Op je Gezondheid

sante

In deze blog gaat het over gezondheid.
Ik vond dat ik genoeg over gezondheid kwijt kon in de andere blogs, tot ik de documentaire 'The Truth About Cancer' zag en me realiseerde hoe veel we zelf kunnen doen en hoe weinig eigenlijk de dokter echt kan doen. En hoe veel we weten over gezondheid, en hoe weinig de gemiddelde dokter weet (over echte gezondheid).

In 'Op je Gezondheid' wil ik dingen aan de orde stellen die wezenlijk van belang zijn voor onze gezondheid. Voeding, maar ook nieuws over medicamenten die veel geslikt worden. Zaken die we zelf kunnen doen om ons afweersysteem krachtiger te maken en daardoor ziekte te bestrijden of zelfs buiten te houden. En met name de andere geluiden dan die via (verlengstukken van) de industrie tot ons komen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vaccinaties als oplossing voor alles........of een gif-prik (in elk geval gif in de maatschappij tussen ouders)

Ik ben behoorlijk geschrokken van het blinde fanatisme waarmee de politieke partijen kinderen die niet gevaccineerd zijn willen weren van scholen en creches. Vrijwel elke politieke partij steunt dit. En ik denk dan: denkt er nu echt niemand na? Verdiept nu echt helemaal niemand zich in de voors en tegens van vaccinaties? Zelfs geen artsen? 

Ik geef toe, de tijd dat ik dacht dat artsen intelligente zelf-denkende mensen waren ligt al ver achter me. Er springen er af en toe een paar uit, die zich op één gebied doen gelden en de knuppel in het hoenderhok proberen te gooien. Zoals de twee longartsen die proberen roken van de Nederlandse kaart te krijgen. Maar het merendeel slikt gewoon alles wat de industrie hen wijsmaakt. 

Het laat ook gelijk zien dat het bijna onmogelijk is om je op meerdere terreinen intensief te verdiepen. Zeker naast het werk is dat vrijwel onmogelijk, omdat het allemaal veel te veel tijd kost. En energie. Kom ik een arts tegen die zich op een bepaald punt kritisch toont, blijkt dat op een ander punt klakkeloos wordt geloofd wat de industrie vertelt.

Om te beginnen kunnen volledig gevaccineerde kinderen of volwassenen net zo goed ziekteverwekkers overbrengen (ook die waartegen ze gevaccineerd zijn) als niet gevaccineerde kinderen. Sterker nog, na de vaccinaties met levend verzwakt virus kunnen de gevaccineerden juist dat virus overdragen op anderen (net als ze er zelf ziek van kunnen worden). 
Het kweken van angst voor niet gevaccineerde kinderen is dan ook m.i. misdadig onjuist. Het is verdeeldheid en agressie zaaien met als enig doel mensen zo bang te maken dat ze hun kinderen maar laten vaccineren. 

Bovendien wordt er gedaan alsof er 100% bescherming is tegen deze ziekten, en dat is ook een leugen. Veel van de epidemietjes die af en toe voorkomen, worden veroorzaakt door gevaccineerden. Veel van de zieken zijn gevaccineerden. Kinkhoest blijft periodiek voorkomen. Mazelen komt af en toe weer voor, en kan dus worden veroorzaakt juist door de vaccinaties. Dat zagen we in de Oekraïne na massale vaccinaties kregen daar meer dan duizend kinderen mazelen en stierven er tientallen (door de vaccinaties, en niet ondanks!). Bovendien is sowieso 3% van de gevaccineerden onvoldoende beschermd (wat ligt aan hun eigen afweerstoffen). 

Ik kan een aantal A4 vellen vol schrijven met wat er allemaal niet klopt aan de vaccinaties. Alle leugens en verdraaiingen. Waarom vaccinaties helemaal niet goed zijn en leiden tot meer ziekte, vooral mogelijk veel chronische ziekten. 
Maar wat me bovenal stoort is het gebrek aan kritiek van de kant van medici. Ja, ze zijn er wel, vooral in het buitenland, en ze schreven er boeken over. Maar dat wordt zelfs door onze staatssecretaris van volksgezondheid tot het 'nepnieuws' gerekend. 
Want 'nepnieuws' is inmiddels geen nieuws meer wat niet klopt, maar nieuws wat ons (de overheid) niet uitkomt.

De vaccinaties zorgen ervoor dat levenslange immuniteit niet meer bestaat (terwijl die er wel was tegen bijvoorbeeld mazelen en bof, rode hond). Het wordt vervangen door tijdelijke immuniteit op een smal gebied, namelijk voor die enkele stam die in het vaccin zit. Het doormaken van een natuurlijke griep bijvoorbeeld leidt tot een afweersysteem wat ervoor zorgt dat we beschermd zijn tegen een breed scala aan soortgelijke virussen, terwijl het vaccin alleen maar enigszins beschermt tegen de virussen in de 'prik'.  Bij de hersenvliesontstekingen (ook een hot item in de media om ons op te roepen tot vaccineren) zien we dat het vaccin beschermt tegen alleen de ziekteverwekkers in het vaccin. Niet tegen andere stammen, die juist daardoor niet alleen sterker en agressiever worden, maar ook eerder ernstiger kunnen zijn omdat het lichaam niet breder beschermt. 
Het doormaken van een kinderziekte leidde niet alleen tot een groei in de ontwikkeling van kinderen, maar ook tot het trainen en sterker maken van het immuunsysteem. Vaccinaties doen het tegenovergestelde. 

In het verhaal over de chronische ziekten van vandaag de dag, de auto-immuunziekten veroorzaakt vanuit een verstoring in de darmflora, worden steeds weer de vaccins genoemd als kwade verstoorders ervan. Net als antibiotica dat zijn. Net als heel veel van de door de industrie gepuste zogenaamde geneesmiddelen dat zijn. 

Uiteindelijk worden we door de vaccins steeds meer afhankelijk gemaakt van de farmaceutische industrie, die nu al zoveel macht heeft dat ze de media, de social media en ministers in een soort samenzang het halleluja over vaccins laten zingen. Zodat we ons allemaal overgeven aan steeds meer vaccinaties, en onze (klein)kinderen steeds vroeger laten vaccineren (desnoods al in de baarmoeder) met als risico dat we ze vanaf dat moment al bestempelen met een chronische aandoening. 

Want geen levenslange immuniteit meer betekent dat volwassenen steeds meer gevaar gaan lopen kinderziekten te krijgen, en die kennen op die leeftijd aanzienlijk heftiger complicaties dan bij het kind. Het betekent ook dat er steeds meer aangedrongen zal gaan worden om volwassenen tegen allerlei ziekten te beschermen en volwassenen steeds meer te gaan vaccineren. Misschien mogen die straks het bejaardenhuis wel niet meer in zonder verplichte serie vaccinaties? 

Vaccinaties worden nooit goed onderzocht op kwalijke effecten. De bijwerkingen staan in de bijsluiter die zelden iemand inkijkt en daarin staan de ziekteverschijnselen die de ziekte zelf ook kan geven, inclusief de dood. Het feit dat ze erin staan betekent dat die bijwerkingen ook voorkomen! In Amerika is sinds 2003 1 iemand zogenaamd overleden aan de mazelen (het was aan een longontsteking en ze was volledig gevaccineerd en haar immuunsysteem was onderdrukte door medicamenten; de doodsoorzaak had dus elke aandoening kunnen zijn, maar ze vonden ook het mazelenvirus, dus kreeg dat de schuld), maar er vielen wel meer dan 65 doden ten gevolge van de vaccinaties met BMR. Ik noem Amerika, omdat daar mensen ook de schade door vaccinaties vergoed krijgen - ook al is dat soms na jarenlange processen - er is al bijna 4 miljard uitgekeerd aan slachtoffers van vaccinaties! In Nederland wordt gewoon ontkend dat die schade er kan zijn (die bijwerkingen in de bijsluiter staan er kennelijk voor de show). 

Er zijn onderzoeken die erop wijzen dat de natuurlijke immuniteit van bof en mazelen beschermt tegen zowel hartaandoeningen als bepaalde vormen van kanker. Daaraan sterven nogal wat mensen. Er zouden er dus aanzienlijk minder sterven als ze gewoon de mazelen en/of bof hadden gehad op een natuurlijke manier. 
Zoals gezegd, ik kan nog vele A4-tjes doorgaan. Rest nog te vertellen dat er vrijwel geen kinderen meer overleden aan de kinderziekten op het moment dat de vaccinaties werden ingevoerd, en dat sedertdien er een ernstige verslechtering is van de gemiddelde gezondheid en een toename van het aantal chronisch zieken (ook kinderen), autisten en het aantal infecties (terwijl die juist door de betere hygiene en voeding minder waren geworden). 

Als ik alles wat ik nu over vaccins weet op een rijtje zet, dan kan ik niet anders dan concluderen dat de industrie z'n overwinning te pakken heeft. Ze hebben het weten te presteren om elke vorm van kritiek in de kiem te smoren, hoeven hun vaccins niet echt goed te onderzoeken op veiligheid, zijn niet aansprakelijk voor ondeugdelijkheid en niemand twijfelt aan hun verdraaiingen. Ze gaan steeds grotere winsten maken op vaccins, gaan er steeds meer maken en maken ons steeds afhankelijker van hen. Niet alleen door de vaccinaties, maar ook door alle chronische ziekten die mede door de vaccinaties worden gecreëerd. 

Klinkt heftig? Daarom ben ik ook zo kwaad, zo verbijsterd dat alle politici in koor meezingen met dit valse lied. 
Maar: het is zoals het is. Ik probeer ook mijn schouders op te halen. Ik voel me niet geroepen om de barricades op te gaan als het merendeel van de moeders hun kinderen als proefkonijnen laten gebruiken zonder zich te verdiepen in de nadelen van al die prikken. 
Want dat is ook een feit. Want de dokter zegt toch..........want de overheid zegt toch.........en de media........(want de industrie..........!)

En: vaccins hebben niet alleen maar nadelen en zijn niet alleen maar slecht. Sommige zijn zelfs goed of levensreddend in bepaalde situaties. Het gaat me ook niet om het afwijzen van vaccins, het gaat me om het klakkeloos volgen van de industrie door autoriteiten (overheid, artsen) die zich niet wensen te verdiepen in de nadelen ervan en critici proberen als dom en onverantwoordelijk neer te zetten. En vooral: ouders die kritisch zijn proberen proberen belachelijk te maken en ouders tegen elkaar uitspelen. Ouders horen de verantwoordelijkheid voor hun kind te nemen als de overheid dat niet (voldoende) doet. Hen dat kwalijk nemen is de omgekeerde wereld! 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Alle ziekten die we vandaag de dag kennen, zelf ervaren of om ons heen zien, hebben vrijwel eenzelfde oorzaak.
Dat geldt echt voor bijna alle ziekten. Kanker wordt hierbij vaak niet genoemd, maar zelfs daar zou wel eens dezelfde basis kunnen zijn.

Het worden wel auto-immuunziekten genoemd, en dat komt omdat antistoffen gerichte tegen eigen weefels daarbij een grote rol spelen. En of het nu om de schildklier gaat, de alvleesklier (diabetes), het hart (hypertensie, kransslagaderproblemen, atriumfibrilatie), de hersenen (depressie, Alzheimer, dementie, ADHD, ADD, etc), de longen (astma, allergie), het bewegingsapparaat (fibromyalgie, reuma, e.d.), de huid (eczeem, psoriasis, vitiligo, lupus) of de darmen (Crohn, IBS, etc), in principe is de oorzaak hetzelfde.

In het kort gezegd komt het erop neer dat de darm door ontstekinkjes 'lekkage' gaat vertonen, wat op zich weer leidt tot ontstekinkjes en ontstekingen in het lichaam. En dat kan overal zijn. Die ontstekinkjes zijn vervolgens de basis voor ziekte van dat weefsel. En het proces wat zich daarbij afspeelt is dat ons afweersysteem min of meer het eigen weefsel aanvalt, het eigen lichaam dus. 

Omdat er inmiddels veel bekend is over wat de oorzaken daarvan zijn en wat we er tegen kunnen doen, heb ik aan de hand van meer dan 22 interviews een uitgebreide samenvatting gemaakt van alles wat de specialisten daarin zeiden. 

Als we beter willen worden en onszelf willen verlossen van klachten, of als we willen voorkomen dat we slachtoffer worden van de klachten, moeten we iets veranderen. Het slikken van pillen is niet de oplossing, aangezien de meeste pillen juist het onderliggende proces versterken en ons lichaam verder achteruit helpen. De belangrijkste oplossing lijkt een grondige verandering van eetpatroon. 
En dat is helemaal niet zo gek. Natuurlijk hebben we met de paplepel ingegoten gekregen hoe we nu eten en natuurlijk zijn alle mogelijkheden die we nu hebben prachtig. Afhaaleten, bezorg-eten, kant-en-klaar eten, pizza's, en ga zo maar door.

Maar tegelijkertijd zijn we met dat alles ver van moeder natuur verwijderd geraakt. Aten onze voorouders nog gezonde vis uit zee, aten ze onbespoten voedsel (wat ook niet genetisch gemanipuleerd was, en niet buiten het seizoen gekweekt), en aten ze vlees van dieren die echt hadden mogen rennen en gras mogen eten, in onze tijd is het heel anders. De goede stoffen die in vlees zaten omdat de dieren hadden kunnen grazen en rennen, zitten niet meer in het vlees van runderen die alleen in de stal staan. Wel zit er o.a. antibiotica in. Iets soortgelijks geldt voor vis die gekweekt is, terwijl vis uit zee ook al niet meer zo gezond is. Vrijwel alle groenten en granen worden bespoten met een of soms meerdere chemische middelen (in vrijwel elk bier werd bij onderzoek glyphosaat = roundup gevonden!), en ook steeds meer van die producten worden genetisch gemanipuleerd. Er zijn steeds meer fabrieksmatig bewerkte producten - versproducten nemen maar een klein deel van het assortiment in de supermarkt in - en al die producten bevatten toevoegingen die niet goed voor onze gezondheid zijn. Was snoepen toen ik jong was nog iets sporadisch, nu is het nuttigen van allerlei vormen van snoep bijna 'eten'. De hoeveelheid zoet en suikers is krankzinnig gestegen (en ideaal voedsel voor kanker, zo blijkt). 

Kortom, de manier waarop - en wat - we eten is bedroevend matig van kwaliteit, soms zelfs regelrecht slecht. Dat klinkt hard, en natuurlijk neigen we dat te ontkennen (het is een aanval op ons goede gedrag, en we weten niet beter), maar het is wel de oorzaak van veel van onze ziekten, zoniet alle.
Was het niet Hippocrates die al iets heeft gezegd in de vorm van "Laat voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn voedsel"? 
Verandering van ons eetpatroon leidt tot verbeteren van onze gezondheid, tot meer energie, tot minder klachten, mogelijk zelfs tot genezing. 

Maar, dat ga ik niemand aanpraten. Dat moet je zelf doen. Als je geïnteresseerd bent in een betere gezondheid of het voorkomen van ziekte, lees dan mijn uitgebreide samenvatting door en doe er je voordeel mee. 

Je vindt het hier:

Auto-immuunziekten uitgebreid samengevat

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

groen

Veilig(er) voedsel

De vorige keer had ik het over vooral biologisch. Daar blijf ik overigens bij hoor, maar dit keer toch iets over het niet biologische…..

Om te beginnen is het verstandig zoveel mogelijk in Nederland geproduceerde groenten en fruit te kopen. Niet omdat ik zo’n patriot ben, maar omdat er in Nederland vergeleken met bijvoorbeeld Spanje, Griekenland, Marokko en Egypte relatief minder rommel wordt gebruikt. Soms ook pesticiden die in Nederland niet mogen.

(Laat ik eerst even mijn verbazing uitspreken te lezen dat van alle in de supermarkt geteste kroppen (niet biologische) sla maar liefst 98% bespoten was. Wel ‘binnen de wet’, maar toch…..)

Tot de meest bespoten soorten horen:

Aardbeien (kun je ook beter zelf kweken, je kunt biologisch aardbeienplantjes bestellen), aalbessen, aardappelen, andijvie, appels, druiven, grapefruit, kersen, komkommer, mandarijnen, paprika, pepers, peren, perzik, selderie, bleekselderij, sinaasappels, sla, spinazie, tomaten,  en wortels 

Minder bespoten worden:

Ananas, avocado, bloemkool, uien, courgette, broccoli, champignons, kiwi, mais, mango, meloen, pruimen, rode kool, witlof, witte kool, venkel, zwarte bessen, erwten, papaja, banaan, aubergine, cantaloupe, zoete aardappel, linzen, bonen

Voor als je toch kiest voor niet-biologisch (en soms moet ik ook wel omdat het op dat moment niet in de schappen ligt en ik niet zo flexibel ben om dan van plan te veranderen), heb je in elk geval wat aanwijzing voor wat je beter wel of niet kunt kopen.

En zoals je ziet kun je daar een goede maaltijd uit bereiden, zeker als je in plaats van aardappelen de zoete aardappel neemt.....
(heerlijk als gebakken schijfjes met peper, zout en rozemarijn)

Eet smakelijk! 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

loop

Loop je gezond

Gewoon wandelen is een van de gezondste dingen die je kunt doen.

Al in de huisartsenpraktijk zag ik onderzoeken die aantoonden dat elke dag een half uur wandelen (niet slenteren, ook niet hardlopen) zorgde voor een lagere bloedruk en minder depressie. En ook bekend is dat het zorgt voor het makkelijker verlagen van je gewicht als dat nodig is.

Maar er is meer.

Nietzsche zei dat echt alle goede ideeën opkomen door wandelen.

Kierkegaard zei dat hij zich min of meer ‘in zijn beste gedachten had gelopen’.
Immanuel Kant liep elke dag zo consistent dat zijn buren de klok erop gelijk konden zetten.

Ook Charles Darwin liep bijna 40 jaar op schema eenzelfde pad. Het werd bekend als de zandloop, maar hij zag het zelf liever als zijn denk-pad.

En nog wat verder terug in de tijd hebben we Aristoteles die met zijn volgers heel veel liep en filosofeerde.

Wetenschappelijk is bewezen dat lopen heel krachtig is om de creativiteit te vergroten.
Vergeet alleen niet dat al die mensen waarvan de naam zo bekend werd liepen ZONDER smartphone.

Los van het feit dat wandelen de creativiteit vergroot, is het ook heel erg goed voor het lichaam. Ik noemde al de bloeddruk, het gewicht en de stemming.

Maar zeker met een stevige pas is lopen ook heel goed voor het hele bewegingsstelsel, en voor de conditie. 
Het is lang niet zo belastend als hardlopen, maar als het goed is bewegen we wel bijna het hele lichaam. Laat de armen lekker meebewegen in de kruisloop, dus tegelijk het linker been en de rechter arm naar voren en dan de linker arm en het rechter been. 
Dat zorgt dan ook nog voor een betere verdeling van de energie in het lichaam

Lopen in de natuur is uiteraard het allerbeste. Lekker in de duinen, of in het bos, over het strand, of desnoods tussen de weilanden.

Het zou heel goed zijn om er een gewoonte van te maken dagelijks 30 minuten te wandelen. Net als de mensen bovengenoemd zou je een vaste tijd kunnen nemen, de klok erop gelijk kunnen zetten.

Ideaal is het om (uit bed?) 10-15 minuten te mediteren en daarna een stuk te gaan lopen. De meditatie werkt na, en je begint de dag perfect. Desnoods sta je er eerder voor op (en ga je er iets eerder voor naar bed).

Op die manier doet het nog veel meer goed. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

bio voed

Ik ga voor biologische groente en biologisch fruit

In onze groente- en fruitteelt zijn dankszij de traagheid en de ongeïnteresseerdheid van onze Europese organen tientallen omstreden pesticiden in gebruik. En niet één per gewas, nee vaak meerdere per gewas. Telkens lijken de belangen van de pesticidenfabrikanten zwaarder te wegen dan die van u en ik.

Het probleem is dat van elk van deze bestrijdingsmiddelen ooit is vastgesteld wat de veilig dosis was, maar dat de vervolgonderzoeken achterwege blijven of te laat zijn. Bovendien is (ooit) vastgesteld wat de veilig dosis is per bestrijdingsmiddel, terwijl er vaak meerdere per gewas worden gebruikt – zo bleek uit onderzoek – terwijl we niet weten hoeveel kwaad dat kan. Daar is geen onderzoek naar. Maar als je er over nadenkt kan dat niet goed zijn.

Feit is en blijft dat ons lichaam uit cellen bestaat en dat een hoeveelheid wel ‘veilig’ kan zijn voor het hele lichaam, maar individuele cellen kunnen het loodje leggen. Of erger nog: veranderen, en dat kan kwalijke gevolgen hebben. Want hoe we het ook wenden of keren, het is rommel die niet in ons lichaam hoort, die niet in de natuur hoort. En wij behoren tot die natuur, of we dat willen zien of niet.

Bovendien, en dat is voor mij een belangrijk punt, als ik bij de super of de groenteman mijn groente of fruit uitzoek, staat er nergens vermeld welke pesticiden op dat eten zijn gespoten. Het wordt me niet eens verteld! Mijn eten, wat ik nuttig om gezond te zijn en te kunnen leven, wordt vervuild met onnatuurlijke stoffen, en dat hoeft niet vermeld te worden. Omdat het onschuldig is? Ja, m’n neus. 

Als er vermeld zou staan wat er gebruikt was (en aangenomen dat dat naar waarheid was ingevuld), zou je per product nog kunnen overwegen wat je doet. Er zijn immers producten die minder bespoten worden (zoals veel kolen en zoete aardappels, om maar wat te noemen), en andere die juist vaak veel bevatten. Als je nu groente koopt, weet je dat je naast iets gezonds tevens ongezonde stoffen naar binnen werkt.
En dan nog roepen we dat we gezond willen zijn en zijn we verbaasd over het grote aantal mensen met kanker en met chronische aandoeningen.

Maar: de belangrijkste reden voor mij om te kiezen voor biologisch is het feit dat biologische producten niet gemanipuleerd zijn. Het zijn geen Monsanto-producten die gemanipuleerd zijn met pesticiden en daardoor minder pesticiden nodig hebben. Over een tijdje zullen we horen dat er nauwelijks meer pesticiden worden gebruikt, maar dat is omdat het er al genetisch inzit. Vinden onder andere onze darmbacteriën niet zo leuk, vermoed ik. Terwijl juist onze darmen (bacteriën) de basis voor onze gezondheid blijken te zijn.

Maar waar het mij vooral om gaat is dat onze kleinkinderen straks ook nog iets te kiezen hebben. Als Bayer/Monsanto hun zin krijgen is er straks alleen nog maar gemanipuleerd zaad. Het zou fijn zijn als onze kinderen straks gezond voedsel kunnen kiezen. En alleen al daarom moeten we zorgen dat er biologische tuinbouw en biologische zaden blijven. Ik voel me min of meer verplicht daarom een bewuste keuze te maken. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer de biologische landbouw wordt gestimuleerd en hoe meer kans dat onze kleinkinderen straks nog gezond kunnen eten. Want vergis je niet, het monster Monsanta/Bayer dendert door - wat we ook al zien met het glyfosaat wat nog steeds niet verboden is in Europa, ondanks alle vermoedens dat het kanker kan verwekken bij de mens. Ook hier wint het belang van de industrie (Bayer/Monsanto) het van de belangen van ons.  

Daarom kies ik voor biologisch. En heel flauw voeg ik daar “Logisch toch?” aan toe.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn