prikjeVaccinaties verplicht???  Deel 2

Maar bij ons tweede kind (nu 32) kozen we ervoor om in samenspraak met een kritische collega het vaccin te halveren. Na het vaccin, waarop hij niet echt ziek werd of zo, was hij anders van karakter en dat bleef, tot ik met het van het vaccin gemaakte homeopathische middel de vaccinatie ontstoorde. Ik kon het niet anders verklaren dan dat deze reactie veroorzaakt was door het vaccin. Hoezo geen bijwerkingen? We hadden een ander kind! En wat een geschenk dat ik dat kon ontstoren. Mijn vrouw had gelijk gehad, het was niet zo onschuldig als ik had beweerd……en serieus gedacht!
Ik besloot me vanaf dat moment meer te verdiepen in de beschikbare literatuur, boeken en rapporten. En daarna mijn mening nog eens opnieuw te vormen. Er was twijfel ontstaan. Ik geloofde niet langer in wat iedereen de waarheid vond.  

Later zag ik in de homeopathiepraktijk regelmatig kinderen waarvan ik alleen maar kon vermoeden (wetenschappelijk bewijzen is wat anders) dat ze door vaccins waren beïnvloed, omdat ik met de ontstoring van die vaccins de kinderen zag opknappen en soms zelfs ‘de oude’ worden (benaming door de ouders die vonden dat hun kind echt veranderd was sinds de vaccins). Dat zou heel onwaarschijnlijk zijn als het vaccin niet de oorzaak was. Dat gebeurde ook bij kinderen met gedragsproblemen als ADHD.

Ook zag ik iemand met behoorlijke klachten na een hepatitis B vaccin. Al maanden fikse klachten en toenemende vermoeidheid, niet in staat de taken te volbrengen, en het enige wat ik kon vinden was dat vaccin als mogelijke oorzaak. Dus dan maar ontstoren, en prompt was die persoon weer heel snel de oude. Geen keihard wetenschappelijk bewijs, maar leg mij maar uit hoe het anders te verklaren was. 

Nogmaals: het gaat me niet om voor of tegen vaccinaties te zijn, bovendien zijn de verschillende vaccinaties niet met elkaar te vergelijken, maar de eenzijdige en vooral deels onjuiste voorstelling van zaken die van overheidswege en vanaf de kant van de meeste artsen komt, stuit me tegen de borst. De eerste taak van ons artsen is mensen te beschermen en gezond te maken. Dat is iets anders dan het ontkennen van de werkelijkheid en het geloven in sprookjes

Dan is er nog de relatie of mogelijke relatie tussen BMR en autisme. Of die relatie er is of niet, laat ik even in het midden, het gaat mij om de manier waarop ermee wordt omgegaan.

De arts die destijds door zijn onderzoek – wat door anderen werd overgedaan met dezelfde bevindingen! – tot de conclusie kwam dat er mogelijk een relatie zou kunnen bestaan tussen de BMR en autisme op basis van wat hij had gevonden, en daarop voorstelde dat er meer onderzoek naar gedaan moest worden, werd het werk en het leven direct zeer moeilijk gemaakt. Hij had zijn uitspraken nog niet eens kunnen doen, en hij stond al op non-actief. 
Sterker nog, hij werd ontslagen en voor de tuchtraad gedaagd. En zijn bul werd hem ontnomen, want de onderzoeken zouden gemanipuleerd zijn. En natuurlijk werd dat allemaal breed uitgemeten in de media en de medische pers.

Wat niemand verder daarna hoorde omdat de media (en de medische pers!) dat niet wilde vermelden, is dat de man excuses heeft gekregen en weer arts mocht zijn omdat hij zijn onderzoeken wel degelijk goed had gedaan en terecht de conclusie had getrokken. Hij is in ere hersteld (althans ten dele, want hij bleef ontslagen, zijn wereld was verwoest en er blijft een verdachtmaking hangen omdat de media het eerherstel weigeren mee te nemen in hun verhalen) 

Dus elke keer als er gezegd wordt dat de arts die heeft onderzocht dat er een relatie was tussen de BMR en autisme uit zijn ambt is gezet omdat het niet waar was en hij gefraudeerd had, weet dan dat de bron die dat vertelt liegt. Dat zelfs de angst dat dit aan het daglicht zou komen zo groot was, dat die man gekleineerd en getreiterd is tot op het bot, en hem zijn bul ontnomen is. Gelukkig heeft het recht gezegevierd en is dat teruggedraaid, maar de leugen blijft gebruikt worden om zijn bevindingen te ontzenuwen.
En waarom zou men dat doen als het helemaal niet waar zou zijn? En hoe komt het dat media steeds hetzelfde zeggen en niet (willen) weten dat ze een onwaarheid verkondigen? 

Overigens kan het best zijn dat het niet (alleen) de BMR is, maar dat het de toegevoegde stoffen zijn, of de combinatie van vaccins, feit is dat vanaf de jaren negentig, toen er meer vaccins gegeven gingen worden, het aantal autisten explosief is toegenomen.

En dan: Er is een terugkerend patroon, wat bijna in scene lijkt te zijn gezet, van aandacht voor vaccins, met telkens weer de boodschap dat de dekkingsgraad niet te laag mag worden, en telkens weer het benadrukken van de boodschap dat we toch vooral ons kind moeten late vaccineren. En die aandacht is er dan gelijk van alle media: krant, radio en televisie. Bovendien bemoeit de politiek zich er dan ook vaak nog tegenaan. Het lijkt alsof er iemand aan de touwtjes trekt........

Wordt vervolgd………..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn