Blog Pak je Geluk

Ed in de bergen

Een blog met een positieve inslag. Onderwerpen op het gebied van groei en ontwikkeling, van een beter en gelukkiger mens worden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De Manifestatie Reset

Manifesteren of scheppen, het klinkt ‘zwaar’, maar eigenlijk doen we het (bijna) allemaal.

Sommigen van ons doen het ‘verkeerd’, d.w.z. ze manifesteren juist wat ze niet willen, maar allemaal hebben we dingen die we niet willen en waarover we dus denken in termen wat we wel zouden willen.

Dat zou ook de manier zijn waarop we leren en manifesteren in dit leven. We zien wat we niet willen, zijn daardoor bezig met wat we juist wel willen, en dat manifesteren we uiteindelijk. 

Dat is ook de reden waarom sommige mensen optimistisch zijn ondanks alles wat er nu gebeurt in de wereld. Ondanks de soevereiniteit die lijkt te verdampen, die van ons lichaam, die van ons land. Ondanks ‘rechten’ die we in snel tempo kwijtraken.

Steeds meer mensen hebben in de gaten wat er gebeurt, willen dat niet, denken over hoe ze het wel willen……

Ik deel – zij het met voorzichtigheid – het optimisme.
Het heeft natuurlijk wel met de verhouding te maken. Zijn we meer bezig met wat we niet willen (en zien we dat dus voor ons, manifesteren we dat juist) of zijn we meer bezig met wat we wel willen (en zien we dat voor ons, ‘vragen’ we erom, manifesteren we dat)?

De boodschap is duidelijk: wees méér bezig met wat je wel wilt. Wees dus duidelijk in wat je niet wilt, maar bezig met wat je wel wilt. In elk geval meer met dat laatste dan met het eerste. Lastig hè?

Ik zie om me heen ook wel dat mensen het onbewust aanvoelen. Ze willen het nieuws niet meer zien, omdat het geen leuke dingen bevat, omdat ze het niet meer vertrouwen, of omdat het vooral negatief is. Dat is waar ze niet mee bezig willen zijn, en dus zullen ze het niet zo snel manifesteren (of in stand houden).

Maar tegelijkertijd maakt het ook dat ze minder bezig zijn met wat ze wel willen. Oké, ze willen in de zon zitten, plezier hebben, dat wel. Maar wat ze met de mensheid willen, met de toekomst, met de gezondheid, daar zijn ze minder mee bezig, doordat ze het negatieve willen boycotten (en dus ook niet met de tegenpool bezig zijn).

En hoe gek het ook klinkt, ik denk dat je het negatieve nodig hebt om het positieve te kunnen manifesteren. Dat is ook wat ‘Ra’ zegt, misschien niet in die woorden, maar toch. Conflicten zijn nodig om te weten wat je wilt en dat te kunnen manifesteren…..

Zoals ik onlangs opliep tegen iemand die niets geloofde van de cijfers die ik over corona wist op te hoesten, omdat de mainstream media heel andere dingen zeiden. Die niet kon geloven dat mensen zo slecht zouden zijn dat ze bewust met vaccinaties mensen (indirect) zouden doden, mensen zouden ziek maken, experimenten zouden uitvoeren. En dat de politiek dat breed zou steunen, al dan niet bewust.

Het leerde mij weer iets wezenlijks. Dat sommige mensen zo vertrouwen op de goedheid van de mens dat ze niet doorhebben dat ze beduveld worden door hun medemensen in de media of in de overheid. En dat op zich is ook bewonderingswaardig. Niet gezond voor je eigen lichaam en die van je kinderen, maar wel bewonderenswaardig! Zoveel vertrouwen hebben in een ander zonder dat je de agenda van die ander kent. Maar dus ook gevaarlijk. 

En los van wat de echte waarheid is – ik heb die ook niet in pacht – door niet door te hebben dat dingen niet kloppen, kun je niet iets manifesteren wat beter is. Door te vertrouwen op onbetrouwbare media manifesteer je onbetrouwbare media.

Daarom is het enerzijds zo belangrijk om zelf te blijven nadenken en naar je onderbuikgevoel te luisteren. Klopt het of klopt het niet?  

Maar anderzijds kun je ook volledig aan alles voorbijgaan wat er in de wereld gebeurt en alleen maar bezig zijn met positiviteit.

Zelf had ik daar grote moeite mee. Ik wilde altijd weten wat er speelde. Ik wilde het met dingen eens of oneens zijn. Dat maakte het voor mij mogelijk om voor me te zien wat ik wél wilde. En dat te manifesteren. En ik zal niet klagen, in tegendeel, op persoonlijk vlak is dat fantastisch gelukt (op die paar dingen na die ik toen nog niet begreep en waar ik verkeerd manifesteerde – maar ook dat was een leerschool; het bevestigde hoe manifesteren werkt en dat je je bewust moet zijn van wat je wenst).

En ik had moeite met mensen die in mijn ogen zich afsloten voor negativiteit en dus ook vaak voor de realiteit. Mensen die alleen maar bezig waren in ‘goed’ te denken, alleen maar bezig waren met ‘liefdevolle’ benadering van dingen. Voor mij een beetje soft, een beetje eng. 

Ik zeg ‘ik had’, maar dat is niet helemaal waar, ik heb dat nog. Ik kan het niet begrijpen, maar ik realiseer me dat het is omdat ik het niet kan. Ik wil weten wat er speelt in de wereld en daarmee handelen. Ik kan niet een deel van de wereld uitsluiten en dan alleen maar mooi weer spelen. Ik vind dat niet reëel. Maar dat is mijn makke, mijn inborst, mijn ‘beperking’. 

En ik ben het ook tegengekomen in de praktijk, ‘positivo’s’ (zonder dat lelijk te bedoelen) die ontkenden dat hun vader kanker had en aan het doodgaan was, want ‘als je het niet erkende dan zou het niet gebeuren’. Ik moest die mensen heel ruw tot de werkelijkheid roepen omdat anders hun vader niet vredig kon overlijden en om hen een levenslang schuldgevoel te besparen. Dus alleen maar positief zijn is niet zonder gevaar.

En toch, de andere kant van de medaille is dat we verbinding hebben met onze ziel, met ‘God’, met onze onbegrensde mogelijkheden – en dus ons vermogen tot manifestatie – door positief te zijn, door liefdevol te zijn, door blij te zijn, door respectvol te zijn, door ons over te geven aan iets ‘groters en machtigers’.

Maar we moeten die dingen wel vanuit ons hart doen. Niet alleen met onze mind. Afgelopen week zei iemand tegen me ‘glimlachen gebeurt vanuit de ziel, schateren vanuit het lichaam’. Glimlachen is een verbinding met het hart, schateren niet.
Het raakte me min of meer, omdat ikzelf niet iemand ben die snel schatert, ik lach meer van binnen, ik ben meer in stilte gelukkig. En vroeg me wel eens af - twijfel is ook mij niet vreemd - of ik niet expressiever zou moeten zijn. Terwijl mensen die veel kletsen en schateren vaak onecht aanvoelen voor me. Nu begreep ik het verschil. Hoewel ik zeker ook mensen ken die vanuit hun hart hardop enthousiast en lachend zijn, dus het is genuanceerder…..

Wat ik ook in deze blog nog eens wil benadrukken is dat manifesteren of scheppen eigenlijk veel eenvoudiger is dan je zou denkenHoewel het wel de kunst is om meer bewust te gaan manifesteren in plaats van onbewust, omdat we er dan meer sturing aan kunnen geven. De kans dat we dan manifesteren wat we willen is groter! 

Zeker in deze tijd waarin angst veel mensen blokkeert in gezond denken, waarin we worden overspoeld met desinformatie waardoor we nauwelijks meer weten wat echt waar is, is het belangrijk ons te realiseren wat we echt willen.
En daardoor keuzes te maken. Niet alleen in wat we zouden willen, maar ook in onze houding.

Want hoe we omgaan met iets wat gebeurt bepaalt uiteindelijk hoe we ons erover voelen, hoe sterk we eronder blijven, hoe we de volgende stap doen, hoe we ons laten beïnvloeden door wat er gebeurt, hoe we ons laten beschadigen of verzwakken, etc. Maar het bepaalt ook onze toekomst.

Als je ziet wat er wereldwijd op dit moment gebeurt op gebied van macht en maatregelen door die macht, en bedenkt dat dat ons voorland kan zijn, maakt dat niet vrolijk. Maar als je weet dat we kunnen manifesteren, dat wij in staat zijn met onze intentie dingen te maken zoals wij dat willen – met daarbij het gegeven dat positieve intenties zoveel krachtiger zijn dan negatieve – dan zou het wel eens een andere en betere toekomst kunnen zijn.

Alle reden daarom om ons vermogen tot manifesteren extra energie in te blazen. Laten we in plaats van de ‘Great Reset’ zorgen voor een ‘Manifestatie Reset’. Dan kunnen we die paar goede punten van de Great Reset handhaven en alle walgelijke punten vervangen door wat wij wensen.

Het enige wat we hoeven te doen is zorgen om in de goede staat bewust te denken aan wat we graag willen, hoe we het graag willen. Zie het voor je en geniet ervan.

En de goede staat kun je oproepen door liefdevol aan een geliefde te denken, door te denken aan iets waar je dankbaar voor bent, door je even blij te voelen, door ‘liefde uit te stralen’, door je te verbinden met het Universum, met het Al.
En als je denkt aan wat je wilt en dat voor je ziet, ervan geniet, er alvast dankbaar voor bent, dan zit je ook in de goede staat.

We kunnen dat allemaal, en samen zijn we vele malen sterker dan welke krachten nu ook bezig zijn de wereld negatief te beïnvloeden. En bedenk dat elk lichtstraaltje het donker al doorsnijdt! Laat staan heel veel lichtstraaltjes. Samen kunnen we voor zoveel licht zorgen dat elk duister wordt verdreven. En dat zonder wapens, met alleen onze intentie, onze liefdevolle bewuste aandacht. 

Veel mensen zijn ziek of verzwakt door de afgelopen jaren, ook hier een reden temeer om te zorgen dat je vaak in de goede staat bent en bewust wenst wat je wilt. De goede staat zorgt sowieso al voor een betere gezondheidstoestand, voor meer kans op herstel en verbetering; en bewust vragen wat je wilt helpt je een stuk verder. En natuurlijk kun je het ook voor een ander wensen. Scheppen zou je nooit alleen voor jezelf moeten doen, maar (ook) voor het grotere algemene nut.

Denk dus zo vaak mogelijk aan dingen waar je dankbaar voor bent (ook, of juist, als alles tegenzit), denk zo vaak mogelijk aan mensen waar je van houdt of die van jou houden op een liefdevolle manier, geniet van de mooie dingen die je ziet (bloemen, dieren, kinderen, vlinders, zonsondergang, etc.), wees vriendelijk, glimlach, etc. Wees bewust. 

Zie jezelf ook als onderdeel van het geheel, verbonden met de matrix van het Universum, met ‘God’, verbonden met al je medemensen en niet afgescheiden op een eilandje. We bestaan allemaal uit dezelfde ‘stof’, zijn allemaal verbonden. Zoals we ook allemaal verbonden zijn met Moeder Aarde. Ervaar dat als iets om dankbaar voor te zijn. Besef het, laat het tot je doordringen.

Hoe dan ook, er zijn veel opties om in de goede staat te zijn (de staat waarin je je wensen kunt verzenden en het ‘antwoord’ kunt ontvangen) en we hebben alle mogelijkheden om te wensen, dingen ‘anders’ te willen.

De kunst is dat zo veel en vaak mogelijk bewust te doen. In positieve zin, dus echt wat je wilt en zo min mogelijk bezig te zijn met wat je niet wilt.

Ik weet dat ik regelmatig herhaal, maar dat is waar we het meest van leren. Want het is niet alleen herhalen, maar vooral het opfrissen van wat we al wetenWe neigen altijd snel weer op de automatische piloot te gaan en te vergeten wat belangrijk voor ons is omdat we weer in de overleef modus gaan. Herhalen is daarom belangrijk, ook voor mij.

Dit schrijven is ook weer een herhaling voor mij: ‘denk nog meer in dankbaarheid en liefde, vraag om wat je wilt, gebruik de kracht die je hebt meegekregen, etc.’. 

En als we dat samen doen, maakt dat het zoveel sterker!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Toen ik begon met te schrijven over het manifesteren of scheppen, was het mijn bedoeling om anderen mee te nemen in het prachtige verhaal over het zelf scheppen, over het zelf scheppen van je wereld, van je toekomst.

Corona heeft voor mij in dat opzicht nogal wat roet in het eten gegooid. Of niet zozeer corona, maar de manier waarop het werd gebruikt door machtige instituten en overheden om mensen te controleren, als opstap naar nog veel meer controle op korte termijn.
Terwijl de oorlog in de Oekraïne – vreselijk, zoals elke oorlog van de gemiddeld 66 per jaar sinds WO II – onze aandacht vasthoudt via de media, worden op de achtergrond zonder ons daarin te kennen regels en wetten gecreëerd die onze mentale en lichamelijke vrijheden fors gaan beperken. Die onze toekomst sterk zullen beïnvloeden. 

En wat ik merk is dat er grofweg twee groepen mensen zijn. Mensen die wakker zijn en dat doorhebben en mensen die geen idee hebben waar ik het over heb. En de eerste groep dringt niet tot de tweede door, omdat de tweede groep onvoorwaardelijk alles gelooft wat de media en de overheid zeggen (en ze niet bereid zijn buiten die kaders te kijken). Ondanks het feit dat de afgelopen 2 jaar keer op keer blijkt dat geen van beide betrouwbaar zijn.

Het maakt alles bij elkaar dat ik de afgelopen weken geen zin meer had om te schrijven. Immers, ik schrijf het voor mensen die al wakker zijn en het al weten of ik schrijf het voor mensen die het toch niet kunnen of willen laten doordringen.
En in het kader van scheppen: hoe kunnen wij een mooie toekomst scheppen als de grote instituten en vooral het WEF en alle lakeien ervan die toekomst bepalen zoals zij dat willen?

Ik ben zeker niet moedeloos als het om het leven gaat, maar vroeg me wel het nut af van het onderwerp scheppen in de huidige situatie en tijd.

Mijn vrouw leest boeken over ‘de grootmoeders’. Daarbij gaat het uiteraard over de vrouwelijke energie die in de huidige wereld ondergeschikt is aan de mannelijke energie. Of laat ik het anders zeggen: overspoeld is door mannelijke energie, die van strijd, vijandigheid, competitie, kracht, carrière, macht, etc. En dat wordt door de media opgepookt.

Dat teveel aan mannelijke energie – denk aan yin en yang die in balans horen te zijn – is uiteindelijk desastreus voor de maatschappij en de mensheid.
Er moet heel veel vrouwelijke energie bij komen om de balans enigszins te herstellen.

Het advies van die ‘grootmoeders’ ligt in de lijn met alles wat ik over het scheppen vertelde, wat overgegane zielen vertelden, wat ‘Ra’ vertelde.

Maar ik moet toegeven dat ik met alles wat ik lees over wat er gebeurt achter onze rug om en wat dreigt te gaan gebeuren de komende jaren een beetje iebelig wordt als de ‘groot-moeders’ het hebben over ‘een net van liefde en licht’.

Het is zo soft. Maar is dat niet precies wat ik ook probeerde te vertellen?

En ik realiseerde me daarbij dat ook dat voor sommigen erg ‘soft’ was.
Het was ongetwijfeld ook met de vrouwelijke energie in deze man geschreven.

Want in al de hectiek van deze tijd, waarin ik al die gender-aandacht een beetje over de top vindt gaan: zowel mannen als vrouwen hebben én mannelijke energie én vrouwelijke energie, of zo je wilt: een mannelijke en een vrouwelijke kant. Dat is altijd al zo geweest, alleen door de maatschappelijke invloeden moesten de meeste mannen zich echt als ‘man’ gedragen, en deden de meeste vrouwen dat als ‘vrouw’.

Nu zie je echter dat het leidt tot botsingen, omdat te mannelijk en te vrouwelijk gedrag nu niet meer wordt geaccepteerd, zeker niet als het gaat om alles wat met seksuele zaken te maken heeft of daarmee in verband kan worden gebracht. Flirten is zelfs ineens een gevaarlijke bezigheid geworden. En die 50 tinten grijs tussen ‘man’ en ‘vrouw’ scheppen een hoop verwarring nu. ‘Meneer’ en ‘mevrouw’ als groet is ineens dubieus geworden…..

In de politiek zie je dat vrouwen af en toe ver komen, maar dat het vooral de mannelijke energie is wat hen zover brengt: competitie, strijd, macht, etc. Maar heel sporadisch zie je dat die vrouwen hun vrouwelijke energie inbrengen in wat ze doen.

Wat we nu nodig hebben is een tegenhanger van die mannelijke kracht. Maar ik moet eerlijk toegeven dat alles wat er nu gebeurt me af en toe zo boos maakt dat ik strijd wil voeren, de barricades op, af wil breken wat ze aan het bekokstoven zijn, wil vechten voor een mooiere toekomst dan zij voor ogen hebben. Dat is mannelijke energie, dezelfde die mij belette te schrijven. Wat heeft het voor zin om lief te zijn als ze je leven dreigen te verzieken?

Begrijp je mijn spagaat? Maar tegelijkertijd komt dat ook omdat ik als man ben opgevoed in een mannenmaatschappij. Als iets je niet bevalt, doe er wat aan. Met actie, met strijd, met geweld, met competitie, etc.  

Toch is de rekensom duidelijk: als er te veel mannelijke energie is en dat onze toekomst dreigt te verstieren, moeten we zorgen voor meer vrouwelijke energie. En dat betekent natuurlijk niet dat we ons vrouwelijker moeten gaan gedragen, maar wel dat we onze gevoelens van compassie, van begrip hebben, van inlevingsvermogen, van liefde, van blij zijn, van gelukkig zijn, van respecteren meer moeten opwaarderen.  

En dat was precies waar scheppen over ging. Waar mijn verhalen over scheppen over gingen. In plaats van moedeloos te zijn omdat ik weinig grip lijk te hebben op figuren die onze toekomst willen bepalen, die mijn toekomst willen bepalen, moet ik me dus juist bezighouden met ‘scheppen’ en het schrijven erover.

Want dat is deel van het tegenwicht wat nodig is. Dat wij met elkaar de toekomst scheppen die wij willen. En ons niet uit het veld laten slaan door anderen die iets anders willen. En ook niet bang zijn dat zij krachtiger zullen zijn dan wij met ons scheppen. 

Dat we onze gereedschappen gebruiken om de wereld mooier te kleuren. Dat we onze kennis gebruiken om het schilderij van ons leven kleur en inhoud te geven zoals wij dat willen zien.

Dus terug naar scheppen. We willen een mooiere wereld. Een wereld met gevoel, met menselijkheid, met blijheid, met dankbaarheid, met respect voor elkaar.

Ik kwam vandaag een mooie quote tegen van Marianne Williamson:

Het ego zegt “als alles op z’n plaats valt, zal ik vrede hebben”
De geest zegt “vind je vrede, en alles zal op z’n plaats vallen”.

En zo is het. Ik gooide het ook even door elkaar. Mijn ego zat in de weg, ik begreep niet hoe alles op z’n plaats kon vallen en dus niet hoe ik vrede zou kunnen hebben. In elk geval niet om nog te kunnen schrijven.
Maar het is dus andersom: Als je zorgt voor de juiste emotie, de juiste instelling, het juiste gevoel, dan valt daarna alles ‘vanzelf’ op z’n plaats.

Het is zo eenvoudig als ik het steeds vertelde. Het verraderlijke is helaas, dat je het gevoel hebt dat iets wat zo weinig moeite kost niet kan werken. Als je alleen maar in de goede staat hoeft te zijn en hoeft te denken aan wat je echt wilt, dat kan toch niet kunnen werken?

Maar vergis je niet. Zo eenvoudig is dat niet. Meer dan 95% van de tijd zijn we met onze aandacht ergens anders (buitenlichamelijk dus eigenlijk), en evenzoveel procenten van de tijd leven we op de automatische piloot. En die 5% die we bewust handelen zijn we ook niet of nauwelijks bezig met ‘onze staat’.

Het is dus best lastig om vaker bewust aanwezig te zijn en je vaker bewust te zijn van je staat. Om vaker bewust liefdevol te zijn, om vaker bewust dankbaar te zijn, om je vaker bewust te verbinden met het universum/God.

Het is dus helemaal niet zo dat we niets doen, het is heel bewust bezig zijn met je vaardigheden en daardoor met je toekomst, met je manifestaties/scheppingen.
En het feit dat het minder lijkt en softer lijkt dan protesteren en demonstreren – het een sluit overigens het ander niet uit – is dus ook niet waar. Al begrijp ik wel dat vrouwen het beter kunnen dan mannen, het gaat tenslotte om het gebruik van de vrouwelijke energie.

Deze blog schrijven op dit moment helpt mij ook weer het op een rijtje te zetten, en in te zien dat juist die kracht die we via onze goede staat kunnen gebruiken met de hulp van de universele krachten wellicht veel groter is dan we op andere manieren zouden kunnen opwekken. En daardoor veel meer impact kan hebben.

Wees je bewust van jezelf, van het feit dat je kont op de stoel zit, je voeten op de grond, etc.
Denk intens aan iemand of iets waar je veel van houdt, en je hebt het gevoel van liefde. Denk intens aan iets waar je heel dankbaar voor bent en je hebt het gevoel van dankbaarheid. Denk aan de universele goddelijke levensenergie overal om je heen tot in het oneindige, probeer het te ‘voelen’, geef je eraan over. In liefde, in dankbaarheid, in compassie.

Bedenk dat je voor iedereen het beste wenst, en zie voor je wat je zou willen dat er gebeurt of wat je zou willen hebben. Hoe jij of een ander gezond bent. Hoe er vrede is.
Uiteraard niet alles tegelijk, maar wat voor jou belangrijk is.

Ik heb er een gewoonte van gemaakt om altijd mee te nemen dat ik de wereld zie zoals ik die graag heb: mensen die elkaar liefhebben, het licht in de ogen gunnen en gezond zijn. Zonder oorlog, zonder mensen die anderen hun wil opleggen. Ik stuur liefde en gouden licht naar de hele wereld. Je kunt daartoe bijvoorbeeld de wereld tussen je twee handpalmen 'zien' en via je handpalmen er licht/liefde naartoe sturen. 

En de ‘grootmoeders’ willen dat je licht en liefde stuurt naar de mensen die dat het hardst nodig hebben: zij die oorlogen veroorzaken, die mensen hun wil opleggen, die met hun mannelijke energie de wereld een minder mooie plek maken. Liefde en licht opdat ze liefdevoller gaan denken en voelen.
En ach, ‘nooit geschoten is altijd mis’. Misschien helpt het. En liefde en licht sturen voelt eigenlijk altijd goed ………..

Doe je met me mee? Alle beetjes helpen, en nogmaals als je het doet is het geen 'beetje'! Je maakt gebruik van de krachtigste energie die er is. En met elkaar kunnen we zo de wereld een mooiere plaats maken. 

Wordt vervolgd......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Voor je gaat lezen, breng even de aandacht naar je lichaam en daarna: ervaar hoe dankbaar en gelukkig je mag zijn voor alle mooie dingen in het/je leven (Zelfs als er grote teleurstellingen of verdriet zijn)......

Het blijft belangrijk te beseffen dat we een spiritueel wezen zijn wat een menselijke ervaring opdoet (en niet andersom). 

Omdat dat besef ons op de plek zet waar we horen: de waarnemer. Als we waarnemer zijn, zijn we bewust, zijn we meer verbonden. En als we waarnemen, zijn we in staat onze ‘staat’ te veranderen. We kunnen ons gedrag veranderen, maar bovendien onze uitstraling.

Onze mate van verbonden zijn met het ‘veld’, het Universum, ‘God’, etc., hangt af van onze staat. Hoe dankbaarder, liefdevoller, respectvoller, blijer, etc., we zijn, hoe meer er geluisterd wordt naar onze wensen en hoe meer we in de staat van ontvangen zijn.

En dat op alle mogelijke gebieden. 

Vanaf deze aflevering zal ik telkens iets noemen wat ons helpt ons leven ten goede te veranderen en daarnaast een Qigong oefening(etje) omdat beide tezamen nog krachtiger zijn.

We kunnen alleen maar ons leven ten goede veranderen als we ZIJN. Als we bewust zijn.

Elk moment dat we op de automatische piloot gaan, ZIJN we niet bewust. En we doen echt heel veel, veel te veel misschien wel, op de automatische piloot. Dat is gemakkelijk omdat we er niet bij hoeven na te denken, het gaat ook meestal sneller omdat het vertrouwde ‘bewegingen’ zijn. Maar het neemt ons het stuur uit handen.

Het haalt ons uit de staat van bewust zijn. Op de automatische piloot zijn we minder sterk verbonden, zijn we veel minder in staat te scheppen en ontvangen.

Daarom is (bewust) ZIJN misschien wel het allerbelangrijkst, de basis van alle andere tips.

Dat betekent niet dat je herrie moet maken, of dat je het centrum van alles moet zijn, je kunt heel goed bewust zijn zonder dat anderen dat weten. Het gaat erom dat jij bewust bent, je bewust bent van jezelf, van je omgeving, van je lichaam, van je houding, van je gedachten.

Op elk moment dat je bewust bent, kun je je leven veranderen. Of kun je een stukje verder opschuiven in de richting die je wilt.
Immers, ben je bewust aanwezig? Ervaar je jezelf in de omgeving waar je bent?
Ben je je bewust van je omgeving, de mensen erin, en de staat van die mensen? Ben je je bewust dat je je voor bepaalde mensen moet beschermen, dat anderen je energie geven? 
Ben je je bewust van de invloed van die mensen op jou, van de invloed van bijvoorbeeld de media op jou, of van de reclame op jou?

Als je je dat bewust bent, zal de invloed beperkt zijn, omdat je ernaar handelt. Terwijl als je je dat niet bewust bent en op de automatische piloot gaat, alle informatie (juist of niet juist) binnenkomt. We hebben gezien wat dat met ons mensen doet. Alle angst die er (nog steeds) heerst is het gevolg van alles bijna ongefilterd toelaten – via de automatische piloot.

Die automatische piloot voert ons ook naar waar ‘die piloot’ denkt dat we heen willen. Dat is wat we denken op de minder bewuste momenten, de momenten dat we angstig zijn, of negatief denken. Of dus door wat ongefilterd binnenkomt via de schermen. Dat is vaak een andere richting dan die we bewust gekozen zouden hebben. De automatische piloot leidt ons vaak weg van de weg die we echt willen. Daarom is het zo belangrijk zo vaak mogelijk bewust te zijn, omdat we als we bewust zijn zelf de stuurknuppel in handen hebben.

Want het mooie is dat van alle wezens ter aarde wij in staat zijn ons levenslot te veranderen. Wij hebben de keuze te beslissen wat we doen, wat we veranderen, en dat geeft ons een ongelooflijke kracht.
Ons leven ontvouwt zich gaandeweg, het ontwikkelt zich, al vanaf de geboorte. We creëren zelf onze toekomst. En de mate waarin we bewust ZIJN bepaalt de mate waarin we echt zelf onze toekomst bepalen en die niet door anderen voor ons laten bepalen.   

Want, als je je bewust bent, wat is dan je houding? Is dat er een van krachtige uitstraling, of sta je met hangende schouders? Is dat er een van liefde, of ben je boos/gefrustreerd/etc.?
En wat denk je? Is dat gericht, liefdevol, constructief? En als je aan de toekomst denkt, ben je dan alleen met jezelf bezig, of zie je jezelf als onderdeel van een mooiere wereld waarin zowel jijzelf als de wereld er beter uitziet?

Het mooie vind ik dat het bewust zijn en scheppen in staat is een veel mooiere wereld te scheppen, want omdat de staat van respect, van liefde, van dankbaarheid essentieel is voor het scheppen, maakt iedereen die zich ermee bezighoudt de wereld een stukje beter. Het maakt dat we meer met ‘wij’ dan met ‘ik’ bezig zijn. En als we iets goeds doen voor een ander, werkt dat als een boemerang naar ons terug.

Dat geldt ook als we bijvoorbeeld proberen te helen met Qigong of met bidden, en ook voor veel energetische geneesmethoden als bijvoorbeeld NEI of EFT.

We zijn door te scheppen bezig met kleine golfjes in het energieveld te creëren die de wereld een beetje beter maken. Als we steeds meer gaan denken in liefde en werken vanuit liefde, kan de wereld alleen maar mooier worden.

Voor wat betreft de Qigong wil ik vandaag volstaan met een mini-meditatie. Lees dit even door en doe het daarna (als je wilt).

Ga lekker ontspannen – het liefst rechtop – zitten en sluit je ogen. Vraag je nu af ‘waar ben ik?’. Vaak zal je nu bemerken dat je ‘nergens’ bent, in elk geval niet in je lichaam.
Open je ogen nu weer, en sluit ze opnieuw, maar wees nu met je aandacht in je hoofd. Achter je ogen. Ga dan met je aandacht naar je voeten en stel je voor dat je vanuit je voeten wortel schiet naar het centrum van de aarde. Neem even de tijd om dat te doen. Voel dat je verbonden bent met de aarde. Ga dan met je aandacht naar je billen en voel je billen op de stoel. Ga naar je rug en voel je rug tegen de leuning. Ga met je aandacht naar je rechter oor, en dan naar je linker oor. Besef dat je bent. Adem een keer diep in en rustig uit. In door je neus, uit door je mond. En open je ogen. Probeer met je aanwezigheid in je lichaam te blijven......

Zoals ik al zei is dit een rustig eenvoudig begin. Maar het is o zo krachtig. Het aarden (de voeten op/in de grond) maakt je krachtig. Het bewust zijn van je lichaam en in je lichaam door de aandacht bij stukjes lichaam te hebben maakt je aanwezig in het moment, in het nu. Het maakt dat je BENT.  

De belangrijkste les van deze aflevering is dat bewust ZIJN dus heel belangrijk is. Zowel voor onze gezondheid, als ons gelukkig kunnen zijn, als ons scheppend vermogen. Bovendien draagt het bij aan een betere wereld, omdat we ons op die momenten niet laten leiden door een automatische piloot die vaak gebaseerd is op strijd, op concurrentie, op vergelijken met anderen.

Laten we beseffen dat dat de basis is voor alles wat we willen opbouwen: bewust ZIJN, aanwezig zijn in ons lichaam, in het nu.
Ik heb het eerder gezegd, ik weet het. Maar het is zo belangrijk dat het niet vaak genoeg herhaald kan worden.

En we kunnen dat alleen maar meer gewicht geven door het te oefenen. Door ons te trainen zo vaak mogelijk bewust te zijn van ons lichaam, van onze aanwezigheid, van het soort gedachten wat we hebben.

Ook zal het een beetje zijn als dat kind wat probeert op een krukje te klimmen: keer op keer eraf vallen, keer op keer merken dat het niet zo gemakkelijk is, keer op keer ervaren dat je moet doorzetten en blijven proberen. En probeer ook als dat kind te zijn: dat kind zet door, blijft proberen en slaagt er uiteindelijk in. Wij volwassenen geven vaak veel te snel op.

We geven te snel op en we denken te snel dat we het wel weten. Het zijn de valkuilen van de gemiddelde volwassene, gevormd door ervaringen en vergelijkingen.

Net als 'intelligentie' een valkuil is. Intelligentie wordt door velen als heel belangrijk gezien, maar het is te vaak gebaseerd op voortborduren op wat anderen in het vat/het brein hebben gestopt. Met de filters open - op de automatische piloot - is 'kennis' vergaard, is beïnvloed/gevormd en is het intuïtief weten uitgeschakeld. Kennis en niet het weten is dan het belangrijkst. En dat kan tot hele domme acties en meningen leiden. 

Maar de persoon die echt volwassen en gerijpt is, gaat inzien dat we helemaal niets weten, dat het een grote leerschool is waarbij alles steeds aan verandering onderhevig is. Waarbij het belangrijk is een open mind te houden, nieuwsgierig te blijven. Waarbij blijven leren en bijschaven belangrijk is. En volgens experts is dat ook precies waarvoor we hier zijn. Daarom geef ik in elke aflevering tips om iets mee te doen of op z’n minst over na te denken.

De volgende afleveringen meer daarover. Stukje voor stukje.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Neem voor je verder leest even een klein moment om diep in te ademen, en daarna langzaam diep uit te ademen. Als je dan weer inademt, stel je dan voor dat je vanuit alle kanten liefde (of gouden licht) je lichaam in zuigt; en als je weer uitademt, adem je dankbaarheid uit als boodschap aan de kosmos…….

Deze eenvoudige inleiding maakt dat je meer verbonden bent met jezelf, met je ziel, met het universum, met je goddelijke deel.

Het thema vandaag is ‘pauze’.

We leven in een maatschappij die gehaast is, die jachtig is. We haasten ons naar de volgende bestemming, om ons vervolgens weer naar een andere plek te haasten. En dat maakt helaas ook dat we daardoor weinig in het huidige moment kunnen zijn. Niet in het minst omdat we steeds bezig zijn met het volgende moment. Ook maakt het dat we minder genieten van wat we doen en dat we het grotendeels op de automatische piloot doen.

Als je dat niet zo vindt, van die jachtige maatschappij, kijk dan maar eens naar een film uit het eind van de vorige eeuw. Nog maar 20 jaar geleden, maar een stuk langzamer. Ga nog eens 2 decennia terug en kijk naar een serie uit die tijd. Nog langzamer. Ellendig langzaam soms. Nu is er niets mis met snel, maar wel als het maakt dat we daardoor minder ‘verbonden’ zijn, minder bewust zijn, minder onszelf zijn.

Daarom is het goed om regelmatig letterlijk en/of figuurlijk een stapje terug te doen. Figuurlijk maakt het dat je wat langzamer doet, bewuster, met meer aandacht, en daardoor ook meer aanwezig bent. Dat alleen al maakt dat je meer verbonden bent met je diepere Ik, met je niet-fysieke deel. En daardoor dus beter in staat bent te scheppen, te manifesteren.

Letterlijk maakt het dat je meer kunt waarnemen. Dat je meer kunt observeren, jezelf min of meer een time-out geeft om te reflecteren, te zien wat er gebeurt, te bedenken wat je anders zou willen. En dat is een niet onbelangrijk facet van het proces van manifesteren. Doordat we bedenken wat we liever hebben, wat we graag hebben, laten we zien aan het universum wat we echt willen.

In een gesprek en zeker in een twistgesprek is dat stapje terug soms heel belangrijk. Als je allebei alleen maar gelijk wilt hebben, is dat lastig, maar als je in staat bent je af te vragen waar het nu eigenlijk echt om gaat, kun je veel beter manoeuvreren. Je kunt je ‘techniek’ aanpassen, en daardoor beter laten zien wat je echt bedoelt, met een grotere kans op overeenstemming. Vooral ook omdat je niet jouw automatische piloot de discussie laat bepalen, maar veel bewuster aanwezig bent.

Een stapje terug is dus niet zozeer trager gaan functioneren, maar eerder bewuster aanwezig zijn en je bewuster zijn van wat er gebeurt. Daardoor heb je dan gelijk meer controle over wat je doet. Maar het mooiste van alles is dat je beter in staat bent te manifesteren, te krijgen wat je wilt. Soms direct, soms op termijn. Het maakt het leven mooier……je bent bewuster van wat je doet en kunt er meer van genieten…..

Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat we beter kunnen manifesteren als we meer aanwezig zijn, als we meer ‘in ons lichaam’ zijn. En – zoals ik al eerder aangaf – is dat ook essentieel om onze energie te bewaken. Als we meer met de aandacht buiten ons zijn, geven we in feite meer energie weg. En terwijl we dat doen zijn we niet ‘verbonden’.

Een Qigong oefening – een oefening met de levensenergie – is de volgende:

Terwijl je staat (of zit), adem je langzaam en diep naar je buik. Je buik zet uit. Probeer ook naar de achterkant – je rug/nieren – te ademen. Dus je buik zet uit naar voren en opzij, misschien zelfs een beetje naar achteren.
Uiteraard adem je daarna rustig uit.

Adem opnieuw rustig diep in, nu eerst naar de buik en dan naar de borst. De buik zet uit, en dan zet de borst uit, de schouders gaan iets omhoog (en die laat je weer zakken). Je aandacht gaat dus vanuit je buik omhoog naar de borstkas en schouders, en je gaat dan naar je hoofd. Je aandacht is dan in je hele lichaam.  Je bent volledig aanwezig.
Adem dan weer rustig uit.

We doen dat nog een keer, met de adem en aandacht achtereenvolgens in buik, borst en hoofd. En als we uitademen, spannen we de bekkenbodemspieren aan. We trekken het perineum ( het onderste deel van de romp, tussen geslachtsdeel en anus) op, trekken de navel naar de rug, doen alsof we de plas ophouden. Aan het eind van de uitademing ontspannen we de spieren weer.

En als laatste ademen we op dezelfde manier in, vullen onszelf weer helemaal met ademhaling en aandacht (aanwezigheid). We houden de adem vast en spannen de bekkenbodemspieren aan. Stel je daarbij voor dat de Qi (vanuit de aarde) vanaf je staartbeentje via je wervelkolom naar je hersenen gaat terwijl je dat doet. Zuig via je mond nog een keer extra adem in, en ontspan volledig terwijl je met een ontspannen zucht uitademt.

Je kunt tussen werkzaamheden door of als je ergens staat te wachten een versie hiervan doen door bewust in te ademen naar buik, borst en hoofd. Voel je aanwezigheid, je kracht. En adem dan rustig uit en ontspan.

Je kunt dit vrijwel overal en op elk moment doen zonder dat anderen dat merken.

Alleen al op die manier inademen geeft je een krachtig en aanwezig gevoel. Het maakt dat je meer in je eigen kracht bent. Je vergroot op dat moment ook je energieveld. Het zorgt voor meer zuurstof in je weefsels, en het zorgt voor ontspanning. En bovendien ben je meer aanwezig in je lichaam en dus heb je beter contact met het universum en/of jouw niet fysieke deel.

Uiteraard is het ook een prima hulpmiddel voor als je je minder oké voelt. Als je minder goed in je vel zit, minder energie hebt, of voor een uitdaging staat. Even ‘tanken’.
Je voorstellen dat je gouden licht inademt (of ‘gewoon’ liefde) en dat ook via je wervelkolom naar boven laat gaan, maakt het nog krachtiger.

Speel ermee, zoals ook manifesteren/scheppen spelen moet zijn.
We zijn hier om spelend te leren. En er valt op dit moment veel te leren. Vooral om liefdevol te blijven, om je ondanks alles gelukkig te blijven voelen.
Met minder mogelijkheden, met beperkingen, met rare maatregelen en rare beslissingen, met misschien minder familiebezoek ook, andere vakanties, op een andere manier werken, met minder vertrouwen in de mensen waarop je zou behoren te vertrouwen, met constante dreiging van een technocratische in plaats van menselijke politiek. etc.

Maar juist uitdagingen laten ons leren. Ze laten ons zien wat we niet en dus juist wel willen.

Dit is een heel leerzame tijd, waarin het belangrijk is je aandacht niet te veel naar buiten te richten, niet steeds met zaken buiten jezelf bezig te zijn. Waarin het ook belangrijk is om je blij te voelen, gelukkig te zijn, liefde te ervaren en liefdevol te zijn. Maar tegelijkertijd niet te negeren of ontkennen wat er in de wereld gebeurt.......

Daarbij is het dus belangrijk pauzes in te lassen en regelmatig bewust aanwezig te zijn. Nu misschien wel meer dan ooit. En die pauzes hoeven niet in te houden dat je niets doet, maar het kunnen die momenten zijn dat je even diep ademhaalt, even volop aanwezig bent in jezelf. Bewust. En als je dan toch bewust die actie onderneemt, denk dan tegelijk even aan wat je wilt.

Stel je in je hoofd voor dat het al is zoals je wilt. Geniet van dat idee, van dat gevoel. Wees er dankbaar voor. Ook dit werkt weer twee kanten op. Enerzijds geef je een boodschap aan het universum terwijl je in de goede staat bent, anderzijds creëer je een goed gevoel bij jezelf waardoor je je beter voelt. Bovendien verhoog je de trillingsfrequentie en help je op die manier het energieveld rond de aarde wat erg verzwakt is iets te versterken.

Het is echt spelen. Probeer het bewust een spel te laten zijn en verzuip niet in de ernst en de angst van de dag. Speel met energie, met Qi, met aanwezig zijn, met manifesteren, met je gevoel…….

Wordt vervolgd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik eindigde vorige keer met de link tussen liefde en dankbaarheid. Een zeer krachtige link tussen 2 heel sterke en genezende emoties.

Als je de liefde en dankbaarheid combineert met – of laat groeien door – de oefeningen die bijvoorbeeld Qigong je biedt, leidt dat tot nog meer positieve resultaten. Denk aan een betere weerstand, meer lenigheid, sneller herstel bij lichamelijke problemen, etc.,etc.

Persoonlijk doe ik ‘s ochtend een aantal Qigong oefeningen van Lee Holden of Juan Pablo Barahona. Ze maken me ‘wakker’, zorgen voor een goede stroom van energie door mijn lichaam, houden me leniger dan wanneer ik het niet zou doen, en ik voel me er goed door.

En ’s avonds probeer ik tijd vrij te maken om langzaam, rustig, in de juiste staat Chi Neng Qigong te beoefenen. 

En daar tussendoor – het dagelijks leven – probeer ik me zo vaak mogelijk te herinneren aan liefdevolle ogen, neus, oren, mond, etc. Ik ervaar vele keren per dag dankbaarheid voor soms de kleinste dingen, zelfs dankbaarheid voor de uitdagingen omdat ze me de mogelijkheid geven sterker te worden. Ik zie schoonheid in dingen die voor een ander gewoon zijn.

Daardoor kan ik me fantastisch voelen onder minder fantastische omstandigheden. Als ik maar bewust mijn gedachten kies, bewust kies waarop ik me focus. En daartussenin kan ik me informeren over de corona-perikelen en informatie om het vervolgens weer los te laten en bezig te zijn met het hier en nu, met leuke dingen. Maar bewust doseren is wel belangrijk. Daar kan ik me wel eens op verkijken, en dan ben ik ook uit balans. Zo simpel is het. 

Ik moet nu ineens denken aan ‘de leegte’ van Chunyi Lin.
Doe je ogen eens dicht (uiteraard nadat je dit gelezen hebt). En stel je dan voor dat alles om je heen leegte is. In alle richtingen om je heen is het leeg, is er onmetelijke ruimte. In alle richtingen is er alleen een oceaan van (onzichtbare) Qi. Ervaar die leegte en die stilte eens een ogenblik. En doe dan eens hetzelfde en laat Qi liefde zijn (wat het ook is), een oceaan van liefde om je heen.

Als je je ogen weer opendoet, kan het heel goed zijn dat je meer energie ervaart, je hebt even bijgetankt.

Wat we tijdens de Qigong oefeningen doen is – niet zo opvallend omdat we gewoon de oefening doen – afwisselend met de aandacht in het universum zijn en in het lichaam. Op die manier versmelten de Qi van het universum en die van het lichaam en wordt de Qi van het lichaam elke keer zuiverder en krachtiger…..

En hoe zuiverder de Qi, hoe gezonder we kunnen zijn.

Met de bovengenoemde gesloten ogen kunnen we dat ook doen. De aandacht in de leegte, en dan in het lichaam, dan weer naar de leegte……naar het lichaam, etc. De liefde om je heen, de liefde in je hele lichaam, om je heen, in je lichaam, ……… Alsof je het afwisselend allemaal opzuigt als een spons en dan weer uitstraalt…… de kracht van deze eenvoudige oefening is fantastisch.

Het zal logisch klinken als ik vertel dat als we tegelijkertijd oefeningen doen waarbij de Qi beter gekanaliseerd wordt in het lichaam, waarbij de energiestromen in het lichaam worden geactiveerd en gedeblokkeerd, dat dat nog meer ten goede komt aan het lichaam en de geest.

Bovendien kent het energetisch lichaam 3 centra in de leer van de Qigong. Het onderste, wat vooral lichamelijk is. Het middelste wat vooral met emoties te maken heeft. En het bovenste wat heeft te maken met bewustzijn (bewust zijn). Op die manier zorgt een betere Qi-stroom dus voor alle drie die centra en alle drie die componenten.

Niet alleen het lichaam stabiliseert en wordt ‘beter’, ook op emotioneel vlak gaan we stabieler en beter functioneren. En zelfs de mate van bewust zijn groeit naarmate we oefenen.

Als ik dit allemaal schrijf, vraag ik me af waarom we niet al op de lagere school leren dagelijks Qigong te beoefenen. Maar die vraag hoort in het rijtje thuis van ‘waarom prikken we vaccins die niet werken maar wel grote nadelen hebben?’ Het heeft te maken met belangen, en gezondheid is niet echt in het belang van een maatschappijconstructie waarbij heel veel mensen geld verdienen aan ongezonde mensen…..

Liefde was ook nooit de drijfveer van dit soort gezondheidszorg. Dat was het wel van mijn intentie toen ik geneeskunde ging studeren. Misschien dat ik het daarom zo geweldig vind dat ik nu bij de beoefening van Qigong als krachtigste geneesmiddelmiddel liefde vind.

Liefde, iets wat in de huidige maatschappij verbannen lijkt te worden door instanties die alleen maar controle willen, politici die zich met ellenbogen omhoog werken en met ambitie in plaats van liefde een land willen regeren.
Juist nu is het belangrijk het geheime en ongeëvenaarde wapen in te zetten om de wereld te verbeteren: LIEFDE dus.

Niet alleen een geneesmiddel voor ons als persoon, maar ook voor de wereld, voor de samenleving. Liefde is Yin energie, waarvan zoveel is weggehaald in onze maatschappij door de Yang invloed. Minder zorg, minder verpleging, minder solidariteit in regels, steeds meer mensen die van de honger omkomen, het is voor veel mensen een keiharde wereld. Macht en geld (Yang) beheersen de wereld. Liefde is (nog) ondergeschikt. Die factor moeten we verhogen als we een betere wereld willen. 

En dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, want elke keer als je liefdevol beoefent, verbeter je een beetje de wereld. Elke keer als je liefde naar je mond, je ogen, je oren, je tast of je smaakpapillen brengt, verbeter je een beetje de wereld.

Het kan bijna niet eenvoudiger. Wij allemaal kunnen bijdragen om de wereld te verbeteren, via het verbeteren van ons eigen wereldje. En vergis je niet, elk beetje helpt. Op dit moment gebeurt er veel ‘duivels’, het is goed om daar tegenwicht aan te bieden. En het sterkste tegenwicht is liefde.
We hoeven daarvoor niet terug naar de flowerpower periode, al moet ik achteraf zeggen dat dat wel een heel krachtige liefdevolle kracht was die misschien wel heel belangrijk is geweest in die periode. En ook nu zou zijn. Het doorbrak iets, liet een andere kant zien. 

We kunnen het al doen door bewuster te zijn van wat we doen. Bewuster van wat we zeggen, hoe we luisteren, hoe we reageren op wat we ruiken, etc.
Het doet me denken aan de keer dat ik meedeed aan een driedaagse van CNQ. Een van de maaltijden gebeurde in stilte, er werd ons gevraagd niet te spreken onder het eten. Met gebaren en gelaatsexpressies probeerden we gedaan te krijgen dat we bepaald voedsel konden opscheppen, wat wel humorvol was.  Alles stond op de grote tafels, er werd niet opgeschept.

Het was allemaal macrobiotisch eten en zeker niet het doorsnee eten wat ik dagelijks op mijn bord had. Ook niet de voorkeur van mijn smaakpapillen (lees gewoontevorming). Ik had al een aantal keren meegedaan en ‘dat eten’ gegeten, dus ongewoon was het ook niet voor me. Maar deze keer proefde alles veel ‘heftiger’, veel intenser dan anders. Door de stilte was er meer aandacht voor de smaken van de verschillende producten. En wat ik niet verwacht had: het was daardoor lekkerder dan voorheen!

Dat geldt ook voor het luisteren. Als we beter luisteren, luisteren met liefdevolle oren, horen we beter en meer. We horen het enthousiasme van de ander, de angst van de ander, de liefde van de ander, de onzekerheid van de ander. Zelfs als die ander staat op te geven van zichzelf. En de ander voelt zich ook gehoord. De communicatie verloopt veel beter. 
Hoe vaak ik niet mensen hoor praten met elkaar zonder dat de een de ander laat uitpraten! Ze willen vooral hun mening uitdrukken, hun opinie uiten, maar vergeten te luisteren naar de ander……..het gaat op de automatische piloot.

Vergeet niet dat je door jezelf krachtiger te maken ook meer uitstraalt. Door zelf sterker te worden, door bewuster te leven, door bewuster te luisteren, te spreken, te ruiken, te voelen, te zien, ben je een grotere kracht in deze wereld. Hoe meer liefde je toevoegt aan wat je doet, hoe groter de constructieve opbouwende kracht van jou deze wereld beïnvloedt. Ze eenvoudig is het.

De komende blogs zal ik telkens in elk geval een tip ten aanzien van ‘houding’/ ‘bewustzijn’ combineren met een eenvoudige Qigong oefening om de energiebanen beter te laten stromen.

Dat maakt je/ons op verschillende manieren krachtiger.  
Het maakt ons onder andere gezonder, het maakt ons bewuster, het maakt de Qi in het lichaam sterker, het maakt dat we een betere energie uitstralen, het maakt de wereld een beetje mooier. Het maakt dat we beter kunnen scheppen wat we willen.

Ik begon deze laatste 3 blogs vanwege de eenvoud van genezing. Hoe meer we in de stilte zijn, ons met de stilte verbinden en hoe meer we liefdevol denken en voelen, hoe beter we onze gezondheid dienen. Door de Qi, de levensenergie, te gebruiken kunnen we dus gezondheid creëren, een gezond(er) leven scheppen. 

Voorstel: Doe de oefening die ik eerder beschreef (beginnen met zittend of staand de armen naast het lichaam en dan langzaam gestrekt zijwaarts omhoog tot boven het hoofd, dan langzaam naar beneden boven het hoofd en langzaam voor het lichaam langs naar beneden met de aandacht in het lichaam) maar eens heel langzaam – bijvoorbeeld 5 minuten over het ‘rondje’ – en wees met je hele aandacht bij het gevoel van liefde wat je uitstraalt via je lichaam en armen in het universum en de liefde die je uit de leegte terugkrijgt.
(Als een kachel die brandt op liefde en liefde uitstraalt in alle richtingen……..)

En kijk eens hoe je je daarna voelt……..

Je hebt de wereld een beetje verbeterd, maar vooral jezelf. Bedenk dat er geen echt onderscheidt is tussen jou en de wereld. We worden allemaal – en ook alle materie – omringd en gevormd door dezelfde Qi. Maar als wij liefde uitstralen, is dat als een steentje in het water: vanuit het centrum (wij) ontstaat een golfbeweging in alle richtingen. We veranderen de wereld. Dus hoe bewuster en hoe meer met liefde, hoe groter onze impact. En net als iemand die een ander geneest met energie ook zichzelf gezonder maakt, maken we onszelf gezonder als we liefde uitzenden.

Zelfs al als je iemand liefdevol begroet. 

Het spreekt voor zich dat alle agressie en boosheid en frustratie in de wereld het omgekeerde doet. Dus zelfs als je wilt demonstreren: doe het in liefde, met plezier, heb plezier, zing, lach, wees verbaasd. Maar vermijd agressie, boosheid en frustratie.
Ik plaats dit net na de grote demonstratie in Brussel. Een mooie demonstratie met misschien wel 100.000 liefdevolle mensen. Eenheid, saamhorigheid, liefde. Op het eind werd dat verstoord door een stel (al dan niet betaalde) relschoppers. En dat is wat vooral in de media kwam. 
Het is kenmerkend voor een Yang tijdperk, de aandacht op macht en geweld en niet op liefde. Aan ons om dat om te keren. 

Liefde is genezing. Kijk dus voorbij het ‘softe’ (idee wat er vaak is) van liefdevol zijn. Liefde is een ongelooflijke kracht die in staat is al het ‘slechte’ te vernietigen of te vervangen.

Speel ermee, oefen ermee, dan doe je Qigong (want Qigong is letterlijk ‘oefenen met Qi’) én je helpt genezen (jezelf, de wereld).

With love……..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn