emo's

 

 

Emoties of emotionele momenten als oorzaak van ziekte.

Steeds meer wordt duidelijk, en steeds meer therapieën gaan ervan uit, dat emoties ten grondslag liggen aan ziekte en afwijkingen.

Afhankelijk van de leer wordt dat op andere manieren beredeneerd of gezien.

In de homeopathie kijken we naar hoe de persoon in elkaar zit en wat er allemaal gebeurd is bij de persoon. Soms is er een middel wat direct met een emotionele gebeurtenis te maken heeft – zoals Ignatia bij liefdesverdriet (overigens ook niet standaard!) – en soms is het zo dat de manier waarop iemand met emotionele zaken omgaat het middel bepaalt. Maar eigenlijk zie je in heel veel gevallen dat er een disbalans is ontstaan na een heftige gebeurtenis.

Ik noemde net al Ignatia. Ik kan me een verhaal herinneren van iemand met een compleet versleten rug, die er hoegenaamd geen last van had. Maar na het overlijden van de partner was de pijn niet meer te harden. Toen ook werden pas röntgenfoto’s gemaakt die lieten zien dat alle wervels fors versleten waren en deze persoon al jaren hevige pijnen zou moeten hebben gehad. Niet dus.
Het was het overlijden van de partner wat de balans had verstoord. En het was Ignatia wat de balans weer zover kon terug herstellen dat de pijn draaglijk werd ook zonder medicatie.

In de therapieën die werken met en uitgaan van de aanwezigheid van meridianen zien we dat emoties en emotionele zaken leiden tot een verstoring van de energiestroom in de meridianen, wat we dan een blokkade noemen. Na een trauma (snijwond bijvoorbeeld door de meridiaan) kan dat leiden tot een volledige blokkade, maar meestal gaat het om een gedeeltelijke blokkade die leidt tot klachten in het corresponderende orgaan of organen die erna zitten in de energiekringloop.

(Overigens is ook een volledige blokkade niet volledig omdat we links en rechts over het lichaam meridianen hebben lopen. Gelukkig nemen die iets van elkaar over).

In de acupunctuur kunnen zo de punten van de blokkade worden behandeld. In de bio-resonantie wordt er minder direct gekeken naar of iets emotioneel veroorzaakt is, maar worden de verstorende energieën geneutraliseerd en daardoor het lichaam weer in balans gebracht.
In de therapie met BACH-remedies wordt er eveneens gekeken naar welke emoties of welke stemming er is en hoe dat met het juiste middel kan worden geneutraliseerd, weer in balans gebracht.

In de EFT of Tappen wordt er ook van uitgegaan dat elk probleem komt door een verstoring in/van de energiekringloop. Ergens in het circuit zit een storing waardoor klachten optreden. Omdat het soms lastig is om precies te weten waar, en er bovendien vaak mogelijk op meer plaatsen ‘storingen’ zijn, wordt er ‘getapt’ of geklopt op alle meridianen en wordt het gevoel zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling omdat ook hier verondersteld wordt dat emoties vaak te maken hebben met de klachten. En de resultaten bevestigen het.

Hoewel homeopathie dus niet primair kijkt naar emoties, maar wel naar hoe de persoon emotioneel in elkaar zit, werd me, naarmate ik langer homeopathie deed, steeds duidelijker dat er achter de meeste klachten een emotionele oorzaak of component zat. Ik schat zeker zo’n 90% (mijn visie en ervaring) en misschien wel meer omdat ik de rest niet zag of niet begreep. Ik kan dat zeggen aan de hand van het genezende middel, het middel wat de klachten deed verdwijnen.

En als ik zie wat je met NEI en EFT kunt doen aan allerhande klachten domweg door het emotionele stuk te benaderen, dan is dat zeker een bevestiging van dat percentage.

En de reguliere geneeskunde? Die is daar veel minder mee bezig. Hoewel Hippocrates zich al verbaasde over het feit dat er dokters waren voor geestelijke ziekten en dokters voor lichamelijke ziekten, is dat nog steeds zo. Want pijn in je rug is toch niet iets emotioneels?

Hoewel je wel hoofdpijn kunt krijgen van dat onbegrip……

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn