De besmettingscijfers lopen op, de ziekenhuisopnames lopen op, maar wat is nu het grote verschil met enkele weken geleden? Het is zelfs onlogisch, want er zijn meer maatregelen gekomen.

Het enige echte verschil is dat het winter aan het worden is, dat we het seizoen insluipen waar normaliter griep voorkomt. Sterker nog, het seizoen waarin de afgelopen vele jaren vaak de IC’s vol lagen met grieppatiënten. 

En wat is het grote verschil met vorig jaar?  Precies, de vaccins. De vaccins die dé oplossing zouden zijn, maar het niet waren. Het klinkt als een mop, ware het niet dat het diepdroevig is. 

Want de vaccins werken niet alleen niet, ze richten ongelooflijke schade aan. Niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn. Uit de voortgangscijfers van de trial (ze duren immers tot eind 2023) blijkt dat de vaccins meer doden veroorzaken dan ze voorkomen. In Natural News stond een mooi overzicht over de doodsoorzaken van het moment van de prik tot 10 jaar later:

  • Op korte termijn 0-30 dagen:
    bloedstolsels, trombose, myocarditis, beroertes, hartaanvallen, miskramen, longembolie, anafylactische shock
  • Van 1 – 12 maanden:
    immuundeficiëntie door het vaccin, ADE (Antibody Dependent Enhancement), auto-immuun reacties, neurologische destructie, hartfalen
  • Van 1 – 10 jaar:
    chromosoom schade door de spike-eiwitten, kankers, ernstige immuundeficiëntie, fatale auto-immuun stoornissen, onderdrukt DNA-herstel, onvruchtbaarheid en voortplantingsproblemen.

Steve Kirsch berekende dat er 15 mensen sterven door de vaccins om er één te redden. Bij kinderen zouden er zelfs 1400 sterven om er hooguit 45 te redden.

Het zijn getallen die slaan als een tang op een varken. Of liever gezegd, de maatregelen inclusief het vaccin slaan als een tang op een varken. Uitgaande van de cijfers van de officiële databanken en de bekend zijnde onderrapportage zouden er in Europa al zo’n 450.000 doden en in Amerika 300.000 doden door de vaccins zijn.

Verder bleek al eerder dat alle andere maatregelen contraproductief werken. De landen waar de minste maatregelen waren, hebben de minste doden. De landen waar de meeste vaccins zijn gegeven hebben de hoogste graad aan besmettingen en doden.

Het lijkt erop dat hoe meer we de natuur tegenwerken, hoe meer we worden gestraft. En hoe gek dat ook mag klinken, als ik dat schrijf, dan juich ik dat bijna toe, we zijn al veel te ver afgedwaald van de natuur en de natuurwetten. We denken dat we alles kunnen controleren en juist deze situatie laat zien dat er niets minder waar is. Het is de arrogantie van de mens, van de machtshebbers.  

De echte wetenschappers, die buitenspel werden gezet door de overheden, waarschuwden voor wat er nu gebeurt, voor de bijwerkingen en doden door de vaccins.
Maar om de een of andere reden moest het ‘verhaal’ van de autoriteiten (een hele reeks van autoriteiten die hadden besloten hetzelfde ‘verhaal’ te willen vertellen) kloppen.

Dus werd aanvankelijk iedereen die positief testte en overleed tot corona-dode gerekend. Italië was het eerste land wat toegaf dat het niet klopte en dat ze uiteindelijk minder doden aan corona hadden dan in een griepseizoen. Andere landen ontberen die eerlijkheid.

Na de vaccins werden de mensen die stierven niet gekoppeld aan corona. Dus ineens waren er veel minder corona-doden. Maar is er wel een opvallende oversterfte. Al maandenlang. Zogenaamd onbegrepen waarom, maar elke relatie tussen bijwerkingen en het vaccin wordt al snel ontkend, en dus ook het feit dat mensen aan die bijwerkingen doodgaan. Mensen gaan ineens dood aan rare oorzaken, met rare symptomen en beelden. Hoe zou dat nu komen? Wat is er nu anders met alle jaren hiervoor? 

Kortom, wat we zien is een toenemende sterfte die wel eens in een nog rapper tempo zou kunnen versnellen, als we de specialisten mogen geloven die tot nu toe gelijk bleken te hebben. Complotdenkers werden ze genoemd. Wappies werden ze genoemd. Maar ze hadden dus gelijk. 

En nu zien we dat gekoppeld aan positieve testen. Niet zo heel gek natuurlijk, want ons lichaam werd na de vaccins aangezet om spike-eiwitten te maken (en dat is ook waarop de test reageert), maar ze vergaten het horloge mee te geven wat vertelde dat het er ook mee moest stoppen.
Alleen nu ineens gaan ze weer wel meer corona-doden vermelden. Want nu gaan ineens gevaccineerden wel dood aan corona. En dat komt goed uit, want dat maakt dat we een volgende booster moeten gaan halen. In sommige landen zijn ze al aan de vierde prik toe. 

Dus de vaccins werken niet, of zelfs averechts. Ze voorkomen niet dat je ziek wordt, ze voorkomen niet dat je het overbrengt, ze voorkomen niet dat je wordt opgenomen, ze voorkomen niet dat je doodgaat…..maar je loopt wel de kans vele jaren eerder te sterven dan normaliter. 

De vele ziekenhuisopnames en doden op dit moment lijken domweg het gevolg van de vaccins. Al probeert de politiek met de vingers te wijzen naar de ongevaccineerden, de groep die in feite hun verstand gebruikte en hun gezondheid wilde beschermen, al dan niet met een religieuze reden.

Het hele vaccinverhaal is dus een illusie gebleken. Een complete mislukking. Een schande, misschien zelfs wel een genocide. Maar er zijn miljarden uitgegeven aan vaccins. De hele politiek van links naar rechts (op een enkele partij na waarop ik vroeger absoluut niet gestemd zou hebben) heeft het beleid gesteund. Ongetwijfeld deels met goede bedoelingen, en overweldigd door dezelfde angst waardoor het gros van Nederland alles maar heeft geslikt.

En dat is wat ik bedoel met het paard is op hol geslagen.

Het farmaceutische getinte politieke paard is op hol geslagen. De politiek heeft beslissingen genomen die totaal verkeerd blijken uit te pakken. Als ze naar echte deskundigen hadden geluisterd met verstand van zaken en zonder kokervisie, was dat niet gebeurd.

Ik ga er even vanuit dat het verhaal over de agenda “The Great Reset” niet waar is, want dan is alles wat ik schrijf onzin omdat er maar één doel is: ons als bevolking onderwerpen aan een totalitair regime met totale digitale controle over alles. Dan is de chaos die gecreëerd is opzet, dan is de pandemie een plandemie, dan zijn alle doden en bijwerkingen van de vaccins gepland en de bedoeling.

Ik kan niet geloven in zoveel slechtheid van de mens. Sorry. Ik wil daar niet aan. Ik wil blijven uitgaan van de goedheid van de mens. Zelfs al is de optelsom van al het menselijk handelen heel slecht voor moeder aarde. Zelfs al is de optelsom ervan funest voor de natuur.

Maar goed, uitgaande van de goedheid van de mens, zelfs die van politici, is er door de politiek een situatie gecreëerd die heel anders uitpakt dan ze hadden voorzien. De ‘oplossing’ blijkt een doos van Pandora te zijn. En nog meer ellende te veroorzaken dan er aanvankelijk was. Dit jaar, waarin alles beter zou moeten zijn, blijkt veel slechter uit te pakken.

En wat maakt dat dit op hol geslagen paard niet zo gemakkelijk te corrigeren valt?

De politiek, de ambitie, de streberigheid, het ego.
Immers, hoe kan de politiek, hoe kan Hugo, hoe kan Mark, hoe kan welke partij dan ook toegeven dat dit foute beslissingen waren?

Er zijn miljarden gestoken in de vaccins (met als gevolg enorme schulden en consequenties de komende jaren), er zijn afspraken gemaakt met de industrie over de afname de komende jaren, misschien zelfs wel over de vaccinatiegraad, de industrie is gevrijwaard van aanklachten – eventuele vaccinatieschade zou door de overheden worden vergoed. 

Hoe kan de politiek ooit toegeven dat ze fouten maakte?

Om politiek ver te komen moet je ego groot zijn, dat kun je nu niet ineens veranderen. Nu toegeven dat je fout zat is vernietigend voor dat ego. Voor het zelfbeeld, voor de eigenwaarde. En dat is wat we allemaal – ook politici – kost wat kost willen beschermen.

Daarnaast betekent toegeven dat je fouten hebt gemaakt dat het aantal aanklachten zal binnenstromen, wat maakt dat het economisch onmogelijk is om dat toe te geven.

Kortom, de politiek, de ministers, de premier, kunnen niet toegeven dat ze fout zaten. Al waren ze nog zo fout. Daar komt nog bij dat als ze dat toegeven, ze kunnen worden vervolgd. Niet voor niets was er zo’n ophef toen een van de FvD leden een kamerlid toeriep dat zijn tijd nog wel zou komen, dat er tribunalen zouden komen.

Wat zou je te vrezen hebben van een tribunaal als je te goeder trouw gehandeld hebt?
Maar kennelijk voelen de Kamerleden wel dat er iets niet klopt, dat ze verkeerde keuzes hebben gemaakt. Anders zou dit geen enkele bedreiging vormen. Dan zou het geen bedreiging zijn. Dus alleen al die ophef verraadt iets over het spanningsveld waarin ze zitten.

Het op hol geslagen paard maakt dat de waarheid niet gezien kan worden, dat moet worden vastgehouden aan het aanvankelijke plan, aan het aanvankelijke verhaal. Dus moet het vaccin de oplossing blijven, hoeveel doden dat ook gaat veroorzaken. En hoe dat ook de maatschappij uit elkaar rijt.

Er moet worden vastgehouden aan iedereen de vaccinatie opdringen, en aangezien er al voor jaren boosters zijn aangekocht moeten die er ook in. En het feit er juist steeds meer mensen doodgaan wijten we gewoon aan de ongevaccineerden terwijl we weten dat de gevaccineerden juist het virus verspreiden. En als dat argument niet meer lukt, bedenken we wel wat anders.

Als we nu toegeven dat we mee hebben geholpen aan genocide, ook al wisten we dat vooraf niet omdat we de BigPharma (tegen beter weten in) vertrouwden, dan hangen we.
Dat is ook wat we in Oostenrijk zien, waar nu weer lockdowns ingaan en de bevolking verplicht gevaccineerd moet worden. Of in Duitsland, en Griekenland, waar ongevaccineerden extra worden beperkt in hun handel en wandel.

Bovendien, als iedereen gevaccineerd wordt, kun je niet meer vergelijken. De industrie heeft een groot deel van de controlegroepen al vernietigd door hen te vaccineren, alle andere mensen die als controlegroep zouden kunnen functioneren moet ook worden ‘uitgeschakeld’. Dus verplicht vaccineren, juist nu we zien dat het averechts werkt!

Het paard is niet te stoppen, het gaat van kwaad tot erger. Degene die het paard op hol heeft laten slaan zal het niet willen/kunnen remmen.
Uiteindelijk zal dat moeten komen van het volk, van steeds meer mensen die wakker worden, van beroepsgroepen die weigeren mee te doen. Mooi is dat het onmogelijk lijkt de zorg vaccins op te dringen. Ik weet dat velen ontslag zullen nemen en zo de zorg zullen laten instorten als ze verplicht worden de vaccins te nemen. De gezondheid en het gezond verstand gaan nu voor de wil op een zinloze manier anderen te helpen. Om daardoor uiteindelijk iedereen te helpen
En zo hoort het ook.

We gaan zien wie het paard gaat stoppen.

Feit is, dat hoe langer het duurt, hoe groter de chaos en de schade zal zijn

Maar bovenal geloof ik in de goedheid van de ziel, in de goede krachten, in de goedheid van het universum en de steun van het universum (of zo je wilt ‘God’). Het komt dus goed. Hoe dan ook.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn