Vaccinaties verplicht??????  Deel 3

Het feit dat ineens in een korte tijd alle media bezig zijn met vaccinaties, het kan geen toeval zijn. Maar als ik zeg dat er een regie achter moet zitten, ben ik vast weer zo’n iemand die in samenzweringen gelooft volgens mensen die graag geloven dat het allemaal toeval is.

Hoe dan ook, twee weken geleden was er een uitzending waarin we een moeder uit Italië zagen die haar dochter was kwijtgeraakt aan een infectieziekte ‘omdat ze haar niet had laten vaccineren’. Nota bene omdat een arts had gezegd dat het niet nodig was.
Ook deze uitzending was weer in het kader van angst kweken bij ouders die hun kind niet laten vaccineren. (Of stemming kweken tegen deze mensen?). Het zou gaan om vaccins tegen hersenvliesontsteking.

Maar wat ik niet begreep waren alle gemiste kansen. Alle niet ingevulde vragen. Ik was vroeger zo naïef om te denken dat journalisten nieuwsgierig waren en alles van alle kanten bekijken om ons zo objectief mogelijk te informeren, maar gaandeweg begin ik ervan overtuigd te raken dat ze gewoon blijven binnen de grenzen die de reclame inkomsten aangeven. Dat ze dus blijven binnen de algemene opinie onder journalisten, die niet veel afwijkt van die van de massa. 

Waarom niet een Nederlandse moeder in plaats van een Italiaanse? En waarom kregen we niet te horen aan welke hersenvliesontsteking ze was gestorven? Want lang niet al die bacteriën en virussen zitten in de vaccins, dus was ze überhaupt wel beschermd geweest als ze was gevaccineerd? Waarom werd er niet uitgelegd dat jaren geleden de vaccins zijn uitgebreid nadat de media zoveel aandacht hadden gegeven aan het sterven van kinderen (terwijl er niet meer stierven dan andere jaren!)? Waarom geen aandacht aan het feit dat die vaccins een verschuiving naar agressievere bacteriën zouden geven, wat nu gebeurd is en wat tot meer sterfgevallen leidt? Waarom geen aandacht voor het feit dat de toegenomen sterfgevallen van nu het indirecte gevolg lijken van de vaccins? Immers, er vallen nu meer doden door hersenvliesontstekingen ondanks het feit dat onze kinderen er tegen meer beschermd worden. Hoe is dat anders te rijmen dan doordat er een verschuiving is ontstaan naar andere stammen? En de kinderen die sterven: waren die wel of niet gevaccineerd? Waarom horen we dat niet? Misschien omdat velen wel gevaccineerd waren? 

Ik vond het een schokkende documentaire, schokkend omdat het zo duidelijk bedoeld was om mensen bang te maken die er niet bang van zouden worden. De mensen die ervoor kiezen hun kind niet te laten vaccineren zijn allesbehalve dom. Ze hebben zich ingelezen, nemen bewust hun beslissingen en zijn te slim om zich door zo’n kortzichtige, al dan niet bewust gemanipuleerde documentaire voor de gek te laten houden. Dus was ie bedoelt voor de anderen, die al om waren en hun kinderen al lieten vaccineren. 

Wat wel gebeurt, is dat heel veel mensen in zo’n documentaire een bevestiging zien van hun idee (door de media keer op keer bevestigd) dat vaccinaties veilig zijn (keer op keer gezegd door de overheid) en dat ze noodzakelijk zijn om hun kind gezond te houden (ook keer op keer door de overheid verteld).

Het maakt de kloof tussen de twee soorten mensen groter, het maakt de agressie in de discussie tussen de twee groepen mensen groter. Op internet zijn er echt heel heftige discussies! Ik ken mensen die niet tegen hun vrienden durven te zeggen dat ze niet laten vaccineren omdat ze dan door hun vrienden worden geschoffeerd. En hoe afschuwelijk ook, de controverse is niet onlogisch. 

De niet-vaccineerders doen dat heel bewust na bestudering van alle gegevens en zijn ervan overtuigd dat ze de enige goede beslissing voor hun kind nemen. De andere groep is die mening ook toegedaan, al is die gebaseerd op klakkeloos de overheid (inclusief de leugens) geloven. De ene groep is bang z’n kind ongewenst met iets te moeten inspuiten, de andere groep is bang dat hun kind ziek zou worden door het kind van die ander al die zich niet laat inspuiten.  

De onwaarheid die erbij komt, is dat de overheid ons wijsmaakt dat de niet gevaccineerde kinderen de oorzaak zijn van epidemietjes die af en toe opvlammen. Onzin, maar het wordt gezegd in de media en het overgrote deel van de mensen (de 'massa' lijkt liever niet zelf te denken en zich zelf te informeren) gelooft het! En dat hele gedoe over kinderopvang en verplicht vaccineren: als vaccinatie zo goed helpt, hoe kunnen die niet gevaccineerde kinderen dan schadelijk zijn? Het lijkt erop dat het stemmingmakerij is van het zielige soort, waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet om de farmacie te helpen. En dat in de politiek de VVD vooral steeds over verplichte vaccinaties bezig is, kan verwonderlijk zijn omdat het zogenaamd een liberale partij zou zijn (terwijl verplichting alles behalve liberaal is), maar is minder verwonderlijk gezien commissariaten en contacten bij de farmaceutische industrie. 

Kortom, de ouders die niet willen vaccineren worden door de media, de overheid en de massa belaagd als onmensen, als barbaren, als kindermishandelaars. En 'gepest' doordat ze hun kinderen straks niet meer op een kinderdagverblijf of kinderopvang kwijt kunnen. 

Terwijl het tegendeel waar lijkt te zijn.

Het heeft er alle schijn van dat de epidemieën die er af en toe zijn, dat de toename van infectieziekten die er af en toe is, eerder wordt veroorzaakt door de vaccins en de gevaccineerden dan door de niet gevaccineerden. Maar het komt goed uit om de schuld bij de verkeerde partij te leggen.

Neem nu de mazelenkwestie in Europa, de reden waarom er nu weer zoveel over wordt gepraat……..

Wordt vervolgd…………..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn