Blog Pak je Geluk

Ed in de bergen

Een blog met een positieve inslag. Onderwerpen op het gebied van groei en ontwikkeling, van een beter en gelukkiger mens worden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als kind ben ik opgevoed in een gezin waar geen ruimte was voort religie. Dat is te zeggen, mijn ouders waren er niet mee bezig, hadden er niets mee, maar vonden wel dat ik iets van ‘het geloof’ moest weten, dus ging ik naar de zondagsschool. En later kreeg ik zowel op de lagere school als de middelbare school bijbel les of ‘maatschappijleer’.

Ik vond vooral de verhalen aardig, maar had er verder niet zoveel mee. De tien geboden maakten wel indruk, maar meer omdat ik de ‘geboden’ niet meer dan normaal vond. Ik begreep de ophef erover niet zo goed. Toch normale regels waar ieder mens zich van nature aan te houden had?
In de huidige wereld begin ik te begrijpen dat dat lang niet voor iedereen zo logisch is…..

Maar goed, voor mij – hoewel ik er niet zo mee bezig was – bestond dit leven, en dat was het. Geen moment dacht ik na over een leven na dit leven, of een leven voor dit leven. Ik wilde in dit leven gewoon een goed mens zijn en arts worden om mensen te helpen.

Dus ging ik geneeskunde studeren aan de Universiteit van Leiden. Met gemende gevoelens omdat ik regelmatig twijfels had over de manier waarop men met patiënten omging of over de theorie die in de praktijk vaak niet bleek te kloppen. Verbaasder was ik vaak nog over het feit dat niemand anders dat scheen op te vallen. Opvallend was ook de hiërarchie met de hoogleraar bovenaan en de student en verpleging onderaan. Misschien logisch, maar ik was opgevoed met het idee dat iedereen gelijk was, dus die hiërarchie ergerde me ook wel.

Het werd op die manier een beetje een na-aap gebeuren. En lang niet altijd omdat de prof zo erg gelijk had. Het verklaart hoe gemakkelijk de farmaceutische industrie alles en iedereen kan beïnvloeden: wind de prof om je vinger en je hebt alle anderen ook. Want wat later opviel was dat huisartsen weer de specialisten in de buurt volgen met de medicatie…..eitje dus voor de industrie.

Maar goed. Als huisarts kwam ik er dus helaas pas achter dat al die kennis die ik had opgedaan op de universiteit niet leidde tot helende bezigheden. In een Academisch ziekenhuis zie je uitzonderlijke ziekten en is het dus al heel wat als er een verbetering kan worden verkregen. Dat maakt indruk op een beginnend student/arts. Of er worden operaties uitgevoerd die levensreddend zijn, of heel bijzonder. Ook dat maakt indruk.

Maar in de dagelijkse praktijk gaat het vaak om veel voorkomende aandoeningen die ogenschijnlijk niet zo heftig zijn. Met veel chronische aandoeningen (toen ook al), en toen ook al steeds meer mensen met kanker. Daar kon je als arts eigenlijk niet zoveel mee. Ja, er werden wel veel recepten voor uitgeschreven, maar het genezende nut ervan? Nul, nul. Het meeste ging vanzelf over – dat wil zeggen het lichaam knapte het zelf op. En de rest was chronisch voorschrijven van medicamenten omdat ze de klachten beperkten. En bij kanker…ach.

Ik werd er depressief van. Zo lang gestudeerd, en dan eigenlijk niets echt kunnen genezen. Zo ging ik op zoek en belandde bij homeopathie; eigenlijk omdat ik over antroposofie niet zoveel kon vinden, en als eerste een aantal boeken over homeopathie ging lezen.
Een poos later ging ik de opleiding doen tot homeopathisch arts naast mijn huisartsenpraktijk. En zo kwam ik in aanraking met Ghekas, een Griekse homeopaat. En Grieken zijn zoals je weet nogal filosofisch. 

Hij had in die tijd momenten dat hij echt op een filosofische toer was (voor mijn gevoel althans). Zo vertelde hij dat het de ziel van het kind was wat in het lichaam van de moeder kon zorgen voor een andere voorkeur qua voedsel. Het was een nieuw idee voor me. Het was iets om over na te denken. Later vertelde hij dat het tot het einde van het leven nuttig was om te zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid of balans, omdat dat het volgend leven ten goede kwam.

Het volgende leven? Waar ging het nu weer over? Hoezo volgend leven? Daar was ik nog nooit mee bezig geweest. Maar eerlijk is eerlijk, ik ging er wel over nadenken.

Ik was er altijd van uitgegaan dat er alleen dit leven was. Maar waarom? Wat waren daar de argumenten voor, de bewijzen van? Ik was daar gewoon vanuit gegaan. Ik had nooit een andere mogelijkheid gehoord tijdens mijn leven tot dan.
Maar aan de andere kant, wat waren de bewijzen voor een leven na dit leven? Wat zouden argumenten kunnen zijn?

Het zette me aan het denken, aan het contempleren, aan het peinzen. Ik besloot uiteindelijk dat ik voor geen van beide ‘overtuigingen’ een bewijs had. Dat geen van beide logischer was dan het andere. Dus: welke ‘overtuiging’ was prettiger?
Toen ik het er later met iemand over had, gaf diegene aan dat het idee van een volgend leven te complex was, te veel onzekerheid gaf, te bedreigend was.
Ik had het omgekeerde. Als er een volgend leven was, dan had dit leven voor mij meer zin. Dus koos ik er bewust voor te ‘geloven’ in een volgend leven.

Dan was het niet afgelopen na dit leven, en kon ik wellicht in een volgend leven nuttiger zijn door wat ik in dit leven geleerd had. Verder dan dat kwam ik niet, maar het gaf mij juist meer zekerheid dan de onzekerheid van één te leven leven. Ik vond het een prettig idee en omarmde het uiteindelijk toen ik aan het idee gewend was. Nu – achteraf – realiseer ik me dat mijn intuïtie maakte dat ik het ‘idee’ omarmde. Het ‘geloven’ was meer een ‘weten’.

En toen ging ik NEI studeren/leren. De basis was het feit dat je via spiertestjes kon communiceren met het onbewuste. Je kon vragen stellen waar je ‘ja’ of ‘nee’ op kreeg als antwoord. Op die manier kun je uitvragen waar blokkades zitten of waar bepaalde emoties (emotionele herinneringen of blokkades) vandaan komen. En natuurlijk behandelen via de techniek van de NEI, maar daar gaat het nu even niet om.
Voor mij was het testen op deze manier niet nieuw omdat ik al Integra (Integrale geneeskunde) had geleerd, waarbij je ook op die manier testte.

Het op die manier testen van de oorsprong van emoties, op die manier communiceren met het onbewuste, waarbij je heel veel kon uitvragen (wat wij toen ook deden uit nieuwsgierigheid – het is vaak helemaal niet nodig om al te veel uit te vragen/zoeken), dat was nieuw en vereiste ook enige tijd om eraan te wennen en er vertrouwd mee te raken. Zeker voor mij als regulier opgeleid arts, die alles vooral wetenschappelijk leerde benaderen.

En je weet, dingen die de wetenschap niet begrijpt zijn al snel ‘onzin’.

Redelijk snel leerde ik er vertrouwen in te hebben en voelde het goed. Niet alleen omdat je als je behandeld werd ook ervoer wat het effect was, maar het voelde ook als kloppend. Wat er ook uitkwam, want dat wist je nooit tevoren. Toch werd ik verrast door wat we ontdekten. We kwamen bij het uitvragen van de oorsprong van de emotionele bron regelmatig uit in vorige levens (of parallelle) levens. Was ik via Ghekas gewend geraakt met het begrip ‘volgend leven’, over ‘vorige levens’ had ik nog nooit nagedacht. Maar dat idee werd nu wel opgewekt. En ik moest het ook wel geloven omdat ik inmiddels overtuigd was van de waarheid van wat we uitvogelden……

En zo werd een klein wereldje van ‘alleen dit leven’ in een aantal jaren tijd tot een immens grote wereld van een ziel met meerdere levens (eeuwig leven?).

En op de een of andere manier verrijkte het mijn leven aanzienlijk. Alleen jammer dat ik me niets kon herinneren van mijn vorige levens……
Wel was ik ook een beetje verbaasd hoe overtuigingen konden veranderen onder invloed van andere informatie. Overtuigingen zijn niets anders dan een mening over iets hebben die je keihard gelooft, en waar je wereldbeeld op gebaseerd kan zijn.

Gelukkig ben ik mijn leven lang al nieuwsgierig, en stond ik daardoor open voor nieuwe ervaringen, nieuwe ‘feiten’, nieuwe ‘waarheden’. Al te vaak kom ik mensen tegen die zich vastbijten in hun wereldje van overtuigingen en niet wensen na te denken over andere mogelijkheden. Dat is te bedreigend. Het verklaart ook waarom zoveel mensen vandaag de dag niet zien wat er echt gebeurt in de wereld, zelfs in de Nederlandse politiek.

Het verklaart waarom – in weerwil van de duizenden wetenschappers die gelijk blijken te hebben gekregen in de voorspelling van de ellende van de vaccins – nog zoveel mensen de vaccins een goed idee vonden. Of waarom nog zoveel mensen denken dat de overheid het beste met ons voorhad, terwijl uit de WOB (nu WOO) verzoeken blijkt hoe we zijn voorgelogen en gemanipuleerd.

Maar die ervaring van een grotere wereld werd door vele andere ervaringen versterkt. Ik ontmoette helderzienden die feilloos dingen vertelden die ze niet op een andere manier konden weten nadat ik anderen had ontmoet die m.i. ‘gokten’ en die ik niet vertrouwde. Ik ontmoette mediums die mijn vertrouwen kregen door hun integriteit en daden. Er waren dus andere communicatiemogelijkheden dan spiertesten met een wereld die we niet zagen.

Toen ik de afgelopen jaren dus leerde over ‘Ra’ en over ‘Abraham’ (Hicks), was dat eerder een bevestiging dan iets wat vreemd was. En toen James van Praagh, die communiceerde met overleden zielen. En dat er nu veel gechannelde berichten tot ons komen via mediums is voor mij niet vreemd, eerder welkom. Al hou ik wel een slag om de arm. Ik geloof niet alles zomaar in deze tijd van al te veel bedrog. Maar de tendens is positief.

Wat mooi is om te horen is dat wij als mensen levend in deze tijd daar kennelijk zelf voor hebben gekozen. We wisten dat het een moeilijke tijd zou zijn, maar ook een unieke. Ons valt de eer te beurt om te helpen de aarde en de mensheid naar een hoger niveau te brengen, een hoger niveau van vibratie, van trilling. Nadeel is wel dat we daartoe leven in een tijd met veel tegenstellingen, waarin we nogal wat uitdagingen te overwinnen hebben.

Het belangrijkst is het om in je eigen kracht te komen en blijven. Om in jezelf te geloven, jezelf te accepteren voor wie je bent. Als we dat kunnen, zijn we stuk voor stuk zielen die bijdragen aan het mooie wat er gebeurt. Eigen kracht die bestaat uit een hoog trillingsniveau (zoals ik al eerder schreef: geluk, blijheid, vrede, tevredenheid, dankbaarheid, liefde). De kunst is, om zodra je uit je kracht bent, weer snel terug te keren.

Weet dat er mooie dingen op ons wachten, maar weet ook dat er duister is wat probeert een spaak in het wiel te steken.

Het is inmiddels duidelijk en bewezen, dat er meerdere instanties samenwerken om meningen te censureren, dat media geld krijgen om een mening te verkondigen die de overheid wil, dat presentatoren geld krijgen om zich te laten prikken op TV, dat via VWS en RIVM cijfers gemanipuleerd werden om ongevaccineerden in een kwaad daglicht te stellen, dat wetenschappers monddood werden gemaakt omdat ze de waarheid spraken, etc.
Maar als je dat zegt, ben je een complotdenker………  

Er is dus veel kwaad wat geschiedt, veel mensen die niet bezig zijn in het belang van ons mensen, maar daar staat tegenover dat wij met z’n allen in staat zijn om alles wat er gebeurt om te buigen in iets heel moois, geholpen door zielen aan gene zijde. En misschien wel door krachten die we niet kennen en misschien zelfs wel niet geloven. Het enige wat we hoeven te doen – en dat is vaak al lastig genoeg – is de ‘energie’ hoog te houden, de trilling hoog te houden.

Daartoe hoeven we ons alleen maar gelukkig te voelen (denk aan iets wat je gelukkig maakt), blij te zijn (liedje, leuke gedachte, etc.), vredig te voelen, tevreden te zijn (op dit moment, met onszelf) en/of dankbaar te zijn (er is zoveel om dankbaar voor te zijn!). Elk moment dat je ervaart dat je niet op die ‘hoogte’ zit, ga je ernaar terug. En wees onvoorwaardelijk liefdevol naar je medemens (wat niet betekent dat je alles hoeft te accepteren in het gedrag van die ander; je kan van de ander houden en hem/haar toch flink de les lezen, zelfs uit liefde; anderzijds mag de ander ook zijn wie ie is).

Ik geloof in die mooie toekomst, al is het alleen al omdat dat de beste keus is. Daarom probeer ik mijn vibratie hoog te houden, wat het leven op zich al mooier maakt. Ik word me steeds meer bewust van het feit dat ik me op elk moment gelukkig kan voelen als ik dat wil, dat ik lol kan hebben als ik dat wil, dat ik me op elk moment vredig kan voelen en tevreden kan zijn, en dat ik me onuitsprekelijk dankbaar voel voor oneindig veel dingen. En dat allemaal zonder dat een ander dat hoeft te merken. Ondanks alle uitdagingen die er waren en zijn. Alleen al de dankbaarheid daarvoor maakt het mooi om te leven in deze tijd.

Ik ben hier dus om mijn bijdrage te leveren. Eerst als arts/therapeut, nu als liefhebbend en licht-schijnend mens. In dankbaarheid. 

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

We zijn scheppers…….echt waar

De afgelopen afleveringen heb ik het vaak gehad over de juiste staat waarin we zouden moeten verkeren om te kunnen scheppen, te kunnen manifesteren.

We weten dat het om de juiste emotionele staat gaat, over het hebben van de juiste gedachten, etc. 

Toch blijft het lastig, omdat we gewend zijn op de automatische piloot te leven. Zo zijn we grootgebracht, het ging vanzelf. Iedereen deed het zo.

En als we bewuster worden, dan wordt de hoeveelheid ‘automatische piloot’ iets kleiner en de hoeveelheid ‘bewust’ iets groter, maar dan nog doen we het merendeel op de automatische piloot.

Het blijft op verschillende punten ook lastig. Want ik kan wel zeggen dat ik de mensen onvoorwaardelijk liefheb, en ik meen dat ook, net zoals ik dat doe met de hele wereld, maar ik vind nog steeds dat artsen die de coronavaccins hebben geprikt hun bul moeten inleveren, wegens schending van zowel hun eed als de Neurenberg codes. Is dat fout van me? 

Dus hoe kan dat? Onvoorwaardelijk liefhebben en toch zo’n ‘straf’ wensen? En natuurlijk verwacht ik ook wel dat een groot deel van die artsen zich schuldiger zal gaan voelen naarmate er meer mensen sterven en er meer bekend wordt. Dus uiteindelijk zijn we het zelf die onszelf bestraffen, maar het blijft een soort van vraag………

Ik heb er ook wel een deel-antwoord op, want ik heb ook die artsen lief als mens. in hun rol als medicus echter hebben ze beroepshalve dusdanig grote fouten gemaakt (in mijn optiek) dat ze daar de consequenties van mogen ervaren.......maar het blijft lastig...

Daarom heb ik besloten dit keer een serie quotes, losse opmerkingen, te plaatsen die kunnen helpen bij het op de juiste manier afstemmen, of het steeds beter gaan begrijpen hoe dat werkt met scheppen.

Lees ze niet allemaal achter elkaar door, maar laat ze bezinken. Mediteer er desnoods op. Bijvoorbeeld elke dag op een quote. Ga 5 minuten zitten, in alle rust, ogen dicht, herhaal de quote in gedachten en kijk wat er in je opkomt of loskomt……..

Hier komen ze:

 • Het leven volgt jouw kijk. Als je het leven als een drama ziet, zul je drama hebben. Als je jezelf als hulpeloos ziet, zul je hulpeloos zijn. Als je jezelf ziet als lastiggevallen, zul je lastiggevallen worden, want het leven zal proberen te voldoen aan jouw beeld ervan.
  Dus als je weet dat alles wat zich aan je voordoet een kans op liefde is, verandert het de kijk op je leven. Met de nieuwe kijk verandert je leven..……

 • Hoe vaak per dag ben je bezig met dankbaarheid? Neem de tijd om te beseffen hoe dankbaar je mag zijn voor je eigen ontwikkelingen, voor je lichaam en de mogelijkheden tot beweging, voor alle menen om je heen, voor wat je maar kunt bedenken……….

 • Breng jezelf op de juiste frequentie door waardering (uit te spreken, te denken)

 • Het universum draagt je altijd…….

 • Als je je frequentie verhoogt, zal zich een nieuw leven aan je openbaren. Je zult positieve krachten uitzenden over de hele planeet.

 • Wanneer je vrede en vreugde in jezelf kunt bewaren, ondanks elke situatie aan de buitenkant, ben je meester over alles geworden.

 • Het heden is van jou, het verleden niet.

 • Vergeet nooit wie en wat je bent. Je bent een goddelijke uitdrukking van kracht, liefde en potentieel. Je beperkingen bestaan niet en je mogelijkheden zijn onbegrensd. Herinner jezelf dagelijks…….

 • Een gevoel van vrede in je geest en lichaam brengt je op een frequentie van harmonie met het universum

 • Leef je leven vandaag! Als je speelt, lacht en plezier hebt, word je lichter. Als je oplicht laat je negativiteit los

 • Geef bemoediging aan mensen om je heen. Geef vriendelijkheid. Geef goede woorden aan hen die je ziet en spreekt. Geef, en de liefde zal naar je terug keren.

 • Focus gebruikt de geest, gevoel gebruikt het hart, en samen zijn ze de kracht van alle manifestatie

 • Het is van groot belang te creëren vanuit neutraliteit of vanuit een gevoel van overvloed. Het kan niet vanuit een gevoel van tekort of gebrek! Zorg dus dat je bent op een plaats van overvloed, met grote waardering en dankbaarheid voor wat je al hebt.

 • Dankbaarheid si de gemakkelijkste en krachtigste manier om je leven te veranderen. Wordt echt dankbaar, en je zult alles wat je nodig hebt magnetiseren.

 • Positieve, goede gevoelens ontstaan vanzelf bij afwezigheid van negatieve gevoelens. Je hoeft geen moeite te doen om positieve gevoelens te hebben, je hoeft alleen slechte gevoelens los te laten en dan voel je je vanzelf gelukkig

 • Visualiseer het resultaat wat je wilt, en je zult de oplossing voor een probleem ontvangen of de beste manier om een uitdaging te overwinnen.

 • Om aan te trekken wat je wilt, werk je niet uit HOE het tot stand zal komen. Richt je op het resultaat, stel je het voor, geloof het en bedank……

 • Je bent vrij om te kiezen voor zorg of vreugde, en wat je ook kiest zal precies dat aantrekken. Zorgen trekken zorgen aan. Vreugde trekt vreugde aan.

Ik heb er nog veel meer, maar dit is voorlopig wel even genoeg. Je kunt hier ongelooflijk veel mee doen.

Want zelfs als je elke quote begrijpt en al ‘kende’, kan het ongelooflijk nuttig zijn om op elk ervan te mediteren, te contempleren, het te overpeinzen. Het zal je nog meer inzicht geven, nog meer mogelijkheden, een nog betere frequentie.

De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat deze quotes afkomstig zijn van Telegram-kanalen, vooral van https://t.me/atlara3nl
Elke dag mooie quotes en (vind ik) mooie beeldjes.

Uiteindelijk is het helemaal niet zo moeilijk om je frequentie te verhogen en vanuit die hogere frequentie te manifesteren.

Het belangrijkste is misschien wel het loslaten van alle twijfels.

Kies vanaf nu voor liefde, voor liefdevolle gedachten, voor positieve gedachten, voor een mooie wereld.
En laat inderdaad negatieve gedachten los. Als je ze bemerkt, vervang ze door positieve gedachten.

Want de realiteit is natuurlijk wel dat er negatieve dingen gebeuren, dat onze aandacht die ook vangt. Maar dan hebben we vervolgens de keuze: gaan we erin mee, gaan we ze zelfs uitvergroten, of parkeren we ze en vervangen we ze door positieve zaken?

Net zoals we om te beginnen al de keus hebben actualiteiten wel of niet te volgen en te gaan bekijken; en als we dat doen of we dan kiezen voor media die we vertrouwen of voor media waarvan we weten dat ze ons vaak voorliegen met overheidssteun……..we hoeven dat namelijk niet te doen.

Daarmee doen we niet alsof ze er niet zijn, want we weten dat ze er zijn, we hebben het gehoord of gelezen, en we zijn alert of gewaarschuwd. We kunnen er rekening mee houden als het dichter op ons pad komt. Maar nu kiezen we voor positieve frequenties door positieve gedachten te hebben, of door muziek met de juiste frequenties op te zetten.

(432Hz, 528Hz, 639Hz, 741Hz, 963Hz – alle te vinden op Spotify))

Ook de manier waarop we reageren op zaken die niet kloppen kunnen we zelf in de hand hebben. Natuurlijk mag je in eerste instantie even heel boos zijn, teleurgesteld zijn, gefrustreerd zijn (dat is zelfs heel gezond), maar kom snel terug naar het neutrale en ga naar het positieve.

En natuurlijk kunnen we gaan demonstreren om de gekte een halt toe te roepen, maar doe dat dan vooral uit liefde, ga in saamhorigheid, ga in vrede en vreugde met elkaar. Niet vanuit agressie.

Zoek telkens weer de positieve invalshoek, de positieve vertaalslag. Het maakt je sterker en krachtiger. Het schept je toekomst naar jouw wens.

Maar voor nu, ik hoop dat je iets kunt met de quotes.

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lieve mensen,

Wat gebeurt er veel in de wereld om ons heen, en met welk een snelheid.
Het lijkt nu misschien allemaal nog mee te vallen, maar er komen grote veranderingen aan. En ook veranderingen die langdurig hun sporen zullen nalaten.
Als het gaat om energie, om vrijheid, om onafhankelijkheid, om reizen, om gezondheid, om vrede, maar vooral om voedsel.

Daarnaast zijn er grote veranderingen aan de gang op spiritueel vlak. Ik ga daar zo over door, maar eerst wil ik een bekend feit nog eens benadrukken:
Het gaat er eigenlijk niet om wat er gebeurt, maar hoe wij omgaan met wat er gebeurt.

Was dat ook al niet de hele teneur van alles wat ik eerder schreef?
Als we liefdevol, vredig, dankbaar en gelukkig zijn, staan we in verbinding met ons diepere zelf en het universum, en zijn we in staat te manifesteren, te scheppen. Dan zijn we in staat dingen te veranderen, om gezondheid te bevorderen. Om in onze kracht te blijven.

Als we angstig, boos, wantrouwig, gefrustreerd, verdrietig, vol zorgen, etc. zijn, hebben we geen of minder contact met ons diepere zelf, met onze ziel, met het universum, en sluiten we in feite onszelf op in de situatie waarin we zitten. Verandering is dan vrijwel niet mogelijk

Besef dat dit voor alle sectoren en situaties geldt!

Ik hoef jullie niet te vertellen dat de mensen die de macht hebben weer bezig zijn om heel veel angst (en chaos) te creëren. Dat zien en horen jullie dagelijks. Dat haalt ons weg bij onszelf, bij ons hart, bij onze ziel. En dus bij onze kracht.
Het maakt dat we ons laten meeslepen in de stroom van wat er gebeurt in plaats dat we bij onszelf blijven en in het moment ook kunnen zien wat goed is.

Ik kwam onlangs een quote tegen die zei: “God is een frequentie, blijf afgestemd”.

En dat is precies (in andere woorden) waar ik het eerder over had. Voor ‘God’ kun je invullen wat je wilt zoals ‘Universum’ of ‘Natuur’, of ‘Het Al’, of ‘het net van licht’, of Allah, of ….
Waar het op neerkomt is dat we afgestemd blijven. En dat doen we door de juiste staat van zijn. Door blij te zijn, door gelukkig te zijn, door dankbaar te zijn, door vreedzaam te zijn, door compassie te hebben, etc….
Door positief te blijven in een wereld waar de negativiteit om je oren slaat.

Daarom is het ook zo belangrijk in het NU te zijn, met je aandacht in dit kleine moment. En het volgende kleine moment. En het volgende. En niet bezig te zijn met wat er morgen kan gebeuren, met wat er gisteren is gebeurd. Alleen NU telt echt!
Natuurlijk moet je je ogen openhouden en zien wat er in de wereld gebeurt, zodat je voorbereid kunt zijn op wat er gaat gebeuren. Dingen niet willen weten betekent dat je niet voorbereid bent op wat komen gaat, zodat je op dat moment nog veel harder geraakt zult worden. 

Het wordt wellicht kouder deze winter in huis, zorg dat je je daarop voorbereidt. Er zullen de komende maanden/jaren voedselproblemen zijn, zorg dat je wat extra’s in huis hebt, dingen die eetbaar zijn en lang goed blijven. Of verbouw ook zelf wat. Stroom en/of internet zouden kunnen uitvallen, weet dat het kan gebeuren, zorg dat je kaarsen (en ander tijdverdrijf) in huis hebt. De oorlog ( die m.i. alleen als doel heeft om chaos en nood te creëren) zou heftiger kunnen worden, weet dat dat kan gebeuren – meer kun je er niet aan doen, zeker niet als eenling.

Kortom, weet dat er dingen kunnen gebeuren die vervelend zijn, maar ga over tot de orde van de dag, tot het zoveel mogelijk zijn in het NU. NU is er niets aan de hand. Dat is altijd een veilig plek. 

Ik noem daarom toch nog even de sjamanistische windrichtingen, met de slang (zuid), de jaguar (west), de kolibrie (noord) en de adelaar (oost). De slang leert je (het ‘verleden’) loslaten en de schoonheid in alles te ervaren; de jaguar leert je onbevreesd en moedig te zijn; de kolibrie leert je de les over onze reis, de stiltemomenten erin en de nectar van het leven (het hier en nu); de adelaar leert je overzicht, inzicht, vooruitzien, detail en helderheid, en het je ogen openhouden. Ook dat laatste is niet onbelangrijk.

Ik ben nu zeer beknopt, maar door deze krachtdieren te vragen jou die lessen te leren, jou erbij te helpen, kun je bewuster en meer onbevreesd in het leven staan. Met de ogen open, genietend van de schoonheid in alles wat je ontmoet, loslatend wat je niet dient, en in het NU.
Natuurlijk gaat dat alles niet in één keer, maar als je elke dag even de dieren aanroept en je bewust bent waar ze voor staan, verandert dat je mindset. Elke dag iets meer.

Want, zoals Boeddha het gezegd zou hebben: “Verandering is nooit pijnlijk. Het is het verzet ertegen wat de pijn veroorzaakt”. Een bewering die in eerste instantie verzet bij me opriep, maar daarna drong de waarheid door. Het klopt helemaal!
Als we bij onszelf blijven en in de flow meegaan met wat gebeurt (wat niet wil zeggen dat je alles maar hoeft te accepteren), blijven we sterk. Als we verbinding houden met onszelf, met onze ziel, en dus met het universum en de goddelijke wijsheid daarvan, kunnen we alles aan.

Heel veel mensen hebben helemaal niet in de gaten wat er echt gebeurt, en laten zich vooral leiden door de (te veel mis-) informatie van de media en overheid. Ik ga daar verder nu niet op in, maar het zijn in feite allemaal politieke beslissingen die tot alle ellende hebben geleid en leiden, en wel die van onze eigen overheden.

Dat laat tegelijkertijd zien wat onze beslissingen over onszelf en ons leven voor effect (kunnen) hebben. Kleine veranderingen kunnen grote effecten hebben.

“Ra’ (het collectief bewustzijn/zielen) vertelde ons tientallen jaren geleden al dat we als in de mens (het menselijk lichaam) geïncarneerde zielen evolueren. En dat er een moment is dat we qua ‘niveau’, qua trilling, omhooggaan. Dat noemen ze ‘ascentie’ (opstijging, opheffing, hemelvaart).
We zouden dan op een trillingsfrequentie komen waarin we zelfs wellicht niet meer incarneren in een fysiek lichaam, maar puur bewustzijn/ziel zijn. Ik kan/kon er geen plaatje bij maken, maar alles kan …… we zouden nu onderweg zijn in dat proces……

Natuurlijk is dit puur spiritualiteit in een wereld van mannelijke macht die spiritualiteit steeds meer afwijst (terwijl ook veel mensen het juist weer opzoeken). De macht die nu de wereld leidt – met overheden en politici als marionet – met als stuwende kracht het Wereld Economisch Forum (WEF)/VN/WHO, wil niets weten van spiritualiteit. Het enige wat voor hen geldt is de digitale wereld, de wereld van computers en controle. Die controle is hun ‘God’. De ‘God’ die straks direct in je hersenpan opdrachten geeft…..(als ze hun zin krijgen)……

Maar terug naar de spiritualiteit. We leven kennelijk in een eindtijd. Zowel een eindtijd van ons Aardse bestaan op basis van kosmische wetten en gebeurtenissen, als op basis van de ascentie van de ziel. Beide lijken ook nog direct met elkaar te maken te hebben. Wat er nu allemaal met de zon gebeurt en met het elektromagnetische veld van de Aarde schijnt van belang te zijn voor de verheffing van de ziel.

Het zou maken dat we van 3D naar 5D verschuiven. Dat we o.a. nog veel meer, sneller en beter gaan manifesteren, dat onze intuïtie veel sterker en krachtiger wordt, dat we in een wereld geraken met vooral liefde. (Aquariustijdperk?).
Alles heeft kennelijk met elkaar te maken, en tegelijkertijd is niets wat het lijkt……

Omdat we in een tijd zitten die geen mens ooit voor ons heeft meegemaakt, zou het een eer moeten zijn dat we in deze tijd leven. Maar het is niet gemakkelijk. En dus is de kwaliteit van ons leven erg afhankelijk van hoe we omgaan met wat er gebeurt. De verandering komt er, is er altijd, en we weten dat verzet het extra moeilijk en pijnlijk maakt. Het universum probeert ons in een hogere trilling te doen geraken, maar tegelijkertijd proberen duistere krachten ons qua trilling omlaag te trekken. Door angsten, bedreigingen, beperkingen, manipulaties, censuur, vaccins met rare inhoud, etc.

Daarom ben ik persoonlijk blij met de vele gechannelde verhalen die in deze tijd via de social media tot ons komen. En natuurlijk – zo kritisch als ik ben geworden in/door het leven – hou ik daarbij een slag om de arm. Ik raadpleeg telkens mijn hart, mijn intuïtie, mijn gevoel (zolang het niet door angst wordt geregeerd). Ik hoop dat de berichten waar zijn, en weet dat ik die keuze kan kiezen en dat die keuze maakt dat ik positief blijf; maar ook voel ik diep van binnen – in contact met ziel en hart – dat dit gewoon waar is, en ik durf dat hier ook uit te spreken.

Ik zou bladzijden vol kunnen schrijven over de berichten van gene zijde, maar de grootse gemene deler is dat we in elk geval niet bang hoeven te zijn. Er komen (veel) betere tijden aan, maar het zal nog wel even zwaar kunnen worden.
Het belangrijkste is dat we bij onszelf blijven. Dat we zoveel mogelijk in de goede staat zijn. In een staat van liefde, van licht (ontvangen en uitstralen), van dankbaarheid, van plezier, van vrede.

Ik heb het over onze persoonlijke staat. Natuurlijk zou het wenselijk zijn dat de hele wereld in die staat was (wat onze toekomst schijnt te zijn), maar dat is nu eenmaal niet zo.
Daarom is het belangrijk bij onszelf te blijven, meer dan ooit. We hoeven niet anderen te bekeren of te beleren. Als jij dingen weet die een ander niet weet of nog niet door heeft, laat het. Laat je staat spreken. Respecteer de ander voor waar die op zijn of haar weg is.

Zelfs de mensen die onze wereld op dit moment op z’n kop proberen te zetten om zo meer macht te verkrijgen, zitten op hun stuk van de (hun)weg. Ze zijn het contact met hun ziel/God/het Universum verloren, maar doen op de een of andere manier hun best. Ze kunnen niet beter.
Wees daarmee dus niet te veel bezig. Het haalt je uit je goede energie, je goede staat. Stuur hen liefde en licht in de hoop dat ze het contact met hun diepe, echte zelf (hun ziel) weer terugvinden. En daarmee liefde, vreedzaamheid, en compassie.

Voor ons geldt: zorg ervoor zoveel mogelijk in de goede staat te zijn, geniet van het in het hier-en-nu zijn, wees liefdevol naar jezelf en anderen, luister naar je hart en je intuïtie, geniet van de kleine dingen, zorg goed voor de tempel van je ziel (je lichaam dus), wees dankbaar en zie de schoonheid van alles wat je omringt.

En maak dus tijd om bij jezelf, met jezelf te zijn. Maak tijd om contact met je hart, met je ziel, te maken.
En laat je niet uit de tent lokken door boos te worden, door gefrustreerd te raken, door je zorgen te gaan maken, door discussies aan te gaan.

Wees een voorbeeld door in je goede staat te zijn en te blijven (in elk geval zoveel mogelijk), en laat mensen kletsen als ze niet op jouw golflengte zitten. Voorkom dat je in trilling omlaag wordt getrokken, geniet van jouw hogere trilling.

Ik had niet verwacht als rationeel denkend en opgeleid arts dat ik ooit dit soort dingen zou schrijven, maar het voelt goed. Het voelt juist. Dit is waar het om gaat, en dit is waar het vooral in deze tijd om gaat.

Het wordt nog een lastig stukje weg waar we door moeten, maar als ik de vele berichten mag geloven worden we van alle kanten geholpen. Bovendien hebben we als ziel voor deze weg gekozen voordat we in het stoffelijke stapten. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we kozen ervoor omdat we het konden en wilden meemaken – ieder op een eigen manier.

We gaan weer terug naar een ‘wereld’ van liefde, respect, dankbaarheid, licht, etc. Door nu zoveel mogelijk in die staat te verblijven, maken we dat makkelijker en maken we vooral onze tijd hier – in deze krankzinnige wereld – makkelijker.

Ieder kan op z’n eigen manier proberen zoveel mogelijk in die staat te zijn. Hoe bewuster je leeft, hoe makkelijker dat gaat.
Ik schreef eerder over ‘mijn’ Qigong oefeningen met de emoties erin verweven van geluk, plezier, vrede, tevredenheid en dankbaarheid. Een dagelijkse warme ‘douche’. En ik had het hierboven ook over de krachtdieren van de sjamanistische windrichtingen.
Mijn persoonlijke krachtdieren zijn op dit moment de gorilla, de eland en de poema. Ik maak er dagelijks even contact mee. Ze helpen me stabiel, krachtig, liefdevol en in het NU te zijn. Ze helpen me relativeren, te observeren, de rust te bewaren en actief te zijn als het nodig is.

Samen zijn we op weg naar een mooiere wereld, een mooier bestaan. Geef je daaraan over, wees daar dankbaar voor, maar wees bewust in het (hier en) nu. Laat ‘negatieve’ emoties buitenboord, laat ze geen vat op je krijgen. Zorg voor een goede mindset. Geen angst, maar wel iets van ‘mij krijgen ze niet klein’. Zorg voor je goede staat en geniet van dat proces. Voel hoe de goede staat je helpt gemakkelijker door het leven van nu te gaan. Voel hoe het relativeren je beter afgaat. Voel hoe je hoofdzaken kunt scheiden van randzaken. Hoe je waarheid kunt scheiden van onzin en misinformatie.

Omarm jezelf, koester jezelf, wees liefdevol naar jezelf. En zie hoe je daardoor een liefdevollere wereld ziet, vol met zielen die al dan niet contact met hun (hart en) ziel hebben. Observeer, en wees dankbaar…….

Be well,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Er zijn een aantal dingen die we in deze ‘eindtijd’ kunnen doen om onze trilling te verhogen.

In alle blogs over scheppen heb ik het gehad over de emoties die een positieve vorm dienen te hebben, dus daar ga ik het nu even niet over hebben. Dat veronderstel ik als bekend.

Ik wil het hebben over een manier om niet keihard geraakt te worden en meegezogen te worden in negatieve emoties bij al het nieuws om ons heen.

Want wees eerlijk. Als je inmiddels weet dat de vaccins nergens goed voor waren (niet om de verspreiding tegen te gaan, niet om te voorkomen dat je ziek werd of doodging, niet om uit het ziekenhuis te blijven, niet om wie dan ook te beschermen), maar eerder crimineel en zeer kwalijk (volgens kritische analisten zijn er alleen al 20 miljoen mensen door de vaccins overleden, en dan nog de enorme toenames in hartziekten, kankers, e.d.), en je ziet dan hoe de overheid weer bezig is met het aanmoedigen van vaccins…………. Na 8-9 weken doet het vaccin niets meer en na 10 maanden is de kwaliteit van je afweersysteem gehalveerd, heb je 2x zoveel kans juist corona te krijgen! ….. Je zou toch uit je vel springen……

Als ik als arts (in ruste) zie hoe collega’s volslagen monddood worden gemaakt, door te dreigen hun bevoegdheid in te trekken als ze hun mening zeggen……. (in Australië heeft de politiek dat nu zelfs in een wet vastgelegd)…….

Als we weten dat er meer dan genoeg brandstof is (olie, gas, etc,) en we zien dat we door politieke spelletjes straks wellicht zonder brandstof komen te zitten; dat voedsel schaars wordt (nog erger in die gebieden waar toch al veel mensen een hongerdood stierven!) en ook dat door politieke spelletjes, die al jaren tevoren bedacht zijn, dan……

Als je jezelf op de hoogte houdt van wat er echt gebeurt in de wereld en wat er zit achter dat wat er gebeurt, dan moeten de emoties wel bijna alle kanten opspatten. De leugens die verteld worden, de media die meedoen in het bedrog, de ellende die ons zou kunnen wachten (‘zou kunnen’, want ik hoop nog steeds – ook naast het besef dat die er misschien niet komt – op een grote omwenteling waarbij alle kwaad wordt we gevaagd) ……….

Veel mensen keren zich er daarom vanaf. Ze willen het nieuws niet meer horen en zien. Maar m.i. is dat niet goed. Je kunt je op alle fronten beter voorbereiden als je op de hoogte bent van wat gebeurt en wat dreigt. Maar ik begrip het volledig, al is het precies wat 'ze' willen. 

Toch is het heel goed mogelijk niet met al die emoties mee te gaan. Tijdens mijn opleidingen NLP leerde ik de objectieve getuige (‘fair witness’) te zijn te midden van bijvoorbeeld een meningsverschil of een gesprek: de toehoorder zonder oordeel.

Je doet als het ware een stap achteruit en kijkt wat er daar voor je gebeurt. Alsof je er niet direct bij betrokken bent.

Zelfs als iemand jou aanvalt, kun je dat doen. In gedachten een stap achteruit en proberen zonder oordeel te kijken/luisteren naar wat er gebeurt. Het kan wonderen doen, en je kunt zelfs krachtiger reageren omdat je beter overzicht hebt en niet vanuit je emotie reageert. Een betere versie dan ‘tot 10 tellen’.
Je kunt zelfs een stap verder gaan, en in de schoenen van de ander (je ‘aanvaller’) geen staan en ervaren wat je dan ervaart.

Maar voor nu is de getuige, de waarnemer, de geschikte staat.

Je hoort wat er gezegd wordt, maar je zorgt dat het niet persoonlijk wordt. Alsof je op een afstand staat. Het raakt je daarom niet. Terwijl je wel op de hoogte bent van wat er gebeurt. Een iets grotere stap is de helikopterview: alsof je op grotere hoogte vanuit een helikopter de situatie bekijkt. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen als de bedreiging nog groter is/voelt. 

Zelf maak ik er vaak een spel van me ook in de schoenen van de ander te verplaatsen. Waarom doet iemand iets wat ik niet begrijp? (Vanuit mijn perspectief, vanuit mijn schoenen).

En bijna altijd begrijp ik daarna die persoon beter.

Ik moet echter toegeven dat het me niet lukt met figuren als minister De Jonge, Kuipers en premier Rutte. Ik kan me niet inleven in hun situatie, er komt een heel duivels gevoel naar boven als ik dat doe. Met beweegredenen die niet in mijn aard passen, die ik me niet eens kan voorstellen. Hoe kun je het volk zo voorliegen en in gevaar brengen? Onder welke hypnose moet je dan zijn, wie heeft je in zijn macht?

Ik noem het, omdat het me vrijwel altijd met iedereen lukt. Dus dit is heel bijzonder.

Maar goed, terug naar de getuige, de waarnemer.

Het voordeel van de neutrale waarnemer is, dat je in trilling niet naar beneden wordt gehaald. Als je in een positieve staat was, dan kun je die behouden. Dat is beter voor je mogelijkheid te scheppen, maar ook om contact met je hart te houden en het is beter voor je gezondheid.

Wat mij ook helpt om die staat vast te houden als ie toch enigszins wordt bedreigd, is me realiseren dat ik een ziel ben in een menselijk lichaam. De ervaring is die van de mens die ik beziel, niet die van mij als ziel. Als ziel hoef ik helemaal niets met wat er gebeurt, met wat er wordt gezegd, met wat ‘ik’ hoor of zie. De ziel is eigenlijk al een neutrale waarnemer. Het is alleen een kwestie van je realiseren dat ‘jij’ de ziel bent.

En we zijn verbonden met onze ziel via de positieve emoties, via ons hart, zoals we eerder zagen. Dat zou kunnen maken dat het lastiger is om te beseffen dat je de ziel bent als je eenmaal bent verwikkeld in de emotionele mallemolen. Dus moet je proberen voordat je geconfronteerd kunt worden met emoties, met leugens, met ‘nieuws’, met wat dan ook, de staat van de neutrale waarnemer in te nemen, of vanuit de ziel-staat te observeren. Gaandeweg kun je het dan steeds vaker bijna automatisch doen.

Neem waar wat er gebeurt, en probeer er niet direct een mening over te hebben. Besef dat iedereen z’n eigen perspectief heeft, z’n eigen portie waarheid, z’n eigen ervaringen, z’n eigen opvoeding en vrienden, etc.

Er is zo’n quote in de sfeer van “wees verbaasd over alles of wees verbaasd over niets”.

Dat is het in feite.

Het is zoals ik het nieuws via vele social mediakanalen op Telegram doorneem. Ik pak er de mooie berichten uit, die me een lach geven, die me positieve vibes geven.

En ik bekijk het nieuws over de Oekraïne, Rusland, de energieproblemen, de voedselsituatie, de oorlog, de politiek, etc. vanuit de staat van getuige, van waarnemer. ‘Het zal allemaal wel’. Zelden raakt het nieuws zo mijn emoties. 

Bovendien is er een redelijke hoeveelheid informatie die ik zou bestempelen als ‘waar of niet waar?’. Ik weet niet wat ik er nu mee moet. De tijd zal het leren. Er wordt zoveel geschreven wat later toch niet blijkt te kloppen, terwijl andere dingen – waarvan je het voor onmogelijk hield dat ze zouden kloppen en daarom complottheorie werden genoemd – juist wel kloppen.
De man achter de Gezond Verstand Krant zegt niet voor niets dat het nieuws vaak precies het omgekeerde meldt van de waarheid. Dus: een korrel zout, en vaak juist beseffen dat de waarheid het tegenovergestelde is. 

Het is goed om steeds weer te beseffen dat niets is wat het lijkt. Het thema van deze tijd. 

Maar los van dat gegeven, staat het ons vrij om bewust in het hier en nu te leven, om positieve emoties op te roepen, om ons zonder reden gelukkig te voelen, om onze vibratie te verhogen en contact met ons diepere (echte) zelf te maken.

Dat is een vrijheid die wellicht groter en belangrijker is dan andere vrijheden. Vorig jaar voelden mensen zich verplicht zich te laten prikken om naar de bioscoop of disco te kunnen, of zelfs naar een restaurant. Ik ervoer het juist als vrijheid om te kunnen kiezen daar gewoon niet naartoe te gaan als dat mijn vrijheid te kiezen zou aantasten. Vrijheid is niet te koop, dat zit van binnen
De vrijheid om je eigen stemming te bepalen, om ermee te spelen, om bewust fijne herinneringen op te roepen, om je zonder reden gelukkig te voelen, etc. is m.i. fors onder gewaardeerd. Dat is echte vrijheid.
En uiteraard ga ik ook voor fysieke vrijheid, maar besef de kracht die in je zit!

Want hoe we ook wijzen naar een ander als het bijvoorbeeld gaat om de maatregelen in verband met corona die zo verkeerd hebben uitgepakt voor velen, wij hebben met elkaar die wereld geschapen. En het is maar net hoe wij persoonlijk omgingen met de situatie waarin we zaten hoe we ons voelden, maar uiteindelijk konden die maatregelen ook alleen maar omdat de massa erin meeging. En omdat mensen zich lieten polariseren, omdat ze dat 'toestonden'.

Afgelopen week nog wilde iemand een knuffel geven aan een ander en deinsde op het laatste moment terug met de mededeling ‘we zijn bang van elkaar omdat de een wel en de ander niet gevaccineerd is’. Hoewel die angst (zeker die van de ongevaccineerde voor de gevaccineerde) misschien terecht was, laat het zien hoe het werkt met polariseren, met angst opwekken, met het hartelozer maken van de maatschappij. Wij laten ons manipuleren. Menselijke warmte maakt plaats voor angst

Al die verhalen over insecten eten heeft niets met het klimaat te maken, maar alles met de bewuste pogingen om mensen van hun (contact met hun) ziel te beroven. Men heeft namelijk door dat je dat doet door mensen dingen te laten doen waar ze instinctief van walgen en door harteloosheid in de maatschappij te creëren. Zo maak je mensen weerloos, volgzaam.

En dat is waar wij door bewust te leven en bewust te manifesteren, bewust onze wensen kenbaar te maken aan het universum in de juiste staat, kunnen zorgen voor een mooiere wereld. Door bewust een betere emotietrilling op te zoeken, dankbaarder te zijn voor de kleinste dingen, liefdevoller te zijn, tevredener te zijn, keuzes te maken die goed zijn voor een menselijke toekomst, maken we onze eigen wereld al mooier.

En daarin nemen we onze naasten mee, en zelfs de totale wereld.

Door de waarnemersstatus, door onze positieve uitstraling, door onze zelfverzekerdheid, , beïnvloeden we anderen. We zetten anderen aan het denken, we stralen positiviteit op de anderen over. Het maakt dat wat er ook gebeurt, we in staat zijn ermee om te gaan. En nogmaals, spiritueel hebben we ook gekozen voor het leven in deze periode. Wij zijn het licht dat mag schijnen.

Als je je niet door alles emotioneel heen en weer laat slingeren, als je in staat bent positieve emoties op te roepen als je daar behoefte aan hebt, kun je alles weerstaan of in de flow meegaan van wat gebeurt met instandhouding van je eigen normen en waarden, je eigen integriteit. Dat is niet alleen scheppen in optima forma, maar maakt dat we in staat zijn nog veel meer en beter te scheppen.

En je weet, ik ga voor die mooie wereld. Die wereld waarin geluk, plezier, respect, vrede en dankbaarheid vooral aanwezig zijn. Waarin insluiting in plaats van uitsluiting, waarin samenwerking in plaats van competitie en strijd.
Een wereld waarin de mens de natuur respecteert en niet manipuleert, een wereld waarin wederzijds begrip, respect en acceptatie voorop staan, zonder dat iemand op welke manier dan ook misbruik maakt van een ander.

With love.

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lieve mensen,

We hebben de eer in deze wereld te leven, met alle grote veranderingen die gaande zijn.

Een wereld die ons voorziet in voedsel, in energie, in een dak boven het hoofd, en allerlei luxe die niet nodig hebben maar die wel lekker is. Het is goed om je dat laatste te realiseren. En daar dankbaar voor te zijn, het is niet (meer) vanzelfsprekend.

Hoewel je over de zaken die nu in de wereld spelen ook heel negatief kunt denken (en dat is ook logisch), denk ik dat je kunt zeggen dat wij als zielen uitverkoren zijn deze unieke tijd mee te maken. En dat is niet voor niets.

Men heeft het vaak over het ‘licht’ en het ‘donker’, of over het ‘licht’ en het ‘on-licht’. Over het ‘licht’ en het ‘kwaad’. Voor mij zijn het woorden die iets proberen te zeggen, zonder dat je ze al te letterlijk moet nemen. Discussies stranden vaak omdat mensen dat wel doen, omdat ze niets met die termen kunnen of willen.  

Er zijn negatieve krachten en er zijn positieve krachten. Net zoals er mensen zijn die kwaad in de zin hebben en mensen die overwegend liefdevol zijn. Maar bij de mens is het verraderlijke dat iemand die kwaad in de zin heeft voor heel veel mensen tegen de mensen om zich heen liefdevol kan zijn. ‘Zo’n aardige man’, maar intussen…….

Ik ga geen voorbeelden noemen. Op alle terreinen zijn ze te vinden, zeker vandaag de dag in wat men politiek noemt.

Als je de informatie moet geloven die van de andere kant komt, via o.a. mensen die die informatie kanaliseren (weten te ontvangen en doorgeven), leven we echt in een bijzondere tijd. Maar worden we in de strijd tegen alle kwaad ook beschermd. Het ‘licht’ probeert uiteindelijk het ‘duister’ te verdrijven.

Wat telkens weer te beluisteren is, is dat het geen zin heeft mensen wakker te schudden. Het is als de schildpad die z’n kop intrekt als het regent (onwillige info). Die kop wordt nog harder ingetrokken als je probeert te overreden. De ‘muur’ wordt nog meer opgetrokken.

Wat we leren is dat we in deze tijd vooral moeten bezig zijn met onszelf te optimaliseren. In de goede betekenis van het woord. Dat betekent niet dat we nog meer moeten gaan doen, of nog harder moeten gaan lopen, records moeten verbreken, of iets dergelijks.

Het betekent dat we bij onszelf moeten komen, naar onszelf moeten kijken. Thuis mogen komen. 

Dat we teruggaan naar ons gevoel, ons hart. Niet zozeer bezig met de wereldse dingen, maar met wat er met ons gebeurt. En misschien krijgen we daarom wel dat gevoel van ‘het klopt niet’.

Ik ga er niet verder op in hier, maar de dingen die zich nu in sneltreinvaart ontwikkelen blijken al tientallen jaren (grotendeels in het geniep) of zelfs veel langer aan de gang te zijn. Toch werd ik pas wakker geschud op het moment dat de maatregelen vanuit de WHO tegen Covid werden ‘bevolen’. 

Ik heb altijd in mijn werk ook mijn hart een prominente plaats laten innemen, maar ik ben vooral opgeleid om rationeel te denken, rationeel te handelen. En dat geldt voor de meesten van ons. De ‘botsing’ tussen ratio en hart maakte dat ik alternatieven ging zoeken voor de reguliere medicijnen die ik moest voorschrijven. Ik ging om me heen kijken en zag dat de wereld vele malen groter was dan dat kleine enge wereldje van de BigPharma-producten.

Toen de WHO begin 2020 maatregelen bedong, die zo over de top waren, protesteerde mijn hele lichaam. Mijn hart, mijn intuïtie en mijn ‘gut’ (voor zover ze niet deels hetzelfde zijn) en zelfs mijn gezonde verstand hadden zoiets van ‘dit is krankzinnig, dit slaat nergens op, dit is eng’. De tijd erna zat vol valkuilen op allerlei gebied, maar ik merkte dat ik anders in het leven ging staan.

De vanzelfsprekendheid, de automatismen, maakten plaats voor een nog meer weloverwogen, nog bewuster, leven.

Qigong was sinds 2004/5 al op en af een onderdeel van mijn leven, maar werd nu belangrijker. EFT gebruikte ik met patiënten en de NEI in het verleden intensief voor mezelf/mijn buddy in de opleiding, maar beide werden nu gebruikt om zaken in balans te houden/krijgen.

Maar het belangrijkste van alles, is dat ik mijn hart en intuïtie opwaardeerde. Het was nu primair mijn diepe gevoel wat zei ‘niet pluis’. En ik realiseerde met dat ik patiënten heb gered van een wisse dood door naar datzelfde diepe gevoel te luisteren, soms tegen elke ratio in. Maar het gebeurde onbewust, ik deed het en begreep het soms niet. Dat 'diepe gevoel' had me vaak geholpen, soms gered.

Dus toen ik de informatie van ‘Ra’ en ‘Abraham’ tegenkwam en las, vielen er nog meer dingen op hun plek. Mijn diepe gevoel voelde connectie. Ik besefte dat ik contact maakte met mijn ziel. En voelde daarachter een onmetelijke wijsheid. En ik leerde hoe eenvoudig dat eigenlijk is. Hoe alleen al het oproepen van de juiste emoties (of er zoveel mogelijk in leven) me verbond met mij ziel en daarmee met het Universum. 

Ik besefte hoe ik in het verleden – tijdens de homeopathiepraktijk, zeker niet tijdens de huisartsenpraktijk (de laatste was buffelen, de eerste genieten) – door mijn instelling dat contact ook al had gehad, waardoor dingen gebeurden die ik wenste alsof het me gegeven werd. En natuurlijk maakte het me dankbaar, maar ik zag de link toen niet.

De afgelopen blogs schreef ik over de SpringForest Qigong en Chunyi Lin. Door zijn oefening waarin de emoties worden meegenomen is dat nu dagelijkse (heerlijke) kost. Ik ben weer gaan hardlopen/trimmen, en in de wandelpauzes doe ik die meditatie ook zodat ik (mijn lichaam) optimaal het volgende stuk loop en blessures vermijd.

Maar waar het dus om gaat is dat we juist in deze tijd contact maken met ons hart, onze intuïtie volgen, ons met onze ziel verbinden, ons met het Universum (‘God’) verbinden.

En proberen die dingen die ons nog dwarszitten te verwerken. We moeten nog beter leren luisteren naar onszelf en ons lichaam. En blokkades weghalen. Niet teveel in het verleden blijven hangen, maar in het NU leven. 

En het zou mooi zijn als we in staat zouden zijn te leven binnen de emoties die maakt dat we verbonden zijn met onze ziel, ons echte zelf. Dus in liefde, dankbaarheid, geluk, plezier, vrede en tevredenheid.

We kunnen onszelf aanleren ons voor te stellen dat we gelukkig zijn, en ons gelukkig voelen. Je mag namelijk zonder reden gelukkig zijn, zelfs als het rationeel niet logisch is. Ik stel me voor dat elke cel in mijn lichaam plezier heeft, een smiley is, schuddebuikt van het lachen. Ik heb mezelf aangeleerd dankbaar te zijn voor de kleinste dingen en probeer mezelf daar zo vaak mogelijk aan te herinneren. 

En naast die persoonlijke staat wens ik ook alle andere mensen dat toe. Als ik (meestal) ’s ochtends de Qigong doe met de emoties, dan vul ik eerst mijn lichaam met de kleur en emotie, maar daarna stuur ik het naar de hele aarde/wereldbol.
Ik zie de aarde afwisselend omringd met het groen van geluk, het rood van plezier, het geel van vrede, het wit van tevredenheid en het donkerblauw van dankbaarheid.

Los daarvan kun je op soortgelijke manier ‘licht’ en/of 'liefde' naar de hele wereldbol, de hele aarde, alle mensen, sturen. Vraag het Universum je erbij te helpen. Kun je je daarbij weinig voorstellen, gebruik dan symbolen, maak een tekening, wees creatief. 

Ik denk dat we op die manier met elkaar iets kunnen scheppen wat achteraf het mooiste cadeau kan zijn wat we onszelf en elkaar geven.

Als we met elkaar bewust een mooiere wereld scheppen, zonder het on-licht, door de juiste staat op te roepen en de juiste dingen te wensen, wat kan daarop tegen zijn? Waarom zouden we dat niet doen? En ik ben ervan overtuigd – gevoel, maar ook de leringen van ‘Ra’ en ‘Abraham’ – dat we daarbij geholpen worden. (Bovendien maken we onszelf klaar voor een nieuwer niveau van 'zijn').  

En wees niet bang dat als je af en toe eens iets negatiefs denkt of wenst, dat dat tegen gaat werken. Op dat moment ben je niet verbonden met je echte zelf, met je ziel, met het Universum. Het wordt dus niet verhoord. Maar het helpt wel om jezelf te trainen alleen maar te denken aan wat je wél wilt op de momenten dat je in de juiste staat bent door ook op andere momenten alleen maar positief te denken en praten.

Dus stop met van klagen een dagtaak te maken, stop met de hele tijd met de Great Reset bezig te zijn of met alle plannetjes die in de agenda 2030 staan, of de krapte, of met het feit dat onze politici met iets anders dan ons belang bezig zijn.
En voed jezelf vanaf nu met vriendelijkheid, aard jezelf in dankbaarheid, wees blij dat je leeft in deze tijd, heb vrede met jezelf en de situatie waarin je zit (wat niet wegneemt dat je die zo nodig mag verbeteren).

Haal geregeld even diep adem en voel dan de stilte in jezelf. Voel je verbonden met het Universum of God. Strek je armen desnoods uit als dat je helpt. En voel de dankbaarheid daarvoor, ervaar het gevoel van geluk.

Dat is wat onze ‘taak’ op dit moment is. Niet discussiëren of anderen overtuigen. Maar zorgen dat we zelf goed in ons vel zitten en zo de energie van de wereld verbeteren.

In liefde en dankbaarheid......

P.S. Ik houd behoorlijk bij wat er in de wereld gebeurt via o.a. een groot aantal telegram-kanalen, en dat is niet altijd alleen maar leuk. Ik zie wat er gebeurt, wat er wordt geschreven, ik observeer het, soms bewaar ik het ergens, maar daarna ga ik over tot de orde van de dag.

En die orde van de dag probeer ik te laten zijn de bijna meditatieve staat van de ‘juiste’ emoties. Dat lukte het ene moment beter dan het andere, al gaat het steeds meer vanzelf. 

Ik kijk om me heen, voel me dankbaar en gelukkig. Adem diep in en voel de stilte, de vrede. En ga blij door met andere dingen……die ik per definitie als ‘leuk’ bestempel.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn