Waarom wordt homeopathie zo wereldwijd aanvallen? 

Eerlijk gezegd weet ik het niet zeker, al heb ik wel een sterk vermoeden. 
In Engeland dreigt men homeopathie niet meer te vergoeden en het de homeopathie heel moeilijk te maken. In Amerika heeft de FDA besloten alle papieren omtrent homeopathische middelen waardoor ze tot nu toe mochten bestaan te vernietigen, zodat ze vanaf dat moment illegaal zouden zijn. 

Van oudsher zijn er voorschriften over de manier waarop homeopathische middelen bereid moeten worden opdat ze zuiver zijn. Dat was min of meer de richtlijn, die nu door de FDA van tafel wordt geschoven. Daardoor zijn straks de homeopathische middelen in Amerika illegaal, totdat ze zich hebben geregistreerd met alle eisen die daaraan vast zitten.

Ter herinnering: in Nederland heeft de overheid iets dergelijks gedaan. Homeopathische middelen moesten geregistreerd worden met een heel scala aan eisen. Die kostten per middel (en er waren er meer dan duizend) zo'n tienduizend tot honderduizenden euro om te registreren. In onze naïviteit dachten de meesten van ons homeopathisch artsen - elk nadeel heeft z'n voordeel volgens Johan Cruyff - dat dit de kans was om homeopathie serieus genomen te krijgen. Immers, officieel geregistreerd.....

Het tegenovergestelde was het geval. Zelfs als het middel geregistreerd werd, stond er op dat wetenschappelijk niet bewezen was dat het werkte! Op zich een leugen, want wetenschappelijk is al vele malen aangetoond/bewezen dat homeopathie wel degelijk werkt. Bovendien waren de kosten zo hoog dat veel middelen verdwenen. Zoals bijvoorbeeld een groot aantal complexmiddelen - middelen die bestonden uit bijvoorbeeld 5 middelen die elkaar versterkten en die juist praktisch nut hadden bij huis-tuin-en-keuken gebruik. Omdat homeopathie een individuele therapie is, waarbij een middel wordt gekozen op alle karakteristieken van de persoon met zijn kwaal, en er keuze was uit pakweg 1000 middelen, waren er velerlei mogelijkheden om iemand te helpen. Natuurlijk was het zo dat sommige middelen veel meer werden voorgeschreven en sommige minder vaak. 

En daar zat ook het probleem. Firma's konden al die kosten van registratie niet ophoesten voor alle middelen. Dus kozen ze ervoor de meer voorgeschreven middelen wel te registreren. Logisch. Maar dat betekent dat heel veel middelen niet meer te krijgen zijn. Net zoals middelen gemaakt van ziek weefsel (kanker, tuberculose, gonorroe, ontstekingsweefsel, etc.) niet geregistreerd konden worden terwijl ze heel belangrijk zijn. Zonder recept zijn al dat soort middelen niet meer verkrijgbaar. Mét recept is er nog maar één apotheek die ze maakt in heel Nederland. Met als nadeel dat elk middel opnieuw moet worden bereid. En omdat het om 'verdunningen' gaat tot duizenden maal, is dat erg arbeidsintensief en dus kostbaar. 

Voor mij betekent dat - ik ben niet meer geregistreerd als arts of homeopaat - dat ik dus niet meer aan die middelen kan komen. Ik kan immers geen recept meer schrijven. Met al mijn kennis van de homeopathie kan ik dus eigenlijk niets meer. Ook bijvoorbeeld de middelen die vaccinaties energetisch moeten neutraliseren konden niet geregistreerd worden..... homeopathie is zo redelijk lam gelegd. Alleen de officiële artsen en therapeuten kunnen nog via recepten voorschrijven, terwijl daarbuiten de meeste middelen niet meer te krijgen zijn. 

Daar komt nog bij dat op de verpakking of flesjes met de middelen die u koopt niet mag staan waarvoor het eventueel zou kunnen helpen, net zoals op websites dat soort informatie niet mag worden verteld. Als leek kun je er dus niets mee. Tenzij de firma die het heeft gemaakt er krankzinnig veel geld aan heeft besteed om - los van alle homeopathische ervaring en onderzoeken - het naar de wens van de overheid te onderzoeken en vergelijken. Dan is er een kans dat erop mag staan waar het goed voor is. Maar bijvoorbeeld Arnica, waarvan al eeuwen bekend is dat het (het valkruid) goed is tegen alle gevolgen van beschadiging van weefsel, zoals bijvoorbeeld valpartijen, mag niet vermelden dat het goed is tegen kneuzingen of blauwe plekken. En Hypericum (zenuwletsel), en Calendula (verwondingen), om er een paar te noemen.......

Maar waarom wordt het zo moeilijk gemaakt voor homeopathische middelen? Ik vermoed dat het komt omdat homeopathie kan genezen waar de reguliere geneeskunde (lees: de farmaceutische industrie) dat niet kan. En dat ook nog zonder een heel scala aan bijwerkingen. De heling of genezing van homeopathie is veel completer en dieper dan die mogelijk is op de manier waarop de regulieren geneeskunde werkt. Na homeopathie die goed gekozen is, verdwijnen niet alleen de symptomen, maar heeft de client ook veel meer energie en vitaliteit. 

En dat is logisch, want er wordt op een natuurlijke manier genezen, er wordt iets gecorrigeerd. Met de reguliere geneeskunde wordt er op een onnatuurlijke manier 'genezen': de symptomen - kenmerken van dat er iets mis is - worden onderdrukt, weggenomen. Eigenlijk geneest er niets, maar we merken het niet meer zo. Terwijl bij homeopathie het lichaam wordt aangezet tot genezing

In een wereld waar mensen meer wakker worden, meer informatie tot zich krijgen, is homeopathie daarom een groot gevaar voor de farmaceutische industrie. Daarom worden er miljarden geïnvesteerd om homeopathie te vernietigen. Wereldwijd. En de mens is gevoelig voor geld, dus zien we wereldwijd dat mensen zich laten omkopen om zich af te zetten tegen natuurlijke geneeswijzen, vooral in de politiek. Vanuit de politiek worden zelfs techgiganten als Google onder druk gezet om mee te doen aan dat 'spel'. De FDA was al bekend als een organisatie die zich schaart achter de industrie, dus is het ook niet zo verrassend...

Wij als zinnig denkende mensen moeten oppassen dat we niet worden overspoeld door de macht van het geld. Ook op supplementen mag al niet vermeld worden waarvoor ze goed zijn - waarschijnlijk ook al bereikt vanuit Big Pharma - zodat er steeds minder natuurlijke genezing kan plaats vinden en het steeds meer achter het net vissen wordt, het stadium waarin eigenlijk niets meer te genezen valt, maar wel de symptomen kunnen worden onderdrukt voor een poosje, totdat het lichaam uitgewoond is. Het onderdrukken van symptomen leidt immers niet tot genezing, maar zonder dat we het echt merken tot andere klachten die we natuurlijk ook weer met reguliere middelen bestrijden. In het lichaam gaat het ziekteproces gewoon door, en wordt steeds ernstiger, terwijl de pillen die we slikken van de reguliere dokter ons doen geloven dat we beter worden.... en dus vinden we het normaal dat we meerdere pillen slikken, terwijl het lichaam erop gemaakt is om zichzelf te herstellen. Wat juist weer onmogelijk wordt gemaakt door juist die pillen......... kortom een vicieuze cirkel. Dat is precies wat Big Pharma wil. Want dat levert geld op. Kunnen mensen zo slecht zijn? Ja, het blijkt. En ik verbaas me daar ook over......maar weet inmiddels dat het zo is. 

Daarom wordt homeopathie wereldwijd aangevallen. Ook al omdat mensen die zich 'wetenschapper' noemen vergeten dat je als wetenschapper een open mind moet hebben. Veel wetenschappers leven in een klein wereldje waarin alle bewijzen van buiten dat wereldje niet tellen. Zeker als het om de reguliere geneeskunde gaat, is dat het geval. Alle wetenschappelijke onderzoeken op universiteiten van bijvoorbeeld vitaminen en mineralen worden genegeerd, alsof ze nooit zijn onderzocht. En als iets blijkt te werken wordt het al snel via de 'ratio' tot onzin verklaard.. 

Homeopathie is kortom een bedreiging voor de farmaceutische industrie en dat maakt dat ze moet worden bestreden. En dát feit maakt eigenlijk dat u zich met klachten tot de homeopathie moet wenden. Tot die enkele artsen die er nog over zijn, of tot de 'leken' die vaak ook gewoon goed zijn en wellicht betere resultaten bereiken dan de reguliere dokter, domweg omdat ze op een andere manier naar ziekte kijken en het lichaam juist aanzetten tot genezing in plaats van symptomen wegmoffelen en de ziekte ongeroerd laten............

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn