prikVaccinaties verplicht???? Deel 4

De discussie die er nu is ontstaan komt doordat de hoeveelheid besmettingen in Europa zeer fors zijn toegenomen dit jaar.

Het rare is, dat dat helemaal niet geldt voor Nederland, en dus de discussie eigenlijk ook kant nog wal raakt.  

Maar er zijn dus veel meer mazelengevallen in Europa, echt heel veel meer. En vooral in de Oekraïne, meer dan 12000. En hoe komt dat?

Tja, waarschijnlijk (bij gebrek aan een betere rationele verklaring) door de vaccinaties van het afgelopen 1,5 jaar!

Waarom zeg ik dit? Omdat er in de jaren 2013-2016 er een zeer lage dekkingsgraad was in de Oekraïne, van zelfs onder de 32%. Terwijl ons angst wordt aangepraat dat een dekking van onder de 90% bijna fataal zou zijn, was de dekkingsgraad daar dus minder dan 32%!

Komt daar nu die extreme toename van mazelengevallen door? Nee, absoluut niet. 
Het aantal gevallen van mazelen was in die jaren hooguit 90, en zelfs lager; nu – in 2018 – zijn het er meer dan 12.000!

En wat is er in de tussentijd gebeurd wat dat zou kunnen verklaren? Een inhaalslag aan vaccinaties van de BMR. Omdat de dekkingsgraad zo laag was, 'moest' er worden gevaccineerd, en de afgelopen 2 jaar werd 90% gevaccineerd. Gevolg: tot april dit jaar meer dan 9000 ziekenhuisopnames en 9 sterfgevallen. Niet als gevolg van de lage dekkingsgraad, maar als gevolg van de vaccinaties!

We zien dus dat er vele slachtoffers zijn gevallen door de BMR-vaccinaties, meer dan 9000 kinderen in het ziekenhuis en 9 doden, en hoe wordt dit door de autoriteiten gebruikt? Om angst te zaaien voor het niet gevaccineerd zijn.

En dit soort rare omkeringen van feiten zijn er steeds. Heel bizar dat onze Nederlandse minister de ‘anti-beweging’ verweet in leugens te geloven, terwijl dezelfde minister zich bedient van deze leugens over de mazelen. 

Ik vraag me dan af: waarom al die leugens? Waarom al die moeite om vaccins aan de man te krijgen, om feiten om te keren. Er moeten wel erg grote financiële belangen mee gepaard gaan.
Dat is ook zo. De farmaceutische industrie, die steeds minder succes heeft met de bestaande medicatie, verdient kapitalen aan vaccins.

Bovendien is de industrie gevrijwaard voor als er aanklachten tegen de vaccins komen. Dat hebben ze bij overheden afgedwongen. Misschien ook dat overheden daarom zo hun best doen te ontkennen dat vaccins bijwerkingen hebben; zouden ze er eerlijk over zijn, komen er aanklachten en dat kost geld. 

Nogmaals, ik ben niet per definitie voor of tegen, het ene vaccin is ook het andere niet, maar ik houd niet van leugens, van het onder druk zetten van mensen met leugens. Er wordt al genoeg gelogen in de maatschappij en vooral in de geneeskunde.

Probleem bij dit alles is bovendien nog het vraagstuk 'waarheid'. Ik heb het af en toe over onwaarheid of over liegen, maar dat is het misschien niet voor degenen die dat doen.
Wat voor de een waar is, is voor de ander niet waar. Mensen kunnen overtuigd zijn van hun gelijk, terwijl ze absoluut geen gelijk hebben. We leven in een maatschappij waar bepaalde paradigma's zijn, bepaalde heersende waarheden (of ze nu wel of niet kloppen) waarnaar we ons gedragen. De publieke opinie, de mening van de massa, is vaak passend in dit paradigma. 
Maar aangezien wij mensen zijn met een ratio, met gezond verstand (wat door sommigen ook wordt gebruikt), zijn er mensen die zelf denken en hun mening samenstellen aan de hand van de informatie die zij inzamelen. Omdat het inzamelen van informatie (overigens ook onzin-informatie) makkelijker is sinds internet, hebben mensen meer informatie tot hun beschikking - ook over de nadelen van vaccinaties - en kunnen ze documentaires volgen zoals The Truth about Vaccinations die hen meer informatie geeft en hun bevestigt in het gevoel dat ze hun kind niet of anders moeten laten vaccineren. 

Anderzijds sluit ik niet uit dat andere mensen die naar zo'n documentaire kijken er een heel andere conclusie uit trekken, omdat ze de helft niet horen omdat het niet binnen hun paradigma valt. Als we de kleur blauw niet kennen en we worden ermee geconfronteerd, zullen we hem niet zien. Zo werkt het ook ongeveer als iemand een erg vastzittende mening heeft. En dat maakt de discussie over dit soort onderwerpen altijd heel lastig. 

wordt vervolgd.......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn