Blog Integrale Geneeskunde

integraal

Deze Blog gaat over geneeskunde.
En dan vooral de integrale geneeskunde. Iemand die integrale geneeskunde bedrijft, kijkt naar alles wat met de ziekte te maken kan hebben en alles wat een oplossing zou kunnen bieden.
Nu is dat in de volle breedte vrijwel onmogelijk, maar iemand die integrale geneeskunde toepast, probeert dat in elk geval zo breed mogelijk te doen.
Eigenlijk zou iedere arts op die manier moeten werken, maar tijdens de opleiding tot arts wordt elke arts min of meer gehersenspoeld om vooral de regels van de reguliere geneeskunde te volgen.
Sterker nog, de absoluut niet integraal werkende reguliere geneeskunde is bij wet de enige echte geneeskunde.

Maar er is dus veel meer dan dat. En soms veel beter en logischer. Veel meer volgens de wetten van de natuur waar wij allemaal deel van uit maken en allemaal van afhankelijk zijn.

Deze blog gaat daar over.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

emo3

Ondermijnende emoties (NEI)

Hij (Peter) was de bedrijfsleider van een redelijk groot bedrijf, zo’n 40 werknemers. En dagelijks had hij te maken met een van de mensen van de personeelsafdeling, Flip.
Flip was een sympathieke vent, niet te serieus, maar wel heel goed in zijn werk. Niets op aan te merken dus.

En toch, Peter kreeg al de kriebels en er borrelde boosheid op als hij zijn stem hoorde, of zijn typische loopje herkende. Hij had de neiging om kwaad op hem te reageren, om op alle slakken zout te leggen, om ruzie te maken om niets. Zodra Flip in de buurt van Peter kwam, ontstond er een gespannen sfeer.
Nu was Peter iemand die helemaal niet snel boos was en behoorlijk open stond voor anderen en andere meningen. Daar had hij ook zijn succes aan te danken. Dit was dus vreemd. Dat vond Peter ook.

Zodra hij het met een vriend over NEI kreeg, waarbij die vriend hem vertelde dat je met NEI via het onderbewuste vragen kon stellen aan de persoon over een bepaald onderwerp of een bepaalde situatie waarbij emoties speelden, was hij dan ook geïnteresseerd.
Hij ging naar iemand die met NEI werkte en kaartte zijn dilemma aan.
Via een ingang (denken aan Flip, of iets als ‘ik ben OK met Flip’) kwamen ze erachter dat er boosheid in het spel was en terugvragend naar de allereerste keer dat een soortgelijk incident (beeld + emotie) had plaatsgevonden, kwamen ze uit in de vroege puberteit. Ook daar was de emotie enorme boosheid geweest, van Peter, op iemand anders. Omdat ze nieuwsgierig waren, bleven ze verder uitvragen (wat op zich meestal niet nodig is om het te behandelen), en bleek het te maken te hebben met iemand die zijn vriend was geweest en hem had beduveld. De verwantschap tussen die vriend en Flip zat hem in een stem die er wat op leek en de manier van lopen die als twee druppels water leek. Het duurde even voordat ze dat hadden uitgezocht, maar het verklaarde ook veel.
Peter realiseerde zich dat ook toen het werd gevonden. ‘Verrek, ja, dat klopt!’.

 Hoe dan ook, deze eerste oude gebeurtenis met emotie(s) werd geïntegreerd zoals dat heet, werd met een techniek verwerkt, waardoor dat oude litteken niet meer kon worden geprikkeld. En de volgende dag op kantoor was er dan ook geen enkele reactie op de stem of de aanwezigheid van Flip. Als die verwarring en boosheid, al die spanning was compleet verdwenen, afwezig. Peter kon Flip ervaren als wie hij was: Flip, sympathiek en efficiënt, iemand waar je wat aan had.
Peter vertelde het verhaal aan Flip, hij vond dat Flip daar recht op had, ook al had hij er misschien niet zoveel van gemerkt. ‘Oh”, zei Flip, ‘nu begrijp ik het gereserveerde gevoel wat ik steeds had; alsof je aardig tegen me deed maar me niet mocht’.
Peter en Flip groeiden in enkele maanden uit tot grote vrienden.

 Ik heb dit verhaal een beetje aangepast, maar in grote lijnen is het authentiek.

Ik zei in het verleden weleens dat we als marionetten aan de touwtjes van ons verleden hangen, dat we doen wat we doen door wat we in het verleden hebben gedaan of hebben ervaren.
En zo is het ook. Veel van wat we nu doen, wordt bepaald door onverwerkt emoties uit het verleden. En hoe wankeler (hoe instabieler) we worden, hoe meer die oude ‘littekens’ bepalen hoe we reageren. Tot we in een soort van vicieuze cirkel zitten en er niet meer uitkomen. We neigen anderen de schuld te geven van onze emoties of van het feit dat we er ziek van worden, letterlijk ziek (hartinfarct, beroerte, maagzweer, of erger), maar dat is niet juist.

Het zijn ónze emoties, het is ónze rugzak die maakt dat we reageren zoals we reageren. Het zou goed zijn als we doorhadden, dat als we te stevig reageren, dat er dan iets niet klopt.
Zo kunnen we ons afwenden van mensen waar we zo op reageren, terwijl de werkelijke oorzaak soms tientallen jaren terug ligt en niets met deze mensen te maken heeft.
Vergeet ook niet dat we naarmate we ouder worden steeds meer van dat soort potentiële bommetjes hebben, die op elk onverwacht moment door een gebeurtenis kunnen worden geprikkeld en tot ontploffing worden gebracht.

Boem.

 We reageren vervolgens overdreven emotioneel en te sterk, waardoor de ander ook weer reageert met al dan niet verborgen ‘littekens’. Doordat de ander ook reageert, voelen we ons gesterkt in onze reactie en wordt het lastig toe te geven dat het niet zo bedoeld was. En in plaats van dichter bij elkaar te komen, verwijderen we van elkaar, omdat we teveel bezig zijn met onze eigen emoties en het vergoelijken ervan. En het de ander kwalijk nemen van de emoties die die persoon uitte.
We denken zelden van ‘ik reageerde wel erg primitief of ongecontroleerd, maak ik nu niet dingen kapot die ik liever niet kapot maak?’.
Nee, we zijn misschien wel boos op onze reactie, maar zullen dat niet toegeven naar de andere kant. En de andere kant is ook boos op onze reactie (en terecht), maar kan daar niets mee zolang wijzelf niet de hand in eigen boezem stoppen.

 Zo ingewikkeld ligt het met relaties en emoties. Wat dat betreft zijn zowel NEI als EFT heel waardevolle methodes om een en ander in banen te leiden en verwarring om te zetten in duidelijkheid.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik zou je meenemen in mijn overpeinzingen omtrent ‘accepteren of verder zoeken’.

Onlangs werd ik geconfronteerd met een klein kind wat bij een geringe prikkel van buitenaf (een huis- tuin- en keukenvirusje bijvoorbeeld, een licht kouvatten) reageerde met een heftige vorm van samentrekken van de luchtpijptakjes, de bronchiën. Er was geen ontsteking die met antibiotica kon worden bestreden, maar wel die heftige benauwdheid.
De behandeling: ziekenhuisopname met zuurstof, hoge doses ventolin en zelfs een prednisonkuur. Daarna werd doorgegaan met de ventolin.
Maar na enige weken gebeurt het weer. Idem behandeling met opname.

Dat zijn momenten dat ik het moeilijk heb. Mijn verstand, met alle kennis die ik heb, zegt me dat dit niet juist is. Iets in dit kind maakt dat hij/zij zo reageert, zo extreem reageert. En de reguliere behandeling geneest daar niets van, maar maakt gelukkig wel dat het weer fatsoenlijk kan ademen. Dat laatste is zeker fijn, maar ik weet dat het mogelijk moet zijn die extreme reactie te voorkomen door dit kind van binnenuit ‘sterker’ te maken, in balans te brengen.

In de homeopathie gaat men er dan van uit dat je het middel geeft wat de vitale energie corrigeert, ook die van de longen, zodat de persoon weer gezond, heel, is. Dat middel vinden is overigens ook een kunst op zich en dat lukt niet altijd in één keer.  
In de acupunctuur wordt gekeken waar een blokkade in de energiebanen, in het energiesysteem, zit en wordt die blokkade verholpen, zodat het hele lichaam ook weer voldoende vitale energie heeft en zo ook de longen. Iets dergelijks geldt voor de bioresonantie.
In de EFT wordt ook zodanig behandeld dat de energiebanen vrij worden van blokkades, al wordt er daar meestal van uitgegaan dat er emoties als oorzaak van de blokkades zijn.
En er zijn ongetwijfeld nog andere benaderingen, zoals bijvoorbeeld osteopathie of chiropractie.

In al die gevallen wordt ervoor gezorgd dat de eigen energie weer ongestoord kan stromen en dat daardoor dit soort problemen ophouden te bestaan. Dat betekent dat er dan ook geen behandeling meer nodig is. Heel anders dus dan de reguliere benadering, waarbij we inderdaad slechts de klachten behandelen.

Een voorbeeld van dat laatste zag ik in de praktijk bij iemand die was geopereerd aan galblaasstenen. Operatief waren de stenen verwijderd. En toch had de persoon erna nog exact dezelfde klachten. Op dezelfde plaats en met dezelfde uitstraling. Als dokter sta je dan voor een raadsel. Als patiënt loop je de kans niet serieus genomen te worden, of naar een psycholoog gestuurd te worden.
Ik begreep – met mijn kennis – dat de materiële situatie wellicht opgelost was, maar dat er energetisch nog hetzelfde probleem was. Je zou nog een stap verder kunnen gaan, en zeggen dat de stenen het gevolg waren van de energetische verstoring, een verstoring waar in feite niets mee gebeurd was. Alleen de stenen waren weggehaald. Regulier was de patiënt ‘genezen’, maar de klachten waren er nog. En de dokter begreep niet dat ie eigenlijk niets genezen had!

In het verlengde hiervan moet ik denken aan een meisje van rond de 18 jaar met buikklachten. Ik zag haar als huisarts en haar verhaal was dat ze al bij diverse artsen was geweest en zelfs 2x geopereerd was. Ze hadden niets gevonden, er zou niets zijn. Toen ik een collega belde over haar, waarschuwde hij me voor haar. Ik moest er niet 'intrappen'. Door de – onnodige – operaties waren er verklevingen in de buik die nu ten dele de oorzaak waren van haar klachten. Door mee te gaan in haar klachten, was er de kans op verergering. Weer een operatie zou die verklevingen alleen maar erger maken. (Er zijn trouwens legio van dit soort gevallen!).

Ik voelde me tussen twee vuren. Enerzijds was er dit meisje met serieuze klachten. Met de mensenkennis die ik had geloofde ik haar, ze speelde geen toneel, ze was ten einde raad. En anderzijds waren er kennelijk collega’s die hun vingers van haar aftrokken omdat ze het niet begrepen, of de situatie alleen maar erger hadden gemaakt. En nu iets doen zou kunnen maken dat ze hun vingers zouden branden en een tuchtzaak was niet ondenkbaar.

En ik realiseerde me op dat moment – ik had nog geen homeopathische kennis – dat de oplossing niet regulier kon zijn. Er moest iets anders zijn. Er was iets wat niet klopte, en het was m.i. niet psychisch, ook al gooiden collega’s het daar kennelijk wel op nu ze het niet begrepen.

Nu achteraf, snap ik dat dit meisje haar heil had moeten zoeken bij een goede homeopaat, of bij een acupuncturist, of iemand met NEI of EFT, of een osteopaat. Dit was een probleem wat op energetisch niveau lag. En de goedbedoelde reguliere aanpak had het slechts verergerd……..

Wordt vervolgd……

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ener

Energie (6)

 

Ik had het bijna overgeslagen, de invloed op onze energie door de elektromagnetische straling. Denk aan wifi, denk aan je gsm, denk aan je TV, denk aan je tablet, denk aan de printer, denk aan je wekker(radio), denk aan je horloge, denk aan welke lichtbron – behalve de gloeilamp – dan ook. En ik ben vast dingen vergeten, zoals de magnetron bijvoorbeeld.

Al die straling is elektromagnetische straling, en dus ook een vorm van energie. En omdat ons ‘lichaam’ ook uit energie bestaat is het niet zo vreemd dat het er invloed op heeft.

Dan moet ik het toch ook even hebben over een vaak misbruikte term: milieuvriendelijk. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Bijvoorbeeld bij de verlichting. Gloeilampen zijn milieuonvriendelijk en daarom moeten ze verdwijnen, maar het zijn de enige lampen die geen energetische straling hadden, die niet de energie van ons lichaam beïnvloedden.

Milieuvriendelijk betekent zo dat het goed is voor de lucht, maar ook goed voor ons lichaam? Dat valt te betwijfelen. En is ons lichaam, is onze gezondheid geen milieu?

Ik kan veel verhalen vertellen over de effecten van de elektromagnetische straling op het lichaam. Maar de belangrijkste is natuurlijk toch weer de mogelijke verstoring en dus verzwakking van het lichaam.

Ik zal niet ingaan op de onderzoeken die zijn gedaan naar de effecten van straling. Maar geloof me als ik zeg dat die worden ingekleurd naar de belangen van de industrie. Ze zijn niet conform de realiteit, maar er worden verregaande conclusies aan verbonden. Daarbij komt nog dat iedereen anders gevoelig zal zijn, afhankelijk van de vele factoren die ik al genoemd heb. Er zijn mensen die extreem gevoelig zijn voor de straling, zoals er altijd mensen zijn die voor speciale zaken gevoeliger zijn. Ze worden letterlijk ziek van antennes op gebouwen bijvoorbeeld. Ze worden al snel als aanstellers neergezet, maar hun lichaam reageert mogelijk heel sterk. En omdat niet iedereen dat doet, worden ze voor 'gek' verklaard door mensen die andere belangen hebben dan onze gezondheid.

Elke vorm van verzwakking is er een extra. Of onze gezondheid wordt beïnvloed is afhankelijk van hoeveel factoren inwerken op ons energie veld.

Feit is dat hersentumoren worden gelinkt aan mensen die veel de gsm aan het oor hebben (en dat is dan alleen maar het lokale effect). Feit is dat deskundigen meer zieke mensen (energieproblemen en kanker) zien bij huizen die dichter bij belangrijke kabels liggen. Feit is dat lampjes boven je bed, een TV in je slaapkamer en een digitale wekkerradio naast je bed je gezondheid niet ten goede komen. Zeker niet die combinatie.

Het is kortom belangrijk om je slaapkamer zoveel mogelijk te verlossen van elektrische apparaten en het liefst een gewone wekker te nemen. En verder ook zoveel mogelijk overdag elektromagnetische velden te vermijden; en als dat niet kan in elk geval te zorgen dat je ’s avonds en in de weekends er zoveel mogelijk vrij van bent. En natuurlijk ’s nachts. Geef het lichaam de mogelijkheid zich te herstellen.

De realiteit is echter ook, dat we steeds meer omgeven zijn met dat soort straling en invloeden op onze energie. Als het om voeding gaat, kunnen we het mijden (als we het weten). Dat geldt ook voor de omgeving (als we het weten of merken). Aan emoties kunnen we wat doen (er staat genoeg info over EFT op de site om er zelf mee aan de gang te gaan). Als het om medicamenten (of correctie) gaat, kun je ervoor kiezen om de genezing meer energetische te zoeken dan materieel, al was het alleen al omdat de verstoring ook energetisch begint en niet materieel.

En daarnaast, en m.i. wordt dat steeds belangrijker, kun je ervoor zorgen dat jouw energie in een zo goed mogelijke staat is. Enerzijds door de frequentie van die energie zo hoog mogelijk te laten zijn (staat van liefde, vrede, dankbaarheid en vreugde). In dat kader zal het niet verbazen dat ‘het nieuws’ die staat vrijwel altijd omlaag haalt – misschien mijden dus. Anderzijds door te zorgen dat je levensenergie of Qi goed stroomt en je de blokkades opheft. Dat kan door Qigong te doen.

Chi Neng Qigong, of Modern Qigong, of Springforest Qigong. Als je maar aan de gang gaat met de Qi, met de levensenergie. Want alleen door je eigen energieveld zo sterk mogelijk te maken kun je jezelf beschermen tegen alle aanvallen op je energieveld van welke kant dan ook.

Als je je gezondheid belangrijk vindt, weet je wat je te doen staat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Accepteren of verder zoeken?

 

Veel mensen komen in tijden van ziekte of klachten al dan niet onbewust tot die vraag: moet ik mijn klachten en de ervoor gegeven chronische medicatie accepteren, of moet ik verder zoeken?

Overigens komen de meeste mensen niet verder dan het eerste deel van de vraag, want het komt niet eens bij ze op om verder te zoeken. Immers, de dokter heeft gezegd dat dit de meest optimale behandeling is, en dat je gewoon de rest van je leven pillen moet slikken en de resterende klachten voor lief moet nemen.

Persoonlijk verbaas ik me altijd geweldig over dat standpunt en vooral over de volgzaamheid van mensen in dat stuk. Er wordt de westerse geneeskunde heel veel wijsheid toegedicht. Dat is mooi voor de dokter. Maar is het ook terecht?
Ja en nee. Ja, er is veel kennis en als dat gebruikt wordt is het mooi.
Nee, want de westerse geneeskunde is slechts één facet van de diamant die geneeskunde is.

Omdat ik naast 12 jaar huisarts onder andere nog veel langer ook homeopathisch arts ben geweest, daarnaast NLP heb gedaan, EFT heb bestudeerd, NEI-therapeut was, een bioresonantie-opleiding deed en me ook nog orthomoleculair heb bijgespijkerd, heb ik in elk geval meer facetten gezien dan die ene.

En met mijn kennis van die verschillende facetten is het bijna onvoorstelbaar dat mensen genoegen nemen met dat ene facet.

Alle problemen beginnen met een energetische verstoring, een verstoring in de energie, zo ook in de energiebanen. Op dat punt doet de reguliere geneeskunde helemaal niets. Ze kunnen er ook niets mee. Ze proberen op een later moment de klachten te bestrijden, maar doen niets aan de oorspronkelijke verstoring.
Voor dat soort correcties en dus kans op echte genezing zal je moeten kijken bij bijvoorbeeld de acupunctuur, de bioresonantie of de homeopathie. En omdat het steeds duidelijker wordt dat de meeste energieblokkades komen door emotionele onopgeloste zaken, kunnen NEI en/of EFT hier ook zeer nuttig zijn.

Op materieel niveau, meer het terrein van de reguliere geneeskunde toch, beginnen de problemen bij cellen, bij het niet goed functioneren van cellen of bij veranderingen van cellen. Bijvoorbeeld door tekorten aan mineralen of vitamines, of door teveel giftige afvalstoffen. Maar ook op dat gebied is de reguliere geneeskunde pas een aantal stappen later aan het werk met klachten bestrijden. Ook hier dus niet een heling van de oorspronkelijke problemen. Hier is bijvoorbeeld de orthomoleculaire geneeskunde gespecialiseerd.

Dat niet bezig zijn met de oorspronkelijke oorzaak van ziekten leidt ertoe dat – ondanks dat het lijkt alsof de ziekte behandeld wordt omdat de klachten minder lijken – de oorspronkelijke oorzaak of verstoring aanwezig blijft en voor telkens meer problemen gaat zorgen.

Het grappige is dat bijvoorbeeld de vereniging tegen kwakzalverij altijd beweert dat je vooral geen alternatieve geneeskunde moet doen omdat dan de ziekte niet goed behandeld zou worden. Je zou dan denken dat je iets aan je ziekte doet, maar in feite doe je dat niet - volgens die kortzichtige groepering.

Ze kijken dan duidelijk in de spiegel zonder zichzelf te herkennen. Op z'n minst bizar.

Want juist de reguliere geneeskunde behandelt zelden de echte diepere oorzaak. Zelden de verstoring op moleculair niveau of energetisch niveau. En door te vertellen dat je vooral niet ‘alternatief’ moet kijken, onthouden ze iemand een behandeling op dieper niveau. Bizar eigenlijk dat die vorm van geneeskunde – die niet de oorspronkelijke verstoring geneest – de enige erkende vorm van geneeskunde is.

Maar goed, ik begon met ‘accepteren of verder zoeken?’ en het gaat me er niet om om de reguliere geneeskunde af te branden. Ze doen tenslotte ook veel goeds. Op z'n minst verminderen ze de klachten, al komen er vaak andere voor terug.
En ik moet toegeven dat ik me als huisarts - zeker toen mijn kennis van de andere facetten toenam - een kwakzalver voelde omdat ik besefte dat ik slechts klachten bestreed en niet de oorspronkelijke verstoring en dus niet de echte 'ziekte'.
Ik kon dan ook weinig anders dan stoppen met die vorm van geneeskunde. Ik was immers arts geworden omdat ik mensen wilde genezen, niet om ze levenslang pillen in de maag te splitsen zonder echt te genezen.

Ik zal een paar voorbeelden noemen om je in mijn overpeinzingen omtrent 'accepteren of.....' mee te nemen….

Wordt vervolgd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ener

Energie (5)

 

Vooraf was het niet de bedoeling om een reeks van 5 te maken over energie, maar gaandeweg bleek er zoveel aan energie vast te zitten dat het er toch tot nu toe 5 zijn geworden.

Deze 5e dus over medicamenten. Laten we eerst maar kijken naar de energetische middelen, zoals homeopathie, antroposofie, bio-resonantie, Bachremedies en vele andere middelen. Al deze middelen werken direct op energieniveau en kunnen wonderen verrichten als het juiste middel op het juiste moment wordt gegeven. Dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk, maar daarom duren opleidingen ook een poosje.

Na zo’n middel kan alle energie weer terug zijn, of kunnen alle klachten verdwenen zijn, of kan een emotie tot neutraal teruggebracht zijn. Het geeft aan hoe energetische middelen direct op de energie werken.

Maar alle reguliere middelen doen dat ook, op de energie van het lichaam werken. Er zijn zelfs dokters (die kinesiologie beheersen) die tevoren testen of iemand een bepaald middel verdraagt. En dan heb ik het niet over de bijwerkingen, maar over de energetische verdraagzaamheid. Die artsen proberen te voorkomen dat iemand verzwakt door het reguliere middel wat ze geven. Maar helaas is dat een enkeling.

Overigens kun je je afvragen of bijwerkingen niet een individuele energetische reactie zijn op een middel. Of de bijwerkingen niet vaak een manier zijn van het lichaam om dingen te corrigeren die het middel uit balans brengt. Wat bijvoorbeeld in het geval van de anticonceptiepil ook weer emotioneel bepaald zou kunnen zijn in de situatie van een erg gelovig iemand.

Een niet uit te wissen groep medicamenten die een behoorlijk invloed op onze energie kunnen hebben, zijn vaccinaties. En er komen er steeds meer. Zeker bij kinderen met hun nog veel kwetsbaarder energielichaam, maar ook bij ouderen met hun weer kwetsbaarder energielichaam.

Het is ‘grappige’ is dat voorstanders van vaccinaties het af en toe gekscherend een soort homeopathie noemen. Omdat het met zulke kleine doses zou werken. En omdat het ’t lichaam aanzet tot ‘vechten’, te weten het aanmaken van afweerstoffen. Niets is echter minder waar. Vaccins lijken in vrijwel niets op homeopathie. Er is in de verste verte geen sprake van een ‘corrigerende energie’ en het is alle behalve onschuldig. Bovendien bevat elk vaccin voor het lichaam potentieel schadelijke stoffen.

Los van dat alles is de energie die het vaccin bevat vaak een storende energie die het lichaam langdurig beïnvloedt. Het lijkt er zelfs op dat de informatie generaties doorgaat. Na een griepvaccin zag ik sommige ouderen een half jaar kwakkelen met hun gezondheid terwijl dat voorheen niet zo was. Hoezo bescherming?

En als het gaat om de kindervaccins heeft wijlen Tinus Smits overduidelijk aangetoond dat veel van de klachten bij kinderen, en met name de gedragsproblemen als ADHD en autisme, te behandelen waren door alles wat ze hadden gekregen - dus de vaccins met name, maar soms ook reguliere middelen - met homeopathie (of eigenlijk isopathie in dit geval)te neutraliseren. Dat maakte dat de verstoring verdween en de kinderen herstelden.

De overheid heeft Tinus mede hierom het leven behoorlijk moeilijk gemaakt. Hij mocht dat namelijk niet zeggen, niet beweren. De reguliere dokters mogen allerlei onzin uitkramen, maar Tinus mocht de waarheid niet zeggen. Maar iedereen die zijn manier van werken zal hebben toegepast, heeft kunnen ervaren dat het werkte. Dat kinderen soms binnen een week al aanzienlijk beter functioneerden en soms helemaal van hun klachten af kwamen.
En het gaat me nu even niet om Tinus, waar ik een enorme bewondering voor heb, (nog steeds, ook al is hij veel te vroeg overleden), maar om de effecten op onze energie.
Overigens kon ik - toen ik meer homeopathie toepaste - ook die ouderen die na een griepvaccin maar bleven kwakkelen van hun klachten af helpen door ze de homeopathische potenties van dat vaccins te geven. Wat op zich al de samenhang én het therapeutisch nut van het neutraliseren bewees.

Onze energie kan behoorlijk worden verstoord door alles wat we innemen, en door alles waar we mee in aanraking komen.

En dan bedenk ik ineens dat ik een belangrijk deel niet heb genoemd: de elektromagnetische straling. Dus deel 6

Wordt vervolgd…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn