Iedereen die de dingen die ik in vorige afleveringen heb besproken toepast, zal ervaren dat het scheppen of manifesteren steeds gemakkelijker lijkt te gaan.
Hoewel dat altijd al zo was, zou de kosmische verandering die tegelijk een spirituele verandering is, maken dat het nog gemakkelijker wordt. We worden steeds betere scheppers.

Dit keer wil ik het hebben over de wereld waarin we willen leven.

Onlangs stelde een oudere filosoof dat de toekomst van de mensheid de komende anderhalf jaar wordt bepaald. Dat heeft alles te maken met de ‘Great Reset’, met ‘Agenda 2030’, met de WEF. En hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. 
Het Duister, wat achter deze agenda’s zit, dreigt te gaan verliezen en probeert in nog sneller tempo nu de agenda’s uit te rollen, met o.a. digitaal geld (en dus volledige controle over alles wat we doen), digitale ID’s (idem), steeds meer (verplichte) vaccinaties, sterke beperkingen in mobiliteit, 15-minuten gebieden, etc.

Het wordt zo dus óf een maatschappij in een digitale gevangenis óf een maatschappij gebouwd op vrijheid, liefde en respect (als het Licht wint, als mensen snel genoeg ‘wakker’ worden om te beseffen wat er gebeurt en wat ze slapend laten gebeuren).

Maar wat willen we?

Misschien een paradijselijke wereld? Een wereld met wederzijds respect, met vrijheid, met liefde, zonder oorlogen en strijd? We zouden in een tijd van ascentie (hemelvaart) zitten, naar een hogere dimensie (5D i.p.v. 3D) wat betekent dat voor onze wensen?

Uiteindelijk komt het allemaal neer op mindset. Maar dan niet vanuit de mind, maar vanuit het hart. Heart-set dus. De ascentie houdt niet in dat we opstijgen, dat we ons lichaam verlaten, maar dat we met behoud van ons lichaam mogelijkheden krijgen die nog nooit eerder hadden, die de mensheid nog nooit eerder had. Het klinkt allemaal heel mooi. Een belofte. 

Wat dat betreft kan ik voortborduren op alles wat ik al eerder schreef, want het paradijs op aarde, de hemel op aarde, of hoe je het ook allemaal wilt noemen, is wat we zelf creëren. In feite is dat scheppen op niveau.

We krijgen waar we mee bezig zijn, waar we onze gedachten laten gaan.

Zijn we bezig met angst, met boosheid, met frustratie, met jaloezie, met onvrede, met verdriet, etc., dan krijgen we een wereld die dat weerspiegelt. En dat is beslist geen hemel op aarde.

Zijn we daarentegen bezig met mooie dingen, met mooie gedachten, liefdevol, respectvol, dankbaar, vreedzaam, etc., dan krijgen we een wereld die dat weerspiegelt. En dat zou die hemel op aarde kunnen zijn.

Je kunt het in kleine dingen heel gemakkelijk zien gebeuren. Als je goed geluimd op straat loopt en naar passanten glimlacht en ze vriendelijk begroet, dan lacht de ander vriendelijk terug. Je hebt zojuist mogelijk de wereld van die ander opgevrolijkt en minstens van neutraal (of angst?) naar oké gebracht…………

Als je je ’s ochtends voorneemt de hele dag goed gemutst te blijven en je niet te laten onderuithalen of je niet boos te laten maken, is de kans groot dat dat je gaat lukken.
Hetzelfde geldt als je liefdevol lastige situaties ingaat…..het gaat beter.

Het gaat te ver dat nu uit te leggen, maar in feite zijn we allemaal met elkaar verbonden, sterker nog, we zijn allemaal één. We zijn één met het Universum. We zijn allemaal stralen van dezelfde zon en dus die zon. 

Ik kan me een cursus herinneren waar je je moest voorstellen dat jij ook die lantaarnpaal was, of die auto, of dat wegdek, of die bloem. En daartoe moest je je verplaatsen in die andere hoedanigheid om te ervaren hoe dat was. Heel boeiend om te doen. En een stukje makkelijker is het om je te verplaatsen in een ander persoon.

Maar stel je eens voor dat jij dat ook bent. Doe dat eens als je de ander niet begrijpt. Stap in de schoenen van die persoon, stel je voor dat jij die persoon bent. Stap in die energie. En voel. Als dat je lukt – heel moeilijk is dat niet, en oefening baart kunst – dan begrijp je ook waarom die persoon zo dwars is vanuit jouw optiek. En dat betekent weer dat jij iets milder kunt zijn, dat je die ander beter kunt begrijpen, zodat er een tussenweg kan zijn. Een oplossing.

Maar ik dwaal af, het ging mij erom dat we onze eigen wereld kunnen creëren, de wereld die wij willen dat bestaat.

En dat vraagt van ons om ons te focussen op wat we willen, en beslist niet op wat we niet willen. Dat vraagt van ons om te focussen op mooie dingen, op positieve dingen, en niet op al die zaken die nu via de media op ons worden afgevuurd, niet op de zaken die nu allemaal aan het licht komen, ook al is het iets goeds dat alle kwalijke zaken worden geopenbaard. 

Zelf ben ik iemand die alles wil weten, ook al omdat ik al zo lang het gevoel heb dat er heel veel niet klopt in wat ons wordt verteld. Een gevoel wat in eerste instantie opkwam tijdens mijn medische professie en ervaringen. Ik pluis dus veel uit, lees heel veel informatie van verschillende kanten. Ik kom dus heel veel negatieve zaken tegen, veel duistere zaken, veel ellende, veel waar over wordt gelogen. Maar ik blijf daar niet mee bezig, het is informatie die maakt dat ik me juist sterker voel door het te weten.

Laat ik bij elkaar zo’n 4 uur (ik denk veel minder) per dag daarmee bezig zijn, met het lezen van al die kanalen met informatie, de overige tijd ben ik daarmee niet bezig. Sterker nog, de overige tijd ben ik overwegend met positieve zaken bezig. Waarbij ik me steeds meer bewust ben wat ik denk en voel en wil.

Ik voel me dankbaar dat ik leef in deze tijd, ondanks alle uitdagingen die er zijn. Ik voel liefde voor mezelf (en dit zeg ik niet egoïstisch/narcistisch, maar je moet in eerste instantie van jezelf houden om er volledig voor de ander te kunnen zijn), voor mijn partner, voor mijn kinderen, voor mijn omgeving, voor alle mensen, voor het Universum en voor nog veel meer.

Ik zie voor me de wereld zoals ik die fijn zou vinden en probeer mezelf ervan te overtuigen dat we die wereld ook gaan krijgen (je ziet, ik oefen ook nog steeds). Ik ben respectvol, ben integer, ben betrouwbaar, ben vriendelijk, omdat dat de wereld is waarin ik wil leven.

Ik ken mensen die ook zeggen in zo’n wereld te willen leven, maar die wel steeds naar anderen wijzen als er iets niet naar hun zin gaat, die heel veel eisen stellen aan anderen, die altijd zoeken naar groener gras, die…..
Zoals er veel mensen zijn die heel erg begaan zeggen te zijn met het milieu, maar het niet erg vinden om grote afstanden met de auto te rijden voor de lol omdat de baas de benzine betaalt (anders zouden ze het niet doen)……… of die toch 3x per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, want dat hebben ze ‘verdiend’. Zonder dat ik daar een oordeel over wil hebben, ervaar ik er iets kroms in. 

Ik weet nog dat ik bij Roy Martine de opleidingen NEI en Integra deed, en hij eiste van de therapeuten die hij opleidde dat ze het voorbeeld waren voor hun cliënten. Adviseer je hen geen koffie te drinken, doe je het zelf ook niet. Roken? Ook zelf niet. Het leidde tot heftige discussies, hij kreeg zelfs grove beledigingen naar het hoofd geslingerd.
Maar het zit in dezelfde richting. Sta je volledig achter datgene wat je pretendeert, wat je zegt dat goed is, wat je zegt te willen, of niet? En doe je het dan ook (zelf)?

Want alle delen van jou dienen in dezelfde richting te willen om dat ook te verkrijgen. Hoe komt het dat zoveel mensen zeggen dat ze vrede willen, maar er toch geen vrede is? Dat zoveel mensen begaan zijn met het milieu, maar tegelijk op veel manieren milieu-onvriendelijk zijn?

Ook hier geen oordeel, maar eerder de constatering dat het heel moeilijk blijkt om met onze hele ziel en zaligheid iets te willen, om met ons hele systeem (mind, hart, ziel) hetzelfde te willen. Natuurlijk heeft dat alles te maken met de manier waarop we mentaal bewerkt zijn, al dan niet bewust en al dan niet opzettelijk.
Maar laten we ons dat bewust zijn. Dat we verborgen onbewuste programma’s hebben, die we onbewust volgen en die kunnen ingaan tegen wat we zeggen en denken te willen.

Waar het me om gaat is dat we dus nog bewuster moeten proberen te zijn. Dat we ons bewust moeten zijn van wat we denken, waaraan we denken, wat we voelen, etc.
Ik ben ervan overtuigd dat er een hele mooie wereld lonkt, dat we met elkaar iets heel moois aan het scheppen zijn (al dan niet met behulp van krachten waarvan we het bestaan misschien niet eens kennen). Toch weet het ‘Duister’ tot nu toe veel ellende te creëren, en mensen behoorlijk aan het twijfelen te krijgen.

Daarom: Focus je op wat je wilt, op wat je vanuit je hart wilt. Betrek je hart bij alles wat je doet. Je hart is je verbinding met de ziel, met de Universele krachten. Met de Bron. En ook al komt er regelmatig ellende langs, komen er regelmatig negatieve berichten langs, dingen waar je je angstig om zou kunnen maken, ga telkens terug naar de focus op positieve dingen, op de wereld die je wilt.

Door die focus verandert je gevoel, verandert je uitstraling en de manier waarop je letterlijk in de wereld staat. Ik stond net op de tennisbaan en bedacht me terwijl ik daar op een bal stond te wachten hoe dankbaar ik ben voor het feit dat ik nu op deze aardkloot verblijf, hoe dankbaar ik ben voor zoveel dingen (die ik stuk voor stuk benoemde), en direct veranderde mijn beleving. Ik stond lekkerder op de baan, meer ontspannen en met een veel beter gevoel.

Zo simpel is het. Daarom geloven we het nauwelijks, daarom is het zo moeilijk te doen. Het is te gemakkelijk om te geloven dat het kan.

Laat dat de belangrijkste oefening voor de komende tijd zijn: zo vaak mogelijk leven in een staat die wordt gecreëerd door dankbaarheid, liefde, blijdschap, geluk, vrede, tevredenheid en dergelijke. 

En vooral, laten we onszelf trainen in zo snel mogelijk weer naar die staat teruggaan als we uit die staat geraken. Door nieuws, door tegenslag, door frustratie, door……..

Ervaar die andere ('negatieve') staat, en ga terug. Roep dankbaarheid of blijdschap op. Train je erin.
Dat is bovendien een manier waarop we beter kunnen omgaan met de realiteit van dit moment, waardoor we niet de kop in het zand hoeven te steken wat massaal wordt gedaan.

Je kunt op de hoogte zijn van alle ellende en toch het overgrote deel van de tijd in de goede staat zijn, de staat die schept, die manifesteert, die zorgt voor een mooiere wereld. Want hoe mooi is het dat wij als zielen juist in deze tijd van transformatie mogen opdraven, mogen meedoen, het licht mogen verspreiden?

Zoals Brian Johnson (van de Philosopher’s Notes) vaak herhaalt: wij moeten de theorie in de praktijk brengen en er vervolgens meesterschap over verkrijgen. Dus van theorie naar praktijk naar meesterschap.

Meesterschap over onze staat maakt ons meesterscheppers. Niet alleen v.w.b. onze toekomst, de wereld die we willen verkrijgen, maar vooral ook v.w.b. het NU. In feite hebben we bij meesterschap over onze staat NU onze hemel op aarde……

With love,
Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn