Onlangs las ik een stuk van Kenneth Schmitt wat mooi aansloot bij wat ik eerder schreef over scheppen of manifesteren. Het ging over de switch van onbewust naar bewust creëren.

Onze ‘uitstraling’ (letterlijk), onze trillings-expressie, dat wat we uitzenden naar het universum en naar onze omgeving, wordt veroorzaakt door o.a. onze gevoelens, onze verbeelding/fantasie en onze denkpatronen. 

Bedenk dat we de vrijheid hebben te denken en voelen wat we willen (nu nog wel in elk geval). We kunnen dus kiezen voor zinvolle, positieve energie of voor destructieve, negatieve energie. En dat doen we via ons gevoel, onze fantasie en ons denken. Vaak volledig onbewust, omdat we ons vaak laten bespelen door emoties, door gebeurtenissen, door situaties, door wat er gebeurt.

We staan er in het algemeen veel te weinig bij stil dat we een keuze hebben.
Ik was vanmiddag bezig met wat muziek (het omzetten van de gebruikelijke 440 Hz muziek naar 432 Hz voor in de auto – 432 is een stuk beter voor lichaam en geest – voert nu te ver om daarop in te gaan). Ik ga langzaam door mijn muziekbibliotheek in de computer om de omgezette muziek op een USB-stick te zetten.

Ik kwam daarbij de muziek tegen van Jim Croce, die heerlijke muziek maakte en veel te vroeg gestorven is. Destijds (80-er jaren) studeerde ik geneeskunde en had net verkering toen ik zijn platen leende bij de discotheek in het centrum van Rotterdam. Ik kende zijn muziek niet, maar het was heerlijke muziek, zeker voor die periode in mijn leven. Dus toen ik die muziek vanmiddag weer hoorde, werd ik positief emotioneel, dankbaar, blij, etc. Ik was me bewust wat het met me deed en het was fijn. Niet bewust gekozen, maar een goede ‘uitstraling’.

Even later kwam ik bij Joe Cocker, waar ik weer goede herinneringen aan heb een hele tijd later tijdens de NEI-week (weken) met Roy Martina (eind 90-er jaren). Opnieuw gelukkig, dankbaar, blij, e.d. Inclusief veel fijne herinneringen.
In dit geval werden mijn emoties positief gericht, maar ik had dit niet bewust gekozen, het gebeurde me. En dat is wat ons veel gebeurt. Er is een situatie en onze emotie, ons gevoel, doet iets zonder dat we dat bewust kiezen. Vaak is dat helaas juist negatief.

Wij zijn in feite ‘bewustzijn’, ‘energie’. Bewustzijn zoals het hele universum eigenlijk bewustzijn is. En als zodanig is ons bewustzijn ook onbegrensd, oneindig. Ons bewustzijn omvat in feite alle mogelijke ervaringen.

Burt Goldman – The American Monk – maakte daar denk ik gebruik van met zijn cursussen waarin je contact maakte met je parallelle ziel of tweelingziel, zodat je kon leren vanuit die ‘ervaring’ wat je wilde leren of weten. En dat werkt fantastisch. Hijzelf ging op bejaarde leeftijd muziek spelen, fotograferen en schilderijen maken via die methode. 

Eigenlijk zijn alle beperkingen die we kennen zelf opgelegde beperkingen als je er op die manier naar kijkt. We leven grotendeels nog in een ego-bewustzijn, waarbij dualiteit (slecht en goed, positief en negatief, licht en donker, etc.), bedreiging en intimidatie bestaan.

Ons hart-bewustzijn kent die dualiteit niet. Die kent alleen positieve vibraties.

Hoe meer we ons dat bewust worden, en ons eveneens bewust worden dat we op elk moment de keuze hebben om te bepalen wat we willen voelen of denken, hoe meer we kunnen komen te vertoeven in dat hartbewustzijn.

Toevallig las ik gisteren aan stukje over SEALS, die vaak door blijven gaan in zelfs ogenschijnlijk uitzichtloze situaties omdat ze getraind zijn om altijd een positieve uitkomst te zien in hun geestesoog. Ze visualiseren een positieve uitkomst waardoor ze die ook min of meer creëren, waardoor ze mentaal ook veel krachtiger zijn. Een heel andere energie, maar het gaat even over de mindset, over de energie, over de uitstraling.

Als we iets niet willen, of ons er zelfs tegen afzetten, zorgen we dat de energie rond dat thema groeit en we het in feite manifesteren. Dus ons afzetten tegen wat we niet willen, veroorzaakt dat we het krijgen………

Ik weet dat dit lastig te begrijpen is. We zitten met de wereld op dit moment in een fase waar dingen gebeuren die velen niet willen, en dat geldt zeker ook voor ons eigen land waarin de politiek dingen doet die niet wenselijk zijn (en dan druk ik me heel voorzichtig uit). En ook ik verbaas me over de matheid, het gebrek aan reactie vanuit de samenleving. Alsof we ons gezapig in een kooitje gaan laten stoppen. En toch zou heel veel meer verzet dus ook niet goed zijn? Het is logisch, maar zo anders dan het 3D denken, waarin stevig verzet logischer is. 

Hetzelfde geldt voor de slachtofferrol. Als we ons slachtoffer van het systeem voelen, versterken we die energie en dus manifesteren we dat. Nog meer slachtoffer dus.
Daarentegen, als we ons dankbaar voelen, krachtig en vreugdevol, versterken we die energie en manifesteren we iets wat in dat verlengde ligt………

Het is vaak lastig te begrijpen omdat vanuit het ego-bewustzijn denken heel anders is dan vanuit het hart-bewustzijn. Het eerste is 3D denken, en we verschuiven, we transformeren, naar het 5D denken. Het hartbewustzijn. Op onze automatische piloot haken we nog aan bij het 3D denken, maar als we meer ons bewustzijn gebruiken, bewuster in het leven staan en bewuster keuzes maken ook als het gaat om denken en emoties, zitten we meer in 5D realiteit.

En dat is een wereld van verschil. Het verschil tussen onbewuste en bewuste manifestatie. Tussen je laten bespelen en zelf het spel bepalen. Tussen je slachtoffer laten zijn van omstandigheden of de leider ervan. Ook als het gaat om zaken die even niet zo leuk zijn.

In feite is er geen kracht buiten jou die macht over je kan hebben!

Als we ons bewust worden van de verbinding tussen het hartbewustzijn en het universele bewustzijn, dan beseffen we dat we kunnen oefenen, trainen.
We kunnen trainen levensverbeterende omstandigheden te creëren door vanuit ons hartbewustzijn te leven, in verbinding met het universum. 

Door te leven vanuit onvoorwaardelijke liefde (en weg van dualiteit en oordeel) krijgen we de verbinding tussen onze bewuste geest en ons innerlijk weten.

Tot we zover zijn leven we dus vanuit ons ego-bewustzijn, wat denkt veel te weten, maar geen idee heeft van de echte werkelijkheid. Wel wordt het helaas gevoed door bijvoorbeeld de media en alle meningen die je behoort te hebben rond tal van thema’s.

Daar moeten we dus afstand van nemen, we moeten erboven gaan staan. We moeten beseffen dat we op die manier niet de wereld kunnen manifesteren die we willen 

Bedenk dat hartgevoelens (en visioenen) altijd levensbevorderend zijn.

Als we de emoties voelen die we willen aantrekken, worden we meester scheppers, en zorgt dat voor een creatieve drang. Het wordt steeds leuker om te manifesteren, te scheppen. En dat maakt dat we steeds gemakkelijker die positieve emoties zullen oproepen!

Door opzettelijk/bewust serieus dankbaar te zijn, en dat in elke cel van je lichaam te voelen, kunnen we beperkende omstandigheden overstijgen.
Mooie gunstige bijzonderheid is, dat we door dat te doen ook onze gezondheid bevorderen, zelfs als we dat niet bewust voor ogen hebben (mijn beroeps’deformatie’ maakt dat ik daar ook aan denk).

Door dus ons trillings-spectrum te laten vormen door dankbaarheid en vreugde zorgen we voor een levenstransformatie welke leidt tot meer liefde en vervulling.
Het sluit perfect aan bij alles wat ik al geschreven heb.
Wat wel mooi duidelijk wordt is dat we de keus hebben.

We blijven in het ego-bewustzijn met alle beperkingen, de dualiteit, de intimidatie en de manipulaties wat we dan ook steeds meer manifesteren, óf we kiezen voor hartbewustzijn – wat we wel moeten trainen door steeds meer bewust onze emoties en gedachten te kiezen – met onvoorwaardelijke liefde en onbegrensdheid, wat ons leidt naar een wereld van meer liefde en meer vreugde.

We zijn uitermate krachtige scheppers, en nog krachtiger als we ons bewust zijn van onze mogelijkheden.

Kies voor (onvoorwaardelijke) liefde (wat niet wegneemt dat je iets mag vinden!), voor vreugde, voor tevredenheid, voor vrede, voor dankbaarheid, voor gelukkig zijn, voor plezier, en zie hoe je daar meer van hetzelfde voor terugkrijgt.

Vanmiddag genoot ik van de muziek die ik afspeelde – soms maar een halve minuut – maar daarbuiten geniet ik van alles in de tuin, alles in de duinen, van mijn partner Hanneke en van de (klein)kinderen, van het geluid van insecten, van het mogen leven in deze tijd, van mijn lichaam wat regelmatig symptomen geeft maar die ook weer corrigeert als ik ervan uitga dat ze voorbijgaan, zelfs van de lawaaiige vliegtuigen die overvliegen. Ik geniet van het bewust Zijn.

En als ik eerlijk ben, ben ik niet bezig met het resultaat. Ik ben bezig met de weg. Ik ben.

Met licht en liefde,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn