symptom

Symptomen (3): Zwakte of Kracht?

 

Ons lichaam is samengesteld uit ongeveer 70 triljoen cellen, dat is een 70 met 12 nullen erachter: 70.000.000.000.000 cellen dus. Om goed te functioneren, moet elke cel gezond zijn. Het goed samenwerken van al die 70 triljoen cellen is een wonder!

Het zichzelf regelen en zichzelf gezond houden door het lichaam is een biologische natuurkracht. Ons lichaam wordt geregeerd door een hogere intelligentie getuige o.a. een automatische ademhaling, een 24 uur werken van het hart (ook als we slapen), herstel in de nacht van stress overdag, vertering van alle soorten voedsel, versterking door voedsel, energie door voedsel en zelfs leven.  

Spontane genezing is een biologisch feit – het resultaat van het natuurlijk helingsproces waarmee we zijn geboren. Spontane genezing heeft op alle mogelijke gebieden gewerkt (aldus Andrew Weil). Dat komt behoorlijk overeen met de visie van teacher Li (Chi Neng Qigong) die zegt dat ons lichaam in staat is alles zelf te genezen, maar dat we dat door ons denken maar al te vaak blokkeren.

In de meta-health zegt men dat elk symptoom een deel van het helingsproces is. Het lichaam is voortdurend bezig zichzelf te herstellen, en dat geeft reacties, symptomen. Elk symptoom is een intelligente reactie om ons te helpen overleven, om beter met de situatie om te gaan, om te helpen bij de auto-regulatie van onze organen en ons in staat te stellen bewust te worden en te groeien.

De symptomen van een ‘ziekte’ zijn zo deel van een intelligente helingscyclus. In de meta-health heeft men het over 5 punten of fases, waarvan de eerste de stress-trigger is (punt 1). Er gebeurt iets wat ons uit balans haalt, denk aan het verlies van een geliefde of baan, een trauma, een ongeluk, etc. De reactie is er vervolgens een van het hele organisme (lichaam/geest). We zitten in de stress-fase (fase 1).

Ik ga nu niet op de symptomen tijdens de stressfase, die duurt tot het omslagpunt, wat het regeneratiepunt wordt genoemd (punt 2). Hierna volgt de regeneratiefase of herstelfase (fase 2), die ongeveer even lang duurt als de eerste fase en wordt gevolgd door het 3e punt: gezondheid.

De tweede fase begin op het moment dat wij (onbewust of bewust) hebben begrepen wat we te leren hadden en wat we anders moeten doen. Er is een oplossing. Op dat moment kan het lichaam gaan herstellen.

Veel van de bekende ziektesymptomen zien we tijdens de herstelfase. We herkennen het als ‘ziekte’, maar zijn eigenlijk al herstellende. Voorbeelden daarvan zijn ontstekingen, reumatische pijnen, maar ook een hartinfarct.
En dat is waar ik met dit hele verhaal naar toe wilde: symptomen vertellen ons iets over het organisme, over wat er gebeurt, wat er aan de hand is.
En veel symptomen die wij als ‘ziekte’ ervaren zijn in feite slechts ingrepen van het lichaam om te herstellen.

We weten dat koorts belangrijk is om ons te beschermen en te helpen genezen. Diarree bij griep of buikgriep is vervelend, maar ook dit is weer iets wat ons helpt te herstellen. We raken kwalijke stoffen kwijt, en kunnen dan gaan herstellen. Hetzelfde geldt voor braken, wat in sommige culturen/geneeswijzen zelfs wordt gebruikt om de gezondheid te verbeteren.Maar ook een ontsteking is een reactie die leidt tot genezing, er worden ziektekiemen aangevallen wat toegenomen doorbloeding, roodheid, pijn en pus geeft. Vervelend, maar een genezende actie van het lichaam.

Het zou goed zijn als we meer in ‘gezond’ dan in ‘ziekte’ gingen denken. Dan associëren we niet elk symptoom met ziekte, maar juist met gezondheid. Of op z’n minst als een intelligente poging van ons organisme om gezondheid te behouden.

Bovendien weten we inmiddels dat elk niet goed functionerend orgaan iets zegt over de emotionele achtergrond van de ziekte.

Dat maakt dat het nog belangrijker is naar de symptomen te kijken en luisteren en ze niet klakkeloos te bestrijden of onderdrukken. Want alleen als we iets doen met de oorzaak, doen we echt iets goed richting oplossing. En als we niets doen met de oorzaak en alleen symptomen wegduwen, zal het organisme steeds weer pogingen doen ons iets duidelijk te maken, pogingen doen de balans te herstellen, met alle gevolgen van dien.

Voorbeelden?

Wordt vervolgd………………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn