zo niet tienduizenden mensen die patiënten en hun land dienden zijn nu zonder werk en inkomen. Het interesseert de overheden geen zier. Het gaat er niet om of zij goed voor hun burgers kunnen zorgen. Ook in NL is er werkelijk niets gedaan om de zorg te verbeteren, in tegendeel. Mar nu wel de cijfers gebruiken om discriminerende maatregelen door te douwen. -Ed-)

 39. Een artikel wat beschrijft waarom Ivermetcine beter is dan de nieuwe anti-virus pil van Pfizer. Bedek dan ook nog dat die pil heel duur is, terwijl Ivermetcine vele malen goedkoper is en kan bogen op vele rapporten die laten zien dat de bijwerkingen miniem en de effecten groot zijn. (VS, tekst)

 40. Weer eens een klok die geluid wordt door een klokkenluider. In dit geval over de FBI, die anti-terreur hulpmiddelen heeft ingezet tegen de eigen burgers, tegen ouders die het net eens waren met het vaccin-mandaat. (VS, tekst)

 41. Op de eerste dag van de lock down voor ongevaccineerden in Oostenrijk zijn 15.000 mensen gecontroleerd. (tekst, Engels)

 42. Het hoort niet, je zou deze kunnen aanvragen als je je opgeeft voor de nieuwe documentaire reeks over het Covid vaccin, maar omdat weinig mensen deze blog bekijken, durf ik deze link door te geven met cijfers die CNN vergat te vertellen over Covid (Engels)
  Wat niet wegneemt dat ik die documentaire van harte aanbeveel. Het geeft veel inzicht en helpt je beslissingen te nemen als dat nodig is. Ze beginnen 30 november (voor ons waarschijnlijk een dag later). 

 43. Dat de overheid lange armen heeft blijkt uit het weigeren van Vistaprint (Australië) om flyers te printen die de RDA (ReigniteDemocracyAustralia) wilde laten printen. (Austr. tekst + flyers)

 44. Een nieuw probleem voor het onderwijs in Australie nu blijkt dat bijna 700 stafmedewerkers weigeren het vaccin te nemen. (tekst, Austr)

 45. Interview met Dr. Robert Malone, de ontdekker van het mRNA vaccin, die stelt dat mensen pas wakker worden als er veel kinderen door het vaccin overlijden. Dat dat gebeurt, daar is hij van overtuigd. (video, Engels)

 46. Zoals ook de eigen cijfers van het RIVM lieten zien dat ze logen over het grote aantal ongevaccineerden in het ziekenhuis, zo laat de VAERS, de databank van bijwerkingen van CDC/FDA in Amerika zien hoe veel ernstige bijwerkingen verzwegen worden door deze organisaties. Er komen nog wat meer bijzondere getallen uit. Zo blijkt het Covid-vaccin 800x dodelijker te zijn dan het pokkenvaccin. Ook bleek uit de trials eigenlijk al dat het vaccin meer doden veroorzaakte dan het redde (20 in de gevaccineerde groep, 14 in de controlegroep). Als je het uitrekent (Steve Kirsch, onderzoeksjournalist), dan moet je om 10.000 mensen te redden er 150.000 laten overlijden als bijwerking. Oftewel, we vermoorden er 15 om 1 leven te redden. 
  (En dit is nu precies de gekte waar ik me nogal kwaad om kan maken, dit riekt naar genocide op basis van handjeklap met BigFarma. Aanvankelijk had de overheid zich nog kunnen verschuilen achter leugens van de industrie, maar nu doen ze moedwillig mee. Immers, de cijfers zijn bekend -Ed-)

 47. Deze student overlijdt bij een potje basketbal.(tekst, Engels).
  Maar interessant is de app-communicatie waarin iemand terecht vraagt 'is ie gevaccineerd' en een ander reageert met 'wat doet dat er toe?'. Nog veel te veel mensen zijn blind voor de relatie tussen de vaccins en de enorme hoeveelheid bijwerkingen, inclusief de dood. Eigenlijk zou je je bij elke nieuwe medische situatie nu moeten afvragen of de persoon gevaccineerd is en of er een relatie zou kunnen zijn. Immers, het gaat om een experimenteel vaccin, waarbij we in de testfase zitten. Dus kan alles potentieel een bijwerking zijn en moet dat worden uitgesloten of vermeld. 

 48. Deze tabel van de WHO geeft ook redelijk inzicht in de hoeveelheid bijwerkingen ten opzichte van andere vaccins. (tabel met cijfers, Engels)
  Natuurlijk zijn er veel meer meldingen aangezien dit er net zoveel zijn als in Europa, maar dat is het nadeel van verschillende meldsystemen. 

 49. En dan dit tabelletje over pericarditis en myocarditis. De toename is bijna krankzinnig en volledig toe te schrijven aan het vaccin. (tekst, Engels)

 50. Deze tekst is zowel wrang als veelzeggend en waar. (Engels, tekstje).
  Vertaald: "Als je toch een booster nodig hebt terwijl je volledig gevaccineerd bent, en moet worden getest terwijl je volledig gevaccineerd bent, en opgenomen moet worden terwijl je volledig gevaccineerd bent, en ondanks dat je volledig gevaccineerd bent maskers moet dragen, sociaal afstand moet bewaren en lock downs. Dan is het tijd om toe te geven dat je VOLLEDIG opgelicht bent".

 51. Deze video heb ik niet helemaal gezien, maar na 3 minuten zie je een aantal spectaculaire opnames, waarbij mensen in het openbaar gewoon plotseling neerstorten en overlijden. Sommigen zelfs tijdens een TV uitzending of presentatie. (video, Engels)
  Maar buiten spectaculair is het vooral abnormaal en ernstig. Dit is namelijk absoluut niet normaal, maar bizar. We zullen dit steeds vaker gaan zien en hopelijk gaan mensen dan toch nadenken.....

 52. Dit is de laatste aflevering van de serie 'Tegenwind" (video, NL, 90 min).
  Alle deelnemers in de afleveringen om de tafel pratend "over het post-corona tijdperk en onze toekomst". Meer informatie vind je op dezelfde pagina als de video. 

 53. Een uitleg van Jerremy Hammond over hoe ouders misleid worden door autoriteiten over de voor- en nadelen van de vaccins voor kinderen. (Engels, video). 

 54. Volgens deze nieuwszender zouden er in Amerika al 300.000 doden door de vaccins zijn. Gerekend met een onderrapportage van 40x laten de officiële data in Amerika dat zien. Op basis van de onderrapportage in Europa werd dat onlangs op die manier voorgerekend dat er hier in de EU 450.000 doden zouden zijn....
  Onvoorstelbare getallen die waarschijnlijk ook nog waar zijn bij benadering. Het zouden er zelfs meer kunnen zijn. 
  Nog even en er zijn meer doden door de vaccins dan door het virus. Als je daarbij ook nog bedenkt dat de mutant - het delta-virus - het gevolg is van de vaccins.......

 55. Waar al een vermoeden van was, wordt nu door Gommers duidelijk: het kabinet heeft een eigen agenda. Ze gebruiken het OMT en RIVM als excuus om maatregelen te nemen en controle te vergroten.
  Volgens de aflevering van "Inspired", over de astrologische maand november, zouden rond volle maan - 19 november - een aantal zaken duidelijker worden, zouden de 'daders' achter wat er gebeurt duidelijker worden. Is dit een begin? (NL, tekstje)

 56. De mainstream media in Australië zijn net zo verdorven als in NL, wat op zich niet verbaast. Ze proberen de RDA in een kwaad daglicht te stellen, zoals de NL media dat ook doen bij demonstranten die disproportioneel met geweld worden belaagd door de ME/politie. Wereldwijd gebeurt hetzelfde: er is een verhaal van de overheden en de media en alles wat daar vanaf wijkt moet worden bestreden. Hoe, dat maakt niet uit. Het liefst zo dat ze ophouden zich te verzetten.......(Austr, tekst)

 57. Ook dit is wat wereldwijd gebeurt: overduidelijke bijwerkingen van de vaccins worden niet gemeld. Met allerlei excuses om dat niet te doen. (Austr, tekst)
  Maar gezien het feit dat we midden in een experiment zitten, in een testfase (tot eind 2023 voor de eerste vaccins!) zou iedereen extra alert moeten zijn en alles moeten melden.

 58. En dit is, net als met het vollopen van de ziekenhuizen precies wat er door deskundigen werd voorspeld over wat de reactie op de mRNA vaccins zou zijn. Maar in plaats van dat er nu wel naar die deskundigen wordt geluisterd, worden ze nog steeds buitenspel gezet en voor complotdenkers uitgemaakt. (Engels, tekstje)

 59. Ook deze tri-atlete, de gezondheid zelve voor haar vaccins, lijdt onder de gevolgen van de vaccins. En zoals alle mensen die gebukt gaan onder de gevolgen van de vaccins, waar ze niet op hadden gerekend - immers, ze zijn veilige en effectief (in welke zin?) - wil ze dat iedereen de risico's hoort, dat de autoriteiten eerlijk zijn. (tekst, Engels)

 60. De over-all sterfte in Europa is enorm toegenomen. Toby Rogers luidde in mei al de klok over de cijfers, maar werd vervolgens van de social media afgegooid. De waarheid mag immers niet gezegd worden. Terwijl inmiddels duidelijk is dat de vaccins geen vermindering geven van kans op infectie, overdragen, ziekenhuisopname of sterven (ondanks wat het RIVM allemaal roept), maar wel een enorme toename aan het aantal bijwerkingen en sterfte door de vaccins, zien we ook in Europa sowieso een toename van het aantal sterfgevallen over de hele breedte. Sterker nog, het is zelfs meer bij jongere mensen: ten opzichte van 2020 (geen vaccins) 2x zoveel in de leeftijdsgroep 15-44 jaar; 1,5x zoveel van 45-65 en 1,4x zoveel bij 65-74 jaar. Wat zou de oorzaak zijn? Welke rol speelt hier het vaccin? (tekst, Engels)

 61. Overigens is er ook in de media strijd tussen meelopers en onafhankelijk journalisten. Onafhankelijk onderzoeksjournalisten kunnen eerlijk zijn en hun integriteit en normen en waarden volgen als ze onderzoek doen en artikelen schrijven. Zo kunnen ze tot het naadje van de kous komen en eerlijke informatie geven. 'Gewone' mainstream journalisten zitten in het web van het 'verhaal' van overheden en media en moeten zich aan codes houden die niet in het belang van eerlijkheid en de burger zijn. Natuurlijk ontkennen ze dat, maar gelukkig klappen er voldoende uit de school om te weten dat ze helemaal niet vrij zijn om te vertellen wat ze willen. Dus wat gebeurt er: de mainstream media vallen de onafhankelijk journalisten aan om hen monddood te maken of in een kwaad daglicht te stellen
  Maar zoals de Belgische RIVM-baas het zei "de gemiddelde burger is te dom om door te hebben hoe het zit, dus die kan je alles wijsmaken". Daar maken de mainstream media ook gebruik van..........(tekst, Engels)

 62. En zo beïnvloedt Bill Gates dus de media, 319 miljoen aan donaties. (VS, tekst)

 63. Lisa Booth, een nationaal Amerikaans televisie persoon, legt uit waarom zij zich niet laat vaccineren, en heeft een breed scala aan argumenten. (VS, tekst)

 64. Niet verrassend zal het zijn dat het aantal doden dat Pfizer opgaf rond de trials (die nog steeds voortduren) niet klopten. Misschien wel verrassend dat in de vaccin-groep meer mensen overleden dan in de controlegroep. En van die laatsten gingen er nog een aantal niet aan Covid dood ook. Uit de trials zou dus blijken dat er meer mensen met het vaccin doodgaan dan zonder. Precies wat nu in de reeële wereld ook aan het gebeuren is. En het RIVM maar blijven beweren dat vaccineren goed is..........(VS, tekst)

 65. Artikel wat laat zien dat lock downs voor ongevaccineerden niets met wetenschap te maken heeft, maar puur een strafmaatregel is. (VS, tekst)

 66. In Florida is een wet aangenomen die ongevaccineerden moet beschermen tegen de vaccin mandaten van de federale overheid. (VS, tekst). Het is een van de vele tekenen van verzet tegen de dictaten van overheden. 

 67. De FDA in Amerika vraagt de rechtbank toestemming de data rond het Pfizer Covid vaccin en de stukken op basis waarvan toestemming is verleend voor 55 jaar geheim te mogen houden. (VS, tekst) 
  Ik denk niet dat ik hier iets over hoef te zeggen, zeker niet nu uit de upgrade van de trials blijkt dat het vaccin meer doden veroorzaakt dan voorkomt. 

 68. Als reactie hierop vervolgt de vaccinatieschade autoriteit de FDA, omdat ze dit niet accepteren. (Vs, tekst). Er wordt al een poos gevraagd om alle data, omdat velen het niet vertrouwen. Velen denken dat de toestemming te gemakkelijk is gegeven, hetgeen langzamerhand ook bijna niet anders kan. In Amerika is BigFarma net als in NL gevrijwaard van vervolging voor schade door de vaccins. In NL betaald de staat de eventuele door een rechter bepaalde schade, in Amerika is daar een speciaal instituut voor met vaccinatieschade experts. Op GreenMedInfo reageert de vaccinatie-autoriteit. (tekst, Engels)

 69. In Nederland mag er van de inspectie geen Ivermetcine worden gegeven. In Texas raakte een arts de bevoegdheid ook in het ziekenhuis te werken kwijt, omdat ze meer dan 2000 patiënten behandelde, waarvan veel met Ivermetcine zonder dat ze naar het ziekenhuis behoefden. Nu ze heeft opgeroepen dat ze alleen nog ongevaccineerden wil behandelen omdat die nergens anders terecht kunnen, heeft het ziekenhuis haar vergunning geschrapt. Het had overigens toch niet gekund, de verdere samenwerking, want het ziekenhuis laat geen ongevaccineerden meer binnen. En toch is Texas een van de staten die tegen de mandaten is.......(VS, tekst) maar is dit mogelijk het gevolg van private ziekenhuizen. 

 70. Uitzending (video, VS) waarin Jeremy Hammond de vloer aanveegt met de studies die de CDC zegt te hebben over natuurlijke immuniteit, en het feit dat vaccins beter zouden werken dan natuurlijke immuniteit.
  Overigens heb ik een aantal keren dingen van hem gehoord of gelezen die ik niet leuk vond om te horen omdat ik hoopte dat het anders was. Maar hij is een onafhankelijk onderzoeksjournalist die z'n werk heel serieus neemt, en dus de dingen schrijft waar hij bewijzen voor vindt. Hij is er niet op uit om dingen te schrijven di we leuk vinden, maar die de waarheid zijn op basis van echte wetenschap. En dat kan ik alleen maar waarderen. 

 71. Ik maakte eerder melding van de data van de WHO zelf over bijwerkingen, dit is de PDF waar alle bijwerkingen-meldingen gespecificeerd in staan. In meen 315 bladzijden. Maar zoals ik al eerder zei, dit is slechts een klein deel van de werkelijke aantallen. Alleen de databank van Europa telt al meer bijwerkingen..........(het is mogelijk dat je hem alleen met telegram kunt openen) (tekst, Engels)

 72. In Australië hebben al meer dan 20.000 verpleegkundigen hun baan verlaten door de verplichte vaccinaties. Na de boosters zullen er wel meer volgen, want net als ik in NL hoor, hebben veel mensen zoiets van 'tot hier en niet verder, ik accepteer geen nieuwe prikken'.

 73.  Vanavond op TheHighWire met Del Bigtree een uitzending over de bovenbeschreven zaken rond de CDC en de FDA, geheimhouding en natuurlijke immuniteit. En een nieuw interview met wetenschapper Geert Vanden Bossche, die vorig jaar al waarschuwde voor wat we nu zien: massale ellende door de delta-variant, ziekenhuizen vol met gevaccineerden, massale sterfte en bijwerkingen door de vaccins. (video, Engels/VS) Hij probeerde toen de gezondheidsautoriteiten te bewegen tot een open discussie, welke er niet kwam. Ik zal de link naar de uitzending plaatsen als die er is, sterker nog, de link werkt, en anders gaat hem om aflevering 242. 

 74. Liet ik hierboven een social media bericht zien over iemand van 30 die na twee Pfizer vaccins werd gediagnosticeerd met darmkanker, dat account is nu geblokkeerd door Twitter. (Tekstje, Engels). Het feit dat deze betrokkene haar angst uitspreekt, wordt als misinformatie beschouwd door Twitter. 

 75. Op deze link kun je een petitie ondertekenen tegen de QR-code op de werkvloer. (NL, tekst)

 76. Het lijkt erop dat de Bank of America, nota bene in Florida, aanstuurt op een scheiding van gevaccineerden en ongevaccineerden op de werkvloer. Ze mogen zeker in Florida geen ongevaccineerden weigeren vermoed ik, maar dit is toch ook een bijzondere manier van tweedeling. (tekst, VS)

 77. Een mooi initiatief van verloskundigen in Australië. Volledig respecteren van de eigen keuzes van de zwangeren en hen daarin begeleiden.(tekst, Austr)

 78. Uit deze Zweedse studie blijkt dat het aantal sterfgevallen de eerste twee weken na het tweede vaccin 20% hoger ligt dan daarbuiten. Daarnaast blijkt ook weer dat de bescherming na 6 maanden weg is. Maar met name die 20% mag toch verontrustend genoemd worden, al past het helemaal in alle waarschuwingen door de experts vooraf. (tekst, Engels)

 79. Dit grafiekje laat mooi zien hoe het in Oostenrijk is. Ondanks de verplichte maskers en het vaccinatiepaspoort zijn de besmettingen omhoog gevlogen. Het lijken wel seizoensinvloeden.............(grafiekje met Engelse tekst)
  (Net als in NL. Seizoensinvloeden waarvan de overheid denkt dat ze die kan beïnvloeden door ongevaccineerden te straffen voor het feit dat gevaccineerden het virus rondstrooien. Beetje naïef is het wel -Ed-)

 80. Het is toch eigenlijk bizar dat gezondheidsautoriteiten geen data bijhouden van zaken die van belang zijn, zoals natuurlijke bescherming? Het RIVM hield bijvoorbeeld niet bij hoe het zat met problemen bij het prikken, of de hoeveelheid (on)gevaccineerden in het ziekenhuis, of de bijwerkingen van het vaccin. De CDC heeft nu toegeven dat ze helemaal niet kijken naar natuurlijke immuniteit. Ook in NL mag onderzoek daarnaar en het trekken van consequenties daaruit wel beter. (VS, tekst)

 81. {even buiten de corona, hoewel......Gaf Bill Gates onlangs toe zich vergist te hebben in het effect van de vaccins 'ze werken niet', ook in zijn geloof dat alleen met kunstmest de toekomstige voedsel voorraad kan worden verkregen vergist ie zich volgens deskundigen. De stikstof ballast is nog erger voor het klimaat dan eerder werd gedacht. 
  ((VS, tekst)

 82. De nieuwgekozen gouverneur van Virginia stelt zich op als een echte diplomaat. Hij zal geen mandaat voor maskers op prikken opleggen, maar het ook niet verbieden als lokale autoriteiten het wel doen. (VS, tekst)

 83. Bill Gates was de man die al ruim voor de 'uitbraak van de pandemie' vertelde dat er een pandemie aan zat te komen en hij organiseerde mede de oefening 1-2 maanden voor de uitbraak. En prompt kwam er een 'pandemie'. Nu waarschuwt hij voor aanvallen met het pokkenvirus. Volgens menig vooruitdenker (nu kun je ze nog complotdenkers noemen, maar veel van wat zogenaamde complotdenkers dachten blijkt volledig uit te zijn gekomen het afgelopen 1,5 jaar, dus wees voorzichtig met die term) is dat de volgende fase in de poging mensen wereldwijd te onderwerpen aan een gecontroleerd digitaal systeem op weg naar 2030 (The Great Reset). We gaan het zien. Opvallend is wel dat Bill Gates dingen bijna lijkt te creëren, zo vaak heeft hij gelijk met rare voorspellingen. (VS, tekst)
  (Hopelijk worden we dan wel gelijk wakker en raken we niet weer in een angstpsychose -Ed-)

 84. Deze link geef ik eigenlijk alleen maar door vanwege de grafiek/het schema omtrent de mortaliteit van het Covid vaccin op de tijdlijn. In de loop van de tijd verandert de reden van de kans op sterven door het vaccin. Dit is wat experts ook vanaf het begin hebben gezegd, waar ze voor hebben gewaarschuwd. Het laat ook zien dat het overleven van de eerste maanden geen reden is om te denken dat het vaccin ie geen kwaad meer doet. Een harde boodschap, maar het is goed te weten in wat voor oceaan we varen; waar we aan begonnen zijn. (VS, tekst)
  (verder link ik zelden door naar Natural News, omdat ik Mike Adams hoog had zitten tot hij er blijk van gaf erg blind Trump aanhanger te zijn (inclusief de complottheorie rond Q) en nogal bijna religieus tekeer gaat over wat er nu gebeurt; hij heeft wel vaak gelijk, maar de terminologie en felheid maakt dat ik niet vaak link -Ed-)

 85. 4 Australische artsen spreken zich uit op video, maar hun gelaat is verborgen omdat ze anders gestraft worden. (video, Austr)

 86. Dit is een mooie boodschap van een Canadese (ex)verpleegkundige. Slagen met hoge cijfers en keihard werken, slim en verstandig genoemd worden. Maar als je met datzelfde verstand onrecht en verkeerd handelen aankaart ben je ineens iemand die niet weet waar ze het over heeft, een complotdenker, niet goed bij je hoofd. En verlies je je baan. 
  (Dit is te plakken op elke arts, elke mens met gezond verstand, die zich verzet tegen wat er nu gebeurt. Van onzinnige mondmaskers tot vaccinatiedwang, terwijl we weten dat de vaccins niet werken, meer doden veroorzaken en alleen maar worden doorgezet omdat er miljarden in geïnvesteerd zijn en politici zichzelf aan de schandpaal nagelen als ze terugkomen op hun foute beslissingen - of toch die dubbele agenda van The Great Reset? -Ed-)

 87. Dit is dus hoe het werkt, de beïnvloeding. Met een kop dat mondmaskers de beste bescherming zijn tegen coronabesmettingen, heb je het grootse deel van de mensen al zover dat ze denken dat dat waar is. Buiten beschouwing wordt gelaten dat geen enkel ander (groot) onderzoek het nut heeft aangetoond. Verder staan in het artikel zelf al een flink aantal kanttekeningen en bezwaren tegen de conclusie. Maar dat doet al niet meer zoveel terzake als de kop geland is. Ongetwijfeld wordt dit onderzoek nog ruimschoots aangevallen door mensen die wel eerlijke wetenschap bedrijven. Maar het eerste schot is een daalder waard......-Ed- 

 88. Oostenrijk in complete lock down en gaat over op verplichte vaccinatie voor de hele bevolking. (Nu.nl) 
  (Dit stond wel in de mainstream media, maar ik meld het toch, omdat het laat zie hoe politici in paniek aan het raken zijn. Ik ben er alleen nog niet zeker van waarom. Is het vanwege de oplopende besmettingen waardoor ze (weer) paniekmaatregelen nemen die eerder ook al niet bleken nuttig te zijn en die zullen leiden tot nog meer doden? Is het omdat ze zichzelf voor schut zetten en veroordelen als ze de ingeslagen weg verlaten en hun verstand gaan gebruiken? Of is het omdat de weerstand groeit en ze daarom maar rigoureus ingrijpen in de hoop het volk gedwee te krijgen om hun gezicht te redden - of hun agenda te volgen als de Reset het plan is -Ed-)

 89. De laatste nieuwsbrief van Stichting Artsen Covid Collectief. (NL, tekst)

 90. Censureren wetenschappelijke bladen wetenschap? Er verdwijnen zomaar peer-revuewed artikelen uit de bladen. Interview ook met een kritisch arts hierover en over de vaccinaties voor kinderen (Engels, video)
  (Terwijl er enerzijds betrouwbare onderzoeken verdwijnen of gecensureerd worden, duiken er steeds meer dubieuze onderzoeken in die bladen op. Getuige ook het onderzoek naar het effect van het vaccin op de zwangerschap waar werd verdonkeremaand dat ruim 80% een miskraam kreeg, en getuige het hierboven genoemde onderzoek waaruit zou blijken dat maskers de beste bescherming zouden zijn. -Ed-)

 91. Zo vergaat het zelf een Canadese leerkracht-op-afstand als je niet 'meedoet'........(tekstje, Can) 

 92. En deze van Samen voor Nederland laat los van de conclusie en de oproep tot actie zien hoe veel van de argumenten van 'Wappies' waarheid bleken te zijn. Wanneer begint de rest van Nederland dat nu eens te beseffen. Hoeveel dierbaren moeten er lijden onder de effecten van de vaccinaties en hoe veel relaties moeten er lijden onder de maatregelen (of de tweestrijd over de maatregelen) voordat dat deel van de bevolking wakker wordt? 

 93. Ook Duitsland en Griekenland gaan meer onderscheid maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. De laatsten krijgen te maken met meer beperkingen. (Engels, tekst)

 94. Deze post is tranentrekken. Een meisje van 15 wat na de vaccins een hartinfarct krijgt, weken aan machines ligt en overlijdt. Hoe kun je dit als ouder verwerken. Een onnodig vaccin, wat je kind vermoordt? Omdat mensen zonder enige moreel besef hebben besloten dat kinderen moeten worden gevaccineerd met iets waarvan we inmiddels weten dat het voor veel kinderen catastrofaal is. (tekstje, Duits/Engels)

 95. Een Canadese advocaat heeft een rechtszaak aangespannen tegen Pfizer. Op zich bijzonder, omdat de industrie is gevrijwaard van aanklachten Maar het is de vraag of dat ook geldt als de feiten die de industrie heeft gegeven frauduleus zijn. En dat is wat deze advocaat nu de mogelijke ingang geeft. Het zou wel eens de eerste maar niet de laatste aanval op de industrie kunnen zijn, nu blijkt dat de 'oplossing' in de verste verte geen oplossing is. (tekst, Engels)

 96. En of de bijwerkingen van de vaccins kosten met zich meebrengen! (tekstje, Engels)

 97. In een ziekenhuis in Vancouver werden in 24 uur tijd 13 kinderen dood geboren. Deze geluiden waren er al langer, maar het wordt zo uit de pers gehouden dat ik het ook niet wilde vermelden omdat ik niet wist of het waar was. De video bij dit verhaal is zeker ook interessant. 
  (tekst/video, Engels of zo je wilt de tekst in NL)
  (Wat me irriteerde aan deze pers is dat de tekst direct in NL verscheen, maar vol fouten zat. Als je niet zo goed in Engels bent, en je die fouten voor lief neemt kan het handig zijn....-Ed-)

 98. Het AVN (Australian Vaccination-risk Network) gaat nu ook gerechtelijke stappen nemen om de rechten van mensen te beschermen. (tekst, Engels)

 99. Al lang wordt er gespeculeerd of tennis ster Djokovic wel of niet gevaccineerd is. Hij wilde het tot nu toe niet zeggen, omdat hij dat als privacy ziet. Maar nu heeft the Australian Open besloten dat alleen gevaccineerde spelers en speelsters mogen meedoen. We gaan er dus nog meer van horen. (NL tekst)

 100. Australië vandaag. Ondanks wetten die eraan komen die nog meer tweespalt en beperkingen zullen brengen, wordt de roep om verandering steeds luider en vooral talrijker.
  (De groep mensen wordt steeds groter, mensen worden wakker en zien dat het helemaal niet meer gaat om corona, en dat het vaccin en de boosters niet zaligmakend zijn. Dat de mensenrechten op alle manieren geweld worden aangedaan met leugenachtige argumenten. Dat het om macht gaat, om politieke spelletjes, maar zeker niet om onze gezondheid -Ed-)

 101. De laatste nieuwsbrief van Richard de Leth van 'Oersterk', met weer goede informatie en mooie woorden. Steeds meer mensen beginnen zich uit te spreken tegen wat er gebeurt. Zelfs Richard betrap ik erop dat ie meer uitgesproken wordt, ietsje feller. (NL)

 102. De WHO doet weer een duit in het zakje van de beïnvloeding van het volk: ze verwachten 500.000 doden ten gevolge van het corona-virus. En hoewel blijkt dat het vaccin niet beschermt, zou een vaccinatie-plicht een deel van de oplossing zijn. En mondkapjes - waarvan nog steeds geen onderzoek bewezen heeft dat ze nut hebben - zou een eerste hobbel zijn. Slaap lekker door.....
  (De commentaren op het stuk op NU.nl laat zien hoe slim de lezer is: 'ja, de vaccinatieplicht en 2G moeten er komen. Leve de intelligentie van deze lieden. Ga eens nadenken! Hoe komt het dat ondanks een vaccinatiegraad van 85% er zoveel mensen ziek worden? Precies, omdat het vaccin niet werkt. Omdat een groot deel van die zieken ziek zijn door het vaccin. Omdat een groot deel van de sterfte het gevolg is van het vaccin. -Ed-)

 103. Healthimpactnews vraagt zich af wie de ziekenhuizen straks moeten runnen als  de gevaccineerde dokters sterven en de ongevaccineerde dokters ontslagen worden of ontslag nemen omdat ze zich niet willen laten vaccineren. En daarbij geven ze een serie voorbeelden van artsen die na de vaccins overleden zijn. (VS, tekst)

 104. Zo komen ze ook met het verhaal van orthopedisch chirurg Dr. Joel Wallskog die 800 operaties per jaar deed en nu n iet meer ion staat is te werken door de bijwerkingen van de vaccins.(VS, tekst) Hij heeft moeite met lopen, omdat zijn ruggengraat is aangetast. Op dezelfde pagina kun je zijn getuigenverslag beluisteren/bekijken (VS, video)

 105. Een video met informatie over het feit dat door de spike-eiwitten het DNA niet meer in staat is de eigen foutjes en fouten te herstellen. Op die manier beïnvloeden de spike-eiwitten in tegenstelling tot de eerdere verhalen wel degelijk het DNA. En het heeft ook grote gevolgen voor de komende jaren. Voor de kans op overleving, de kans op gezond blijven. Zo blijkt vaccineren toch een Russische roulette. Zij die geluk hebben ........(video, Engels)

 106. De laatste officiële Britse cijfers laten vreemde dingen zien. Het heeft er alle schijn van dat er een soort Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) ontstaat door de vaccins. Niet alleen loopt de bescherming na verloop van tijd naar 0, maar het hele immuunsysteem verslechtert aanzienlijk, presteert negatief. Dat leek de vorige keer al zo, maar het wordt steeds duidelijker. Verontrustend. En het geldt vooral voor mensen die minstens twee vaccins hebben gekregen. Er werd door experts al vermoed dat elke prik meer nadelig zou zijn, maar ze lijken alweer gelijk te krijgen. (tekst, Engels)

 107. Op de site van de Covid vaccin Injuries stromen de berichten binnen van mensen die heftige reacties hebben op de boosters. Sommigen hadden nauwelijks reacties op de eerste twee vaccins, dachten dat ook de booster een peuleschil zou zijn, maar vergissen zich degelijk. Bovendien werd vaak ook de griepprik nog gegeven. Denk dus na voor je je opnieuw laat prikken, want dit is precies waar de deskundigen voor waarschuwden.....andere reacties: dubbele boodschap? Forse ellende na booster, man die vertelt over anderen die ook ademhalingsproblemen hebben, gevoel dood te gaan na booster (opvallend is de schijnheilige vermelding over veiligheid en effectiviteit ven de vaccins op de social media), of je wilt bidden voor haar moeder, deze wil niemand ontmoedigen, maar...., de gebeden zouden hebben geholpen, maar de reactie is heftig, dit is ook de realiteit (geliefden overlijden en jij moet stoppen met het verplegen van andere mensen die het nodig hebben), en uiteraard wordt er stevig gecensureerd (want de waarheid mag niet bekend worden), zelfs een 4 maanden oud kindje
  (Ik wilde vroeger als jongetje Ivanhoe worden om onrecht te bestrijden. Ik begin weer dat gevoel te krijgen. Wat is dit anders dan moord op dit kindje van 4 maanden?)

 108. Zakenlobby vraagt Biden te stoppen met het pesten van de zakenwereld om zich te onderwerpen aan de vaccins. (VS, tekst)

 109. Grote aantallen demonstranten hebben in diverse grote steden in Australië gedemonstreerd. (VS, tekst)
  (ik kijk met enige jaloezie naar de vreedzame demonstranten in Australië, in vergelijking met bijvoorbeeld de protesten en rellen gisteravond in Rotterdam. Al moet ik zeggen dat de houding van het kabinet/de politiek dit ook in de hand werkt. Als je naar niemand luistert en alleen je eigen zin doordramt, terwijl alle cijfers aangeven dat je onzin uitkraamt, mag je tegenstand en rellen verwachten. En eerlijk gezegd liever dit soort chaos dan helemaal geen reacties, ook al zou ik het liever allemaal vreedzaam en liefdevol zien -Ed-)

 110. Tja, de censuur die zogenaamde desinformatie zou moeten tegengaan blijft zich uitbreiden. Ik ben benieuwd waar het eindigt. (tekstje, Engels)

 111. Deze sheriff vertelt (helaas alleen te zien via telegram door de lengte van de media) dat alle gegevens van iedereen die een prik ontving binnen 24 uur gemeld moeten worden aan de overheid. De overheid heeft zo alle gegevens van iedereen verzameld. Van adres en geboortedatum tot het serienummer van het vaccin. En dit is precies de digitale controle waar zoveel mensen voor waarschuwen. Alles van iedereen is straks bekend en verzameld, zodat op elk facet van je leven invloed kan worden uitgeoefend door de autoriteiten. Verplichte vaccinaties, controle op je CO2 verbruik/budget, je schulden, je sociale gedrag, etc. 
  (Nog steeds hoop ik dat al die zogenaamde complotgedachten niet waar zijn, maar helaas begint er steeds meer op te wijzen. Weinig van wat er gebeurt is nog logisch, is nog in het belang van de gezondheid, is nog in het belang van de burger. Het begint steeds meer te lijken op een regelrechte aanval op ons burgers en onze vrijheden, onze gezondheid, onze eigen keuzes, onze integriteit. Dat wat ons mens maakt. -Ed-)

 112. Dit zijn ook dingen die je gaat krijgen. Bedrijven die hun personeel verplichten zich te laten vaccineren lopen het gevaar geboycot te worden door veel mensen die het niet eens zijn met de tweedeling, gevaccineerd of niet. Want zelfs als je je hebt laten vaccineren kun je principes hebben die maken dat je de tweedeling afwijst. Als mensen willen verbinden in plaats van elkaar afstoten en afwijzen, dan krijg je dit. En afhankelijk van wie uiteindelijk wint, welke kant de munt opvalt, kunnen bedrijven wellicht de tol betalen voor hun afwijzen van mensenrechten. (tekstje, Engels)

 113. Deze arts, dokter Bergner heeft samen met het Robert Koch instituut (het Duitse RIVM) aangetoond dat er veel sterfte is NA vaccinatie. Ze roept in elk geval op tot het onmiddellijk stopzetten van de onderdrukking van ongevaccineerden (video, Duist)
  (Op het moment dat dit soort geluiden niet meer onderdrukte kunnen worden, kan er eindelijk iets veranderen. Maar het is de vraag wat hiervan in de mainstream komt te staan -Ed-)

 114. In Idaho is een wet aangenomen om zieke arbeiders na de vaccins te compenseren. Niet meer dan teerecht lijkt me. Maar de meeste landen doen net of hun neus bloed en of er helemaal geen bijwerkingen zijn, ondanks de enorme hoeveelheid bijwerkingen en doden. Ook NL (RIVM/Lareb) doen al jaren alsof er geen ernstige bijwerkingen door vaccins bestaan. Al is het voor iedereen duidelijk, het heet vrijwel altijd 'zeer onwaarschijnlijk' en 'toevallig'. (VS, tekst)

 115. Lange, maar interessante discussie tussen Steve Kirsch en statisticus Matthew Crawford over het effect van de vaccins in het licht van de laatste 6 maand rapportage van de Pfizer Trials. En weer blijkt dat de vaccins meer ellende veroorzaken dan dat ze helpen. Hoe meer corona-vaccins, hoe meer ellende. (video, Engels)

 116. Een aantal verloskundigen in Australië die hun werk niet kunnen voortzetten, terwijl ze juist zo integer en hulpvaardig waren. (Austr, tekstje)

 117. Het foto-album van de demonstraties van gisteren in Australië, demonstraties voor vrijheid en tegen onderdrukking, discriminatie en beperkingen. (foto's)

 118. De opname van een livestream door Sayer Ji, van GreenMedInfo. Hij bespreekt de huidige situatie met o.a. de vaccinatieverplichting in Oostenrijk. (VS, video)

 119. Brief van Australische arts over de manier waarop de medische wereld en autoriteiten omgaan met het huidige probleem. "Ze hebben bloed aan hun handen". (tekst. Engels)
  (zie je overigens dat ook deze arts de doodgeboren noemt?)

 120. Oproep in The Lancet, om op te houden met het stigmatiseren van ongevaccineerden. Vooral gericht aan autoriteiten in VS en Duitsland (maar ook Hugo maakt zich hier schuldig aan, en Van Dissel) die het hebben over de pandemie van de ongevaccineerden. Deze termen zijn wetenschappelijk onjuist en gevaarlijk. (tekst, Engels)
  Enerzijds blijkt dat het ook/vooral de gevaccineerden zijn die het virus ronddragen en overdragen, maar er wordt ook opgemerkt dat vooral Amerika en Duitsland toch leerzame ervaringen uit het verleden met zich meedragen waar het gaat om stigmatiseren van bevolkingsgroepen om kleur of religie..... (ze zouden dus beter moeten weten -Ed-), De schrijver roept op om te stoppen met het stigmatiseren maar juist energie te stoppen in het samenbrengen van de gemeenschap. 

 121. In Austrlië zijn nu plaatsen waar mensen die niet subbel gevaccineerd zijn geen water en voedsel meer kunnen bemachtigen. Boggabilla is zo'n plaats. Essentiele voedingsmiddelen worden hen onthouden. En dus is er een oproep van de maatschappelijke dienstverlening om via vrijwilligers te zorgen dat die mensen eten en water krijgen. (tekst, Engels)

 122. Marlies Dekkers in gesprek met medisch socioloog Hugo van der Wedden, met als titel 'De babyboomers schreeuwen het hardst om verlammende maatregelen'. (video, NL). "Hiervoor deden we alsof de dood niet bestond". 
  (En nu wordt er hysterisch gereageerd op de kans dood te gaan, waardoor er nog veel meer doden worden gecreëerd; emoties hebben het gezonde verstand overgenomen, terwijl wij mensen met onze hersenen meer dan andere zoogdieren het vermogen hebben goed te analyseren, te wikken en te wegen, betekenis aan het leven -en de dood - te geven; maar dit alles wordt uitgeschakeld door de emoties, door angst -Ed-)

 123. Een brandweerchef en een politievrouw in Chicago vertellen waarom zij hun nek uitsteken tegen het vaccinmandaat. (VS, tekst)

 124. Gevaccineerd Engelse volwassenen onder de 60 sterven 2x zo veel als gevaccineerden in dezelfde categorie. (tekst, Engels)

 125. En in Europa zijn we de 30.000 gemelde doden door het vaccin voorbij aan het schieten. We zijn al voorbij de 30500......(tekst, Engels)

 126. Interview/gesprek van Ad Verbrugge met internist in opleiding Jona Walk over de kritische tweet die ze samen met arts micro-bioloog Bert Mulder uitstuurde. Op De Nieuwe Wereld. "Ook de corona-cijfers wijzen nu op de onzinnigheid van 2G". (video,NL)

 127. Artikel over de inmiddels 2620 dode baby's die het VAERS systeem (de Amerikaanse databank van gemelde bijwerkingen op het vaccin) weergeeft. De afgelopen 30 jaar waren het er gemiddeld per jaar 74. Nu zijn het er meer dan de afgelopen 30 jaar aan alle vaccins die er zijn geweest. Omdat er is uitgerekend dat de onderrapportage minstens een factor 41 is, zou dit totale aantal ook zomaar 107.000 dode baby's kunnen zijn. In Amerika. (tekst, VS)
  (Maar laten we het vooral wegredeneren en censureren. Net als alle andere hierboven genoemde zaken die laten zien hoe een grote fout dit vaccin was en is. En laten de OMT leden vooral doorgaan met te vertellen dat het niet houden aan de maatregelen de oorzaak is van een dreigende lange lock down. Dit hele circus gaat door zolang mensen die verkeerde conclusies blijven trekken en wereld op z'n kop zetten de macht houden -Ed-)
 128. De Duitse vertaling van het Italiaanse bericht dat er in Italië geen 130.000 Covid doden waren, maar slechts 3783; hier is de Italiaanse (teksten)

 129. De Mexicaanse minister van Gezondheid zou zijn kleinkinderen het vaccin niet geven (tekst,VS)

 130. Zowel Dr.Faucy als Bill Gates geven beiden in verschillende interviews toe dat de vaccins niet werken zoals was bedoeld. (tekst, video, VS)
  Maar wat bizar is dat ze beiden als oplossing geven: er moeten meer en vaker boosters worden gegeven. Iets helpt niet, richt juist meer schade aan, en daarom moet je het voortal vaker gaan toepassen.
  (Hoe dom denken ze dat mensen zijn? Het geldt misschien voor een flink aantal mensen, maar ik hoop dat de wakkeren en wel nadenkende medemensen de anderen ook zullen kunnen laten nadenken -Ed-)
  Niet voor niets schreef Robert F. Kennedy Jr. onlangs zijn boek "The Real Anthony Fauci" waarin hij zowel Dr. Fauci als Bill Gates ontleedt als niet al te eerlijke en oprechte personen (en dat is voorzichtig uitgedrukt), met vooral dubbele agenda's en belangen. 

 131. Ik eindig deze week met de rellen rond het voetbal. (NL)

  (Ik ben in principe tegen elke vorm van geweld. Maar ik ga toch in de verdediging voor de voetbalsupporters. Deze mensen hebben zich al eerder hún hobby/vermaak/afreageermogelijkheid zien ontnemen. Ze lieten zich vertellen dat als ze gevaccineerd werden ze overal weer heen konden en weer naar het stadion konden. Toen moesten ze zich alsnog telkens opnieuw laten testen. En terwijl het testen de beste optie is om te controleren, wordt hen de toegang tot het stadion nu weer ontnomen. Als enige land in Europa ook nog. Het is niet logisch (of wel als je bedenkt dat gevaccineerden het virus net zo goed doorgeven) en in ek geval niet te verkopen. Ik begrijp dus de frustratie. En gevoelsmatig is die terecht. Ook de voetbalsupporters, die aanvankelijk de overheid steunden toen anderen rellen maakten, hebben hun grenzen van tolerantie. Ze zien ook dat ze aan de lopende band worden voorgelogen en beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ik heb meer moeite met de verslaggevers die het allemaal niet lijken te begrijpen en het alleen maar veroordelen. Wat ik veroordeel zijn de valse verhalen van de overheid, de leugens, de valse beloften, de ziekmakende vaccins. En het gaat maar door. Nu wordt er weer gedreigd met langdurige lock downs door een paar OMT-leden, terwijl er nu voldoende bewijs is om te weten dat al die maatregelen niet werken en eerder averechts uitpakken.

  Een ander facet is dat als vreedzaam demonstreren niet helpt, de frustratie en dus agressie onder mensen ook groter wordt. Zoals ook het buitenproportionele ingrijpen van politie en ME wat veelvuldig gebeurde (ik kan over dit weekend niet oordelen, ik was er niet bij, maar na de persconferentie zagen we het op beeld wel) niet echt vreedzaamheid in de hand werkt. De politie als beste vriend laat zich regelmatig van een andere kant zien, van een verkeerde. Ook dat zet kwaad bloed. De politie hoort dan bij de onderdrukkers, bij de leugenaars, bij de dictatoriale groep die de bevolking bloot stelt aan een experimenteel vaccin en desondanks doorgaat met vrijheid beperken, met onzinnige onwetenschappelijke maatregelen als mondkapjes, met het ontzeggen van feestjes, etc.

  Nogmaals, ik praat geweld niet goed, maar ik begrijp het wel. En ik durf nu ook al wel te voorspellen dat het kabinet op z'n tellen moet passen, want net als liefdevolle bijeenkomsten besmettelijk kunnen zijn, kan gewelddadigheid dat ook. Steeds meer Nederlanders raken gefrustreerd door het falen van de vaccins en door het falen van de overheid in het in goede banen leiden van de maatschappij. Het feit dat vrijwel de hele politiek meedoet, en dat mensen in de politiek die serieuze vragen hierover stellen bijna vernederd worden door onze minister, maakt het niet echt beter. 
  Ik zou het kabinet willen oproepen het volk serieus te nemen. Beslissingen te nemen in het belang van het volk en niet tegen het volk, niet in het belang van macht en controle. Als je 1000 IC bedden weghaalt terwijl er bijna een miljoen meer inwoners komen in diezelfde periode (en veel meer chronisch zieken en veel meer mensen boven de 80 jaar) en je totaal niet hebt voorbereid op iets als een pandemie, leg dan de last daarvan niet bij de bevolking maar zorg dat datgene wat je veronachtzaamde wordt opgelost.

  En accepteer dat de dood bij het leven hoort en een pandemie meer doden kost dan een normale verkoudheid. Jaarlijks gaan er ook al vele duizenden mensen dood aan de griep. 
  En de grootste epidemie/pandemie is nog steeds kanker, wat aan sterfte gemiddeld zo'n 130 mensen per dag geeft, naast hart/vaatziekten, wat dagelijks zo'n 102 doden veroorzaakt. Per maand is dat 3900 en 3100 doden, samen 7000 doden per maand. Aan Covid gingen er deze week maximaal (eenmalig) 55 op een dag dood, afgelopen week waren het er 234. Maar daarnaast dus 1624 aan kanker en hartziekten.
  Is de hele manier van optreden tegen dit virus niet disproportioneel? Niet volledig uit z'n verband? Zorg dat je in gesprek kunt met de bevolking in plaats van ze alleen maar toe te spreken en te koeioneren. Ze zeggen wel eens dat elk volk de overheid krijgt die ze verdienen, maar misschien is het ook omgekeerd en krijgt een overheid het volk wat ze verdient. En ik vraag me serieus af welk volk dit kabinet verdient met het gedrag wat ze het afgelopen 1,5 jaar heeft tentoon gespreid. En dat alles zonder enige reflectie, (opnieuw) zonder de verantwoording te nemen voor de eigen fouten. 

  Ik stop hier, anders ga ik nog veel langer door. Ik hoop dat er uiteindelijk iets goeds komt uit alles wat Den Haag doet. Maar de daden in het nabije verleden zijn geen garantie.....
  Intussen blijf ik liefdevol mediteren en liefde in de wereld sturen, blijf ik voor me zien hoe er een eenheid in de bevolking ontstaat met wederzijds begrip en respect. Met liefdevolle kracht, met de intentie het leven zo mooi mogelijk te maken, de intentie elkaar te helpen. Om samen het leven zo mooi mogelijk te laten zijn. 

  Een fijne nieuwe week!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn