Blog Pak je Geluk

Ed in de bergen

Een blog met een positieve inslag. Onderwerpen op het gebied van groei en ontwikkeling, van een beter en gelukkiger mens worden. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lieve mensen,

Wat gebeurt er veel in de wereld om ons heen, en met welk een snelheid.
Het lijkt nu misschien allemaal nog mee te vallen, maar er komen grote veranderingen aan. En ook veranderingen die langdurig hun sporen zullen nalaten.
Als het gaat om energie, om vrijheid, om onafhankelijkheid, om reizen, om gezondheid, om vrede, maar vooral om voedsel.

Daarnaast zijn er grote veranderingen aan de gang op spiritueel vlak. Ik ga daar zo over door, maar eerst wil ik een bekend feit nog eens benadrukken:
Het gaat er eigenlijk niet om wat er gebeurt, maar hoe wij omgaan met wat er gebeurt.

Was dat ook al niet de hele teneur van alles wat ik eerder schreef?
Als we liefdevol, vredig, dankbaar en gelukkig zijn, staan we in verbinding met ons diepere zelf en het universum, en zijn we in staat te manifesteren, te scheppen. Dan zijn we in staat dingen te veranderen, om gezondheid te bevorderen. Om in onze kracht te blijven.

Als we angstig, boos, wantrouwig, gefrustreerd, verdrietig, vol zorgen, etc. zijn, hebben we geen of minder contact met ons diepere zelf, met onze ziel, met het universum, en sluiten we in feite onszelf op in de situatie waarin we zitten. Verandering is dan vrijwel niet mogelijk

Besef dat dit voor alle sectoren en situaties geldt!

Ik hoef jullie niet te vertellen dat de mensen die de macht hebben weer bezig zijn om heel veel angst (en chaos) te creëren. Dat zien en horen jullie dagelijks. Dat haalt ons weg bij onszelf, bij ons hart, bij onze ziel. En dus bij onze kracht.
Het maakt dat we ons laten meeslepen in de stroom van wat er gebeurt in plaats dat we bij onszelf blijven en in het moment ook kunnen zien wat goed is.

Ik kwam onlangs een quote tegen die zei: “God is een frequentie, blijf afgestemd”.

En dat is precies (in andere woorden) waar ik het eerder over had. Voor ‘God’ kun je invullen wat je wilt zoals ‘Universum’ of ‘Natuur’, of ‘Het Al’, of ‘het net van licht’, of Allah, of ….
Waar het op neerkomt is dat we afgestemd blijven. En dat doen we door de juiste staat van zijn. Door blij te zijn, door gelukkig te zijn, door dankbaar te zijn, door vreedzaam te zijn, door compassie te hebben, etc….
Door positief te blijven in een wereld waar de negativiteit om je oren slaat.

Daarom is het ook zo belangrijk in het NU te zijn, met je aandacht in dit kleine moment. En het volgende kleine moment. En het volgende. En niet bezig te zijn met wat er morgen kan gebeuren, met wat er gisteren is gebeurd. Alleen NU telt echt!
Natuurlijk moet je je ogen openhouden en zien wat er in de wereld gebeurt, zodat je voorbereid kunt zijn op wat er gaat gebeuren. Dingen niet willen weten betekent dat je niet voorbereid bent op wat komen gaat, zodat je op dat moment nog veel harder geraakt zult worden. 

Het wordt wellicht kouder deze winter in huis, zorg dat je je daarop voorbereidt. Er zullen de komende maanden/jaren voedselproblemen zijn, zorg dat je wat extra’s in huis hebt, dingen die eetbaar zijn en lang goed blijven. Of verbouw ook zelf wat. Stroom en/of internet zouden kunnen uitvallen, weet dat het kan gebeuren, zorg dat je kaarsen (en ander tijdverdrijf) in huis hebt. De oorlog ( die m.i. alleen als doel heeft om chaos en nood te creëren) zou heftiger kunnen worden, weet dat dat kan gebeuren – meer kun je er niet aan doen, zeker niet als eenling.

Kortom, weet dat er dingen kunnen gebeuren die vervelend zijn, maar ga over tot de orde van de dag, tot het zoveel mogelijk zijn in het NU. NU is er niets aan de hand. Dat is altijd een veilig plek. 

Ik noem daarom toch nog even de sjamanistische windrichtingen, met de slang (zuid), de jaguar (west), de kolibrie (noord) en de adelaar (oost). De slang leert je (het ‘verleden’) loslaten en de schoonheid in alles te ervaren; de jaguar leert je onbevreesd en moedig te zijn; de kolibrie leert je de les over onze reis, de stiltemomenten erin en de nectar van het leven (het hier en nu); de adelaar leert je overzicht, inzicht, vooruitzien, detail en helderheid, en het je ogen openhouden. Ook dat laatste is niet onbelangrijk.

Ik ben nu zeer beknopt, maar door deze krachtdieren te vragen jou die lessen te leren, jou erbij te helpen, kun je bewuster en meer onbevreesd in het leven staan. Met de ogen open, genietend van de schoonheid in alles wat je ontmoet, loslatend wat je niet dient, en in het NU.
Natuurlijk gaat dat alles niet in één keer, maar als je elke dag even de dieren aanroept en je bewust bent waar ze voor staan, verandert dat je mindset. Elke dag iets meer.

Want, zoals Boeddha het gezegd zou hebben: “Verandering is nooit pijnlijk. Het is het verzet ertegen wat de pijn veroorzaakt”. Een bewering die in eerste instantie verzet bij me opriep, maar daarna drong de waarheid door. Het klopt helemaal!
Als we bij onszelf blijven en in de flow meegaan met wat gebeurt (wat niet wil zeggen dat je alles maar hoeft te accepteren), blijven we sterk. Als we verbinding houden met onszelf, met onze ziel, en dus met het universum en de goddelijke wijsheid daarvan, kunnen we alles aan.

Heel veel mensen hebben helemaal niet in de gaten wat er echt gebeurt, en laten zich vooral leiden door de (te veel mis-) informatie van de media en overheid. Ik ga daar verder nu niet op in, maar het zijn in feite allemaal politieke beslissingen die tot alle ellende hebben geleid en leiden, en wel die van onze eigen overheden.

Dat laat tegelijkertijd zien wat onze beslissingen over onszelf en ons leven voor effect (kunnen) hebben. Kleine veranderingen kunnen grote effecten hebben.

“Ra’ (het collectief bewustzijn/zielen) vertelde ons tientallen jaren geleden al dat we als in de mens (het menselijk lichaam) geïncarneerde zielen evolueren. En dat er een moment is dat we qua ‘niveau’, qua trilling, omhooggaan. Dat noemen ze ‘ascentie’ (opstijging, opheffing, hemelvaart).
We zouden dan op een trillingsfrequentie komen waarin we zelfs wellicht niet meer incarneren in een fysiek lichaam, maar puur bewustzijn/ziel zijn. Ik kan/kon er geen plaatje bij maken, maar alles kan …… we zouden nu onderweg zijn in dat proces……

Natuurlijk is dit puur spiritualiteit in een wereld van mannelijke macht die spiritualiteit steeds meer afwijst (terwijl ook veel mensen het juist weer opzoeken). De macht die nu de wereld leidt – met overheden en politici als marionet – met als stuwende kracht het Wereld Economisch Forum (WEF)/VN/WHO, wil niets weten van spiritualiteit. Het enige wat voor hen geldt is de digitale wereld, de wereld van computers en controle. Die controle is hun ‘God’. De ‘God’ die straks direct in je hersenpan opdrachten geeft…..(als ze hun zin krijgen)……

Maar terug naar de spiritualiteit. We leven kennelijk in een eindtijd. Zowel een eindtijd van ons Aardse bestaan op basis van kosmische wetten en gebeurtenissen, als op basis van de ascentie van de ziel. Beide lijken ook nog direct met elkaar te maken te hebben. Wat er nu allemaal met de zon gebeurt en met het elektromagnetische veld van de Aarde schijnt van belang te zijn voor de verheffing van de ziel.

Het zou maken dat we van 3D naar 5D verschuiven. Dat we o.a. nog veel meer, sneller en beter gaan manifesteren, dat onze intuïtie veel sterker en krachtiger wordt, dat we in een wereld geraken met vooral liefde. (Aquariustijdperk?).
Alles heeft kennelijk met elkaar te maken, en tegelijkertijd is niets wat het lijkt……

Omdat we in een tijd zitten die geen mens ooit voor ons heeft meegemaakt, zou het een eer moeten zijn dat we in deze tijd leven. Maar het is niet gemakkelijk. En dus is de kwaliteit van ons leven erg afhankelijk van hoe we omgaan met wat er gebeurt. De verandering komt er, is er altijd, en we weten dat verzet het extra moeilijk en pijnlijk maakt. Het universum probeert ons in een hogere trilling te doen geraken, maar tegelijkertijd proberen duistere krachten ons qua trilling omlaag te trekken. Door angsten, bedreigingen, beperkingen, manipulaties, censuur, vaccins met rare inhoud, etc.

Daarom ben ik persoonlijk blij met de vele gechannelde verhalen die in deze tijd via de social media tot ons komen. En natuurlijk – zo kritisch als ik ben geworden in/door het leven – hou ik daarbij een slag om de arm. Ik raadpleeg telkens mijn hart, mijn intuïtie, mijn gevoel (zolang het niet door angst wordt geregeerd). Ik hoop dat de berichten waar zijn, en weet dat ik die keuze kan kiezen en dat die keuze maakt dat ik positief blijf; maar ook voel ik diep van binnen – in contact met ziel en hart – dat dit gewoon waar is, en ik durf dat hier ook uit te spreken.

Ik zou bladzijden vol kunnen schrijven over de berichten van gene zijde, maar de grootse gemene deler is dat we in elk geval niet bang hoeven te zijn. Er komen (veel) betere tijden aan, maar het zal nog wel even zwaar kunnen worden.
Het belangrijkste is dat we bij onszelf blijven. Dat we zoveel mogelijk in de goede staat zijn. In een staat van liefde, van licht (ontvangen en uitstralen), van dankbaarheid, van plezier, van vrede.

Ik heb het over onze persoonlijke staat. Natuurlijk zou het wenselijk zijn dat de hele wereld in die staat was (wat onze toekomst schijnt te zijn), maar dat is nu eenmaal niet zo.
Daarom is het belangrijk bij onszelf te blijven, meer dan ooit. We hoeven niet anderen te bekeren of te beleren. Als jij dingen weet die een ander niet weet of nog niet door heeft, laat het. Laat je staat spreken. Respecteer de ander voor waar die op zijn of haar weg is.

Zelfs de mensen die onze wereld op dit moment op z’n kop proberen te zetten om zo meer macht te verkrijgen, zitten op hun stuk van de (hun)weg. Ze zijn het contact met hun ziel/God/het Universum verloren, maar doen op de een of andere manier hun best. Ze kunnen niet beter.
Wees daarmee dus niet te veel bezig. Het haalt je uit je goede energie, je goede staat. Stuur hen liefde en licht in de hoop dat ze het contact met hun diepe, echte zelf (hun ziel) weer terugvinden. En daarmee liefde, vreedzaamheid, en compassie.

Voor ons geldt: zorg ervoor zoveel mogelijk in de goede staat te zijn, geniet van het in het hier-en-nu zijn, wees liefdevol naar jezelf en anderen, luister naar je hart en je intuïtie, geniet van de kleine dingen, zorg goed voor de tempel van je ziel (je lichaam dus), wees dankbaar en zie de schoonheid van alles wat je omringt.

En maak dus tijd om bij jezelf, met jezelf te zijn. Maak tijd om contact met je hart, met je ziel, te maken.
En laat je niet uit de tent lokken door boos te worden, door gefrustreerd te raken, door je zorgen te gaan maken, door discussies aan te gaan.

Wees een voorbeeld door in je goede staat te zijn en te blijven (in elk geval zoveel mogelijk), en laat mensen kletsen als ze niet op jouw golflengte zitten. Voorkom dat je in trilling omlaag wordt getrokken, geniet van jouw hogere trilling.

Ik had niet verwacht als rationeel denkend en opgeleid arts dat ik ooit dit soort dingen zou schrijven, maar het voelt goed. Het voelt juist. Dit is waar het om gaat, en dit is waar het vooral in deze tijd om gaat.

Het wordt nog een lastig stukje weg waar we door moeten, maar als ik de vele berichten mag geloven worden we van alle kanten geholpen. Bovendien hebben we als ziel voor deze weg gekozen voordat we in het stoffelijke stapten. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we kozen ervoor omdat we het konden en wilden meemaken – ieder op een eigen manier.

We gaan weer terug naar een ‘wereld’ van liefde, respect, dankbaarheid, licht, etc. Door nu zoveel mogelijk in die staat te verblijven, maken we dat makkelijker en maken we vooral onze tijd hier – in deze krankzinnige wereld – makkelijker.

Ieder kan op z’n eigen manier proberen zoveel mogelijk in die staat te zijn. Hoe bewuster je leeft, hoe makkelijker dat gaat.
Ik schreef eerder over ‘mijn’ Qigong oefeningen met de emoties erin verweven van geluk, plezier, vrede, tevredenheid en dankbaarheid. Een dagelijkse warme ‘douche’. En ik had het hierboven ook over de krachtdieren van de sjamanistische windrichtingen.
Mijn persoonlijke krachtdieren zijn op dit moment de gorilla, de eland en de poema. Ik maak er dagelijks even contact mee. Ze helpen me stabiel, krachtig, liefdevol en in het NU te zijn. Ze helpen me relativeren, te observeren, de rust te bewaren en actief te zijn als het nodig is.

Samen zijn we op weg naar een mooiere wereld, een mooier bestaan. Geef je daaraan over, wees daar dankbaar voor, maar wees bewust in het (hier en) nu. Laat ‘negatieve’ emoties buitenboord, laat ze geen vat op je krijgen. Zorg voor een goede mindset. Geen angst, maar wel iets van ‘mij krijgen ze niet klein’. Zorg voor je goede staat en geniet van dat proces. Voel hoe de goede staat je helpt gemakkelijker door het leven van nu te gaan. Voel hoe het relativeren je beter afgaat. Voel hoe je hoofdzaken kunt scheiden van randzaken. Hoe je waarheid kunt scheiden van onzin en misinformatie.

Omarm jezelf, koester jezelf, wees liefdevol naar jezelf. En zie hoe je daardoor een liefdevollere wereld ziet, vol met zielen die al dan niet contact met hun (hart en) ziel hebben. Observeer, en wees dankbaar…….

Be well,

Ed

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lieve mensen,

We hebben de eer in deze wereld te leven, met alle grote veranderingen die gaande zijn.

Een wereld die ons voorziet in voedsel, in energie, in een dak boven het hoofd, en allerlei luxe die niet nodig hebben maar die wel lekker is. Het is goed om je dat laatste te realiseren. En daar dankbaar voor te zijn, het is niet (meer) vanzelfsprekend.

Hoewel je over de zaken die nu in de wereld spelen ook heel negatief kunt denken (en dat is ook logisch), denk ik dat je kunt zeggen dat wij als zielen uitverkoren zijn deze unieke tijd mee te maken. En dat is niet voor niets.

Men heeft het vaak over het ‘licht’ en het ‘donker’, of over het ‘licht’ en het ‘on-licht’. Over het ‘licht’ en het ‘kwaad’. Voor mij zijn het woorden die iets proberen te zeggen, zonder dat je ze al te letterlijk moet nemen. Discussies stranden vaak omdat mensen dat wel doen, omdat ze niets met die termen kunnen of willen.  

Er zijn negatieve krachten en er zijn positieve krachten. Net zoals er mensen zijn die kwaad in de zin hebben en mensen die overwegend liefdevol zijn. Maar bij de mens is het verraderlijke dat iemand die kwaad in de zin heeft voor heel veel mensen tegen de mensen om zich heen liefdevol kan zijn. ‘Zo’n aardige man’, maar intussen…….

Ik ga geen voorbeelden noemen. Op alle terreinen zijn ze te vinden, zeker vandaag de dag in wat men politiek noemt.

Als je de informatie moet geloven die van de andere kant komt, via o.a. mensen die die informatie kanaliseren (weten te ontvangen en doorgeven), leven we echt in een bijzondere tijd. Maar worden we in de strijd tegen alle kwaad ook beschermd. Het ‘licht’ probeert uiteindelijk het ‘duister’ te verdrijven.

Wat telkens weer te beluisteren is, is dat het geen zin heeft mensen wakker te schudden. Het is als de schildpad die z’n kop intrekt als het regent (onwillige info). Die kop wordt nog harder ingetrokken als je probeert te overreden. De ‘muur’ wordt nog meer opgetrokken.

Wat we leren is dat we in deze tijd vooral moeten bezig zijn met onszelf te optimaliseren. In de goede betekenis van het woord. Dat betekent niet dat we nog meer moeten gaan doen, of nog harder moeten gaan lopen, records moeten verbreken, of iets dergelijks.

Het betekent dat we bij onszelf moeten komen, naar onszelf moeten kijken. Thuis mogen komen. 

Dat we teruggaan naar ons gevoel, ons hart. Niet zozeer bezig met de wereldse dingen, maar met wat er met ons gebeurt. En misschien krijgen we daarom wel dat gevoel van ‘het klopt niet’.

Ik ga er niet verder op in hier, maar de dingen die zich nu in sneltreinvaart ontwikkelen blijken al tientallen jaren (grotendeels in het geniep) of zelfs veel langer aan de gang te zijn. Toch werd ik pas wakker geschud op het moment dat de maatregelen vanuit de WHO tegen Covid werden ‘bevolen’. 

Ik heb altijd in mijn werk ook mijn hart een prominente plaats laten innemen, maar ik ben vooral opgeleid om rationeel te denken, rationeel te handelen. En dat geldt voor de meesten van ons. De ‘botsing’ tussen ratio en hart maakte dat ik alternatieven ging zoeken voor de reguliere medicijnen die ik moest voorschrijven. Ik ging om me heen kijken en zag dat de wereld vele malen groter was dan dat kleine enge wereldje van de BigPharma-producten.

Toen de WHO begin 2020 maatregelen bedong, die zo over de top waren, protesteerde mijn hele lichaam. Mijn hart, mijn intuïtie en mijn ‘gut’ (voor zover ze niet deels hetzelfde zijn) en zelfs mijn gezonde verstand hadden zoiets van ‘dit is krankzinnig, dit slaat nergens op, dit is eng’. De tijd erna zat vol valkuilen op allerlei gebied, maar ik merkte dat ik anders in het leven ging staan.

De vanzelfsprekendheid, de automatismen, maakten plaats voor een nog meer weloverwogen, nog bewuster, leven.

Qigong was sinds 2004/5 al op en af een onderdeel van mijn leven, maar werd nu belangrijker. EFT gebruikte ik met patiënten en de NEI in het verleden intensief voor mezelf/mijn buddy in de opleiding, maar beide werden nu gebruikt om zaken in balans te houden/krijgen.

Maar het belangrijkste van alles, is dat ik mijn hart en intuïtie opwaardeerde. Het was nu primair mijn diepe gevoel wat zei ‘niet pluis’. En ik realiseerde met dat ik patiënten heb gered van een wisse dood door naar datzelfde diepe gevoel te luisteren, soms tegen elke ratio in. Maar het gebeurde onbewust, ik deed het en begreep het soms niet. Dat 'diepe gevoel' had me vaak geholpen, soms gered.

Dus toen ik de informatie van ‘Ra’ en ‘Abraham’ tegenkwam en las, vielen er nog meer dingen op hun plek. Mijn diepe gevoel voelde connectie. Ik besefte dat ik contact maakte met mijn ziel. En voelde daarachter een onmetelijke wijsheid. En ik leerde hoe eenvoudig dat eigenlijk is. Hoe alleen al het oproepen van de juiste emoties (of er zoveel mogelijk in leven) me verbond met mij ziel en daarmee met het Universum. 

Ik besefte hoe ik in het verleden – tijdens de homeopathiepraktijk, zeker niet tijdens de huisartsenpraktijk (de laatste was buffelen, de eerste genieten) – door mijn instelling dat contact ook al had gehad, waardoor dingen gebeurden die ik wenste alsof het me gegeven werd. En natuurlijk maakte het me dankbaar, maar ik zag de link toen niet.

De afgelopen blogs schreef ik over de SpringForest Qigong en Chunyi Lin. Door zijn oefening waarin de emoties worden meegenomen is dat nu dagelijkse (heerlijke) kost. Ik ben weer gaan hardlopen/trimmen, en in de wandelpauzes doe ik die meditatie ook zodat ik (mijn lichaam) optimaal het volgende stuk loop en blessures vermijd.

Maar waar het dus om gaat is dat we juist in deze tijd contact maken met ons hart, onze intuïtie volgen, ons met onze ziel verbinden, ons met het Universum (‘God’) verbinden.

En proberen die dingen die ons nog dwarszitten te verwerken. We moeten nog beter leren luisteren naar onszelf en ons lichaam. En blokkades weghalen. Niet teveel in het verleden blijven hangen, maar in het NU leven. 

En het zou mooi zijn als we in staat zouden zijn te leven binnen de emoties die maakt dat we verbonden zijn met onze ziel, ons echte zelf. Dus in liefde, dankbaarheid, geluk, plezier, vrede en tevredenheid.

We kunnen onszelf aanleren ons voor te stellen dat we gelukkig zijn, en ons gelukkig voelen. Je mag namelijk zonder reden gelukkig zijn, zelfs als het rationeel niet logisch is. Ik stel me voor dat elke cel in mijn lichaam plezier heeft, een smiley is, schuddebuikt van het lachen. Ik heb mezelf aangeleerd dankbaar te zijn voor de kleinste dingen en probeer mezelf daar zo vaak mogelijk aan te herinneren. 

En naast die persoonlijke staat wens ik ook alle andere mensen dat toe. Als ik (meestal) ’s ochtends de Qigong doe met de emoties, dan vul ik eerst mijn lichaam met de kleur en emotie, maar daarna stuur ik het naar de hele aarde/wereldbol.
Ik zie de aarde afwisselend omringd met het groen van geluk, het rood van plezier, het geel van vrede, het wit van tevredenheid en het donkerblauw van dankbaarheid.

Los daarvan kun je op soortgelijke manier ‘licht’ en/of 'liefde' naar de hele wereldbol, de hele aarde, alle mensen, sturen. Vraag het Universum je erbij te helpen. Kun je je daarbij weinig voorstellen, gebruik dan symbolen, maak een tekening, wees creatief. 

Ik denk dat we op die manier met elkaar iets kunnen scheppen wat achteraf het mooiste cadeau kan zijn wat we onszelf en elkaar geven.

Als we met elkaar bewust een mooiere wereld scheppen, zonder het on-licht, door de juiste staat op te roepen en de juiste dingen te wensen, wat kan daarop tegen zijn? Waarom zouden we dat niet doen? En ik ben ervan overtuigd – gevoel, maar ook de leringen van ‘Ra’ en ‘Abraham’ – dat we daarbij geholpen worden. (Bovendien maken we onszelf klaar voor een nieuwer niveau van 'zijn').  

En wees niet bang dat als je af en toe eens iets negatiefs denkt of wenst, dat dat tegen gaat werken. Op dat moment ben je niet verbonden met je echte zelf, met je ziel, met het Universum. Het wordt dus niet verhoord. Maar het helpt wel om jezelf te trainen alleen maar te denken aan wat je wél wilt op de momenten dat je in de juiste staat bent door ook op andere momenten alleen maar positief te denken en praten.

Dus stop met van klagen een dagtaak te maken, stop met de hele tijd met de Great Reset bezig te zijn of met alle plannetjes die in de agenda 2030 staan, of de krapte, of met het feit dat onze politici met iets anders dan ons belang bezig zijn.
En voed jezelf vanaf nu met vriendelijkheid, aard jezelf in dankbaarheid, wees blij dat je leeft in deze tijd, heb vrede met jezelf en de situatie waarin je zit (wat niet wegneemt dat je die zo nodig mag verbeteren).

Haal geregeld even diep adem en voel dan de stilte in jezelf. Voel je verbonden met het Universum of God. Strek je armen desnoods uit als dat je helpt. En voel de dankbaarheid daarvoor, ervaar het gevoel van geluk.

Dat is wat onze ‘taak’ op dit moment is. Niet discussiëren of anderen overtuigen. Maar zorgen dat we zelf goed in ons vel zitten en zo de energie van de wereld verbeteren.

In liefde en dankbaarheid......

P.S. Ik houd behoorlijk bij wat er in de wereld gebeurt via o.a. een groot aantal telegram-kanalen, en dat is niet altijd alleen maar leuk. Ik zie wat er gebeurt, wat er wordt geschreven, ik observeer het, soms bewaar ik het ergens, maar daarna ga ik over tot de orde van de dag.

En die orde van de dag probeer ik te laten zijn de bijna meditatieve staat van de ‘juiste’ emoties. Dat lukte het ene moment beter dan het andere, al gaat het steeds meer vanzelf. 

Ik kijk om me heen, voel me dankbaar en gelukkig. Adem diep in en voel de stilte, de vrede. En ga blij door met andere dingen……die ik per definitie als ‘leuk’ bestempel.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vorig weekend volgde ik weer online een dag met de Chinese Chi Neng Qigong leraar Li Hongshi.

Ik had me daar al een paar maanden geleden voor opgegeven, en hoewel het me niet ideaal uitkwam omdat ik graag naar de slotetappe van de ‘Dauphiné’ had gekeken, en naar Max Verstappen, en naar de finale van ‘Rosmalen’, deed ik de hele dag mee.

Natuurlijk was het fijn om te kunnen oefenen, maar het was vooral fijn – dat wil zeggen, dat vind ik, want er zijn zat mensen die liever niets aan theorie horen en alleen willen bewegen – om zijn visie te horen. Te horen wat hij te vertellen had over onze levensenergie, en over hoe je het meeste haalt uit wat je doet.

Hij vertelde dit keer dat de basis van het oefenen is het beoefenen van je hart.
Niet van de bewegingen, niet van de Qi, niet van je mind, maar van je HART.

Bovendien, ook al breng je de Qi, de levensenergie, door je heen of naar je toe, je moet niet aan jezelf denken. En al helemaal niet bezig zijn met je klachten.

Hij vergeleek het met een bron (een waterput). Deze krijgt water vanuit de aarde en ‘deelt’ het water met anderen, de bron is niet bezig met ‘wie’. Er is doorlopend water. Voor iedereen.

Dat geldt ook voor de Qi, Qi als bron. Het is er doorlopend, overal, voor iedereen.
Jij geeft Qi aan anderen, het Universum geeft het weer aan jou. (Maar je moet die deur wel openhouden, anders raak je energie en gezondheid kwijt; in feite is het hetzelfde als met manifesteren - je kunt je door de juiste staat openstellen waardoor het effect veel groter wordt).

Dat geldt ook voor de Universele bron. Die is er doorlopend, voor iedereen. Ook hier is het belangrijk te laten stromen, te delen, anderen te geven. En jij krijgt van het Universum….

Zelf heb ik de afgelopen jaren heel veel gehad aan de geleide meditaties van Juan Pablo Barahona (Quantum Health). Omdat ze niet alleen heel positief waren, maar me het gevoel gaven me (relatief vanzelf) te verbinden met het Universum. Op een liefdevolle manier jezelf verbinden met anderen en het Universum en vanuit die verbinding, vanuit je kracht, die liefde delen met anderen, met de wereld. 

Op die manier verhoog je de trilling, de frequentie, je gezondheid. En het is fijn om te doen.

Het is ook interessant zoals Li uitlegde dat emoties je Qi en dus ook je trilling veranderen. We weten van eerdere blogs dat we het best kunnen scheppen als we liefdevol, vreugdevol en respectvol zijn. We weten ook dat boosheid, verdriet, jaloezie, haat e.d. dat juist blokkeren.

Beeld je eens in dat je kwaad wordt, en met je vinger woedend wijst naar degene waar je kwaad op bent. Dat doe je niet ontspannen, niet met alleen je vinger, je hele lichaam doet mee. Je spieren spannen zich, de hele Qi van je lichaam verandert.

Als je boos bent ontstaat er stress in je hele lichaam, er ontstaat gif in je hele lichaam, er is een lichaams’vervuiling’. En dat betreft al je cellen en organen.

In feite is elke negatieve emotie die je creëert een aanslag op je eigen lichaam. Niet voor niets zegt men vaak dat je bijvoorbeeld niet zozeer voor de ander vergeeft, maar vooral voor jezelf. Zolang je de ander niet vergeeft blijf je jezelf vergiftigen met haat en/of boosheid.

En elke keer dat je boos wordt, ben je jezelf aan het vergiftigen. En ten aanzien van scheppen betekent het dat je je eigen wensen en schepping ervan in de weg zit.

Tegenover die negatieve emoties staat uiteraard liefde. En Li vertegenwoordigde dat weer heel mooi met een baby. Stel je voor dat je een baby in je armen houdt, ernaar kijkt, wat voel je?
Doe het maar eens. En til die baby eens op.

En ervaar dat je dat gevoel van liefde in je hele lichaam voelt…..niet alleen in je borstkas, of je armen, of je hoofd, maar in je HELE lichaam. Je tilt ook met je hele lichaam.

Dat gevoel van liefde komt tot in elke cel, voedt elk orgaan. Niet alleen voeden we op die manier gezondheid, we verbinden ons ook met onze ziel, we zenden uit wat we willen, we staan open om te ontvangen.

En dit moet dan ook de staat zijn waarin we Qigong bedrijven. Net als het de staat is die ons het best in staat stelt te manifesteren, te scheppen.   

Niet voor niets is de vertaling van Zhineng Qigong (de originele Chinese naam voor Chi Neng Qigong) ‘Intelligente Qigong’. Het is de bedoeling dat we een intentie zetten, een wens in onszelf uitspreken, voordat we aan de oefening beginnen. En die gaan we vervolgens manifesteren. Waarbij we niet moeten hechten aan het resultaat….

Je wens zal uitkomen, maar misschien nog niet direct. Maar er wordt wel aan gewerkt, het Universum werkt jouw kant op….

Ook bij de bewegingen vertelt Li dat je die met het hele lichaam doet. Neem de eenvoudige beweging van de armen zijwaarts of schuin naar voren toe opheffen. Eerst denk je weer even aan die baby en voelt de liefde in je hele lichaam. Dan heft je – met dat gevoel – de armen langzaam omhoog (als voorbeeld, maar het zou je enige oefening kunnen zijn)’

Je kunt gewoon de armen heffen terwijl de rest van je lichaam niet beweegt, maar dat is niet de bedoeling. Je heft met je hele lichaam, je voelt het in je hele lichaam, je hele lichaam komt iets omhoog. Je voelt het gevoel van liefde in je hele lichaam, zelfs in je voeten.
En terwijl je je armen heft, stel je je voor dat je al je liefde aan het Universum geeft. 

Je geeft al je liefde weg (wat niet kan omdat die onuitputtelijk is, maar toch) waardoor je zelf ‘leeg’ wordt en versmelt met het Universum. Je wordt één met het Universum, je geeft je over aan het Universum (of aan ‘God’) terwijl je je armen opgeheven hebt naar de ‘hemel’.

(Dit stukje vond ik zelf bij Juan Pablo zo fantastisch, dat één worden met het Universum door je armen helemaal uit te strekken). Als je het nooit hebt gedaan lijkt het vreemd, maar het is zo lekker..... 

Vervolgens breng je je armen boven het hoofd en neemt de Qi (liefde) vanuit het Universum mee door je lichaam. Tot nu toe bracht ik het met mijn intentie inderdaad in en door mijn lichaam, maar Li vertelt nu dat je het niet naar jezelf brengt, maar je je beter voorstelt dat je het naar de hele mensheid brengt, of naar de hele wereld. Je lichaam vertegenwoordigt de mensheid/de wereld.

En voor mij voelt dat inderdaad nog veel beter. Je handen gaan voor het gezicht langs terwijl je de Qi meeneemt door (alle weefsels, structuren en cellen van) het hoofd en daarna voor je lichaam langs alsof je de Qi met je handen door het lichaam leidt. (Maar je lichaam vertegenwoordigt dus de mensheid/de wereld). Tot de onderbuik en dan leg je de handen op de navel en koestert in stilte de Qi.

Daarna kun je het herhalen zo veel je wilt. Doe het vooral langzaam en wees nieuwsgierig naar wat je voelt in je lichaam bij elke beweging. Maar blijf de liefde vasthouden. En probeer dat de hele dag te doen (niet de oefening, maar de liefde vasthouden).

CNQ (en zelfs alleen al de hier genoemde bewegingen) in de juiste staat gedaan maakt je jonger, gezonder en gelukkiger.

Li zegt “Doe de oefening alsof je 5-7 jaar oud bent: nieuwsgierig, speels en helemaal gezond. Stel je ook voor tijdens het oefenen dat je helemaal gezond bent, zeker als je je verbindt met het Universum.

(Het is jammer dat het begrip Quantum Health wat Juan Pablo gebruikt zo slecht in het Nederlands te vertalen is. Hij laat je in jezelf zeggen “I’m Quantum Health” = zoiets als “ik ben Universele gezondheid, ik ben één met het Universum en daarom gezond”). 

Het mooie van deze simpele oefening is dat het zoals de hele Chi Neng Qigong een combinatie is van meditatie, de frequentie verhogen en manifesteren/scheppen. En het gevolg is dat je ‘jonger’ wordt, gezonder wordt en je gelukkiger gaat voelen. Wat houdt je nog tegen?

 

Toch zou ik je adviseren jezelf te overreden het wel te doen. Begin met 5 minuutjes per dag en breidt het langzaam uit, zoals je ook alleen meditatie zou kunnen doen. Maar probeer het te doen zoals ik het beschreef, met die liefde in je systeem en het weggeven van die liefde aan het Universum, en het terugkrijgen met de hele mensheid vanuit het Universum.

We leven in een hectische tijd, waarin krachten aan het werk zijn die weinig met menselijkheid te maken hebben. Liefde lijkt schijnbaar aanwezig (bijvoorbeeld in het opvangen van oorlogsslachtoffers), maar erachter zit een keiharde politieke realiteit die hemeltergend is en niets menselijks heeft.
Het gaat puur om macht, waarbij verdeeldheid zaaien, beperkingen (ze zullen er weer aankomen), chaos of allerlei gebied (financieel, eigendom, klimaat, virussen, oorlog, zekerheid, etc.) de hulpmiddelen zijn om nog meer macht en controle te krijgen (wereldwijd).

En juist daarom is het belangrijk jezelf staande te houden, wat er ook gebeurt. Het is belangrijk je regelmatig los te koppelen van de dagelijkse (schijn)realiteit en je te verbinden met je bron. Met het Universum, met Liefde, met je Hart. Realiseer je dat liefde de enige echte emotie is die ertoe doet, dat dat je verbindt met je ziel en je bron. 

Dat liefde op die manier gebruikt je gelukkiger maakt, je gezonder maakt en dat je bovendien je wens(en) kenbaar kunt maken aan het Universum. En met hoe meer we dat doen, hoe mooier de wereld zal kleuren. Hoe eerder Liefde en Licht het zal winnen van wat er aan het gebeuren is.

Degene die deze oefeningen doet, doet het niet alleen voor zichzelf, maar dus ook voor de mensheid, voor de wereld, en verbindt zich met het universum en de universele krachten.

(Vergeet niet je intentie te zetten als je begint).

Daarom geeft ik dit liefdevol door…….

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Had ik het in mijn vorige blog over de Chinese Zhineng (of Chi Neng) Qigong leraar Li Hongshi, een man waar ik mooie herinneringen aan heb en waar ik veel van geleerd heb, dit keer wil ik de ook Chinese (althans van afkomst Chinese) leraar Chunyi Lin in het middelpunt zetten. Of in elk geval wat werk van zijn kant. 

Vele jaren geleden al ontwikkelde hij de SpringForestQigong, een serie oefeningen die met elkaar ervoor zorgen dat je alle meridianen opent en deblokkeert, dat je gezonder wordt of blijft, dat je je gelukkiger voelt. Heel andere oefeningen dan ik met de Chi Neng Qigong leerde, maar ook deze oefeningen gaven een meer dan goed gevoel.

Zijn motto is “een healer (genezer) in elk gezin, zorgt dat alle pijn verdwijnt". Dat is ook zijn streven.

Onlangs werd voor het eerst na dus heel veel jaren (tientallen) een nieuwe serie oefeningen gelanceerd. Nog beter en nog gerichter. Op basis van de ervaringen van de afgelopen vele jaren. Het mooie is ook dat er redelijk veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de oude oefeningen. Met ook veel adviezen van medisch specialisten om deze oefeningen te doen.

En ik begrijp dat, want ze zorgen ervoor dat alle energiebanen worden gestimuleerd. Dat alle organen en weefsels daardoor beter functioneren. En net als bij de Chi Neng Qigong, zien we ook hierbij de kennis van de kwantumfysica terug, de meest ultieme (eerlijke) wetenschap. Of dat bewust is of op basis van ervaring durf ik niet te zeggen. 

Ik was zelf begonnen aan een ‘gong’, het 100 dagen doen van de(zelfde) oefeningen. En pas na 14 dagen ontdekte ik dat er naast de fysieke oefeningen ook een ander patroon in zat, namelijk een emotionele component, een emotionele sturing. Tijdens de oefeningen laat hij je gaan door een vijftal emoties die stuk voor stuk te maken hebben met bepaalde organen en weefsels.

Door die positieve emotionele stadia te doorlopen zorg je daardoor ook voor een betere doorstroming van de Qi, van de levensenergie, door de energiebanen, voor het beter functioneren van weefsels, voor het beter functioneren van jouzelf als geheel. Bovendien brengt hij alles zo liefdevol – net als teacher Li Hongshi dat doet – dat het geen enkele moeite kost in die stadia van emoties mee te gaan.

En voor mij geldt dat alles wat ik in de blogs hiervoor schreef daardoor wordt versterkt. Je verbindt je tijdens deze oefeningen al vanzelf met je ziel, met het universum, met je ware zelf. Daardoor open je jezelf voor alle mogelijkheden, voor onbeperkte creativiteit en opties.

Bovendien maakt het dat je oké bent met wat er ook gebeurt, maar dat je tegelijkertijd vooral positief gestemd bent en daarmee ook positieve dingen aantrekt. En wat voor mij verrassend was (ook al wist ik dat eigenlijk al) is dat die emoties – eigenlijk de energiebaan waar ’t mee te maken heeft – ook weer met bepaalde weefsels te maken hebben.

Het is kortom een ideale mix van fysieke oefeningen met de positieve invloed van de positieve emoties op het lichaam.

Naast de fysieke oefening van 30 minuten, heeft deze leraar ook een aantal meditaties gecreëerd, ook elk van 30 minuten. Daaronder een ‘small universe’ meditatie waarbij je 12 punten langsgaat en zorgt dat je via die punten Qi opneemt en blokkades opheft. En een ‘deep healing’ meditatie waarbij je alle kanalen openzet en je openstelt voor heling.
En de derde is een mediatie van de 5 positieve emoties. Daar wil ik het over hebben.

Niet in het minst omdat ze zo passen in het kader van deze blog. Ze maken dat je in de perfecte staat bent, ze zorgen dat je gelukkiger en gezonder wordt, ze maken dat je kunt manifesteren en scheppen (al heeft Chunyi Lin het daar niet over).

Tijdens deze meditatie van 30 minuten – maar als je de stappen weet kun je dat veel korter doen – gaat hij 3x door de 5 verschillende positieve emoties, en telkens iets dieper. Tegelijkertijd vertelt hij dat hijzelf elke dag 5 minuten neemt om deze meditatie te doen, om door deze 5 emoties te gaan…….en dat maakt het voor iedereen behapbaar.

En pas nadat ik deze meditatie van 30 minuten intens beluisterd en samengevat had, merkte ik dat tijdens de fysieke oefeningen hij door dezelfde emoties gaat. Twee vliegen in een klap, zou je kunnen zeggen. Bijna zonder dat je er erg in hebt.

De 5 emoties waar het om gaat zijn achtereenvolgens ‘geluk (blij zijn)’, ‘plezier’, ‘vrede’, ‘tevredenheid’ en ‘dankbaarheid’. Als je er zo naar kijkt, lijken ze heel dicht bij elkaar te liggen. En dat is ook zo, als je kijkt naar de frequenties, de golflengte, van deze emoties liggen ze bij elkaar in de buurt, maar alle in het traject wat zo belangrijk is om te scheppen, om te manifesteren, om gedaan te krijgen wat je (positief) graag wilt. 

Wat hij doet is beginnen met je het gevoel van ‘geluk’ te doen oproepen. Jezelf gelukkig/blij voelen. Begin met een lach op je gelaat. En denk iets waar je je gelukkig door voelt. Dat kan van alles zijn, maar is voor iedereen anders. Ik weet dat Li een baby noemde, wat voor bijna iedereen werkt, maar hij noemde ook een oud omaatje en dat werkt bij mij bijvoorbeeld eerder averechts (mijn ervaringen met ‘oma’). Dus kijk wat voor jou werkt.

Geluk, het gevoel van geluk, heeft te maken met de lever (het hout-element) en heeft effect op je ligamenten, je pezen, zelfs je nagels. Stel je voor dat je dat gevoel van geluk door al die weefsels laat stromen, alle cellen……….voel je gelukkig met alles wat je omringt, alles wat je gebeurt, iedereen die je tegenkomt……. 

Laat dan het gevoel van geluk overgaan in het gevoel van ‘plezier’. Daarbij kan het volgende muziekje helpen: https://www.youtube.com/watch?v=C6ox_VO-ej4

Plezier heeft met het hart te maken (vuur-element), en maakt dat de bloedstroom verbetert richting elke cel. Plezier in het moment, zonder oordelen. ‘Ik ben gevuld met plezier….. Altijd en overal’.

Laat dat gevoel overgaan in een gevoel van ‘vrede’, van sereniteit, van stilte. Vrede heeft te maken met de maag (hout-element). Voel vrede in het hele lichaam, voel je veilig en geaard, verbonden met de aarde en de hemel. Voel de vrede/rust in je spieren en gewrichten, laat eventueel geel licht door je spijsverteringsstelsel gaan…..je bent omringd met onbegrensde helende Qi…..

Laat dat gevoel van vrede overgaan in het gevoel van ‘tevredenheid’. Dat heeft te maken met de longen (metaal-element).’Alles is oké’. Breng je aandacht in dat gevoel naar je neus, je tanden, je huid en je longen. Laat wit licht door en vanuit je longen gaan. Naar elke cel. Naar waar het nodig is. Je heelt nu.

En tenslotte laat je die tevredenheid overgaan in een gevoel van ‘dankbaarheid’. Dat heeft een relatie met de nieren (water-element). Wees dankbaar voor alles wat je maar kunt bedenken. Breng je aandacht naar je haren, je botten, je geslachtsorganen, je nieren, je knieën……Voel je verbonden met het Universum/God. Adem dankbaarheid in, en geef het bij het uitademen aan de wereld. Laat dankbaarheid zijn als helend water door je lichaam. Je kunt zinnetjes zeggen als ‘ik ben dankbaar voor….’ (bepaalde mensen, situaties, de planeet, de lucht, voedsel, Qi, zon, Universum, Goddelijkheid, etc….) 

En zo kun je met een korte meditatie, zelfs als je een samenvatting maakt en al kijkend door de 5 fases gaat, niet alleen je energie en stemming verbeteren, maar ook je gezondheid. 

Bovendien – in het kader van deze blog over scheppen – manoeuvreer je je in een uitstekende frequentie om je wensen te verzenden en ontvangen. Je verbindt jezelf met je ziel, met je echte ik.

En het is wel grappig, want ik voel me in het algemeen heel gelukkig, maar heb altijd al snel last van mijn pezen en ligamenten. Door deze oefening/meditatie heb ik geleerd dat gevoel van geluk te vergroten en bovendien door mijn pezen en ligamenten te laten gaan….
Ik ben benieuwd of het gaat maken – dat is wel de wens die ik uitstraal naar het universum, die ik communiceer via mijn ziel – dat ik nog eens een halve marathon kan lopen… of desnoods 10 km, daar ben ik ook al blij mee.

Maar wat ik eigenlijk wil doorgeven aan jullie is hoe ingenieus deze oefening is, hoe compleet, hoe waardevol.

Als je voor jezelf de belangrijkste punten opschrijft bij ‘geluk’, ‘plezier’, ‘vrede’, ‘tevredenheid’ en ‘dankbaarheid’, en de fases doorgaat gedurende een minuut per emotie, duurt het slechts 5 minuten.

Je hebt je lichaam en je geest, en je ziel, dan wel even volledig een boost gegeven. Vergeet ook niet op het eind (of aan het begin) je intentie te zeten. Bedenk wat je graag wilt bereiken, en spreek dat voor jezelf uit.

En houd de glimlach die deze oefening je laat hebben de rest van de dag op je gezicht. Je geeft zo een deel van je fantastische energie de hele dag door aan anderen. Zonder dat zij het weten en zonder dat het jou moeite of energie kost.
En natuurlijk staat het je vrij om op elk moment de cyclus even te herhalen…..

Geluk/blijheid – plezier – vrede – tevredenheid – dankbaarheid……………

With love…

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De Manifestatie Reset

Manifesteren of scheppen, het klinkt ‘zwaar’, maar eigenlijk doen we het (bijna) allemaal.

Sommigen van ons doen het ‘verkeerd’, d.w.z. ze manifesteren juist wat ze niet willen, maar allemaal hebben we dingen die we niet willen en waarover we dus denken in termen wat we wel zouden willen.

Dat zou ook de manier zijn waarop we leren en manifesteren in dit leven. We zien wat we niet willen, zijn daardoor bezig met wat we juist wel willen, en dat manifesteren we uiteindelijk. 

Dat is ook de reden waarom sommige mensen optimistisch zijn ondanks alles wat er nu gebeurt in de wereld. Ondanks de soevereiniteit die lijkt te verdampen, die van ons lichaam, die van ons land. Ondanks ‘rechten’ die we in snel tempo kwijtraken.

Steeds meer mensen hebben in de gaten wat er gebeurt, willen dat niet, denken over hoe ze het wel willen……

Ik deel – zij het met voorzichtigheid – het optimisme.
Het heeft natuurlijk wel met de verhouding te maken. Zijn we meer bezig met wat we niet willen (en zien we dat dus voor ons, manifesteren we dat juist) of zijn we meer bezig met wat we wel willen (en zien we dat voor ons, ‘vragen’ we erom, manifesteren we dat)?

De boodschap is duidelijk: wees méér bezig met wat je wel wilt. Wees dus duidelijk in wat je niet wilt, maar bezig met wat je wel wilt. In elk geval meer met dat laatste dan met het eerste. Lastig hè?

Ik zie om me heen ook wel dat mensen het onbewust aanvoelen. Ze willen het nieuws niet meer zien, omdat het geen leuke dingen bevat, omdat ze het niet meer vertrouwen, of omdat het vooral negatief is. Dat is waar ze niet mee bezig willen zijn, en dus zullen ze het niet zo snel manifesteren (of in stand houden).

Maar tegelijkertijd maakt het ook dat ze minder bezig zijn met wat ze wel willen. Oké, ze willen in de zon zitten, plezier hebben, dat wel. Maar wat ze met de mensheid willen, met de toekomst, met de gezondheid, daar zijn ze minder mee bezig, doordat ze het negatieve willen boycotten (en dus ook niet met de tegenpool bezig zijn).

En hoe gek het ook klinkt, ik denk dat je het negatieve nodig hebt om het positieve te kunnen manifesteren. Dat is ook wat ‘Ra’ zegt, misschien niet in die woorden, maar toch. Conflicten zijn nodig om te weten wat je wilt en dat te kunnen manifesteren…..

Zoals ik onlangs opliep tegen iemand die niets geloofde van de cijfers die ik over corona wist op te hoesten, omdat de mainstream media heel andere dingen zeiden. Die niet kon geloven dat mensen zo slecht zouden zijn dat ze bewust met vaccinaties mensen (indirect) zouden doden, mensen zouden ziek maken, experimenten zouden uitvoeren. En dat de politiek dat breed zou steunen, al dan niet bewust.

Het leerde mij weer iets wezenlijks. Dat sommige mensen zo vertrouwen op de goedheid van de mens dat ze niet doorhebben dat ze beduveld worden door hun medemensen in de media of in de overheid. En dat op zich is ook bewonderingswaardig. Niet gezond voor je eigen lichaam en die van je kinderen, maar wel bewonderenswaardig! Zoveel vertrouwen hebben in een ander zonder dat je de agenda van die ander kent. Maar dus ook gevaarlijk. 

En los van wat de echte waarheid is – ik heb die ook niet in pacht – door niet door te hebben dat dingen niet kloppen, kun je niet iets manifesteren wat beter is. Door te vertrouwen op onbetrouwbare media manifesteer je onbetrouwbare media.

Daarom is het enerzijds zo belangrijk om zelf te blijven nadenken en naar je onderbuikgevoel te luisteren. Klopt het of klopt het niet?  

Maar anderzijds kun je ook volledig aan alles voorbijgaan wat er in de wereld gebeurt en alleen maar bezig zijn met positiviteit.

Zelf had ik daar grote moeite mee. Ik wilde altijd weten wat er speelde. Ik wilde het met dingen eens of oneens zijn. Dat maakte het voor mij mogelijk om voor me te zien wat ik wél wilde. En dat te manifesteren. En ik zal niet klagen, in tegendeel, op persoonlijk vlak is dat fantastisch gelukt (op die paar dingen na die ik toen nog niet begreep en waar ik verkeerd manifesteerde – maar ook dat was een leerschool; het bevestigde hoe manifesteren werkt en dat je je bewust moet zijn van wat je wenst).

En ik had moeite met mensen die in mijn ogen zich afsloten voor negativiteit en dus ook vaak voor de realiteit. Mensen die alleen maar bezig waren in ‘goed’ te denken, alleen maar bezig waren met ‘liefdevolle’ benadering van dingen. Voor mij een beetje soft, een beetje eng. 

Ik zeg ‘ik had’, maar dat is niet helemaal waar, ik heb dat nog. Ik kan het niet begrijpen, maar ik realiseer me dat het is omdat ik het niet kan. Ik wil weten wat er speelt in de wereld en daarmee handelen. Ik kan niet een deel van de wereld uitsluiten en dan alleen maar mooi weer spelen. Ik vind dat niet reëel. Maar dat is mijn makke, mijn inborst, mijn ‘beperking’. 

En ik ben het ook tegengekomen in de praktijk, ‘positivo’s’ (zonder dat lelijk te bedoelen) die ontkenden dat hun vader kanker had en aan het doodgaan was, want ‘als je het niet erkende dan zou het niet gebeuren’. Ik moest die mensen heel ruw tot de werkelijkheid roepen omdat anders hun vader niet vredig kon overlijden en om hen een levenslang schuldgevoel te besparen. Dus alleen maar positief zijn is niet zonder gevaar.

En toch, de andere kant van de medaille is dat we verbinding hebben met onze ziel, met ‘God’, met onze onbegrensde mogelijkheden – en dus ons vermogen tot manifestatie – door positief te zijn, door liefdevol te zijn, door blij te zijn, door respectvol te zijn, door ons over te geven aan iets ‘groters en machtigers’.

Maar we moeten die dingen wel vanuit ons hart doen. Niet alleen met onze mind. Afgelopen week zei iemand tegen me ‘glimlachen gebeurt vanuit de ziel, schateren vanuit het lichaam’. Glimlachen is een verbinding met het hart, schateren niet.
Het raakte me min of meer, omdat ikzelf niet iemand ben die snel schatert, ik lach meer van binnen, ik ben meer in stilte gelukkig. En vroeg me wel eens af - twijfel is ook mij niet vreemd - of ik niet expressiever zou moeten zijn. Terwijl mensen die veel kletsen en schateren vaak onecht aanvoelen voor me. Nu begreep ik het verschil. Hoewel ik zeker ook mensen ken die vanuit hun hart hardop enthousiast en lachend zijn, dus het is genuanceerder…..

Wat ik ook in deze blog nog eens wil benadrukken is dat manifesteren of scheppen eigenlijk veel eenvoudiger is dan je zou denkenHoewel het wel de kunst is om meer bewust te gaan manifesteren in plaats van onbewust, omdat we er dan meer sturing aan kunnen geven. De kans dat we dan manifesteren wat we willen is groter! 

Zeker in deze tijd waarin angst veel mensen blokkeert in gezond denken, waarin we worden overspoeld met desinformatie waardoor we nauwelijks meer weten wat echt waar is, is het belangrijk ons te realiseren wat we echt willen.
En daardoor keuzes te maken. Niet alleen in wat we zouden willen, maar ook in onze houding.

Want hoe we omgaan met iets wat gebeurt bepaalt uiteindelijk hoe we ons erover voelen, hoe sterk we eronder blijven, hoe we de volgende stap doen, hoe we ons laten beïnvloeden door wat er gebeurt, hoe we ons laten beschadigen of verzwakken, etc. Maar het bepaalt ook onze toekomst.

Als je ziet wat er wereldwijd op dit moment gebeurt op gebied van macht en maatregelen door die macht, en bedenkt dat dat ons voorland kan zijn, maakt dat niet vrolijk. Maar als je weet dat we kunnen manifesteren, dat wij in staat zijn met onze intentie dingen te maken zoals wij dat willen – met daarbij het gegeven dat positieve intenties zoveel krachtiger zijn dan negatieve – dan zou het wel eens een andere en betere toekomst kunnen zijn.

Alle reden daarom om ons vermogen tot manifesteren extra energie in te blazen. Laten we in plaats van de ‘Great Reset’ zorgen voor een ‘Manifestatie Reset’. Dan kunnen we die paar goede punten van de Great Reset handhaven en alle walgelijke punten vervangen door wat wij wensen.

Het enige wat we hoeven te doen is zorgen om in de goede staat bewust te denken aan wat we graag willen, hoe we het graag willen. Zie het voor je en geniet ervan.

En de goede staat kun je oproepen door liefdevol aan een geliefde te denken, door te denken aan iets waar je dankbaar voor bent, door je even blij te voelen, door ‘liefde uit te stralen’, door je te verbinden met het Universum, met het Al.
En als je denkt aan wat je wilt en dat voor je ziet, ervan geniet, er alvast dankbaar voor bent, dan zit je ook in de goede staat.

We kunnen dat allemaal, en samen zijn we vele malen sterker dan welke krachten nu ook bezig zijn de wereld negatief te beïnvloeden. En bedenk dat elk lichtstraaltje het donker al doorsnijdt! Laat staan heel veel lichtstraaltjes. Samen kunnen we voor zoveel licht zorgen dat elk duister wordt verdreven. En dat zonder wapens, met alleen onze intentie, onze liefdevolle bewuste aandacht. 

Veel mensen zijn ziek of verzwakt door de afgelopen jaren, ook hier een reden temeer om te zorgen dat je vaak in de goede staat bent en bewust wenst wat je wilt. De goede staat zorgt sowieso al voor een betere gezondheidstoestand, voor meer kans op herstel en verbetering; en bewust vragen wat je wilt helpt je een stuk verder. En natuurlijk kun je het ook voor een ander wensen. Scheppen zou je nooit alleen voor jezelf moeten doen, maar (ook) voor het grotere algemene nut.

Denk dus zo vaak mogelijk aan dingen waar je dankbaar voor bent (ook, of juist, als alles tegenzit), denk zo vaak mogelijk aan mensen waar je van houdt of die van jou houden op een liefdevolle manier, geniet van de mooie dingen die je ziet (bloemen, dieren, kinderen, vlinders, zonsondergang, etc.), wees vriendelijk, glimlach, etc. Wees bewust. 

Zie jezelf ook als onderdeel van het geheel, verbonden met de matrix van het Universum, met ‘God’, verbonden met al je medemensen en niet afgescheiden op een eilandje. We bestaan allemaal uit dezelfde ‘stof’, zijn allemaal verbonden. Zoals we ook allemaal verbonden zijn met Moeder Aarde. Ervaar dat als iets om dankbaar voor te zijn. Besef het, laat het tot je doordringen.

Hoe dan ook, er zijn veel opties om in de goede staat te zijn (de staat waarin je je wensen kunt verzenden en het ‘antwoord’ kunt ontvangen) en we hebben alle mogelijkheden om te wensen, dingen ‘anders’ te willen.

De kunst is dat zo veel en vaak mogelijk bewust te doen. In positieve zin, dus echt wat je wilt en zo min mogelijk bezig te zijn met wat je niet wilt.

Ik weet dat ik regelmatig herhaal, maar dat is waar we het meest van leren. Want het is niet alleen herhalen, maar vooral het opfrissen van wat we al wetenWe neigen altijd snel weer op de automatische piloot te gaan en te vergeten wat belangrijk voor ons is omdat we weer in de overleef modus gaan. Herhalen is daarom belangrijk, ook voor mij.

Dit schrijven is ook weer een herhaling voor mij: ‘denk nog meer in dankbaarheid en liefde, vraag om wat je wilt, gebruik de kracht die je hebt meegekregen, etc.’. 

En als we dat samen doen, maakt dat het zoveel sterker!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn