emo

Homeopathie en emoties 

Wellicht een gekke titel, maar je weet dat een homeopathisch middel wordt gekozen op het geheel van alle symptomen en karakteristieken van de persoon. En zo dus ook op het emotionele van de persoon. Het kan zelfs een sterke aanwijzing zijn voor welk middel nodig is om die persoon weer in balans te brengen. En soms zijn de emoties zelfs de aanleiding voor het bezoek aan de arts of therapeut. 

Ik wandel straks langs een paar middelen waar ik aan moet denken door de emoties, maar realiseer je dat ik dan maar één eigenschap uit de serie neem waar ik iets over zeg. Het kan dus nooit zo zijn dat je op die ene emotie een middel aanwijst, maar het kan een aanwijzing zijn. Bovendien zijn het opvallende eigenschappen die er niet altijd zullen zijn, dus iemand die het middel krijgt hoeft niet te hebben wat ik beschrijf. Het gaat altijd om het totale plaatje!

Ignatia is het middel van verdriet, heftig verdriet, en ook van het theatrale, het overdrevene. De reactie is dus heftig, soms zelfs hysterisch. Ik gaf het ooit aan iemand die al dagenlang steeds weer heftig huilend op bed moest gaan liggen vanwege het doodgaan van haar handje. Maar ook bij iemand met wanhoop en zelfs zelfmoordgedachten na een verbroken relatie. Maar ook stil verdriet hoort erbij. Iemand die je niet hoort maar die verzuipt in onverwerkt verdriet……al jaren klachten sinds verdriet…..

Lachesis heeft weer heel andere emoties: jaloezie met name. Lachesis is een slang, en zo kan de persoon ook zijn. Geslepen, een gespleten tong, dierlijk in de verleiding en de seks, maar oh zo vals en jaloers als de relatie verbroken wordt of het niet gaat zoals ze wil. Enerzijds misschien heel lekker, maar ook gevaarlijk….

Pulsatilla is snel geraakt, kwetsbaar, lief. Heel meegaand en invoelend, maar daardoor ook zo kwetsbaar als er misbruik van wordt gemaakt. Daarnaast ook wel snel switchend van lachen naar huilen en omgekeerd. Erg wisselende stemmingen. Huilt gemakkelijk, vooral bij het praten over de klachten, soms ook zonder oorzaak. Snel blozen. Frisse lucht is nodig.  

Calcium Carbonicum is erg gevoelig voor wreedheden, ze zijn ook intern zwak waardoor ze een denkbeeldige schelp om zich dragen wat maakt dat ze vaak gesloten zijn. Vaak is er letterlijk een 'schelp' om hen heen in de vorm van overgewicht, van vet. Om te zien zijn de kleine kinderen Hollands welvaren. Ze voelen zich gemakkelijk bekeken door anderen. De ontwikkeling kan traag zijn. Graag zoet en eieren. 

Belladonna, het middel vaak voor acute klachten, laat soms een wilde blik zien met verwijde pupillen. Koorts waarbij belladonna nodig is, gaat nogal eens gepaard met hallucinaties en ijlen. Het gedrag kan net als de ogen ook wild zijn, met schreeuwen, haartrekken, slaan, woede, etc. Het trio heet, rood en brandend is vaak aanwezig. Denk aan koorts en ontstekingen, maar ook aan brandwonden……bij koorts voel je de warmte van de persoon stralen

Aconitum, het andere acute middel bij koorts, laat een ander soort rusteloosheid zien. Hier is meer angst. En bij koorts is vaak een wang rood en de ander bleek, er is een sterke behoefte aan koud drinken (bij belladonna aan limonade). De angst is een soort van doodsangst. Je kunt het bijna voelen. Zoals je bij belladonna een soort van straalkacheltje voelt, voel je bij aconitum angst. Er is vaak ook angst voor massa’s en voor lege ruimtes.

Sulphur (zwavel) is erg ambitieus, en heeft enorme fantasieën, vaak hoogdravend. Zit vol ideeën. Kan niet zo goed tegen de hitte, en kou verbetert. Kan denken rijk te zijn terwijl ie arm is, en kan enerzijds er altijd op en top gekleed bij lopen, maar anderzijds ook in lompen rondlopen terwijl dat niet nodig is. Beide uitersten kunnen.

wordt vervolgd......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn