Blog Integrale Geneeskunde

integraal

Deze Blog gaat over geneeskunde.
En dan vooral de integrale geneeskunde. Iemand die integrale geneeskunde bedrijft, kijkt naar alles wat met de ziekte te maken kan hebben en alles wat een oplossing zou kunnen bieden.
Nu is dat in de volle breedte vrijwel onmogelijk, maar iemand die integrale geneeskunde toepast, probeert dat in elk geval zo breed mogelijk te doen.
Eigenlijk zou iedere arts op die manier moeten werken, maar tijdens de opleiding tot arts wordt elke arts min of meer gehersenspoeld om vooral de regels van de reguliere geneeskunde te volgen.
Sterker nog, de absoluut niet integraal werkende reguliere geneeskunde is bij wet de enige echte geneeskunde.

Maar er is dus veel meer dan dat. En soms veel beter en logischer. Veel meer volgens de wetten van de natuur waar wij allemaal deel van uit maken en allemaal van afhankelijk zijn.

Deze blog gaat daar over.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

energie

Energie (2)

 

We hebben gezien dat eigenlijk alles om energie draait, en dat er allerlei invloeden kunnen zijn waardoor we energie kwijt raken.

In het eerste deel zagen we vooral dat het omgevingsinvloeden zijn die dat kunnen veroorzaken. En dan nog vooral mensen om ons heen of bepaalde omgevingen.

Bij kerken bijvoorbeeld wist men van oudsher dat bepaalde ruimtes, of liever bepaalde richtingen van het gebouw, een andere energie hadden. In sommige delen van een kerk voel je je nederiger dan in andere. Er werd rekening mee gehouden bij de bouw.

De Feng Shui is een wetenschap die zich helemaal bezig houdt met al die invloeden, inclusief de invloed van de aarde, de maan en de zon. En vanuit de Feng Shui weten we dat een andere indeling van de huiskamer bijvoorbeeld al een grote invloed op de gezondheid en de energiebeleving kan hebben.
Het is ook niet verwonderlijk dat bepaalde huizen steeds weer te koop staan. Dat heeft alles met die energie te maken. Iemand die het zelf al goed voelt en bewust is zal het huis niet eens kopen, iemand die dat niet heeft koopt het huis, maar zal het snel weer kwijt willen, omdat ‘het toch niet goed voelt’ of omdat er teveel ellende gebeurt.

Energie, het blijft een slecht te (be) grijpen iets.

Emoties, ik roerde het al licht aan in het eerste deel, zijn ook eigenlijk niet veel meer dan energieverschillen, dan bewegende energie, energie in beweging (e-motie). Emoties kunnen ook energie geven, of het zelfs vreten. Blijheid, liefde, dankbaarheid en vreedzaamheid zijn emoties die ons energie geven, of liever gezegd de trilling van de energie verhogen.
Maar boosheid, verdriet, frustratie, teleurstelling, angst e.d. – om er maar een paar te noemen – verlagen de frequentie en veroorzaken een gevoel van minder energie.

Emoties op zich zijn niet erg, dan is de energie nog wel in beweging. Soms is dat zelfs nuttig. Angst bijvoorbeeld maakt dat we in actie komen (of verlammen, dat is minder zinvol) en iets doen om ons vege lijf te redden. Angst kan ons zo de energie geven om ons leven te redden, of anderen te redden. Boosheid kan zo ook maken dat we op de energie van onze boosheid bij sporten bijvoorbeeld meer kunnen presteren. Het is niet de ideale support, maar kan helpen.

Een groter probleem ontstaat wanneer we blijven hangen in een emotie of die emotionele situatie niet goed hebben verwerkt. In beide gevallen verliezen we daar energie door. In beide gevallen kan dat verklaard worden doordat er in de energiebanen een blokkade ontstaat. In geval van boosheid hoopt zich Qi in de lever op en zorgt voor een stagnatie van de Qi. Omdat de meridianen in elkaar over gaan, zorgt een blokkade in één ervan voor minder energie in de andere meridianen (en dus naar de andere organen).

Maar ongeacht het mechanisme erachter, opgekropte of vastgehouden of niet goed verwerkte emoties zorgen voor energieverlies.
En wat wellicht erger is, uiteindelijk voor ziekte omdat ze de energie van het lichaam verstoren.

We zagen al dat de energie van de omgeving in staat is onze lichaamsenergie te verstoren, en daardoor onze gezondheid, dat geldt uiteraard in nog grotere mate voor de energie die we in ons lichaam stoppen.
En alles bestaat uit energie! Dus alles wat we in ons lichaam stoppen heeft invloed op de energie van ons lichaam.

We zien dat heel mooi bij suiker. Als we suiker eten, voelen we ons even beter en sterker door de suiker, maar niet zo heel lang erna hebben we minder energie en hebben we honger. Natuurlijk kunnen we dat verklaren doordat de suikerspiegel stijgt, we dan insuline gaan aanmaken (en vetweefsel), de suikerspiegel daardoor weer daalt, en we honger krijgen. Maar los van de verklaring is dat wat we ervaren aan energie……….

Wordt vervolgd…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

energie

Energie (1)

 

Het is een term die we in het Westen niet zoveel gebruiken als het gaat om de mens, om ons lichaam. We hebben het hoogstens over een gebrek eraan.

En toch, energie, het is het eerste en belangrijkste waar we het over zouden moeten hebben. Ons lichaam is in eerste instantie een energielichaam. Ons lichaam bestaat uit talloze moleculen en al die moleculen hebben gemeen dat ze een kern hebben met daarom bewegende elektrische deeltjes.
Wat ze bovendien gemeen hebben, is dat de hoeveelheid materie gering is en dat ze voor meer dan 99 % uit ruimte bestaan. En zo vormen ze een energetisch geheel. Als je dat vertaalt naar het hele lichaam, bestaat ons lichaam voor 99% uit ruimte, en slechts voor 1% uit materie. We zijn dus een veld aan energie. Maar wel zulke dichte energie dat we het ervaren als ‘lichamelijk lichaam’, als materie.

Los van wat de Oosterse geneeskunde allemaal (meer) weet over die energie, met de energiebanen en reservoirs, met de energieblokkades, en de manieren om de Qi weer te laten stromen, ervaren we – als we eerlijk en bewust zijn – wel de meeste veranderingen in het lichaam als energieveranderingen.

“Ik heb de laatste tijd zo weinig energie”. “Ik moet ’s ochtends op gang komen”. “Het is alsof er geen energie in mijn benen zit”. “Die mededeling heeft me met lamheid geslagen”. “Ik voel me zo slap als een vaatdoek”.
Omgekeerd kennen we allemaal (misschien in herinnering) het gegeven dat we ons vitaler, energieker voelen na sporten.
Ik krijg sowieso regelmatig te horen van mensen na hun Chi Neng Qigong les dat ze zich minder moe en energieker voelen.

En ook als we in een bepaalde ruimte komen, kunnen we het verschil in energie voelen. Denk maar aan het gevoel op het strand of in de natuur, het gevoel op een begraafplaats, op een bruiloft, op een kinderspeelplaats, op een verjaardag bij een oude dame of een kind, in een kerk (en zelfs verschillende kerken), etc.
Ook op een verjaardag kun je binnenkomen en een gevoel krijgen van ‘ha, lekker’ of ‘tjé, wat voelt het hier zwaar’.

Dat laatste kan dan weer komen door de aanwezige mensen, of soms zelfs door één aanwezig iemand. Dat laatste soms letterlijk en figuurlijk. En ook als we ergens binnenkomen waar net ruzie is geweest, of net een heftig gesprek is geweest, voelen we de energie in die ruimte.

Sterker nog, als we bij de slager of de groenteboer tussen de wachtenden hebben gestaan, kan het zijn dat we buiten gekomen merken dat onze stemming is veranderd. We kwamen vrolijk binnen, en nu voelen we ons bedrukt, of een beetje verdrietig. Onze energie is veranderd. Vanuit de NEI weet ik dat dat kan komen omdat we een of meerdere emoties hebben opgepikt (opgenomen) van een van de andere aanwezigen, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat mij om het feit dat onze energie veranderd is.

Persoonlijk is voor mij een verjaardag, en soms ook het lopen door een supermarkt – zeker als ik die niet ken – slopend. Mijn energiepeil holt omlaag. In mijn geval zijn het niet zozeer de emoties, maar de indrukken, de informatie, die het veroorzaken. Al die indrukken komen binnen, en kosten energie (om te handelen).

Dat geldt trouwens voor alle naar buiten gerichte aandacht. Praten met een ander, werken achter de computer, televisie kijken, en ga zo maar door. We verliezen er energie mee. In de Qigong zeggen we dat de Qi is waar de aandacht is. Dus door Tv te kijken, of met de computer te werken, laten we de Qi naar het scherm gaan…. En uit het lichaam. Het lichaam krijgt minder Qi, minder levensenergie, en we worden meer moe. Dat gebeurt ook als we praten met een ander. En als het gesprek heftiger is, zal dat erger zijn…………………

Wordt vervolgd…

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

symptom

Symptomen (3): Zwakte of Kracht?

 

Ons lichaam is samengesteld uit ongeveer 70 triljoen cellen, dat is een 70 met 12 nullen erachter: 70.000.000.000.000 cellen dus. Om goed te functioneren, moet elke cel gezond zijn. Het goed samenwerken van al die 70 triljoen cellen is een wonder!

Het zichzelf regelen en zichzelf gezond houden door het lichaam is een biologische natuurkracht. Ons lichaam wordt geregeerd door een hogere intelligentie getuige o.a. een automatische ademhaling, een 24 uur werken van het hart (ook als we slapen), herstel in de nacht van stress overdag, vertering van alle soorten voedsel, versterking door voedsel, energie door voedsel en zelfs leven.  

Spontane genezing is een biologisch feit – het resultaat van het natuurlijk helingsproces waarmee we zijn geboren. Spontane genezing heeft op alle mogelijke gebieden gewerkt (aldus Andrew Weil). Dat komt behoorlijk overeen met de visie van teacher Li (Chi Neng Qigong) die zegt dat ons lichaam in staat is alles zelf te genezen, maar dat we dat door ons denken maar al te vaak blokkeren.

In de meta-health zegt men dat elk symptoom een deel van het helingsproces is. Het lichaam is voortdurend bezig zichzelf te herstellen, en dat geeft reacties, symptomen. Elk symptoom is een intelligente reactie om ons te helpen overleven, om beter met de situatie om te gaan, om te helpen bij de auto-regulatie van onze organen en ons in staat te stellen bewust te worden en te groeien.

De symptomen van een ‘ziekte’ zijn zo deel van een intelligente helingscyclus. In de meta-health heeft men het over 5 punten of fases, waarvan de eerste de stress-trigger is (punt 1). Er gebeurt iets wat ons uit balans haalt, denk aan het verlies van een geliefde of baan, een trauma, een ongeluk, etc. De reactie is er vervolgens een van het hele organisme (lichaam/geest). We zitten in de stress-fase (fase 1).

Ik ga nu niet op de symptomen tijdens de stressfase, die duurt tot het omslagpunt, wat het regeneratiepunt wordt genoemd (punt 2). Hierna volgt de regeneratiefase of herstelfase (fase 2), die ongeveer even lang duurt als de eerste fase en wordt gevolgd door het 3e punt: gezondheid.

De tweede fase begin op het moment dat wij (onbewust of bewust) hebben begrepen wat we te leren hadden en wat we anders moeten doen. Er is een oplossing. Op dat moment kan het lichaam gaan herstellen.

Veel van de bekende ziektesymptomen zien we tijdens de herstelfase. We herkennen het als ‘ziekte’, maar zijn eigenlijk al herstellende. Voorbeelden daarvan zijn ontstekingen, reumatische pijnen, maar ook een hartinfarct.
En dat is waar ik met dit hele verhaal naar toe wilde: symptomen vertellen ons iets over het organisme, over wat er gebeurt, wat er aan de hand is.
En veel symptomen die wij als ‘ziekte’ ervaren zijn in feite slechts ingrepen van het lichaam om te herstellen.

We weten dat koorts belangrijk is om ons te beschermen en te helpen genezen. Diarree bij griep of buikgriep is vervelend, maar ook dit is weer iets wat ons helpt te herstellen. We raken kwalijke stoffen kwijt, en kunnen dan gaan herstellen. Hetzelfde geldt voor braken, wat in sommige culturen/geneeswijzen zelfs wordt gebruikt om de gezondheid te verbeteren.Maar ook een ontsteking is een reactie die leidt tot genezing, er worden ziektekiemen aangevallen wat toegenomen doorbloeding, roodheid, pijn en pus geeft. Vervelend, maar een genezende actie van het lichaam.

Het zou goed zijn als we meer in ‘gezond’ dan in ‘ziekte’ gingen denken. Dan associëren we niet elk symptoom met ziekte, maar juist met gezondheid. Of op z’n minst als een intelligente poging van ons organisme om gezondheid te behouden.

Bovendien weten we inmiddels dat elk niet goed functionerend orgaan iets zegt over de emotionele achtergrond van de ziekte.

Dat maakt dat het nog belangrijker is naar de symptomen te kijken en luisteren en ze niet klakkeloos te bestrijden of onderdrukken. Want alleen als we iets doen met de oorzaak, doen we echt iets goed richting oplossing. En als we niets doen met de oorzaak en alleen symptomen wegduwen, zal het organisme steeds weer pogingen doen ons iets duidelijk te maken, pogingen doen de balans te herstellen, met alle gevolgen van dien.

Voorbeelden?

Wordt vervolgd………………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

symptoom

Symptomen: Zwakte of Kracht?

In deze aflevering noem ik een aantal van de bekende associaties tussen organen en de emotionele achtergrond van de ziekte. Op dit moment, zeker in Nederland, zal het bij ernstige aandoeningen zo zijn dat reguliere behandeling noodzakelijk is. Maar daarnaast kan het verstandig zijn iets te doen met de kennis die er onder andere artsen is. Zoals de kennis van de relaties tussen organen of ziekten en de oorzaak op emotioneel gebied er achter. Overigens is los daarvan ook het behandelen van de energetische verstoring al zeer waardevol, zoals bij homeopathie, bio-resonantie, acupunctuur en andere holistische geneeswijzes.

Vergeet daarbij ook niet dat we meester zijn in het verstoppen van onze emoties, van onze gevoelens. Vaak hebben we bepaalde gevoelens, maar willen die niet en weten ze zo te managen dat we er geen last meer van hebben (denken we!).  We duwen ze op de een of andere manier weg, soms door rationeel denken en weerleggen, en weten daarna soms niet eens meer dat we ze hadden. En als we ze al hadden, dan hebben we ze nu toch niet meer? Maar op de achtergrond, in de diepte, sudderen ze door en ondermijnen ze je misschien........
Vergeet ook niet dat soms dingen vanuit ons verleden of hoe we in elkaar zitten een rol spelen bij dit alles.

Weten we bijvoorbeeld vanuit de oosterse geneeskunde dat blaas en nieren met angst en twijfel worden geassocieerd, dat wordt bevestigd door de meta-health met gedachten als 'het voelt levensbedreigend', 'hun gedrag is walgelijk', 'wat gebeurt er toch?', 'ik kan mijn grenzen niet stellen' (blaas) en 'ik verloor alles', 'ik wordt niet gesteund', 'ik kan niet beslissen', 'ik ben in de steek gelaten', 'ik voel me verdrinken', 'ik kan mijn territorium niet afbakenen', 'ze respecteren me niet'......

De longen hebben hebben ook iets met territorium te maken: 'ik kan niet ademen', angst te stikken, 'ik heb ruimte nodig', 'het ontnam me de adem', 'ik stik erin', 'je verstikt me'......etc.

Interessant zijn ook de associaties met de prostaat: 'ik voel me geen man meer', 'ik ben een mislukkeling (na pensioen of scheiding)', 'mijn integriteit is aangetast', 'ik ben niet meer goed genoeg'.......

De huid heeft te maken met verlies aan contact, een traumatische scheiding of wens tot scheiding, het verlies van contact met een belangrijke naaste, jezelf onvoldoende kunnen beschermen, iets onder de huid voelen, je misvormd voelen.

De maag heeft te maken met het onvermogen te slikken. 'Ik kan het niet verteren', 'er ligt iets zwaar op de maag', 'ik kan dit niet slikken of accepteren', maar ook hier een territorium-stukje: 'mijn vrouw was ontrouw'. Vaak ook iets met angst/strijd met buren, baas, partner e.d.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar het gaat om het idee. Ook de darmen hebben natuurlijk te maken met niet kunnen verteren, iets niet kunnen loslaten, met verdriet, starheid.
De symptomen die ons organisme geeft - zelfs in de vorm van ernstige ziekten - geven ons aanwijzingen in welke richting we de oplossing zouden moeten zoeken. En daarom is integrale geneeskunde zoveel mooier dan de beperkte reguliere geneeskunde, omdat het naar die symptomen luistert, ze op waarde schat.

Overigens vinden we in vele oud Hollandse gezegdes veel hiervan terug. Onze voorouders kenden de associaties. En het is jammer dat er te weinig naar gehandeld wordt. Zelfs bij zeer ernstige ziekten zie je soms dat mensen plotseling zeer snel herstellen als ze doorkrijgen wat de ziekte te vertellen heeft en ze veranderen.

De boodschap: neem je lichaam serieus, luister naar de signalen, de symptomen en vraag je af wat ze te vertellen hebben. Loop niet direct naar de medicijnkast, maar bedenk waarom je nu hoofdpijn hebt, of pijn in je buik (waarvan?), of maagpijn (waar maak je je druk om?), of.......... en probeer er vervolgens iets aan te doen.

En de conclusie: symptomen hebben niets met zwakte te maken, maar juist met kracht! Kracht van body & mind.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

stoproken

Roken is volop in het nieuws. Enerzijds omdat een paar heel fanatiek longartsen zich vijand hebben verklaard van roken. Hulde! Anderzijds omdat ook de KNMG niet wil achterblijven en vind dat rookgerei niet in de supermarkt of het tankstation thuishoort. Daarover valt te discussiëren. Want hoort snoep daar dan wel thuis. Is dat niet minstens zo slecht? En zou de KNMG zich hier wel mee moeten bemoeien? Toen ik geneeskunde studeerde en op de longafdeling als coassistent werkte, zag het in de artsenkamer nog blauw van de rook terwijl ze longtumoren stonden te bestuderen. Even ter relativering...... Maar los daarvan weet ik veel betere zaken waarmee de KNMG zich zou moeten bezighouden. Zoals de patiënt meer bewustwording leren van ziekte, van preventie, en van therapeutische mogelijkheden. En bovenal open staan voor artsen die ander geneeswijzen toepassen dan de nogal beperkte reguliere geneeskunde. Kortom bezig zijn met genezen of helen in plaats van klachten toedekken.

Hoe dan ook, het is interessant om vanuit een breder perspectief te kijken naar roken.

Eerst denk ik terug aan de huisartsenpraktijk, waar ik heel simpel met tabacum D6 (VSM) en Avena sativa complex (Vogel) mensen kon helpen met het stoppen met roken. Gewoon 3x daags wat druppeltjes. Tabacum omdat het de verslavende aspecten van nicotine teniet leek te doen, en Avena sativa complex omdat het de interne rust stimuleert. Mensen gaven soms zelfs aan dat sigaretten niet meer lekker waren. Dat ze er geen zin meer in hadden. ("Dokter, is dat normaal? Mijn sigaretten smaken niet meer, ik heb er geen zin in")

Later - na de huisartsenpraktijk - gebruikte ik o.a. bij mijn partner de N.E.I. om het roken te beëindigen. En dat had het rare effect dat ze de dag dat ze zou stoppen opstond en zei "ik hoef niet meer te roken" in plaats van het gebruikelijke "ik mag niet meer....". Het was een gevoel van bevrijding in plaats van een gevoel van iets niet meer mogen. Dat is wat N.E.I. kan bewerkstelligen.

Wat ik in de homeopathische praktijk op een gegeven moment ging herkennen en daarna steeds zag bevestigd, is dat mensen op een gegeven moment gaan roken om iets te verwerken of iets weg te stoppen. Dat kan al op vroege leeftijd zijn. En het kan te maken hebben met een relatie, een trauma, een overlijden van een geliefde, een ruzie, en noem maar op. Als mensen dan later stoppen met roken, komt dat oude zeer onbewust weer naar boven, maar zolang ze blijven roken wordt het 'toegedekt'. Dat maakt stoppen dus moeilijk.
Dat is ook de reden dat ik niet vind dat alle rokers zelf moeten opdraaien voor hun medische kosten, er spelen te veel onbewuste processen. Als je homeopathisch het middel geeft wat ook werkt op die oude situatie, of wellicht zelfs het middel wat volledig de constitutie raakt van de desbetreffende persoon, kun je helpen het roken te stoppen.

Maar je kunt die oude situatie natuurlijk ook op andere manieren benaderen. Bijvoorbeeld door de eerder genoemde Neuro Emotionele Integratie. Of met EFT, dat kun je nota bene zelf doen. (zie EFT - Zelf doen)

In beide gevallen, of je het met NEI benadert of EFT, kun je ingangen bedenken die te maken hebben met het roken of de redenen dat je rookt. Maar je begint sowieso altijd met het oké zijn dat je rookt.

Klinkt dat gek?
Dat is het niet. Iedereen die rookt, weet dat het slecht is. Iedereen weet dat je er kanker van kunt krijgen. Wat niet iedereen weet, maar wel velen, is dat je er een chronische bronchitis door krijgt. Je zorgt voor een chronische ontsteking van je luchtwegen.

Het feit dat een deel van jou weet dat het slecht is, betekent dat een deel van jou zich verzet tegen het roken, ook al ben je je dat wellicht niet bewust.
En dat betekent weer, dat er een (deels onbewuste) strijd in jouw lichaam en geest is tussen het deel wat wil roken (of het niet kan laten) en het deel wat het niet wil.
Het is belangrijk eerst die strijd - die alleen maar het rookgedrag versterkt - te stoppen. Dus eerst alle neuzen van jouw delen in één richting. Via NEI kun je allerlei dingen (laten) zeggen waar je de emotionele ladingen vanaf haalt zoals "ik ben oké met roken', 'ik ben oké te stoppen met roken', 'ik kan stoppen met roken', etc. En de therapeut kan daar steeds verder mee gaan, steeds dieper, zodat alle onbewuste redenen achter het roken worden aangepakt.

Met EFT kun je het zelf doen, of op z'n minst eerst proberen. 'Ook al rook ik, ik hou van mezelf en accepteer mezelf zoals ik ben'. 'Ook al lijk ik niet te kunnen stoppen, ik accepteer mezelf". Etc. Wat extra kan helpen is te bedenken wanneer je bent gaan roken, en waarom mogelijkerwijs. "Ook al ben ik gaan roken om mijn verdriet te verstoppen, ik accepteer mezelf zoals ik ben'. 'Ook al wilde ik de werkelijkheid toen niet zien, en nu misschien nog wel niet, ik hou van mezelf en kies ervoor met roken te stoppen'. Hoe meer van dit soort zinnen je kunt bedenken, en hoe meer het klopt met de feiten, hoe meer kans op succes.

En natuurlijk zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Ik heb nu de wegen genoemd die ik ken en heb toegepast. Dat doet me denken aan de NLP. Ook daar heb je een aantal aanknopingspunten. Ik heb in het verleden bij drugsverslavingen dankbaar gebruik gemaakt van het werken met twee delen van de persoon: het deel wat wil roken en het deel wat wil stoppen met roken. Ik gebruikte dan twee stoelen en om beurten liet ik de persoon van stoel verwisselen. Om beurten zitten in het ene deel of het andere deel. En dan telkens vragen waarom dat deel wilde wat het wilde, en steeds verder vragen, steeds dieper. Waarom? En steeds aan beide delen, om beurten. Uiteindelijk was het bijna altijd zo dat eigenlijk beide delen hetzelfde wilden: bijvoorbeeld dat de persoon zich gelukkig voelde en ontspannen, en daardoor gezond was. Op het eind liet ik de twee delen samensmelten. Ik ben de exact naam van de oefening even kwijt, maar het werkte fantastisch. Er was geen behoefte meer te roken of zelfs drugs te gebruiken. Dus ook via de NLP is er een manier om eraf te komen.

En ongetwijfeld zijn er nog meer wegen. Maar essentieel lijkt voor mij dat er een verband is tussen roken en het moment dat ermee begonnen is. Dat is mogelijk de reden dat het moeilijk is ermee te stoppen. Pak dat aan, en het is veel gemakkelijker te stoppen. Het geld wat je investeert in eraf komen, is snel terugverdient met de huidige kosten van sigaretten. En je wordt er gezonder door, krijgt meer adem, verlengt je leven op een prettige manier, etc.

 

Stop toch gewoon! Maar realiseer je dat het niet onlogisch is dat je daarbij hulp nodig hebt......

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn