energ

Energie (4)

 

In deze vierde aflevering over energie ga ik verder met waar ik gebleven was: afname van energie – met alle gevolgen van dien – door wat we binnenkrijgen.

Als je bedenkt dat alles waar we gevoeliger op reageren een afname van onze energie kan geven, een verstoring van ons lichaam, met als gevolg ziekte of chronische aandoeningen, kun je je voorstellen wat er gebeurt als we voor meerdere zaken ‘overgevoelig’ zijn. Die optelsom van reacties kan tot nogal wat nadelen leiden.

Anderzijds loont het dus ook de moeite om bij chronische aandoeningen of langdurige ziekten te kijken of er sprake is van intolerantie voor voeding. Net zoals het zinvol is om te kijken of er energieblokkades zijn. Het gaat hier niet over EFT, maar door ‘tappen’ kunnen we energieblokkades verwijderen, ook als die met voeding te maken hebben. Bovendien blijkt uit allerlei onderzoek dat voedsel sowieso samenhangt met emoties, we reageren met emoties op voeding en er zijn associaties met gebeurtenissen die aan voedsel vastzitten, dus is het eigenlijk ook wel logisch dat EFT ook werkt bij problemen met voedsel.

‘Voedsel en associaties’ doet me denken aan een consult met iemand die gigantisch reageerde op broccoli. Hij werd er doodziek op. Niet alleen het energieverlies was extreem, hij kotste alles onder en werd zelfs agressief. Bij het testen was het overduidelijk, de reactie op broccoli was op elke manier zichtbaar via de spiertest. Of ik het woord ‘broccoli’ nu noemde, hem ermee in contact bracht, of het op een blaadje schreef wat ik hem in handen gaf, het maakte niet uit.
Hoewel het geen item was, het was niet waarvoor hij kwam en door geen broccoli te gebruiken verloor hij ook geen energie, was ik wel benieuwd.

Na enige tijd uitvragen kwam ik op het idee te vragen of er een ooit iets heftigs was gebeurd terwijl hij broccoli aan het eten was. Even een vragende blik, toen een lach en herkenning. Ja, en daarna was het inderdaad begonnen – hij had nooit het verband gezien. Het was begonnen toen de buurman binnenkwam terwijl hij broccoli zat te eten, met zijn hond dood in de armen. Auw.
Ik was op die vraag gekomen doordat ik toevallig(?) die week had gelezen dat veel allergieën of intoleranties mogelijk emotioneel bepaald waren.

Ik heb in de loop van mijn tweede leven (mijn tweede leven in dit leven dan, na de huisartsenpraktijk) op heel veel verschillende manier te maken gehad met overgevoeligheden, of je het nu intoleranties noemt of allergieën. En ook heb ik op velerlei manieren die overgevoeligheden behandeld. Soms met alleen een homeopathisch middel, soms met alleen het stimuleren van een acupunctuurpunt, soms met een aantal middelen tegelijk waaronder drainage en energetische correctie, soms met EFT, soms met NEI, zelfs met NLP, er zijn duidelijk meer wegen naar Rome.

Feit is, en dat was het thema van deze blog-reeks, dat in al die gevallen de energie werd benadeeld door de overgevoeligheid. De levensenergie dus van de persoon. En het benadelen van energie komt eigenlijk altijd door een blokkade in de energiebanen of meridianen. Je kunt je na het verhaal over de broccoli zelfs afvragen wat het kip is en wat het ei. Is een overgevoeligheid een gevolg van een al aanwezig verstoring en versterkt de overgevoeligheid het energieverlies alleen maar, of is de overgevoeligheid juist de oorzaak.

Bij de ‘broccoli’ was de emotionele gebeurtenis de oorzaak, maar je kunt je ook afvragen of je het wel kunt loskoppelen. Immers broccoli = dode hond = emotie. Het is de associatie die de reactie gaf. Als je de associatie, de koppeling tussen die dingen oplost, via bijvoorbeeld EFT of NEI, is de overgevoeligheid weg om dat er geen reden van bestaan ervan meer is.

Wat mij betreft maakt het ook niet zoveel uit wat het kip en wat het ei is. Waar het om gaat is de verstoring te verhelpen. Daarbij kan het soms al voldoende helpen om het product niet meer te gebruiken als het om voedsel gaat.

Overigens zijn er ook mensen die een acute energiedaling hebben bij het zien van een bepaald persoon. Ook een overgevoeligheid. En ook te verhelpen door de eraan verbonden associaties los te koppelen.

Wat we ook in ons lichaam stoppen, met energieverandering tot gevolg, zijn medicamenten

Wordt vervolgd…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn