Blog Integrale Geneeskunde

integraal

Deze Blog gaat over geneeskunde.
En dan vooral de integrale geneeskunde. Iemand die integrale geneeskunde bedrijft, kijkt naar alles wat met de ziekte te maken kan hebben en alles wat een oplossing zou kunnen bieden.
Nu is dat in de volle breedte vrijwel onmogelijk, maar iemand die integrale geneeskunde toepast, probeert dat in elk geval zo breed mogelijk te doen.
Eigenlijk zou iedere arts op die manier moeten werken, maar tijdens de opleiding tot arts wordt elke arts min of meer gehersenspoeld om vooral de regels van de reguliere geneeskunde te volgen.
Sterker nog, de absoluut niet integraal werkende reguliere geneeskunde is bij wet de enige echte geneeskunde.

Maar er is dus veel meer dan dat. En soms veel beter en logischer. Veel meer volgens de wetten van de natuur waar wij allemaal deel van uit maken en allemaal van afhankelijk zijn.

Deze blog gaat daar over.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Accepteren of verder zoeken?

 

Veel mensen komen in tijden van ziekte of klachten al dan niet onbewust tot die vraag: moet ik mijn klachten en de ervoor gegeven chronische medicatie accepteren, of moet ik verder zoeken?

Overigens komen de meeste mensen niet verder dan het eerste deel van de vraag, want het komt niet eens bij ze op om verder te zoeken. Immers, de dokter heeft gezegd dat dit de meest optimale behandeling is, en dat je gewoon de rest van je leven pillen moet slikken en de resterende klachten voor lief moet nemen.

Persoonlijk verbaas ik me altijd geweldig over dat standpunt en vooral over de volgzaamheid van mensen in dat stuk. Er wordt de westerse geneeskunde heel veel wijsheid toegedicht. Dat is mooi voor de dokter. Maar is het ook terecht?
Ja en nee. Ja, er is veel kennis en als dat gebruikt wordt is het mooi.
Nee, want de westerse geneeskunde is slechts één facet van de diamant die geneeskunde is.

Omdat ik naast 12 jaar huisarts onder andere nog veel langer ook homeopathisch arts ben geweest, daarnaast NLP heb gedaan, EFT heb bestudeerd, NEI-therapeut was, een bioresonantie-opleiding deed en me ook nog orthomoleculair heb bijgespijkerd, heb ik in elk geval meer facetten gezien dan die ene.

En met mijn kennis van die verschillende facetten is het bijna onvoorstelbaar dat mensen genoegen nemen met dat ene facet.

Alle problemen beginnen met een energetische verstoring, een verstoring in de energie, zo ook in de energiebanen. Op dat punt doet de reguliere geneeskunde helemaal niets. Ze kunnen er ook niets mee. Ze proberen op een later moment de klachten te bestrijden, maar doen niets aan de oorspronkelijke verstoring.
Voor dat soort correcties en dus kans op echte genezing zal je moeten kijken bij bijvoorbeeld de acupunctuur, de bioresonantie of de homeopathie. En omdat het steeds duidelijker wordt dat de meeste energieblokkades komen door emotionele onopgeloste zaken, kunnen NEI en/of EFT hier ook zeer nuttig zijn.

Op materieel niveau, meer het terrein van de reguliere geneeskunde toch, beginnen de problemen bij cellen, bij het niet goed functioneren van cellen of bij veranderingen van cellen. Bijvoorbeeld door tekorten aan mineralen of vitamines, of door teveel giftige afvalstoffen. Maar ook op dat gebied is de reguliere geneeskunde pas een aantal stappen later aan het werk met klachten bestrijden. Ook hier dus niet een heling van de oorspronkelijke problemen. Hier is bijvoorbeeld de orthomoleculaire geneeskunde gespecialiseerd.

Dat niet bezig zijn met de oorspronkelijke oorzaak van ziekten leidt ertoe dat – ondanks dat het lijkt alsof de ziekte behandeld wordt omdat de klachten minder lijken – de oorspronkelijke oorzaak of verstoring aanwezig blijft en voor telkens meer problemen gaat zorgen.

Het grappige is dat bijvoorbeeld de vereniging tegen kwakzalverij altijd beweert dat je vooral geen alternatieve geneeskunde moet doen omdat dan de ziekte niet goed behandeld zou worden. Je zou dan denken dat je iets aan je ziekte doet, maar in feite doe je dat niet - volgens die kortzichtige groepering.

Ze kijken dan duidelijk in de spiegel zonder zichzelf te herkennen. Op z'n minst bizar.

Want juist de reguliere geneeskunde behandelt zelden de echte diepere oorzaak. Zelden de verstoring op moleculair niveau of energetisch niveau. En door te vertellen dat je vooral niet ‘alternatief’ moet kijken, onthouden ze iemand een behandeling op dieper niveau. Bizar eigenlijk dat die vorm van geneeskunde – die niet de oorspronkelijke verstoring geneest – de enige erkende vorm van geneeskunde is.

Maar goed, ik begon met ‘accepteren of verder zoeken?’ en het gaat me er niet om om de reguliere geneeskunde af te branden. Ze doen tenslotte ook veel goeds. Op z'n minst verminderen ze de klachten, al komen er vaak andere voor terug.
En ik moet toegeven dat ik me als huisarts - zeker toen mijn kennis van de andere facetten toenam - een kwakzalver voelde omdat ik besefte dat ik slechts klachten bestreed en niet de oorspronkelijke verstoring en dus niet de echte 'ziekte'.
Ik kon dan ook weinig anders dan stoppen met die vorm van geneeskunde. Ik was immers arts geworden omdat ik mensen wilde genezen, niet om ze levenslang pillen in de maag te splitsen zonder echt te genezen.

Ik zal een paar voorbeelden noemen om je in mijn overpeinzingen omtrent 'accepteren of.....' mee te nemen….

Wordt vervolgd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ener

Energie (6)

 

Ik had het bijna overgeslagen, de invloed op onze energie door de elektromagnetische straling. Denk aan wifi, denk aan je gsm, denk aan je TV, denk aan je tablet, denk aan de printer, denk aan je wekker(radio), denk aan je horloge, denk aan welke lichtbron – behalve de gloeilamp – dan ook. En ik ben vast dingen vergeten, zoals de magnetron bijvoorbeeld.

Al die straling is elektromagnetische straling, en dus ook een vorm van energie. En omdat ons ‘lichaam’ ook uit energie bestaat is het niet zo vreemd dat het er invloed op heeft.

Dan moet ik het toch ook even hebben over een vaak misbruikte term: milieuvriendelijk. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Bijvoorbeeld bij de verlichting. Gloeilampen zijn milieuonvriendelijk en daarom moeten ze verdwijnen, maar het zijn de enige lampen die geen energetische straling hadden, die niet de energie van ons lichaam beïnvloedden.

Milieuvriendelijk betekent zo dat het goed is voor de lucht, maar ook goed voor ons lichaam? Dat valt te betwijfelen. En is ons lichaam, is onze gezondheid geen milieu?

Ik kan veel verhalen vertellen over de effecten van de elektromagnetische straling op het lichaam. Maar de belangrijkste is natuurlijk toch weer de mogelijke verstoring en dus verzwakking van het lichaam.

Ik zal niet ingaan op de onderzoeken die zijn gedaan naar de effecten van straling. Maar geloof me als ik zeg dat die worden ingekleurd naar de belangen van de industrie. Ze zijn niet conform de realiteit, maar er worden verregaande conclusies aan verbonden. Daarbij komt nog dat iedereen anders gevoelig zal zijn, afhankelijk van de vele factoren die ik al genoemd heb. Er zijn mensen die extreem gevoelig zijn voor de straling, zoals er altijd mensen zijn die voor speciale zaken gevoeliger zijn. Ze worden letterlijk ziek van antennes op gebouwen bijvoorbeeld. Ze worden al snel als aanstellers neergezet, maar hun lichaam reageert mogelijk heel sterk. En omdat niet iedereen dat doet, worden ze voor 'gek' verklaard door mensen die andere belangen hebben dan onze gezondheid.

Elke vorm van verzwakking is er een extra. Of onze gezondheid wordt beïnvloed is afhankelijk van hoeveel factoren inwerken op ons energie veld.

Feit is dat hersentumoren worden gelinkt aan mensen die veel de gsm aan het oor hebben (en dat is dan alleen maar het lokale effect). Feit is dat deskundigen meer zieke mensen (energieproblemen en kanker) zien bij huizen die dichter bij belangrijke kabels liggen. Feit is dat lampjes boven je bed, een TV in je slaapkamer en een digitale wekkerradio naast je bed je gezondheid niet ten goede komen. Zeker niet die combinatie.

Het is kortom belangrijk om je slaapkamer zoveel mogelijk te verlossen van elektrische apparaten en het liefst een gewone wekker te nemen. En verder ook zoveel mogelijk overdag elektromagnetische velden te vermijden; en als dat niet kan in elk geval te zorgen dat je ’s avonds en in de weekends er zoveel mogelijk vrij van bent. En natuurlijk ’s nachts. Geef het lichaam de mogelijkheid zich te herstellen.

De realiteit is echter ook, dat we steeds meer omgeven zijn met dat soort straling en invloeden op onze energie. Als het om voeding gaat, kunnen we het mijden (als we het weten). Dat geldt ook voor de omgeving (als we het weten of merken). Aan emoties kunnen we wat doen (er staat genoeg info over EFT op de site om er zelf mee aan de gang te gaan). Als het om medicamenten (of correctie) gaat, kun je ervoor kiezen om de genezing meer energetische te zoeken dan materieel, al was het alleen al omdat de verstoring ook energetisch begint en niet materieel.

En daarnaast, en m.i. wordt dat steeds belangrijker, kun je ervoor zorgen dat jouw energie in een zo goed mogelijke staat is. Enerzijds door de frequentie van die energie zo hoog mogelijk te laten zijn (staat van liefde, vrede, dankbaarheid en vreugde). In dat kader zal het niet verbazen dat ‘het nieuws’ die staat vrijwel altijd omlaag haalt – misschien mijden dus. Anderzijds door te zorgen dat je levensenergie of Qi goed stroomt en je de blokkades opheft. Dat kan door Qigong te doen.

Chi Neng Qigong, of Modern Qigong, of Springforest Qigong. Als je maar aan de gang gaat met de Qi, met de levensenergie. Want alleen door je eigen energieveld zo sterk mogelijk te maken kun je jezelf beschermen tegen alle aanvallen op je energieveld van welke kant dan ook.

Als je je gezondheid belangrijk vindt, weet je wat je te doen staat.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

energ

Energie (4)

 

In deze vierde aflevering over energie ga ik verder met waar ik gebleven was: afname van energie – met alle gevolgen van dien – door wat we binnenkrijgen.

Als je bedenkt dat alles waar we gevoeliger op reageren een afname van onze energie kan geven, een verstoring van ons lichaam, met als gevolg ziekte of chronische aandoeningen, kun je je voorstellen wat er gebeurt als we voor meerdere zaken ‘overgevoelig’ zijn. Die optelsom van reacties kan tot nogal wat nadelen leiden.

Anderzijds loont het dus ook de moeite om bij chronische aandoeningen of langdurige ziekten te kijken of er sprake is van intolerantie voor voeding. Net zoals het zinvol is om te kijken of er energieblokkades zijn. Het gaat hier niet over EFT, maar door ‘tappen’ kunnen we energieblokkades verwijderen, ook als die met voeding te maken hebben. Bovendien blijkt uit allerlei onderzoek dat voedsel sowieso samenhangt met emoties, we reageren met emoties op voeding en er zijn associaties met gebeurtenissen die aan voedsel vastzitten, dus is het eigenlijk ook wel logisch dat EFT ook werkt bij problemen met voedsel.

‘Voedsel en associaties’ doet me denken aan een consult met iemand die gigantisch reageerde op broccoli. Hij werd er doodziek op. Niet alleen het energieverlies was extreem, hij kotste alles onder en werd zelfs agressief. Bij het testen was het overduidelijk, de reactie op broccoli was op elke manier zichtbaar via de spiertest. Of ik het woord ‘broccoli’ nu noemde, hem ermee in contact bracht, of het op een blaadje schreef wat ik hem in handen gaf, het maakte niet uit.
Hoewel het geen item was, het was niet waarvoor hij kwam en door geen broccoli te gebruiken verloor hij ook geen energie, was ik wel benieuwd.

Na enige tijd uitvragen kwam ik op het idee te vragen of er een ooit iets heftigs was gebeurd terwijl hij broccoli aan het eten was. Even een vragende blik, toen een lach en herkenning. Ja, en daarna was het inderdaad begonnen – hij had nooit het verband gezien. Het was begonnen toen de buurman binnenkwam terwijl hij broccoli zat te eten, met zijn hond dood in de armen. Auw.
Ik was op die vraag gekomen doordat ik toevallig(?) die week had gelezen dat veel allergieën of intoleranties mogelijk emotioneel bepaald waren.

Ik heb in de loop van mijn tweede leven (mijn tweede leven in dit leven dan, na de huisartsenpraktijk) op heel veel verschillende manier te maken gehad met overgevoeligheden, of je het nu intoleranties noemt of allergieën. En ook heb ik op velerlei manieren die overgevoeligheden behandeld. Soms met alleen een homeopathisch middel, soms met alleen het stimuleren van een acupunctuurpunt, soms met een aantal middelen tegelijk waaronder drainage en energetische correctie, soms met EFT, soms met NEI, zelfs met NLP, er zijn duidelijk meer wegen naar Rome.

Feit is, en dat was het thema van deze blog-reeks, dat in al die gevallen de energie werd benadeeld door de overgevoeligheid. De levensenergie dus van de persoon. En het benadelen van energie komt eigenlijk altijd door een blokkade in de energiebanen of meridianen. Je kunt je na het verhaal over de broccoli zelfs afvragen wat het kip is en wat het ei. Is een overgevoeligheid een gevolg van een al aanwezig verstoring en versterkt de overgevoeligheid het energieverlies alleen maar, of is de overgevoeligheid juist de oorzaak.

Bij de ‘broccoli’ was de emotionele gebeurtenis de oorzaak, maar je kunt je ook afvragen of je het wel kunt loskoppelen. Immers broccoli = dode hond = emotie. Het is de associatie die de reactie gaf. Als je de associatie, de koppeling tussen die dingen oplost, via bijvoorbeeld EFT of NEI, is de overgevoeligheid weg om dat er geen reden van bestaan ervan meer is.

Wat mij betreft maakt het ook niet zoveel uit wat het kip en wat het ei is. Waar het om gaat is de verstoring te verhelpen. Daarbij kan het soms al voldoende helpen om het product niet meer te gebruiken als het om voedsel gaat.

Overigens zijn er ook mensen die een acute energiedaling hebben bij het zien van een bepaald persoon. Ook een overgevoeligheid. En ook te verhelpen door de eraan verbonden associaties los te koppelen.

Wat we ook in ons lichaam stoppen, met energieverandering tot gevolg, zijn medicamenten

Wordt vervolgd…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ener

Energie (5)

 

Vooraf was het niet de bedoeling om een reeks van 5 te maken over energie, maar gaandeweg bleek er zoveel aan energie vast te zitten dat het er toch tot nu toe 5 zijn geworden.

Deze 5e dus over medicamenten. Laten we eerst maar kijken naar de energetische middelen, zoals homeopathie, antroposofie, bio-resonantie, Bachremedies en vele andere middelen. Al deze middelen werken direct op energieniveau en kunnen wonderen verrichten als het juiste middel op het juiste moment wordt gegeven. Dat is nog helemaal niet zo gemakkelijk, maar daarom duren opleidingen ook een poosje.

Na zo’n middel kan alle energie weer terug zijn, of kunnen alle klachten verdwenen zijn, of kan een emotie tot neutraal teruggebracht zijn. Het geeft aan hoe energetische middelen direct op de energie werken.

Maar alle reguliere middelen doen dat ook, op de energie van het lichaam werken. Er zijn zelfs dokters (die kinesiologie beheersen) die tevoren testen of iemand een bepaald middel verdraagt. En dan heb ik het niet over de bijwerkingen, maar over de energetische verdraagzaamheid. Die artsen proberen te voorkomen dat iemand verzwakt door het reguliere middel wat ze geven. Maar helaas is dat een enkeling.

Overigens kun je je afvragen of bijwerkingen niet een individuele energetische reactie zijn op een middel. Of de bijwerkingen niet vaak een manier zijn van het lichaam om dingen te corrigeren die het middel uit balans brengt. Wat bijvoorbeeld in het geval van de anticonceptiepil ook weer emotioneel bepaald zou kunnen zijn in de situatie van een erg gelovig iemand.

Een niet uit te wissen groep medicamenten die een behoorlijk invloed op onze energie kunnen hebben, zijn vaccinaties. En er komen er steeds meer. Zeker bij kinderen met hun nog veel kwetsbaarder energielichaam, maar ook bij ouderen met hun weer kwetsbaarder energielichaam.

Het is ‘grappige’ is dat voorstanders van vaccinaties het af en toe gekscherend een soort homeopathie noemen. Omdat het met zulke kleine doses zou werken. En omdat het ’t lichaam aanzet tot ‘vechten’, te weten het aanmaken van afweerstoffen. Niets is echter minder waar. Vaccins lijken in vrijwel niets op homeopathie. Er is in de verste verte geen sprake van een ‘corrigerende energie’ en het is alle behalve onschuldig. Bovendien bevat elk vaccin voor het lichaam potentieel schadelijke stoffen.

Los van dat alles is de energie die het vaccin bevat vaak een storende energie die het lichaam langdurig beïnvloedt. Het lijkt er zelfs op dat de informatie generaties doorgaat. Na een griepvaccin zag ik sommige ouderen een half jaar kwakkelen met hun gezondheid terwijl dat voorheen niet zo was. Hoezo bescherming?

En als het gaat om de kindervaccins heeft wijlen Tinus Smits overduidelijk aangetoond dat veel van de klachten bij kinderen, en met name de gedragsproblemen als ADHD en autisme, te behandelen waren door alles wat ze hadden gekregen - dus de vaccins met name, maar soms ook reguliere middelen - met homeopathie (of eigenlijk isopathie in dit geval)te neutraliseren. Dat maakte dat de verstoring verdween en de kinderen herstelden.

De overheid heeft Tinus mede hierom het leven behoorlijk moeilijk gemaakt. Hij mocht dat namelijk niet zeggen, niet beweren. De reguliere dokters mogen allerlei onzin uitkramen, maar Tinus mocht de waarheid niet zeggen. Maar iedereen die zijn manier van werken zal hebben toegepast, heeft kunnen ervaren dat het werkte. Dat kinderen soms binnen een week al aanzienlijk beter functioneerden en soms helemaal van hun klachten af kwamen.
En het gaat me nu even niet om Tinus, waar ik een enorme bewondering voor heb, (nog steeds, ook al is hij veel te vroeg overleden), maar om de effecten op onze energie.
Overigens kon ik - toen ik meer homeopathie toepaste - ook die ouderen die na een griepvaccin maar bleven kwakkelen van hun klachten af helpen door ze de homeopathische potenties van dat vaccins te geven. Wat op zich al de samenhang én het therapeutisch nut van het neutraliseren bewees.

Onze energie kan behoorlijk worden verstoord door alles wat we innemen, en door alles waar we mee in aanraking komen.

En dan bedenk ik ineens dat ik een belangrijk deel niet heb genoemd: de elektromagnetische straling. Dus deel 6

Wordt vervolgd…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ener

Energie (3)

 

We zagen dat de omgeving grote invloed kan hebben op wat wij aan energie ervaren, en dat het geldt voor emoties. En als laatste noemde ik dat wat we in ons lichaam stoppen.

Als we heel goed voelen en heel bewust één product tot ons nemen per keer, kunnen we zelfs ervaren dat elk product iets anders met onze energie doet. Sommige dingen hebben weinig invloed, anderen wekken onze energie op, en weer andere lijken energie weg te halen.

Een heel sterke invloed merken we bij dingen waar we overgevoelig voor zijn. Zelfs al bij pollen, die heel klein zijn en via de luchtwegen binnenkomen. Ze kunnen zoveel verstoring van onze energie geven dat we er doodmoe van worden.

Maar datzelfde kan ook gelden voor voedsel waar we overgevoelig voor zijn. Het kan ons lichaam zo verstoren dat we heel veel energie verliezen. Soms is dat duidelijk. Ik kan me een kind herinneren wat op 1 druppel melk al direct reageerde, direct vol met eczeem zat en ook vrijwel direct van vermoeidheid in slaap viel.  Dat is weliswaar een extreme reactie, maar laat ook mooi zien hoe het effect kan zijn, en misschien wel standaard is, zij het in allerlei gradaties.

Het verraderlijke is dat we vaak afgaan op wat meetbaar is met onze huidige technieken. Maar het leven zit niet zo simpel in elkaar, we hebben nog lang niet alles wetenschappelijk ontdekt en bewezen. Een allergie is meetbaar, omdat er afweerstoffen meetbaar zijn in het bloed. Dus via een laboratorium is dat te testen.
Toch zijn veel mensen overgevoelig voor dingen als bijvoorbeeld voedsel zonder dat dat via een laboratorium te testen is.

Ze hebben echter wel ten dele dezelfde verschijnselen. In elk geval de verstoring van de energie van het lichaam. Als het niet testbaar is, maar er wel is, noemen we dat een intolerantie omdat het niet een allergie mag heten. Overigens is een intolerantie wel testbaar, maar alleen via energetische testmethodes. Bijvoorbeeld via spiertesten of een biosensor (kinesiologie), of via bio-resonantie.

Bovendien is het door op die manier te testen vaak ook mogelijk om veel achter elkaar te testen terwijl de allergietesten meestal bepekt zijn door het aantal wat te testen is en door de fantasie van degene die de test aanvraagt.

Ik zal een voorbeeld geven. Ik had op een gegeven moment een kind wat al jaren bij de kinderarts en dermatoloog liep vanwege een huiduitslag/eczeem. Ze hadden er geen vat op kunnen krijgen. Er waren allerlei allergietesten gedaan. Ik vroeg me zelfs af of het zin had om uitgebreid te gaan uitvragen, maar deed het toch. Toen ik vroeg of hij op enige voeding reageerde (dat was overigens ook niet uitgetest), gaf moeder aan dat ze dacht dat hij op chocolade wat reageerde.

Dat leek me niet zo raar, immers, melk en cacao en histamine-achtige stofjes in chocolade die sowieso allergische reacties versterken…..
Dus bedacht ik me dat ik energetische zou gaan testen. Maar geen reactie op cacao, en geen reactie op melk. Dan maar de rest van de meest voorkomende zaken ook testen. En even later bleek dat hij overduidelijk op suiker testte. Tja, dat zat natuurlijk ook in chocolade.
Overduidelijk in die zin dat het contact met suiker een duidelijke verandering van zijn energie gaf, een afname van zijn energie.

Ik vroeg moeder hem de komende week niets met suiker te geven. Een paar dagen later was het eczeem minder, een week erna gewoon weg. De huidarts vond het idee dat suiker de oorzaak was onzin, de kinderarts moest er hartelijk om lachen. Feit was dat hij van z’n eczeem af was. En niet door deze lieden, maar door geen suiker te gebruiken.

Suiker verminderde zijn energieniveau, en daarmee zijn weerstand. Een intolerantie. Maar hoe je het ook noemt, het maakte hem ziek. Door het omlaag halen van zijn energie.

Wordt vervolgd…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn