Blog Pak je Geluk

Ed in de bergen

Een blog met een positieve inslag. Onderwerpen op het gebied van groei en ontwikkeling, van een beter en gelukkiger mens worden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Wij staan in het centrum van het universum. We zijn aan alle kanten verbonden met het universum. We bevatten dezelfde moleculen en stofjes als het universum. We zijn deel van het universum. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we (deel van) het universum zijn zoals een druppel in de oceaan (deel van) de oceaan is.

Voordat religies met hun goden de macht en waarheid gingen opeisen, vonden alle mogelijke stammen van oermensen hun ‘God’ in de wijsheid en het bewustzijn van het universum. Een ‘bewustzijn’, wat inmiddels wetenschappelijk ook is aangetoond.

Eigenlijk is heel veel van wat we ‘het weten’ van de oermensen zouden kunnen noemen wetenschappelijk aangetoond.
Net zoals iedereen die zijn of haar intuïtie gebruikt, heeft ervaren dat de intuïtie niet iets is om te negeren omdat het (vrijwel) altijd klopt. De momenten dat het niet klopt zijn mogelijk die momenten dat angst een vinger tussen de deur krijgt en ons gaat beïnvloeden.

In feite zien we dat alles wat van de natuur afstamt en in ere wordt gehouden ons versterkt. Ondanks de grote mate van censuur en blokkades op alles wat natuurlijker is en wat kritisch is op wat de industrie ons opdringt, komt er toch veel informatie over tal van zaken die onze gezondheid positief kunnen beïnvloeden.

Niet voor niets doet de EU z’n best om met name de social media nog meer aan banden te leggen. Voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Elon Musk, die in de Nederlandse mainstream vooral als een slechte man wordt afgeschilderd, maar die in werkelijkheid Twitter heeft ontdaan van alle censuur. En bovendien aan het onthullen is wat er allemaal geblokkeerd werd. Dat is een grote bedreiging voor lieden die met criminele activiteiten bezig zijn.

Het gevolg daarvan is dat we te zien krijgen welke viezigheid er is gebeurd, hoe we zijn beduveld door de regeringen. Op het gebied van corona bijvoorbeeld, wat ook in Nederland via de WOB/WOO-verzoeken naar boven kwam (en door de mainstream is verzwegen, en waarbij kritische vragen ook in de kamer worden geblokkeerd), maar ook alle leugens, desinformatie en bedrog rond de verkiezingen in Amerika. Musk is dus een doorn in het oog van hen die problemen hebben met eerlijkheid en democratie. En helaas geldt dat ook (of juist) voor de EU/VS/VN en onze regeringen. Dat zegt helaas al meer dan we zouden willen weten. Ik kwam vandaag een mooie quote tegen: “Wanneer het onthullen van een misdrijf wordt behandeld als het plegen van een misdrijf, wordt u geregeerd door criminelen”). Genoeg hierover.

Terug naar het universum. Ik had het over moleculen en stofjes, maar wat misschien nog belangrijker is, is de energie. Want alles begint bij en bestaat uit energie. Dat wat we niet kunnen zien, maar soms wel kunnen voelen. En deels kunnen we dat ook trainen.

Zelf liep ik een paar dagen geleden door een smaal laantje in de duinen hier en hield mijn handen met handpalmen naar voren naast mijn lichaam. Ik had even om de gevoeligheid te vergroten mijn handpalmen over elkaar gewreven. Bij elke stap kun ik voelen hoe de energie in mijn handen (of de energie die tegen mijn handen ‘drukte’) veranderde. Dat alles onder invloed van de energie van de bomen die ik passeerde.

Je kunt het ook ervaren door bijvoorbeeld een grote boom te nemen en van wat grotere afstand naar die boom toe te lopen met je handpalmen naar voren gericht (armen gewoon langs je lichaam). Je zult dan merken dat op een gegeven moment het gevoel in je handen verandert (temperatuur, druk, tintelingen, bij iedereen zal het iets anders zijn) als je dichterbij komt. Soms is het net alsof er ‘ringen’ om die boom zijn waarbij je de energie beter voelt (aura’s van de boom).

Net als wij hebben bomen energie en net als we onze eigen energie kunnen leren voelen, kan dat ook met bomen. Zo kunnen we onze energie ook versterken met behulp van de bomen en andere zaken in de natuur. Daarom is het ook zo goed om dagelijks een tijdje in de natuur door te brengen. Als je je daarbij denkbeeldig verbindt (of letterlijk) met de natuur, de bomen, etc., kun je jezelf opladen en in balans terugbrengen. Ooit heb ik tijdens een seminar bomen geknuffeld – ik deed gewoon mee met de opdrachten die we kregen. Wat me altijd zal bijblijven is dat elke boom anders voelde en de energie die ik ervoer. Soms kracht, maar soms ook verdriet, somberheid, zwakte.

Alles wat wij doen, heeft een invloed op de energie, of is zelfs energie.

Zo ook onze gedachten. Het is niet zo dat gedachten alleen maar ergens in ons hoofd zitten, gedachten zorgen voor een verandering van energie. Als we een steentje in het water gooien, zien we kringen die steeds verder vanuit het centrum gaan en steeds minder groot worden (maar eindeloos door kunnen gaan met verplaatsing van waterdruppels, onzichtbaar voor ons).

Als we denken gebeurt er net zoiets. De energie van ons energielichaam verandert, en straalt dat min of meer uit in de omgeving. Het verandert het energieveld om ons heen, maar reikt veel verder dan we denken. In feite veranderen we het wereldse energieveld, het universele energieveld. Op die manier kan ons denken invloed hebben op zaken die heel ergens anders op aarde gebeuren, zeker als we onze aandacht op die situatie gericht houden. En met hoe meer mensen we dat doen, hoe groter het effect.

Een mooi voorbeeld – weliswaar dichter bij huis, maar toch – is het volgende. Een man rijdt naar huis en heeft zin om naar de film te gaan, en onderweg bedenkt hij dat zijn partner misschien wel geen zin heeft. Hij ziet het voor zich. Dat bedrukt zijn stemming en hij kan die gedacht ook niet loslaten. Thuisgekomen staat z’n partner hem vrolijk op te wachten. Hij krijgt weer hoop, maar de partner laat weten geen zin in de film te hebben als hij ernaar vraagt. Later vertelt ze dat ze de hele dag wel zin had gehad, maar een poosje voor hij thuiskwam was er ineens geen zin meer, en zelfs een aversie. Ze begreep het zelf ook niet echt……

Bekend zijn ook de mensen die door middel van alfa-training met een groepje mensen op grote afstand proberen te genezen van een ziekte of klacht. Daarbij zijn opvallend goede resultaten geboekt. We kunnen via onze mind effect hebben op anderen. Maar wel met toestemming.

En weer ga ik terug naar het universum. Er wordt gezegd dat het universum alle mogelijkheden bevat als mogelijk resultaat van iets wat je onderneemt. Daarom wordt het ook wel het veld van oneindige mogelijkheden genoemd, het onbeperkte potentieel. En dat maakt weer dat ook wij eigenlijk een onbeperkt potentieel hebben…….

De brug tussen wat ik eerder hierboven schreef en deze onbeperkte mogelijkheden, is dat we met onze gedachten de uitkomst dus kunnen beïnvloeden. Maar meer nog met onze emoties, met onze intentie.

En dan kom ik weer bij alles wat ik eerder schreef: door via ons hart de intentie te voelen, uit te zenden (want het hart is zelfs het grootste energieorgaan van het lichaam), laten we het universum weten wat we willen. Het hart is onze sterke verbinding met onze ziel, met het universum.

Wat we op die manier doen is dus eigenlijk kiezen uit de onbeperkte mogelijkheden voor het resultaat wat wij willen. In deze tijd waarin we leven, wordt er via de channelingen steeds weer op gehamerd hoe wij in staat zijn om te manifesteren, zelfs steeds sneller te manifesteren. Dat heeft alles te maken met het (ascentie)proces waarin we zitten.

Leek het aanvankelijk zo dat het ascentie (letterlijk hemelvaart) proces zou leiden tot een leven in andere staat (ziel), nu blijkt steeds meer dat we in onze menselijke hoedanigheid blijven, maar wel de vermogens krijgen die bij die ‘hemelvaart’ horen, met name de op liefde gebaseerde instelling (en hopelijk wereld) en de manifestatiekracht.

Weer komen zo uit bij de belangrijkste facetten waar we mee bezig zouden moeten zijn als we het leven wat we leiden zo optimaal mogelijk willen laten zijn. Een staat van liefde, van compassie, van respect, van geluk, van tevredenheid, van blijheid, van vrede/stilte, van dankbaarheid. Het is de basis voor alles wat we willen bereiken en willen zien.

Het verbindt ons met onze kern, met de bron, met onze ziel, met het universum. En maakt het mogelijk te kiezen uit al die onbeperkte mogelijkheden.

Eigenlijk is het zo simpel, en toch zo moeilijk.

Omdat we zo vaak, veel te vaak, op de automatische piloot gaan. Hoe bewuster we worden, hoe meer we die automatische piloot kunnen omzeilen, en hoe meer we ons eigen lot in handen hebben en hoe meer we kunnen scheppen wat we willen……. 

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

We leven in een rare tijd, zoals de meeste mensen wel doorhebben.
Er gebeuren veel dingen de afgelopen jaren en wellicht de komende jaren die veel van ons niet willen.

Tegelijkertijd is er een grote massa mensen die dat helemaal niet door heeft, die ‘slaapt’ zo lijkt het. Ze worden in slaap gehouden door de censuur in de media, maar ook doordat ze zichzelf beschermen tegen de afschuwelijke waarheid die ze anders zouden gewaarworden.

Het maakt dat er twee scenario’s zijn (uiteraard zijn er veel en veel meer, maar qua hoofdlijnen kun je er twee opties uit destilleren):

1.  Agenda 2030 van het WEF/VN/WHO/BigPharma en de rijksten der rijksten wordt volledig uitgerold en we komen in een digitale ‘gevangenis’, waarbij we heel veel niet meer mogen (geen auto, geen privébezit, geen vlees, geen trein, geen vliegen), en gedwee alles moeten doen wat de overheid zegt (inclusief experimentele vaccins die velen van ons zullen doden). We zullen niets meer bezitten en ‘gelukkig’ zijn (voor zover dat kan als ons al het gevoel/hart is ontnomen, we digitale wezens/ transhumaan worden).

2. Een compleet andere wereld waarin liefde, empathie en bewust leven in harmonie met de natuur en alle medemensen centraal staat. Waarin iedereen onderdak heeft, iedereen te eten heeft, niemand schulden heeft, iedereen elkaar respecteert, maar waarin ook niemand buitensporige dingen neigt te doen omdat iedereen zich bewust is van gedrag en consequenties voor de aarde, de wereld, de medemens, het milieu. Maar waarin iedereen dat wel doet op basis van vrijwilligheid, zonder dwingende overheden. Dit is een wereld waarin we vrij zijn, en (dus) gelukkig.

Je ziet, het zijn twee totaal verschillende uitkomsten. En zelf hoop ik met heel mijn hart op de tweede uitkomst. Dat was eigenlijk altijd al mijn toekomstbeeld. Maar ik moet toegeven dat er dan nog veel moet gebeuren. (Maar…..er gebeurt ook al heel veel!)

Gisteren ving ik een gesprek op van twee enthousiaste mensen die het hadden over alle reizen die ze nog wilden maken naar andere kanten van de wereld. En ik dacht ‘maar als we als mens dit soort dingen blijven willen, is die tweede optie bijna onmogelijk, dan vragen we erom aan banden te worden gelegd om de aarde te redden.

En toch, als het zo is (en het heeft er alle schijn van) dat er energie opgewekt kan worden die gratis is, en als energie niet vervuilend hoeft te zijn, zijn die mogelijkheden er wellicht ook gewoon in het tweede scenario, het reizen dus. Alleen zou het leuk zijn als de mensen zich iets bewuster zouden zijn van wat er gebeurt en wat ze doen, want dat is nodig in scenario 2.  

Alles wat je doet heeft namelijk effect op de wereld, dat is mooi zoals je verder zult zien, maar maakt ook dat we wat minder egocentrisch moeten denken.

Persoonlijk denk ik dat we vooral moeten gaan voor de liefde, de empathie, het bewust leven in harmonie met. En alles wat dan mogelijk blijkt te zijn omdat er geen bedrijven meer zijn die ten koste van ons winsten willen maken – zoals gratis schone energie, zoals medbeds, e.d., is dan meegenomen. Ik denk dat we een liefdevolle maatschappij zouden kunnen hebben waarin ziekte vrijwel verleden tijd is omdat er gebruik gemaakt gaat worden van alle kennis die nu door BigPharma wordt verdrongen. Een maatschappij waarin geen oorlog is, geen extreem wedijveren, geen machtsspelletjes, etc. Gewoon in harmonie met elkaar leven. 

Maar een rare fase dus in deze wereld, waarin velen graag beslissende dingen zouden willen doen……….wat maakt dat veel mensen protesteren, demonstreren, bidden, etc. In de hoop dat het iets uithaalt………er is veel onrust in de wereld.
(Maar ja, 52 regeringsleiders en 600 CEO’s straks in Davos bij het WEF ----- met geheime vergaderingen en besprekingen. En we kennen hun agenda. Dus hoe link is dat?)

Ook mijn partner, Hanneke, heeft zich de afgelopen jaren veelvuldig hardop afgevraagd ‘wat kan ik nu doen’ om het beter te maken, om verschil te maken? En zij is niet de enige.

Ik vertelde eerder over de vele channelingen die er zijn, contacten met de andere zijde, met zielen, met krachten die ons kunnen helpen.

Uiteraard was ook de rode draad in alle blogs over het scheppen die ik schreef de staat waarin we in staat zijn te scheppen, met als belangrijkste liefde, empathie, geluksgevoel, tevredenheid, dankbaarheid, blijheid…………..

Volgens de channelingen zijn wij lichtwezens, en door ons bewust te zijn, dragen wij al bij tot een verandering in de wereld. Door in de goede staat te zijn, hebben we niet alleen verbinding met onze eigen ziel en met het universum, en kunnen we manifesteren, maar zenden wij licht uit naar onze medemensen en veranderen daarmee de hele energie en situatie. Door een mooiere wereld te willen in onze goede staat dragen we daaraan bij.

We hoeven dus niet keihard te strijden, in tegendeel. Bovendien is bekend dat dat wat we aandacht geven groeit. Dus hoe meer we aanschoppen tegen wat we niet willen, hoe meer kans dat we die kant juist helpen…. 

Het lijkt zo inactief, zo ‘niets’ doen, maar juist zorgen dat je zo veel mogelijk in de juiste staat bent, is het meest optimale wat je kunt doen.

En het mes snijdt aan twee kanten! Je voelt je er beter en sterker door, en je kunt veel beter manifesteren, dingen laten gebeuren die je wilt dat gebeuren. Maar bovendien help je dus de aarde en de medemens ermee! En werk je aan een mooiere wereld.

Het ‘lichtkind’, Helma Broekman, waar ik soms wat kregelig van wordt omdat ze dingen zo zwaar lijkt te maken in wat ze schrijf en vertelt (omdat ze steeds weer de klemtoon legt op het duister), raadt ons aan om vooral te zorgen dat we aan onszelf werken. Dat we emotionele en/of oude trauma’s verwerken, dat we zo goed mogelijk in ons vel gaan zitten. Want dat is wat ons uiteindelijk zal redden van het duister.
En ondanks al haar waarschuwingen voor het duister en dat we dat niet mogen wegcijferen, is haar boodschap ook positief: werk aan jezelf en je redt jezelf 

Want het is ons innerlijk wat onze kracht is. Het is wat IN ons zit.

En volgens de channelingen ZIJN we liefde, ZIJN we licht. En dat geldt zeker voor de mensen die bewust zijn (en in het algemeen dus ook redelijk ‘wakker’). En dat is de kracht die nodig is om de wereld te veranderen. Dat is ook de kracht die maakt dat we verder evolueren, dat we geestelijk en lichamelijk sterker worden en op een ander niveau belanden.

Het mooie van dit alles is dat we dus niet alleen scheppen voor onszelf door zoveel mogelijk in de juiste staat te zijn, maar dat we een belangrijke bijdrage leveren aan een mooiere wereld. Dat we al onze naasten helpen door zelf die goede staat bewust te omarmen. Door dus liefdevol te zijn, empathisch, blij, gelukkig, dankbaar, etc.

Ik moet toegeven dat alleen al die gedachte me gelukkig maakt. Elke keer als ik mijn Qigong sta te doen en de emoties ‘geluk’(groen), ‘blijheid’(rood), ‘vrede’(groen), ‘tevredenheid’(wit) en dankbaarheid’(blauw) tot in elke cel laat doordringen, tot in elke DNA-streng, tot in elke weefsel (en dat virtueel doe met iedereen die dat met me mee wil doen), voelt dat fantastisch.

En het besef dat ik daarmee de totale energie van de wereld ook ten positieve verander maakt dat gevoel nog beter. Ik voel me (ver)licht. 

Hoe meer van ons gewoon hun licht laten schijnen, stralen, hoe meer we bijdragen aan het meer bewust worden en ‘wakker’ worden van onze medemensen. Hoe meer we dus de juiste staat weten te vinden, hoe meer we niet alleen manifesteren wat we willen, maar hoe meer we ook anderen verlichten, anderen onbewust meetrekken de goede kant op. We hoeven niemand wakker te schudden, we hoeven alleen licht/liefde te verspreiden.

Dat op zich is al een uitnodiging om nog meer dan voorheen alle dingen waar we dankbaar voor mogen zijn te erkennen, dat in onszelf of hardop uit te spreken. En te beseffen dat we ons gelukkig kunnen voelen om die redenen, maar zelfs zonder reden. Gewoon door aan iets moois of een fantastisch iemand te denken. Ach, je begrijpt vast wat ik bedoel.

Wees blij met wat je hebt, met wie je bent, met jezelf. Waardeer jezelf, voel de kracht in jezelf. Besef wat een verschil je kunt maken in de wereld door alleen maar te zorgen dat je je zo vaak mogelijk ‘goed’ voelt. Door zo vaak mogelijk blij, gelukkig, dankbaar en tevreden te zijn.

Mijn ervaring is, maar dat kan voor iedereen anders zijn, dat ik steeds minder geluk of blijheid hoef te vinden buiten mezelf. Dat ik onafhankelijk ben van anderen voor mijn geluk, voor mijn goede staat.

Uiteraard kan iemand mijn goede staat nog wel eens (kort) verstoren, maar om me gelukkig of blij te voelen heb ik geen ander nodig of iets anders. Ik merk dat ik me steeds meer oké voel met wat ik heb, wat ik ben, waar ik ben. Ik hoef niet naar Verweggistan om me te kunnen ontspannen, ik hoef geen luxe materiele zaken om me goed te voelen, ik geniet van wandelen, van fietsen, van een stukje hardlopen, van een puzzel maken, van soms een serietje kijken, van het gezelschap van mijn echtgenote.  

Maar ik zeg erbij dat ik niet naar nieuws en actualiteiten kijk op de mainstream. Ik hou me wel op de hoogte en weet als geen ander wat er gebeurt in de wereld, maar ik wens geen gecensureerde en eenzijdige berichten ingegoten te krijgen. Bovendien maakt een journaal niemand gelukkig. De boodschappen en reclames evenmin.

De belangrijkste boodschap: vraag je niet te veel af hoe je kan bijdragen aan een mooiere wereld of hoe je kunt bijdragen aan een sneller einde van de gekte in de wereld. Weet dat het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je zo veel mogelijk in de goede staat verkeert, de staat die voor jou ook het beste is……..jij BENT het licht en de LIEFDE die de wereld nodig heeft. 

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

We zijn scheppers…….echt waar

De afgelopen afleveringen heb ik het vaak gehad over de juiste staat waarin we zouden moeten verkeren om te kunnen scheppen, te kunnen manifesteren.

We weten dat het om de juiste emotionele staat gaat, over het hebben van de juiste gedachten, etc. 

Toch blijft het lastig, omdat we gewend zijn op de automatische piloot te leven. Zo zijn we grootgebracht, het ging vanzelf. Iedereen deed het zo.

En als we bewuster worden, dan wordt de hoeveelheid ‘automatische piloot’ iets kleiner en de hoeveelheid ‘bewust’ iets groter, maar dan nog doen we het merendeel op de automatische piloot.

Het blijft op verschillende punten ook lastig. Want ik kan wel zeggen dat ik de mensen onvoorwaardelijk liefheb, en ik meen dat ook, net zoals ik dat doe met de hele wereld, maar ik vind nog steeds dat artsen die de coronavaccins hebben geprikt hun bul moeten inleveren, wegens schending van zowel hun eed als de Neurenberg codes. Is dat fout van me? 

Dus hoe kan dat? Onvoorwaardelijk liefhebben en toch zo’n ‘straf’ wensen? En natuurlijk verwacht ik ook wel dat een groot deel van die artsen zich schuldiger zal gaan voelen naarmate er meer mensen sterven en er meer bekend wordt. Dus uiteindelijk zijn we het zelf die onszelf bestraffen, maar het blijft een soort van vraag………

Ik heb er ook wel een deel-antwoord op, want ik heb ook die artsen lief als mens. in hun rol als medicus echter hebben ze beroepshalve dusdanig grote fouten gemaakt (in mijn optiek) dat ze daar de consequenties van mogen ervaren.......maar het blijft lastig...

Daarom heb ik besloten dit keer een serie quotes, losse opmerkingen, te plaatsen die kunnen helpen bij het op de juiste manier afstemmen, of het steeds beter gaan begrijpen hoe dat werkt met scheppen.

Lees ze niet allemaal achter elkaar door, maar laat ze bezinken. Mediteer er desnoods op. Bijvoorbeeld elke dag op een quote. Ga 5 minuten zitten, in alle rust, ogen dicht, herhaal de quote in gedachten en kijk wat er in je opkomt of loskomt……..

Hier komen ze:

 • Het leven volgt jouw kijk. Als je het leven als een drama ziet, zul je drama hebben. Als je jezelf als hulpeloos ziet, zul je hulpeloos zijn. Als je jezelf ziet als lastiggevallen, zul je lastiggevallen worden, want het leven zal proberen te voldoen aan jouw beeld ervan.
  Dus als je weet dat alles wat zich aan je voordoet een kans op liefde is, verandert het de kijk op je leven. Met de nieuwe kijk verandert je leven..……

 • Hoe vaak per dag ben je bezig met dankbaarheid? Neem de tijd om te beseffen hoe dankbaar je mag zijn voor je eigen ontwikkelingen, voor je lichaam en de mogelijkheden tot beweging, voor alle menen om je heen, voor wat je maar kunt bedenken……….

 • Breng jezelf op de juiste frequentie door waardering (uit te spreken, te denken)

 • Het universum draagt je altijd…….

 • Als je je frequentie verhoogt, zal zich een nieuw leven aan je openbaren. Je zult positieve krachten uitzenden over de hele planeet.

 • Wanneer je vrede en vreugde in jezelf kunt bewaren, ondanks elke situatie aan de buitenkant, ben je meester over alles geworden.

 • Het heden is van jou, het verleden niet.

 • Vergeet nooit wie en wat je bent. Je bent een goddelijke uitdrukking van kracht, liefde en potentieel. Je beperkingen bestaan niet en je mogelijkheden zijn onbegrensd. Herinner jezelf dagelijks…….

 • Een gevoel van vrede in je geest en lichaam brengt je op een frequentie van harmonie met het universum

 • Leef je leven vandaag! Als je speelt, lacht en plezier hebt, word je lichter. Als je oplicht laat je negativiteit los

 • Geef bemoediging aan mensen om je heen. Geef vriendelijkheid. Geef goede woorden aan hen die je ziet en spreekt. Geef, en de liefde zal naar je terug keren.

 • Focus gebruikt de geest, gevoel gebruikt het hart, en samen zijn ze de kracht van alle manifestatie

 • Het is van groot belang te creëren vanuit neutraliteit of vanuit een gevoel van overvloed. Het kan niet vanuit een gevoel van tekort of gebrek! Zorg dus dat je bent op een plaats van overvloed, met grote waardering en dankbaarheid voor wat je al hebt.

 • Dankbaarheid si de gemakkelijkste en krachtigste manier om je leven te veranderen. Wordt echt dankbaar, en je zult alles wat je nodig hebt magnetiseren.

 • Positieve, goede gevoelens ontstaan vanzelf bij afwezigheid van negatieve gevoelens. Je hoeft geen moeite te doen om positieve gevoelens te hebben, je hoeft alleen slechte gevoelens los te laten en dan voel je je vanzelf gelukkig

 • Visualiseer het resultaat wat je wilt, en je zult de oplossing voor een probleem ontvangen of de beste manier om een uitdaging te overwinnen.

 • Om aan te trekken wat je wilt, werk je niet uit HOE het tot stand zal komen. Richt je op het resultaat, stel je het voor, geloof het en bedank……

 • Je bent vrij om te kiezen voor zorg of vreugde, en wat je ook kiest zal precies dat aantrekken. Zorgen trekken zorgen aan. Vreugde trekt vreugde aan.

Ik heb er nog veel meer, maar dit is voorlopig wel even genoeg. Je kunt hier ongelooflijk veel mee doen.

Want zelfs als je elke quote begrijpt en al ‘kende’, kan het ongelooflijk nuttig zijn om op elk ervan te mediteren, te contempleren, het te overpeinzen. Het zal je nog meer inzicht geven, nog meer mogelijkheden, een nog betere frequentie.

De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat deze quotes afkomstig zijn van Telegram-kanalen, vooral van https://t.me/atlara3nl
Elke dag mooie quotes en (vind ik) mooie beeldjes.

Uiteindelijk is het helemaal niet zo moeilijk om je frequentie te verhogen en vanuit die hogere frequentie te manifesteren.

Het belangrijkste is misschien wel het loslaten van alle twijfels.

Kies vanaf nu voor liefde, voor liefdevolle gedachten, voor positieve gedachten, voor een mooie wereld.
En laat inderdaad negatieve gedachten los. Als je ze bemerkt, vervang ze door positieve gedachten.

Want de realiteit is natuurlijk wel dat er negatieve dingen gebeuren, dat onze aandacht die ook vangt. Maar dan hebben we vervolgens de keuze: gaan we erin mee, gaan we ze zelfs uitvergroten, of parkeren we ze en vervangen we ze door positieve zaken?

Net zoals we om te beginnen al de keus hebben actualiteiten wel of niet te volgen en te gaan bekijken; en als we dat doen of we dan kiezen voor media die we vertrouwen of voor media waarvan we weten dat ze ons vaak voorliegen met overheidssteun……..we hoeven dat namelijk niet te doen.

Daarmee doen we niet alsof ze er niet zijn, want we weten dat ze er zijn, we hebben het gehoord of gelezen, en we zijn alert of gewaarschuwd. We kunnen er rekening mee houden als het dichter op ons pad komt. Maar nu kiezen we voor positieve frequenties door positieve gedachten te hebben, of door muziek met de juiste frequenties op te zetten.

(432Hz, 528Hz, 639Hz, 741Hz, 963Hz – alle te vinden op Spotify))

Ook de manier waarop we reageren op zaken die niet kloppen kunnen we zelf in de hand hebben. Natuurlijk mag je in eerste instantie even heel boos zijn, teleurgesteld zijn, gefrustreerd zijn (dat is zelfs heel gezond), maar kom snel terug naar het neutrale en ga naar het positieve.

En natuurlijk kunnen we gaan demonstreren om de gekte een halt toe te roepen, maar doe dat dan vooral uit liefde, ga in saamhorigheid, ga in vrede en vreugde met elkaar. Niet vanuit agressie.

Zoek telkens weer de positieve invalshoek, de positieve vertaalslag. Het maakt je sterker en krachtiger. Het schept je toekomst naar jouw wens.

Maar voor nu, ik hoop dat je iets kunt met de quotes.

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als kind ben ik opgevoed in een gezin waar geen ruimte was voort religie. Dat is te zeggen, mijn ouders waren er niet mee bezig, hadden er niets mee, maar vonden wel dat ik iets van ‘het geloof’ moest weten, dus ging ik naar de zondagsschool. En later kreeg ik zowel op de lagere school als de middelbare school bijbel les of ‘maatschappijleer’.

Ik vond vooral de verhalen aardig, maar had er verder niet zoveel mee. De tien geboden maakten wel indruk, maar meer omdat ik de ‘geboden’ niet meer dan normaal vond. Ik begreep de ophef erover niet zo goed. Toch normale regels waar ieder mens zich van nature aan te houden had?
In de huidige wereld begin ik te begrijpen dat dat lang niet voor iedereen zo logisch is…..

Maar goed, voor mij – hoewel ik er niet zo mee bezig was – bestond dit leven, en dat was het. Geen moment dacht ik na over een leven na dit leven, of een leven voor dit leven. Ik wilde in dit leven gewoon een goed mens zijn en arts worden om mensen te helpen.

Dus ging ik geneeskunde studeren aan de Universiteit van Leiden. Met gemende gevoelens omdat ik regelmatig twijfels had over de manier waarop men met patiënten omging of over de theorie die in de praktijk vaak niet bleek te kloppen. Verbaasder was ik vaak nog over het feit dat niemand anders dat scheen op te vallen. Opvallend was ook de hiërarchie met de hoogleraar bovenaan en de student en verpleging onderaan. Misschien logisch, maar ik was opgevoed met het idee dat iedereen gelijk was, dus die hiërarchie ergerde me ook wel.

Het werd op die manier een beetje een na-aap gebeuren. En lang niet altijd omdat de prof zo erg gelijk had. Het verklaart hoe gemakkelijk de farmaceutische industrie alles en iedereen kan beïnvloeden: wind de prof om je vinger en je hebt alle anderen ook. Want wat later opviel was dat huisartsen weer de specialisten in de buurt volgen met de medicatie…..eitje dus voor de industrie.

Maar goed. Als huisarts kwam ik er dus helaas pas achter dat al die kennis die ik had opgedaan op de universiteit niet leidde tot helende bezigheden. In een Academisch ziekenhuis zie je uitzonderlijke ziekten en is het dus al heel wat als er een verbetering kan worden verkregen. Dat maakt indruk op een beginnend student/arts. Of er worden operaties uitgevoerd die levensreddend zijn, of heel bijzonder. Ook dat maakt indruk.

Maar in de dagelijkse praktijk gaat het vaak om veel voorkomende aandoeningen die ogenschijnlijk niet zo heftig zijn. Met veel chronische aandoeningen (toen ook al), en toen ook al steeds meer mensen met kanker. Daar kon je als arts eigenlijk niet zoveel mee. Ja, er werden wel veel recepten voor uitgeschreven, maar het genezende nut ervan? Nul, nul. Het meeste ging vanzelf over – dat wil zeggen het lichaam knapte het zelf op. En de rest was chronisch voorschrijven van medicamenten omdat ze de klachten beperkten. En bij kanker…ach.

Ik werd er depressief van. Zo lang gestudeerd, en dan eigenlijk niets echt kunnen genezen. Zo ging ik op zoek en belandde bij homeopathie; eigenlijk omdat ik over antroposofie niet zoveel kon vinden, en als eerste een aantal boeken over homeopathie ging lezen.
Een poos later ging ik de opleiding doen tot homeopathisch arts naast mijn huisartsenpraktijk. En zo kwam ik in aanraking met Ghekas, een Griekse homeopaat. En Grieken zijn zoals je weet nogal filosofisch. 

Hij had in die tijd momenten dat hij echt op een filosofische toer was (voor mijn gevoel althans). Zo vertelde hij dat het de ziel van het kind was wat in het lichaam van de moeder kon zorgen voor een andere voorkeur qua voedsel. Het was een nieuw idee voor me. Het was iets om over na te denken. Later vertelde hij dat het tot het einde van het leven nuttig was om te zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid of balans, omdat dat het volgend leven ten goede kwam.

Het volgende leven? Waar ging het nu weer over? Hoezo volgend leven? Daar was ik nog nooit mee bezig geweest. Maar eerlijk is eerlijk, ik ging er wel over nadenken.

Ik was er altijd van uitgegaan dat er alleen dit leven was. Maar waarom? Wat waren daar de argumenten voor, de bewijzen van? Ik was daar gewoon vanuit gegaan. Ik had nooit een andere mogelijkheid gehoord tijdens mijn leven tot dan.
Maar aan de andere kant, wat waren de bewijzen voor een leven na dit leven? Wat zouden argumenten kunnen zijn?

Het zette me aan het denken, aan het contempleren, aan het peinzen. Ik besloot uiteindelijk dat ik voor geen van beide ‘overtuigingen’ een bewijs had. Dat geen van beide logischer was dan het andere. Dus: welke ‘overtuiging’ was prettiger?
Toen ik het er later met iemand over had, gaf diegene aan dat het idee van een volgend leven te complex was, te veel onzekerheid gaf, te bedreigend was.
Ik had het omgekeerde. Als er een volgend leven was, dan had dit leven voor mij meer zin. Dus koos ik er bewust voor te ‘geloven’ in een volgend leven.

Dan was het niet afgelopen na dit leven, en kon ik wellicht in een volgend leven nuttiger zijn door wat ik in dit leven geleerd had. Verder dan dat kwam ik niet, maar het gaf mij juist meer zekerheid dan de onzekerheid van één te leven leven. Ik vond het een prettig idee en omarmde het uiteindelijk toen ik aan het idee gewend was. Nu – achteraf – realiseer ik me dat mijn intuïtie maakte dat ik het ‘idee’ omarmde. Het ‘geloven’ was meer een ‘weten’.

En toen ging ik NEI studeren/leren. De basis was het feit dat je via spiertestjes kon communiceren met het onbewuste. Je kon vragen stellen waar je ‘ja’ of ‘nee’ op kreeg als antwoord. Op die manier kun je uitvragen waar blokkades zitten of waar bepaalde emoties (emotionele herinneringen of blokkades) vandaan komen. En natuurlijk behandelen via de techniek van de NEI, maar daar gaat het nu even niet om.
Voor mij was het testen op deze manier niet nieuw omdat ik al Integra (Integrale geneeskunde) had geleerd, waarbij je ook op die manier testte.

Het op die manier testen van de oorsprong van emoties, op die manier communiceren met het onbewuste, waarbij je heel veel kon uitvragen (wat wij toen ook deden uit nieuwsgierigheid – het is vaak helemaal niet nodig om al te veel uit te vragen/zoeken), dat was nieuw en vereiste ook enige tijd om eraan te wennen en er vertrouwd mee te raken. Zeker voor mij als regulier opgeleid arts, die alles vooral wetenschappelijk leerde benaderen.

En je weet, dingen die de wetenschap niet begrijpt zijn al snel ‘onzin’.

Redelijk snel leerde ik er vertrouwen in te hebben en voelde het goed. Niet alleen omdat je als je behandeld werd ook ervoer wat het effect was, maar het voelde ook als kloppend. Wat er ook uitkwam, want dat wist je nooit tevoren. Toch werd ik verrast door wat we ontdekten. We kwamen bij het uitvragen van de oorsprong van de emotionele bron regelmatig uit in vorige levens (of parallelle) levens. Was ik via Ghekas gewend geraakt met het begrip ‘volgend leven’, over ‘vorige levens’ had ik nog nooit nagedacht. Maar dat idee werd nu wel opgewekt. En ik moest het ook wel geloven omdat ik inmiddels overtuigd was van de waarheid van wat we uitvogelden……

En zo werd een klein wereldje van ‘alleen dit leven’ in een aantal jaren tijd tot een immens grote wereld van een ziel met meerdere levens (eeuwig leven?).

En op de een of andere manier verrijkte het mijn leven aanzienlijk. Alleen jammer dat ik me niets kon herinneren van mijn vorige levens……
Wel was ik ook een beetje verbaasd hoe overtuigingen konden veranderen onder invloed van andere informatie. Overtuigingen zijn niets anders dan een mening over iets hebben die je keihard gelooft, en waar je wereldbeeld op gebaseerd kan zijn.

Gelukkig ben ik mijn leven lang al nieuwsgierig, en stond ik daardoor open voor nieuwe ervaringen, nieuwe ‘feiten’, nieuwe ‘waarheden’. Al te vaak kom ik mensen tegen die zich vastbijten in hun wereldje van overtuigingen en niet wensen na te denken over andere mogelijkheden. Dat is te bedreigend. Het verklaart ook waarom zoveel mensen vandaag de dag niet zien wat er echt gebeurt in de wereld, zelfs in de Nederlandse politiek.

Het verklaart waarom – in weerwil van de duizenden wetenschappers die gelijk blijken te hebben gekregen in de voorspelling van de ellende van de vaccins – nog zoveel mensen de vaccins een goed idee vonden. Of waarom nog zoveel mensen denken dat de overheid het beste met ons voorhad, terwijl uit de WOB (nu WOO) verzoeken blijkt hoe we zijn voorgelogen en gemanipuleerd.

Maar die ervaring van een grotere wereld werd door vele andere ervaringen versterkt. Ik ontmoette helderzienden die feilloos dingen vertelden die ze niet op een andere manier konden weten nadat ik anderen had ontmoet die m.i. ‘gokten’ en die ik niet vertrouwde. Ik ontmoette mediums die mijn vertrouwen kregen door hun integriteit en daden. Er waren dus andere communicatiemogelijkheden dan spiertesten met een wereld die we niet zagen.

Toen ik de afgelopen jaren dus leerde over ‘Ra’ en over ‘Abraham’ (Hicks), was dat eerder een bevestiging dan iets wat vreemd was. En toen James van Praagh, die communiceerde met overleden zielen. En dat er nu veel gechannelde berichten tot ons komen via mediums is voor mij niet vreemd, eerder welkom. Al hou ik wel een slag om de arm. Ik geloof niet alles zomaar in deze tijd van al te veel bedrog. Maar de tendens is positief.

Wat mooi is om te horen is dat wij als mensen levend in deze tijd daar kennelijk zelf voor hebben gekozen. We wisten dat het een moeilijke tijd zou zijn, maar ook een unieke. Ons valt de eer te beurt om te helpen de aarde en de mensheid naar een hoger niveau te brengen, een hoger niveau van vibratie, van trilling. Nadeel is wel dat we daartoe leven in een tijd met veel tegenstellingen, waarin we nogal wat uitdagingen te overwinnen hebben.

Het belangrijkst is het om in je eigen kracht te komen en blijven. Om in jezelf te geloven, jezelf te accepteren voor wie je bent. Als we dat kunnen, zijn we stuk voor stuk zielen die bijdragen aan het mooie wat er gebeurt. Eigen kracht die bestaat uit een hoog trillingsniveau (zoals ik al eerder schreef: geluk, blijheid, vrede, tevredenheid, dankbaarheid, liefde). De kunst is, om zodra je uit je kracht bent, weer snel terug te keren.

Weet dat er mooie dingen op ons wachten, maar weet ook dat er duister is wat probeert een spaak in het wiel te steken.

Het is inmiddels duidelijk en bewezen, dat er meerdere instanties samenwerken om meningen te censureren, dat media geld krijgen om een mening te verkondigen die de overheid wil, dat presentatoren geld krijgen om zich te laten prikken op TV, dat via VWS en RIVM cijfers gemanipuleerd werden om ongevaccineerden in een kwaad daglicht te stellen, dat wetenschappers monddood werden gemaakt omdat ze de waarheid spraken, etc.
Maar als je dat zegt, ben je een complotdenker………  

Er is dus veel kwaad wat geschiedt, veel mensen die niet bezig zijn in het belang van ons mensen, maar daar staat tegenover dat wij met z’n allen in staat zijn om alles wat er gebeurt om te buigen in iets heel moois, geholpen door zielen aan gene zijde. En misschien wel door krachten die we niet kennen en misschien zelfs wel niet geloven. Het enige wat we hoeven te doen – en dat is vaak al lastig genoeg – is de ‘energie’ hoog te houden, de trilling hoog te houden.

Daartoe hoeven we ons alleen maar gelukkig te voelen (denk aan iets wat je gelukkig maakt), blij te zijn (liedje, leuke gedachte, etc.), vredig te voelen, tevreden te zijn (op dit moment, met onszelf) en/of dankbaar te zijn (er is zoveel om dankbaar voor te zijn!). Elk moment dat je ervaart dat je niet op die ‘hoogte’ zit, ga je ernaar terug. En wees onvoorwaardelijk liefdevol naar je medemens (wat niet betekent dat je alles hoeft te accepteren in het gedrag van die ander; je kan van de ander houden en hem/haar toch flink de les lezen, zelfs uit liefde; anderzijds mag de ander ook zijn wie ie is).

Ik geloof in die mooie toekomst, al is het alleen al omdat dat de beste keus is. Daarom probeer ik mijn vibratie hoog te houden, wat het leven op zich al mooier maakt. Ik word me steeds meer bewust van het feit dat ik me op elk moment gelukkig kan voelen als ik dat wil, dat ik lol kan hebben als ik dat wil, dat ik me op elk moment vredig kan voelen en tevreden kan zijn, en dat ik me onuitsprekelijk dankbaar voel voor oneindig veel dingen. En dat allemaal zonder dat een ander dat hoeft te merken. Ondanks alle uitdagingen die er waren en zijn. Alleen al de dankbaarheid daarvoor maakt het mooi om te leven in deze tijd.

Ik ben hier dus om mijn bijdrage te leveren. Eerst als arts/therapeut, nu als liefhebbend en licht-schijnend mens. In dankbaarheid. 

With love,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Er zijn een aantal dingen die we in deze ‘eindtijd’ kunnen doen om onze trilling te verhogen.

In alle blogs over scheppen heb ik het gehad over de emoties die een positieve vorm dienen te hebben, dus daar ga ik het nu even niet over hebben. Dat veronderstel ik als bekend.

Ik wil het hebben over een manier om niet keihard geraakt te worden en meegezogen te worden in negatieve emoties bij al het nieuws om ons heen.

Want wees eerlijk. Als je inmiddels weet dat de vaccins nergens goed voor waren (niet om de verspreiding tegen te gaan, niet om te voorkomen dat je ziek werd of doodging, niet om uit het ziekenhuis te blijven, niet om wie dan ook te beschermen), maar eerder crimineel en zeer kwalijk (volgens kritische analisten zijn er alleen al 20 miljoen mensen door de vaccins overleden, en dan nog de enorme toenames in hartziekten, kankers, e.d.), en je ziet dan hoe de overheid weer bezig is met het aanmoedigen van vaccins…………. Na 8-9 weken doet het vaccin niets meer en na 10 maanden is de kwaliteit van je afweersysteem gehalveerd, heb je 2x zoveel kans juist corona te krijgen! ….. Je zou toch uit je vel springen……

Als ik als arts (in ruste) zie hoe collega’s volslagen monddood worden gemaakt, door te dreigen hun bevoegdheid in te trekken als ze hun mening zeggen……. (in Australië heeft de politiek dat nu zelfs in een wet vastgelegd)…….

Als we weten dat er meer dan genoeg brandstof is (olie, gas, etc,) en we zien dat we door politieke spelletjes straks wellicht zonder brandstof komen te zitten; dat voedsel schaars wordt (nog erger in die gebieden waar toch al veel mensen een hongerdood stierven!) en ook dat door politieke spelletjes, die al jaren tevoren bedacht zijn, dan……

Als je jezelf op de hoogte houdt van wat er echt gebeurt in de wereld en wat er zit achter dat wat er gebeurt, dan moeten de emoties wel bijna alle kanten opspatten. De leugens die verteld worden, de media die meedoen in het bedrog, de ellende die ons zou kunnen wachten (‘zou kunnen’, want ik hoop nog steeds – ook naast het besef dat die er misschien niet komt – op een grote omwenteling waarbij alle kwaad wordt we gevaagd) ……….

Veel mensen keren zich er daarom vanaf. Ze willen het nieuws niet meer horen en zien. Maar m.i. is dat niet goed. Je kunt je op alle fronten beter voorbereiden als je op de hoogte bent van wat gebeurt en wat dreigt. Maar ik begrip het volledig, al is het precies wat 'ze' willen. 

Toch is het heel goed mogelijk niet met al die emoties mee te gaan. Tijdens mijn opleidingen NLP leerde ik de objectieve getuige (‘fair witness’) te zijn te midden van bijvoorbeeld een meningsverschil of een gesprek: de toehoorder zonder oordeel.

Je doet als het ware een stap achteruit en kijkt wat er daar voor je gebeurt. Alsof je er niet direct bij betrokken bent.

Zelfs als iemand jou aanvalt, kun je dat doen. In gedachten een stap achteruit en proberen zonder oordeel te kijken/luisteren naar wat er gebeurt. Het kan wonderen doen, en je kunt zelfs krachtiger reageren omdat je beter overzicht hebt en niet vanuit je emotie reageert. Een betere versie dan ‘tot 10 tellen’.
Je kunt zelfs een stap verder gaan, en in de schoenen van de ander (je ‘aanvaller’) geen staan en ervaren wat je dan ervaart.

Maar voor nu is de getuige, de waarnemer, de geschikte staat.

Je hoort wat er gezegd wordt, maar je zorgt dat het niet persoonlijk wordt. Alsof je op een afstand staat. Het raakt je daarom niet. Terwijl je wel op de hoogte bent van wat er gebeurt. Een iets grotere stap is de helikopterview: alsof je op grotere hoogte vanuit een helikopter de situatie bekijkt. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen als de bedreiging nog groter is/voelt. 

Zelf maak ik er vaak een spel van me ook in de schoenen van de ander te verplaatsen. Waarom doet iemand iets wat ik niet begrijp? (Vanuit mijn perspectief, vanuit mijn schoenen).

En bijna altijd begrijp ik daarna die persoon beter.

Ik moet echter toegeven dat het me niet lukt met figuren als minister De Jonge, Kuipers en premier Rutte. Ik kan me niet inleven in hun situatie, er komt een heel duivels gevoel naar boven als ik dat doe. Met beweegredenen die niet in mijn aard passen, die ik me niet eens kan voorstellen. Hoe kun je het volk zo voorliegen en in gevaar brengen? Onder welke hypnose moet je dan zijn, wie heeft je in zijn macht?

Ik noem het, omdat het me vrijwel altijd met iedereen lukt. Dus dit is heel bijzonder.

Maar goed, terug naar de getuige, de waarnemer.

Het voordeel van de neutrale waarnemer is, dat je in trilling niet naar beneden wordt gehaald. Als je in een positieve staat was, dan kun je die behouden. Dat is beter voor je mogelijkheid te scheppen, maar ook om contact met je hart te houden en het is beter voor je gezondheid.

Wat mij ook helpt om die staat vast te houden als ie toch enigszins wordt bedreigd, is me realiseren dat ik een ziel ben in een menselijk lichaam. De ervaring is die van de mens die ik beziel, niet die van mij als ziel. Als ziel hoef ik helemaal niets met wat er gebeurt, met wat er wordt gezegd, met wat ‘ik’ hoor of zie. De ziel is eigenlijk al een neutrale waarnemer. Het is alleen een kwestie van je realiseren dat ‘jij’ de ziel bent.

En we zijn verbonden met onze ziel via de positieve emoties, via ons hart, zoals we eerder zagen. Dat zou kunnen maken dat het lastiger is om te beseffen dat je de ziel bent als je eenmaal bent verwikkeld in de emotionele mallemolen. Dus moet je proberen voordat je geconfronteerd kunt worden met emoties, met leugens, met ‘nieuws’, met wat dan ook, de staat van de neutrale waarnemer in te nemen, of vanuit de ziel-staat te observeren. Gaandeweg kun je het dan steeds vaker bijna automatisch doen.

Neem waar wat er gebeurt, en probeer er niet direct een mening over te hebben. Besef dat iedereen z’n eigen perspectief heeft, z’n eigen portie waarheid, z’n eigen ervaringen, z’n eigen opvoeding en vrienden, etc.

Er is zo’n quote in de sfeer van “wees verbaasd over alles of wees verbaasd over niets”.

Dat is het in feite.

Het is zoals ik het nieuws via vele social mediakanalen op Telegram doorneem. Ik pak er de mooie berichten uit, die me een lach geven, die me positieve vibes geven.

En ik bekijk het nieuws over de Oekraïne, Rusland, de energieproblemen, de voedselsituatie, de oorlog, de politiek, etc. vanuit de staat van getuige, van waarnemer. ‘Het zal allemaal wel’. Zelden raakt het nieuws zo mijn emoties. 

Bovendien is er een redelijke hoeveelheid informatie die ik zou bestempelen als ‘waar of niet waar?’. Ik weet niet wat ik er nu mee moet. De tijd zal het leren. Er wordt zoveel geschreven wat later toch niet blijkt te kloppen, terwijl andere dingen – waarvan je het voor onmogelijk hield dat ze zouden kloppen en daarom complottheorie werden genoemd – juist wel kloppen.
De man achter de Gezond Verstand Krant zegt niet voor niets dat het nieuws vaak precies het omgekeerde meldt van de waarheid. Dus: een korrel zout, en vaak juist beseffen dat de waarheid het tegenovergestelde is. 

Het is goed om steeds weer te beseffen dat niets is wat het lijkt. Het thema van deze tijd. 

Maar los van dat gegeven, staat het ons vrij om bewust in het hier en nu te leven, om positieve emoties op te roepen, om ons zonder reden gelukkig te voelen, om onze vibratie te verhogen en contact met ons diepere (echte) zelf te maken.

Dat is een vrijheid die wellicht groter en belangrijker is dan andere vrijheden. Vorig jaar voelden mensen zich verplicht zich te laten prikken om naar de bioscoop of disco te kunnen, of zelfs naar een restaurant. Ik ervoer het juist als vrijheid om te kunnen kiezen daar gewoon niet naartoe te gaan als dat mijn vrijheid te kiezen zou aantasten. Vrijheid is niet te koop, dat zit van binnen
De vrijheid om je eigen stemming te bepalen, om ermee te spelen, om bewust fijne herinneringen op te roepen, om je zonder reden gelukkig te voelen, etc. is m.i. fors onder gewaardeerd. Dat is echte vrijheid.
En uiteraard ga ik ook voor fysieke vrijheid, maar besef de kracht die in je zit!

Want hoe we ook wijzen naar een ander als het bijvoorbeeld gaat om de maatregelen in verband met corona die zo verkeerd hebben uitgepakt voor velen, wij hebben met elkaar die wereld geschapen. En het is maar net hoe wij persoonlijk omgingen met de situatie waarin we zaten hoe we ons voelden, maar uiteindelijk konden die maatregelen ook alleen maar omdat de massa erin meeging. En omdat mensen zich lieten polariseren, omdat ze dat 'toestonden'.

Afgelopen week nog wilde iemand een knuffel geven aan een ander en deinsde op het laatste moment terug met de mededeling ‘we zijn bang van elkaar omdat de een wel en de ander niet gevaccineerd is’. Hoewel die angst (zeker die van de ongevaccineerde voor de gevaccineerde) misschien terecht was, laat het zien hoe het werkt met polariseren, met angst opwekken, met het hartelozer maken van de maatschappij. Wij laten ons manipuleren. Menselijke warmte maakt plaats voor angst

Al die verhalen over insecten eten heeft niets met het klimaat te maken, maar alles met de bewuste pogingen om mensen van hun (contact met hun) ziel te beroven. Men heeft namelijk door dat je dat doet door mensen dingen te laten doen waar ze instinctief van walgen en door harteloosheid in de maatschappij te creëren. Zo maak je mensen weerloos, volgzaam.

En dat is waar wij door bewust te leven en bewust te manifesteren, bewust onze wensen kenbaar te maken aan het universum in de juiste staat, kunnen zorgen voor een mooiere wereld. Door bewust een betere emotietrilling op te zoeken, dankbaarder te zijn voor de kleinste dingen, liefdevoller te zijn, tevredener te zijn, keuzes te maken die goed zijn voor een menselijke toekomst, maken we onze eigen wereld al mooier.

En daarin nemen we onze naasten mee, en zelfs de totale wereld.

Door de waarnemersstatus, door onze positieve uitstraling, door onze zelfverzekerdheid, , beïnvloeden we anderen. We zetten anderen aan het denken, we stralen positiviteit op de anderen over. Het maakt dat wat er ook gebeurt, we in staat zijn ermee om te gaan. En nogmaals, spiritueel hebben we ook gekozen voor het leven in deze periode. Wij zijn het licht dat mag schijnen.

Als je je niet door alles emotioneel heen en weer laat slingeren, als je in staat bent positieve emoties op te roepen als je daar behoefte aan hebt, kun je alles weerstaan of in de flow meegaan van wat gebeurt met instandhouding van je eigen normen en waarden, je eigen integriteit. Dat is niet alleen scheppen in optima forma, maar maakt dat we in staat zijn nog veel meer en beter te scheppen.

En je weet, ik ga voor die mooie wereld. Die wereld waarin geluk, plezier, respect, vrede en dankbaarheid vooral aanwezig zijn. Waarin insluiting in plaats van uitsluiting, waarin samenwerking in plaats van competitie en strijd.
Een wereld waarin de mens de natuur respecteert en niet manipuleert, een wereld waarin wederzijds begrip, respect en acceptatie voorop staan, zonder dat iemand op welke manier dan ook misbruik maakt van een ander.

With love.

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn